Sten André Fagermo

59

Frafalne katolikker/à la carte katolikker etc

Det synes som om mange ikke-katolikker, også, og særlig i protestantiske land, har manglende kunnskap, angående hvem som er katolikk. Det er litt forvirring også gående, der. Jeg vil derfor skrive litt om hvem som er katolikk, hvorfor man er katolikk, og hvordan man er katolikk.

Publisert: 20. aug 2017

Nå finnes det selvsagt mange typer katolikker, i ulike avskygninger innen Kirken. Åndelig som politisk, men det er ikke mitt fokus her.

Jeg vil her først og fremst, rette fokus på hvem som er katolikk, ifølge kanonisk lov:

Det første "tegnet" på hvem som er katolikk, ligger først og fremst i dåpen. Er man døpt i Den katolske kirke, er denne dåpen og dette tegnet, uviskelig, som ingen synd kan vaske bort. Det betyr også at man tilhører Kristus, i all evig tid.

Selv om man er falt i fra den kristne katolske tro senere i livet, så er man fortsatt katolikk.

Og, selv om man blir ekskommunisert, forblir man en katolikk, men samtidig dog, avskåret i fra Kirken, deltagelse i den hellige messe, og også avskåret i fra enhver deltagelse i Kirkens liv og daglige funksjoner.

Viktig å huske, er at Den katolske kirke, vil at alle dens medlemmer skal finne tilbake til troen og Kirken, der finnes håp for etthvert menneske, som er døpt i DKK. Den katolske kirke er i dens forståelse, nettopp Jesu sanne Kristi Kirke.

Mange katolikker, er katolikker av ren tradisjon, og ikke tro. Man skal ikke benekte det, selvsagt.

Samtidig så finnes det veldig mange katolikker, som tar sin tro på alvor, lever i fromhet, og gjør gode gjerninger.

Så har man à la carte-katolikker, som ofte er uenige i Kirkens moralske leveregler, velger sin egendefinerte og personlige tro, og sannsynligvis også sjelden går til messe.

Hele poenget mitt her, er at en gang katolikk, alltid katolikk.

Det, er en av de vakreste tingene med Kirken, og en stor grunn til at Den katolske kirke fortsatt er verdens største kirke, i antall medlemmer og geografisk utbredelse.

Kanskje mange andre kristne, kan lære av DKK, der.

Faller man i fra, så skal man hjelpes tilbake. Inn i troen.

Alt godt, og dette innlegget er mitt beskjedne bidrag til å opplyse allmennheten i vårt lutherske land, mer om katolisismen. Selv om jeg er ingen teolog, eller ekspert når det gjelder både Den katolske kirke eller kristendom, generelt.

 

Sten Andre Fagermo, agnostiker

 

 

 

 

 

 

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Jeg tror du bommer kraftig her!

Publisert over 3 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
Det første "tegnet" på hvem som er katolikk, ligger først og fremst i dåpen. Er man døpt i Den katolske kirke, er denne dåpen og dette tegnet, uviskelig, som ingen synd kan vaske bort. Det betyr også at man tilhører Kristus, i all evig tid.

Det betyr at en katolikk er frelst uten å høre evangeliet, uten å komme i syndenød og omvende seg, uten å ta imot Jesus (Joh 1:12) og uten å døpes med full neddykkelse, uten håndspåleggelse og nådegaver.

Gjelder ikke disse Ord for katolikker?

«La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus, og gå videre mot det fullkomne, så vi ikke igjen legger grunnvoll med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, med lære om dåp og håndspåleggelse, oppstandelse fra de døde og evig dom.»
‭‭Hebreerne‬ ‭6:1-2‬ ‭

«Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: Hva skal vi gjøre, brødre? Peter sa til dem: Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånds gave.»
‭‭Apostlenes gjerninger‬ ‭2:37-38‬ ‭

«Mens de nå kjørte fram langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa: Se, her er vann, hva er til hinder for at jeg blir døpt? Filip sa: Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Men han svarte og sa: Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn! Så bød han å stanse vognen. Og de steg begge ned i vannet, både Filip og hoffmannen, og han døpte ham.»
‭‭Apostlenes gjerninger‬ ‭8:36-38‬ ‭

Ingen blir frelst uten omvendelse og tro. Dåpen er en bekjennelse med munnen og en begravelse av syndelegemet.

Dette gjør ikke et spedbarn.

Sitat:  "Det første "tegnet" på hvem som er katolikk, ligger først og fremst i dåpen."

Hva er det andre tegnet, det tredje tegnet?  Jeg tror ikke du vet hva en katolikk er.  

Dåpen er ikke et sakrament som frelser automatisk (uten personlig tro).

Her ser du hva dåpen er:

«Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv.»
‭‭Romerne‬ ‭6:3-4‬ ‭


Kommentar #2

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Noen ord om katolsk trosforståelse etc

Publisert over 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ikke du vet hva en katolikk er

Først, selvsagt vet jeg hva en katolikk er...Det er den almenne tro på Kristus. Den vanlige kristne tro, kan man jo derfor si.

Jeg skjønner etter hvert mer og mer, hvorfor det kalles å "konvertere til katolsk tro".

Ikke at det er en helt annet religion, enn protestantismen, og enda mer nærliggende her, pinsebevegelsen, som du tilhører.

Jeg tror, og håper, at de aller fleste som gjennomfører troskurs, og blir katolikk, gjør det pga at de har funnet sin personlige tro, på Jesus Kristus.

Den katolske kirke oppfordrer jo hele tiden selvsagt til dette, å ha en personlig tro på Jesus, som kommer først og fremst, i enhver troende katolikks trosliv.

Dåpen, den er pinsevenner særlig glade i å trekke frem, nemlig at den skal være en troendes dåp. Etter deres tolkning, av Bibelen.

Ganske mange som konverterer til Den katolske kirke, er jo ikke døpt engang, som spedbarn. Eksmuslimer, eller buddhister osv.

Disse, katekumener, tar jo derfor ett bevisst valg, i å bli en kristen.

Jeg lurer på, om du og andre pinsevenner, mener at medlemmer i andre kristne protestantiske trossamfunn, som døper spedbarn (DNK, Metodistkirken eller anglikanere), også er "halvveis kristne", da?

Min overbevisning, etter å ha gått til ganske mange katolske messer, de siste 3 årene, er at troende og aktive katolikker, TAR sin tro på alvor. I dagliglivet også.

Dessuten, er det jo velkjent at katolikker (og ortodokse) ikke bare har sin tro, kun utifra Skriften, men også Tradisjonen.

Det, fortjener langt mer oppmerksomhet, tid og bokstaver, enn det en mann som jeg kan forklare, til protestanter.

Kort sagt, er mitt inntrykk der, at for å forstå og tro katolsk, så går det ikke an å skille disse, Skriften og Tradisjonen.

Forresten, norsk-ortodoks.com, har en spennende artikkel om dåp, og om hvorfor de ortodokse kristne døper en som barn, og hva det innebærer...kan finne linken.

Uansett, verken ortodokse, katolske, eller protestantiske kirker som døper spedbarn, lærer eller sier at er man først døpt, så er man frelst for alltid...

Kort sagt igjen, innen høykirkeligheten, er frelsen en livslang kamp mot kjødets lyster, og ikke noe som skjer på sekundet.

Sakramentene har en viss rolle der, i å hjelpe en til frelse.

Jaja, jeg håper dette forklarer litt, og må tilføye at jeg ikke er en lærd teolog, eller ei tør jeg å kalle meg en kristen.

Jeg har stor sans for Den katolske kirke, og også interesse for den.1 liker  
Kommentar #3

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Mange takk for oppklaring.

Du skriver: "Kort sagt igjen, innen høykirkeligheten, er frelsen en livslang kamp mot kjødets lyster, og ikke noe som skjer på sekundet".

Dette behøver ikke vi lavkirkelige ettersom vi i nåden har mottatt "seierens sakrament" iflg Paulus.

«Men Gud være takk at dere som var syndens tjenere, av hjertet er blitt lydige mot den læreform dere er overgitt til. Og når dere nå er frigjort fra synden, er dere blitt tjenere for rettferdigheten.»
‭‭Romerne‬ ‭6:17-18‬ ‭

Av hjertet blitt lydige - frigjort fra synden.  Dette gir Jesus sine lave venner.  Det som er svakt i verden, det utvalgte Gud seg.


Kommentar #4

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Godt sagt.

Publisert over 3 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
Jeg lurer på, om du og andre pinsevenner, mener at medlemmer i andre kristne protestantiske trossamfunn, som døper spedbarn (DNK, Metodistkirken eller anglikanere), også er "halvveis kristne", da?

Nei, kristne av alle valører har en personlig tro.  Jeg er ingen dommer over det.

Nå er ikke jeg pinsevenn heller.  Jeg er imot slike betegnelser.

Jeg setter forøvrig pris på dine innlegg og kommentarer.  Jeg har en tendens til å sette ting på spissen, de fleste temaer har flere sider, ballanse er en god ting.  Derfor skapte Gud både mann og kvinne.  Den harde og den myke.  Det er du og jeg glad for.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere