Tomas Moltu

9

Flyktningdebatten - et møte mellom konsekvensetikk og sinnelagsetikk.

Flyktningdebatten er blitt et møte mellom konsekvensetikk og sinnelags etikk. Et møte hvor konsekvensene har tapt for mange kamper.

Publisert: 20. aug 2017

Det ligger i den kristne overbevisning at vi skal hjelpe vår neste. Mens den store debatten gikk om Norge skulle ta i mot 10 000 flyktninger fra Syria ringte jeg til en venn som er medlem av parlamentet i det kurdiske område i Nord- Irak. De hadde tatt imot to millioner flyktninger, og jeg ville gjerne høre hennes vurdering av situasjonen. Det at Norge tar imot 10 000 flyktninger vil ikke merkes på situasjonen i Midt Østen. Det vil ikke oppleves som hjelp i det hele tatt. En vil knapt merke at de er borte. Det vil være de sterke som kommer til Norge, mens de svake blir igjen. Hun påpeker at hjelp i nærområdet er det de ønsker, og det de ber om. Det er her flyktningene hører hjemme. Det er her de forstår språket og kjenner kulturen. Det er her de har slektninger og tilhørighet. De som har utdannelse har annerkjennelse her. For min egen del legger jeg gjerne til at det norske bidraget med å ta imot et antall flyktninger er et lite plaster på egen selvrettferdighet og lager et bedrag som dekker over alvoret i den virkelige situasjonen.

Mer enn 5000 flyktninger druknet i Middelhavet i 2016. Dette er mennesker som hørte invitasjonen om at Europa hadde åpne grenser. Konsekvensene av en naiv innvandringspolitikk er grusomme. Flommen av flyktninger ble så stor at den kom fullstendig ut av kontroll. Menneskesmugling ble storindustri. Kynisk utnyttelse av mennesker som lengtet etter et bedre liv i Europa og Norge. Mennesker som betalte alt de eide og hadde til kyniske kriminelle som tilbyr seg å frakte dem over. Tusenvis drukner i Middelhavet. De som klarer seg blir risikerer å bli returnert, eller forsøkt inkludert i det nye multikulturelle Europa. En måte å stanse massedød i Middelhavet kan være å returnere alle som kommer over. Det stanser motivasjonen for nye som vil prøve.

Tryggheten i Europa er dramatisk endret. Det er fremdeles naive politikere som blir sjokkert når en lastebil kjører inn i en gruppe mennesker for å drepe. Det er fremdeles naive politikere som blir sjokkert når det er muslimske ekstreme som står bak. Men det er ingen som er lenger er sjokkert når de får vite at terrorismen er kommet sammen med flyktningestrømmen. Europa har utradert sitt eget kristne verdigrunnlag og høster terror. Mens kristne misjonærer tidligere ble støttet av myndigheter og næringsliv har en nå promotert de verdinøytrale verdier. De nye norske verdier. Men hva hjelper det? Vi har fått verdier som er uten innhold som ingen vil ha, og som resten av verden forakter. Det er et kristent verdigrunnlag og ta imot mennesker som er forfulgt, og gi dem beskyttelse. Vi bør samtidig legge til rette for at de kan returnere og bygge opp igjen landet de en gang rømte fra. Vi bør og legge om, og verdsette vårt eget kristne verdigrunnlag og frimodig dele det andre steder i verden. Det fremmer kvinners rettigheter. Det skaper demokrati. Det bekjemper fattigdom og angriper korrupsjon. Det løfter frem sannhet, samvittighetsfrihet, trosfrihet og pressefrihet.

Vi trenger noe nytt på stortinget. Stem nytt. Stem trygt. Stem Partiet De Kristne.

Tomas Moltu

1. kandidat Partiet De Kristne i Hordaland

 

5 liker  
Kommentar #1

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

De er sikkert ikke enig fordi de vet ikke hva Islam står for

Publisert rundt 4 år siden
Tomas Moltu. Gå til den siterte teksten.
Konsekvensene av en naiv innvandringspolitikk er grusomme.

Akkurat dette er undertegnede så aldeles enig med deg i. 

Tro om media vil være enig i dette? Tro om Støre vil være enig i dette? Tro om Erna Solberg er enig i dette?

Nei de er sikkert ikke enig fordi de vet ikke hva Islam står for. Det burde alle vite etter hvert!

6 liker  
Kommentar #2

Tor Egil Hansen

11 innlegg  566 kommentarer

Naivitet er vel bare mangel på kunnskap?

Publisert rundt 4 år siden
Tomas Moltu. Gå til den siterte teksten.
Tryggheten i Europa er dramatisk endret. Det er fremdeles naive politikere

Vi hører til stadighet at Islam er en fredens religion. Det vi ikke får høre i denne sammenheng, er at Islam ikke bare er en religion, men også en politisk filosofi. Den religiøse delen, som bønn, faste, besøke mekka .m.m(de fem søylene) er alle fredelige.
Den politiske delen derimot, som ikke alle muslimer følger heldigvis, er ikke bare fredelig. Den politiske delen inneholder en taktikk muslimer bruker for å vinne fram, kalt "dawa". Jeg vil anbefale alle, spesielt politikere, å se denne videoen hvor en kvinnelig eks-muslim og forfatter avslører hvordan "dawa" praktiseres, samt en del andre interessante temaer drøftes.
https://www.youtube.com/watch?v=Bx2hEc7Dlcg

6 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere