Lederartikkel Vårt Land

Noen ganger er hijab greit

Så lenge NRK praktiserer retningslinjene for religiøse symboler på en måte som folk forstår, er det ingen grunn til å beskylde kanalen for diskriminering av kristne.

Publisert: 21. aug 2017  /  721 visninger.

DA NRK avgjorde at Siv Kristin Sællmann ikke fikk lov til å bruke korssmykke i jobben som nyhetsanker på TV, utløste det en av de mest intense og følelsesladde debattene i 2013. Flere grep anledningen til å beskylde NRK for en kristenfiendtlig holdning og brukte saken som bevis på at det ikke er rom for kristen tro i norsk offentlighet generelt og hos rikskringkasteren spesielt.

LIKESTILLINGS- OG diskrimineringsombudet ga vann på mølla til dem som mente at avgjørelsen handlet om diskriminering av kristne, mens Likestillings- og diskrimineringsnemnda konkluderte med at NRK ikke brøt loven ved å nekte nyhetsankere å bære religiøse symboler på skjermen.

KANALEN FIKK støtte for den begrunnelsen som daværende nyhetsredaktør Per Arne Kalbakk formidlet i Vårt Land i den aller første artikkelen om saken: «For programledere i nyhetssendinger på TV er føringen at man skal kle seg nøytralt og ikke ha på seg noe som signaliserer budskap som kan komme i konflikt med rollen som en uavhengig formidler av nyheter.»

NÅ HAR saken fått en ny omdreining i forbindelse med at Faten Mahdi al-Hussaini stiller med hijab i valgprogrammet «Faten tar valget». Etter at Vårt Land omtalte saken sist uke, fikk Kringkastingsrådet over 1.000 klager på under ett døgn. Fredag konkluderte Likestillings- og diskrimineringsombudet – etter å ha mottatt over 60 henvendelser – med at kanalen ikke diskriminerer: Nyhetsankere og andre programledere har ulike roller, påpeker ombudet. «Det at NRK har forskjellige regler ut fra hvilket program det er snakk om, er ikke diskriminerende.» Som redaksjonssjef i P3, Håkon Moslet, sier det: «I motsetning til et nyhetsanker er Faten subjektiv.»

DET HANDLER altså ikke om «ja til kors, nei til hijab», selv om det går an å stille de to sakene sammen slik. Til tross for støy og direkte avsporinger, som for eksempel Facebook-gruppen «Ja til å bære korset når og hvor jeg vil», har debatten bidratt til å tydeliggjøre dette for oss som står utenfor NRK – og kanskje også internt: I visse roller er nøytralitet et ideal og en nødvendighet. I andre roller er subjektivitet både greit og ønskelig. Så lenge NRK praktiserer disse retningslinjene konsekvent og på en måte som folk forstår, er det ingen grunn til å beskylde kanalen for diskriminering.

Publisert i Vårt Land 21. august 2017.

(Foto: Julia Naglestad/NRK)

2 liker  
Kommentar #1

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør...

Publisert nesten 5 år siden

Kom hjem i fra kjøpesenteret, nå...

Så unge jenter med hijaben på seg, noen attpåtil med ellers trange og utfordrende klær.

For meg, sier det at hijaben er blitt en symbolmarkør, for å vise/briefe at man er muslim, og sannsynligvis er stolt av det.

Unge jenter tenker kanskje ikke på at hijaben er ett av islamismens våpen, og definitivt ikke ett symbol på frihet.

Har sagt det flere ganger før, og må dessverre si det igjen: Atatürk, Bourguiba, Daoud Khan og resten av forhenværende sekulære statsledere i muslimske land, vrir seg i graven...

Beklager hvis dette ble en avsporing.

Ellers, kan jeg si meg enig med Vårt Lands innlegg.

Subjektiviteten til Faten Mahid-al-Hussaini, er ett godt argument, i motsetning til korskrangelen, tidligere.

Men tenker man over hva hijaben symboliserer? 

Jeg synes ikke det er god integrering.

Enda verre hvis det er småjenter, som bærer den.


5 liker  
Kommentar #2

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Hijab som rød klut

Publisert nesten 5 år siden

Det kan faktisk virke som om hijaben fungerer som en Rorschach-test i det offentlige rommet:

Så langt jeg kan se, så handler disse NRK-programmene om Faten -spesielt. Da er det også naturlig at hun fremtrer nettopp som den hun er: Og ikke som den som noen andre helst vil at hun skal være? Da ville det i tilfelle for det første hele programideen være annullert,  det ville heller ikke være et program om Faten, og det ville aller verst være direkte respektløst mot henne. 

At man har strengere regler i nyhetssendinger og debattprogrammer hvor vedkommende verken presenterer eller representerer seg selv er vel å anse som nødvendig forutsatt at det følges like bestemt formalistisk som blindt rettferdig. 

Og viktig: Der noen ikke ønsker hijab på de offentlige arenaer; der må man dog påregne at heller ingen andre religiøse og politiske symboler kan tillates. Slik jeg ser det er det dog ytterst få steder der dette er en relevant problemstilling. Nyhetsprogrammer og debattledelse i NRK og TV2 er f.eks. dog et par av de steder slike regler bør gjelde. Vi betaler f.eks. lisens til NRK alle som én: Kristne, muslimer, buddhister, agnostikere, ateister, alle politiske avskygninger, etc, etc.

NRKs Håkon Moslets gyldne flotte ord om at:i motsetning til et nyhetsanker, så er Faten subjektiv, er det desto mer grunn til å se nærmere på: Det finnes både reportere og programledere i flere nyhets- og debattprogrammer hvor subjektiviteten ikke akkurat glimrer med sitt fravær. Det er ikke en vanskelig oppgave å påpeke uheldig subjektivitet hos NRKs programledere og ansatte i Nyhetsdivisjonen: Slik kritikk burde være kjent, og den er heller ikke alltid helt uberettiget.

Hijaben og korset er derimot synlig subjektivitet og konkrete symboler som signaliserer noe, og dermed blir dette lett å påpeke og kritisere relatert til regler om objektivitet etc. Mens derimot politisk subjektivitet, holdninger -og ikke alltid like bevisstgjorte agendaer hos reportere - er selvsagt noe annet og helt usynlig: Men dog helt greit registrerbart like vel;  -og dermed, så tyter subjektiviteten likevel frem i ny og ne i NRKs diverse nyhets- og debattprogrammer.

7 liker  
Kommentar #3

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Takk for god kommentar av Fagermo!

Vårt Land sørger for å ha alt på det tørre rent "juridisk" når det gjelder denne saken som i alle saker som gjelder islam. Noen forståelse eller sympati for folks bekymringer når det gjelder NRKs positivitet til å alltid å la muslimene representeres av de mest ortodokse som flagger islamismens uniformer og budskap gjennom sin påkledning, mens de ellers hever de sekulære verdier er påtagende. Det er dette mange reagerer på, dobbeltkommunikasjonen.

I terrorens tid står Vårt Land tilbake, hjelpeløse og korrekte, uten noe å formidle om islam, enn at den er en religion som vi bør fremsnakke og forstå, for noe annet er ikke å elske din neste som deg selv. Det er kritikerne av dette som er problemet, og som NRK som er høylig indignert  over reaksjonene, finner Vårt Land det betimelig å sette skapet på plass, uten å sette det inn i en større kontekst enn den rent formelle.   

5 liker  
Kommentar #4

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Åpenbart

Publisert nesten 5 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Det er dette mange reagerer på, dobbeltkommunikasjonen.

De som bærer hijab med viten og vilje, voksne kvinner, viser på en måte styggfingeren til de verdier, i det samfunnet de lever i, og vil markere at de er annerledes.

Mange som markerer at de er annerledes, særlig man er ung.

Men det blir også en dobbelkommunikasjon, når man bærer ett erkekonservativt plagg, og samtidig stemmer på og heier frem liberale (røde) partier.

Har vært i debatt med tyrkere, kvinner, som heier på Erdogan i Tyrkia, og Lysbakken eller Gahr Støre i Norge...

Jeg vil tilføye, at som konservativ selv, så skjønner jeg ikke hvordan kristne kvinner kan gå i bikini offentlig, eller i miniskjørt i kirken.

Heller ikke, kristne menn i bar overkropp i norske byer, eller i Syden.

Sømmelighet i klesveien, burde være fornuftig og ikke overdrevet, uansett.

Forskjellen mellom islam og kristendom anno 2017, er allikevel at kristne kvinner og menn, kan gå halvnakne hvis de vil.

I islam, er det bare mennene som kan vise frem brystet, eller beina.


3 liker  
Kommentar #5

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Nettopp!

Publisert nesten 5 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.

Så langt jeg kan se, så handler disse NRK-programmene om Faten -spesielt. Da er det også naturlig at hun fremtrer nettopp som den hun er: Og ikke som den som noen andre helst vil at hun skal være? Da ville det i tilfelle for det første hele programideen være annullert,  det ville heller ikke være et program om Faten, og det ville aller verst være direkte respektløst mot henne. 

At man har strengere regler i nyhetssendinger og debattprogrammer hvor vedkommende verken presenterer eller representerer seg selv er vel å anse som nødvendig forutsatt at det følges like bestemt formalistisk som blindt rettferdig. 

Presist formulert.

Dessuten: Episodene i "Faten tar valget" er ennå ikke vist på TV.  Dermed er det umulig å evaluere selve innholdet på det nåværende tidspunkt.

Kommentar #6

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Noen ganger er Kristi fordringer greit (?)

Publisert nesten 5 år siden

Som jeg skrev: "Det kan faktisk virke som om hijaben fungerer som en Rorschach-test i det offentlige rommet".  Det er dog direkte trist å registrere det intense engasjementet som umiddelbart mobiliseres nærmest på pavlovsk impuls, når hijab spesielt og islam generelt er i fokus. Det pussige, som flere allerede har påpekt, er at de mest glødende islamkritikerne og de mest ekstreme muslimene er helt forente hva som faktisk skal få passere som det egentlige og sanne islam. Ethvert forsøk på nyanseringer her, også fra moderat islamsk hold, blir sett på med mistenksomhet og dårlig skjult bedrevitende forakt fra begge nevnte sider. 

Apropos: Jeg går med kippa hver dag; og jeg har dessverre erfart både det ene og det andre av negative reaksjoner. Og det meste fra muslimsk hold, må det innrømmes. Men jeg har også bekjente som er muslimer og disse følger virkelig opp som gode venner - i like ekte og omsorgsfull grad som andre venner gjør. For eksempel Z som bruker hijab m/ hennes familie. Da jeg bodde i Oslo hadde jeg også for øvrig venner som er muslimer. Samtidig som vi alle registrerte den skrekkens terror, vold og undertrykkelse som ble utført i islams navn var vi i dialog og gode venner. Hva ellers? Mine muslimske venner var og er både like opprørte og triste som oss andre. Skal jeg med Kristus i hjertet ikke ta Z, hennes familie deres gaver og disse andre nevnte seriøst? Og heller forut for bemøtning og mellommenneskelig erfaring som medmenneske bare heve meg selv over medmennesket og avvise dem som manipulerte -eller at de opptrer falskt? 

Det disse alle nevnte sier tydelig når den nevnte terroren skjer er: "Ikke i mitt navn!" Skal jeg bare avvise dette fordi jeg mener å vite bedre? 

Hvordan kan man få en slik avvisning -forut for møte, hjertets speiling og utstrakte hånd  - til å rime med Kristi fordringer? Hvor har jeg så qua medmenneske min dypeste og viktigste skatt i livet? Øyet er som kjent kroppens lampe. Om øyet er klart, er det fordi kroppen er fylt av lys, sier Kristus. Men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fylt av mørke. Er nå lyset i meg mørke, hvor dypt blir ikke da dette mørket?

Jeg anser det som det minste problem å kritisere alle som bedriver terror, vold, undertrykkelse og menneseforakt... samtidig som jeg tar imot den som rekker ut en hånd ellers. Uansett livssyn og politisk ståsted. Også med å påpeke og spørre muslimen om hvorfor det for noen muslimer er så lett å legitimere elendigheten med henvisninger til koranen. De vil gjerne snakke om dette, men de vil være med på å legge premissene for samtalene og ikke bare stilles til veggs under lange intense foraktfulle og belærende monologer utenfra. For øvrig har flere av de muslimer jeg har nevnt faktisk åpnet seg mer for jøder, jødisk tro og jødiske symboler etter våre møter og samtaler. Som fleres unyanserte foraktfulle innlegg og påstander illusterer her i Norge, så er ikke det alltid lett: De kjenner det samme problemet fra egne miljøer: Kategoriseringer og avvisning forut for møte. De som vi lot seg påvirke av kraftige ensidigheter. Dømmende demagoger er alltid farlige, uansett politisk- og religiøst fortegn.

Dette positive nevnte ville aldri (!) ha skjedd om vi umiddelbart bare opprettholdt alle maskene, klisjeoppfatningene og stereotypiene om hverandre... og videre nektet å ta sats på å være til i sammen. Kristus påpeker at motet å være til er en frukt av det å bejae Guds impregnerende kraft i livet. Det handler om mot og tillit per se som  kjærlighetens, nådens og rettferdighetens prerogativ.

Det koster å trå ut ii livet med den fordrende troen - uten å tildekke min naturlige menneskelige sårbarhet med en sikret ideologi og teologi. Kristus sier at vi skal kjennes på gjerningene; IKKE på om vi er ortodokse eller ikke. Den dagen troen benyttes for å lage skiller og vise noen ut, den dagen har jeg samtidig vist Kristus ut. Kristus påpekte til stadighet det inkluderende samtidig som Han understreket fordringene. Pinsehendelsen ga nytt bekreftende og forsterket flomlys til dette poenget.

Til slutt: Ser man på hvilke partier som muslimer velger, så skiller ett parti seg klart ut: "I én gruppe står Arbeiderpartiet fjellstøtt: - Hele 80 prosent av dem som oppgir at de tilhører et islamsk trossamfunn stemte Ap ved siste valg, skriver Statistisk sentralbyrå, som for øvrig opplyser at Ap har lavest oppslutning hos ikke-troende og medlemmer av statskirken." Ref. Nettavisen. Så kan man undre seg hvorfor. Uansett: AP kan vel ikke sies å være den mest umiddelbare og farlige trussel mot norske verdier?

Og hva gjelder det å vektlegge trusselen mot nasjonale verdier: Det var ikke akkurat MANGELEN på nasjonalisme som preget en rekke skrekkelige konflikter gjennom historien og i konfliktene på Balkan og i Ukraina?

7 liker  
Kommentar #7

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Må bare kommentere om nasjonalisme

Publisert nesten 5 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
: Det var ikke akkurat MANGELEN på nasjonalisme som preget en rekke skrekkelige konflikter gjennom historien og i konfliktene på Balkan

Vil gjerne få kommentere dette med Bosnia og nasjonalisme. 

Det var ikke serberne som startet krigen i Bosnia. Det var muslimen Izetbegovic.

Vet ikke om du har fått med deg Izetbegovic sin bok Islamic deklarasjon. Deklarasjon ble skrevet før krigen. Den ble først publisert i 1970 som ga ham en fengselsdom. Siden ble den publisert igjen i 1990. Se link:

http://www.angelfire.com/dc/mbooks/Alija-Izetbegovic-Islamic-Declaration-1990-Azam-dot-com.pdf

Eksempel fra boken: “The Islamic movement should and must start taking over the power as soon as it is morally and numerically strong enough to not only overthrow the existingnon-Islamic, but also to build up a new Islamic authority”. 

Her er en film om Izetbegovic sine 6000 islamister fra islamske land I Midtøsten og Afghanistan. Bin Laden var også i Bosnia. 

http://www.youtube.com/watch?v=hYYbCq6tg5c 

Izetbegovic hadde som mål å islamisere alle i Bosnia. Han startet krigen som vel Hitler gjorde det ved å bombe muslimer i en matkø i Sarajevo. Han bombet sine egne for å starte sin krig. Det var altså ikke nasjonalisme men religionskrig i Bosnia. 

Når det gjelder Ukraina og Krim så var det slik etter som undertegnede har forstått at Ukrainerne nektet russere å skrive på deres eget språk russisk. Dermed satte de alle russere ut fra å ytre seg. De mistet sin ytringsfrihet. De ble altså frosset ut.  Altså Ukrainerne var dem som var nasjonalister og ikke russerne.

4 liker  
Kommentar #8

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Faten Mahdi al-Hussaini stiller med hijab i valgprogrammet «Faten tar valget».

NRK kunne jo ha portrettert en profilert muslimsk kvinne uten hijab. Det finnes flere slike. Så hvorfor valgte de en kvinne med

4 liker  
Kommentar #9

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Urettferdig og feil, synes jeg

Publisert nesten 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder Ukraina og Krim så var det slik etter som undertegnede har forstått at Ukrainerne nektet russere å skrive på deres eget språk russisk. Dermed satte de alle russere ut fra å ytre seg. De mistet sin ytringsfrihet. De ble altså frosset ut.  Altså Ukrainerne var dem som var nasjonalister og ikke russerne.

Her kan jeg ikke følge deg.

Ukraina er delt, i vest med ukrainere, og i øst med mange russere.

De russiske separatistene i øst, er voldsfascister styrt av russisk nasjonalsjåvinisme, blandet med vodka...

I tillegg kommer minnet hos mange ukrainere, nemlig om Holodomor, folkemordet utført av Stalin og sovjeterne, på millioner av ukrainere.

Russisk og før, kommunistisk propaganda var å si at ukrainerne stort sett var fascister, vel det stemmer ikke helt.

Både Stepan Bandera, og nå Ukrainas regjering, inkluderte og inkluderer jøder i samfunnet, og i styre og stell.

Så får det være, og også påpekes at med på lasset, til både Bandera og nåtidens ukrainske regjering, har noen sorte får i blant seg, voldsfascister.


Kommentar #10

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
Så får det være, og også påpekes at med på lasset, til både Bandera og nåtidens ukrainske regjering, har noen sorte får i blant seg, voldsfascister.

Ok. Voldsfasister og nazister  som ikke likte russere. 

2 liker  
Kommentar #11

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Ja, men den følelsen er fortsatt noe gjensidig.

Publisert nesten 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Ok. Voldsfasister og nazister  som ikke likte russere.

I mellom dagens russere og ukrainere.

Ukrainere i vest, er ofte romersk-katolikker, og deres åndelige leder, var noe forbannet på pave Frans, for hans flørt med Putin, og ignorering av ukrainernes situasjon...

Okay, men dette blir en avsporing, skal ikke gjøre det.

Kommentar #12

Øyvind A. Jørgensen

23 innlegg  37 kommentarer

Underlig logikk

Publisert nesten 5 år siden

Det er ikke vanskelig å forstå at NRK kan vurdere religiøse symboler ulikt i ulike programtyper. Som Vårt Land skriver: «I visse roller er nøytralitet et ideal og en nødvendighet. I andre roller er subjektivitet både greit og ønskelig.» Det jeg derimot ikke kan forstå, er at et valgprogram kan komme i kategorien der subjektivitet er «greit og ønskelig.» I min enfoldighet har jeg alltid tenkt at programlederens oppgave i et valgprogram er å sette seg inn i sakene, formidle fakta og kommentere så objektivt som mulig.

1 liker  
Kommentar #13

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Jørgensen og NRKs redegjørelse for programmets idé

Publisert nesten 5 år siden

Det virker som du ikke har satt deg inn i programkonseptet: I løpet av valgkampen skal Faten forsøke å finne det partiet som passer best for nettopp henne. Ikke for muslimer, ikke for innvandrere, ikke for unge kvinner, etc. Ideen er nettopp Fatens undring, spørsmål og interesser: NRK melder at hun kommer innom temaene miljø, integrering, forsvar og utdanning. Gjennom fire episoder prøver altså Faten å finne ut hvem som skal få hennes stemme.

Vi skal altså følge hennes personlige prosess frem til et partivalg: Her er dermed subjektiviteten nettopp kjerne-elementet. Og her stiller hun seg også frem for undring og kritikk, eventuelt. Man behøver for all del ikke dele hennes vurderinger og konklusjoner. heller ikke om man er muslim, innvandrer eller annet.

Det er fint at du på et generelt nivå viser engasjement for balanse og objektivitet. Det er også greit å sette seg rimelig inn i saksforholdende spesielt, før man uttaler seg.

4 liker  
Kommentar #14

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Uklokt av NRK

Publisert nesten 5 år siden

NRK glemmer at BARN ofte finner sine idoler via fjernsynsskjermen. Derfor synes jeg det er meget uklokt av NRK å bruke en kvinne med hijab i nevnte program. Uten tvil: Mange mindreårige muslimske jenter vil følge hennes klesskikk og begynne med hijab. Er det greit å være en pådriver til dette, NRK? 

Mange troende muslimske menn som tvinger sine kvinner til å gå med hijab, vil nok også føle aksept for tvangen nå - ved hjelp av Det norske rikes kringkasting - som gjerne blir oppfattet som det viktigste  talerøret for Norge. 

Konsekvensanalytikere er det få av i Norge; NRK har vel ingen?

Du kan klage til NRK her: 

https://www.nrk.no/in formasjon/kringkastingsradet-1.7960576

4 liker  
Kommentar #15

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Tips til NRK

Publisert nesten 5 år siden

Personlig, så ser jeg ikke problemet med dette programkonseptet. Det er tydelig varslet på forhånd hva som er intensjonene og hvordan dette foregår. For øvrig, så savner jeg et tilsvarende personlig serie og hverdagsreportasje i NRK om en ung jøde i Oslo som sågar daglig våger (!) å gå med religiøse symboler; f.eks. en kippa. Subjektiviteten bør selvsagt også her være det sentrale. Man burde her også ta med noen hverdagsturer med skjult kamera i bydeler hvor muslimer er flertall, f.eks. Grønland og på Furuset, m.m. 

Det er alltid lett å argumentere til fordel for minoriteter når man  befinner seg i den posisjonen selv. Men i de tilfeller og miljøer hvor man endelig er i majoritet, så avsløres jo ektheten i argumentasjonen om respekt for andre minoriteter igjen. Jeg minner om at det ca er 150 muslimer pr 1 jøde i Norge.

6 liker  
Kommentar #16

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
For øvrig, så savner jeg et tilsvarende personlig serie og hverdagsreportasje i NRK om en ung jøde i Oslo som sågar daglig våger (!) å gå med religiøse symboler; f.eks. en kippa.

Ja, absolutt. Jeg har også nevnt dette i min henvendelse direkte til NRK/Kringkastingsrådet.

4 liker  
Kommentar #17

Gulla Nyheim Gramstad

11 innlegg  106 kommentarer

Hijab synonymt med forkynnelse?

Publisert nesten 5 år siden

Unge oppegående Faten Mahdi al-Hussaini skal være en subjektiv programleder i Nrk, i motsetning til nyhetsformidlere, som skal være nøytrale. Og Faten skal gjennom programmene finne ut av hvem som skal få hennes stemme til valget. "Det er ingen grunn til å beskylde Nrk for diskriminering, så lenge Nrk praktiserer retningslinjene for religiøse symboler på en måte som folk forstår", skriver VL. Det er kanskje her det blir vanskelig for enkelte. Hijab er et svært synlig religiøst plagg, som symboliserer en troende muslim. Man ser hodeplagget først - og så ser en kvinnen. Noen kristne gikk før i tiden med et sølvkors på jakkekraven. Det gjorde ofte at andre mennesker så den kristne først, og så mennesket. Det ble slutt på sølvkorset, det opplevdes forkynnende og ble stigmatiserende. Er det kanskje det som gjør mange indignerte. Hijab blir synonymt med forkynnelse; islam først og så Faten - i Nrk...

3 liker  
Kommentar #18

T S

6 innlegg  210 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg skjønner ikke hvorfor et nyhetsanker ikke skal kunne bære et kors på nyhetssendingen ( eller hijab for den sakens skyld). Et fravær av symbolikk,  vil jo også være et slags symbol, et symbol på det sekulære. Fullt ut nøytral kan man aldri bli. 

2 liker  
Kommentar #19

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Symbol og språk

Publisert over 4 år siden

Hva slags signaler gir man så? Korset er et symbol, og hijaben signaliserer tilhørigheten til en annen religion; hvilket begge skaper assosiasjoner. Også turbanen og andre effekter tilhører samme kategori her. Gode og dårlige... alt betinget av hvem som bruker eller iakttar dem. 

For den som har erfart vold, overgep og undertrykkelse fra kristne autoriteter, så fungerer høyst sannsynlig korset og enkelte vendinger i den kristne sosiolekten  i beste fall som et høyst tvetydig symbol og et heller tvilsomt språk. Det vil muligens ta noe tid før man gjenvinner gehøret for det kristne symbolets faktiske mening og videre derfra trinnvis ta tilbake noe av det de interne kristne språkkodene på egne premisser. Hvilket er en heller utfordrende kamp.

I Norge, så signaliserer man som nevnt tilhørigheten til "de andres religion" islam f.eks. gjennom bruken av hijab. Og her vekker assosiasjonene, ikke nødvendigvis med urette; både uro, frykt og engstelse. En illustrasjon på at det er slik er vel den klart emosjonelle formen som flere formidler sine reaksjonene på?

Men flere av oss vet at muslimer ikke er så likeartede og ensporede som man lett får inntrykk av. Jeg viser til mine tidligere innlegg ovenfor. Med et visst mot og en undrende åpenhet kan man ta stegene ut i det åpne landskapet for å se at alle muslimer verken er terrorister eller potensielle sådanne. Men det forutsetter jo at jeg også SER... Og aller vikrigst: VIL se og forstå. Også mange muslimer er som nevnt tidligere like fortvilede over den elendigheten og terroren som skremmer oss alle. 

Den som er rammet av destruktiv opptreden fra kristne autoriteter kan jo også på nytt nærme seg kirker og kristne miljøer og erfare at galskapen de ble utsatt for var betinget av personer og ikke språket eller symbolene som sådan. Det siste her var bare midlene som ble benyttet for å legitimere maktmisbruket og volden: Samme sosiale maktmisbruk og fenomener ser man for øvrig i alle relgioner, i politiske miljøer og ellers.

Et lite apropos: Mine emosjonelle reaksjoner sier noe om meg selv og forholdet til det jeg responderer på; om hvordan nettopp jeg reagerer på dette og hint. Det er m.a.o. lett å glemme at det er nettopp JEG som forholder meg, når jeg faktisk forholder meg... Det er lett å glemme bias og andre begrensende forutsetninger. Ergo er de følelsesmessige og emosjonelle impulser mitt ansvar alene. Fordi de nettopp er MINE. Følelsene er dog et kompass for hvordan vi reagerer på både andre, oss selv og alt ellers. Men de er dog nettopp bare dét - et ledd i noe større i mennesket: Uten den frie tenkningen som også kan scanne egne impulser og sjelekrefter forut for umiddelbar bemøtning av virkeligheten, blir man altså lett offer for egne feiltolkninger -og derfra produseres alt for lett fordommer, stereotypier og annen elendighet. Og verken min neste eller jeg vinner det minste på dette i tilfelle.

5 liker  
Kommentar #20

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Jihad og strategi

Publisert over 4 år siden

Vi legger merke til at etter hvert som demografien tilsier det så endres promterieng av sverdets religion.  Jeg er av de som tror disse kvinnene selvvalgt velger denne promoteringen.  De er kulurelt og ideologisk opptatt av å tenke strategi og nå er tydeligvis tiden inne til å gjøre seg synlig og håpe på det beste selv om andre nærmest daglig promoterer islam med terror, drap og vold slik at det skaper ekstrasendinger og mye frykt blant folk - og det er jo det som er hensikten - spre frykt for ørkenideologien.  

Jo, selvsagt er det statskanalen som er hovedleddet i støtten til promotering av islam.  Dette gjøres nærmest gladelig og paralelt med det pågående avkristningsmaksineri.  

Vi skal ikke lenger enn tilbake til 2014 før vi finner en uttalelse fra Faten om hvorfor ikke IS beveger seg ned til Gaza og hjelper til med jihad for å redde muslimene der mot kuffar og vantro.  Sikkert ikke det hun promoterer på Nrk, men ikke det grann overraskende vurdert ut fra at hun er en det jeg vil anta - en gjennomsnitts muslim.  

http://24avisen.com/avslort-nrks-hijab-programleder-oppfordret-til-jihad/


3 liker  
Kommentar #21

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

NRK burde krevd av Faten at dette burde hun ta avstand fra!

Publisert over 4 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Også mange muslimer er som nevnt tidligere like fortvilede over den elendigheten og terroren som skremmer oss alle. 

Men ingen tør å ta avstand fra Koranversene som budbringer bekjempelse av alle som ikke tro på Allah. Hvorfor er det ingen som tør å ta avstand fra slikt?

Like fullt tror vi at de ikke tror på dette, selv om terroren skjer fyldest stadig vekk.

Hvor naiv skal vi være? NRK burde krevd av Faten at dette burde hun ta avstand fra!

1 liker  
Kommentar #22

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Jihad og jihad... Og sorteringens nødvendighet

Publisert over 4 år siden

Nå spørs det vel om noe som er skrevet i et kort Facebookinnlegg (!) for tre år siden av en 19-åring skal defienere denne personen i dag? Jeg har selv skrevet flere ting for tre år siden som jeg i dag helt eller delvis ville formulere annerledes eller sågar ta avstand fra. Har ikke alle ytret seg kategorisk og tabloid under frustrasjon og fortvilelse? Jeg er sikker på at moderator her på Verdidebatt kan gi oss eksempler fra alle livssynshold. Det ville være like dumt som usaklig å trekke frem noe mer eller mindre gammelt for ramme meg og deg i dag. Ingen av oss defineres av fortiden; vi befinner oss ikke der lenger. Dette gjelder altså høyst de fleste andre også, om de er levende individer og dermed i en viss utvikling? 

Og da jeg var 19, så var jeg en glødende marxist og ateist og ser vel i dag tilbake på dette med både smilende overbærenhet, blandede føleslser og varierende tanker. For å si det forsiktig. Men også herfra fantes det erfaringer som bidrar til en sannere og mer riktig posisjon. Som med Askeladden handler det om å ta med seg de rareste ting som del av det vi har i ryggsekken; de bidrar nemlig på hver sin måte fremdeles positivt i den totale bagasjen. Forutsatt om man orker å ta fordringen med å krystallisere ut det som finnes der: Visdom er som kjent krystallisert smerte. Noen av ideene fra den tiden står seg faktisk ganske greit ennå. La hundre blomster blomstre og hundre tankeretninger strides. Det er retningslinjen for fremmingen av samfunnets, kunstens og vitenskapens framsteg -og en blomstrende kultur!

Allerede ganske kort etter dette Facebookinnlegget for tre år siden tok Faten i Klassekampen og VG tydelig avstand fra prestestyret i Iran og var helt tydelig på at hun er for demokrati og menneskerettigheter. Hun foretar flere viktige avklaringer som plasserer henne tydelig innenfor den liberal diskursen vi dyrker i dag. Kan hende skal vi i praksis selv illustrere de verdier og kvaliteter vi dyrker og ta henne på ordet her? 

Alternativet er å stille oss i en posisjon von oben hvor vi avviser enhver korreksjon og insisterer på at et Facebookinnlegg for tre år siden skal ramme Faten inn. Så får man spørre i hvilken grad dette egentlig gir uttrykk for våre egne verdier og tro: Men mulig dette sier langt mer om oss selv, enn om Faten.

Min kategoriske påstand er at om vi mener å vite bedre enn Faten selv hva hun faktisk står for i dag, så begår vi en grov feil og viser betydelig respektløshet. Og videre innebærer dette samtidig at vi bekrefter konspirasjonsteoriene om norske muslimer som dessverre rår rundt om. Om man leser den nettsiden som Nygaard viser til, så kan man vel trygt si at verken artikkelen eller kommentarfeltet preges av nevneverdig utpreget god analyse og refleksjon. De presenterer i dag saken med hennes tre år gamle FB-kommentar som dagens "sjokkavsløring" (!), og nevner ikke med ett eneste ord Fatens oppklarende kroniikker i VG og Klassekampen. NRK behøver faktisk ikke kreve noen avstandstagen fra Faten. Den ble presentert for allerede tre år siden.

Nå benyttes ordet "jihad" stort sett bare angående hellig krig her i landet. Men ordet betyr strangt tatt opprinnelig noe annet. Nemlig "anstrengelse" og "streve", "Den store jihad" handler om bevisstheten, kampen og anstrengelsen mot menneskets indre ondere tilbøyeligheter og fristelser. Hvilket vel er et fordrende etisk prinsipp vi bør kaste oss på alle som en? Det som derimot kalles "den lille jihad" handler om det som skjer utenstokks: Nemlig forsvaret av islam og muslimske territorier. Og HER benyttes ordet "jihad" for å betegne en krig de oppfatter som rettferdig; den hellige krigen. Mohammed kom visst nok med en rekke uttalelser om «den lille jihad» som ble samlet og nedtegnet.

At jeg forsvarer Fatens plass i dette NRK-programmet innebærer ikke på noen måte at jeg bejaer alt hva islam står for. De ekstreme og militante jihadistene er satans barn. Ei heller betyr min argumentasjon at jeg opplever NRK som noen spesielt utpreget objektiv formidler i ett og alt ellers. For det første kan og skal ikke mine sym- og antipatier legge føringer for NRKs journalistiske vurderinger: Slike kritiske vurderinger bør derimot bli notert og tatt hensyn til i en større sammenheng når man evaluerer internt i NRKs Nyhetsdivisjon. I likhet med helt andre verdivurderinger. Mangfoldet krever at alle blir hørt og tatt hensyn til. NRK har for øvrig ennå noe å gå på her... For det andre så burde mine tidligere innlegg her på VD være gode illustrasjoner på mitt ståsted hva gjelder jødisk troslære, antisemittiske krefter, Israels rett til trygge grenser og militante muslimers, IS/Al Quaida, terror,  m.m.. 

Man kan godt hevde at man ikke har tillit til Faten. Men det er dog meningsløst å antyde at vi ikke kan ha tillit til henne FORDI hun er muslim. Som jeg skrev tidligere, så har vi selv ansvar for våre egne følelser, og dermed våre konkluderende tanker. De sier nemlig også noe om oss selv, mer enn vi aner - muligens? Vi iakttar i vid forstand, med alle sanser, og dermed dannes bilder i våre egne indre mørkerom. De bildene som da kommer frem, kommer frem nettopp dér. I vårt indre sjelerom. De er våre. Noen ganger kan de stimulere oss til å strekke oss mot det sakssvarende og langt på vei tenke riktig. Andre ganger haler vi bildene ut og ytrer vi oss før det har kommet så langt i prosessen at de er klargjorte og tydelige.

4 liker  
Kommentar #23

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Most certainly.

Publisert over 4 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Har ikke alle ytret seg kategorisk og tabloid under frustrasjon og fortvilelse? Jeg er sikker på at moderator her på Verdidebatt kan gi oss eksempler fra alle livssynshold.

Mange også i en stundom av stor beruselse, kanskje noen av Ånden, andre kanskje mer av alkoholen.

Takker for din kommentar, Nyhagen. Igjen.


Kommentar #24

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Så ....

Publisert over 4 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Allerede ganske kort etter dette Facebookinnlegget for tre år siden tok Faten i Klassekampen og VG tydelig avstand fra prestestyret i Iran og var helt tydelig på at hun er for demokrati og menneskerettigheter.

det hun skrev på facebook var noe som kan skje alle - at vi alle er mer radikale i våre ytringer, men ... at hun kort tid etter tok avstander som har gitt henne en posisjon og i tillegg penger på konto - mens hun ennå fortsatt er ung - og i Nyhagens risikosone for å være mer radikal enn når en får mer blandet materiale oppi ryggsekken?

Faten er egentlig ikke viktig her - det som er poenget er statskanalens rolle som pådriver av islam iblant oss.  Videre at Nrk forskjellsbehandler fordi det passer kanalens øvrige prosess - avkristningsmaskineret.  Faten er bare anvendbar for agendaen.  Det er da beklagelig at den øvrige promoteringen av islam ligger i et annet leie.

Jo, jeg har sagt det i mange år her på vd - at med Mangfoldssamfunnet og islam iblant oss kommer vi over i Brytningssamfunnet før vi ender i Kaos og Anarkisamfunnet.  Dette går faktisk fortere enn jeg trodde og det at det dannes nasjonale strømninger er ok innenfor en viss grense, men vi vil nok ende med konfrontasjoner mellom antifa - som vil ha støtte i media og pk - og de nasjonale som går den tyngre vandringen som Pediga fikk erfare.  Det koster ganske mye å vise seg med meninger som kan tolkes i værste mening uten å være det.  Det at folk organiserer seg før sensur blir innført er vel noe som ligger i tiden.

Jo, vi vet hva jihad i fase 1 er - underkaste seg den nasjonen en har ankommet og lage minst mulig bråk - la implementeringen av ideologien skje mest mulig i samarbeid med de som styrer o.s.v.   Tydeligvis er vi nå mer over i fase 2 der det kræsjer ganske så mye for det blir vel mye vold, blod og drap blant de som ikke greier å ta det roligere.  Dessverre er det de unge som blir radikalisert - trolig for de ikke har så mye som Nyhagen i ryggraden, men bakmennene finner nye og så ,.... kommer en ny blodig dag med promotering av islam iblant oss.

Jo, selvsagt skjønner jeg at det er et mindretall som står i faresonen for å bli radikalisert til vold, terror og drap - men - de handlinger som skjer har sin budbæring ut fra islam.  Denne samfunnsideologien er farlig - slik som nazisme og kommunisme.

Kommentar #25

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Hun tror også på terroren Koranen viser til.

Publisert over 4 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Men det er dog meningsløst å antyde at vi ikke kan ha tillit til henne FORDI hun er muslim

Her er jeg uenig med deg. For når du skriver det på den måten er det vanskelig å se for seg at hun ikke er troende muslim. For det er hun når hun kan si ja til å være med i et NRK program som programleder og med hijab. Når en er troende muslim tror en også på Koranen og en tror også på terroren Koranen viser til.

Så lenge hun ikke tar avstand fra Koranen så tror hun på sverdversene og alle de andre vers som taler ned dem som ikke tror på Allah. 

Du må ikke tro at det er med lett hjerte jeg skriver dette, men som så mange sier så må foten settes ned, når det er på sin plass, og en må si nei til dette.

1 liker  
Kommentar #26

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Det ...

Publisert over 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
For når du skriver det på den måten er det vanskelig å se for seg at hun ikke er troende muslim

var - mest sannsynlig - det du finner hvordan hun tenker når hun kan snakke uten jihad fase 1 filter.  At vi alle er kuffar og vantro - og at IS var anvendbar for å ta et tak med Israel - er jo det samme som å si at hun tenker og tar IS inn som en del av sin tro fundert i islam.

2 liker  
Kommentar #27

Øyvind A. Jørgensen

23 innlegg  37 kommentarer

NRKs programkonsept

Publisert over 4 år siden

Nyhagen #13 mener jeg har satt meg for dårlig inn i programkonseptet. Det jeg har gått ut fra, er at NRK har engasjert Faten Mahdi Al-Hussaini til å lede en «valg-dokumentarserie.» Målgruppa for den er de unge, det vil i denne sammenhengen si de unge velgerne. På vegne av dem skal Faten sette seg inn i norsk partipolitikk. «Mange unge aner ikke hva de skal stemme», sier hun i den første presentasjonen av serien, «og kanskje vet de for lite om politikk også.» Men nå skal Faten hjelpe de unge velgerne til å bli litt klokere på hva som skjer i de ulike politiske miljøene, og gjennom de fire programmene skal  Faten prøve å finne «sitt parti.»

Jeg har naturligvis hele tiden vært klar over at Faten skal være subjektiv og at det hører med til konseptet. Mitt poeng er at det ikke burde være slik i et valgprogram.

At serien bare handler om Fatens personlige oppfatninger og at hun kun representerer seg selv som velger, er noe som NRK betoner først etter klagestormen. Denne konsentrasjonen om Fatens person synes jeg ikke er særlig treffende. Disse programmene handler ikke bare om Faten, men om Fatens vurderinger av alle de politiske partiene og om hvilket hun vil stemme på ved valget. Dette skal hun ikke gjøre i et rom for seg selv, det skal sendes i radio og fjernsyn og på nett over det ganske land, og det mens valgkampen foregår og programmets unge målgruppe skal gjøre seg opp en mening om hvilket parti de skal stemme på.

2 liker  
Kommentar #28

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Heia Frp

Publisert over 4 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
DET HANDLER altså ikke om «ja til kors, nei til hijab»,

Det handler om at vi er blitt lurt trill rundt. 

Les artikkelen fra Mazyar Keshvari på NRK om Faten 

https://www.nrk.no/ytring/hykleri-uten-grenser-1.13655918 

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere