Pål Georg Nyhagen

223

I takt og utakt

Vi finner først oss selv i det vi finner Gud og vår neste. Kjærlighet er selvovervinnelse og selvforglemmelse. Nåde og forsoning er gjenforening.

Publisert: 20. aug 2017

Vi blir ikke frelst av gode gjerninger. Vi blir frelst TIL gode gjerninger:

Historisk og kontekstuelt sett kan man forstå hvorfor den gratis nåden og kjærligheten ble vektlagt så sterkt. Men etter noen hundre år har tidens tann endret både kirker, samfunn og den kontekst vi uttrykker oss i. Også teologisk. Det som var nødvendig og riktig å sterkt aksentuere i en tidligere og nå utgått kontekst kan bli direkte feil om man bringer det ureflektert og uendret inn i helt nye kontekster og aktuelle teologiske sammenhenger i en helt annen tid.

Flere lutheranere har fokusert så sterkt og ensidig på den gratis nåden, at fruktene av troen - nemlig det å handle i tråd med kjærligheten selv - nærmest har blitt sett på med mistenksomhet. Straks dette med å gjøre, og ikke bare høre, nevnes, så er det kun snakk om sekunder før en hever røsten og advarer mot «gjerningsrettferdighet», hvor på gamle teologiske antipatier og virkelighetsfjerne klisjeer manes frem. Dette fungerer dessverre ikke nødvendigvis verken oppklarende eller riktig rent trosmessig, men kan komme til å skygge for Kristus og medmennesket selv. Og dermed for en selv. Kristi bydende ord kan tydelig nok i visse tilfeller forstyrre så meget at enkelte får et påtrengende behov for å holde fordringene på armlengs avstand. Og dét gjennom å henvise til teologi, paradoksalt nok. Men allerede i bergprekenen nevner dog Kristus poenget: "Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!».

Eksempler på tro som grensebrytende kraft og selvforglemmelse, uten at det det minste er snakk om gjerningsrettferdighet, finnes det virkelig flere av i bibelen. Allerede få vers etter dette nevnte ovenfor snakker Jesus om at relasjonen til Gud er direkte og ubetinget knyttet til våre relasjoner til våre medmennesker: «Om du bærer offergaven din fram til alteret og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din!« Ergo er det snakk om å heve blikket ut over eget selv og aktivt reise seg for å leve ut troen i praksis - se at min neste er like så meget elsket og ønsket av Gud som jeg selv er: Å leve ut den kjærlighet og nåde vi har fått og får av Gud er m.a.o. direkte relatert til vår egen Gudsrelasjon.

Videre enda noen få vers senere, så påpeker Jesus den ubetingede sammenhengen mellom oss og våre medmennesker; spesielt den og de vi ikke liker eller har utpreget gode relasjoner til: "For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske Far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres Far tilgi de misgjerningene dere har gjort." Videre finnes det andre eksempler i NT, og Jakobs brev burde vel være kjent i så måte.

Et lite apropos: Kjærlighet og rettferdighet finnes kun i det det realiseres. Og satt ytterst på spissen: I jødisk troslære er man langt mer opptatt av hva man gjør enn hva man tror. Og flere kristne er mer opptatt av hva man tror, enn hva man gjør.

Det er noe paradoksalt og utfordrende med kjærligheten som vi allerede har mottatt og mottar: Kjærligheten vi har fått gjennom livet og får er snakk om allerede utbetalt lønn for noe vi ennå ikke har ferdig utført. Vi skal nemlig gi det videre uten tanke på gevinster eller senere lønn. Det er vel derfor vi nøler og finner utveier; hvem gidder vel å engasjere seg alt for sterkt når lønnen like vel allerede er utbetalt? Viser som et side-apropos til dette innlegget:  "Lykke og tro skal holdes fra hverandre".

Vi finner først oss selv i det vi finner Gud og vår neste. Kjærlighet er selvovervinnelse og selvforglemmelse. Nåde og forsoning er gjenforening.

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Ingen er litt kristen.

Publisert nesten 4 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Flere lutheranere har fokusert så sterkt og ensidig på den gratis nåden, at fruktene av troen - nemlig det å handle i tråd med kjærligheten selv - nærmest har blitt sett på med mistenksomhet.

Tro uten gjerninger er død tro.  Dersom gjerningene ikke er der, er en ikke frelst.

Uten helliggjørelse skal ingen se Gud.

Noe av såkornet falt i grunn jord og blant torner og ugress, Det ble ikke liv.

Nåden er ikke gratis, den krever alt - "om noen vil komme etter meg må han oppgi alt det han eier", sa Jesus.

Derfor blir også Lutheranerenes pene navnefester og likeledes festelige konfirmasjoner unyttige som midler til å motta nåde og "å vandre i Ånden".

En kristen har omvendt seg fra synden, begravet syndelegemet i Dåpen og reist opp med Kristus til et liv i nådens seier.

Nåden gir rett liv og gjerninger:  «For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lystene, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet,»
‭‭Titus‬ ‭2:11-13‬ ‭

Kommentar #2

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Mest i Takt, vi er ett!

Publisert nesten 4 år siden

Nyhagen, du er en spesiell katolikk.  Dine synspunkter og din lære harmonerer godt med mine synspunkter til tross for at jeg er en blanding av teologien til "Frie Venner" og "Baptister".  At ekteskapet er et sakrament er jeg også med på, skilsmisse er ikke aktuelt.

Helgener finnes derimot ikke for meg, ei heller avlat.

Trossamfunn er også en dårlig oppfinnelse.  Er Kristus blitt delt?

Vi er Jesu Venner - intet annet.


1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere