Johs Ensby

17

Om å gjøre Gud mindre

Hva er da så farlig med å praktisere nådegaver? Og hva er feil med å gi veiledning til de ungdommene som vil følge han som sa «disse tegn skal følge de som tror»?

Publisert: 17. aug 2017  /  536 visninger.

I sin kommentar i Vårt Land 9. august svinger Håvard Nyhus pisken så det smeller over Acta bibelskole for deres språkbruk rundt profeti og helbredelse. Kritikken hadde vært mye mer slagkraftig om den ikke hadde munnet ut i en bombastisk og snever avgrensning av hva helbredelse er.

Når Nyhus påberoper seg «klassisk kristen forståelse», så tyr han til en hersketeknikk på linje med uttrykket «all forskning viser» som politikere bruker når de ønsker å marginalisere sine motstandere.

«Underet er ikke overnaturlig», sier han. Han vil heller se på Gud som «mulighetsbetingelsen, en kontinuerlig kjærlighetshandling». For meg blir dette kaudervelsk, et slags Orwellsk «newspeak». Ifølge Språkrådet er «under» en overnaturlig hending, et mirakel, eksempelvis å «bli helbredet ved et under».

Hos Jesus og apostlene møter vi et språk som holder det overnaturlig fast i noe som ikke først og fremst gripes med grubling, men samhandling. Bare gjennom å gjøre det Ordet sier til våre hjerter blir våre hoder betrodd en innsikt med større dybde.

Hva er da så farlig med å praktisere nådegaver? Og hva er feil med å gi veiledning til de ungdommene som vil følge han som sa «disse tegn skal følge de som tror»?

Johs Ensby

3 liker  
Kommentar #1

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Balanse og Ordet.

Publisert rundt 4 år siden
Johs Ensby. Gå til den siterte teksten.
Bare gjennom å gjøre det Ordet sier til våre hjerter blir våre hoder betrodd en innsikt med større dybde.

Helt klart. Det Acta gir studentene er innenfor det Bibelen lærer.  Samtidig fins det usunne deler noen ganger.  Nyfrelste bør nå en viss modenhet før de gis for store utfordringer.  Likeledes blir det feil om vår helbredelses tjeneste blir noe vi viser frem, og den vi ber for kommer i annen rekke.  Vi må være ekte i vår kontakt med medmennesker.

Så må vi leve det vi lærer.  

Bethel, Redding Ministry er ikke et sunt balansert fellesskap.  Å ta opp deres metoder er ikke å anbefale.


1 liker  
Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Dybdelesning?

Publisert rundt 4 år siden
Johs Ensby. Gå til den siterte teksten.
Hos Jesus og apostlene møter vi et språk som holder det overnaturlig fast i noe som ikke først og fremst gripes med grubling, men samhandling. Bare gjennom å gjøre det Ordet sier til våre hjerter blir våre hoder betrodd en innsikt med større dybde.

Vel, overnaturlig samhandling og samhandling? Mener du at det språket som du møter er håndgripelig forståelig? Det kreves vel en viss ettertanke til hva man leser seg til der? Det er vel for mye forlangt å gi seg i kast med disiplenes oppdrag? (Mark.16.15-18)

Kommentar #3

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Ikke alle gitt å forstå.

Publisert rundt 4 år siden

I sin kommentar i Vårt Land 9. august svinger Håvard Nyhus pisken så det smeller over Acta bibelskole for deres språkbruk rundt profeti og helbredelse. Kritikken hadde vært mye mer slagkraftig om den ikke hadde munnet ut i en bombastisk og snever avgrensning av hva helbredelse er.

Et klasseeksempel på en bokstavkristen og en som er født av ånd, hva jeg mener med det? Bare de som er døpt til Kristus har ikledd seg Kristus, 

Gal 3,27
for I, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd eder Kristus. Har en liten misstanke om at vår bror Håvard har glemt ut den biten for hadde han vært det ville han sett disse sakene i et helt annet lys. Uten at vi blir ikledd Kristi fylde blir det mange hjemmesnekret meninger som kommer på trykk. 
1 liker  
Kommentar #4

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Ikke alle gitt å forstå.

Publisert rundt 4 år siden

I sin kommentar i Vårt Land 9. august svinger Håvard Nyhus pisken så det smeller over Acta bibelskole for deres språkbruk rundt profeti og helbredelse. Kritikken hadde vært mye mer slagkraftig om den ikke hadde munnet ut i en bombastisk og snever avgrensning av hva helbredelse er.

Et klasseeksempel på en bokstavkristen og en som er født av ånd, hva jeg mener med det? Bare de som er døpt til Kristus har ikledd seg Kristus, 

Gal 3,27
for I, så mange som er døpt
til
Kristus, har ikledd eder Kristus.

 Har en liten misstanke om at vår bror Håvard har glemt ut den biten for hadde han vært det ville han sett disse sakene i et helt annet lys. Uten at vi blir ikledd Kristi fylde blir det mange hjemmesnekret meninger som kommer på trykk. 

Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Førstegrøden?

Publisert rundt 4 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.

Bare de som er døpt til Kristus har ikledd seg Kristus, 

Gal 3,27
for I, så mange som er døpt
til
Kristus, har ikledd eder Kristus.

Dette sikter vel til Kol 2,12 og 1 Pet 3,20-21 

Og "førstegrøden" 1 Kor 15,20 - de 144 000 som er uten feil  Åp 14,4

Det er de du finner her: Åp 20,4


Kommentar #6

Johs Ensby

17 innlegg  58 kommentarer

Metoder

Publisert rundt 4 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Bethel, Redding Ministry er ikke et sunt balansert fellesskap.  Å ta opp deres metoder er ikke å anbefale.

Jeg kjenner ikke denne virksomheten i Redding, men kan absolutt si meg enig i at det finns "metoder" i diverse religiøse samfunn som ikke er å anbefale, men når Nyhus sier "For underet er ikke «overnaturlig»" sporer hans kritikk helt av, både teologisk og språklig.

Kommentar #7

Johs Ensby

17 innlegg  58 kommentarer

Ettetanke

Publisert rundt 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Mener du at det språket som du møter er håndgripelig forståelig? Det kreves vel en viss ettertanke til hva man leser seg til der?

Ja, men vi grubler mye og gjør lite. Særlig Jesu egne ord syns jeg ender opp i en oppfordring om å "gjøre". For meg blir hans ord "begripelig" bare i den grad det blir  "håndgripelig". Ta for eksempel "be da om hva dere vil, og dere skal få det." Når er dette sant? Vi må lese første del av denne setningen, så må vi kanskje gruble litt over den, men veien er ikke lang til utfordringen om å gjøre. Johannes 15 er ganske brutal for oss som liker å gruble.

Kommentar #8

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Bethel, Redding

Publisert rundt 4 år siden
Johs Ensby. Gå til den siterte teksten.
Jeg kjenner ikke denne virksomheten i Redding

Da synes jeg du burde oppdatere informasjonen din, slik at du forstår bedre hva dette dreier seg om.

Kommentar #9

Johs Ensby

17 innlegg  58 kommentarer

Oppdraget

Publisert rundt 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Det er vel for mye forlangt å gi seg i kast med disiplenes oppdrag? (Mark.16.15-18)

Ja, ikke sant? Men hva med de som er blitt disipler som et resultat av det oppdraget de første disiplene gjorde, har de noe valg? Mark 16, 15-16 kan kanskje leses om han snakket til 11 menn, men Matt 28,16-20 tar fra oss den soveputa.

1 liker  
Kommentar #10

Johs Ensby

17 innlegg  58 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Hva mener du med "dette"? Innlegget mitt var ikke om en amerikansk "ministry", det var jo heller ikke Nyhus sin artikkel. 

Kommentar #11

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Johs Ensby. Gå til den siterte teksten.
Hva mener du med "dette"? Innlegget mitt var ikke om en amerikansk "ministry", det var jo heller ikke Nyhus sin artikkel. 

Jeg har skrevet litt om det her:

Hva mener biskop Braut?

Kommentar #12

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Kanskje en ide

Publisert rundt 4 år siden
Johs Ensby. Gå til den siterte teksten.
Jeg kjenner ikke denne virksomheten i Redding

å booke seg en tur til Redding eller i hvert fall bruke noen timer på nettet til å sette seg inn i det jeg kaller "demonstrasjonsmenigheten" før den ene eller den andre svinger med sine subjektive pisker - felles for de alle er at de ikke har tatt noe selvstendig studie av hva som foregår der, men finner det som passer deres forutanelser alt etter som.

http://bethelredding.com/

Kommentar #13

Johs Ensby

17 innlegg  58 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Skjønner, men det var ikke det jeg skrev om. Les den andre setningen min om igjen:)

Kommentar #14

Johs Ensby

17 innlegg  58 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
å booke seg en tur til Redding

Mmm. Les den andre setningen min om igjen:) 

Kommentar #15

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Selvsagt ikke

Publisert rundt 4 år siden
Johs Ensby. Gå til den siterte teksten.
Mmm. Les den andre setningen min om igjen:) 

Det er mang en menighet i Norge som har god veiledning gjennom bibelskoler - her i Bergen har vi f.eks. Veien bibelskole - IMI-kirken er en annen.  Det er opplagt god investering å få en solid åndelig plattform å stå på i tider som dette - få Ordet på innsiden og en levende relasjon med det guddommelige.

1 liker  
Kommentar #16

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

NEI!

Publisert rundt 4 år siden

Nei dåpen gjelder alle Jesus sier det selv i Matt 28,  17 Og da de fikk se ham, falt de ned og tilbad ham; men noen tvilte. 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Ordet sier også at ingen synd vil noen gong lengre kunne entre himmelen men som døpte troende og holder vår sti ren er alle som ha tatt imot Jesus som sin Herre og frelser reiseklar for en evighet med Gud Fader ikke bare de 144000.

Som du ser Kjell er det ikke meg du du prøver å overbevise men Jesus Frelseren selv, hvorfor skulle Han komme med det det Han sier i vers 19 hvis Han ikke mente det Han befalte dem/oss å gjøre der? 5 beretninger i bibelen 3 i GT og 2 i NT ja endog mange flere viser oss hvor viktig dåpen er for vår frelse.

Kommentar #17

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Når Guds riket som det er snakk om kommer

Publisert rundt 4 år siden
Johs Ensby. Gå til den siterte teksten.
Særlig Jesu egne ord syns jeg ender opp i en oppfordring om å "gjøre". For meg blir hans ord "begripelig" bare i den grad det blir  "håndgripelig". Ta for eksempel "be da om hva dere vil, og dere skal få det." Når er dette sant?

Det blir sant når det går i oppfyllelse, men ikke før; Joh.15.7: Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. 

Jesus underviser sine disipler: Joh 15,7 viser til Joh 14,13+ - Bibelen handler ikke om oss, men om de det er skrevet om. Et annet sted står det også skrevet en motvekt til hva du spør om, i Matt.19.27f: 

Da tok Peter til orde og sa: «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få? Jesus sa til dem: «Sannelig, jeg sier dere: Når alt blir født på ny og Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner som dommere over Israels tolv stammer.

Dette samsvarer med det du spør om.

Jesus underviser hele tiden sine disipler, men ikke oss, Matt.13.10f.: Da kom disiplene til ham og spurte: «Hvorfor taler du til dem i lignelser? Han svarte: «Dere er det gitt å kjenne himmelrikets hemmeligheter, men dem (folket, eller oss) er det ikke gitt. For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har.

Kommentar #18

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Bare 11 disipler igjen

Publisert rundt 4 år siden
Johs Ensby. Gå til den siterte teksten.
Mark 16, 15-16 kan kanskje leses om han snakket til 11 menn, men Matt 28,16-20 tar fra oss den soveputa.

Det kommer frem i Apg.1.16-18 at Judas skulle falle fra, og at oppdraget hans måtte bli oppfylt. Fra da av var de bare 11... 

Matt.28.16-20: Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem.
Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.
Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.

Kommentar #19

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Ånds dåpen ved den siste basun?

Publisert rundt 4 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.
Nei dåpen gjelder alle Jesus sier det selv i Matt 28,  17 Og da de fikk se ham, falt de ned og tilbad ham; men noen tvilte. 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn 

Hva kommer det da av at Johannes ikke blir døpt med DHÅ før på Herrens dag da?  Åp 1,10 - 1 Kor 15,52 viser til Matt 24,31+, 1 Tess 4,16

Åp 10,5 viser til 5 Mos 32,40, Dan 12,7 -  Åp 10,6 viser til 2 Mos 20,11

 

Åp 10,7 viser til Am 3,7, 1 Kor 2,7, Ef 3,9

Alle kan forståes slik i 1 Kor 15,22 viser til 1 Mos 3,19 og i 1 Kor 15,23 viser til 1 Tess 4,16

Dåp med ild slik Luk 12,50 viser til Mark 10,38, Mark 14,36, Luk 12,50, Joh 18,11

Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.... Denne strofen har en oppfølger, men først bryter det ut en krig i himmelen  Åp 12,7 viser til Dan 12,1 - Åp 12,10 viser til Sak 3,1, Åp 11,15

Kommentar #20

Johs Ensby

17 innlegg  58 kommentarer

Wow, Kjell & Kjell -- TIMEOUT!

Publisert rundt 4 år siden

Jeg skrev 10 setninger for å komme til 2 spørsmål hektet på artikkelen til Håvard Nyhus, men nå er vi plutselig over i en bibeltime om "dåpen ved den siste basun". 

Jeg har et forslag til en deal: 1 hovedtanke per kommentar, litt som om vi hadde ført en vanlig samtale. Og kommentarer hører til innlegget, men kan gjerne peke på nye innlegg:)

1 liker  
Kommentar #21

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Forståelig!

Publisert rundt 4 år siden

Mitt svar var vel et svar til en annen debattant her inne og når jeg skrev som jeg gjorde er det for den grunn at det er så mange meninger her inne men Guds Ord er ikke mange det er konstant. Fakta er at uten at vi har ikledd oss Kristus ved å begrave vårt gamle synde liv der i dåpen har vi ikke ikledd oss Kristus ei helle få del i Hans fylde og satt utenfor rekkevidde av de gaver Herren har lovt oss. Profetisk tale, be og synge i nye tunger, åndens åpenbaring og legedom osv i deres rekker å var det så er Håvard Nyhus  relevant her inne så får vel mine ord til rettevisning også være det, ikke?

1 liker  
Kommentar #22

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Vi er der ikke ennå...

Publisert rundt 4 år siden

Ja, man blir som oftest sjakk matt av ordet brukt på riktig måte - ved å la skriften tolke seg selv, som vist ved å følge henvisningene. Men kun en hovedtanke pr innlegg høres greit ut... men da spørs det om man kommer i mål med budskapet ved at det da har lett for å komme for mange faktorer med? Jo, bredere aspektet blir, jo vanskeligere er det å dra trådene inn i kabelen, og få orden på veven... ;-) 

Men nye innlegg er ikke å forakte... skal skjerpe meg ved å drøye med hovedpoenget ... ;-) 

Ingen grunn til timeout...

1 liker  
Kommentar #23

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Som skrevet står!

Publisert rundt 4 år siden

Matt 28,  18
Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. 19
Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn 20
og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Sikter ikke til noen andre en hver av oss opp igjennom alle tider som her på jorden har fått Ordet forkynt og kommet til tro på den Herren Jesu Kristus og gjort Jan til vår Frelser.

Noe merksnodig med alle dine påstander du bringer til bords Ap.gj 2 sier; Da pinsedagen kom, var de alle samlet.  2 Med ett kom det et brus fra himmelen som når det blåser en sterk storm, og det fylte huset hvor de satt. 3 Tunger likesom av ild kom til syne, og de delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.  4 Da ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tungemål etter som Ånden gav dem å forkynne.

Legg godt merke til at Ordet sier alle var med og da også Johannes, hjelper ikke å slenge om seg med mange bibelsitater når en ikke vet å plassere dem rett. Denne påstanden hadde du vel for 7 år siden også, lang tid det å forvrenge Herrens rette veier men der er nåde å få ved å vende om og også gå lydighetens vei.

Kommentar #24

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Mine påstander?

Publisert rundt 4 år siden

Hvis du leser #19 er der bare bibelske påstander, de er ikke engang mine.

Men... hvis du klarer å sette opp et riktig hendelsesforløp av det du presterer å skrive er mine påstander og din forståelse av dine sitater om pinsedag osv., så gjør det, så får vi se hva en ender opp med? Nå feires det jo pinsedag hvert år, og den jødiske tradisjonen om pinse (sjabuót) og påske går langt tilbake i tid (pesach)

(Det bibelhebraiske ordet pesach betyr «gå forbi, hoppe over» og betegnet en fest som ble feiret til minne om israelsfolkets utgang fra Egypt.)

Refr.: 2 Mos 12,23 ): Note : ødeleggeren: en straffende engel. Jf. 2 Sam 24,16; 2 Kong 19,35.

Videre om denne påskeordningen: Dette skal dere holde, og det skal være en evig ordning for deg og dine etterkommere. 25 Når dere så kommer inn i det landet  Herren har lovet å gi dere, skal dere holde denne skikken ved lag. 26
Og når barna deres spør: Hva er dette for en skikk?
27 skal dere svare: Det er påskeoffer for  Herren fordi han gikk forbi israelittenes hus i Egypt da han slo egypterne, men sparte husene våre.»

Om denne pinsen som du siterer, kommer etter påsken i det samme året så har det med Guds fastsettelse av tid å gjøre i følge bibeltekstene: 4 Mos 9,2 -3: Den fjortende dagen i denne måneden, i skumringen, skal dere holde høytiden til fastsatt tid.

Fastsatt tid Sal 75,3 

Så kan man jo diskutere frem og tilbake om den fastsatte tid har vært, og hvordan tiden etter den tid skulle være?

Matt 1,21 viser til Sal 130,7f, Apg 4,12
Note : Jesus: gr. form av hebr.  Jesjua, «Herren frelser», kortform av  Jehosjua, ofte gjengitt «Josva». 

Kommentar #25

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Nei Kjell!

Publisert rundt 4 år siden

Nei Kjell er ikke interessert i dine uendelige utredninger for jeg var bare ut etter å påhengtere at du farer med usannheter og når du ikke hadde  fått med deg denne detaljen hva da med resten? Guds Ord trenger ikke å diskuteres for det ligger åpent og bart for alle alt det gelder om er å tro det øyet ser å la det falle ned i hjertet. Bokstaven alene kan slå ihjel men ved åndens åpenbarelse bringer det liv.

Kommentar #26

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Bare interessert i egne utvalgte bibelvers?

Publisert rundt 4 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.
Nei Kjell er ikke interessert i dine uendelige utredninger for jeg var bare ut etter å påhengtere at du farer med usannheter og når du ikke hadde  fått med deg denne detaljen hva da med resten? Guds Ord trenger ikke å diskuteres for det ligger åpent og bart for alle alt det gelder om er å tro det øyet ser å la det falle ned i hjertet. Bokstaven alene kan slå ihjel men ved åndens åpenbarelse bringer det liv.

Tja... jeg har ikke nevnt andre løgner enn de som står i Bibelen, så om du kaller dem for løgn, så er det jo interessant i forhold til det som da måtte være igjen av det du kaller tro? 

Alt du poengterer har jo verken utregninger datoer eller årstall? Normalt ville man dvele om det var sannhet eller myter, for ingenting av bokstavleken i skriften er i virkeligheten bevist. 2 Pet 3,4 viser til Jes 5,19, Esek 12,22, Matt 24,48

Jeg gjør en innsats for hvordan man løser det som nevnes som profetier, og ingenting ellers. Luk 1,20 > Joh 14,29

Esek 12,22 viser til Jes 5,19, Jer 17,15, 2 Pet 3,4
Note : alle syn slår feil: Folk tror ikke at Esekiels vil gå i oppfyllelse. - Esek 12,23 viser til Esek 7,7

Jeg for min del tror på HELE skriften og at de er profetier:

For det skal ikke lenger være tomme syner og falske spådommer i Israels hus. 25 Det er jeg,  Herren, som taler, og det ordet jeg taler, skal skje, det skal ikke utsettes lenger. For i din tid, du trassige ætt, taler jeg mitt ord og setter det i verk, sier Herren  Gud. Så sier Herren  Gud: Ingenting av det jeg har sagt, skal utsettes lenger. Når jeg taler et ord, skal det skje, sier Herren  Gud. (Esek.12)

Hvordan forklarer du menneskesønnens komme før Jesus? Matt 10,23 Skulle han ikke frelse, eller forstår du ikke hva ordet betyr? Matt 24,39

Kommentar #27

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Forstår du det du leser?

Publisert rundt 4 år siden

Apg. 8,30. Jeg er så bibeltro som det går an å bli.

1 liker  
Kommentar #28

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Akkurat hva som behøves

Publisert rundt 4 år siden

Jeg trykket på bra knappen, veldig bra kommentert!

Jes 29,11 Jes 29,12

Kommentar #29

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Takker. Interessante og tankevekkende henvisninger. :)

Kommentar #30

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Når skal du slutte med å forvrenge Herrens ord?

Publisert rundt 4 år siden

Her hva du slår fast i innlegg 18.

Det kommer frem i Apg.1.16-18 at Judas skulle falle fra, og at oppdraget hans måtte bli oppfylt. Fra da av var de bare 11...

Men dette er nå å forvrenge Guds Ord men hadde du bare tatt deg armoden med å lest 7 vers til ville du fått med deg at de fortsatt ville være 12 apostler, vers 26 sier;   De kastet lodd mellom dem, og loddet falt på Mattias. Fra nå av ble han regnet som apostel sammen med de elleve.

Som du se blir hva du skrev her en missvisende løgn som blir stående for de de fleste som leser det vi skriver her inne vil ta det for gitt att det vi skriver her inne er korrekt for de fleste gidder ikke å sjekke selv men spiser alt.

Kommentar #31

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Vet du ikke?

Publisert rundt 4 år siden

Menneskesønnen og Jesus er en og samme person og alt som er skrevet om Han i GT peker fremover til den menneskesønnen som representeres ved Jesus i NT. Nohas Ark er et bilde på Jesus i GT og vannflommen dåpen og begge peker mot NT. Og som det var på Nohas tid der de åt, drakk og tok til ekte som om ingen vannflom ville komme vil det også være her iblant oss også så millioner på millioner vil som da vannflommen kom være helt uforberedt når menneskesønnen kommer i skyen for å hente sin BRUD, de vil spise, drikke og ta til ekte som på Nohas dager uten en bekymring for alle de advarslene de hadde fått.

Kommentar #32

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

De 11 disiplene som fikk misjonsbefalingen var ikke 12

Publisert rundt 4 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.

Her hva du slår fast i innlegg 18.

Det kommer frem i Apg.1.16-18 at Judas skulle falle fra, og at oppdraget hans måtte bli oppfylt. Fra da av var de bare 11...

Men dette er nå å forvrenge Guds Ord men hadde du bare tatt deg armoden med å lest 7 vers til ville du fått med deg at de fortsatt ville være 12 apostler, vers 26 sier;   De kastet lodd mellom dem, og loddet falt på Mattias. Fra nå av ble han regnet som apostel sammen med de elleve.

Det stemmer det du siterer, men allikevel var de bare 11 disipler da misjonsbefalingen kom i Matt.28.16-20 hvor Jesus får all makt i himmel og på jord og at han lover de 11 disiplene om å være med dem inntil verdens ende, hvor ble det så av den 12 disippelen hvem det så enn var? Jeg går ut fra at du mener jeg har forvrengt dette også. Det var dette som var hovedpoenget til #18.

Du får en kommentar senere om det andre du skriver.

Kommentar #33

Johs Ensby

17 innlegg  58 kommentarer

Alt på en gang

Publisert rundt 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg for min del tror på HELE skriften og at de er profetier

Hei Kjell GK, du har mye på hjertet og er en kløpper på å knytte sammen bibelvers som et stort puslespill. Hva med å skrive et innlegg og forklare hvorfor du bruker Bibelen på denne måten? Jeg lover å kommentere og gjøre mitt beste for å holde denne verdibattregel 4.6:  "Hold deg til saken og unngå avsporinger (lag heller en ny tråd om du vil debattere at annet tema)".  

Kommentar #34

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Forandrer ingen ting!

Publisert rundt 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Det kommer frem i Apg.1.16-18 at Judas skulle falle fra, og at oppdraget hans måtte bli oppfylt. Fra da av var de bare 11... 

Det kommer frem i Apg.1.16-18 at Judas skulle falle fra, og at oppdraget hans måtte bli oppfylt. Fra da av var de bare 11... 

Forandrer ingenting om at Mattias ikke var en av de 12 for ved Guds godkjennelse ble han en av de  og dermed likeverdig.

Ved å la denne setningen stå slik ( Fra da av var de bare 11...vil mange som ikke leser så mye i bibelen kunne få det inntrykket av at apostelembetet døde ut med de 11 og det var kanskje hensikten  med hele innlegget for nevner en ordet apostel idag hører man hvordan formelig åndskreftene freser.  Likefullt er apostelembedet sammen med de andre åndens gaver i full virksomhet også idag selv om mektige krefter er satt inn for å så tvil om ektheten av de også. Men rett skal være rett inntil de fikk innsatt Mattias som ny likeverdig apostel var de bare 11 stk i noen dager. 

Kommentar #35

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Nei da du lyver ikke!

Publisert rundt 4 år siden

Men det er ingen merkverdigheter at Mattias ikke nevnes mere for også 3-4 til av de som gikk med Jesus eller kom til etter Hans død har skrevet noe som er tatt med i bibelen av de 12 apostlene bibelen nevner. Blir bare mye støy av slike oppkonstruerte uten eigenverdene problemoppstillinger. 

Kommentar #36

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Ordenens Gud

Publisert rundt 4 år siden
Johs Ensby. Gå til den siterte teksten.
Jeg kjenner ikke denne virksomheten i Redding, men kan absolutt si meg enig i at det finns "metoder" i diverse religiøse samfunn som ikke er å anbefale, men når Nyhus sier "For underet er ikke «overnaturlig»" sporer hans kritikk helt av, både teologisk og språklig.

Helt enig.  Når jeg ser videoklipp fra Bethel, er det åpenbart at de har sporet av.  Man oppfører seg ikke som en tulling på podiet.

Kommentarene i denne debatten er også sporet ganske kraftig av som du sier i kom. 33.Kommentar #37

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Takk for det

Publisert rundt 4 år siden
Johs Ensby. Gå til den siterte teksten.
Hei Kjell GK, du har mye på hjertet og er en kløpper på å knytte sammen bibelvers som et stort puslespill. Hva med å skrive et innlegg og forklare hvorfor du bruker Bibelen på denne måten? Jeg lover å kommentere og gjøre mitt beste for å holde denne verdibattregel 4.6:  "Hold deg til saken og unngå avsporinger (lag heller en ny tråd om du vil debattere at annet tema)".  

Jeg har skrevet mange innlegg, og i de fleste begrunner jeg også hvorfor jeg bruker Bibelen slik jeg gjør. Det er jo for at Bibelen er lagt opp slik at den ikke er sammenhengende. (Luk.1.1-2, Jes.46.10) Jeg kan se at tråden er kommet litt skjevt ut i forhold til hva flesteparten tror på, eller har meninger om, men når spørsmål blir stilt, blir det ofte slik at det utvikler seg. Hvis jeg skulle gjenta Jesus på et områder hvor folket hadde meninger om i sin tro, ville det vært Matt.22.29-33. 

Det er da jeg lurer på hvordan man kan si at man sporer av, hvis man diskuterer et tema man ikke vet omfanget av, Det blir i så fall en tenkt grense for et tema.

Den siste tråden jeg skrev handlet også om Gud; "Guds eksistensgrunnlag" Du kan kommentere der hvis du er interessert.

Kommentar #38

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Nådens tidsalder

Publisert rundt 4 år siden
Johs Ensby. Gå til den siterte teksten.
Hva er da så farlig med å praktisere nådegaver?

For å kommentere litt mer på hovedspørsmålet ditt og pense inn på riktig spor igjen, så leser jeg ordet nådegave som et løfte om tilgivelse, eller sletting av synd? Blir ikke det riktig å si? Tilgivelse eller miskunn og langmodighet.

Det står en del angående om nåden hos Romerne. Fra 5.12 kan man lese: Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker fordi alle syndet. Det var synd i verden også før loven kom, men synden blir ikke regnet som synd når det ikke finnes noen lov.

Det står et annet sted at loven er av Ånden (Rom.7.14), som vil si av det himmelske menneske om man følger Paulus retorikk i 1.Kor.15.44 (Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp.) - og v 46-47 ( Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige. Det første mennesket var fra jorden og skapt av jord, det andre mennesket er fra himmelen.)

Nok et annet sted står det at loven er et tillegg pga våre lovbrudd helt til den ætten kom som løftet gjaldt. Og loven kom gitt ved engler gjennom en mellommann. (Gal.3.19 - englene er i Matt.13.39 angitt som høstfolket)

Videre hos Rom.5.20 -21 står det at loven kom for at fallet skulle bli stort, men der synden ble stor, ble nåden enda større. For slik som synden hersket gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.

Det er altså en rekkefølge som må følges, først loven, så fallet og deretter rettferdighet.

Noen mener fallet har vært, da er man tilbake til Forkynneren 1.9-11, for 2.Tess.2. har god informasjon om fortapelsens sønn og når han er ventet - altså nok en planmessig og opplistet hendelsesforløp. Setter man opp et slikt hendelsesforløp, forstår man skriften bedre.

Rettferdigheten beskrives slik Matt 6,33 -34 Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. - Apg 24,25  2 Pet 3,13 

Nådegaven kan ikke brukes før den er utstedt, da synden hersker gjennom døden, men befris fra den i døden (1 Kor 15,52-57) Dagen da synden opphører kalles oppstandelsens dag Joh 11,24  Joh 11,25, eller nådens dag. 

Jes 49,8
Jes 49,8 viser til Jes 42,6, 2 Kor 6,2 

Forkynneren har alt har sin tid.

     

 

Kommentar #39

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Du er ikke sann!

Publisert rundt 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
For å kommentere litt mer på hovedspørsmålet ditt og pense inn på riktig spor igjen, så leser jeg ordet nådegave som et løfte om tilgivelse, eller sletting av synd? Blir ikke det riktig å si? Tilgivelse eller miskunn og langmodighet.

 For å kommentere litt mer på hovedspørsmålet ditt og pense inn på riktig spor igjen, så leser jeg ordet nådegave som et løfte om tilgivelse, eller sletting av synd? Blir ikke det riktig å si? Tilgivelse eller miskunn og langmodighet.

Ja vi er frelsen av nåde ved troen på Jesus Kristus men nådegaver er noe vi først kan få etter vi har gjort Han til Herre i våre liv og latt oss døpe, blir en del av ikledningen av Kristi fylde.

! Kor 12,4 og utover sier;  4 Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme.  5 Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme.  6 Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i alle.  7 Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det blir til gagn.  8 Ved Ånden blir det gitt den ene å forkynne visdom, en annen får ved den samme Ånd å meddele kunnskap.  9 Én får en særskilt trosgave ved den samme Ånd, en annen får den nådegave å helbrede ved den ene og samme Ånd, 10 og én får kraft til å gjøre mektige gjerninger. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme åndsåpenbaringer, én får ulike slag av tungetale, en annen tydning av tungetale. 11 Alt dette virker den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt, slik han vil.

Tilgi meg at jeg bryter inn i deres diskusjon slik men dette er virkelig av Kristensen å gjøre Gud LITEN.

Kommentar #40

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Trøst og håp før nåden inntreffer

Publisert rundt 4 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.
Nohas Ark er et bilde på Jesus i GT og vannflommen dåpen og begge peker mot NT

"Vet du ikke?"

Nei, alt blir egentlig nytt for meg hver gang man tolker bibeltekstene selv, alle har hver sine... har du noen referanser?

Noah er beskrevet på flere måter, først og fremst navnets betydning:  1 Mos 5,29  >  Jes 66,13 

Yrke: Jordbruker 1 Mos 9,20 han var den første som plantet en vingård.

Vingårdens betydning: Matt 20,1 

Noahs ark er et uttrykk man har gitt arken han bygde, det var Gud som påla ham å bygge den, så egentlig er det Guds ark vi snakker om. Den har flere navn som Guds paktsark, Dom 20,27 , den blir også stjålet og får en ny betydelse: 1 Sam 4,11  >  1 Sam 4,21  22: Hun sa: Bortveket er herligheten fra Israel; for Guds ark er tatt(Israels herlighet, eller Guds herlighet - Esek 8,4)  (Åp 11,19)

Guds herlighet: Esek 8,4 viser til Esek 3,23 viser til Esek 1,28 eller hele Esek.1 - ting er ikke hva man tror er i bibelen om man prøver å tolke den selv. 

Hvis jeg kort skulle nevne noen forskjeller mellom Jesus og menneskesønnen, er det at Jesu tilsynekomst og menneskesønnens tilsynekomst er forskjellig fra hverandre. Jesu er født ved DHÅ Matt 1,18 men menneskesønnen ser ut til å være født uten den Matt 12,32

Menneskesønnen er også satt til å holde dom, det er ikke Jesus som vil at alle skal bli frelst. Joh 5,27 - Joh 12,47  Se Joh.12.34f. og Joh.8.28: Da sa Jesus til dem: «Når dere har løftet Menneskesønnen opp, skal dere forstå at (det er meg) Jeg er, og at jeg ikke gjør noe av meg selv, men sier det som Far har lært meg. 

Ser man en utvikling her? 

 

Kommentar #41

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Frelsen - det er oppstandelse og evig liv

Publisert rundt 4 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.
Ja vi er frelsen av nåde ved troen på Jesus Kristus men nådegaver er noe vi først kan få etter vi har gjort Han til Herre i våre liv og latt oss døpe, blir en del av ikledningen av Kristi fylde.

Jeg tror ikke du forstår 1.Kor.15.22-23 Kjell, hele kap.15 handler om oppstandelse? Har noen stått opp fra de døde noen gang, unntatt fra på papiret det er skrevet på? Og hva er Kristi fylde? Ef 3,19
Ef 4,13

Om oppstandelsens dag se 1 Kor 15,52  viser til Matt 24,31+, 1 Tess 4,16  

Matt 22,30  1 Kor 15,26 viser til Åp 21,4 = så har man en  fiende, har oppstandelsesteorien et problem?

Kristi fylde ved tidens fylde: Gal 4,4 + Ef 1,10

Kommentar #42

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Forskjellige brillestyrker

Publisert rundt 4 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.
Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme.  5 Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme.  6 Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i alle.

Da må du lese hva Rom.8.6-8 sier om det jordiske mennesket av kjøtt og blod først?

 For det kjøttet vil, er død, men det Ånden vil, er liv og fred.  7
Derfor er det som kjøttet vil, fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke under Guds lov og kan heller ikke gjøre det.  8 De som kjøtt og blod har makten over, kan ikke være til glede for Gud. 

NT handler om den kommende verden: Hebr 2,5

Kommentar #43

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

NT handler om den kommende verden!

Publisert rundt 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
NT handler om den kommende verden

Tror du selv virkelig på din egen påstand her da er all tid og krefter bare bortkaste energi bare DHÅ når du slipper Han til kan trenge igjennom det tåkebeltet som har lagt seg over Guds or for deg. Har ingen hensikt å bruke min tid på å forklare alle de skriftstedene du strør omkring deg med for du vil ikke forstå noe av det jeg skriver likevel for når ikke omformeren og senderen DHÅ ikke er på plass vil du som du selv sier, du forstår ikke. Nei uten åpenbaringens ånd hadde jeg og du sittet i samme båt, men mens jeg har gått åndens vei har du valgt bokstavens vei og de fører ikke til samme mål. Skal be for deg og dine likesinnede for uten åndens åpenbarelse går fårene seg vil.

Kommentar #44

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det stemmer nok det...

Publisert rundt 4 år siden
Kjell Bjarne Sandvik. Gå til den siterte teksten.
Har ingen hensikt å bruke min tid på å forklare alle de skriftstedene du strør omkring deg med for du vil ikke forstå noe av det jeg skriver likevel for når ikke omformeren og senderen DHÅ ikke er på plass

Slik menneskene er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds Ånd til. Det er dårskap for dem, og de kan ikke fatte det, for det kan bedømmes bare på åndelig vis. 1 Kor 2,14 > Men det mennesket som har Ånden, kan dømme om alt, og selv kan det ikke bedømmes av noen. For hvem kjente Herrens sinn  så han kan gi ham råd?
Men vi har Kristi sinn!  (Rådet 1 Kor 2,16 viser til Jes 40,13 ) Jes 9,6 (  Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.)

Kommentar #45

Johs Ensby

17 innlegg  58 kommentarer

Praktisere nåde

Publisert rundt 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
nådegave som et løfte om tilgivelse, eller sletting av synd

Takk for at du penser tilbake på tema, Kjell G

Ja, absolutt -- tilgivelse må vel være den ultimate nådegaven. Men jeg tenkte på helbredelse og profeti siden det var disse nådegavene jeg opplevde at Nyhus i sin artikkel puttet i en veldig trang boks. Det som fikk meg til å skrive innlegget var dette: Unge som vil praktisere en nådegave som de med stor beven kjenner komme opp i sitt hjerte, kan ha god bruk for oppmuntring og det er fint at IMI-kirken vil tilby dem veiledning, uavhengig om de snubler litt i ord når tilbudet skal gjøres kjent.

Jeg tror at nåde og nådegave (gave mottatt av nåde) i alle mulige former er gitt oss for å praktisere, og at det å ta imot nåde og dele denne nåden med andre henger uløselig sammen på forunderlig vis. Tenk bare på Fadervår, der vi ber om tilgivelse "slik vi også tilgir...". Det var Jesus selv som lærte oss å be slik. Godt da at vi da ikke står alene, men at "vi" inkluderer han som formulerte den.

Siden jeg skjønner at du er glad i bibelvers, så har jeg ett til deg her som er verd å meditere over, 1 Peter 1,10:  Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. 

Her er det ikke snakk om 11 eller 12 disipler, men "hver og en" av de som Peter skrev til. Dette brevet nådde også oss slik at vi alle kunne bli klar over at vi er forvaltere av Guds nåde.

Kommentar #46

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Brev, poststempel mv

Publisert rundt 4 år siden
Johs Ensby. Gå til den siterte teksten.

Siden jeg skjønner at du er glad i bibelvers, så har jeg ett til deg her som er verd å meditere over, 1 Peter 1,10:  Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. 

Her er det ikke snakk om 11 eller 12 disipler, men "hver og en" av de som Peter skrev til. Dette brevet nådde også oss slik at vi alle kunne bli klar over at vi er forvaltere av Guds nåde.

Takk for at du følger opp, jeg kan gi deg mere tørt høy... ;-)

Siden du siterer 1 Pet 1,10, vær klar over at du siterte 1 Pet 4,10 , men det kan jo være greit å se på begge sitatene i en og samme sammenheng? Og da vil jo 2 Tess 2,2 : La dere ikke så lett bringe ut av fatning, og bli ikke skremt, verken av åndsbudskap, av påstander eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet. -  slå inn i dette tilfelle? 

Siste referanse viser jo også til  1 Tess 5,2, -  1 Joh 4,1  og da tar man selvfølgelig med 1 Tess 5,1  for å få bedre balanse i utsagnet. Tekstene er litt rotete satt sammen, men 4.Esra lover at skriftene skal bli skrevet om på nytt så alle kan forstå dem. 4 Esra 14,42 f. - 1 Tess 5,3 skriver videre: Når de sier: «Fred og ingen fare», da kommer plutselig undergangen over dem, brått som riene over en kvinne som skal føde. Og de kan ikke slippe unna.

Hvem tror du denne kvinnen er? Er det ikke henne som skal føde Guds sønn? v4 fortsetter: Men dere, søsken, er ikke i mørket, så dagen skulle komme uventet på dere som en tyv. (Åp 12,2 > Åp 12,5 -  Matt 1,22 >  Gal 4,4  Gal 4,19 )

Hvordan kan man praktisere nådegaver dersom de døde ikke er stått opp?
(1 Kor 15,13 1 Tess 4,16 )

 

Kommentar #47

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hvordan leser du

Publisert rundt 4 år siden
Johs Ensby. Gå til den siterte teksten.
Her er det ikke snakk om 11 eller 12 disipler, men "hver og en" av de som Peter skrev til. Dette brevet nådde også oss slik at vi alle kunne bli klar over at vi er forvaltere av Guds nåde.

En del av kladden min ble ikke med på siste innlegget mitt - jeg stiller spørsmålet, hvordan leser du?

Dette skulle vært med til sist under innlegget:

Skriver Peter dette til oss alle her også, eller vurderer du det Peter skriver ut fra hver ting han skriver om - om det er til alle, eller om det er til sine søsken, altså disiplene? Matt 12,49

Kommentar #48

Johs Ensby

17 innlegg  58 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
 om det er til alle, eller om det er til sine søsken, altså disiplene?

Forskjellene på "alle" og "disiplene", ja se det er spørsmålet vi må ta hver for oss. Men jeg mener Jesus har inkludert både deg og meg helt spesifikt i Joh 17,20. Her er linken mellom aposlene og oss, med Jesu egne ord.

Kommentar #49

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Inkluderingen

Publisert rundt 4 år siden
Johs Ensby. Gå til den siterte teksten.
Forskjellene på "alle" og "disiplene", ja se det er spørsmålet vi må ta hver for oss. Men jeg mener Jesus har inkludert både deg og meg helt spesifikt i Joh 17,20. Her er linken mellom aposlene og oss, med Jesu egne ord.

Ja, det er et godt vers å vise til. Jeg er imidlertid ikke sikker på at et vers kan slå fast i et slikt utsagn.

For det første viser Jesus sine disipler hvordan forstå Bibelen i Luk.24.25-27 og 44-45: Da sa han til dem: «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt!  Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?» Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene.

Så sa han til dem: «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene.

Når jeg da slår opp i Salm.119.160: Summen av ditt ord er  sannhet, dine rettferdige lover varer evig.

Slik at man må ha flere vers som bekrefter et utsagn, og det heter f.eks i 2.Kor.13.1: Det er nå tredje gang jeg kommer til dere.  Etter to eller tre vitners utsagn skal enhver sak være avgjort.

Og så har man et annet utsagn angående en slik inkludering som du nevner i Joh 6,45 v43 -45: Jesus svarte: «Hold opp med denne murringen! Ingen kan komme til meg uten at Far som har sendt meg, drar ham, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.  Det står skrevet hos profetene:  Alle skal være opplært av Gud. Den som hører på Far og lærer av ham, kommer til meg.

Slik jeg forstår disse versene, er det ingen som har krav på noe annet, ikke engang disiplene som han snakket til. Og her er alle inkludert som i en drøss med andre vers jeg kan vise til Joh 12,47  Rom 5,18 Luk 3,6 

Dette er ikke noe en trenger å lære, for navnet Jesus betyr frelse i seg selv, men man må altså vente på å bli oppreist på den siste dag, så om en forkynner en slik nådegave, så forkynner en i hvert fall ikke feil?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere