Bjarne Bjelland

91

Sylvi Listhaug og den politiske debatt.

Det viktigste politiske budskapet i dag er blitt «jeg tar avstand fra Sylvi Listhaug sine uttalelser»- Dette verset har blitt gjennomgangsmelodien hos flere ledende politikere den siste uken.

Publisert: 15. aug 2017

Det hele toppet seg under debatten mellom Knut Arild Hareide og Sylvi Listhaug i «politisk kvarter» i forrige uke hvor Listhaug sitt budskap fullstendig druknet i en setning om at Hareide og andre politikere «sleiket imaner oppetter ryggen».

Uttalelsen ble slått opp i media som det skulle vært et jordskjelv eller andre større katastrofer og media, politikere, og andre forståsegpåere kastet seg på bølgen og uttalte seg som de skulle være blitt voktere for det moralske vokabular som skal brukes i valgdebatter i Norge. Selv statsminister Erna Solberg måtte ut i norsk presse og si noen ord om hvilke ord og utrykk som burde brukes i debatter.» Det ble sagt ting som ikke hører hjemme i en norsk valgkamp», sa hun. Hva som hører hjemme i en norsk valgkamp, ja det er det mange som tror de vet definisjonen på. Det enkleste blir vel å peke på Sylvi Listhaug!

Det er blitt trange kår for vokabularet i den politiske debatten hvis ikke vi kan tolerere at politikere som ikke nødvendigvis følger opp det politiske innpakkede korrekte vokabular ikke kan få ytre seg uten at andre ledende politikere står med pekefingeren mot henne når de deltar i den politiske debatt. Debattene mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre er blitt så forutsigbare og kjedelige at de omfattes nok av liten interesse fra det norske folk. Det er lenge siden Kåre og Gro opptrådte, men disse samlet virkelig publikum foran tv-skjermene. Det er derfor på sin plass at vi har Listhaug på den politiske arena hvor hun faktisk er et friskt norsk vindpust i en ellers grå og ofte kjedelig debatt.

Det norske politikerkollegiet er blitt mer og mer like på mange områder og det er blitt lengre mellom de fargerike politikerne. Sylvi Listhaug er et menneske som vekker sympati og opptrer ærlig og åpent i møte med andre mennesker. Hennes refleksjoner er ofte tilpasset et folkelig språk, selv om hun kan være tøff i retorikken. Men, det har ikke den norske velger vondt av, heller ikke norske rikspolitikere.

Mandag 14. august spurte NRK Listhaug om hun angret på sine uttalelser og ville beklage sin uttalelse. Presset mot hennes person fra andre politikere og media har vært formidabelt og speiler tydelig hvilken toleranse det politiske miljø i Norge har fått.

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Bortsett fra det som står i Frps program har hun ikke noe spesielt budskap slik jeg opplever henne. Som minister må det være viktig å få samlet fokus på dette om man skal nå frem med sine saker. 

2 liker  
Kommentar #2

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Hmmmmm....

Publisert over 3 år siden
Bjarne Bjelland. Gå til den siterte teksten.
Selv statsminister Erna Solberg måtte ut i norsk presse og si noen ord om hvilke ord og utrykk som burde brukes i debatter

Media elsker å sende ut noe negativt vedr. Listhaug.  Nest etter president Trump er hun en sikker pk-"vinner" i pressekobbelet.  

Nå er det jo snart valgt og team Solberg håper vel egentlig innerst inne ikke å miste Krf - hvis de kommer over sperregrensen - med sin støtte.  Venstre kan se ut til å gå fløyten åkkesom.  

Et team kan slite med å tilfredsstille egen velgergruppe.  Krf tar en pause fra teamet - Listhaug tar tydeligvis ingen pause.  Det kan - etter min mening - være klokt at teamlederne Erna og Siv tar en prat med Listhaug og ber henne roe ned litt nå i oppløpet.  Tror folk vet hva hun mener og har plassert henne deretter.  Kan være mer politisk klokt å få henne til å snakke mindre provoserende - om mulig - uansett gir utsagnet om Hareide og sleiking av imamer oppetter rygger noen heller stygge refleksjonsbilder.

2 liker  
Kommentar #3

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Det er enighet om asylpolitikken

Publisert over 3 år siden
Bjarne Bjelland. Gå til den siterte teksten.
Det norske politikerkollegiet er blitt mer og mer like på mange områder og det er blitt lengre mellom de fargerike politikerne. Sylvi Listhaug er et menneske som vekker sympati og opptrer ærlig og åpent i møte med andre mennesker. Hennes refleksjoner er ofte tilpasset et folkelig språk, selv om hun kan være tøff i retorikken. Men, det har ikke den norske velger vondt av, heller ikke norske rikspolitikere.

Jeg liker ikke Listhaug noe særlig, men jeg liker heller ikke folk som kritiserer hennes/regjeringens politikk uten å kunne fortelle hva som eventuelt er alternativet. For egentlig er det stor enighet om norsk asylpolitikk. Retorikken er uvesentlig, den handler om valg, men det som betyr noe er hvilken politikk som faktisk føres. Om det har vært noen uenighet så har det gått på om vi skal ta i mot noen hundre mer eller mindre, eller detaljer rundt alders-testing av "mindreårige", og betingelser for familiegjenforening. Dette er bagateller i det store bildet. Men det som vi ikke trenger i dagens virkelighet er et valgresultat som styrker partier som skaper usikkerhet rundt norsk asylpolitikk og som kan finne på å sende feil signaler ut i verden - igjen.

3 liker  
Kommentar #4

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Svein Skjei. Gå til den siterte teksten.
Det er enighet om asylpolitikken

Nei det er ikke det. Når vi diskuterer asylpolitikk har det gjerne noe med statsråden å gjøre, men politikken diskuteres lite. Jeg tror det er en stor uuttalt uenighet. Vi så det da krisen spisset seg i 2015. Folk åpnet sine hjem, sine garderobeskap og sine boder. Gammelt kom til nytte. Det oppsto et stort hjelpeapparat som delte av sin overflod med de nyankomne som ikke hadde noe ved sin ankomst vinterstid. Vi har sett ved flere anledninger at nordmenn er et generøst folk, og det tror jeg vi vil være også overfor flyktninger, men at den siden av samfunnsdebatten gjerne kveles av noen stygge føringer fra motstanderne. 

Papirløse

Tror du nordmenn flest er fornøyd med å se på at det bor og jobber tusenvis av mennesker her i landet, uten skikkelige vilkår og under kritikkverdige arbeidsforhold foruten manglende helsestell? Tror du dette vil ha bred aksept i folket om det ble alminnelig kjent? Dette er mennesker som ideellt burde vært sendt ut av Norge, men som det er uforsvarlig å sende til deres opprinnelsesland selv om man visste hvor dette landet ligger. I land som Eritrea fødes gutter med en dom om å gjøre tre års straffarbeide under GULagforhold for staten hengende over seg. I Afghanistan fødes folk inn i krig, vold og elendighet. Klart vi er mange som vil hjelpe disse. 

Jeg tror at nyankomne som avvises i Norge skal få plikt til å bære elektronisk merking og at de skal ha meldeplikt. Samtidig bør de integreres midlertidig, gies husrom, arbeide og helsestell. Det bør være en del av forpliktelsene at de kan returneres når forholdene i et hjemland tilsier det. Tilbudet bør også gies til de tusener som lever i skjul og som ikke tør komme frem. Problemene rundt dette er store for de som rammes, og det skaper muligheter for kriminalitet som vinningsforbrytelser og prostitusjon. 

Mindreårige asylsøkere

Her møter vi en del av den samme problematikken som for de papirløse. Man bør gå tungt inn overfor disse og målsetningen må peke mot bosetning med utdannelse og arbeide slik at de skal klare seg på egen hånd. I dag er målsetningen at de skal sendes ut så fort som mulig, senest når de er 18 år gamle. Vi får mere igjen for vår innsats om vi skaper fornøyde asylsøkere som finner humanitet og fred her, og som kan bli til nytte i samfunnet som har fanget dem opp. Vi har mer nytte av dem her når vi har underholdt dem på forskjellig vis, enn om vi sender dem bort. 

I dag sendes de bort for å leve under broer i storbyer. De vil ikke tilbake til fx Afghanistan for å dø i stammekrig med IS og Taliban. Andre land i Europa ha samme politikk. De sendes derfor fra storby til storby. Det sier seg selv at dette er en uverdig måte å behandle mennesker på. Hadde nordmenn blitt behandlet slik hadde vi sendt ut patruljer fra UD for å drosje dem hjem. 

Det kan være en målestokk i dette arbeidet at når det ikke har vært krigshandlinger over en bestemt periode kan landet ansees som trygt, eller man kan binde seg til å følge FNs hjelpeorganisasjoners mål. I dag bruker vi store ressurser på å fly folk "hjem". Dette er en unødig prosess. Folk flest vil hjem, også innvandrere. De reiser når det er trygt. Innvandrere er ikke anderledes enn nordmenn på dette punktet. 

Vi er et land som trenger flere hender. Det er plass til alle her. Vi har råd til å utdanne og integrere tilstrekkelig utenlandske borgere til å leve og virke her for resten av livet om de ønsker det. Når de kommer over til selvforsørgingsfasen bil disse bli en gave for samfunnet. De langt fleste nordmenn har gode erfaringer med innvandrer og lar seg ikke affisere av at de bringer med seg særegenheter. 

I Grunnloven står det at Norge er et fritt og udelelig rike som holder seg med en kristen og humanistisk kulturarv. Denne kristne og humanistiske kulturarven tilsier at vi tar vare på hverandre uansett farge, opprinnelse, kjønn og forutsetninger. Jeg vet ikke hvor statsråden skjærer ut i uenighet med Grunnloven, men her er det et fellesgods som bør forvaltes bedre og bredere enn det vi ser i dag. Vår bunnsolide kultur tåler de påkjenninger innvandring medfører og det er nettopp Grunnlovens store handlingsrom en garantist for. Nordmenn flest er stolte over Fridtjov Nansen og vil gjerne være like gode som han var. Det er dette som er vår virkelighet i dag. Vi er nesten like gode som Nansen, men noen få gjør seg til dårlige unntak. 

Kommentar #5

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Nei det er ikke det. Når vi diskuterer asylpolitikk har det gjerne noe med statsråden å gjøre, men politikken diskuteres lite. Jeg tror det er en stor uuttalt uenighet.

Nei. Det store flertallet støtter dagens asylpolitikk. Jeg ser at du ikke er blant dem men det er likevel riktig som jeg sier at det i det store og hele er enighet om den politikken som føres. Du nevner at folk åpnet hjem og boder for flyktninger, men hvor stor andel av befolkningen er det vi snakker om? 2-3%? Selvsagt er ikke folk fornøyd med at det driver rundt mange papirløse, men de aller, aller fleste blant oss ønsker at norske styresmakter skal få dem ut av landet så fort som mulig. Svært mange av dem har fått avslag på sin søknad av forskjellige årsaker, men de nekter å dra, de forsvinner bare. Skulle vi så begynne å sysselsette mennesker som ikke har rett på asyl ville det skapt en uholdbar situasjon. Når det gjelder de mindreårige får mange av dem opphold, men mange er også ungdom som har familie i hjemlandet som har sendt av gårde for å tjene penger som de kan sende hjem. Dette er ungdommer som normalt ikke ville fått status som flyktninger, om det ikke hadde vært for alder. Skal vi oppfordre foreldre i fattige land til å sende osss barna sine? De aller fleste, politikere eller andre, støtter ikke ditt syn. At du mener folk skal ha rett på asyl betyr ikke at de har rett på dette etter FNs konvensjoner. Et stort flertall i folket og på stortinget støtter dagens politikk, med noen mindre merknader, det er det ingen tvil om. Du er åpenbart ikke blant dem, men det betyr ikke at min påstand ikke holder.

5 liker  
Kommentar #6

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Folk flest vil hjem, også innvandrere. De reiser når det er trygt.

Folk flest vil hjem.? Det gjelder også flyktninger, sier du. Det er mulig du har rett, men spørsmålet er jo, er de flyktninger alle sammen? Ifølge Frontex er nå over 70% av dem som krysser middelhavet økonomiske migranter. Mener du at disse også er flyktniger som egentlig vil hjem? Hva med de millioner av afrikanere som trekker nordover på jakt etter en bedre fremtid? Er dette flyktninger som vi bør gi opphold? For de reiser nok hjem når det blir trygt?

4 liker  
Kommentar #7

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Svein Skjei. Gå til den siterte teksten.
Folk flest vil hjem.? Det gjelder også flyktninger, sier du. Det er mulig du har rett, men spørsmålet er jo, er de flyktninger alle sammen? Ifølge Frontex er nå over 70% av dem som krysser middelhavet økonomiske migranter. Mener du at disse også er flyktniger som egentlig vil hjem? Hva med de millioner av afrikanere som trekker nordover på jakt etter en bedre fremtid? Er dette flyktninger som vi bør gi opphold? For de reiser nok hjem når det blir trygt?

Nei, dette er en helt annen kategori flyktninger enn de jeg snakker om. Her er det svært få som vil kvalifisere til å få asyl. Dette har fx Frankrike bestemt seg for å gjøre noe med ved å sette opp utposter langs fluktrutene gjennom Afrika, slik jeg har beskrevet i en tidligere tråd. Disse er det rett og slett ikke rom for i Europa, og de må avvises. Muligens, nå som EU er på offensiven igjen, kan det samarbeidet som en gang ble startet rett før krisen fortsettes. EU tok initiativ til et økonomisk samarbeide med landene på kysten av Nord-Afrika, og dette kan medføre den vekst og utvikling som gjør flukt unødvendig så lenge vi bare snakker om økonomiske årsaker. De politiske og sosiale årsakene må man finne løsning på lokalt. 

En sak for seg er at det nå meldes om at situasjonen i Tunisia ansees som trygg for turister. Britiske myndigheter har fjernet advarslene om å reise dit, så turister kan igjen dekkes av lover og forsikringsregler ved reiser til Tunisia. Dette er et viktig steg i retning normalisering for Tunisia og vil kunne ha ringvirkninger til andre land når disse kan erklæres trygge. 

Til din tidligere kommentar vil jeg si at det er mye vi er uenig om, som du forsåvidt helt korrekt peker på. Jeg skal la være å ta for meg argument for argument. Et tegn på at du kan ha litt rett er at på dagens meningsmåling som presenteres som et sjokk for AP, går Frp 2,7%, i en måling som er tatt opp under sleike-debatten. Noen kan oppleve dette som en korrekt situasjon og belønner Frp. 

Jeg tror ikke folk flest er så veldig uenige med meg heller. Det er mange som har gjort sitt for å delta aktivt med integrering etter krisen i 2015. Vi kan se dette i at mange organisasjoner har sendt medarbeidere til Sør-Europa for å bidra i arbeidet for de vanskeligst stilte. Nødhjelpsarbeidet har hatt behov for mennesker som ikke er flyktninger også til å løse oppgaver selv om mange flyktninger og lokale har gjort sitt. Siden jeg tror Norge vil ha problemer med å oppfylle sine tall om å ta i mot og bosette 8000 som Stortinget vedtok i 2015, tror jeg vi kunne tatt imot langt flere enn vi faktisk har gjort. Tonen i norsk innvandringspolitikk har vært "send dem ut"/avvisning. Her er det mennesker som trenger hjelp, og som vi har fasiliteter til å ta imot. Listhaug var i Hellas og ved siden av badeturen ble det plukket ut et tyvetalls flyktninger som fikk løfte om å komme til Norge. 

Vi burde kunne ta imot langt flere under de rådende forhold. 8000 er lite opp mot behovet for plassering i europeisk målestokk. En grunn til at vi ikke har tatt flere er fordi vi ikke skal se ut som et land som bare tar imot og tar imot. En slik tankegang setter ikke nødvendigvis kriserammede nødstedte i fokus, men vår egen langsiktige politikk. Humanitære hensyn tilsier at vi burde opptrådt mer generøst her. 

Som du kanskje forstår har jeg en holdning til innvandring som tilsier at over tid er folk generelt velkomne og representerer både utfordringer og muligheter. Jeg ser ikke innvandring som særlig problematisk. 


Kommentar #8

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Humanitære hensyn tilsier at vi burde opptrådt mer generøst her. 

Som jeg har skrevet i en annen tråd, så tror jeg det største problemet for de reelle flyktningene er at det etterhvert kommer et stort antall som ikke tilfredsstiller kravene til å få asyl, og som gjør hva de kan for å jukse seg til opphold. Dette fører til at systemet bryter sammen, og det gjør folk skeptiske og negative til alle dem som kommer. Alt må derfor settes inn for å hindre at Europa oversvømmes av migranter som ikke har reelt behov for beskyttelse, og alle illegale, papirløse og mennesker som har fått opphold på falskt grunnlag må sendes ut. Det er kun slik folk kan få tillit til myndighetene og til de som trenger vår hjelp.

4 liker  
Kommentar #9

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Svein Skjei. Gå til den siterte teksten.
Alt må derfor settes inn for å hindre at Europa oversvømmes av migranter som ikke har reelt behov for beskyttelse,

Dette arbeidet er som du vet i full gang. 

Kommentar #10

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Som forventet.

Publisert over 3 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
uansett gir utsagnet om Hareide og sleiking av imamer oppetter rygger noen heller stygge refleksjonsbilder.

Listhaugs utsagn er en form for daglig talemåte på norsk. I noen av de miljøene jeg var innom i arbeidslivet  var kommunikasjonen ikke basert på parfymerte uttrykk. 

 Og ettersom ingen av oss var fininnstilte filologer med intens fokus på språkdrakten , så  var fokus var på det som har betydning ,  - utfordringene i jobben . Man kommuniserte på forståelig norsk , dersom engelsk ikke var arbeidspråket..

Og det er mistenkelig at selverklærte- i varierende grad - "sosialister" ikke tåler det utvidede vokabularet  brukt i våre primærnæringer. 

Og når det er politisk nyttig for dem blåser opp en uttalelse som om det skulle være en sensasjon og  det mest sentrale tema i valgkampen.

Men har vi egentlig forventet noe mer ?

Hva skulle politikerne ellers  ta opp - forslag til navn på nye avgifter og andre ting velgerne elsker og begeistres over?

Alle ser jo den systematiske daglige svertingen av Listhaug i media , og derfor blir hun godt likt.

Hvorfor ? Kanskje det finnes en ganske god analyse på det ? 

Og i Aust-Agder , med mange kristne , mener 20 prosent (av 1000 personer)  at Listhaug er bedre skikket enn et par andre til å ivareta kristendommen på Stortinget.

Kan dette kompenseres ved å skrive stygge ting om Listhaug i avisen hver dag ? 

Vi får se om eksperimentet bekrefter teorien eller ei..

 

5 liker  
Kommentar #11

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Dette arbeidet er som du vet i full gang.

Og siste uken leser vi i nyhetene at det stadig etableres nye ruter, nå er det sjøveien til Spania som øker mest. Selvsagt vil dette skje. Menneskesmuglerne er nok langt kjappere i vendingen enn Europeiske og myndigheter i andre middelhavsland der slike i det hele tatt finnes.

6 liker  
Kommentar #12

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Dette arbeidet er som du vet i full gang. 

Forresten er det jo over 3 millioner flyktninger i Tyrkia også. De blir der så lenge Erdogan er tjent med at de blir.

4 liker  
Kommentar #13

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Svein Skjei. Gå til den siterte teksten.
Forresten er det jo over 3 millioner flyktninger i Tyrkia også. De blir der så lenge Erdogan er tjent med at de blir.

Jeg synes det du skriver er interessant, Skjei. Jeg legger frem en del argumenter for deg, slik som Grunnloven, det kristne ståstedet såvel som det humanistiske. Hele veien er ditt svar de kommer!!! Antagelig er dette den tredje tråden vi diskuterer det samme og vi kommer ikke av flekken. Jeg gir deg det ene logiske resonnementet etter det andre på svaret ditt, men likevel er svaret det samme; de kommer! Tidligere la jeg frem referatet fra den berømte uttalelsen Listhaug kom med om vurderingene de har gjort. Det var der hun første gang avslørte sin relative uformuenhet rundt krisen hun sto overfor. Siden har det egentlig vært smått med argumenter, mer en form for overbevisning om at dette vil jeg bare ikke ha noe av. I all sin enkelhet kan hvem som helst mene det, men ikke en statsråd som skal ta beslutninger på vegne av folket. Da må standpunkter begrunnes. Min hypotese er at hverken hun eller du kan begrunne standpunktet. 

Nå er det sikkert et år siden jeg første gang skrev om hvordan man kunne håndtere flyktningene fra Afrika. Det er ikke så vanskelig. Flere land innen EU gjør slik jeg skrev, for de hadde tenkt noe av det samme på forhånd. Det mest ekstreme er at europeiske land besetter kysten av Nord-Afrika og tar kontroll på kyststripen. De trenger bare noen kilometer landbredde for å etablere baser fra Marokko til Egypt, Om det skulle komme 65 mio mennesker uhindret på vandring er dette en mulighet, men som sagt den mest ekstreme. 

Den nest mest ekstreme er at landene selv tar tilsvarende grep og hindrer strømmen. Deretter har vi muligheten av at kyststatene inngår avtaler seg imellom om å samarbeide med europeiske land om en styrke gjennom Frontex som kan ta seg av strømmen. Samtidig må det gjøres noe alvorlig for å ta menneskesmuglerne. Kanskje er det med smuglerne som med de somaliske piratene; bakmennene sitter i London og tar gevinsten. Smuglerne selv er like mye slaver som slavene de smugler. 

Som du burde skjønne, det finnes en rekke gode argumenter for å hindre flukt fra Afrika. Ikke minst dette at de ender opp som en eller annen variant av slaver i Europa. Kampen mot den organiserte kriminaliteten er noe av det viktigste her for menneskesmugling er organisert kriminalitet på internasjonalt nivå, og gjennom flyktningestrømmen rekrutteres nye menneskesmuglere om de blir avvist og havner på skyggesiden av Europa. Det er i alles interesse at vi ikke etablerer et sort samfunn på bunnen av samfunnet. Og nei, det er ikke hudfargen jeg tenker på. 

Hittil har du ikke svart på noen argumenter. Både du og statsråden har bare ett svar; de kommer! Men det gjør de ikke. 

PS; Flyktningene fra Syria er på vei tilbake til hjemlandet. Allerede har 600' reist hjem til Alleppo, mer enn en tredjedel av de som bodde der først. De som bor nærmest reiser først. Tyrkia har nok en viss interesse i å få beholde sin delvise kostnadsdekning fra Europa, men den er bare delvis. Tyrkia gjør noe annet i stedet. De har startet å støtte bosetninger nord i Syria. Enkelte lurer på hvorfor og tror at dette er tyrkisk imperialisme. Tyrkia skal selvfølgelig ha en del av kaken når fredskonferansen om Syria kommer. Dvs. den foregår allerede og Russland er i ferd med å frisere Irans rolle. Iran får Hamas mens Russland får mer Syria, en plass i solen på bakken i Midtøsten og heder og ære for å ha skapt en slags fred. 

1 liker  
Kommentar #14

Svein Skjei

14 innlegg  925 kommentarer

Logiske argumenter?

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg legger frem en del argumenter for deg, slik som Grunnloven, det kristne ståstedet såvel som det humanistiske. Hele veien er ditt svar de kommer!!!

Beklager Kristiansen, men jeg kan ikke si jeg har sett mye av logisk argumentasjon fra deg. Mulig vi definerer logikk litt forskjellig. Grunnloven og kristne eller humanistiske ståsteder er vel ikke akkurat egnede argumenter i denne sammenhengen. Dette handler om realisme, ikke idealisme. Jeg sier at de kommer, ja. Det gjør de, det tror jeg de aller fleste som vil er i stand til å se, og erfaring viser at de ikke akter å la seg stanse. Og de har kreative hjelpere. De tiltakene du nevner hjelper litt i en kort periode inntil de som tjener på trafikken finner nye ruter, Og det gjør de, som vi stadig får bekreftet. Tror du virkelig at alle de som er på vandring mot lykkelandet i nord, vil la seg stanse av tro og håp? Tror du at mennesker som har forlatt alt, investert alt de har og mer til, som har vært på reise i måneder, kanskje år, vil la seg stanse av slike midlertidige og tilfeldige tiltak?

At de så ender opp i nettverk av organisert kriminalitet og menneskehandel i Europa er et tragisk faktum, men neppe et godt argument for å hindre flukt fra Afrika, slik som du skriver. Jeg er rimelig sikker på at verken du eller noen andre kan få dem til å snu med slik argumentasjon.

Du viser til uttalelser fra Listhaug. Jeg vet ikke helt hva du sikter til, men jeg forholder meg ikke til uttalelser fra Listhaug. Jeg forholder meg til den virkeligheten som mottaksland i middelhavsområdet opplever, til reportasjer fra afrikanske land som forteller om millioner på vandring mot det de håper vil gi dem en bedre fremtid, til den politiske situasjonen i land som grenser til Europa, til FNs tall og prognoser, rett og slett til den virkelige verden der ute. Det jeg derimot opplever at du forholder deg til er hvordan du håper fremtiden vil bli og hvordan du synes verden bør være.

2 liker  
Kommentar #15

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Svein Skjei. Gå til den siterte teksten.
Beklager Kristiansen, men jeg kan ikke si jeg har sett mye av logisk argumentasjon fra deg. Mulig vi definerer logikk litt forskjellig.

Logikk er ikke et entydig begrep. Vi bruker hver vår form for logikk. Jeg velger å stå fast ved min så får du holde på din. Vi kommer ikke lenger denne gangen heller. 

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere