Odin Fredrik Rustad

Student
7

Nedrige angrep på motivene til kristne stemmere

Til tross for Hadia Tajiks behov for å understreke at «Gud sitter ikke APs programkommité» (VG 22/4) i forbindelse med FrPs protest mot å innføre et «tredje kjønn», har flere kadre fra AP i det siste gitt sterkt uttrykk for sitt behov for å definere essensen av hva det vil si å være kristen. Sist ut har vært stortingsrepresentant for AP Martin Kolberg og Frank Aarebrot.

Publisert: 11. aug 2017  /  737 visninger.

Martin Kolberg forsøkte (Dagbladet & VG 26/7) seg med at Listhaug «mangler forståelse for kristen nestekjærlighet» ettersom hun «omtaler folk som har rømt fra død og fordervelse som om de skulle være et problem for oss […] Hun snakker om dem som økonomiske migranter, men det er de ikke.» Men Kolberg lyver. Ifølge FNs humanitære organisasjon var kun 2.65 % av migrantene som ankom Italias kyst i 2016 flyktninger. EU-president Donald Tusk er også klar over dette, og kaller derfor migrantene «ulovlige» etter lang tid med bruk av begrepet «irregulære migranter». «Sannheten skal sette dere fri» lød Jesu ord. Kolberg kan bruke tiden frem til september på å gjøre seg kjent med kristne kjensgjerninger, som f. eks. at du ikke skal bære falskt vitnesbyrd om din neste – om han bryr seg om Kristus for annet enn å sverte andre til egen vinning.

Videre hører det til vår troskap til Kristus at vi gir akt på det skapte liv, som Gud sa at var «godt», og i sin helhet «meget godt» faktisk. Følgelig ønsker vi som kristne at våre angivelig representative politikere begrenser tap av menneskeliv til et absolutt minimum. Dette vil innebære å sette en full stopper for menneskesmuglerne i Libya, som utnytter unge afrikanske lykkejegere, og i mange tilfeller sender dem i døden – over 2300 i tallet for 2017.

Situasjonen slik den er i Middelhavet er ikke noe eksempel på nestekjærlighet eller medmenneskelighet. Stadig flere oppmuntres til å sette seil mot Europa, siden de regner med å bli plukket opp like utenfor den Libyske kysten. Selv om NGOene selv rister på hodet av at deres arbeid direkte setter mennesker i fare, bekreftes denne «dra-effekten» av Frontex (EUs egen grense- og kystvakt), i deres årlige rapport (side 32). Som kristne solidariserer vi oss først og fremst med deres sikkerhet fremfor ambisjoner om migrasjon. Om Kolberg tenker motsatt, får det være hans sak.

Vi ber våre politikere se til Australia, der antall omkomne migranter til sjøs er redusert til null, siden Tony Abbott kom til makten og innførte sin restriktive linje.

Angrepet fra en annen AP-kader kom fra Aarebrot (Dagsavisen 28/7), som mener at det bare er personen Sylvi som trekker kristne til å stemme FrP. Han synes å legge til grunn en forutsetning om at det ikke finnes sammenheng mellom troskap til Kristus og det å ønske at våre politikere skal sette en stopper for at hensynsløse menneskesmuglere kontrollerer ferdsel inn, ut og gjennom kontinentet. En annen viktig kjennsgjerning ved den kristenorienterte moral er rettferdighetens status, som blir gitt avgjørende rolle av Mesteren i Bergprekenen. Aarebrot og Kolberg later til å innbille seg at noen kristne tror på nåde uten rettferdighet. Nåden er snarere fullbyrdelsen av rettferdigheten, men forutsetter at alle mennesker av god vilje nettopp legger viljen til for dette, og gjør seg til redskap for Herrens fred.

Ved Guds godhet skal nasjonenes frelser rettlede dem, men det er langt fra rettferdig av Europa å legge til rette for en exodus av unge menn, som har en misjon hjemme som sønner, brødre, ektemenn og ikke minst borgere med makten til å se til at Herrens vilje skjer på jorden som i himmelen.


Signert,

Odin Fredrik Rustad

Martin Drange,

Johan R. Honkainen Gyllenspetz

Sofia Dahl,

Petter Kirkeholmen

Solveig Melås

Rune Eidsaa

Øyvind Johannes Evenstad

Sivert Ellingsen

Kjetil Ravn Hansen

Thor Dag Halvorsen

Kjell Skartveit

 

Dette innlegget ble sendt til Vårt land for over to uker siden, uten svar overhodet.

13 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Takk!

Publisert over 3 år siden

Godt teamarbeid og godt fremlagt!

9 liker  
Kommentar #2

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Fornøydheten og status quo

Publisert over 3 år siden

Man kunne ramset opp mange kjente kristne forfattere som har dvelt over fornøydheten og iveren etter å bevare status quo. Jeg lette etter C.S. Lewis omtale av middelklassen, men fant den ikke i farten. Derimot sier en annen kjent og respektert kristen forfatter dette:

“Nor is it the spirit of those Christians - alas, they are many - whose  ambition in life seems limited to building a nice middle-class Christian  home, and making nice middle-class Christian friends, and bringing up  their children in nice middle-class Christian ways, and who leave the  sub-middle-class sections of the community, Christian and non-Christian,  to get on by themselves.

The Christmas spirit does not shine  out in the Christian snob. For the Christmas spirit is the spirit of  those who, like their Master, live their whole lives on the principle of  making themselves poor - spending and being spent - to enrich their  fellowmen, giving time, trouble, care and concern to do good to others -  and not just their own friends - in whatever way there seems need.”  
―     J.I. Packer,           Knowing God    

For all del: Jeg sitter i glasshus. Og et C.S. Lewis sitat fant jeg dog:

“To be a Christian means to forgive the inexcusable because God has forgiven the inexcusable in you.”  
―     C.S. Lewis

I så måte synes jeg Lewis beskriver nåden bedre enn forsøket på å knytte nåde og rettferdighet i åpningsinnlegget. Jeg er faktisk nysgjerrig på teologien man synes å hevde å ha i ryggen her.

Kommentar #3

Odin Fredrik Rustad

7 innlegg  15 kommentarer

Det er ganske lett

Publisert over 3 år siden

Takk for noen fine sitater. Det første beskriver nok dessverre meget godt hvordan mange norske kristne i dag tenker, selv på et åndelig plan. Hareides mest ufravikelige mål er jo bistandsmålet på 1 pst av BNP – hvorav over halvparten av pengene brukes _i_ Norge. Frelsen er altså å få flest mulig mennesker til å leve som middelklassenordmannen. Drit i misjonering, liksom.

Men jeg må si at jeg ikke skjønner hvorfor du tar opp sitatet til Lewis om å tilgi det utilgivelige. Jo, jeg skjønner nok hva som menes, selv om jeg likesom Lewis vil mene at det egentlig ikke er jeg som virkelig gir tilgivelse (men Gud i skriftemålet). Vi andre som eventuelt kjenner noen som har gjort noe «utilgivelig» kan håpe på at personen søker Guds tilgivelse, og deretter anerkjenne dette. Men altså dette er jo strengt åndelig. Om noen i min familie drepte et annet familiemedlem, kunne jeg anerkjenne at gjerningspersonen er tilgitt av Gud, men i forlengelse av dette vil det være naturlig for gjerningspersonen å anse den verdslige straffen som anledning til å gjøre bot.

Dette har en viss overføringsverdi til det politiske, det er klart. Men jeg skjønner ikke hvordan du ser en sammenheng her. Ja, jeg kan gjerne tilgi disse unge mennene for at de forlater mødrene og søstrene sine, men de skal uansett sendes hjem igjen, om de skal ha håp om å gjøre opp for seg. Hvis ikke du har lest om eller sett videointervjuer med de landsbyene av etterlatte mødre og søstre, så anbefaler jeg at du gjør det så snart du har anledning.

Den læren jeg støtter meg på angående rettferdighet og nåde finner du ved å lese evangeliene … hverken mer eller mindre. Nåden bryter ikke med naturen, den fullbyrder den.

Vennlig hilsen

6 liker  
Kommentar #4

Asgeir Remø

12 innlegg  329 kommentarer

Apropos nedrige angrep...

Publisert over 3 år siden
Odin Fredrik Rustad. Gå til den siterte teksten.
Takk for noen fine sitater. Det første beskriver nok dessverre meget godt hvordan mange norske kristne i dag tenker, selv på et åndelig plan. Hareides mest ufravikelige mål er jo bistandsmålet på 1 pst av BNP – hvorav over halvparten av pengene brukes _i_ Norge. Frelsen er altså å få flest mulig mennesker til å leve som middelklassenordmannen. Drit i misjonering, liksom.

Innlegget retter oppmerksomheten mot migreringen over Middelhavet har flere årsaker og konsekvenser. Afrikas demografiske utvikling er en sentral årsak. At folk søker en bedre fremtid i Europa kan forstås, men ikke dermed aksepteres som en god løsning. Etterhvert som klimaproblemene synliggjøres stadig mer kan vi vente en kraftig forverring, - om det ikke settes inn kraftigere tiltak. 

Mye av den politiske retorikken om temaet er nedslående. Det gjelder de fleste sider i debatten.  

Tatt i beste mening kan jeg følge innlegget et stykke på vei, men med den siterte innledningen fra kommentar #3 faller jeg av. Rustad bruker Knut Arild Hareide som eksempel for å illustrere Rosbergs sitat av Packer. Jeg vil be Rustad forklare koblingen han gjør der.

Det kan se ut som Rustad implisitt hevder at det er viktigere for Hareide at det brukes minst én prosent av BNI til bistand enn at bistanden skaper resultat. Den som leser Kristelig Folkepartis utviklingsmelding, Veivalg er verdivalg, forstår at det er feil. Stortingsbehandlingen av representantforslaget fra Hareide m.fl. om reform av utviklingspolitikken er også et godt eksempel.

Kommentar #5

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

Prioritering av noen går ut over andre

Publisert over 3 år siden

Her er forøvrig et bibelvers som innvandringsliberale kristne burde føle seg truffet av i og med at sannheten (den vår Gud snakker høyt om) er at ikke-vestlig innvandring unektelig rammer velferden i vårt land og derved vår neste nordmann og egen familie: 

1. Tim 5,8

  8 En som ikke har omsorg for sine nærmeste, og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro.

 

4 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere