Odd Tarberg

78

TiSA? Ein usynleg elefant i stemmelokalet.

Det fundamentale spørsmålet om å seie ja eller nei til TiSA-avtalen, ser ikkje ut til å bli tema i valkampen.

Publisert: 11. aug 2017  /  502 visninger.

For svært mange veljarar vil ein stor, men usynleg «elefant» vere umerkeleg til stades i stemmelokalet den 11. september. «Elefanten i romet» vil vere den konsekvenstunge, men lite omtala TiSA-avtalen. Ein farleg, ny-liberalistisk handelsavtale, som Norge og 50 andre land har forhandla om i 4 år. 

Spørsmålet er fundamentalt fordi ein slik avtale sterkt og negativt vil påvirke rammevilkåra for stordelen av norsk næringsliv, og ikkje minst redusere styresmaktene sitt politiske handlingsrom til å føre ein sjølvstendig økonomisk politikk. Eksempelvis vil lovnader i valkampen om å arbeide for trygge arbeidsplassar, bli heller «luftige» dersom TiSA-avtalen blir ein realitet.

At denne avtalen ikkje er tydeleg framme i valkampen, er ekstra merkeleg fordi det faktisk i partiprogramma går klart fram at ei gruppe parti vil akseptere ytterlegare redusert politisk handlingrom, og seie ja til denne avtalen, medan andre parti seier eit klart nei til TiSA.

Ja til TiSA-gjengen er ikkje uventa den liberalismeivrige Høgre/FrP-regjeringa med støttepartia Krf og Venstre. Det typiske for TiSA-tilhengarane er at dei konsentrerer all sin argumentasjon rundt interessene til eksportnæringane. Eksempelvis kan vi lese i Høgre sitt program at Norge har «en klar interesse av en avtale som vil sikre forutsigbare spilleregler og åpnere markeder for vår tjenesteeksport, basert på likebehandling». At denne «likebehandlinga» vil føre til ein forverra konkurranse FRÅ utanlandske bedrifter for fleirtalet av norske bedrifter - som faktisk ikkje er eksportbedrifter - det er TiSA-tilhengarane flinke til ikkje å snakke om.

Skuffande nok må også Ap reknast som eit Ja til TiSA-parti, fordi leiinga der stadig held fast ved den feilaktige og udokumenterte påstanden om at TiSA vil vere bra for sysselsettinga. Ein sysselsettingseffekt som i beste fall kanskje vil gjelde for enkelte eksportbedrifter, men altså ikkje for fleirtalet av norske bedrifter.

Dei av veljarane som har sett seg inn i effekten av TiSA, vil vite at avtalen vil vere meir ein trussel mot, enn til hjelp for storparten av norsk næringsliv. Dei vil derfor vite å stemme på eit av dei andre partia, SV, Sp, Raudt eller MDG, som alle argumenterer mot TiSA i sine partiprogram. Ettersom det i denne samanheng er svært viktig å få Høgre og FrP ut av regjeringskontora, vil det for Nei til TiSA-veljarar vere mest aktuelt å stemme på eit av dei tre partia SV, Sp eller Raudt.

I SV sitt program står det for eksempel dette om TiSA-avtalen: «Flere inngåtte frihandelsavtaler og pågående forhandlinger inneholder en uakseptabel flytting av makt fra stater til flernasjonale selskaper...SV vil gå mot TiSA-avtalen, som legger press på offentlige tjenester både i Norge og andre land, og som hindrer demokratisk selvbestemmelse».

Så lenge valkampen ikkje har med eit så fundamentalt spørsmål som ja eller nei til denne svære handelsavtalen, som vil bety ei kraftig redusering av det politiske handlingsromet, då vil Ja til TiSA-partia kunne halde fram med å presentere sine «gode hensikter», men etter valet igjen skulde på manglande politisk handlingsrom - som dei sjølve har sørga for - når lovnadane ikkje kan innfriast. Alt no har vi sett eksempel på at politikarar avviser ulike forslag om krisehjelp for norske bedrifter fordi «det vil vere i strid med inngåtte avtalar».

Det er alvorleg når slike politikarar vil inngå nye avtalar som ytterlegare vil innskrenke det politiske handlingsromet, og det er derfor særdeles alvorleg dersom spørsmålet om vi skal akseptere eller seie Nei til TiSA-avtalen ikkje blir eit viktig tema i stortingsvalkampen.

7 liker  
Kommentar #1

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

TiSA og valgkampbagatellene.

Publisert nesten 5 år siden

Igjen ,takk for for at De formidler oppdateringer om manøvreringen rundt TiSA-avtalen.

De negative konsekvensene av en slik avtale vil være av slike dimensjoner for den norske arbeider og flertallet av mindre norske bedrifter at det nok er klokt å ikke nevne saken i valgkampen.

Forhandlingen er jo hemmelige , og det ville jo ikke være en hemmelighet dersom man reiser seg i båten og roper ut om avtalen og dens sannsynlige virkninger.

Donald Trump går ut av "smarte" handelsavtaler for pengematadorene , som ødelegger for USA`s arbeidere og små bedrifter. 

Man kan si hva man vil om mannen - og hvem gjør ikke det - men han gikk inn i rikspolitikken fordi han så at landet ble vanstyrt og hvor det ville ende opp. Og da er vi ved politikkens kjerne.

Og ut fra en del av de sakene han har tatt fatt i er nettopp å avbyråkratisere USA og igjen gjøre det til en dymnamisk nasjon i VEKST. Den nasjonen som satte folk på månen og levde under motto : "It can be done".

--

 

Med det samme vi er varm i trøya, og sosiale siden det er helg snart , og  inne på utbygging av byråkrati, innen "bærekraftig" klimabusiness :

NASA tar nå imot søknader på direktørstillingen i noe så fint som Planetary Protection Office, (PPO i byråkrat-klubben.)

Uncle Sam har tydeligvis følelsen av at tiden er moden for en planetens "Personal Protection Order".

Regner med at Donald Trump kommer inn som motgift mot fortsatt vanvittig byråkrtisering.

En onkel sier at den dårlige nyheten er at han selv ikke søker på stillingen  , og den gode nyheten er at Vårherre ikke ser med blide øyne på hyklerske politiske nihilister.

Vi leser i boken "15 Minutes Alone with God" om de ufordringer menneskene står ovenfor - og som burde løses :

""On January 17, 1994, at 4:31 A.M. in Southern California, the L.A. area was rocked by a 6.6 earthquake . . Freeways fell, fires broke out, and much, much more. Only three months earlier Southern California had been hit by major fires, then rain caused mud slides in multi-million-dollar home areas. Within the past year we have experienced most of what the Scripture talks about from riots, quakes, fire, and flooding. The safety factor in this part of the country has dropped dramatically, with drive-by shootings, gangs, carjackings, murders, and thefts of all kinds. Yet why are we surprised. Our text tells us that before the Lord returns these things will happen [famines, earthquakes, wicked men, rumors of war, etc.] . . "

Heller enn å ta disse tingene på alvor  er media fulle av teoretiske problemer fra klimamodellene  om "menneskeskapt global oppvarming" , spesielt i den varme årstiden, da det høres mer overbevisende ut enn når vi baser i snø som ikke skulle vært der.

Men vi er heldig som får være vitne til dette politiske vås , sirkus og vanstyre.

"Time spent laughing is time spent with the Gods" (japansk ordtak)

1 liker  
Kommentar #2

Odd Tarberg

78 innlegg  93 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Donald Trump går ut av "smarte" handelsavtaler for pengematadorene , som ødelegger for USA`s arbeidere og små bedrifter.

Trur dessverre ikkje at Trump bryr seg det minste og USA sine arbeiderar og småbedrifter. For meg virkar fyren heilt "utilrekneleg".

Særleg utspela hans når det gjeld mogleg intervensjon i Venezuela, og den udiplomatiske språkbruken hans overfor Nord-Korea, er direkte skremande.

Ein positiv effekt av at han sjokklanda i Det Kvite Hus, var likevel at han skapte full forvirring i handelspolitikken og dermed inn til vidare stansa prosessen med å godkjenne dei TiSA-liknande avtalane TPP og TTIP.  

Slagordet hans om "America first. America first" lover slett ikkje bra for oss som meiner at ei bedre global velstandsfordeling bør vere eit av formåla med nye globale handelsavtalar. Dersom vi skal få roa ned konfliktnivået på denne kloden, og dermed straumen av flyktningar som vi har problem med å handtere, så er det faktisk det som må til...

1 liker  
Kommentar #3

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

TiSA , TTIP og velstandsfordeling som kamuflasjemaling.

Publisert nesten 5 år siden
Odd Tarberg. Gå til den siterte teksten.

Trur dessverre ikkje at Trump bryr seg det minste og USA sine arbeiderar og småbedrifter. For meg virkar fyren heilt "utilrekneleg".

Særleg utspela hans når det gjeld mogleg intervensjon i Venezuela, og den udiplomatiske språkbruken hans overfor Nord-Korea, er direkte skremande.

Her er hva Wikileaks kan fortelle om innholdet som har vært hemmeligholdt i årevis , men som er blitt rapportert om.

Så langt dette stemmer så er disse avtalene også et anslag mot demokratiet , regulering av internet , egne domstoler , styring av arbeidslivet osv .

Hvordan dette bidrar til velstandsfordeling trenger en god bruksanvisning :

"A selection of other TPP articles and information are listed below. Basically everyone, from both the left and the right, who isn’t in the pay of the big banks, big pharma, big oil and Monsanto etc. very strongly opposes these deals, because they are very bad news for over 99% of ordinary people.

People who openly and strongly oppose these deals include Joseph Stiglitz, Robert Reich, Noam Chomsky, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Pat Buchanan and Paul Craig Roberts.

These Corporate Power Grab deals transfer America’s Sovereignty to Corporations. They will only benefit the top 0.1% – the major owners and boards of large Corporations. They are dressed up as “free trade” deals in order to get them to pass. They will lose well paid jobs, increase unemployment, depress wages, increase poverty, increase pollution and jack up the price of prescription drugs. They basically screw both your health and your wealth.

Robert Reich is very strongly against TPP https://www.youtube.com/watch?v=SM8osDtyKt0

The TPP, TISA (and TTIP in Europe) agreements are massive Corporate power grabs dressed up as trade dealshttp://ian56.blogspot.co.uk/2015/06/the-ttp-tisa-and-ttip-in-europe.html

Her er artikkelen med en del linker:

http://investmentwatchblog.com/wikileaks-exposes-obamas-fake-trade-deal-only-5-of-the-29-chapters-are-actually-about-trade/

Ytterligere detaljer:

 http://www.truthandaction.org/trans-pacific-partnership-obamas-secret-trade-agreement-kills-democracy/

---

Å gjøre opp mental status på President Trump ligger utenfor mitt område , men det hører vel med i demoniseringen av alle som opponerer mot det etablerte maktapparatet og synliggjør dets udugelighet.

Kanskje det er  slik at diktatoren i Nord-Korea forstår bedre hva Donald Trump sier i klar tekst enn "skarpe noter" fra sofaene i diplomatiet ?

 

Kommentar #4

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Å få et innblikk i hvordan det i bestefall blir når vi har tilrettelagt for de multinasjonale selskapene er ikke lenger bare gjetning. Anbefaler alle å lytte til denne serien om hva som nå styrer fiskeripolitikken vår.

https://radio.nrk.no/.../DNRR62000717/sesong-1/episode-7...

 Vil vi virkelig ha dette systemet inn i helsevesen, skoler og all offentlig tjenesteyting? Bare tenk på privat oppkjøp av vannrettigheter! SPØR alle politikere nå før valget hva de vet om det og hva partiet sier og hva de selv mener! Og mener du, Odd Tarberg, at det finnes "globale" løsninger uten makten og midlene til de internasjonale selskapene?

 

1 liker  
Kommentar #5

Odd Tarberg

78 innlegg  93 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.
"globale" løsninger uten makten og midlene til de internasjonale selskapene?

Eg engasjerer meg mot TiSA-avtalen fordi eg meiner at det er katastrofalt dersom desse sterke internasjonale selskapa får bestemme reglane for internasjonal handel etter det som passer deira kortsiktige interesser best.

Vi må prøve å få valgt politikarar som er villige til å sloss for å finne ein gylden middelveg mellom dei motstridande interessene som alltid vil vere der: Mellom interessene til dei som vil ha levelege og berekraftige samfunn å bu i, og dei som på den andre sida arbeider utfrå det som gir størst kortsiktig "gevinst på investert kapital". TiSA er for meg eit skrekkeksempel på eit regime som er slik dei sistnemnde vil ha det.

3 liker  
Kommentar #6

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Godt Spørsmål.

Publisert nesten 5 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.
Vil vi virkelig ha dette systemet inn i helsevesen, skoler og all offentlig tjenesteyting? Bare tenk på privat oppkjøp av vannrettigheter! SPØR alle politikere nå før valget hva de vet om det og hva partiet sier og hva de selv mener! Og mener du, Odd Tarberg, at det finnes "globale" løsninger uten makten og midlene til de internasjonale selskapene?

Søyland, 

Takk for at De engasjerer Dem i denne viktige saken - politikerne bør redegjøre FØR valget for hvor de står i forhold til hemmelige avtaler som har enorm betydning for Norge som nasjon. Og EØS avtalen begynner å bli en varm potet.

Vi har tidligere sett diverse avtaler og og føresegnar ingen har bedt om tredd ned over skallene på folk , hvor inngåtte internasjonale avtaler nærmest er tenkt å frita "våre" valgte politikere for ansvar. Man bare henviser til håpløse avtaler de selv har inngått.

En av de bedre var å konkurranseutsette busstrafikken i Oslo og Akershus til et fransk selskap , som vi andre allerede hadde hørt om fra UK.

Vi endte altså opp med å importere jobben med å kjøre folk til og fra jobb - noe man kanskje kunne klart best selv med norske selskaper? Når får vi se et gresk selskap kjøre folk på jobb i Roma ?

Og det verste var at buss-sjåførene mistet pensjonsrettighetene de i god tro hadde opparbeidet .

Hva om man outsorcet Fylkestingets ikke alt for kompliserte aktiviteter, og sjonglerte med de ansatte deres pensjonsrettigheter ?

Ville vi fått høre om det, ville det blitt ramaskrik ?

De nevner oppkjøp av rettigheter av vannkilder. Helt korrekt , og dette skjer fordi planen er å gjøre vannet billigere- i den norske medborgerens interesse ?  Eller kanskje det er for å sikre kontroll over viktige ressurser ?

Den elektriske energien er allerede tatt hånd om , velkjent for alle - her kan vi rippe opp i hvordan tillitsvalgte selger noe andre eier :

http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/hafslund-penger-skal-ga-til-kirker/224336.html

Ingen kan vel angripe noen som er så fromme at man betaler for kirker ?

Menn uten grønne sertifikater , smartmålere og opprinnelsesgaranti ; men med troverdigheten i god behold.

 https://www.tu.no/artikler/mandag-solgte-de-smakraftverket-onsdag-kom-regjeringens-sertifikat-millioner/225266

Oppdrettsnæringen er mer komplisert , men tendensen er at man politisk ikke ser muligheten for at Norge skal stå på flere ben , og det blir rovdrift innen en bransje - og det er nødvendigvis ikke en god ting.

Oppdrettsnæringen gir pr. i dag solide og sikre arbeidsplasser - men det burde være mulig å legge forhold og industriforskning til rette for flere bransjer hvor Norge ligger langt fremme.  Fremfor å overdimensjonere en bransje. Uansett blir det feil om styringen av dette foregår utenfor Norge av folk med kortsiktig perspektiv.

Tarberg er en av de få som har sett farene ved avtaler som TiSA , og skrevet i detalj om risikoen ved denne viktige saken. Og det er prisverdig.

Globale løsninger med omfordeling av verdens verdier er en teoretisk sak - her på planeten har det aldri eksistert en mennesketype som er tilpasset 100 prosent ærlighet - hvilket turde være en av de grundigst dokumenterte sider ved menneskeheten vi kjenner til. 

 

3 liker  
Kommentar #7

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Takk for svar!

Publisert nesten 5 år siden
Odd Tarberg. Gå til den siterte teksten.
Vi må prøve å få valgt politikarar som er villige til å sloss for å finne ein gylden middelveg mellom dei motstridande interessene som alltid vil vere der

Jeg håper slike spørsmål kommer helt frem i valgkampen! men det spørs om vi har noen som ikke har deltatt i både planlegging og godkjenning av EØS/EUs klare forutsetninger: å forplikte alle medlemsland til å tilrettelegge for multinasjonale selskaper. Disse forutsetningene, som TTIP videreførte, danner vel grunnlaget for den europeiske visjonen om "en verden". Jeg ville gjerne se globalistene redegjøre for de maktstrukturer de satser på og hvis det ikke er de multinasjonale selskapene, hvorfor legger de da lovgivning, ressurser og politisk styring i deres hender? 

3 liker  
Kommentar #8

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Ja, det er mange eksempler på uakseptabel privatisering.

Publisert nesten 5 år siden

Det er å demontere samfunnet når basale ressurser selges. Jeg undres på lovligheten av det som skjer i fiskeriene, og er det lov f. eks å selge vannet fellesskapet eier? Vi har jo alltid betalt vannavgift for å dekke forvaltningskostnadene. Har ikke de som forvalter verdier på våre vegne et juridisk ansvar for å ivareta våre interesser? Kalkulerer de med at neste generasjon ikke skal eie noen felles verdier?

2 liker  
Kommentar #9

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Vi burde være selvforsynt på familienivå

Publisert nesten 5 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.
Det er å demontere samfunnet når basale ressurser selges. Jeg undres på lovligheten av det som skjer i fiskeriene, og er det lov f. eks å selge vannet fellesskapet eier? Vi har jo alltid betalt vannavgift for å dekke forvaltningskostnadene. Har ikke de som forvalter verdier på våre vegne et juridisk ansvar for å ivareta våre interesser? Kalkulerer de med at neste generasjon ikke skal eie noen felles verdier?

Ja, det gjør de. Det har pågått over lengre tid. Kraftproduksjonen er nå på børs og konsekvensen er nedleggelse av kjernebedrifter som metallurgisk industri, fordi konkurransedyktig kraft er solgt billig til utlandet og husholdningenes strømregninger er økt tilsvarende. Arkitekten bak dette billigsalget av norsk vannkraft var Victor Normann, arbeids- og administrasjonsminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering 2001–04.

Victor D. Norman har som forsker, samfunnsdebattant og politiker vært en varm talsmann for konkurranse i offentlig og privat virksomhet. For å oppnå mest mulig effektivitet og moderat prisutvikling har han i ord og handling bekjempet markedsmakt og monopoler. (Høres bra ut og jeg selv er tilhenger av det samme - men så skjer det noe spesielt som har ført til en muligens utilsiktet reduksjon av konkurranseevnen for norske bedrifter, avhengig av billig kraftproduksjon.)

Det kan se ut som om disse endringer sikter mot bedre samfunn, men den røde tråden som går gjennom hele prosessen er at f.eks Norge mister sine ressurser og selvråderetten over eget område blir tilsvarende svekket Borgerne eier mindre og mindre av landets ressurser. Oljeformuen, det såkalte pensjonsfondet,  er investert i markedet under høy risiko. Jeg anser denne formuen som investert irreversibelt, at vi ikke vil se noe til disse pengene når behovet melder seg.

Normann mente også at vi skulle trekker til oss ganske mange flyktninger, 100 000 syriske flyktninger - dette også virker å være god moral, men igjen - svekket norsk forvaltning av ressurser og konkurranse evne. Prossessen kan virke som tiltak i det godes tjeneste, men det skjer over hodet på folket. Et sjakkspill med verdens ressurser, som jeg har nevnt tidligere, som ender på spillebordet til sentralmakten til kong mammon. Tiltak som kan virke gode, men som motvirker sin egen hensikt. (Det skjer noe merkelig med disse gode forsetter. Fatter ikke hvor virkelighetsfjerne disse økonomene kan være - alt er penger, og moral virker også å være en commodety)

Hvilken betydning har det for hver enkelt av oss?

Vår handlefrihet innskrenkes - i hvilket omfang det skjer er faktisk profetert i bibelen. Ganske så presist beskrevet i Johannes åpenbaring om de siste dager. Hvordan kan vi beskytte oss mot denne utviklingen? TISA og TTIP er tiltak som på alvorlig vis reduserer individets handlefrihet. Evnen til å være selvforsynt blir derfor av stor betydning for hver norsk familie i fremtiden - både åndelig og timelig. Ikke en gang penger i banken kan sikre en trygg økonomisk framtid.

2 liker  
Kommentar #10

Odd Tarberg

78 innlegg  93 kommentarer

TiSA-tilhengarane rømer unna ein seriøs debatt om avtalen...

Publisert nesten 5 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.
Jeg ville gjerne se globalistene redegjøre

Dessverre har det vist seg vanskeleg å kome i dialog med dei som forsvarar at Norge skal akseptere TiSA-avtalen og liknande avtalar. Gahr Støre antyder til og med at den globaliseringa som vi har sett dei siste åra (deregulering og liberalisering) er på det næraste naturgitt. Eit Ap med respekt for seg sjølv burde ikkje på denne måten gi opp, men tvert i mot energisk jobbe for andre interesser enn dei globale storselskapa!

Ved stortingsvalet kan vi ikkje gjere anna enn å støtte dei partia som faktisk seier nei til TiSA og liknande svineri. Dersom dei får eit løft, kan det bli meiningsfullt å drive med politisk arbeid.

3 liker  
Kommentar #11

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Privatiseringens edle kunst.

Publisert nesten 5 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.
Jeg undres på lovligheten av det som skjer i fiskeriene, og er det lov f. eks å selge vannet fellesskapet eier? Vi har jo alltid betalt vannavgift for å dekke forvaltningskostnadene. Har ikke de som forvalter verdier på våre vegne et juridisk ansvar for å ivareta våre interesser? Kalkulerer de med at neste generasjon ikke skal eie noen felles verdier?

Nei , det er litt mindre kauking om bekymring for de neste generasjoners ve og vel når det gjelder vannkraften og vannforsyningen.

 Denne rørende omsorg for kommende generasjoner brukes kun i undergravningen av norsk oljeindustri .

 Nå er oljeprisen så lav at det er økonomiske krisesignaler , men den norske forbruker ser at på bensinstasjonen stiger prisen på diesel og bensin til historiske høyder - utstoppet med avgifter.

I Norge er dette sunn logikk.

Politikerne tok ca. 1 milliard kroner( Et betydelig beløp dengang)  fra felleskapet/skattebetalerne og kjøpte BP`s bensinstasjoner i Norge , som fikk navnet NOROL ,senere ble overtatt av STATOIL som hadde disse i noen år. 

  http://www.nsd.uib.no/polsys/data/forvaltning/enhet/52951/endringshistorie

Statoil ble "privatisert" , fikk med seg kassa fra SDØE (Statens Direkte Økonomiske Engasjement) som startkapital for å være helt sikker på å få med alt. Bensinstasjonkjeden  ble så solgt for noen år siden til kanadiske CIRCLE K , og i 2017 skiftet kjeden til det navnet.

Hva hadde så skattebetaler/investor/forbruker igjen for transaksjonen , som ble gjennomført av valgte politikere ? Lang "bærekraftig" nese ved bensinpumpen ?

Noen må jo ha tjent på dette? Vi vet som vanlig  hvor pengene kom fra til å begynne med.

--

Det er en egen organisasjon av ildsjeler som har fokus på nettopp kampen om drikkevannet her i Norge og ute.

Her er en artikkel om hvordan EU arbeidet for privatisering av vannet i Hellas :

http://www.vannbevegelsen.no/index.php?topic=7161.0

 

 

2 liker  
Kommentar #12

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Det er utrolig at de venter våre stemmer uten å redegjøre for hva de vil.

Publisert nesten 5 år siden
Odd Tarberg. Gå til den siterte teksten.
. Gahr Støre antyder til og med at den globaliseringa som vi har sett dei siste åra (deregulering og liberalisering) er på det næraste naturgitt.

De bør redegjøre for hva de gjør,  begrunnelsen for at de gjør det og regnskap for hva de har tatt fra fellesskapet av naturressurser og midler, hva samfunnet har fått tilbake og hva man mener med "at dette er nærmest naturgitt". Hvilke lover er det de følger som trumfer ansvaret for fellesskapet de er valgt for å forvalte.

4 liker  
Kommentar #13

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Den letteste veien

Publisert nesten 5 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.
De bør redegjøre for hva de gjør,  begrunnelsen for at de gjør det og regnskap for hva de har tatt fra fellesskapet av naturressurser og midler, hva samfunnet har fått tilbake og hva man mener med "at dette er nærmest naturgitt". Hvilke lover er det de følger som trumfer ansvaret for fellesskapet de er valgt for å forvalte.

Beklager Søland, det er naturgitt i form av en sentralisering av all makt på jorden under splidens, uærlighetens og ondskapens mester - menneskets fiende, som virker i hemmelighet for å frata hver enkelt borger av planeten sin handlefrihet.

Når det vi putter i munnen for å overleve, styres av "privatkapital", har vi som borgere av hvert enkelt land bare å bøye oss for den som eier kapitalen. Vi blir slaver av et system. Protesterer vi så avskjæres vi muligheten for å spise - så enkelt er det.

Hverken vann eller fødevarer vil være fritt for hver enkelt å nyte av. Jeg hadde håpet at kristne ville forene seg og samle seg om vår gudegitte frihet, og derigjennom stemme frem en ledelse av landet som maktet å stå i mot globaliseringen og bevare Norge som et fritt land. Hva jeg har lært her på VD er at vi kristne er så splittet at vi ikke makter å dra i samme retning, da gjenstår en eneste mulighet. Hver familie må ta vare på seg selv, holde sammen og være selvforsynte - både åndelig og timelig.

Det presset som har vært på familien i mange år, er også et ledd i globaliseringen. Spesielt sosialismen er brukt for å splitte kjernefamilier og den styrken som kommer der i fra. Nå skal systemene dyrkes, og alle skal med. Kort sagt, alt som kan så splid er blitt dagligdags politikk, hemmelige avtaler i kulissene og personlig makt under falske faner er hva vi blir gitt valgmuligheter mellom. Kontrasten mellom et utvikling i fred og fordragelighet, og den sluhet som foregår i det skjulte forvirrer oss. Det blir for mye å ta inn over seg - vi velger den letteste veien - å følge flokken i gåsegang - ut for stupet.

2 liker  
Kommentar #14

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Statoil ble "privatisert"

Takk for fine linker!  Det er godt det er noen som deg og Odd, det burde vært mange flere.....

2 liker  
Kommentar #15

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Tenker som deg her.

Publisert nesten 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg hadde håpet at kristne ville forene seg og samle seg om vår gudegitte frihet, og derigjennom stemme frem en ledelse av landet som maktet å stå i mot globaliseringen og bevare Norge som et fritt land. Hva jeg har lært her på VD er at vi kristne er så splittet at vi ikke makter å dra i samme retning, da gjenstår en eneste mulighet. Hver familie må ta vare på seg selv, holde sammen og være selvforsynte - både åndelig og timelig.

Jeg tenker som deg her, og om oss alle, ikke bare dem som sier de er kristne, men enhver som er glad i barn og ønsker det beste for dem i fremtiden. De vil ikke ønske å gi barna et land som er lagt øde av griske utbyttere.

  Jeg har merket meg at apostlenes gjerninger slutter med et båtforlis hvor det heter at alle reddet seg i land, hver på sin vrakplanke. Vi er nok der, på slutten av apostlenes gjerninger, hvor "kirkeskipet knuses av tyfonvinden" og vi holder oss til hver vår "redningsplanke".


3 liker  
Kommentar #16

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.

Jeg tenker som deg her, og om oss alle, ikke bare dem som sier de er kristne, men enhver som er glad i barn og ønsker det beste for dem i fremtiden. De vil ikke ønske å gi barna et land som er lagt øde av griske utbyttere.

  Jeg har merket meg at apostlenes gjerninger slutter med et båtforlis hvor det heter at alle reddet seg i land, hver på sin vrakplanke. Vi er nok der, på slutten av apostlenes gjerninger, hvor "kirkeskipet knuses av tyfonvinden" og vi holder oss til hver vår "redningsplanke".

Godt sagt

2 liker  
Kommentar #17

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

To meninger.

Publisert nesten 5 år siden
Odd Tarberg. Gå til den siterte teksten.
Gahr Støre antyder til og med at den globaliseringa som vi har sett dei siste åra (deregulering og liberalisering) er på det næraste naturgitt. Eit Ap med respekt for seg sjølv burde ikkje på denne måten gi opp, men tvert i mot energisk jobbe for andre interesser enn dei globale storselskapa!

Ref. sitatet ovenfor ; her er hva samme mannen sa på Arbeiderpartiets landsmøte , om møte med fok som arbeider innen  bygg/anlegg ; pro verbum - iflg. Dagbladet , 27.mai 2017,

quote

"Noen tok med seg arbeidskontraktene sine for å vise meg. Og der sto det. "For tiden mellom oppdrag betales det ikke lønn."

"Det nye arbeidslivet" kaller noen dette. Men det er jo ikke noe nytt! Vi har hatt det sånn før. Da kalte vi det løsarbeidersamfunn.

Arbeiderne sto med lua i hånda. Nå står de med mobilen i hånda og venter på oppdrag. Det er en skam. Det gjør meg dypt urolig. Og vi sier "Dette skal vi rydde opp i!"

close quote

Det er jo noe av kjernen i innholdet av disse handelsavtalene at mange faste stillinger går over i "løsarbeider-system" - og et langt større innslag av forskjellige bemanningsbyråer.

Det er kanskje feil å peke bare på Gahr Støre, men jeg husket denne artikkelen Mange fokevalgte fra andre partier synes dette er gromme greier å tukle med internasjonale avtaler .

Og det er greit , men da må de fortelle hva de står for. Fordi konsekvensene for mange medborgere vil bli enorme. Og den politske tabbekvoten er snart brukt opp.

Hvorfor har man gått inn i rikspolitikken , dersom man ikke ivaretar eget lands innbyggeres interesser ? Fordi det er gøyalt med politisk makt og geberder ? 

De fleste her til lands regnes for å ville holde på ordningen med faste jobber , så langt dette lar se gjøre , det systemet er en del av vårt arbeidsliv.

Og ingen av velgerne i arbeidslivet har bedt politikerne om noen endringer på dette? 

Ikke rart det hersker en viss skepsis blant velgere.

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere