Erik Furnes

1

I skvis mellom evolusjon og ung-jord-kreasjonisme

Jeg tror på en skapelse for 6000 år siden, men har Gud lenge før dette skapt og dømt denne verden utenfor det som er beskrevet i Bibelen, rokker ikke det noe ved tilliten til Guds inspirerte ord.

Publisert: 8. aug 2017


Når de mest engasjerte debatterer evolusjon og kreasjonisme, henger de færreste av oss med i svingene. Jeg vil tro at de aller fleste kristne ikke tenker mer komplisert om dette enn at Gud skapte, ikke hvordan Gud skapte, og vi er kalt til å gi Gud ære også for skaperverket: «Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få lovprisningen og æren og makten. For du har skapt alle ting, og på grunn av din vilje ble de til og ble de skapt» (Joh.Åp 4:11). Derfor har jeg ingen problem med å bære merkelappen kreasjonist.

Mange opplever nok evolusjonsteorien som en trussel mot Bibelens troverdighet, spesielt fordi den ofte nyttes i en ateistisk argumentasjon: Alt handler om naturlig utvalg, tilfeldigheter og rikelig med tid. Skråsikkerheten er påfallende, og under temaet utviklingslæren slår Store Norske Leksikon følgende fast: «Det hersker i dag ingen tvil om at alle livsformer på jorda er et resultat av en evolusjonsprosess». Stilt overfor en slik freidighet er det lett å forstå at mange kristne tar avstand fra evolusjonstanken, fordi Gud lett blir redusert til Igangsetteren, ikke Skaperen. For kristne som uttaler seg støttende om evolusjon, blir kommunikasjonen utfordrende fordi mange har vansker med å skille mellom mikroevolusjon (det vi i mine tenår gjerne kalte naturlig utvikling) og makroevolusjon.

På den andre siden gjør ung-jord-kreasjonister et iherdig - og ofte prisverdig - arbeid med å forsvare at jorden ble skapt for 6000 år siden, og at storflommen på Noas tid forklarer mange av de funn og fenomener som avdekkes i naturen. Ettersom jeg forstår, er et hovedpoeng her at død før syndefallet kommer i strid med Romerbrevet 5:12 («… likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden …»). Etter min mening er det en for smal tolkning, da det her handler om menneskets åndelige og legemlige død.

Skal en legge et bibelsk virkelighetsbilde til grunn, undrer det meg at det vondes opprinnelse er så fraværende i debatten. Bibelen gir oss bare antydninger om dette, men Jesus sier i Lukas 10:18 at han «så Satan falle ned fra himmelen som et lyn». Også de billedlige skildringene av Babels og Tyrus’ fyrste i Jesaja 14:11ff og Esekiel 28:11ff er blant bibelavsnittene som underbygger forståelsen av et dramatisk og katastrofalt fall i engleverdenen, med tilhørende konsekvens for det skapte.

Under dette temaet skriver den tyske teologen Erich Sauer i 1937 i boken «Evangeliets morgenrøde» (for øvrig rosende omtalt av Ole Hallesby): «Alle enkeltheter unndrar seg vår kunnskap. Bare dette er sikkert, at død og fordervelse har herjet på jorden i plante- og dyreverdenen fra de tidligste tider, og allerede lenge før menneskenes tid. Dette beviser de geologiske lag og utviklingen i urtidens dyreverden på det tydeligste. Jordlagene under oss er likefrem en uhyre kirkegård, omgitt av en steinåker» (side 33).

Denne posisjonen er det altså mange bibeltro lærere som har hatt, og fortsatt har. Sauer skriver videre: «På denne måten skulle det også være mulig å finne en formidling mellom den bibelske og naturfilosofiske lære om hvordan verden er oppstått». Jeg tror på en skapelse for 6000 år siden, men har Gud lenge før dette skapt og dømt denne verden utenfor det som er beskrevet i Bibelen, rokker ikke det noe ved tilliten til Guds inspirerte ord.

Erik Furnes, generalsekretær for ImF.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

148 innlegg  13843 kommentarer

Bibelen er mer komplisert

Publisert nesten 4 år siden
Erik Furnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil tro at de aller fleste kristne ikke tenker mer komplisert om dette enn at Gud skapte, ikke hvordan Gud skapte, og vi er kalt til å gi Gud ære også for skaperverket: «Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få lovprisningen og æren og makten. For du har skapt alle ting, og på grunn av din vilje ble de til og ble de skapt» (Joh.Åp 4:11). Derfor har jeg ingen problem med å bære merkelappen kreasjonist.

Enig, men da har kanskje ikke skapelsen begynt enda? Hvis Gud skapte denne jorden vi lever på nå, og at han så mente at alt var såre vel, så han kanskje all den elendigheten menneskene på jorden opplever hver dag? (Matt.6.34: Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.) 

Det er jo lovet en ny jord hvor rettferdighet bor, og det må vel betegnes som en skapelse det også? Har du prøvd å forstå Fork.1.9-11 og 3.15? Eller hva med Jes.46.10? Hvordan rimer dette på merkelappen kreasjonist? Hva med Gal.4.25? Og ja, hva med Luk.21.22?

Et eksempel på tid finnes i 5.Mos.7.9: Så vit da at det er  Herren din Gud som er Gud, den trofaste Gud som holder pakten og viser kjærlighet i tusen ledd mot dem som elsker ham og holder hans bud...

Holder det med 6000 år for 1000 ættledd? = 6 år pr ættledd?

1 liker  
Kommentar #2

Erik Furnes

1 innlegg  2 kommentarer

SV: Bibelen er mer komplisert

Publisert nesten 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Holder det med 6000 år for 1000 ættledd? = 6 år pr ættledd?

Takk for innspill. Bibelens Gud skapte og holder fram med å skape. Salme 104 taler om Gud som opprettholder alt, og som fornyer sitt skaperverk: «Du sender din Ånd ut, de blir skapt, du gjør jordens skikkelse ny igjen» (Salme 104:30). Jesus sier at «Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå» (Matt 24:35), samtidig som det står flere steder at Gud skal skape en ny himmel og en ny jord (f.eks. Jes 65:17), og Jesus har gått bort for å gjøre i stand et sted for sitt folk (Joh 14:2).

De versene du nevner fra GT og Lukas understreker at Gud er historiens Gud, og at han har gitt oss det profetiske ord som sier hva som skal skje lenge før det skjer. Verset fra Galaterbrevet tilsier at det som skjedd i GT er gitt oss som forbilder på åndelige sannheter i våre liv. Ordet i 5.Mos 7:9 henger sammen med neste vers, og jeg tror det må ses i sammenheng med 2.Mos 34:7 «Han lar miskunn vare gjennom tusen ledd. Han forlater misgjerning og overtredelser og synd. Men han lar ikke den skyldige være ustraffet. Han hjemsøker fedres misgjerning på barn og på barnebarn inntil tredje og fjerde ledd». Jeg tror «tusen» blir brukt her til å understreke «mange», og at poenget er å understreke Herrens store trofasthet og nåde, sammenlignet med hans rettferdige dom over synd.

Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

148 innlegg  13843 kommentarer

Evolusjonisme og kreative idéer

Publisert nesten 4 år siden
Erik Furnes. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror «tusen» blir brukt her til å understreke «mange», og at poenget er å understreke Herrens store trofasthet og nåde, sammenlignet med hans rettferdige dom over synd.

Ja, det går jo an å tenke seg at det som er skrevet har en ordrett og bokstavtro betydning. Her har du imidlertid endret oversetternes ordvalg. Men ellers er jo Adams slektshistorie (1.Mos.5.1 og 1.Kor.15.45) fortalt i sin lignelse?

Når det gjelder 5.Mos.7.9 står det i nyoversettelsen at Gud viser kjærlighet "i tusen ledd" - Fire ættledd er hos Job 140 år, han fikk se barn og barnebarn i 3. og 4.ledd etter 140 år. Dette gir en eksakt lengde på et bibelsk ættledd som gir 35 år. 

Det stemmer forbløffende godt med at en konges dager er 70 år (2x35 år, for når en ætt er halvveis i livet, regnes for en fornyelse av den.) - Jes.23.15.
Derfor er " i tusen ledd" en tidsangivelse på 1000 x 35 år som gir 35 000 år. 

Ufattelig for oss? I Daniel nevnes 2300 aftener og morgener, akkurat som i skapelsesberetningen fortelles  det om at det ble morgen og aften 1. dag osv. Her regner kreasjonister 1 dag for 1000 år, og det stemmer jo med de bibelske forklaringene på en Guds dag (se Salm.90.4 / 2.Pet.3.8) 

Men... det er da det går litt i stå for de aller fleste... for da må en jo regne etter denne metoden på de skriftstedene som har samme ord også?... en nattevakt gir også 1000 år (Salm.90.4) - 4 nattevakter gir 4000 år (Matt.14.25) Og Daniels syn på tid når helligdommen skulle komme til sin rett igjen, Dan.8.14: 

Og han sa til meg: To tusen og tre hundre aftener og morgener; så skal helligdommen komme til sin rett igjen.

2 300 aftener og morgener må derfor ganges med tusen, fordi; 1 aften og morgen regnes for 1000 år. Lengden på denne profetien blir derfor 2 300 000 år! -
I Dan.8.24 kunngjør engelen dette for Daniel: Synet om kvelder og morgener, det som ble fortalt, er sant. Men du skal holde synet skjult, for det handler om en fjern fremtid.» 

v25: Og jeg, Daniel, lå syk i flere dager, men sto så opp og gjorde igjen min tjeneste for kongen. Jeg var full av undring over synet og forsto det ikke.

Er det da å undres over at alle andre ikke forstår synet, når Daniel fikk det forklart av en engel, men selv han forsto det ikke?

Nå har jeg jo for litt siden også kommentert i en annen tråd om samme emne, og viser til at det finnes nøyaktige tidsmålinger gjennom isbreene. Samme metode som man teller årringer i trestammer. Prøver som er analysert viser tilbake til over 800 000 år tilbake i tid. Ved slike prøver som er veldig pålitelige, kan man også kalibrere C14 metoden for måling av tid i jordprøver.

Jeg kan også vise til en forståelse av skapelsen som ikke ser ut til å ha blitt tatt opp til diskusjon ennå, og det gjelder Heb.1.2: Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden...

Skulle man hoppe over en sånn viktig informasjon?

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere