Spaltist Hilde Frafjord Johnson

Tidligere spesialutsending for FN

Jesus i valgkampen

Jesus er større enn norsk partipolitikk, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Jeg kunne ikke vært mer enig.

Publisert: 31. jul 2017

Jesus kan selvsagt ikke plasseres i en eller annen politisk bås. Heldigvis er det heller ingen seriøse partier som forsøker det. Det norske politiske landskapet er også rimelig fritt for forkynnende partier eller politikere som tar Gud til inntekt for sine synspunkter. Det er dette som er å blande religion og politikk. Martin Luther advarte mot dette, med sin berømte toregimentslære, og siterte Jesus: «Gi keiseren hva keiserens er og Gud hva Guds er».

Men når mediene gjør en viktig debatt om de kristne verdienes plass i politikken til en «kamp om kristenvelgerne», bidrar også de til å snevre inn perspektivet. Dette dreier seg ikke om billige frierier til «kristenvelgerne», men om politiske partiers veivalg i viktige verdispørsmål.


Ingen har monopol. For dette handler om hvilke verdier vi ønsker at hele samfunnet vårt skal bygge på, ikke hvorvidt personer selv er religiøse. Kristne verdier er forankret i kristen tradisjon og inspirerer til politiske veivalg. Det betyr ikke at noen har monopol på å definere akkurat hvilke prioriteringer som er «riktige» i henhold til kristne verdier. Men for partier og politikere som påberoper seg en forankring i slike verdier, er det viktig å ta debatten om hva dette faktisk betyr i praktisk politikk.

Når FrPs Sylvi Listhaug for eksempel anklager andre partier for å svikte kristne og norske verdier, er et tilsvar nødvendig. Det er særlig innvandring hun viser til, og hovedmålet er åpenbart å unngå at de som flykter fra krig og forfølgelse kan komme til Norge. Da overser hun tilsynelatende Bibelens klare budskap om å ta imot den fremmede og den som er på flukt. Kristne verdier innebærer at vi ikke skal sette oss selv først, og glemme vår neste ved veigrøften.

Så kan en også spørre hvilke kristne verdier som støtter opp om standpunkter som aktiv dødshjelp, tvillingabort, og sortering av barn med Downs syndrom. Bare for å ta noen eksempler. Kristne verdier er ikke noe man bruker når det er opportunt – til å begrunne hva som helst. De er heller ikke noe man tar fram bare når det passer.


Radikalt budskap. Menneskeverdet, nestekjærligheten og forvalteransvaret er de mest grunnleggende kristne verdiene. Det er også derfor vi har sett en kirke som har vært en klar og tydelig røst når det gjelder fattigdomsbekjempelse, mennesker på flukt og klimatrusselen. Det er ikke fordi biskopene våre skal være så politisk korrekte hele tiden, men rett og slett fordi de har tatt Jesu ord på alvor. Budskapet hans var temmelig radikalt. Da må også Kirkens ledere utfordre.

Disse kristne verdiene utgjør et kompass vi kan styre etter for hele bredden i politikken. Et ja til flere lærere begrunnes i at alle elever fortjener å bli sett – i kraft av hvert enkelt menneskes uendelige verdi. Ønsket om at ingen skal sorteres bort når de er små, eller stemples ut når de blir gamle, er også begrunnet i menneskeverdet. Det at vi skal stille opp for verdens fattige og forfulgte, er forankret i ansvaret for vår neste. Et nei til oljeutvinning i Lofoten dreier seg om forvalteransvaret. Dette er politikk inspirert av kristne verdier – uten at ett parti sitter med alle de «rette» svarene.


Må vannes. Samtidig vet vi at kristne verdier uten tilstrekkelig rotfeste mister sin kilde og sin kraft. Det er derfor kristendommen og de kristne verdienes plass i samfunnet er så viktig. At vi tar vare på våre røtter, vår tusenårige kristne tradisjon. At barn og unge lærer om kristendommen på skolen. At vi tar vare på søndagen. Vi vet også at mennesker som har rotfeste og er trygge på sitt eget ståsted lettere kan møte andre kulturer og trosretninger med åpenhet. De har lite å frykte.

Gjennom livskraftige kristne verdier kan vi bidra til et bedre samfunn, der menneskeverdet respekteres, der vi tar et større ansvar for vår neste og sørger for at vi overtar skaperverket i like god eller bedre stand enn det vi overtok.

Hvis det er dette som kjennetegner kristenvelgeren, er jeg en sånn en, jeg også.


2 liker  
Kommentar #1

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Takk for et godt og betimelig innlegg.

Kommentar #2

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Kristne verdier vinnes ikke igjennom politikk!

Publisert rundt 4 år siden

Kristne verdier skapes av de som lever kristenlivet slik bibelen beskriver hvordan det skal leves ikke igjennom politikk. Men nå lever vi nå engang i verden og når ikke engang vi som troende klarer å leve i enhet etter Ordet blir alt forstyrret. På Jesu tid fantes det ingen kristen politikk annet en Ordet omkring de raste veden i ondskap. Likevel klarte et par håndfull mennesker med at de den vann for Kristus blei etterfølgere og vann mange nye som vann mange nye igjen. Det var livene til disse menneskene som forandret verden ikke en politikk de hadde skapt seg som avguder. Slik det er blitt nå å er en troende blir en snart sett på som en sviker hvem en en stemmer på men nå er politikken kommet for å bli og da blir det for meg helheten jeg må vurdere. Og i den helheten er mitt forhold som troende til Israel helt uvurderlig for min bibel sier at en gong i ikke alt for fjern fremtid skal vi troende regjere  med Jesus ut ifra Jerusalem i 1000 år. VÅKNE OPP!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere