Olaug Bollestad

11

HEFs falske fiendebilde

Helgestad kommer skjevt ut fra hoppet. Det er forskjell på å henvise til abort og å informere, noe han også burde vite.

Publisert: 31. jul 2017

Lars Petter Helgestad, rådgiver i Human-Etisk Forbund, har lest KrFs partiprogram (VL, 28. juli). Det er prisverdig og kan anbefales flere! Men innleggene hans tyder på at han har lest det som Fanden leser Bibelen. For maken til merkelig fremstilling skal man lete lenge etter.

Helgestad kommer skjevt ut fra hoppet. Det er forskjell på å henvise til abort og å informere, noe han også burde vite. Det første opplevdes for mange leger som å være en del av et abortinngrep og var derfor krevende. Dette løste vi i samarbeid med regjeringen og Legeforeningen, ved at kvinnen ikke lenger trenger henvisning fra lege.


Ingen problemstilling. Å nekte å informere om abort har derimot aldri vært noen problemstilling, slik Helgestad hevder. Selv om KrF mener informasjonsplikten leger har i forbindelse med begjæring om abort burde overholdes bedre i likhet med veiledningen.

KrF vil sikre samvittighetsfriheten for helsepersonell i spørsmål som omhandler liv og død, slik Europarådet også har vedtatt. Det handler først om fremst om abort og aktiv dødshjelp (eutanasi). Helsepersonell kan i dag reservere seg mot å delta i inngrepet ved abort. Slik mener KrF det må være, og Helgestad bekrefter at Human-Etisk Forbund også er enig i det.

I flere land i Europa er det nå lovlig med aktiv dødshjelp, og vi merker også presset i vårt eget land. Selv om KrF alltid vil kjempe mot dette og heller ha aktiv livshjelp, er det viktig at leger ikke skal tvinges til å utføre aktiv dødshjelp dersom det skulle bli lovlig i Norge. Også Legeforeningen tar høyde for fremtidige utfordringer der man nevner spesielt aktiv dødshjelp – og ønsker en tydeliggjøring i dagens lov for å ivareta helsepersonellets rett til å reservere seg. Er Human-Etisk Forbund uenig i dette?


Smidige løsninger. KrF sier også at vi vil arbeide for gode rammer for samvittighetsfriheten i norsk arbeidsliv og legge til rette for smidige løsninger på den enkelte arbeidsplass, i tråd med samvittighetsutvalgets konklusjoner i NOU 2016:13. Ett eksempel på dette er legers rett til å reservere seg mot å delta i inngrepet ved omskjæring av gutter. Helgestad sier HEF støtter dette. Det er godt å høre og jeg beklager at jeg ikke hadde fått det med meg. Det viser likevel at også HEF ser verdien av å ta dype samvittighetskvaler på alvor. Det burde Helgestad fortsette med, i stedet for å lage falske fiendebilder og fiktive problemstillinger.

KrF kommer alltid til å holde fanen oppe for at norske arbeidstakere skal ha et vern når det gjelder grunnleggende samvittighetsspørsmål. Dette er ikke bare et viktig for KrF og våre velgere, men det er en viktig verdi for hele det liberale demokratiet som Norge er.

4 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere