Kay Morten Aarskog

2

Finnes det egentlig kristne partier?

Et politisk parti kan ikke være kristent. Og en politiker med kristen bekjennelse er ikke nødvendigvis bedre skikket en andre.

Publisert: 30. jul 2017

Det finnes ikke kristne partier i politikken. Kun kristne politikere, og partier delvis grunnlagt på kristne verdier. Noen av de fronter signalsaker mere en andre som mange kristne er opptatt av. Og selv de vet ikke så ofte hva som er bibelske prinsipper for å løse vår tids utfordringer. De roper bare høyt for å få din stemme. Hadde det å tro på Jesus gitt visdom til å styre et land, hadde Nigeria vært et av de beste stedene å bo siden d er flest kristne der både i politikken og ellers. Slik er det ikke. Jeg tror at vi trenger politikere som tør å stå opp for prinsipper og verdier som er forankret i bibelen. Det finnes i alle politiske fløyer. Det som det finnes mye færre av, er politikere som tar seg den tid og kompetansebyggingen som trengs for å faktisk vite hvordan et bibelsk verdensbilde er og hvordan man anvender bibelens tidløse prinsipper i møte med å bygge landet. Her får vi heldigvis mye hjelp i 1000 år tradisjon fra kristen tro i Norge som fargelegger vårt menneskesyn, grunnlaget for vitenskap og politikkens sentrale temaer: Utdanning, omsorgstjenester, forsvar og rettsvesen. Kompetanse og karakter, er minst like viktig som bekjennelse. Her har vi som kristne forandret oss mye, og der det før var naturlig å stemme på et parti med høy kristen bekjennelse, er det nå viktigere en før at vi setter oss inn i de enkelte politikernes kompetanse og karakter sammen med partiprogrammet. Mye av den kampen er dessverre tapt.

Men for fremtiden har jeg et håp, om at det finnes de som både vil bli folkevalgte, ha komeptansen og en livsførsel som vitner om hva de egentlig tror på slik at vi kan gjøre informerte valg. Bibelen sier at et folk får de lederne de fortjener (les: velger med fri vilje) men skal fremtidens politikk preges av tidløse sannheter hentet fra bibelens historier, må vi ha villige folk som investerer den tid og kompetanse som trengs både som ledere, Jesus etterfølgere i vår samtid og de fagfelt de skal mene noe om politisk. Når jeg i dag leser at gamle krf velgere ber oss om å samle oss om krf, eller at unge kristne bes stemme partiet de kristne, frp eller om så SV viser det bare at vi trenger en ny tenkning i grunnen her. Hvorfor gi mandat til de som ikke viser innsikt i forskjellen på bekjennelse og kompetanse? Hvorfor stemme på de som flykter fra felleskapet og samler sine egne minoriteter heller en å påvirke de strukturene som finnes? Tør de ikke? Er de ikke gode nok? Orker de ikke ta kampen?Fortjener de da vår stemme?

Og hva vet vi om kompetansen de har på politikkens ulike hovedområder? La oss ta oss tid til å se på hver enkelt topp kandidat i hvert fylke ved valget. Og la oss be og håpe at vi for fremtiden klarer å bygge en kultur unge voksne som både tror på bibelens prinsipper, har lederferdigheter og kompetanse innen de ulike feltene. Og som et stort pluss sett fra min side, også helt personlig kjenner Guds hjerte og kan følge hans ledelse der de selv vandrer gjennom et slikt stort ansvar. Godt valg17, bruk hodet og ta ansvaret ditt alvorlig på å stemme inn de som mest mulig har disse overnevnte kvalitetene. Ikke la deg blinde av signalsaker og bekjennelse, det er ingen sikkerhet for godt politisk håndtverk. Selv stemmer jeg på en jurist med god karakter og ferdighet for politikk. Ikke først og fremst et parti selv om hun tilhører senterpartiet.

3 liker  
Kommentar #1

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Men hva vil du si er det bibelske verdensbildet og bibelske prinsipper for politikk som har aktualitet for politikk i dag? Her startervel uenigheten med en gang?

Kommentar #2

Kay Morten Aarskog

2 innlegg  1 kommentarer

Hva er et bibelsk verdensbilde om politikk?

Publisert rundt 4 år siden

Hei Kåre, du treffer en velkjent og betent nerve med ditt spørsmål. Mitt svar er todelt. Heldigvis står vi her på skuldrene ev store menn og kvinner som har bygget nasjoner og fomret det samfunnet vi i dag lever i. Vi er ikke fortapt i en relativistisk verden der ingenting er sant og kan stoles på eller finnes ut av. Skal man løse utfordringen om hvordan å leve sammen med ulike tanker om hva et bibelsk verdensbilde inneholder, tror jeg vår første erkjennelse må være at vi trenger å vite hva vi egentlig tror på for å kunne diskutere ideens legitimitet og hva den produserer om vi lever den helt ut. 

Del 1 Objektiv sannhet:

Ethvert verdensbilde vil vise sin verdi ved fruktene av den, og jo mere objektiv sannhet det har jo bedre livskvalitet og velferd for både den enkelte og samfunnet vil den produsere. Her har mange gått foran oss, og en av mine personlige helter er John Adams, Amerikas første visepresident og andre president. Han var en pietitistisk kristen som tok sin oppgave som nasjonsbygger forankret i bibelen meget alvorlig. Omgitt av sterke meningsmotstandere, hadde han alikevel et politisk livsverk oppsummert av University of Virginia med dette sitatet; "Adams's legacy is one of reason, moral leadership, the rule of law, compassion, and a cautious but active foreign policy that aimed both at securing the national interest and achieving an honorable peace".

Du stiller et stort spørsmål, men første delen av mitt svar er at historien har gitt oss mye lærdom og mange store tenkere vi kan bedømme frukten av og dermed legitimiteten i deres påstand om en bibelsk forankring fra. 

Den andre delen av mitt svar, er at dersom vi ser videre en Norges grenser er det mange bevegelser som kjemper med nettopp dette spørsmålet som vi kan hente lærdom fra. Landa Copes Template intitute (http://templateinstitute.com) er en hub som samler og presenterer det som man på tvers av kristne grener kanskje kan enes om er en del av vår tids fremste tenkere om spørsmålet. Andre som Francis Schaefer og Cambridge universets sitt skolelags web side www.bethingking.org er andre slike plasser. De vil med tiden fargelegge også norske kristnes tanker.
I Norge kan vi se fremveksten av tankesmien skaperkraft og hauge instituttet og kanskje tilogmed Krosvei festivalen som miljøer der man trygt kan kjempe med de store spørsmålene i felleskap med andre fra hele bredden av de som kaller seg kristne og politisk intresserte i Norge. Interessen og fremveksten av slike tenketanker og miljøer, gir meg håp om at vi på sikt vil få en større mulighet til å nærme oss spørsmålet ditt sammen. 

En siste tanke jeg vil nevne, er at inntoget av absolutte verdensbilder som islam og moderne humanisme som gir seg i kast med å forklare virkeligheten i sin helhet, tydelig vil utfordre oss til å se på hva vi egentlig tror og hvor dette tankegodset kommer fra og hva det skaper implementert i politikken.
Ideen om at det finnes "verdinøytrale" verdensbilder er heldigvis slått såpass i stykker at jeg ikke tror noen politikere på sikt kan hevde det på den offentlige arenaen. Da må de forsvare hva de tenker og hvor det kommer fra og hva det skaper på sikt. Dt vil være en sunn motvekt mot populistisk politikk og elitetenking.

Kanskje ikke så konkluderende svar jeg gir, men det setter noen pekepinner og rammer som nok vil hjelpe oss med nettopp ditt spørsmål over tid.


Mvh

Kay-Morten

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere