Kjetil Mæhle

68

Kundalini-spirit, velferds- forkynnelse og lykke-kristendom

Disse tre punktene nevnt i overskriften er tre farer for alle menigheter og kirker i dag. Vi kan nevne en til. Det er liberal-teologien som omtolker Guds Ord og lar syndere forbli syndere.

Publisert: 28. jul 2017

Velferdsforkynnelsen og lykke-kristendommen har imidlertid kommet langt inn i forskjellige karismatiske menigheter.

"Det er forkynnelse som skal fremme suksess og lykke inn i nettopp mitt liv. Det er en verdslighet forkledd som kristendom. En kristendom som er selvisk og selvopptatt. Jeg ender opp med å gi for å få. Jeg ender opp med å være trofast for at jeg skal ha fremgang og lykkes i livet. Jeg ender opp med å bli avhengig av menigheten for da mister jeg ikke velsignelsen. Det er en forkynnelse som har mennesket i fokus på verdslige premisser. Det er selvrealisering og lykkelige liv og Gud må gi meg nettopp det jeg vil ha." Min karikerte beskrivelse.

Velferdsforkynnelse og lykke-kristendom er pakket godt inn i bibelsk språk, tolking av Guds Ord og kristen livsførsel. Ulven har fårehammen på.

Det er bare en måte å avsløre dette på. Fruktene av deres liv. De som fremmer og forkynner velferds- og lykke-kristendom vil være de fremste til å leve det ut. De vil ha velferd så det holder. De vil ha lykke i rikt mål. Tilsynelatende. Skal de lære andre dette så må de fremstå slik selv for å være troverdige. Det er pinlig å se på Benny Hinn, Copland og Ousteen. Det oser av grådighet og glam. Det er på tide å  markere tydelig avstand og heller forkynner hva evangeliet og kristenlivet er. 

Kundalini-spirit
Nå kan det se ut til at det kommer en ny bølge med vranglære: Kundalini-spirit i kombinasjon med det løse NAR-nettverket.

De fleste innen pinsekarismatikken har hørt om Toronto-vekkelsen. En vekkelse som innebar sterke manifestasjoner i mennesker som åpnet opp for det.

Disse manifestasjonene åpenbarte seg som falling, kraftig risting, dyrelyder og høye skrik. Det minner mer om en besettelse og trance enn å være fylt av Den Hellige Ånd. Dette er godt dokumentert på youtube.

Det de færreste vet er at disse manifestasjonene har hinduene hatt kjenneskap til og fremmet siden tidenes morgen. Hinduer opplever akkurat det samme som i Toronto og i en del karismatiske menigheter i dag! Da bør det ringe noen klokker.

Dette er noe hippi-bevegelsen og New Age brakte til vesten. Det er etter all sansynlighet en åndsmakt som kalles Kundalini. Denne åndsmakten etterligner Den hellige ånd og gir en fylde av glede og oppstemthet etter «anfallet». Men du blir avhengig av dette også. Dermed er opplevelsen fengslende og håpet er et nytt anfall på neste møte. Det er langt fra kjærlighet og kristenliv når den opplevelsen blir en besettelse.

Så hvorfor er dette Kundalini-spirit og ikke Den Hellige Ånd? De 120 som ble døpt i Den Hellige Ånd på pinsedag oppførte seg ganske annerledes. De talte i nye tunger. De gikk ut på gaten. De talte om Guds store gjerninger. 3000 ble frelst ved Peter sin tale. Dette er gode frukter.

De låg ikke på gulvet og rykket ukontrollert. De stod ikke å ristet hjelpeløst. De segnet ikke om for å bli liggende i lange tider. De laget ikke dyrelyder eller oppførte seg som drukne...
Forskjellen er åpenbar. Fruktene også.

Så hvorfor er det det viktig å være særlig årvåken nå? Denne Kundalini-ånden som mange søker fordi de tror det er Gud, kommer til oss bl.a. gjennom NAR-nettverket. New apostolic revolution. Sentrale personer i nettverket er John Arnott, Bill Johnson, Todd Bentley, Rick Joiner Randy Clark og Mike Bickle.

NAR-nettverket arbeider for å gjennopprette apostel-embedet etter bibelsk størrelse. Disse apostlene skal så få overført autoritet og makt fra menigheter og menighetsledere. Pinsekarismatikken skal med andre ord samles under disse apostlenes ledelse, autoritet og kraft.

Hvilken kraft snakker vi om? John Arnott var pastor i menigheten som gav oss toronto-vekkelsen. Alle disse «apostlene» fremmer de samme åndsåpenbaringene. Kundalini-ånden. Det er selve tegnet på deres autoritet.

Bill Johnson forteller videre i en preken om en sky av gull over menigheten og mennesker som blir frelst kun ved å sitte ved siden av en mann som fikk gullstøv-skyen rundt seg på en flytur. Tror vi på dette? Hvem kan komme til tro om ingen forkynner evangeliet sa apostelen Paulus... Skyer av gullstøv gjør altså jobben nå!

Det er utfordrende tider. Prøv alt men hold fast på det gode. Men det er også viktig å minne om Jesu ord til disipplene: «Se til at ingen fører dere vill» Matt. 24:4. Og i Matt. 7:14 står det: «Vokt dere for de falske profetene! De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver.»

Sterke opplevelser, velvære og lykkefølelse er ikke bevis på nærvær av Gud. Det er svært mye som kan gi meg lykke og velværefølelse. Sterke opplevelser er heller ikke vanskelig å oppdrive.

Men i menigheten vil jeg høre Guds Ord klart og forståelig forkynt. Jeg vil ha undervisning og veiledning til å leve et liv etter Guds vilje, slik det er åpenbart i Ordet. Jeg vil ydmyke meg og søke Jesus Kristus i bønn. Det jeg trenger er fred med Gud. 

Alt det andre kan jeg finne i verden om det er det jeg søker og vil.

Jesus lærer oss denne måten å oppleve Gud på i Johannes 14:21: "Den som har mine bud og holder fast på dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham."

10 liker  
Kommentar #1

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Takk

Publisert nesten 4 år siden

Takk for interessant innlegg. Du skriver at Bill Johnson har prekt "om en sky av gull over menigheten og mennesker som blir frelst kun ved å sitte ved siden av en mann som fikk gullstøv-skyen rundt seg på en flytur". Det minner meg om noe annet absurd, og noe man kan kalle ubibelsk, som ble fortalt av Carol Arnott (altså gift med John Arnott). Hun fortalte om "en rød engel". Jeg husker ikke nøyaktig hvilken sammenheng det var, men det var under en kvinnekonferanse i Norge (2009?). Jeg hørte englehistorien på en tale-CD fra konferansen ...

5 liker  
Kommentar #2

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

God og klar tale. Jeg sier bare "follow the money". Hadde superapostlene vært så rike og "velsignet" dersom de "bare" hadde undervist utfra Guds Ord? Nope.

4 liker  
Kommentar #3

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
New apostolic revolution. Sentrale personer i nettverket er John Arnott, Bill Johnson, Todd Bentley, Rick Joiner Randy Clark og Mike Bickle.

Takk for god advarsel, Kjetil.

Det er bra at du nevner disse ved navn.  Vi må vite hvem vi ikke skal lytte til, lære av eller følge.  Gode hyrder og lærere har ikke litt okkulte ingredienser i sine liv og forkynnelse.

4 liker  
Kommentar #4

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Hører mye på Mike Bickle

Publisert nesten 4 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Det er bra at du nevner disse ved navn.  Vi må vite hvem vi ikke skal lytte til, lære av eller følge.  Gode hyrder og lærere har ikke litt okkulte ingredienser i sine liv og forkynnelse.

Tviler på at Mæhle har gjort det for han er oppegående nok til å skille klinten fra hveten.  Her har nok den godeste Mæhle blitt påvirket av propaganda som limer og klipper slik at det framstår mest trolig ... sannsynlig.  

For at flere skal ... kanskje gidde ... for det er lettere å kommentere uten å se eller lytte ... eller lese ... sjekke noe grundig ...så tar jeg et møte hjemme hos The International House of Prayer i Kansas City der Mike Bickle tar en gjennomgang med link til den nye presidenten - en mann med navn ... Trump og The Perfect Storm.

https://www.youtube.com/watch?v=hJcQB45MhVk

Kommentar #5

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Kan du gjøre rede for dette?

Publisert nesten 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Her har nok den godeste Mæhle blitt påvirket av propaganda som limer og klipper slik at det framstår mest trolig ... sannsynlig.  

Hva slags «propaganda som limer og klipper»? 

Jeg vet om noen nettdebattanter som ofte klipper og limer, i ivrig forsvar av nær sagt enhver karismatisk kjendis. Jeg syns slik "bruddstykkepynting" er en litt kjip metode å bruke, men tror det er sjelden jeg kaller avsenderkreftene "propaganda". Kan det være at du, Nygaard, også burde ha brukt et par andre ord i stedet? 

Og hvis Mæhle mener det han sier, er det jo litt dumt hvis man skulle være mer opptatt av påvirkning enn ytrede meninger. 

God helg

2 liker  
Kommentar #6

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Så ...

Publisert nesten 4 år siden
Sigmund Voll Ådnøy. Gå til den siterte teksten.
Takk for interessant innlegg.

du tror på "impartation" av kundalini ånd gjort av troende, men ikke "impartation" av Den Helllige Ånd?

På svensk har de ordet "smørjelse" - på norsk "salvelse".  I Ordet er olje brukt med symbolsk  referanse til Den Hellige Ånd.  Når en profet eller prest helte olje over hodet på noen og smurte inn, så var handlingen at personen ble salvet.  Det var i GT - i den nye pakt skjer det ved håndspåleggelse - salvelsen blir overført og forblir i personen - 1. Joh. 2:27.  Men salven dere har fått fra ham, blir værende i dere, så dere trenger ikke opplæring fra noen. For hans salve lærer dere om alt, og den er sann og uten løgn. Bli da i ham, slik den har lært dere. :  

1 liker  
Kommentar #7

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

Berøa

Publisert nesten 4 år siden

Tusen takk for et tydelig og klart innlegg! Det er helt riktig å advare i mot kundalini ånden som er hinduenes "helligånd" med samme manifestasjoner som vi ser i trosmenigheter i dag . Todd Bentley manifesterer kundalini veldig tydelig og det samme gjør den nye kona hans. innen Bethel Church  er de også åpen for new age  teknikker ,og kundalini rykningene er tydelig  i deres møter , med "fire tunellene",  hysterisk latter , hoderistninget osv.De godtar også  grave soaking  for å søke kraften i fra døde mnsk.  noe som strider helt i mot bibelen (5.mosebok 18 :11 f. Eks)                                               Vi må bli som Berøa folket slik det står i apostl gj 17:11 ... Alltid granske det som forkynnes for å se om det stemmer med bibelen .

4 liker  
Kommentar #8

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Kan ...

Publisert nesten 4 år siden
Mai-Liss Hauger. Gå til den siterte teksten.
innen Bethel Church  er de også åpen for new age  teknikker ,og kundalini rykningene er tydelig  i deres møter

du som hevder dette finne en snutt årgang 2017 som viser noe som kan gi deg hold for påstanden - og da ikke en sånn klipp og lim snutt fra en eller annen som ikke har annet å bruke tiden på.

Kommentar #9

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Hvor i Bibelen?

Publisert nesten 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

ikke "impartation" av Den Helllige Ånd?

På svensk har de ordet "smørjelse" - på norsk "salvelse".  I Ordet er olje brukt med symbolsk  referanse til Den Hellige Ånd.  Når en profet eller prest helte olje over hodet på noen og smurte inn, så var handlingen at personen ble salvet.  Det var i GT - i den nye pakt skjer det ved håndspåleggelse - salvelsen blir overført og forblir i personen - 1. Joh. 2:27.  Men salven dere har fått fra ham, blir værende i dere, så dere trenger ikke opplæring fra noen. For hans salve lærer dere om alt, og den er sann og uten løgn. Bli da i ham, slik den har lært dere. :  

Hvor i Bibelen finner du at noen fikk noe fra personen som la hånda på dem, og ikke fra Himmelen/Gud? Jeg ser ikke noe sted at noen beviselig fikk overført noe fra en annen persons "depot".

4 liker  
Kommentar #10

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Kommentar nr. 5

Publisert nesten 4 år siden

Kan du svare på kommentar nr. 5, Nygaard?

Kommentar #11

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

La meg spørre...

Publisert nesten 4 år siden
Sigmund Voll Ådnøy. Gå til den siterte teksten.
Hvor i Bibelen finner du at noen fikk noe fra personen som la hånda på dem, og ikke fra Himmelen/Gud? Jeg ser ikke noe sted at noen beviselig fikk overført noe fra en annen persons "depot".

Har du Ådnøy et eller flere eksempel på kristne forkynnere som du godtar som troverdige ?

1 liker  
Kommentar #12

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Jo,For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift, so that you may be established--

Publisert nesten 4 år siden
Sigmund Voll Ådnøy. Gå til den siterte teksten.
Kan du svare på kommentar nr. 5, Nygaard?

men det blir vel perler for sv.. som sedvanlig?  

Paulus navnga håndspåleggelse på som en av de seks grunnleggende doktriner en troende skulle forstå.  Allikevel overses dette i mange samlinger/kirker/menigheter.  Heb. 61-2:  Derfor skal vi nå gå videre fra det første vi lærte om Kristus, fram mot full modenhet. Vi vil ikke på nytt legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud  med undervisning om renselsesbad og håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom."

Paulus overførte åndelige gaver til romere for å gi de en bedret grunnvoll.  Rom. 1:11: NKJV  For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift, so that you may be established-- 

Ap.gj. 3:8 : Men Peter sa: «Sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har, vil jeg gi deg. I Jesu Kristi nasareerens navn: Reis deg og gå!»

Paulus til Timoteus - 1. Tim. 4:14;  Forsøm ikke den nådegaven du har, den du fikk på grunnlag av profetiske ord da eldsterådet la sine hender på deg.


1 liker  
Kommentar #13

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Ja, så klart

Publisert nesten 4 år siden

de er ganske så mange. Det å gå i dialog med deg om dette her nå, blir imidlertid en avsporing.

1 liker  
Kommentar #14

Sigmund Voll Ådnøy

142 innlegg  1622 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Paulus til Timoteus - 1. Tim. 4:14;  Forsøm ikke den nådegaven du har, den du fikk på grunnlag av profetiske ord da eldsterådet la sine hender på deg.

Ja - han fikk nådegave(n) på grunnlag av (eller fikk den ved e.l. ut fra a. overs.) profetiske ord da eldsterådet la hendene på ham. Han fikk ikke en porsjon av ett eller annet fra de eldstes mage, magisk overført via nerver og hånd eller ånd, over på seg. Han fikk en gave fra Gud, åndskraft fra Skaperen, ved Guds nåde. Det skjedde da/ved/gjennom noen greier, men det var ikke noe i greiene som på sprøtt vis spratt over i ham. 

Amen?

3 liker  
Kommentar #15

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

NAR (New apostolic reformation)

Publisert nesten 4 år siden

Bill Johnson er en NAR apostel og det Bethel Church underviser er NAR -teologi.

Jeg anbefaler deg og alle andre å sette seg inn i hva New apostolic reformation står for.  For eksempel skaffe deg denne boken: https://www.amazon.com/gp/product/1941337031/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=1941337031&linkCode=as2&tag=spioferr09-20&linkId=EZWL6X3Z2TVTFXUT

Eller i det minste lese hva Arne Helge Teigen forklarer ang NAR : 

https://www.foross.no/aktuelt/nar-en-ny-apostolisk-reformasjon-2/

Det er helt tydelig at NAR er noe annet enn vanlig evangelisk kristendom, det er noe i tillegg til bibelen.  Så trenger vi kanskje ikke alle bibelsnuttene som viser hva slags merkelige ting folk gjør innen Bethel church miljøet - når vi vet at de har en vranglære slik som Jehovas vitne og mormonerne.

3 liker  
Kommentar #16

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Det har jeg gjort

Publisert nesten 4 år siden
Mai-Liss Hauger. Gå til den siterte teksten.
Eller i det minste lese hva Arne Helge Teigen forklarer ang NAR : 

Overbeviser ikke.  Når Oddbjørn Johannessen og Levi Fragell klapper i hendene for innlegget hans, så er det all grunn til både å sjekke og høre hva Bill Johnson og Bethel Church har på blokken.  

Tro er personlig og vanligvis lite egnet for diskusjon mellom folk som kaller seg troende, men som sitter på ulike greiner - og frafalne - og ikke-troende og de som er livredde for at det faktisk er noen som vekker til live og videreføre de gjerninger som vi leser fulgte de første kristne.  

Personlig kjenner jeg tilhørighet der det fulle evangelium predikes.  Jeg trives ikke i religiøse klerikale former - jeg trives best der det er åpent lende for Den Hellige Ånd.  

Vi lever i en tid der det å samles i menigheter som er brennende er mangelvare.  Altfor mange, som en gang var aktive i en menighet som gjerne krevde åndelig medvirkning er nå mer i en tilskuerposisjon eller med fjernkontrollen på andre kanaler enn den himmelske.  Livet som åndeiige freelancere er en risk - det er stor fare for at ilden slukkes.  Det ligger i tiden å pleie sitt eget - så også i kristenheten.    Det er ikke for ingenting at Jesus ga sine etterfølgere tro for at de skal gjøre de samme gjerninger som han gjorde i sine jordiske dager.  I dette vårt jordiske liv er liv og død på vår tunge.  

Vi, som tror har fått et Oppdrag jfr. Markus 16.  Vi har fått beskjed om å være aktive  - være Hans hender og føtter.  Vi skal legge hendene på folk og tro Gud for at Han virker med i Jesu navn.  

Jeg blir inspirert av troende som er aktive og hengivende - som fremstår for meg - gjerne ikke for Teilgen, men han er ikke subjektet meg - som inspirerende og som bidrar til å gi min vandring motivasjon, visdom og pondus.  

Bønn har en hensikt og en adresse - det er ikke et tomt rituale.  Det å komme innfor Gud - vår himmelske Far med hendene på et annet menneske i det en legger dette fram og foran seg i tro på at Gud virker med.  

Det er disse som tror - som er aktive - som går på Ordet - som er de som skremmer Fragell.  Det er disse han har brukt store deler av sitt liv  på å nedsnakke og skremme andre troende å ta avstand ifra - disse er real stuff - de lar seg ikke skremme til passiv religiøsitet og eget surr.  Du skal helst ikke tro noe som helst, men hvis du gjør det så skal du bare tro bitte litt og holde kjeft om at du gjør det.

Hvis du, Teigen og andre som har hoppet på dette NAR-sporet tar dere tid til å lytte til hver enkelt av dem, så tar det ikke lang tid før dere skjønner at dette ikke er kopier av hverandre - hver og en av de har en visjon og en tjeneste som har en retning innenfor Kristi kropp - disse er som sagt ikke identisk like, men de er - som sagt noe mer ivrig og synlig for Oppdraget enn gjerne Teigen og andre.  


Kommentar #17

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Kan ikke se ...

Publisert nesten 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
du som hevder dette finne en snutt årgang 2017 som viser noe som kan gi deg hold for påstanden - og da ikke en sånn klipp og lim snutt fra en eller annen som ikke har annet å bruke tiden på.

at du har tatt denne utfordringen?  Ta noe som ikke ligger i NAR-arkivet ditt - og la oss se og høre  og finne ut om dette er over the edge eller ikke.

Inntil videre så kan de som vil høre med sitt sujektive ånds- og tankesett på Bill Johnson #The war in your head".

https://www.youtube.com/watch?v=605ciBotGvE

Kommentar #18

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

Hvorfor lytte til vranglærere?

Publisert nesten 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Hvis du, Teigen og andre som har hoppet på dette NAR-sporet tar dere tid til å lytte til hver enkelt av dem, så tar det ikke lang tid før dere skjønner at dette ikke er kopier av hverandre - hver og en av de har en visjon og en tjeneste som har en retning innenfor Kristi kropp - disse er som sagt ikke identisk like, men de er - som sagt noe mer ivrig og synlig for Oppdraget enn gjerne Teigen og andre.

Fortell meg det? Det første du bør gjøre er å finne ut hva disse menneskene står for, hva er teologien som ligger i bunnen?  Når man så finner ut at det er NAR apostler man har å gjøre med så ser jeg ikke noe grunn til å lytte mer til noen av dem.  Dersom du ikke er så nøye på hvilken teologi yndlingspredikantene dine har i bunnen så kan du jo bare høre på folk i fra vakttårnet (Jehovas vitne) , de er flinke til å snakke og noe høres jo bra ut , ikke sant?

4 liker  
Kommentar #19

Andre Johansen

0 innlegg  1 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Jesus er Messias! Han er også Ordet!

Hver Ånd som bekjenner at Jesus er Kristus er av Gud. 

Det er forskjell på å si og bekjenne!

For dem som blir frelst så er Ordet om korset en Guds kraft.

Evangeliet er en Guds kraft til frelse.
3 liker  
Kommentar #20

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Takk for alle kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Det er ikke nødvendig å debattere dette så mye. Det blir mer en proklamering av ståsted og standpunkt. 

Jeg tar avstand fra Toronto-vekkelsen og det den har bragt med seg.  NAR-initiativet anerkjenner jeg ikke. Når et menneske lengter etter Gud og det mennesket tilbys en håndspåleggelse og et fall i bakken med en velvære-følelse... Da kommer fort spørsmålet: Er det alt. Det var det... For en fattigdom! 

Heitmann skrev et rikt innlegg om SANN vekkelse. I Kina og blant muslimer. La oss heller dra dit og oppleve hva de opplever. Det høres ut som rikdom. Det høres ut som vekkelse som reiser opp og forandrer mennesker - fordi de møter Gud i Jesus Kristus. Der er miraklenes Gud virksom og evangeliet går frem.

Det er til skam for oss kristne at humanetikere og frafalne må peke på dårskapen i blant oss og faktisk ha rett! (De tar feil i det meste men her treffer de og vi er stille). Vi burde kle oss i sekk og aske, angre og be til Gud om nåde og tilgivelse. 

Jeg har funnet noen gode "gamle" predikant-videoer på youtube. Søk opp navnene Ravenhill, Paul Washer og selvsagt Wilkerson. God, nyttig og i dag nødvendig undervisning som har potensiale til å stramme oss opp!

De som er glad i youtube kan jo sjekke ut disse videoene om kundalini-spirit: https://www.youtube.com/watch?v=NShnozCe1QI og https://www.youtube.com/watch?v=eBpw2oQrvMM

En gatepredikant som forkynner for noen ungdommer fra Betel Church etter en kort snutt med Benny Hinn. https://www.youtube.com/watch?v=6GQxMpcS1p8

Bill Johnsen og gullskyen: https://www.youtube.com/watch?v=w3lVxjTE34M

Unødvendig bruk av ord: Jeg tar avstand! 

Men jeg er for åndsfylde, nådegaver i all sin prakt og jeg tror (selvsagt) på de femfoldige tjenester.

Men karismatikk på avveier må vi stå opp og si at vi ikke anerkjenner og ikke vil ha.

3 liker  
Kommentar #21

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Du velger dine - og jeg mine

Publisert nesten 4 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
Kina og blant muslimer

verre er det ikke, men jeg er overbevist om at både Bickle og Johnson har evigheten godt i sikte.  Jo, jeg har hørt både Washer og Wilkerson - for meg blir det litt mye Ludvik - det er fali det.  Ei grein som ettermin korte vurdering mer hugger og maner.

Jeg har ikke tenkt NAR-tanker og ment at det er noe jeg her i Bergen skal ha sterke meninger om - hverken avstand eller respektere det, men jeg synes det er mangt som går fort og gæli nå.  Jeg er innom IHOP titt og ofte - av og til Bethel Church.  

Du nevner Kina - der er bl.a. Johnson titt og ofte - et lite glimt 

https://www.youtube.com/watch?v=s3UqeqFPZCM 

Muslimer - IHOP er bl.a. innom disse i Egypt 

https://www.youtube.com/watch?v=PDasEgHvKwM 

Alle monner drar - bare vi er aktive til å være Hans hender og føtter uavhengig av om en sitter akkurat på samme grein som en selv.

Kommentar #22

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Vi ser litt forskjellig på dette temaet

Publisert nesten 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
bare vi er aktive til å være Hans hender og føtter uavhengig av om en sitter akkurat på samme grein som en selv.

Og det treet du ser har nok litt flere greiner enn det treet jeg ser. 

Så får vi be at både du og jeg og de andre her må får være Hans hender og føtter.

4 liker  
Kommentar #23

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Kristne er kalt til å holde seg til Kristus Jesus, ingen andre.

Publisert nesten 4 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
God, nyttig og i dag nødvendig undervisning som har potensiale til å stramme oss opp!

Kristne er kalt til å holde seg til Kristus Jesus, ingen andre.

Det som forundrer meg er at hvis ikke Guds Levende og virkekraftige Ord kan stramme oss opp, hvordan kan mennesker da gjøre det? 

Herren Allhærs Gud kan tale og virke igjennom hvem Han vil. Hvem er det da som skal ha all ære, den Gud taler og virker igjennom eller Herren Allhærs Gud Selv? Forstår du hva jeg prøver å si?

Også jeg har hørt prekener opp igjennom årene, som har refset og påpekt forhold, har også lest bøker av Wilkerson for x-antall år siden. Ble etter hvert trett av den sa det, den skrev det og det; men hvor mange er egentlig  - mest -  opptatt av hva Kristus Jesus sier til oss i Skriftene? Det å være mer opptatt av å bli mer kjent med Skriftene, enn hvordan andre oppfatter Skriftene og formidler det videre.

Før kunne jeg også anbefale den ene og den andre, så på Visjon Norge, abonnerte på Dagen, Norge i Dag også Vårt Land. Samt flere kristne blader (gjør det fortsatt, men har kuttet ut Visjon Norge og lignende kanaler samt avisene) og leste bøker alt fra mer sekteriske karismatiske retninger (mange år siden) begynte deretter å lese mer fra mer konservativt hold i flere år. Fellesnevneren er jo at alle disse også holdt seg til sine kristne ledere, kirkefedre og kristne høvdinger.  Savnet etter å høre mer forkynt om hva Jesus sa og gjorde  fra kristenhold økte (ikke hva den høvdingen eller kirkelederen sa) , mens de teologiske diskusjonene kunne pågå i år etter år. Det å påminne om å ha samme sinn og tanke, samt - trangen -  til nettopp å ha samme sinn og samme tanke og bli enige i samsvar med Skriftene, kan jeg ikke huske var på agendaen (hevder ikke at det ikke har vært tatt opp, selv om jeg ikke kan huske det og hørt om det).

Samtidig, hvordan kan kristne forvente at det virker tiltrekkende på de utenfor, når kristne diskuterer og krangler om hva som er den rette lære; når de selv er mer ivrige på å forsvare eget teologiske ståsted? De første kristne menighetene ble godt likt, fordi de gjorde mye godt og - det var tydelig for alle at de også elsket hverandre innbyrdes -. Slikt gjorde inntrykk på menneskene rundt dem, unntaket var jo dem som forfulgte dem også i økende grad.

I utgangspunktet har jeg blitt mer skeptisk  til forkynnere (ikke alle for unntak finnes) som forkynner ut fra eget teologiske ståsted  i den tiden vi nå lever i, der de dette gjelder  samler seg sine tilhengere. Noen ledere og forkynnere dyrkes også så mye at det minner mer om avgudsdyrkelse enn det å hedre dem for den stilling de har, samtidig blir det jo helt feil å hedre dem som farer med vranglære. 

Nettopp derfor har jeg etter hvert blitt mer forsiktig med å framheve et teologisk ståsted, men heller å henvise til Kristus Jesus Selv, Han som også er Ordet i Skriftene. Når det er Guds Levende og virkekraftige Ord som utfører Guds vilje, vi har å gjøre med i Skriftene, da er det jo desto mer viktig å holde Skriftene høyt i hevd. Samt påminne om at det kun finnes én lære: Jesu Kristi, apostlenes og profetenes lære, samtidig advare mot vranglære.

10 På den tiden skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre.
 11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill. 12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.

 13 Men den som holder ut helt til slutt, han skal bli frelst.
 14 Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.
Matt 24,10-14

Ta vare på budene, så skal du leve,
bevar min lære som din øyesten!

                                              Ordsp 7,2

37 Han svarte: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.
38 Dette er det største og første bud. 39 Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv.
40 På disse to bud hviler hele loven og profetene."
Matt 22,37-40

3 liker  
Kommentar #24

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Det kan godt være

Publisert nesten 4 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.
Og det treet du ser har nok litt flere greiner enn det treet jeg ser. 

men det er røttene som er viktigst - på ditt og menigheten en er en del av - om røttene godt festet - plantet og blir vannet med levende vann. 

Jeg deler mange av refleksjonene til Ekenes - det er vår vandring gjennom livet grunnfestet i Ordet ikledd det vi subjektivt plukker opp i vår single subjektive åndelige ryggsekk.  

Nå er det jo ikke min jobb å være gartner - beskjær og klippe vekk - det er ikke opp til meg om det står seg inn i evigheten.  Det er heller ikke opp til meg å dømme, men jeg - personlig - kan velge hvem jeg vil lytte til - hvilken menighet jeg går i - hvem jeg omgås og hva jeg bruker min tid på.  

Det kan godt være at det er for mange greiner på treet, men jeg har tro for at Gud ser til hjertet og jeg tror at Han vet inderlig godt hvem som er Hans barn og at de vet det - relasjonen er eksisterende i dette jordiske liv.  

Jeg velger det som løfter opp - som gir kraft og mot - som styrker - som gir lengsel.  

Jo, vi lever i tider der det er mange stemmer som en kan velge - eller velge bort- det er du som er den ansvarlige for din vandring og dine dager her på jord - og la derfor dine subjektive valg bli i tråd med det du har i din gudsrelasjon. 

https://www.youtube.com/watch?v=YPuzJFzXgU4

Kommentar #25

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Selvsagt har du rett!

Publisert nesten 4 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Det som forundrer meg er at hvis ikke Guds Levende og virkekraftige Ord kan stramme oss opp, hvordan kan mennesker da gjøre det? 

Det er bare det at jeg ser ikke motsetningen mellom å lytte til en god forkynner og det å selv lese Ordet. Av og til er det berikende, andre ganger formanende å lytte til hva Gud gir gjennom gode forkynnere. Det tror jeg du også mener Ekenes. Men det er jo en helt annen debatt enn det usunne og okkulte vi ser i ytterkanten av karismatikken.

2 liker  
Kommentar #26

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Ja

Publisert nesten 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Jo, vi lever i tider der det er mange stemmer som en kan velge - eller velge bort- det er du som er den ansvarlige for din vandring og dine dager her på jord - og la derfor dine subjektive valg bli i tråd med det du har i din gudsrelasjon. 

og det er utfordrende. Kanskje ikke for meg og deg så mye, for vi har vært med i dette over flere 10-år. Men hva med ubefestede, ungdom, nye som kommer til? Jeg har tro på et åndsfyllt og sunt kristenliv med både vilje og evne til å bære frukt til Guds ære. For har vi vært med lenge så regner jeg med at vi også har vokst så mye at vi veileder, lærer og er forbilder?

Da mener jeg vi også er forpliktet til å advare og veilede og se etter fruktene? 

Jeg har sagt mitt, siste ordet er ditt. Med oppriktig ønske om alt godt :)

3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere