Trygve Slagsvold Vedum

3

Jesus er større enn norsk politikk

Jeg advarer mot å blande partipolitikk og religion. Aldri noensinne har jeg advart mot kristne verdier.

Publisert: 26. jul 2017

Knut Arild Hareide sier at å være opptatt av å skille mellom religion og politikk er en helt ny trend, og at jeg ved å uttale dette ønsker å snu en tusenårig tradisjon (Vårt Land, 24. juli). Men for mer enn tusen år siden var det Jesus selv som oppfordret sine tilhengere om å gi keiseren hva keiserens er og Gud hva Guds er.

Hele mennesker. Jeg er opptatt av et varmt samfunn. Et inkluderende samfunn. Et samfunn for alle; unge og gamle, bygdeværinger og byfolk, de som er friske og de som er syke, de som klarer seg selv og de som trenger hjelp. Det er vår oppgave som folkevalgte å sørge for at samfunnet er best mulig for alle som bor i dette mangfoldige landet. Hareide skriver at han er opptatt av at vi i Norge skal kunne være hele mennesker med våre feil og mangler. Jeg kunne ikke vært mer enig. Og nettopp derfor er det så viktig at det legges til rette for at uansett hvor i det langstrakte landet vårt du bor, skal du ha tilgang på de tjenestene du har behov for. Fordi vi ønsker et mangfoldig samfunn. Et samfunn som gjør at vi kan få hjelp når det trengs, der vi bor.

Jeg advarer i NRK (19. juli) mot å blande partipolitikk og religion. Aldri noensinne har jeg advart mot kristne verdier. Tvert imot, politikk handler om verdier. Det er verdikamp. Og vårt samfunn er tuftet på de kristne verdiene, det er vi helt enige om, Knut Arild Hareide og jeg.

Hvilke er disse verdiene? Nestekjærlighet. Forvalteransvar. Likeverd. Respekt for menneskeverdet og for naturen. Solidaritet. Tilgivelse. Det finnes nok flere.

Vokte seg for. Det jeg derimot advarer mot, er å bruke Bibelens, eller Koranens, ord som grunnlag for å fatte politiske beslutninger. Å henvise til et vers i Bibelen eller en sure i Koranen som grunnlag for et politisk standpunkt, mener jeg man bør vokte seg for.

At kirken har hatt stor betydning for fremveksten av helsevesen og utdanning, er det ingen som betviler. Hareide henviser til reformasjonen, men han unnlater å nevne at den kom som et resultat av nettopp en sammenblanding av religion og politikk; hvis du betalte avlat til bygg av nye kirker, en slags kirkeskatt, slapp du unna skjærsilden. Du kunne betale deg ut av fortapelsen, og den geistlige stat fikk inntekter til å bygge de vakre kirkene vi den dag i dag kan besøke og beundre. Den tusenårige trenden Knut Arild Hareide anklager meg for å snu, kom Martin Luther meg i forkjøpet med i 1517.

Meningsfull oppgave. Å gjøre religion til politikk er ikke noen god idé. Å la seg inspirere av kristne verdier, er derimot en særdeles god idé. Å ha disse verdiene som et bærekraftig fundament, slitesterke og godt forankret, gjør politikken til en meningsfull oppgave. En oppgave jeg tar på aller største alvor.

Trygve Slagsvold Vedum

Partileder i Senterpartiet

5 liker  
Kommentar #1

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Det går nok ikke an.

Publisert rundt 4 år siden
Trygve Slagsvold Vedum. Gå til den siterte teksten.
Å gjøre religion til politikk er ikke noen god idé

Nå er du - leder for Norges mest konservative parti - i "lommen" til AP som har bedrevet politisk avkristning i en mannsalder - og gjør det fortsatt.     

Krf - som burde være det naturlige valget for troende - lukker ikke igjen døra til avkristningsmaskineriet og liberalt kaossamfunn - derfor er ikke det en stemme verdt.  

Senterpartiet har jeg stemt før - da dere som konservative som dere trolig fortsatt er - var på si borgerlig side - en side som det går an å finne et parti å stemme på.  

Kanskje en ide å skifte side; Vedum.  Inntil det skjer, så er Frp på uriasposten for ivaretakelse av vårt nasjonale byggverk en klar kandidat.

3 liker  
Kommentar #2

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Per Borten huskes som en dyktig statsminister for folket....

Publisert rundt 4 år siden
Trygve Slagsvold Vedum. Gå til den siterte teksten.
Å la seg inspirere av kristne verdier, er derimot en særdeles god idé. Å ha disse verdiene som et bærekraftig fundament, slitesterke og godt forankret, gjør politikken til en meningsfull oppgave. En oppgave jeg tar på aller største alvor.

Det høres jo vel og bra ut, men da burde jo sp slå seg sammen med dem som respekterer gode Guds vilje der hvert folk har hvert sitt land å forvalte. Der både styresmaktene og folket forvalter eget land, til gavn for eget land og folk.

Styresmaktene skal jo være folkets tjenere og ikke omvendt, i et demokrati. Men mange års erfaringer er jo det helt motsatte, der partiene i regjeringsposisjon stikker hodene sammen og motarbeider folkeviljen. Der løftebrudd har blitt en fast tradisjon og de (frp og delvis høyre) som virkelig har prøvd å holde sine valgløfter, blir ihuga motarbeidet via parlamentarismen; samt fylker og kommuner som forvaltes av venstresiden. Fagre ord og løfter, hjelper lite om de ikke blir etterfulgt i praksis.

Per Borten huskes som en dyktig statsminister for folket, den gang sp var et borgerlig parti. Sakte men sikkert i ettertid har de største borgerlige partiene utviklet seg i sosialistisk retning, nå er overgangene mer diffuse men allikevel tydelige.

Et stort paradoks er vel at det kun er frp og delvis høyre som minner mest om tidligere borgerlige partier, med unntak (flere) av bl.a. holdningen til eøs. Ap har jo blitt et parti for akademikere, storkapitalen og globalismen, som har totalt mistet enhver form for troverdighet sammen med krf og v. Hvordan kan da sp stille seg slik at venstresiden (inkl. deler av høyre, v, og krf) som har mistet totalt enhver troverdighet, slik at venstresiden kan få regjeringsmakt?

Når det gjelder holdningen til Israel og den kristne arven samt den negative holdningen til utskiftningen av egen befolkning og innføring av en ny politisk religiøs ideologi, skårer vel frp mest.

Hvordan står det da til med sp`s troverdighet, tror du?

Hvis sp er for både land og folk, samt beholde den kristne kulturarv, ville det da ikke vært mer troverdig å bli borgerlig sammen med frp?

Uansett, så tror jeg nok at dette landet får den regjeringen Allhærs Gud vil landet skal ha. Det er nok store muligheter for at landet får de styresmakter som folket også i sin store sløvhet og likegyldighet har bedt om. Brød og sirkus, samt mange kameler som slukes for en "brukbar" inntekt med tilsvarende eiendommer.

Norges mangeårige sterkt negative politiske holdninger til Israel har medført at bumerangene som ble sendt til Israel, er i ferd med å vende tilbake. Der gatene må barrikaderes ved feiringen av 17. mai og nå til det nær forestående Norway Cup; som gjør at en delvis unntakstilstand dukker opp i tankene. Avkristningen av landet har også sin pris.

Det skal en sterk rygg til, for å bære gode dager.

2 liker  
Kommentar #3

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Trygve Slagsvold Vedum. Gå til den siterte teksten.
Hvilke er disse verdiene? Nestekjærlighet. Forvalteransvar. Likeverd. Respekt for menneskeverdet og for naturen. Solidaritet. Tilgivelse. Det finnes nok flere.

Solidaritet er et begrep hentet fra klassekampenes tid.  Hvor grupper i samfunnet står sammen mot andre. Det er neppe hentet fra noen kristne verdier. Det sammenlignes ofte med nestekjærlighet ( utbetinget).  

KrF er ikke et kristent parti. Det er et kristelig parti - inspirert fra kun 3 bibelvers som omhandler kristne menneskesyn, nestekjærlighet og forvalteransvar.

Det kristne menneskesynet hvor alle er like for Gud -er under stadig anngrep fra segmenterings syn hvor grupper settes opp imot hverandre  som solidaritet , aparteid, kastetanker, religiøse/hedninger osv.

Nestekjerligheten er en aktiv forpliktelse for å hele tiden tenke det beste for våre medmennekser. Den inkluderer alle mennekser , uavhengig av hvor de bor , og selv de man kan betrakte for fiender. 

Forvarlteransvaret som kommer fra jødedommen hvor menneskene ble gitt jorden til forvalting av en Gud.  Utifra denne tanker kommer "odelstanken" at vi skal gi hele kloden videe til neste generasjon i en bedre foratning enn det vi overtok den.  

De fleste regligioner har disse tankene som basis lære derfor er det flere typer religiøse som støtter disse kristelige demokratiske tankene globalt som inspirasjon til politisk arbeid i samfunnet.

Det at du fokuserer mye av ditt arbeid på ensidig solidaritet innen konfliktområder med interesser som  arbeider/eier & by og land er greit nok, og du er flink på den måten du gjør dette.  Men ikke se på din interesse-gruppe-solidaritet som en kristen verdi. 

Hilsen en partiløs.

1 liker  
Kommentar #4

Torgeir Tønnesen

89 innlegg  582 kommentarer

Jeg håper på SP og FrP en dag vil regjere sammen.

Publisert rundt 4 år siden

Enig med mye av det Vedum skriver. Min mening er at KrF har forlatt hva bibelen lærer, Vedum. KrF lider av liberalisering og en human-etisk tolkning av bibelen.

Ifølge bibelen er både Øvrigheten (myndighetene) og kirken innsatt av Gud. Politikk er ikke et eget fag, yrke, kunst eller idrett, men makten ligger i politikernes hender, noe som bibelen lærer. 

Menneskene skal derfor innrette seg etter Øvrighetenes vilje, sier bibelen.

Så sier bibelen litt om folk og nasjoner, Slagsvold-Vedum, som du godt kan ta med deg. Paulus sier i AP.GJ 17 at Gud lot menneskene bli spredt utover jorden, hvor Gud satte GRENSER mellom dem. 

I dette tilfellet er det riktig å blande politikk og religion, Slagsvold-Vedum. Det multikulturelle samfunnet er ikke Guds preferanse, siden det var Guds vilje å sette disse geografiske og etniske grensene. Grensene skal respekteres for å hindre kaos og etniske konflikter. Det er Gud vilje.

Dette tror jeg FrP langt på vei har forstått, og jeg håper SP og FrP en dag kommer sammen, Det hadde blitt den beste regjering Norge kunne hatt.

 

3 liker  
Kommentar #5

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det er en gåte.

Publisert rundt 4 år siden

Om SP hadde vært tøffe nok til å gå over på borgerlig side der de hører hjemme ville Norge kunne fått den regjeringen vi trengte.
Men av en eller annen merkelig grunn har SP hengt seg fast i AP som står for det motsatte av SP på de fleste områder.
Det er enda ikke for sent å ta til vettet !

3 liker  
Kommentar #6

Steinar S

0 innlegg  25 kommentarer

Dette blir bare verre!

Publisert rundt 4 år siden

Sitatet fra Jesus handler om at vi skal betale vår skatt, men hele ditt liv tilhører Gud. Vil ikke det også si politiske beslutninger, prioriteringer og hvilke verdier, lover og sannheter et land er bygget på? Av kristne verdier legger du stor vekt på nestekjærlighet, kommer ikke også disse verdiene fra bibelsitater? 

Luther gikk inn for et skille av kirke og stat. Men hvorfor? For å avkristne staten? Nei, nei! For å få statens lange skitne klør og agenda ut av kirken. Problemet med pavekirken var ikke at staten var for opptatt av Bibelen sannheter, men at makthaverne missbrukte kirken til egen makt og vinning. (Det samme problemet har vi hatt i DNK i lang tid og det siste resultatet av denne statlige innblandingen i kirken er vigsel av homofile.) Nå prøver senterpartilederen å ta Jesus og Bibelen til inntekt for egen politisk agenda. Nei takk!

Om det er sharialover du vil motarbeide så støtter jeg deg, men vær da konkret og ikke gjør kristendom til et problem i norsk politikk, det er uverdig og klønete.

Den rødgrønne regjeringa var en karastrofe for kristne i Norge. Vi kan tilgi, men vi har ikke glemt. SP solgte kristendommens plass i samfunnet for makt med sosialister, nå forsøker de det samme igjen. Den maktaliansen er det siste Norge trenger!

Kommentar #7

Kjell Bjarne Sandvik

19 innlegg  667 kommentarer

Mye godt å lese her!

Publisert nesten 4 år siden

Ja mye godt å lese men du har stilt deg på feil side i politikken, mest sannsynlig er det ditt parti som vil bidra mest til at AP eventuelt kommer inn i regjerings kontora. For en som kaller seg troende er og blir hvordan den regjeringen en eventuelt stemmer på forholder seg ISRAEL bli avgjørende, dette er så viktig for både folk og land at taktisk stemming for å sikre rett side veier langt over eget partiprogram. Våre seiere i programmene vinner vi likevel i bønn til Gud hvis vi lar Han være vår sakfører.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere