Håkon Hovda

151

Hvorfor kirken må forkynne hele Guds Ord

Det hjelper lite om du har et godt liv om det er basert på en bevisst løgn som du en dag vil stå til ansvar framfor Gud for.

Publisert: 13. jul 2017  /  1080 visninger.

I dag hørte jeg nyheten om at Eugene Peterson, forfatteren bak blant annet The Message, har gitt sin støtte til enkjønnede ekteskap. Han begrunner dette skifte med at han over de senere årene har møtt flere homofile som ser ut til å ha et godt åndelig liv. Dette er ikke akkurat dyp teologi fra en av hans kaliber, men er dessverre ikke uvanlig. Det er mange av disse i Norge som også viser til det man kaller anekdotiske bevis. Det vil si eksempler fra mennesker man kjenner (eller ikke) som bevis for at det man argumenterer for er rett og riktig.

Problemet er bare det at Bibelen spør aldri om den menneskelige erfaring i spørsmål om sannhet og løgn. Det hjelper lite om du har et godt liv om det er basert på en bevisst løgn som du en dag vil stå til ansvar framfor Gud for. I evgihetsperspektiv tror jeg vi trygt (og skremmende) kan slå fast at de få årene vi har i dette livet plutselig ikke vil være like viktige for oss lenger. 

Tim Keller sa at den som skifter syn med begrunnelse i møte med fine homofile mennesker, avslører at deres tidligere ståsted ikke kunne være grunnet i gjennomtenkte teologiske eller etiske argumenter, men heller i fordomsfulle holdninger mot homofile som verre enn andre syndere.

Homofile, seksuelle synder er ikke verre enn andre synder innfor Gud. Alle våre synder, lærer Bibelen oss, fordømmer oss fra Guds nærvær fordi Gud er hellig. Faktisk går Bibelen så langt som å si at til og med være beste gjerninger er som skitne plagg for Gud (Jes 64.5). Paulus sier til Titus (3.5a) at vi ikke er frelst på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig (...). Når så kristne ledere velsigner homofilt samliv på basis av at de lever godt og har mange gode, kristne verdier, så gjør man deres gjerninger til basis for Guds velsignelse over dem, mens vi vet at Bibelen fordømmer deres gjerninger.

Troens lydighet til Kristus, ikke gjerninger eller gode intensjoner, bringer Guds velsignelse.

Et annet punkt som stod ut i det Peterson sa, var hvordan de aldri gjorde noen sak utav det (homofili) eller snakket om det i de menighetene han var en del av lederskapet. Man bare antok at de var kristne som alle andre i kirken. Utover det faktum at dette utsagnet, ubevisst eller ikke, setter et skille mellom "oss" og "dem" (ironisk nok noe de liberale ofte gjør i sin iver etter å vise at "de" er like gode som "oss"), så sier det også noe om faren ved å ta teologiske sannheter for gitt. Like mye forteller det oss at det man ikke lærer kirken sin, det vil de lære seg selv enten på den ene eller andre måten, og kanskje oftere enn ikke blir de forført.

Det er en grunn til at Jesus har innsatt lærere og ledere i Sin kirke.

Dette bør være et stort varsko til de pastorer og ledere som tar for gitt at de sannhetene som man holdt til som fullstendig hugget i stein for få år siden, ikke kan tas for gitt. Det vil alltid være de som ønsker å komme inn blant sauene for å forføre og ødelegge. Derfor sa også Paulus til de eldste i Efesos i sin avskjedstale: Ta vare på dere selv og på hele den hjord som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for. Vær hyrder for Guds menighet, som Han vant ved Sitt eget blod. - Apg 20.28


Paulus var også klar på hvordan dette skulle gjøres, nemlig gjennom forkynnelsen av hele Guds Ord (Apg 20.26-27). Altså vil den pastor og forkynner som ikke lærer sin flokk i disse Guds Ords sannheter stå ansvarlig ovenfor Gud, ikke bare for sitt eget liv, men også for de under hans ledelse og omsorg.

Så mange pastorer og ledere er glade i å fortelle historier og anekdoter. De forkynner om temaer og ting de tror folket vil høre om. Men slik gjør de seg til doms over Guds eget Ord da de antar at de vet mer om hva folket trenger å høre enn det som Gud selv i Sin visdom har forsørget oss med i Sitt Ord. Om du er en leder på et gitt nivå kan du være sikker på at dine får under deg har et teologisk syn på ting du aldri snakker om utifra Bibelen.

Den samme sannheten gjelder også for foreldre sitt ansvar i å lære sine barn opp i den kristne troen. Det er ingen erstatning for det du gir videre til dine barn. Og det er ikke noen røster som har en slik innflytelse over dine barns tro som du og jeg har som forelder.

Om ikke noe annet så er denne triste saken en påminner om hvorfor vi må holde fast ved, lese, studere og undervise hele Guds Ord. Både for egen skyld og de som lytter til oss sin skyld. 

Artikkel i Korsets Seier. 

6 liker  
Kommentar #151

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Jan Ivar Andresen. Gå til den siterte teksten.
Jeg forstår det du skriver dithen at du likevel ikke her helt bokstavtro i ordets bokstavelige mening.  

Det må vel kalles et god dag mann økseskaft svar, ikke fornærm mitt intellekt med slikt er du snill. vel er jeg en dåre i kristus, men er ingen idiot av den grunn.

Kommentar #152

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tja igjen.

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

De jødiske skrifter kan man stole 100% på jødene har nemlig vernet dem grundig.

Når det gjelder Nt så er det 5000 manuskripter mange funnet fra 1 og 2 århundre som har lagt grunnen for den skriftsamling vi har idag, dette er mer enn nok til å kunne bekrefte at disse er identiske med orginalen.

Hva tilsier at ikke jøder i GT var farget av sin egen oppfatning av hvem Gud var når de skulle nedtegne det de observerte ?
Når f.eks en gutt var sulten og spiste fra åkeren på en sabbat,ble det oppstandelse der Moses spurte Herren som det står hva de skulle gjøre med gutten som straff.
Joda,Herren sa til Moses at gutten burde steines for sin store forbrytelse...og det ble gjort.

Dette er da skal vi tro bokstavelig det som står den samme Gud Herren som Jesus forklarte at han var et speilbilde på.....
I den samme gamle pakt viser altså det de kaller Herren Gud en totalt annen reaksjon enn det Jesus gjorde.
Er ikke dette noe å undres over også for dere bokstavtroende ?
Kan det være at de som skrev ned hendelser ikke helt hadde begreper om hva som var menneskers bud og regler,og hva som var Guds ?

Joda jeg tror på Gud og Jesus som Guds sønn,men jeg undres over mye i GT.

1 liker  
Kommentar #153

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Kan det være at de som skrev ned hendelser ikke helt hadde begreper om hva som var menneskers bud og regler,og hva som var Guds ?

Når noen bryter menneskelover , blir ikke da straffen utmålt etter at det har blitt bevist at  vedkommende brøt loven?

Så om man da hadde en lov som Gud sa en kunne bli rettferdig ved her og nå , skulle det da ikke være konsevenser å bryte den her og nå ?

Er det slik at siden vi nå er undelagt kristus så er vi fri alle konsekvenser av våre syndige handlinger  her på jorden?  Paulus sier at uten helliggjørelse skal ingen se herren, han sier også at om man ved ånden ikke døder kroppens onde gerninger skal vi heller ikke se herren.

Så det er tydelig at  synd ikke tolereres verken i den gamle eller den nye pakt, bare at i den nye pakt kommer straffen for uoppgjorte lovbrudd i etterkant. Om en da ikke som Johannes sier i 1,johannesbrev bekjenner sin synd jevnlig og lar Jesu blod rense oss.

Meg bekjent mener de som har opphevd loven i vår tid at kristne etter å ha mottatt  frelsen ikke trenger å bekjenne sine fall lenger..

Vel da er vi tilbake til nikolaittenes påstand engang frelst alltid frelst

2 liker  
Kommentar #154

Jan Ivar Andresen

0 innlegg  44 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
Et annet syn enn det du har mener du vel kanskje heller å si?

Nei, det var ikke det jeg prøvde å si.  Det jeg prøver å si er at jeg ikke finner begrepet "Guds Ord" brukt i Bibelen på samme måte som du bruker dette begrepet og jeg utfordrer derfor din bruk av dette begrepet.  Hvor finner du begrepet brukt på samme måte som du selv bruker dette begrepet? (har stilt spørsmålet så mange ganger nå så jeg regner egentlig ikke meg å få svar denne gangen heller...) 

Et par eksempler fra Skriften hvor det brukes begrepet Guds Ord eller tilsvarene er Jesus som var Ordet, Herrens Ord kom til profeten....Men jeg finner altså ikke noe sted at begrepet brukes om hele samlingen av de 66 skriftene som vi kaller Bibelen.

Jeg registrer at kostnaden ved å utfordre en selverklært bokstavtro bibelleser er at jeg blir satt i samme bås som slangen i paradis (har Gud virkelig sagt).  Hvorfor jeg er plassert der forstår jeg egentlig ikke...  Har ikke utfordret Skriftens autoritet, kun din bruk av begrepene "bokstavtro" og "Guds Ord".  

Du hevder å være bokstavtro, et begrep jeg har stilt spørsmålstegn ved for å prøve å forstå din posisjon ved at du argumenterer imot mine utfordringer. Konklusjonen slik jeg forstår det så langt er at bokstavtroheten ikke strekker seg lenger enn at "man likevel må se på helheten".   Se det syntes jeg var avklarende.  Som jeg skulle sagt det selv.

2 liker  
Kommentar #155

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Jan Ivar Andresen. Gå til den siterte teksten.
Du hevder å være bokstavtro, et begrep jeg har stilt spørsmålstegn ved for å prøve å forstå din posisjon ved at du argumenterer imot mine utfordringer. Konklusjonen slik jeg forstår det så langt er at bokstavtroheten ikke strekker seg lenger enn at "man likevel må se på helheten".   Se det syntes jeg var avklarende.  Som jeg skulle sagt det selv.

Spørsmålet avklares når man tar på seg redigeringen av bibelen - hvilke skrifter skal bort, hvilke skrifter skal inn.

Hvorfor ikke spørre Gud?

Kommentar #156

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det dukker opp et problem.

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
Så om man da hadde en lov som Gud sa en kunne bli rettferdig ved her og nå , skulle det da ikke være konsevenser å bryte den her og nå ?

Fortellingen om gutten som spiste av åkeren på sabbaten ligner på noe Jesus selv gjorde imot jødenes sabbatsbud ved flere anledninger.Syndet Jesus ?
Helbredelse,plukking av aks,bæring av seng etter å ha blitt helbredet osv....
Hvordan harmonerer Guds bud med Jesu oppførsel der og mot kvinnen de kom trekkende med f.eks ?
Mener du at loven om sabbaten i GT var et enestående middel til å bli regnet rettferdig for Gud...mens Jesus kunne bryte denne uten å synde ?

Kommentar #157

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Jan Ivar Andresen. Gå til den siterte teksten.
Men jeg finner altså ikke noe sted at begrepet brukes om hele samlingen av de 66 skriftene som vi kaller Bibelen.

Det står kun om den jødiske kanon, det var kun denne som Paulus/Jesus kjente til, Nt er skrevet etter Paulus virke. For Paulus var bibelen den jødiske kanon. i den var mosebøkene, salmene og profetene.

Siden NT er tolkninger av det vi kaller GT  er det egentlige Guds ord om vi skal bruke det ordet det gamle testamentet.

I Johannesevangeliet bruker han ordet logos om Jesus, i betydning det skrevne ord som kom ned til oss, mao. identifiseres Jesus med det skrevne Guds ord. Rhema betyr også ordet, men i aktiv betydning, som det talte ord.

Når Jesus åpnet skriftene for emmausvandrerene var det ved å vise til mosebøker, salmer og profetene..

Ergo blir det vanskelig å bruke ordene Guds ord over alle 66 bøker i bibelen..


Kommentar #158

Jan Ivar Andresen

0 innlegg  44 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Ergo blir det vanskelig å bruke ordene Guds ord over alle 66 bøker i bibelen..

Takk.

Kommentar #159

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Fortellingen om gutten som spiste av åkeren på sabbaten ligner på noe Jesus selv gjorde imot jødenes sabbatsbud ved flere anledninger.Syndet Jesus ?

Jesus svarer også på den beskyldningen om jeg husker rett..

matt.12.7 Hadde dere skjønt hva dette ordet betyr: ‘ Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer’, da hadde dere ikke dømt dem som er uten skyld. 8 For Menneskesønnen er herre over sabbaten.»

mao. farriseerne var opptatt av offer, og hadde ingen barmhjertighet..

og ikke å forglemme ..

jak.2.12 Dere skal dømmes etter frihetens lov, og etter det må dere leve, i ord og gjerning.13
For dommen skal være ubarmhjertig mot den som ikke har vist barmhjertighet, men barmhjertighet roser seg mot dommen.

Kommentar #160

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det var ikke noe svar på spørsmålet.

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Jesus svarer også på den beskyldningen om jeg husker rett..

matt.12.7 Hadde dere skjønt hva dette ordet betyr: ‘ Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer’, da hadde dere ikke dømt dem som er uten skyld. 8 For Menneskesønnen er herre over sabbaten.»

mao. farriseerne var opptatt av offer, og hadde ingen barmhjertighet..

og ikke å forglemme ..

jak.2.12 Dere skal dømmes etter frihetens lov, og etter det må dere leve, i ord og gjerning.13
For dommen skal være ubarmhjertig mot den som ikke har vist barmhjertighet, men barmhjertighet roser seg mot dommen.

Når den gutten blir beordret steinet..altså henrettet av "Herren"som det står,kan dette umulig henge sammen når Jesus gjorde eksakt samme sak uten at det var galt...i samme gamle pakt under loven ....
Jeg synes du skal svare klart på det jeg spør om med egne ord.
Hvor kommer barmhjertighet inn i saken om gutten dømt av Gud ?
Noe jeg antar IKKE var Gud...men det stå Herren...som menes som Gud.

Kommentar #161

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Når den gutten blir beordret steinet..altså henrettet av "Herren"som det står,kan dette umulig henge sammen når Jesus gjorde eksakt samme sak uten at det var galt...i samme gamle pakt under loven ....

Jeg er ingen dommer her, om gutten ble steinet, må handlingen gutten gjorde vært utført med hjertet, altså med vilje. Jeg kjenner ikke hjertet til denne gutten.

Uansett er det tydelig at vi som er en del av skaperverket ikke har myndighet til spørre den som har skapt oss om hvordan han forvalter sin eiendom. 

rom.9.14 Hva skal vi si til dette? Er Gud urettferdig? Slett ikke!15
For han sier til Moses:  Jeg viser godhet mot den jeg vil, og er barmhjertig mot den jeg vil.16 Så kommer det altså ikke an på den som vil eller anstrenger seg, men på Gud som viser godhet.17
For Skriften sier til farao:  Jeg lot deg stå fram for å vise min makt på deg, og for at navnet mitt skal bli forkynt over hele jorden.18 Altså viser han godhet mot den han vil, og forherder den han vil.
   19 Nå vil du vel innvende: «Hva har han da å bebreide oss? Hvem kan stå imot hans vilje?»20
Men hvem er du, menneske, som tar til motmæle mot Gud?  Kan verket si til håndverkeren: «Hvorfor gjorde du meg slik?»21 Bestemmer  ikke pottemakeren over leiren, så han av samme leirklump kan lage én  krukke til fint bruk og en annen til simplere bruk?22
Og  enda Gud ville vise sin vrede og gjøre sin makt kjent, har han tålmodig  båret over med de krukkene som var under vreden, de som var laget for å  gå til grunne.

Derfor kunne Gud  beordre utryddelse av hele jordens befolkning med untak av de 8 i arken, han gav likevel de andre 100 år på vende om mens arken ble bygget, uten at det hadde noen virkning.

Når alt kommer til alt er denne jorden underlagt vreden, i og med Adams valg i edens hage, og inntil tusenårriket vil man se både ondt og godt på denne jorden,, men da må man også forstå at djevelen har en rolle ikke gi all skyld til Gud.

Som i jobs bok hvor djevelen får tillatelse til å prøve Job med de mest grusomme prøvelser, går jeg utfra at den samme djevel kan ha hatt noen anklagende ord innfor Gud før han får tilatelse til å straffe i tilfeller i mosebøkene , mye tyder på at Satan er Guds vasall inntil Gud velger å fjerne ham for godt. 

Ordet djevel betyr trossalt baktaler, anklager og det er det som han gjør innfor Gud. Intil jesu offer hadde vi mennekser ingen som kunne forsvare oss innfor faderen når satan anklaget oss, idag har vi Jesus kristus, det har en enorm effekt.


1 liker  
Kommentar #162

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Er Gud schisofren ?

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg er ingen dommer her, om gutten ble steinet, må handlingen gutten gjorde vært utført med hjertet, altså med vilje. Jeg kjenner ikke hjertet til denne gutten.

Uansett er det tydelig at vi som er en del av skaperverket ikke har myndighet til spørre den som har skapt oss om hvordan han forvalter sin eiendom. 

rom.9.14 Hva skal vi si til dette? Er Gud urettferdig? Slett ikke!15
For han sier til Moses:  Jeg viser godhet mot den jeg vil, og er barmhjertig mot den jeg vil.16 Så kommer det altså ikke an på den som vil eller anstrenger seg, men på Gud som viser godhet.17
For Skriften sier til farao:  Jeg lot deg stå fram for å vise min makt på deg, og for at navnet mitt skal bli forkynt over hele jorden.18 Altså viser han godhet mot den han vil, og forherder den han vil.
   19 Nå vil du vel innvende: «Hva har han da å bebreide oss? Hvem kan stå imot hans vilje?»20
Men hvem er du, menneske, som tar til motmæle mot Gud?  Kan verket si til håndverkeren: «Hvorfor gjorde du meg slik?»21 Bestemmer  ikke pottemakeren over leiren, så han av samme leirklump kan lage én  krukke til fint bruk og en annen til simplere bruk?22

Nei jeg tror ikke det..men man kan virkelig begynne å lure.
Tror du virkelig at en sulten gutt som plukket korn i åkeren på sabbaten på en eller annen måte skulle fortjene henrettelse bestemt av Gud ?
For som sagt det var nøyaktig det samme Jesus gjorde FORDI de var sultne...PÅ sabbaten ja....
Hvis vi mennesker i det hele tatt skal kunne fatte og begripe noe av hvordan Gud blir fremstilt i Bibelen kan man ikke gå ut fra at forutsetningen må være at man kobler ut all logisk sans og tror blindt på bokstaven uten å tenke !?

For som sagt av Paulus : Bokstaven slår ihjel,men ånden gjør levende.

Jeg kan ikke begripe at gjengivelsene i GT kan være av den samme Gud som viser seg i Jesus.
Er meningen at vi bare skal slutte å bruke den hjernen Gud har skapt i vårt hode ?
Jeg hører stadig at de bokstavtroende sier at vi må bare legge vekk det vi ikke fatter i GT og konsentrere oss om Jesus...Ja det er også en måte å gjøre det på,men da kan vi heller ikke bruke Bibelen i sammeheng og blande inn den Guds vrede som viser seg i GT i forkynnelsen.
Eller er det sunt å gjøre folk forvirret så de ikke ser at Gud er GOD ?

Det er godt mulig at mange her på VD har lignende spørsmål som meg selv,men de er flinke til å holde de for seg selv.
Hvorfor vites ikke.

1 liker  
Kommentar #163

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Så Gud er sinna fortsatt ?

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Når alt kommer til alt er denne jorden underlagt vreden, i og med Adams valg i edens hage, og inntil tusenårriket vil man se både ondt og godt på denne jorden,, men da må man også forstå at djevelen har en rolle ikke gi all skyld til Gud.

Som i jobs bok hvor djevelen får tillatelse til å prøve Job med de mest grusomme prøvelser, går jeg utfra at den samme djevel kan ha hatt noen anklagende ord innfor Gud før han får tilatelse til å straffe i tilfeller i mosebøkene , mye tyder på at Satan er Guds vasall inntil Gud velger å fjerne ham for godt. 

Ordet djevel betyr trossalt baktaler, anklager og det er det som han gjør innfor Gud. Intil jesu offer hadde vi mennekser ingen som kunne forsvare oss innfor faderen når satan anklaget oss, idag har vi Jesus kristus, det har en enorm effekt.

Var det ikke Jesus som tok bort all verdens synd på korset ?
Du ser helt bort fra forsoningen og det som skjedde i overgangen til DNPakt da forhenget revnet....
Så du mener at Gud bruker satan for å pine mennesker ?
Gud tror altså på baktaleren som etter det du sier står og juger Gud opp i ansiktet om oss ?Og Gud tror på baktaleren ?
Var det ikke Gud som sendte Jesus til jorden for å rydde opp i kaoset mellom Gud og mennesker ?
Er ikke Gud og Jesus enige ?
Jeg stiller mange spørsmål,men det er etter min mening veldig viktige spørsmål å stille.
Jeg tviler på at du har fasiten på alle.

Kommentar #164

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Joda

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg tviler på at du har fasiten på alle.

Det gjelder bare å bruke den.

Kommentar #165

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
Uansett er det tydelig at vi som er en del av skaperverket ikke har myndighet til spørre den som har skapt oss om hvordan han forvalter sin eiendom. 

Hvorfor ikke det? Eiendommen er vår arv. Hvordan skal vi forvalte arven i rettferdighet uten å bli opplært av skapermesteren selv? Hvordan kam vi bli opplært uten å stille spørsmål?

Religionsutøvelse og vitenskap er et eneste stort spørsmål. Riktignok har Gud svart oss, men vi er ikke intelligente nok til å fatte svaret uten direkte veiledning, opplysning - vi trenger hjelp - så spør!

1 liker  
Kommentar #166

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Javel ?

Publisert over 4 år siden

Det er jo akkurat det jeg gjør.

Men det ser ut å være en frykt som dominerer hos kristne ang. mange spørsmål.

Er det så rart at folk utenfor de kristne kretser lurer på hva kristne driver med ?

Kommentar #167

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Kommer det an på intelligensen ?

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Religionsutøvelse og vitenskap er et eneste stort spørsmål. Riktignok har Gud svart oss, men vi er ikke intelligente nok til å fatte svaret uten direkte veiledning, opplysning - vi trenger hjelp - så spør!

Sa ikke Jesus at ikke en dåre trenger å fare vill ?

Åndelige spørsmål skal vel oppfattes åndelig uten å være "professor" i åndelig forståelse hva nå det er...
For meg ser det ut til at bokstavtroende har koblet ut all logisk sans og dratt ned rullgardina ved å si "sånn er det bare".

1 liker  
Kommentar #168

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Sa ikke Jesus at ikke en dåre trenger å fare vill ?

Åndelige spørsmål skal vel oppfattes åndelig uten å være "professor" i åndelig forståelse hva nå det er...
For meg ser det ut til at bokstavtroende har koblet ut all logisk sans og dratt ned rullgardina ved å si "sånn er det bare".

Det ville være en fordel å være en så stor dåre at en trodde skriften, og lot Herren veilede en gjennom spørsmålene - hvilket ville være det mest intelligente et menneske kan foreta seg.

Det virker som om tolkning er den religiøse sporten som trigger flest mulig til å være uenig med andre og med Gud. Skriften er ikke bra nok, Gud er ikke bra nok - men det store menneskelige egoet er så bra nok at man trenger hverken skrift eller Gud.

Derfor er det tusener versjoner av kristendommen. Et rike som er i krig med seg selv..........

Så hvorfor ikke spørre Gud - han har vel ikke tatt ferie?

1 liker  
Kommentar #169

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det er jo akkurat det jeg gjør.

Men det ser ut å være en frykt som dominerer hos kristne ang. mange spørsmål.

Er det så rart at folk utenfor de kristne kretser lurer på hva kristne driver med ?

Spør Gud.

1 liker  
Kommentar #170

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ok.

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Så hvorfor ikke spørre Gud - han har vel ikke tatt ferie?

Men da regner jeg med at du allerede har fått alle svarene på det jeg undret meg over..? Kanskje du kunne skrive noen her for at andre også kunne få del i dem ?
Eller mener du at det er vantro å undre seg over hva som menes i Bibelen ?
Sånn rent konkret...hvordan gjør du det når du spør Gud og får svar på det du lurer på ?
Jeg synes det blir i overkant arrogant å la være å forklare de uvitende om dine kunnskaper.
Hvor kommer denne frykten fra når noen ønsker å få svar på viktige spørsmål ?

1 liker  
Kommentar #171

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Men da regner jeg med at du allerede har fått alle svarene på det jeg undret meg over..? Kanskje du kunne skrive noen her for at andre også kunne få del i dem ?
Eller mener du at det er vantro å undre seg over hva som menes i Bibelen ?
Sånn rent konkret...hvordan gjør du det når du spør Gud og får svar på det du lurer på ?
Jeg synes det blir i overkant arrogant å la være å forklare de uvitende om dine kunnskaper.
Hvor kommer denne frykten fra når noen ønsker å få svar på viktige spørsmål ?

Det har jeg gjort, Rune - direkte til deg, for du har spurt før. Leste du det ikke?

 #143

Kommentar #172

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Selvfølgelig har jeg lest det.

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Det har jeg gjort, Rune - direkte til deg, for du har spurt før. Leste du det ikke?

 #143

Men jeg vet ikke om du har oppfattet hva jeg har spurt om.Det du svarer er din tolkning av noen skriftord som ikke handler om det jeg har spurt om.

Kommentar #173

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Men jeg vet ikke om du har oppfattet hva jeg har spurt om.Det du svarer er din tolkning av noen skriftord som ikke handler om det jeg har spurt om.

Nei, jeg har ikke tolket det - jeg har utlagt skriften slik den selv sier det - med mine ord. Ønsker du å motsi det jeg sa kan vi debattere og finne frem til nøyaktig hva det står så begge forstår det samme.

Metoden for å spørre Gud, er et spørsmål om tillit til Gud og ikke menneskets tolkning. Jeg har utallige ganger referert til Jakobs brev vers 5. Den metoden som står der forsterkes gjennom faste. Bibelen viser flere ganger hvordan tro beveger Gud og en kristen burde ikke spørre om hvordan man gjør det, for alle burde vite at bønn i tro er svaret.

Tilbake til henvisningen av det du kaller tolkning, det sitatet ble åpnet for mine øyne etter lengre tid med undring og bønn om et annet tema. Etter å fått svar på det andre temaet, leste jeg tilfeldig Åpenbaringen kap. 3 og meldingen fra Gud til engelen i Laodikea, og da åpnet disse få versene seg og jeg skjønte at om man hadde bare disse versene alene, så beskrev de evangeliets grunnleggende prinsipper så presist og detaljert at jeg ble veldig forbauset. Bokstaven ble levende for å si det slik, uten at et annet menneske hadde forklart det for meg. Jeg har lest disse versene mange ganger før, men ikke sett det jeg så etter å ha fått svar på et annet spørsmål av generell art.

Nå opplever jeg at Gud ikke holder seg skjult i sitt Paulun, men er hos oss hele tiden. Det er opp til oss å vise en slik grunnleggende tillit at vår tro blir sterk nok til å bevege Gud. Om det tar meg en dag eller to å få et svar, eller i løpet av et øyeblikk - eller om det tar 10 - 20 år, så bryr jeg meg mindre om det. Jeg VET jeg får svar, og Gud får svare når jeg er klar til å ta i mot. Største synden er å legge ordene i Guds munn, på samme måte som vi ofte gjør i debattene her på VD - som viser at vi er mer opphengt i egne tanker enn å lytte til debattantene. Slik holdning overfor Gud er både uhøflig og uantagelig. Så vi må passe oss for å be ille, som det heter og be likegyldig uten tro, men sørge for å be med hjerte og ånd og sinn samlet i absolutt tillit til at svaret blir gitt.

Noen har større tillit til prester og biskoper, paver og kirkefedre enn til Gud. For disse er troen et vanesystem og ikke så levende at Gud lar seg bevege. Andre er så skeptiske at Gud vet at de avviser et svar - og svarer ikke av den grunn. Poenget er at forholdet til Gud er personlig og den eneste mellommann som skal brukes er Jesus Kristus, i hvilkens navn vi ber til Faderen, og Den hellige ånd som formidler svar, inspirasjon og veiledning. Selv har jeg hatt stor nytte av å gå for meg selv å meditere og grunne på hva jeg har behov for å lære, f.eks i skogen. Dessuten så har jeg på forhånd bestemt meg for å gjøre det som svaret krever av meg.

Generelt har jeg Gud i tankene stort sett hele tiden. 

2 liker  
Kommentar #174

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Med dine ord ja.

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Nei, jeg har ikke tolket det - jeg har utlagt skriften slik den selv sier det - med mine ord. Ønsker du å motsi det jeg sa kan vi debattere og finne frem til nøyaktig hva det står så begge forstår det samme.

Metoden for å spørre Gud, er et spørsmål om tillit til Gud og ikke menneskets tolkning.

Det kalles tolkning.
Det er mye i åpenbaringsboken som er av et sånt språk at få fatter det.
Luther ønsket ikke å ha med den boka og heller ikke Jakobs brev i Bibelen uten at det betyr all verden.
Hvis Bibelen skal være så vanskelig å forstå rimer det dårlig med at ikke en dåre skal fare vill.
Du har gjort "et menneskes tolkning" du også. Du er vel et menneske ?

1 liker  
Kommentar #175

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

En personlig relasjon med og til det guddommelige

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
For meg ser det ut til at bokstavtroende har koblet ut all logisk sans og dratt ned rullgardina ved å si "sånn er det bare".

Bare skummet gjennom en del av de siste kommentarene og ser at det er visse varianter ute og går - og det vil det jo være - vi er alle en person og tar inn ulikt, men for meg har jeg tatt min tro så alvorlig at jeg opplever at jeg har en personlig relasjon med det guddommelige - og det kan jeg takke Den Hellige Ånds nærvær for.  

Jeg håper jo at vi ikke tar for lett på vår dissippelrolle og at det settes for stor lit til ritualer som barnedåp og konfirmasjon.  

Døperen Johannes var ikke snau i sine uttalelser - som denne i Joh. 3:36:  "Den som tror på Sønnen, har evig liv.  Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede."  Vantro er det samme som ulydighet og det er mye av det i våre dager.  

Jesus sa på Saligprisningens berg bl.a. dette til tilhørerene - de som var på dette "møtet" - "Vær da fullkomne, liksom deres himmelske far er fullkommen."  Vi møter flere ganger dette i NT om å komme til tro - for deretter å vokse - noen er beskrevet som "babykristne" - andre som troende som har kommet til vekst i modenhet i sin gudsfrykt.  Gud er fullkommen - vi kan aldri bli det - heller ikke syndefrie i egen kraft, men vi kan alle som troende overlate våre liv til Guds Ånds fullstendige kontroll.  Dette gjør seg ikke selv - det er en modningsprosess - det er noe i oss og i relasjonen som er i behov av å modnes frem  - og i det og det vanskelige - å elske sine fiender - å elske andre slik som Gud elsker oss.  

1 liker  
Kommentar #176

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
det er tydelig at  synd ikke tolereres verken i den gamle eller den nye pakt, bare at i den nye pakt kommer straffen for uoppgjorte lovbrudd i etterkant. Om en da ikke som Johannes sier i 1,johannesbrev bekjenner sin synd jevnlig og lar Jesu blod rense oss.

Jeg skrev tidligere at jeg trakk meg fra VD.  Men, denne tråden og kommentarene gjør at jeg allikevel drister meg til en kommentar.   Slik forstår jeg tråden og hva som skal til for frelse.

Tråden har vært svært interessant.  Og det er ikke noe merkelig at troende har forskjellige forståelser.  Vi er forskjellige og tekstene har ikke bare en forståelse, den har mange lag og mange dybder vi forstår ulikt.

Hva er kravet for frelse og hva er kravet Jesus stiller til våre gjerninger?  Jesus svarer selv på det i Joh 6, 28-29 "tro på ham som, Gud har sendt."  -og  Joh 3, 17-18 om hvem som kommer til dom - bare for å nevne noen.

Troen frikjenner - så det vi må gjøre er å beholde troen for å vinne seierskransen.

Gud har gjort det så enkelt - så enkelt at det virker å være for vanskelig å forstå.  

Da minner jeg om røveren på korset. Luk 23, 42-43.  Og ikke minst Mark 2, 17b

" jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere."

Og - det eneste som er mulig for å bli frelst,er å tro på Jesus for slik å bli rettferdig ved å bli vasket ren som del av hans legeme.

Ingen blir rettferdig ved gjerninger. Ingen.

Det er slik Sokrates sa - det finnes ikke et menneske som er rettferdig. Ikke et!  

Fortsatt Sokrates: Om det fantes et slikt menneske ville øynene bli stukket ut på det mennesket, det ville bli pint, pisket og korsfestes.  Historien gir Sokrates helt rett, bortsett fra at øynene ikke ble stukket ut på Jesus.

Mennesket og verden ville ikke tåle et rettferdig menneske.  

Troen gjør derimot at de som tror elsker Jesus.  Og i tro blir mennesket rettferdig og vasket rene.  Det er eneste måte - at de kommer til paradis ved tro.

Vi bør ikke gå i fellen til hærføreren Naaman som mente at for å bli frelst eller helbredet - måtte det være så veldig innviklet og vanskelig - at han ikke ville godta at det var noe så enkelt som å vaske seg ren i Jordanelven.  Mens en tjener (Jesus) overtalte han til det enkle og Naaman ble helbredet og troende.

 

3 liker  
Kommentar #177

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Jeg skrev tidligere at jeg trakk meg fra VD. 

Det håper jeg ikke du gjør. Vi trenger slike som deg.😎

Stå på!

3 liker  
Kommentar #178

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Nei - jeg tolker ikke!

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det kalles tolkning.
Det er mye i åpenbaringsboken som er av et sånt språk at få fatter det.
Luther ønsket ikke å ha med den boka og heller ikke Jakobs brev i Bibelen uten at det betyr all verden.
Hvis Bibelen skal være så vanskelig å forstå rimer det dårlig med at ikke en dåre skal fare vill.
Du har gjort "et menneskes tolkning" du også. Du er vel et menneske ?

Når vi selv ikke forstår lager vi en forståelse som rimer med det vi antar eller tror vi vet - fra før - det er tolkning. Undervisning fra Gud er ikke en tolkning, men ren informasjon, ren intelligens - som til og med en dåre kan forstå. Så enkelt er evangeliet.

Det menneskelige jeg-vesen er ikke et enkelt vesen, men et komplisert vesen, fordi det ikke forstår.

La oss ta et eksperiment. La oss tenke oss at Gud støter på et problem Han ikke kan løse, hvordan tror du Gud reagerer på det?

La oss si det samme om et vanlig menneske, en vanlig dåre - for overfor Gud er vi alle dårer, hvordan reagerer vi på et problem vi ikke kan løse?

Den guddommelige måten å reagere på vet vi ikke, men vi kan si at et slikt problem har ikke Gud. Derfor er alt enkelt og ukomplisert for Gud. Han har ingen vanskeligheter, bare kunnskap, sannhet, visdom all makt i himmel og på jord. Så Gud har faktisk ikke en reaksjon på mangel på kunnskap, før Han skal undervise oss! Vi mangler kunnskap, og vi reagerer på ulike måter når vi konfronteres mot vår mangel.  Den vanlige måten er å ikke innrømme mangel på kunnskap, vi går i forsvarsposisjon og forsvarer oss. I den tilstanden kan ikke en gang Gud bryte igjennom vårt ego-forsvar, for jo hardere Han ville ha forsøkt å formidle forståelse, jo sterkere ville vårt forsvar blitt.

"gegen dummheit kämpfen götter selbst vergebens"

Dette skjedde spesielt dramatisk og tragisk da Herren underviste jødene, som ble mer og mer i harnisk over at deres kunnskap på en måte ble skjøvet til side, for så og erstattes av den rene lære. De drepte faktisk sin egen Gud - Abrahams, Jakobs og Isaks Gud - i ren skjær prestisje og ego-kamp, for å SLIPPE  å måtte lære mer enn de kunne fra før!

Så til og med Gud tar de livet av fordi deres TOLKNING ikke blir innrømmet som feilaktig av dem selv!

Skal jeg svare på ditt spørsmål? Når du beskylder meg for å holde igjen og at jeg er redd for å forklare hva jeg har lært av Gud selv, så er det ikke frykt som holder meg tilbake - for jeg frykter ingenting, men det er den samme erfaring som Gud har om at kunnskap kan ikke påtvinges, som holder meg igjen. Og hvem er jeg, hvordan kan jeg undervise Herrens kunnskap og samtidig unngå å bli "drept". Når Herren ble forkastet, ydmyket og torturert - hvorfor skal ubetydelige meg bli hørt og forstått?

Mennesket er et stolt vesen, og når det har annammet noe kunnskap, om så bare et fnugg av Guds visdom, så vil det ønske å tvinge den kunnskap på andre. De mener om seg selv at det de vet er den beste viten som går og gjelder, og trenger ikke mer. Grunnen er at vi mennesker identifiserer oss med vår kunnskap, vårt jeg-vesen og den kunnskap vi har utviklet og vårt jeg er samme sak. Det å oppgi det vi har for å få noe annet, noe mer og bedre av varig verdi, er så høy pris og betale at vi heller går i forsvarsposisjon, lar Jante råde og tar livet av de som angriper kunnskapen vi har, for de angriper egentlig ikke kunnskapen - de angriper vårt jeg-vesen - vår identitet

Da har vi støtt på et problem vi ikke kan løse.

Da håner mennesket! Virker ikke ironi, hån og mobbing, så latterliggjøres den som angriper oss, virker ikke det så tier vi det ihjel, virker ikke det så dreper vi det! Varsleren blir drept - og profetene er drept i hopetall. Sannheten er så ubehagelig at vi bare tåler den i avpassede porsjoner - som vi gjerne selv tolker oss frem til.

Eller vi lager oss en TOLKNING,  spesielt tilpasset det vi vet fra før og koser oss i sofakroken med vårt nyoppussede jeg-vesen - som har rett i både det ene og det andre - og nåde den som angriper - den skal få med jeg-vesenet vårt å gjøre, derfor henger vi Jesus opp korset igjen og igjen og igjen......

Spør du meg om jeg er et menneske for at jeg skal være dum og uvitende, slik menneskene er, eller spør du om jeg er en alien fra det ytre rom, eller tror du jeg er en engel - eller en av Guds sønner? Hva tror du? Er jeg ikke en av flokken mener du?

Hvem setter grensene for Guds visdom?

Kommentar #179

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Jesus sa på Saligprisningens berg bl.a. dette til tilhørerene - de som var på dette "møtet" - "Vær da fullkomne, liksom deres himmelske far er fullkommen."  Vi møter flere ganger dette i NT om å komme til tro - for deretter å vokse - noen er beskrevet som "babykristne" - andre som troende som har kommet til vekst i modenhet i sin gudsfrykt.  Gud er fullkommen - vi kan aldri bli det - heller ikke syndefrie i egen kraft, men vi kan alle som troende overlate våre liv til Guds Ånds fullstendige kontroll.  Dette gjør seg ikke selv - det er en modningsprosess - det er noe i oss og i relasjonen som er i behov av å modnes frem  - og i det og det vanskelige - å elske sine fiender - å elske andre slik som Gud elsker oss.

Der er nøkkelen, overlate oss i Guds hånd til Hans styring. En modningsprosess, og ikke en intellektuell gymnastikk, men tro bygget på absolutt tillit.

La meg hive ut en liten evangelisk bombe - det er ikke vanskelig å elske sin neste når Gud bruker vårt hjerte til å elske med.

Kommentar #180

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Snakker du om deg selv ?

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Da har vi støtt på et problem vi ikke kan løse.

Da håner mennesket! Virker ikke ironi, hån og mobbing, så latterliggjøres den som angriper oss, virker ikke det så tier vi det ihjel, virker ikke det så dreper vi det! Varsleren blir drept - og profetene er drept i hopetall. Sannheten er så ubehagelig at vi bare tåler den i avpassede porsjoner - som vi gjerne selv tolker oss frem til.

Eller vi lager oss en TOLKNING,  spesielt tilpasset det vi vet fra før og koser oss i sofakroken med vårt nyoppussede jeg-vesen - som har rett i både det ene og det andre - og nåde den som angriper - den skal få med jeg-vesenet vårt å gjøre, derfor henger vi Jesus opp korset igjen og igjen og igjen......

Spør du meg om jeg er et menneske for at jeg skal være dum og uvitende, slik menneskene er, eller spør du om jeg er en alien fra det ytre rom, eller tror du jeg er en engel - eller en av Guds sønner? Hva tror du? Er jeg ikke en av flokken mener du?

Hvem setter grensene for Guds visdom?

Jeg ser at du bruker ordet vi og oss for å forklare menneskelige reaksjoner.
Eller er det meg og min reaksjon du beskriver som om jeg er et eks på en som vet det som bør vites ?
Nei,jeg antydet at du er et menneske fordi det er nettopp det du er.Med ditt syn på det du har forstått av det vi snakker om her.
Hva profeter og Jesus har med min reaksjon på ditt syn på tolkning av Bibelen å gjøre vet jeg ikke.
Aliens,engler eller en av Guds sønner ???

Jeg undres på om det kunne være en fordel å komme seg ned på bakken og stikke fingern i jorda faktisk.
Dette blir for mye rart for meg.

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere