Håkon Hovda

151

Hvorfor kirken må forkynne hele Guds Ord

Det hjelper lite om du har et godt liv om det er basert på en bevisst løgn som du en dag vil stå til ansvar framfor Gud for.

Publisert: 13. jul 2017  /  1080 visninger.

I dag hørte jeg nyheten om at Eugene Peterson, forfatteren bak blant annet The Message, har gitt sin støtte til enkjønnede ekteskap. Han begrunner dette skifte med at han over de senere årene har møtt flere homofile som ser ut til å ha et godt åndelig liv. Dette er ikke akkurat dyp teologi fra en av hans kaliber, men er dessverre ikke uvanlig. Det er mange av disse i Norge som også viser til det man kaller anekdotiske bevis. Det vil si eksempler fra mennesker man kjenner (eller ikke) som bevis for at det man argumenterer for er rett og riktig.

Problemet er bare det at Bibelen spør aldri om den menneskelige erfaring i spørsmål om sannhet og løgn. Det hjelper lite om du har et godt liv om det er basert på en bevisst løgn som du en dag vil stå til ansvar framfor Gud for. I evgihetsperspektiv tror jeg vi trygt (og skremmende) kan slå fast at de få årene vi har i dette livet plutselig ikke vil være like viktige for oss lenger. 

Tim Keller sa at den som skifter syn med begrunnelse i møte med fine homofile mennesker, avslører at deres tidligere ståsted ikke kunne være grunnet i gjennomtenkte teologiske eller etiske argumenter, men heller i fordomsfulle holdninger mot homofile som verre enn andre syndere.

Homofile, seksuelle synder er ikke verre enn andre synder innfor Gud. Alle våre synder, lærer Bibelen oss, fordømmer oss fra Guds nærvær fordi Gud er hellig. Faktisk går Bibelen så langt som å si at til og med være beste gjerninger er som skitne plagg for Gud (Jes 64.5). Paulus sier til Titus (3.5a) at vi ikke er frelst på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig (...). Når så kristne ledere velsigner homofilt samliv på basis av at de lever godt og har mange gode, kristne verdier, så gjør man deres gjerninger til basis for Guds velsignelse over dem, mens vi vet at Bibelen fordømmer deres gjerninger.

Troens lydighet til Kristus, ikke gjerninger eller gode intensjoner, bringer Guds velsignelse.

Et annet punkt som stod ut i det Peterson sa, var hvordan de aldri gjorde noen sak utav det (homofili) eller snakket om det i de menighetene han var en del av lederskapet. Man bare antok at de var kristne som alle andre i kirken. Utover det faktum at dette utsagnet, ubevisst eller ikke, setter et skille mellom "oss" og "dem" (ironisk nok noe de liberale ofte gjør i sin iver etter å vise at "de" er like gode som "oss"), så sier det også noe om faren ved å ta teologiske sannheter for gitt. Like mye forteller det oss at det man ikke lærer kirken sin, det vil de lære seg selv enten på den ene eller andre måten, og kanskje oftere enn ikke blir de forført.

Det er en grunn til at Jesus har innsatt lærere og ledere i Sin kirke.

Dette bør være et stort varsko til de pastorer og ledere som tar for gitt at de sannhetene som man holdt til som fullstendig hugget i stein for få år siden, ikke kan tas for gitt. Det vil alltid være de som ønsker å komme inn blant sauene for å forføre og ødelegge. Derfor sa også Paulus til de eldste i Efesos i sin avskjedstale: Ta vare på dere selv og på hele den hjord som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for. Vær hyrder for Guds menighet, som Han vant ved Sitt eget blod. - Apg 20.28


Paulus var også klar på hvordan dette skulle gjøres, nemlig gjennom forkynnelsen av hele Guds Ord (Apg 20.26-27). Altså vil den pastor og forkynner som ikke lærer sin flokk i disse Guds Ords sannheter stå ansvarlig ovenfor Gud, ikke bare for sitt eget liv, men også for de under hans ledelse og omsorg.

Så mange pastorer og ledere er glade i å fortelle historier og anekdoter. De forkynner om temaer og ting de tror folket vil høre om. Men slik gjør de seg til doms over Guds eget Ord da de antar at de vet mer om hva folket trenger å høre enn det som Gud selv i Sin visdom har forsørget oss med i Sitt Ord. Om du er en leder på et gitt nivå kan du være sikker på at dine får under deg har et teologisk syn på ting du aldri snakker om utifra Bibelen.

Den samme sannheten gjelder også for foreldre sitt ansvar i å lære sine barn opp i den kristne troen. Det er ingen erstatning for det du gir videre til dine barn. Og det er ikke noen røster som har en slik innflytelse over dine barns tro som du og jeg har som forelder.

Om ikke noe annet så er denne triste saken en påminner om hvorfor vi må holde fast ved, lese, studere og undervise hele Guds Ord. Både for egen skyld og de som lytter til oss sin skyld. 

Artikkel i Korsets Seier. 

6 liker  
Kommentar #101

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja Larsen.... i komm.94

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Hva er DHÅ`s oppgave for oss kristne ?
Hvorfor sa Jesus at han ikke kunne forklare disiplene alt fordi de ikke kunne bære det ?
Hvorfor sa Jesus at det var til gagn for dem at han gikk til himmelen fordi han da kunne sende talsmannen ?
Mener du seriøst at vi hedningefolk IKKE var i Guds tanker og plan ?
Driver Gud med diskriminering tror du ?

Svar gjerne på dette.

Kommentar #102

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja.

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Vi er jo nesten alltid uenige, Holt - men jeg må si at i denne disputten med Geir Rune Larsen er min sympati avgjort på din side.

Jeg blir mer og mer forskrekket over at kristne ikke har fått med seg det som står at bokstaven slår ihjel,men ånden gjør levende.

1 liker  
Kommentar #103

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

?

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
Talsmannen skal lære oss opp i alt står der, mao er det ikke teologi som skal stå for den oppgaven, talsmannen skal heller ikke tale utfra sitt eget, men tale det han hører ..fra himmelen

Er ikke Faderen Sønnen og Den Hellige Ånd enige tror du ?
Har en kristen som tror på Jesus DHÅ ?

1 liker  
Kommentar #104

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Her er nok et eks på det jeg mente med at Jesus brukte overdrivelser for å få fram det poenget som går på at INGEN er i stand til å leve perfekt.

Meg bekjent drev ikke Jesus med overdrivelser, han talte i lignelser, for at verdens vise ikke skulle se enkelheten i skriften..

Det er nemlig de som som blir sett ned på i verden  de enfoldige som får del av Guds hemmeligheter.

Ingen kan leve perfekt, der er vi enige, men Jesu lignelser er absolutt ikke overdrivelser. 

 Jesu ord så bokstavelig at man må ta ham på ordet eller la være , det er ingen mellomtilstand i Jesu ord.

Unnskyld at jeg stikker inn i mellom her, gutter. Men disse "bokstaver"

"29
Om ditt høyre øye lokker deg til synd, så riv det ut og kast det fra deg! Det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme kastes i helvete. 30 Og om din høyre hånd lokker deg til synd, så hogg den av og kast den fra deg! For det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme kommer til helvete"

er ment å forklare hvor viktig det er å ikke synde. Det er ikke ment at vi skal rive ut øyer eller kappe hender, men synden er så viktig å bekjempe at det ville være bedre å rive ut øyet, enn å la det dvele ved et urettferdig begjær. Det er også bedre å kappe hånden enn å synde, med tanke på konsekvensen.

Det er det det betyr - at synd er alvorlig, og konsekvensen så brutal at disiplin er nødvendig. Vi skal kalles Kristi disipler, dvs. elever under den disiplin Jesus Kristus har bragt oss, som et budskap fra himmelen og som gjelder i Hans rike. Gud bifaller ikke synd, uansett hvor vanskelig det er å la være. Alvoret i budskapet kommer tydelig frem når Herren beskriver konsekvensen som over.

Så til spørsmålet om det lar seg gjøre å leve uten synd? Jada, f. eks fra nå .......................... til nå her jeg ikke gjort noe galt. Kan jeg utvide denne tilstanden utover 30 sekunder? Jada, og hvordan få det til? Ved å tilegne seg Jesu Kristi rene kjærlighet, hvorpå loven og profetene er bygget. Det er det evangeliske budskapet.

Hvis heller ikke det virker - vel, da får jeg bli enøyd, eller kjevhendt - mon tro det virker om vil leser dette?

"For Gud gjør ikke forskjell på folk. 12 Alle de som syndet uten å ha loven, skal gå fortapt uten loven. Og alle de som syndet og hadde loven, skal dømmes etter loven. 13 For ikke de som hører lovens ord, blir rettferdige for Gud, men de som gjør det loven sier, skal godtas som rettferdige.14 For når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det den sier, er de sin egen lov, enda de ikke har loven. 15 De viser med dette at lovens krav står skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres egen samvittighet, når deres tanker enten anklager eller forsvarer dem. 16 Dette skal bli klart den dagen Gud ved Jesus Kristus dømmer det som skjuler seg i menneskene, slik jeg har forkynt i mitt evangelium."

Når vi står foran Gud blir våre tanker vist frem og vi kan ikke late som alt er bra. Det skjer nå også  - Guds kjenner våre tanker i hvilken retning de tendenserer, som disipler må vi utholde disiplinen. Som elever må vi tilegne læren som vår egen. 


1 liker  
Kommentar #105

Håkon Hovda

151 innlegg  2371 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
I dag tar jeg sterk avstand imot hard, kald, kjærlighetsløs, inhuman kristendom. Det er mye i Bibelen som er grusomt

Enig. Kjenner ingen konservative teologer eller pastorer som ikke vil si seg enig i akkurat dette. Mener du at for å være konservativ så må man si at alt Bibelen beskriver er godt? For eksempel som kriger, drap og voldtekter? Så mye av det som beskrives er jo realitetene i en verden under syndefallet. Som liberal slipper man jo ikke unna denne realiteten. Var det en oppfatning at du måtte ha fullgode forklaringer på dette og også Guds handlinger som er vanskelige å forene med bildet av Jesus, som var årsaken til at du forlot det konservative synet? Eller var der andre årsaker? 

2 liker  
Kommentar #106

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Mange spørsmål du burde vite svaret på selv

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Hva er DHÅ`s oppgave for oss kristne ?
Hvorfor sa Jesus at han ikke kunne forklare disiplene alt fordi de ikke kunne bære det ?
Hvorfor sa Jesus at det var til gagn for dem at han gikk til himmelen fordi han da kunne sende talsmannen ?
Mener du seriøst at vi hedningefolk IKKE var i Guds tanker og plan ?
Driver Gud med diskriminering tror du ?

Dhå, en pant på vår frelse sammen med vår ånd, talsmannen som skal lære oss opp i alt, peke på Jesus , oppdra oss

spmål 2 sier seg selv, pga at vi er mennekser vi forstår stykkevis og delt, det ble også gitt et løfte om at den hellige ånd skulle forsette undervisningen etter  at Jesus hadde sendt talsmannen.

Spmål 3 sier seg selv det også, Jesus kunne ikke som menneske sende dhå, han måtte først gå til faderen å få all makt i himmel og jord før han hadde myndighet til å sende DHÅ over disipplene.

Spmål 4. Det er tydelig at Gud visste hva valg jødene ville ta, men om de hadde valgt Jesus kristus ville vi vært uten Gud i denne verden.

ef.2.12 Husk at dere den gang var uten Kristus, utestengt  fra borgerretten i Israel, uten del i paktene og løftet, ja, uten håp  og uten Gud i verden.

spmål 5 Hva er diskriminering? fortjent eller ufortjent? Det er tydelig at Gud diskiminerte alle andre folkeslag ved å velge israelsfolket, om en forholder seg til hva ordet betyr på norsk.

Det er ingenting som heter diskriminering i Guds rike, alle vi  fortjener å gå fortapt, det at vi ikke gjør det er ene og alene Jesu kristi verk, mao. er det kun ufortjent nåde som gjør at vi kan komme til Gud i det hele tatt.

Ellers diskriminerer Jesus absolutt alle andre religioner ved å i at han er den eneste veien til faderen, om det er det du tenker på som diskriminering så er svaret på det ja..


2 liker  
Kommentar #107

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Merkelige spørsmål venter du svar på dette??

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Er ikke Faderen Sønnen og Den Hellige Ånd enige tror du ?
Har en kristen som tror på Jesus DHÅ ?

 Om du ikke vet svaret på dette burde du lese deg opp i skriften, dette er barnelærdom.

Det står litt om samstemthet i 1 johannesbrev ..

Ellers står det tydelig i skriften i rom.8 hva som kjennetegner en "sann" kristen les deg opp.

Alle som drives av....... er Guds barn

i verset før står dette..

For hvis dere lever slik kjøttet vil, skal dere dø. Men hvis dere ved Ånden dreper kroppens gjerninger, skal dere leve.


Kommentar #108

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

?

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
Spmål 4. Det er tydelig at Gud visste hva valg jødene ville ta, men om de hadde valgt Jesus kristus ville vi vært uten Gud i denne verden.

Hva bygger du dette utsagnet på?

3 liker  
Kommentar #109

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Hva bygger du dette utsagnet på?

rom.11.11 Så spør jeg: Snublet de for at de skulle falle?  Slett ikke! Nei, deres fall gjorde at frelsen kom til de andre folkene,  og så skulle jødene bli misunnelige på dem.

og..

apg.13.46 Paulus og Barnabas sa da rett ut: «Det var  nødvendig å forkynne Guds ord til dere først. Men siden dere avviser det  og selv ikke finner dere verdige til det evige livet, så går vi nå til  hedningene.

mao. tyder det på at jødene måtte avvise Jesus for at vi hedninger skulle få del i Guds løfter.

 

Kommentar #110

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Fakta på bakken

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

rom.11.11 Så spør jeg: Snublet de for at de skulle falle?  Slett ikke! Nei, deres fall gjorde at frelsen kom til de andre folkene,  og så skulle jødene bli misunnelige på dem.

og..

apg.13.46 Paulus og Barnabas sa da rett ut: «Det var  nødvendig å forkynne Guds ord til dere først. Men siden dere avviser det  og selv ikke finner dere verdige til det evige livet, så går vi nå til  hedningene.

mao. tyder det på at jødene måte avvise Jesus for at vi hedninger skulle få del i Guds løfter.

Da vil jeg stille følgende spørsmål: Taler Paulus her ut fra "fakta på bakken", eller ut fra en frelseshistorisk nødvendighet? Nemlig at jødene måtte fornekte for at hedningene skulle bli frelst?

I løftet til Abraham, sier Herren at i deg skal alle jordens slekter velsignes. Dessuten sier jo Jesus i misjonsbefalingen: Gå ut i all verden og gjør alle folkeslag til mine disipler.

Og så har vi Peter hos hedningen Kornelius, hvor Herren uttrykkelig sier til ham at Det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent.

Jeg tilbøyelig til å tenke at Paulus snakker om "fakta på bakken". Effekten av at jødene forkastet evangeliet, var at de kristne gikk ut i verden og vant hedningene.

Paulus: Gud lukket alle inne i ulydigheten for å kunne forbarme seg over alle.

5 liker  
Kommentar #111

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nei,jeg spør for å vite hva du mener.

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
 Om du ikke vet svaret på dette burde du lese deg opp i skriften, dette er barnelærdom.

Tror du jeg ville spurt deg om disse tingene om jeg var usikker og ville ha svar for meg selv ? Tror du jeg vil meg selv vondt ?
Nei jeg er trygg i det jeg tror på,men det er faktisk viktig som det viser seg her på VD å få frem i lyset hva kristne her på forumet har av ideer og tolkninger.

Jeg vil si det så sterkt at jeg er veldig bekymret hvis slike tanker som flere av dere bringer frem her er vanlig i kristne sammenhenger.

Det jeg ser er en belærende og firkantet og kjærlighetsløs holdning som bruker bokstaven som middel til å banke folk enda lenger ned i fordømmelsens mørke.

Sammenblanding av gammeltestamentelig loviskhet og fordømmelse som går Moses en høy gang.

Det måtte bare sies.3 liker  
Kommentar #112

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
I løftet til Abraham, sier Herren at i deg skal alle jordens slekter velsignes. Dessuten sier jo Jesus i misjonsbefalingen: Gå ut i all verden og gjør alle folkeslag til mine disipler.

utelukker det ene det andre?

Rent juridisk, om en skal forholde seg til slikt, er jorden Guds det er hans skaperverk, men han gav den og herredømme over den til Adam. Likevel når Adam var ulydig fratok ikke Gud herredømme fra Adam. 

I løftet til Abraham var løftet at gjennom hans ætt skulle alle verdens ætter velsignes, Abraham fikk flere sønner, men det var kun gjennom isak velsigelsen skulle forsette. Isak fikk 2 sønner, men bare jakob ble velsignet.

Er ikke dette diskriminering for å bruke Rune Holts uttrykk? 

Du kjenner antagelig resterende, men til slutt er det bare 2 ætter som står tilbake av Jacobs 12 sønner, nemlig juda stamme og benjamins stamme hvor Paulus kom fra.

Spørsmålet er da, selv om jødene hadde vært notorisk ulydige, opphever det Guds troskap mot dem, selvsagt ikke. Siden de ikke ville bøye seg for det samme bildet av loven , men fortsette å dyrke skyggen av kristus, utelukket de seg selv .

Dernest står det tydelig at Gud var bundet av løftene gitt til fedrene, dvs Abraham , Isak og Jacob. Paulus oppfattet helt klart at løftene var israels eiendom , som han sier, det var de som hadde fått dem,  på samme måte som med Adam som var gitt herredømmet over jorden. Gud angrer ikke sine nådegaver og utvelgelse selv om disse  er ulydige.

Det er uansett konsekvenser å stille seg utenfor Guds velsignelse, slik israelsfolket  gjorde gang på gang gjennom historien. Endog ble Gud så harm at han sverget at bare en liten rest skulle bli tilbake av dette folket. Og det har det virkelig blitt det er knapt flere jøder idag enn det var på Jesu tid.

Så kan vi som hedninger mislike at vi har tredd inn i jødenes løfter, men da må vi også tåle at Paulus  alltid brukte jøde først også greker også etter at han hadde begynt å gå til hedningene..

Kommentar #113

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
Spmål 3 sier seg selv det også, Jesus kunne ikke som menneske sende dhå, han måtte først gå til faderen å få all makt i himmel og jord før han hadde myndighet til å sende DHÅ over disipplene.

Her peker du på orden i Guds hus. Likeledes er det at Gud er den eneste Gud med all makt i himmel og på jord, og Jesus Kristus den eneste som kan bringe frelse til menneskene. Hvordan kan det bli diskriminering?

Den sjalu menneskefienden har bare makt på denne jord, og ikke mer enn det vi mennesker gir ham.

Kommentar #114

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
Du kjenner antagelig resterende, men til slutt er det bare 2 ætter som står tilbake av Jacobs 12 sønner, nemlig juda stamme og benjamins stamme hvor Paulus kom fra.

De 10 tapte stammer er ikke tapt, de er spredd verden rundt og Gud holder sitt løfte - også for dem. Men løftet blir ikke overholdt om ikke vi holder vår del av pakten. Det er ikke Gud som bryter paktene, men oss. Ved omvendelse og lydighet mot pakten har vi Guds løfter å stole på.

Kommentar #115

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Sammenblanding av gammeltestamentelig loviskhet og fordømmelse som går Moses en høy gang.

Moses sier min bibel var den ydmykeste mann på jorden i sin tid, meg bekjent var heller ikke Moses fordømmende, det er bare å lese skriften så vil du se det.

På meg virker du å være kraftig påvirket av teologien jeg engang var kraftig influert av nemlig trosbevegelsens og da isærdeles læren Åge åleskjær tok til seg fra E.W kennyon.  En av  Kenyons teser var at  loven som var gitt til jødene var ond, det var denne som gjorde at jødene falt , ergo måtte Jesus oppheve denne ved pinsedag slik at menneskene kunne bli fri lovens bud, og loven er gjeldsbrevet som Kenyon tolket  skulle nagles til korset.

kol.2.14 Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset.

Er det gjeldsbrevet dvs. vår synd eller lovbudene som ble naglet på korset sammen med Jesus, Kenyon hevdet at det er loven som ble korfestet , jeg vil bestemt hevde at det er vår synd Jesus sonet for ikke lovbudene. Problemet ved en slik tolkning Kenyon kommer med dvs. å oppheve loven for oss kristne er at mennesket etter at gjeldsbrevet er slettet etter dette er syndfritt. De gnostsike bevegelser i urkirken forholdt seg til den samme todelingen, dvs også de hevdet at de kristne var under velsignelsen og syndfrie , mens jødene var under forbannelse. Rent logisk om loven ikke finnes mer vil det heller ikke finnes synd.

 Ergo blir da i kenyons todeling/ dualistiske verden denne. At Jødene ved å fortsatt forholde seg til lovens bokstav er under forbannelse, mens den kristne meninghet overtar jødenes plass i og med at BARE de tok imot Jesus er under velsigelsen.

Noe slikt finner jeg ikke i bibelen, dette kalles erstattningsteologi, og nådeforkynnelsen av nyere tid er 100% grunnlagt på denne todelingen Kenyon kom med. 

Dessuten, er det tydelig at Gud på tross av Israels troløshet er trofast, det beviser nemlig jødenes eksistens, det finne intet folk i verden uten eget land som har eksistert så lenge som jødene, det er et Guds under.

Israels 10 tapte stammer forsvant tidlig og ble assimilert, men jødene har holdt stand.

Dette måtte bare sies for å bøte på din kunnskapsløshet. Hagins lære som har hatt stor innflytelse på norsk kristenhet de siste 30 år var 100% inspirert av kenyons lære. Endog er det bevist at mange av Hagins bøker er direkte avskrift av kenyons verker, ergo undres jeg ikke over at du tror at loven er opphevet, selv om bibelen sier noe annet.

 

Kommentar #116

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Synd og nåde

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Nei jeg er trygg i det jeg tror på,men det er faktisk viktig som det viser seg her på VD å få frem i lyset hva kristne her på forumet har av ideer og tolkninger.

- balansen for en troende - er det jo ikke opp til oss på vd å sette, men Geir Rune har bl.a. vist til 1. Johannes brev og tråden har utgangspunkt i hele Guds Ord.  

Jeg har personlig slitt med å plassere 1 Johannes brev inn i "hele Guds Ord".  Det er ikke lett lesestoff for  troen på at en har nåde nok i vente.

Tre ganger behandles syndens problem i brevet.  Oppsummert kan det sies:  1. Den kristne synder og trenger syndeforlatelse.  2.  Den kristne synder ikke, gjør ikke synd, kan ikke synde.  3.  Det er synd til døden.  

Etter denne tolkning er det prinsipielt umulig å synde for den som er født av Gud.  Ved å synde faller en kristen ut av livssamfunnet med Kristus og må derfor så snart han blir seg det bevisst, søke å gjenopprette samfunnet med Herren på den måte som er anvist i 1:9 "Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra urettferdighet."  

Eller man hevder at en så langt en kristen er tro mot sitt nye liv i Kristus og blir i ham, kan en ikke synde.  Den kristne kan falle i synd, men ikke vandre i synd.  Han har ikke synden som sitt livselement.  Han gjør ikke synd, men lider synd.  Den kristne er ikke ett med synden, men hat til synden, som er Guds barns kjennetegn.    

Johannes fremstår noe dobbelt i brevet som gir rom for tolkninger.    Det balanserer mellom å formane til ikke å ende opp i svermerisk syndefrihetslære og heller ikke i forvrengt kristen domsoppfatning uten kamp - som sier nei til døden - som lyset beseirer mørket og kjærligheten hatet, slik utelukker livet i rettferdigheten livet i synden.  Hvor irriterende nærgående det enn er, hevder Johannes at Gudsbarns kjennetegn ikke er synden, men rettferdigheten.  Samtidig kan han si at det er løgn å benekte at en synder - og det er jeg enig i.


1 liker  
Kommentar #117

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Godt stoff

Publisert over 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Johannes fremstår noe dobbelt i brevet som gir rom for tolkninger.    Det balanserer mellom å formane til ikke å ende opp i svermerisk syndefrihetslære og heller ikke i forvrengt kristen domsoppfatning uten kamp - som sier nei til døden - som lyset beseirer mørket og kjærligheten hatet, slik utelukker livet i rettferdigheten livet i synden.  Hvor irriterende nærgående det enn er, hevder Johannes at Gudsbarns kjennetegn ikke er synden, men rettferdigheten.  Samtidig kan han si at det er løgn å benekte at en synder - og det er jeg enig i.

Gjør det enkelt. En synder bekjenner sine synder, omvender seg og lever rettferdig. Den smale stien er smal!

Vær oppmerksom på at brevene var til menigheten i urkirken, skal de gjelde oss må vi ha samme utgangspunkt. Vi kan ikke være splittet som samfunn og så håpe på enhet med Kristus.

Troen på Kristus er ikke en intellektuell eller filosofisk øvelse - det er rett fram. Vi kan ikke vandre på krokete stier. Ingen blir frelst med personlige meninger som fundament. Det er de personlige meningene, uvitenhet og livsløgner vi skal frelses fra, for de fører ikke til målet, leder oss ikke inn på den smale sti. Det er heller ingen vits å beskylde alle andre, for vi er i samme båt. Alle må bruke samme prosess i sin tilnærming til Kristi-lik væremåte og livsførsel.

Hvis vi er så veldig oppsatt på å forklare våre synder, at det er umulig å leve rettferdig fordi vi har arvet synd, tror jeg at Den hellige ånd ikke har så  mye å arbeide med. Angre, bekjenne, omvende og leve rettferdig gir Den hellige ånd godt stoff å jobbe med.

1 liker  
Kommentar #118

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Jeg har personlig slitt med å plassere 1 Johannes brev inn i "hele Guds Ord".  Det er ikke lett lesestoff for  troen på at en har nåde nok i vente.

1.joh brev er i først og fremst et oppgjør med nikolattenes lære, de hevdet nemlig at ved å ta imot Kristus ble mennesket syndfritt. De hevdet også at loven var jødenes og at de kristne var fri denne i og med at denne hørte til den gamle pakt og ikke den nye pakt kristus (merk at jeg utelukker Jesus) kom med.

De delte også Jesus i to deler slik at jesus-delen ble den jordiske onde delen, og kristus delen den gode himmelske. derfor sier Johannes dette i samme brev.

1.joh.2.22 Og hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus

De samme nikolaitter hevdet at siden frelsen var teknisk og ikke på et kjødelig nivå, så kunne de med sin kropp leve ut synden i den tids syndige samfunn uten at det påvirket frelsen.

Ergo advarer johannes mot å elske verden og den lyster.

1.joh. 2. Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden! Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Far i seg.16 For alt som er i verden – kroppens begjær, øynenes begjær og skrytet av alt en eier – det er ikke av Far, men av verden.

Mye av det nikolaittene sto for , finner man igjen i moderne teologi og da spesielt Kenyons verker som vi igjen har fått via Hagin.

New age er en fullgnostisk bevegelse, men læren som kom via hagin/kenyon er en lighet versjon av gnostsik lære, det er mulig derfor du synes at 1. johannesbrev er vanskelig å forstå.

Du har som meg bakgrunn fra trosbevegelsen, jeg syntes også på den tiden jeg var der at det var vanskelig å fortså 1.johannesbrev. Idag synes jeg ikke det.

 

 

Kommentar #119

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

stavefeil

Publisert over 4 år siden

beklager alle stavefeil, 10 minutter er kort tid å redigere på når en skriver langt.

Kommentar #120

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
utelukker det ene det andre?

Jeg oppfatter det slik at det ene utelukker det andre, men er åpen for argumenter.

Jeg tenker at Guds frelsesplan omfattet hele menneskeheten. Utvelgelsen av jødene, hadde til hensikt alle menneskers frelse

Hvorfor måtte da jødene forkaste den frelsesplanen de selv spilte en nøkkelrolle i, for at hedningene skulle bli frelst, når det var nettopp det som var hensikten i utgangspunktet?

3 liker  
Kommentar #121

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor måtte da jødene forkaste den frelsesplanen de selv spilte en nøkkelrolle i, for at hedningene skulle bli frelst, når det var nettopp det som var hensikten i utgangspunktet?

vel,  det spørsmålet  kan vel ingen svare på før vi kommer til himmelen.

Da kan man vel også spørre om hvorfor mennesker (med unntak av israel)  før kristus gikk fortapt, slik vi mennesker tenker er ikke det rettferdig. Når det er sagt er vel det eneste rettferdige at vi alle gikk fortapt.

Heldigvis, kan vi vel si var det en som på tross av all elendigheten vi mennekser stelte i stand sa seg villige til å ta straffen vi skulle hatt..

Da koker vel det hele ned til at alt er en gave, og en gave kan ikke deles ut som en rettighet, mao. det at vi hedninger fikk del i Guds løfter må vel da bety at jødene forkastet gaven Gud gav dem gjennom Jesus kristus?

jeg bare tenker høyt her..

Kommentar #122

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja du tenker høyt.

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Heldigvis, kan vi vel si var det en som på tross av all elendigheten vi mennekser stelte i stand sa seg villige til å ta straffen vi skulle hatt..

Da koker vel det hele ned til at alt er en gave, og en gave kan ikke deles ut som en rettighet, mao. det at vi hedninger fikk del i Guds løfter må vel da bety at jødene forkastet gaven Gud gav dem gjennom Jesus kristus?

jeg bare tenker høyt her..

Jeg har hørt mye forkynnelse i stort sett alle kristne sammenhenger,men det du forfekter ligger utenfor alt jeg har hørt fra vanlige kristne.

Og det er nok som du sier dine egne mennesketanker.Ingen tvil om det.
Jeg synes ellers at dette emnet burde få mange flere kristne til å reise seg og si imot her på Vd når slikt som dette blir ytret.

Det er egentlig skremmende stille.


Kommentar #123

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg har hørt mye forkynnelse i stort sett alle kristne sammenhenger,men det du forfekter ligger utenfor alt jeg har hørt fra vanlige kristne.

Utenfor din sfære så er det mye som skjer, Are karlsen har f.eks fått med seg at loven er jesu skygge og at Jesus kristus er det sanne bilde av loven.

Når det gjelder opphevelsen av loven som spesielt nådeforkynnerene som lener seg til kenyons lære så er denne i sterk fremvekst, og det sier faktisk også bibelen skal skje i endens tid. Forførelser følger stort sett et mønster og disse strømninger har en tendens til å gjenta seg om og om igjen. 

Derfor har det for meg vært en øyeåpner å se hva urkirken kontra gnostsiske bevegelser i kirkens første århundrer prediket, og hvor store likheter det er i vår tid, stort sett strides de skrifttro og "de opplyste" om de samme emner som på den tiden. Bare idag er de bibeltro i kraftig mindretall. Ånd foran bokstav var noe gnostikerne hevdet, opplevelser fremfor lov, de omtalte de bibeltro som tørre vannrenner, endog hadde de kun forakt for deres enkle bibeltro. 

Disse gnostikere som de ortodokse dvs bibeltro omtalte som pnaumatiker(de åndelige) mente at alt før kristus tilhørte jødene også den ufullkomne loven, men de hadde fått noe mye bedre , dvs. opplysning gjennom kristus , gode opplevelser og gode følelser gjennom såkalt gnosis (kunnskap på gresk). De tolket skriften gjennom platons verker og ville vært gode teologer idag, Har lest flere brev hvor disse tolker skriften, om jeg ikke visste når dette brevene ble skrevet(160 e. kr) kunne det godt vært forfattet av en moderne teolog.

I forskjell fra vår tid hvor disse tanker kommer inn fra alle kanter og ikke blir bekjempet , så ble disse tanker kraftig bekjempet i urkirkens tid, inntil institusjonskirken gjorde sin inntreden på 300-400 tallet e.kr

Det som forundret meg mest  ved videre lesning av dogmelære og kirkehistorie var hvor mye av de gnostiske bevegelser lære som har blitt adoptert inn den katolske dogmelære, endog ordrett og dette er rettsnoren for kristenheten idag..?? Det bekymrer meg.

Jeg undrer meg ikke lenger over Jesu ord i luk.18.8  Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?»

Da forstår jeg også hvorfor Paulus profeterte disse ord om endetiden..

2.tess.2.10 Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke ville elske sannheten så de kunne bli frelst.11
Derfor sender Gud over dem en villfarelse som gjør at de tror løgnen.

Løgnen er den samme idag som da den ble introdusert første gang i edens hage,

Du kan bli som Gud og kjenne godt og ondt

Du skal slett ikke dø, men bli opplyst

Du skal få kunnskap.

Alt dette sammen med mantraet , "har Gud virkelig sagt"

Kommentar #124

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det er egentlig skremmende stille

så sant, det burde vært et betydelig større engasjement , men vi er i ferd med å falle i søvn, du er heldig som enda reagerer på hva jeg sier, da er det enda håp om å søke ordet i all sin enkelhet.

For bare få år siden ble jeg kalt demonbesatt , djevel , forfører osv.. for det samme budskapet, men også dette har avtatt..

Vi har idagens multireligiøse samfunn blitt et såkalt tolerant samfunn , der ingenting eller alt er like sant, ergo er det få som står frem og forsvarer skriften i som opprinnelige og enkle rettfrem form.

Dernest kan man ikke komme ifra at forkynnelsen de siste 30 år har vært preget av det jeg hørte Åge Åleskjær si personlig på et møte på 90-tallet, det hadde vært forkynt for mye lov, nå var det kjærligheten som skulle predikes.

Vel.. for meg er ikke lov og kjærlighet motsatser, det har det desverre blitt i dagens kristenhet. Om ikke loven finnes er den heller ikke innskrevet på hjertetavlen og da har man heller ingen rettning som samvittigheten kan føre oss. Ergo er vi blitt lovløse, og det fremstår for meg som  kjærlighetsløst

Kommentar #125

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

De åndelige ja.

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Disse gnostikere som de ortodokse dvs bibeltro omtalte som pnaumatiker(de åndelige) mente at alt før kristus tilhørte jødene også den ufullkomne loven, men de hadde fått noe mye bedre , dvs. opplysning gjennom kristus , gode opplevelser og gode følelser gjennom såkalt gnosis (kunnskap på gresk). De tolket skriften gjennom platons verker og ville vært gode teologer idag, Har lest flere brev hvor disse tolker skriften, om jeg ikke visste når dette brevene ble skrevet(160 e. kr) kunne det godt vært forfattet av en moderne teolog.

I forskjell fra vår tid hvor disse tanker kommer inn fra alle kanter og ikke blir bekjempet , så ble disse tanker kraftig bekjempet i urkirkens tid, inntil institusjonskirken gjorde sin inntreden på 300-400 tallet e.kr

Du mener altså si at åndelige kristne som har opplevelser ala åndsdåp ol.  ikke er på rett kurs uten å ha bokstavens bud klart foran seg å følge ....?
Så loven..som du sier er Jesus åpenbart i menneskelig skikkelse har den samme gyldighet som den hadde i GT.

Hva da med Hans Nielsen Hauge og andre på samme tid som opplevde å få livet snudd oppned av DHÅ ved sterke opplevelser ?
Hva da med meg selv som har hatt slike opplevelser etter forbønn av f.eks han du prøver å snakke dårlig om Åge Åleskjær ?Hva med alle vekkelser som skjedde rundt i Norge,Sverige og England f.eks fra 1800 og utover opp til i dag der tusenvis ble frelst ?
Slike opplevelser som gjør at du aldri noensinne har vært inne på tanken om å tvile på at Gud og Jesus lever ?
Var institusjonskirken som fikk stoppet "de åndelige" redningen for den åndelige skjeve utvikling på 3-400 tallet ?

Kommentar #126

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

slik fanden tolker budskapet

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Du mener altså si at åndelige kristne som har opplevelser ala åndsdåp ol.  ikke er på rett kurs uten å ha bokstavens bud klart foran seg å følge ....?

Om du har lest litt av det jeg har skrevet, så ville du sett at det ikke er slikt jeg skriver fra eget hode, det er nitidig arbeid å lese alt jeg har fremført, og det er ikke slikt at jeg selv har ønske dette. jeg sa til herren da han ledet meg inn i dette at det måtte komme lett og det har det virkelig gjort.

Uansett, pnaumatikere ble kalt dette nedsettende av de bokstavtro, dvs. de ortodokse , grunnen var den at de søkte kun innover iseg selv og var kun opptatt av å fylle sine egne åndelige behov, det ble en egosentrisk øvelse.

I motsatt ende hadde vi de ortodokse som mente at et liv i ånden ville vise seg i fysiske liv, gjennom et liv som var til Guds behag. Dvs. som 1.johannes omtaler som en dyd.

1.joh.3.7 Mine barn, la ikke noen føre dere vill! Den som gjør det som er rett, er rettferdig, slik Kristus er rettferdig.

Disse åndelige som kun var opptatt av å fylle eget behov hadde ikke tid til å gjøre rett , kun til å fylle egne åndelige behov, og det sier seg selv en åndelighet som er innovervendt vil ofte bli egosentrisk, og det johannes advarer mot er nettopp en slik åndeligehet. 

I min tid i trosbevegelsen var denne innadventheten noe av det jeg reagerte på, også den gjentagende fokus på åndelig opplevleser og minimalt fokus på rett liv. Nå er det læren jeg kritiserer ikke menneksene det var mange av disse som var meget oppriktig i sin tro og ønsket av hele sitt hjerte å gjøre rett..

Har ingen vansker med Ånden om Ånden får gjøre en gjerning med oss slik at vi blir lik Jesus, dvs en utatrettende åndelighet, hvor fokuset ikke er åndelige opplevelser , under og tegn, men at Guds ord får ha fokus og hvor dette etterleves i praksis akkurat som Paulus beskriver i 

rom.12. 1 Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet,  søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for  Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.Kommentar #127

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Vekkelser

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Hva med alle vekkelser som skjedde rundt i Norge,Sverige og England f.eks fra 1800 og utover opp til i dag der tusenvis ble frelst ?

Om du leser vekkelsehistorie vil du alltid finne en fellesnevner, utadvendt åndelighet, altså en åndelighet som viste seg i levd liv.

Hans Nielsen Hauge nevner du, det skjedde knapt et under i hans tid, men er den predikant som har endret Norge mest, så på hvilken måte er den  innadvendte åndelighet vi nå ser med å endre Norge til det bedre?

Synes jeg at jeg fortjener noen svar fra deg, har tross alt svart på det meste du har spurt om.

Kommentar #128

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Var institusjonskirken som fikk stoppet "de åndelige" redningen for den åndelige skjeve utvikling på 3-400 tallet ?

Det er en løgn, som har fått leve i århundrer.

Det som derimot skjedde  var at denne institusjonskirken adopterte det meste som disse åndelige stod for, den 300 år lange vekkelsen idenne kirken stoppet og fortsatte på utsiden av den.

Den katolske kirken begynte etter denne tid å forfølge de som stod på det bibleske rettfrem ordet. I tillegg gjorde denne kirken sitt ytterste for å fjerne den skrevne læren gnostikerne stod for. Grunnen tror jeg er denne, om deres verker hadde levd side ved side med dogmelæren ville inspirasjonen for mange av dogmene blitt avslørt. 

Heldigvis var det noen gnostikere som så faren og gravde ned mange av sine bøker og skrifter, slik at DKK ikke kunne brenne dem, dette er nå funnet på 1900-tallet og har nå fremkommet som skrifter som kan leses på norsk i bla. serien verdens helllige skrifter. Har hele serien selv, og har lest  det meste av slikt som er interresant fra et kirkehistorisk perspektiv. 

Også  kirkefedrene, som ikke var så uhildede som en skulle tro, Augustin, var mer filosof enn kristen vil jeg påstå, iallefall er alle hans tolkninger tydelig forankret i Plotins nyplatonisme. Arvesyndlæren er en slik lære.

Kommentar #129

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ikke noe under ?

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
Hans Nielsen Hauge nevner du, det skjedde knapt et under i hans tid, men er den predikant som har endret Norge mest, så på hvilken måte er den  innadvendte åndelighet vi nå ser med å endre Norge til det bedre?

Jeg ser det som et under hver gang et menneske oppdager at syndene er tilgitt  kun av nåde,og at lovbud og strenge regler ikke lenger behøver å trykke folk ned så de må gå nedbøyet med fordømmelsen hengende over seg morgen middag og kveld fordi predikanter står med slegga klar for sine tilhørere.
Jeg tror Hauge var en høyreorientert grunder som løftet folk opp og fikk dem til å tro på seg selv og egen mulighet til livberging.
Ikke ulikt dagens Frp.

Kommentar #130

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Du kan bli som Gud og kjenne godt og ondt

Du skal slett ikke dø, men bli opplyst

Du skal få kunnskap.

Alt dette sammen med mantraet , "har Gud virkelig sagt"

"Du kan bli som Gud og kjenne godt og ondt

Du skal slett ikke dø, men bli opplyst

Du skal få kunnskap."

Dette var ikke løgn. Kunnskapens tre gjorde mennesket istand til å skille mellom godt og ondt, slik som Gud kjenner det.

Du skal slett ikke dø, - vel de levde i ytterligere over 900år  men så døde de. Så Satan snakket sant, men utelot å forklare at døden ville komme senere.

Opplyst ble de og kunnskap fikk de. De ble derfor ansvarliggjort sine handlinger.

Løgnen kommer i sannhetens bunad, men skjuler all sannhet, som bare Den hellige ånd kan formidle. Det er derfor mennesket lar seg forføre, for den fulle sannheten har en høy pris.

Kommentar #131

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg ser det som et under hver gang et menneske oppdager at syndene er tilgitt  kun av nåde,og at lovbud og strenge regler ikke lenger behøver å trykke folk ned så de må gå nedbøyet med fordømmelsen hengende over seg morgen middag og kveld fordi predikanter står med slegga klar for sine tilhørere.

Hadde du kommet med det utsagnet for 30-40 år siden så kunne det nok hatt noe relevanse, men ikke idag. Det du beskriver er pietisme, jeg er absolutt ingen pietist , jeg er konservativ.

Jeg kjenner mange konservitive ingen av dem er fordømmende og trykker folk ned, men de holder seg til det skrevne ord på en rettfrem måte, det betyr i praksis å ta ut sin egen bjelke av øyet før en kritiserer andres flis.

Forøvrig er det flere tiår siden jeg hørte en predikant som slegger ned sine tilhørere, jeg vi heller hevde at dagens predikanter er slike som Paulus advarer mot. Dvs. slike som forteller det som klør oss i øret.

Kommentar #132

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Løgnen kommer i sannhetens bunad, men skjuler all sannhet, som bare Den hellige ånd kan formidle. Det er derfor mennesket lar seg forføre, for den fulle sannheten har en høy pris.

Sant, løgnen består i å gjøre en liten endring på det Gud sa.

Man ser det samme når Jesus blir fristet, satan bruker Guds ord, men i en feil setting, Jesus derimot bruker Guds ord på rett måte..

Derfor er det også vanskelig å avsløre løgnen uten vha. Guds ånd.

Idag er kristenheten så lite oppmerksom at sjelefienden kan komme unna med nesten hva som helst.

Kommentar #133

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror Hauge var en høyreorientert grunder som løftet folk opp og fikk dem til å tro på seg selv og egen mulighet til livberging.
Ikke ulikt dagens Frp.

Hauge var nok klassisk konservativ , ikke slik konservatisme tolkes idag

 FRp stort sett liberalt, og ikke videre høgreorientert, det gamle konservative høgre var blåere enn dagens høgre.

Hauges viktigste bidrag til vårt norske samfunn var at arbeid adler mannen sammen med nøkternhet.  

Altså at latskap og griskhet  ikke skaffer mat på bordet..

1 liker  
Kommentar #134

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
Derfor er det også vanskelig å avsløre løgnen uten vha. Guds ånd.

"Hauges viktigste bidrag til vårt norske samfunn var at arbeid adler mannen sammen med nøkternhet."

- og kvinnen, Hauge var en pioner i likestillingens utvikling.

Kommentar #135

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
Derfor er det også vanskelig å avsløre løgnen uten vha. Guds ånd.

Ha i mente at mennesket vet forskjell på rett og galt, faktisk i utgangspunktet. 

Men så opplever vi at fristelsene forfører oss. Jesus fastet i 40 dager og ble hele tiden fristet av djevelen. Menneskefienden ble avvist, og Jesu forberedelse på sin treårige misjon var over og arbeidet kunne begynne.

Vår situasjon er den samme, vi vet forskjellen og må stå i mot slik at arbeidet kan begynne.

Kommentar #136

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tja.

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Men så opplever vi at fristelsene forfører oss. Jesus fastet i 40 dager og ble hele tiden fristet av djevelen. Menneskefienden ble avvist, og Jesu forberedelse på sin treårige misjon var over og arbeidet kunne begynne.

Vår situasjon er den samme, vi vet forskjellen og må stå i mot slik at arbeidet kan begynne.

Jesus ble nok fristet stadig vekk under hele sitt liv.Han måtte til og med snakke til Peter som ble brukt av satan til å friste ham til å la være fullføre verket frem til korset.
Vi blir også selvfølgelig fristet,men vi kan ikke sammenligne oss med Jesus som seiret hver gang.
Men som godt er så kan Gud bruke oss selv om vi ikke er fullkomne.
Så vår situasjon er overhode ikke den samme som den Jesus var i.

Kommentar #137

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jesus ble nok fristet stadig vekk under hele sitt liv.Han måtte til og med snakke til Peter som ble brukt av satan til å friste ham til å la være fullføre verket frem til korset.
Vi blir også selvfølgelig fristet,men vi kan ikke sammenligne oss med Jesus som seiret hver gang.
Men som godt er så kan Gud bruke oss selv om vi ikke er fullkomne.
Så vår situasjon er overhode ikke den samme som den Jesus var i.

Vi må erkjenne vår ufullkommenhet, men den skal ikke dyrkes eller unnskyldes. Vi skal dyrke den fullkomne Gud, derfor trenger vi nådegaver. Ingen av oss kan makte å leve fullt ut rettferdig på egen hånd - ingen! Men det er derfor vi har Gud med oss, og da kan ikke menneskers visdom føre oss. Åpner vi øret mot svakhetenes forsvar, lukker vi øret for omvendelsens mirakuløse kraft. 

1 liker  
Kommentar #138

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Men som godt er så kan Gud bruke oss selv om vi ikke er fullkomne.
Så vår situasjon er overhode ikke den samme som den Jesus var i.

Nøyaktig samme - samme fiende, samme mål, samme metode for å nå målet. Jeg ser ingen forskjell.


Kommentar #139

Jan Ivar Andresen

0 innlegg  44 kommentarer

Bokstavtro mot hva?

Publisert over 4 år siden

Jeg undres når jeg leser kommentarene til GRL om a ta Bibelen bokstavelig og det er to spørsmål som umiddelbart dukker opp:

1. Slik jeg har forstått det er Bibelen i seg selv en tolkning av blant annet hebraiske og greske tekster og lærde prøver etter beste evne å tolke hva teksten faktisk betyr og det er ikke alltid selvsagt.  Resultatet har blitt at forskjellige oversettelser på forskjellige språk ikke er helt identiske.  Så hvilken tekst (les tolkning) skal du da være bokstavtro mot?

2. Det brukes utrykket "Guds Ord" om Bibelen.  Begrepet "Guds Ord" finnes i Bibelen, men brukes aldri som et begrep på samlingen av de 66 skrifter som vi kaller Bibelen.  Hvordan kan noen som er bokstavtro da ta begrepet "Guds Ord"  og gi begrepet et annet innhold enn det som finnes i Bibelen?  

Jeg er en enkel lekmann som ønsker å ta Bibelen og dens budskap på alvor , men er ikke i stand til å forstå hvorfor det skulle bety at jeg må ta hvert enkelt ord og setning i min norske Bibel fullstendig bokstavelig.  Jesus talte mye i liknelser for å få fram et poeng, et budskap, og for meg virker det helt meningsløst å ta hvert ord i disse liknelsene helt bokstavelig (ref muligheten for å bli enøyet og enarmet).  Bokstaven er ikke poenget, men budskapet.

3 liker  
Kommentar #140

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

?

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Nøyaktig samme - samme fiende, samme mål, samme metode for å nå målet. Jeg ser ingen forskjell.

Vet du ikke at Jesus var/er Guds sønn som kom til jorden i menneskelig skikkelse unnfanget ved DHÅ født av en kvinne for en eneste hensikt ? Å leve det livet ingen menneske har mulighet til.
Jesus sier at Faderen og jeg er ett.I tillegg den tredje person DHÅ gjør det den store forskjellen på Jesus og oss.
Hadde Gud trodd at vi mennesker kunne oppnå å leve feilfritt hadde ikke Jesus trengt å komme til jorden for å oppfylle loven for oss.
Det høres ut på deg som om vi har den samme muligheten som Jesus hadde ?

Her må du virkelig forklare alle på VD hva som ligger bak det du skriver !


Kommentar #141

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Skriften har svaret

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Vet du ikke at Jesus var/er Guds sønn som kom til jorden i menneskelig skikkelse unnfanget ved DHÅ født av en kvinne for en eneste hensikt ? Å leve det livet ingen menneske har mulighet til.
Jesus sier at Faderen og jeg er ett.I tillegg den tredje person DHÅ gjør det den store forskjellen på Jesus og oss.
Hadde Gud trodd at vi mennesker kunne oppnå å leve feilfritt hadde ikke Jesus trengt å komme til jorden for å oppfylle loven for oss.
Det høres ut på deg som om vi har den samme muligheten som Jesus hadde ?

Her må du virkelig forklare alle på VD hva som ligger bak det du skriver !

Det trenger jeg ikke, det gjør skriften:

Dette sier han som er amen, det troverdige og sanndrue vidne, ophavet til Guds skapning: 15 Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kold eller varm; gid du var kold eller varm! 

16 Derfor, da du er lunken, og hverken kold eller varm, vil jeg utspy dig av min munn. 17 Fordi du sier: Jeg er rik og har overflod og fattes intet, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken, 

18 så råder jeg dig at du kjøper av mig gull, glødet i ild, forat du kan bli rik, og hvite klær, forat du kan klæ dig i dem og din nakenhets skam ikke skal bli åpenbaret, og øiensalve til å salve dine øine med, forat du kan se! 

19 Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg; vær derfor nidkjær og omvend dig! 

20 Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med mig. 

21 Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med mig på min trone, likesom jeg og har seiret og satt mig med min Fader på hans trone. 

22 Den som har øre, han høre hvad Ånden sier til menighetene!

Kommentar #142

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Håpløst.

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det trenger jeg ikke, det gjør skriften:

I en samtale eller debatt som det kalles her,er det naturlig og nødvendig å bruke egne ord for å si det man sjøl tenker.
Jeg blir ganske oppgitt når jeg kommer med spørsmål som krever egen vurdering og så er svaret sitater fra Bibelen det jeg får til svar.

Hvis du med dette sitatet mener at du lever uten feil må jeg bare beklage og ønske lykke til i drømmeland.
Jesus sa en annen ting du bør få med deg:"Den som sier at han ikke har synd dårer seg selv,og sannheten er ikke i ham".

3 liker  
Kommentar #143

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Skriften utlagt

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
I en samtale eller debatt som det kalles her,er det naturlig og nødvendig å bruke egne ord for å si det man sjøl tenker.
Jeg blir ganske oppgitt når jeg kommer med spørsmål som krever egen vurdering og så er svaret sitater fra Bibelen det jeg får til svar.

Hvis du med dette sitatet mener at du lever uten feil må jeg bare beklage og ønske lykke til i drømmeland.
Jesus sa en annen ting du bør få med deg:"Den som sier at han ikke har synd dårer seg selv,og sannheten er ikke i ham".

Du legger ord i min munn jeg ikke har uttalt. Du leser hva jeg og andre skriver gjennom et personlig filter som reduserer forståelsen av det som blir sagt.

Skriften er svaret, og svaret i de skriftsteder som ble henvist er tydeligere enn noe menneske selv kan komme med. Det er Gud selv sin forklaring på ditt spørsmål.

Men jeg skal tyde det med mine ord:

14 Dette sier han som er amen, det troverdige og sanndrue vidne, ophavet til Guds skapning:

Den som taler er Jesus Kristus, Ordet som skapte det som er skapt.

 15 Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kold eller varm; gid du var kold eller varm! 

Til enhver tid ser Han oss, hver enkelt og kjenner våre tanker, ord og gjerninger. Han taler til menighetene, altså de som utgir seg for Kristi disipler. Han taler til de likegyldige, de som mener at alt er like gyldig, som ikke er hederlige i sin adferd, som ikke gjør alt de kan i sin omvendelse og som vandrer på den brede sti. Om disse ønsker Han en klar og tydelig adferd, enten representere Herren med glød og iver, eller avstå uten hykleri - altså varme eller kalde.

16 Derfor, da du er lunken, og hverken kold eller varm, vil jeg utspy dig av min munn. 

Disse er oss som du sier. At vi ikke kan følge Herren for Han er så spesiell at ingen kan leve opp til Hans standard, men vår lunkenhet er usmakelig for Gud og vi forkastes. Likevel gir Han oss et håp. som vi ser videre i versene.

17 Fordi du sier: Jeg er rik og har overflod og fattes intet, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken, 

Vi tror at vi er reddet, frelst ved tro og nåde (frelsens rikdom), men nåden aktiveres ikke uten en tro som fører til en endring, så fra Guds synsvinkel - som ser oss i sannhet - lever vi en løgn om oss selv. Vi må handle ifølge vår tro, og for å aktivere nådegavene må vi investere noe annet enn lunkenhet.

18 så råder jeg dig at du kjøper av mig gull, glødet i ild, forat du kan bli rik, og hvite klær, forat du kan klæ dig i dem og din nakenhets skam ikke skal bli åpenbaret, og øiensalve til å salve dine øine med, forat du kan se!

Gull glødet i ild er sannheten uten slagg, uten menneskelige livsløgner og den rene kjærlighet fra Gud som på mirakuløst vis aktiverer himmelens kraft i menneskets sjel. Hvite klær er - de rene gjerninger, en sann gudsdyrkelse uten hykleri og uten svik. Øyensalve er åpenbaringens ånd som viser oss virkeligheten slik den er fra Guds synsvinkel - et skifte av måten å se på som viser oss sannheten i alle ting. Dette skiftet av synsvinkel gjør mirakler naturlige og mulige - og ved miraklenes Gud viser vi en tro, en tro som fører til frelse. Vi flytter det naturlige fjellet av synd ut av vår vei.

 19 Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg; vær derfor nidkjær og omvend dig! 

Den som ikke omvender seg vil tuktes, ved at syndens bånd binder sjelen og at Herren ikke løsner disse uten omvendelse. Nidkjær omvendelse som endrer livsførsel til å følge Herren på veien, og gi sitt liv i tjeneste som Han selv har gjort. Vi tar vårt kors opp å følger Ham.

20 Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med mig.

Herren står der - hele tiden - og banker på sinnets og hjertets dør. Den som åpner disse dørene vil oppleve Herrens smakelige måltid - fredens og gledens sanne evangelium, og vi deler det smakelige måltidet med det vi har å gi, vår glød, vår iver, vårt fulle engasjement, vår tjeneste (vi slutter å forsvare vårt syndevesen og unnskylder oss ikke lenger for vår svakhet, men søker styrke i Han som har den.) - og utspys derfor ikke fra Guds munn. Disse måltider er åndelige og den fulle overgivelse av livet i Guds hånd og ledes av Ham i alt vi gjør, tenker og er. Her forlater vi verden og trer inn i Hans rike - selv om vi befinner oss i verden - i den, men ikke av den. Dette er et tydelig svar på ditt spørsmål om forskjellen mellom oss og Sønnen. Det er Herren selv som utligner denne forskjellen, ingen kommer til Faderen uten gjennom Ham. I disse få versene forklarer Han selv veien, sannheten, lyset og livet.

 21 Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med mig på min trone, likesom jeg og har seiret og satt mig med min Fader på hans trone. 

Seieren over synden løfter oss opp på Herrens trone, på samme måte som Hans seier har løftet Ham opp på Faderens trone. Dette setter oss i nøyaktig samme posisjon som Jesus Kristus - og Hans oppgave er å lede oss dit. 

De som åpner døren for Ham, åpner døren inn til himmelens rike, det rike som ikke er av denne verden. Men en verden hvor mirakler fører frem til en fullkommen livsførsel, liksom vår Fader i himmelen er fullkommen.

Det som er mer eller mindre enn dette er ikke av Gud, men av løgnens mester som bedrar menneskene til å tro enten mer eller mindre enn dette.

22 Den som har øre, han høre hvad Ånden sier til menighetene!

Den som er besjelet med den Ånd som kommer fra Gud har øre, og kjenner ordenens opphav - vet hvem som taler og gjør efter det.

3 liker  
Kommentar #144

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Jan Ivar Andresen. Gå til den siterte teksten.
1. Slik jeg har forstått det er Bibelen i seg selv en tolkning av blant annet hebraiske og greske tekster og lærde prøver etter beste evne å tolke hva teksten faktisk betyr og det er ikke alltid selvsagt.  Resultatet har blitt at forskjellige oversettelser på forskjellige språk ikke er helt identiske.  Så hvilken tekst (les tolkning) skal du da være bokstavtro mot?

Det vi kaller det gamle testamentet er basert på den jødiske kanon og er på hebraisk, alle våre bibler er oversatt fra hebraisk grunntekst.

Det vi kaller det nye testamentet er orginalmanuskriptene på gresk. Problemet er ikke oversettelsene men de som oversetter. Veldig mye av det vi tror på har grunnlag i teologi, og da spesielt dogmelære, derfor i tvilstilfeller vil man se at oversetteren heller mot det denne selv tror på.

Treenighetslæren finnes ikke i biblen, ei heller inkarnasjonslæren, ei heller arvesyndlæren, alt dette er dogmer kommet til i oldkirken (ikke urkirken) selv om dette ikke er bibelske tema har det likevel blitt endel av vår hverdag. Dette preger også oversettelser.

La meg ta et helt konkret eksempel på dette fra 1930 års norsk bibel.

1.kor.15.50 Men dette sier jeg, brødre, at kjød og blod kan ikke arve Guds rike, heller ikke arver forgjengelighet uforgjengelighet.

Ordet kjød her henleder til arvesyndlæren og kjød er da vår onde natur, en kan da dra en sluttning at vår onde natur og blod skal ikke arve udødelighet.

Det den greske tekst egentlig sier er at kjøtt (sarx) og blod ikke skal arve udødelighet, altså blir forskjellen  på den ene påstanden at kjøtt skal arve udødelighet, men ikke blod, mens den opprinnelige budskapet om at vår kropp (kjøtt og blod)  ikke skal arve udødelighet  faller bort.

Akkurat detet verset ble et stort stridstema mellom gnostikere og ortodokse i urkirken, emnet blir litt stort for å drøfte i en kommentar.

Det som derimot bekymrer meg er at treenighteslære og inkarnasjonslæren finnes og er tydelig beskrevet i de gnostiske skrifter alt 140 e.kr, på den tiden ble dette bekjempet  med all kraft av urkirken. 200 år etter adopterte oldkirken dette nærmest ordrett, og gjorde dette  til en dogmer..

Jeg tar med dette fordi dette blir betegnet som evige sannheter, og en av grunnsteinene i alle verdens kirker.

 

2 liker  
Kommentar #145

Jan Ivar Andresen

0 innlegg  44 kommentarer

Og svaret er....?

Publisert over 4 år siden

Som du selv beskriver GRL, så er vår Bibel en tolkning av grunnteksten (hvor jeg har forstått at heller ikke alle manuskriptene som oversettelsene bygger på er helt identiske) så da gjenstår fortsatt spørsmålet mitt:  Hvilken bokstav (les: oversettelse) skal du vært tro mot?  

Eller legger du noe annet i det å være bokstavtro enn den bokstavelige tolkningen  av begrepet bokstavtro?

2 liker  
Kommentar #146

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Jan Ivar Andresen. Gå til den siterte teksten.
Som du selv beskriver GRL, så er vår Bibel en tolkning av grunnteksten (hvor jeg har forstått at heller ikke alle manuskriptene som oversettelsene bygger på er helt identiske) så da gjenstår fortsatt spørsmålet mitt:  Hvilken bokstav (les: oversettelse) skal du vært tro mot?  

Snakker du om nt eller gt nå?

De jødiske skrifter kan man stole 100% på jødene har nemlig vernet dem grundig.

Når det gjelder Nt så er det 5000 manuskripter mange funnet fra 1 og 2 århundre som har lagt grunnen for den skriftsamling vi har idag, dette er mer enn nok til å kunne bekrefte at disse er identiske med orginalen.

Ellers synes jeg at spørsmålet ditt er upresist, det er nemlig ikke slikt at alt er feil fordi ett ord er endret.man må likevel se på helheten.1 liker  
Kommentar #147

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Jan Ivar Andresen. Gå til den siterte teksten.
2. Det brukes utrykket "Guds Ord" om Bibelen.  Begrepet "Guds Ord" finnes i Bibelen, men brukes aldri som et begrep på samlingen av de 66 skrifter som vi kaller Bibelen.  Hvordan kan noen som er bokstavtro da ta begrepet "Guds Ord"  og gi begrepet et annet innhold enn det som finnes i Bibelen?  

Ja hvordan kunne slangen i edens hage bruke ordene" har Gud virkelig sagt"?

Det blir omtrent som du sier her, men vi lever i en verden full av forførelser, og teologien blir deretter.

Uansett, er vannet alltid renest ved kildens utløp, jo lenger ned kilden kommer i sin ferd jo mer forurenset blir vannet, i tidslinjen er vi nå kommet til kildens endeløp og vannet er skittent, men menneksene liker dette skitne vannet.

Det jeg har gjort er å søke  ved kildens utløp før alle forurensinger, for å se om jeg kan finne det rene vann, det har jeg funnet. Vannet er der fortsatt, men da må sinnet renses for alt som heter dogmer, teologi , teser og lese ordet slik det står rett ut.

Ikke ulikt det paulus sier om sine skrifter.

2,kor.1.13  For det ligger ikke noe annet i det vi skriver, enn det dere selv kan lese og forstå. 

Tiltross for disse rett frem  ord av Paulus , er ingenting i bibelen  mer teologisert enn de brev Paulus skrev. Hvorfor skal det være nødvendig ? Når Paulus som stort sett skrev til enkle uskolerte mennsker, sa at det ikke lå noe mer i det han skrev enn at disse enkle mennesker kunne forstå??

 

2 liker  
Kommentar #148

Jan Ivar Andresen

0 innlegg  44 kommentarer

Med andre ord ikke helt bokstavtro

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
Ellers synes jeg at spørsmålet ditt er upresist, det er nemlig ikke slikt at alt er feil fordi ett ord er endret.man må likevel se på helheten.

Jeg forstår det du skriver dithen at du likevel ikke her helt bokstavtro i ordets bokstavelige mening.  

Da er vi faktisk enig!  Man må se på helheten for å forstå hva Bibelen ønsker å si oss.  Det er et viktig moment for å forstå Bibelen.


2 liker  
Kommentar #149

Jan Ivar Andresen

0 innlegg  44 kommentarer

Og det du egentlig mener er....?

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
Ja hvordan kunne slangen i edens hage bruke ordene" har Gud virkelig sagt"?

Sitatet over har du brukt mange ganger og jeg oppfatter det som en herskerteknikk overfor dem som ikke mener det samme som deg.

Når det er sagt så forstår jeg rett og slett ikke hva det siste innlegget ditt har å gjøre med  problemstillingen jeg reiste.

Jeg gjentar: hvordan kan en påberope seg å være bokstavtro når en gir et bibelsk begrep ("Guds Ord") et annet innhold enn det Bibelen selv gir?

2 liker  
Kommentar #150

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Jan Ivar Andresen. Gå til den siterte teksten.
Jeg gjentar: hvordan kan en påberope seg å være bokstavtro når en gir et bibelsk begrep ("Guds Ord") et annet innhold enn det Bibelen selv gir?

Et annet syn enn det du har mener du vel kanskje heller å si? Det er tydelig gjennom din argumentasjon at du hevder å være bibeltro, vel du er isåfall den trettende på dusinet.

Hva jeg mener er helt uvesentlig, jeg har kun prøvd å belyse litt av hva de tidligste kildene hadde å stri med for deretter å vise at dagens samfunn ikke er fri de samme tanker som urkirken stred med.

I tillegg mangler jeg eksempler på hva DU mener er ett annet syn enn bibelen gir, jeg har trossalt prøvd å grunngi mine kilder så tydelig som mulig for å slippe å få slike stempel på meg som du kommer med her..

Så hva mener så du gir et annet innhold enn bibelen selv av det jeg sier, vær ærlig nå ikke gå rundt grøten.

 

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere