Håkon Hovda

151

Hvorfor kirken må forkynne hele Guds Ord

Det hjelper lite om du har et godt liv om det er basert på en bevisst løgn som du en dag vil stå til ansvar framfor Gud for.

Publisert: 13. jul 2017

I dag hørte jeg nyheten om at Eugene Peterson, forfatteren bak blant annet The Message, har gitt sin støtte til enkjønnede ekteskap. Han begrunner dette skifte med at han over de senere årene har møtt flere homofile som ser ut til å ha et godt åndelig liv. Dette er ikke akkurat dyp teologi fra en av hans kaliber, men er dessverre ikke uvanlig. Det er mange av disse i Norge som også viser til det man kaller anekdotiske bevis. Det vil si eksempler fra mennesker man kjenner (eller ikke) som bevis for at det man argumenterer for er rett og riktig.

Problemet er bare det at Bibelen spør aldri om den menneskelige erfaring i spørsmål om sannhet og løgn. Det hjelper lite om du har et godt liv om det er basert på en bevisst løgn som du en dag vil stå til ansvar framfor Gud for. I evgihetsperspektiv tror jeg vi trygt (og skremmende) kan slå fast at de få årene vi har i dette livet plutselig ikke vil være like viktige for oss lenger. 

Tim Keller sa at den som skifter syn med begrunnelse i møte med fine homofile mennesker, avslører at deres tidligere ståsted ikke kunne være grunnet i gjennomtenkte teologiske eller etiske argumenter, men heller i fordomsfulle holdninger mot homofile som verre enn andre syndere.

Homofile, seksuelle synder er ikke verre enn andre synder innfor Gud. Alle våre synder, lærer Bibelen oss, fordømmer oss fra Guds nærvær fordi Gud er hellig. Faktisk går Bibelen så langt som å si at til og med være beste gjerninger er som skitne plagg for Gud (Jes 64.5). Paulus sier til Titus (3.5a) at vi ikke er frelst på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig (...). Når så kristne ledere velsigner homofilt samliv på basis av at de lever godt og har mange gode, kristne verdier, så gjør man deres gjerninger til basis for Guds velsignelse over dem, mens vi vet at Bibelen fordømmer deres gjerninger.

Troens lydighet til Kristus, ikke gjerninger eller gode intensjoner, bringer Guds velsignelse.

Et annet punkt som stod ut i det Peterson sa, var hvordan de aldri gjorde noen sak utav det (homofili) eller snakket om det i de menighetene han var en del av lederskapet. Man bare antok at de var kristne som alle andre i kirken. Utover det faktum at dette utsagnet, ubevisst eller ikke, setter et skille mellom "oss" og "dem" (ironisk nok noe de liberale ofte gjør i sin iver etter å vise at "de" er like gode som "oss"), så sier det også noe om faren ved å ta teologiske sannheter for gitt. Like mye forteller det oss at det man ikke lærer kirken sin, det vil de lære seg selv enten på den ene eller andre måten, og kanskje oftere enn ikke blir de forført.

Det er en grunn til at Jesus har innsatt lærere og ledere i Sin kirke.

Dette bør være et stort varsko til de pastorer og ledere som tar for gitt at de sannhetene som man holdt til som fullstendig hugget i stein for få år siden, ikke kan tas for gitt. Det vil alltid være de som ønsker å komme inn blant sauene for å forføre og ødelegge. Derfor sa også Paulus til de eldste i Efesos i sin avskjedstale: Ta vare på dere selv og på hele den hjord som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for. Vær hyrder for Guds menighet, som Han vant ved Sitt eget blod. - Apg 20.28


Paulus var også klar på hvordan dette skulle gjøres, nemlig gjennom forkynnelsen av hele Guds Ord (Apg 20.26-27). Altså vil den pastor og forkynner som ikke lærer sin flokk i disse Guds Ords sannheter stå ansvarlig ovenfor Gud, ikke bare for sitt eget liv, men også for de under hans ledelse og omsorg.

Så mange pastorer og ledere er glade i å fortelle historier og anekdoter. De forkynner om temaer og ting de tror folket vil høre om. Men slik gjør de seg til doms over Guds eget Ord da de antar at de vet mer om hva folket trenger å høre enn det som Gud selv i Sin visdom har forsørget oss med i Sitt Ord. Om du er en leder på et gitt nivå kan du være sikker på at dine får under deg har et teologisk syn på ting du aldri snakker om utifra Bibelen.

Den samme sannheten gjelder også for foreldre sitt ansvar i å lære sine barn opp i den kristne troen. Det er ingen erstatning for det du gir videre til dine barn. Og det er ikke noen røster som har en slik innflytelse over dine barns tro som du og jeg har som forelder.

Om ikke noe annet så er denne triste saken en påminner om hvorfor vi må holde fast ved, lese, studere og undervise hele Guds Ord. Både for egen skyld og de som lytter til oss sin skyld. 

Artikkel i Korsets Seier. 

6 liker  
Kommentar #51

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Veldig godt forklart. Israel er fremdeles Guds folk.

Johannessen er bevandret i både Loven, Profetene og Apostlene. Og utlegningene derav. 

3 liker  
Kommentar #52

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Vanligste synet

Publisert over 4 år siden

Dispensasjonslæren eller tidshusholdningslæren på norsk, har mange syn, men det vanligste er E.W.Kenyons syn, hvor menigheten dvs. den kristne erstatter det forkastede israelske folket.

Ifølge min bibel har Gud aldri forkastet sitt folk, men det israelske folket forkastet den frelse Gud hadde sendt dem, nemlig Jesus kristus.

Pga. denne forkastelsen av kristus er de utelatt fra løftene i kristus, men Gud har også lovet at en rest / en levning av dette folket skal få frelse når hedningene har kommet inn i fullt tall.

Ang. en rest/levning så er det åpenbart at isralittene er blitt det gjennom de siste 2000 år. Jødefolket og kinesere er omtrent like gamle folk. Isralittene er ca 14-15 millioner på verdensbasis, mens kinesere er 1,4 milliard.

1 liker  
Kommentar #53

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Nei, ingen oppfyllelse av loven enda?

Publisert over 4 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Blander du Kristi oppfyllelse av Loven med Guds oppfyllelse av profetiene?

Nei, Gal 4,21 -26 er en forklaring til oppfyllelsen av loven OG oppfyllelsen av profetene. > "Det Jerusalem der oppe" - tilsvarer Åp 21,1 -3 viser til Jes 65,17, 2 Pet 3,13.

Hvorfor man mener Kristus har oppfylt noe, er vel ikke basert på fakta? Er han ikke oppstandelsen og livet da?

Åp 21,3 er forenelig med en rekke andre bibelsteder, som 1.Kor.15.21-28:

Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men hver i sin tur: Kristus er førstegrøden. (av oppstandelse) Deretter, ved hans gjenkomst, (som sikter til etter det tusenårige riket) - følger de som hører Kristus til. ( 1 Kor 15,23 viser til 1 Tess 4,16 

Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. (1 Kor 15,24 viser til Dan 2,44)  - 

Beseiring av makt: 2 Tess 2,8-9, Satan bindes Åp 20,2 viser til Åp 12,9+  Åp 20,4 viser til Åp 3,21, Åp 13,16+

For han skal være konge helt til Gud  har lagt alle fiender under hans føtter. Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden. For  alt la han under hans føtter. Når det står  alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham. Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.

Oppfyllelsen av loven er Guds kjærlighet til menneskene ( Rom 13,10 viser til 1 Kor 13,4, Gal 5,14

Hva har dette verset Joh 3,17 med oppfyllese å gjøre?

1 liker  
Kommentar #54

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

?

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
Ifølge min bibel har Gud aldri forkastet sitt folk, men det israelske folket forkastet den frelse Gud hadde sendt dem, nemlig Jesus kristus.
Kommentar #55

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Nei, Gal 4,21 -26 er en forklaring til oppfyllelsen av loven OG oppfyllelsen av profetene. >

Hvordan er din kommentar relatert til det du siterer av meg?

Kommentar #56

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Relasjonene er klare, men vanskelige å se?

Publisert over 4 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Hvordan er din kommentar relatert til det du siterer av meg?

Du spør:

Blander du Kristi oppfyllelse av Loven med Guds oppfyllelse av profetiene?

Jeg svarer at jeg ikke kan se noen av Kristi oppfyllelser. Jeg viser til Joh 3,17  og spør deg etter bevisets stilling. Jeg viser  også til noen av forutsetningene til oppfyllelsen av Kristi gjerninger jevnført 1.Kor.15.21-28, som ikke kan blandes sammen med Jesu 2. komme da han ikke kommer for syndens skyld. (Heb.9.28, 2.Tess.2.8-9)

Så viser jeg til at Loven, med det du kaller Guds oppfyllelse av profetene, er oppfyllelsen av kjærlighetsbudet som står over og oppfyller alle de andre budene er oppfyllelsen av Joh.3.16-17, som er uoppfylt. Åp 22,7

Kommentar #57

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Guds folk

Publisert over 4 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Publisert rundt 3 timer siden Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Veldig godt forklart. Israel er fremdeles Guds folk.

Johannessen er bevandret i både Loven, Profetene og Apostlene. Og utlegningene derav. 

Kommentar #58

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Feil

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
Dispensasjonslæren eller tidshusholdningslæren på norsk, har mange syn, men det vanligste er E.W.Kenyons syn, hvor menigheten dvs. den kristne erstatter det forkastede israelske folket

Feil! Israel er aldri blitt forkastet. Jeg er selv en del av Israel og kristen og høylig velsignet. Et syn som Kenyon forfekter er menneskesyn og ikke Guds syn på sitt folk. Skal vi snakke om forkastelse kan vi like så gjerne lytte til Paulus:

 "Vi ber eder, brødre, vedkommende vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling med ham,  2 at I ikke så snart må la eder drive fra vett og sans eller la eder skremme, hverken ved nogen ånd eller ved nogen tale eller ved noget brev, likesom det skulde være fra oss, som om Herrens dag stod for døren.  3 La ingen dåre eder på nogen måte! for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn,  4 han som står imot og ophøier sig over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter sig i Guds tempel og gir sig selv ut for å være Gud. " 

Da forsvinner også kristendommen.

Jødene er under tuktens åk, men vil hentes inn i vår tid. Det samme med kristendommen. Spliden som kjennetegner de forskjellig kristne retninger er vel så mye å forkaste som jødenes frafall.

Kun ydmyk tilnærming til Gud gjennom skriften og veiledning av Den hellige ånd kan føre jøde og kristen tilbake til sitt opphav. Men da må man identifisere seg med navnet Jesus Kristus - det er en personlig sak.

2 liker  
Kommentar #59

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Feil! Israel er aldri blitt forkastet

stemmer det, har aldri hevdet noe annet.


1 liker  
Kommentar #60

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Sammenligningen med jødefolkets ...

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
Dispensasjonslæren eller tidshusholdningslæren på norsk, har mange syn, men det vanligste er E.W.Kenyons syn, hvor menigheten dvs. den kristne erstatter det forkastede israelske folket.Ang. en rest/levning så er det åpenbart at isralittene er blitt det gjennom de siste 2000 år. Jødefolket og kinesere er omtrent like gamle folk. Isralittene er ca 14-15 millioner på verdensbasis, mens kinesere er 1,4 milliard.

Oppfatter det slik at det er ersatningsteologien du sikter til:

"hvor menigheten dvs. den kristne erstatter det forkastede israelske folket."

Sammenligningen med jødefolkets og kinesernes vekst i antall mennesker, samsvarer jo med Skriftene. Dette er også et godt eksempel på Skriftenes historiske sannferdighet, som kan tydelig nok ellers også dokumenteres.

Kommentar #61

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Sammenligningen med jødefolkets og kinesernes vekst i antall mennesker, samsvarer jo med Skriftene. Dette er også et godt eksempel på Skriftenes historiske sannferdighet, som kan tydelig nok ellers også dokumenteres.

Så sant...

Kommentar #62

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Du mener altså at det ikke er noe skille på den gamle og nye pakt ?

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Her hevdes det at det var en tidhusholdning før pinsedag dvs lovens tidsalder som kun tilhørte jødene og den nye etter pinsedag som tilhørte menigheten.

I denne lære forkastes jødene som Guds folk og erstattes av den kristne menighet, forøvrig er trosbevegelsen kraftig inspirert av denne sorts lære.

en avgrening av læren har også ført til pre-trib læren om at menigheten skal rykkes opp før antikrist trengsler kommer, men jødene skal få den fulle vrede, dette er ren erstattningsteologi.

Forøvrig er jeg ikke forundret når kristne sier at de ikke kjenner læren, likevel er den så innarbeidet at de færreste reflekterer over opphavet, selv om de delvis forkynner den, slik du gjorde i kommentarten hvor du skilte mellom jødene og menigheten.

Hva så med de jøder som etablerte den første menighet, de var alle jøder, selvsagt er skillet kristus ikke loven, når den som kaster skyggen (loven) kommer så etableres det rette bildet og da får man kristi lov...

Jødene uten kristus farer vill pga forkastelsen av kristus ikke pga loven.

Jesus gjorde som han sa og sendte talsmannen DHÅ til de kristne for at Han skulle overbevise og åpenbare åndelige hemmeligheter som var skjult for dem.
Dette sa Jesus  i Joh 16 kap 7-12 vers. "Det er til det beste for dere at jeg går bort,for hvis jeg ikke går bort kommer ikke Talsmannen til dere.Men når jeg går bort skal jeg sende Ham til dere.Når han kommer skal han overbevise verden om synd,rettferdighet og dom.
Om synd fordi de ikke tror på meg,om rettferdighet fordi jeg år til min far og dere ser meg ikke lenger.Om dom fordi denne verdens fyrste er dømt.Jeg har også mye å si dere men dere kan ikke bære det nå."

Ja det var jøder som etablerte den første menigheten,men da var de ikke lenger jøder som fulgte sin egen religion og lære,men var blitt omvendt til Jesus Kristus.
Dermed var de ikke lenger bindt av moseloven....fordi Kristi lov er frihetens fullkomne lov som ikke er etter bokstaven,men etter Ånden.

Den sammenblandingen du gjør med å ha loven som guid er av bokstavens vesen...IKKE ånden.

1 liker  
Kommentar #63

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jesus gjorde som han sa og sendte talsmannen DHÅ til de kristne for at Han skulle overbevise og åpenbare åndelige hemmeligheter som var skjult for dem.
Dette sa Jesus  i Joh 16 kap 7-12 vers. "Det er til det beste for dere at jeg går bort,for hvis jeg ikke går bort kommer ikke Talsmannen til dere.Men når jeg går bort skal jeg sende Ham til dere.Når han kommer skal han overbevise verden om synd,rettferdighet og dom.
Om synd fordi de ikke tror på meg,om rettferdighet fordi jeg år til min far og dere ser meg ikke lenger.Om dom fordi denne verdens fyrste er dømt.Jeg har også mye å si dere men dere kan ikke bære det nå."

Ja det var jøder som etablerte den første menigheten,men da var de ikke lenger jøder som fulgte sin egen religion og lære,men var blitt omvendt til Jesus Kristus.
Dermed var de ikke lenger bindt av moseloven....fordi Kristi lov er frihetens fullkomne lov som ikke er etter bokstaven,men etter Ånden.

Den sammenblandingen du gjør med å ha loven som guid er av bokstavens vesen...IKKE ånden.

Ingen av oss bestemmer hvem ånden skal inspirere eller veilede. Du husker hva Herren sa i samtalen med Kristus - så Den hellige ånd har alltid vært virksom, men for de kristne ble Den hellige ånd sendt til hver i sær som en personlig veileder.

2 liker  
Kommentar #64

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Hvorfor lot Guds apostel Paulus seg omskjære?

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
a det var jøder som etablerte den første menigheten,men da var de ikke lenger jøder som fulgte sin egen religion og lære,men var blitt omvendt til Jesus Kristus.
Dermed var de ikke lenger bindt av moseloven....fordi Kristi lov er frihetens fullkomne lov som ikke er etter bokstaven,men etter Ånden.

Hvorfor lot Guds apostel Paulus seg omskjære, til tross for at han levde i Den Nye Pakts tid? Han hadde en grunn til det, men ikke ment som vanlig praksis.

Det var spesielt - ofringene - blant annet det skulle bli slutt på. Fordi Jesu Kristi sonoffer på Golgata Kors gjaldt fra det øyeblikk det skjedde, et mer Fullkomment Sonoffer kunne Gud ikke få. Guds Fullkommenhets krav var nå samlet sett også oppfylt, ingen annen ofring var og kunne bli større en at Guds Sønn Selv sonte for hele menneskehetens synder.

Guds Lov er skrevet i menneskenes hjerter, uavhengig tro og religion. Det ser en når en kan gjenkjenne at Guds Lov følges også i fremmede kulturer. Du skal ikke stjele, du skal ikke lyve, du skal ikke drepe o.s.v., samtidig som Guds lov er tuktemesteren til Kristus Jesus. 

Det å være bokstavtro f.eks. ligger egentlig forklart i selve ordet, en tror da på at Skriftene slik vi har fått dem overlevert formidler Sannheten, alt skal da også prøves på Skriftene (hele Bibelen) som er hoved fasiten . Det å være bokstav tro har ingenting med det loviske å gjøre, det har noe med full overbevisning å gjøre (slik har jeg fått se det).

Jeg har lov til alt, men alt er ikke til gagn:

 LEGEMET TILHØRER HERREN
12 Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg.
 13 Maten er til for magen, og magen for maten. Ja, men Gud skal gjøre slutt på dem begge! Legemet er ikke til for hor; det er for Herren, og Herren er for legemet. 14 Gud reiste Herren opp fra de døde, og ved sin kraft skal han også reise oss opp.
 15 Vet dere ikke at deres legemer er Kristi lemmer? Vil du da ta Kristi lemmer og gjøre dem til en skjøges lemmer? Det må ikke skje!
1 Kor 6,12-15

 SAMVITTIGHETENS FRIHET
23 Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men ikke alt bygger opp. 24 Ingen må søke sitt eget beste, men den andres beste. 1 Kor 10,23-24

Samstemmer da det som ikke er til gagn også med Guds Lov? Du skal ikke drive hor, du skal ikke lyve, du skal ikke stjele, du skal elske din neste som deg selv m.m.?

1 liker  
Kommentar #65

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Feil.

Publisert over 4 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor lot Guds apostel Paulus seg omskjære, til tross for at han levde i Den Nye Pakts tid? Han hadde en grunn til det, men ikke ment som vanlig praksis.

Paulus lot seg ikke omskjære.Dette hadde han ingen mulighet til å hindre som liten nyfødt baby.
Han var jøde og ble omskjært etter jødisk tradisjon og religion åtte dager gammel.
Paulus var helt imot at omskjæring var en del av det å bli en Jesu etterfølger.

Jeg blir stadig overrasket over hva slags syn som dukker opp her på VD...

Kommentar #66

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

?

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Ingen av oss bestemmer hvem ånden skal inspirere eller veilede. Du husker hva Herren sa i samtalen med Kristus - så Den hellige ånd har alltid vært virksom, men for de kristne ble Den hellige ånd sendt til hver i sær som en personlig veileder.

Selvfølgelig samtalte Gud med sin sønn Jesus Kristus...!?

Og det er selvfølgelig en mulighet for alle som vil å søke Guds veiledning ved DHÅ hver eneste dag.

Kommentar #67

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Du mener altså at det ikke er noe skille på den gamle og nye pakt ?

Det er dine ord, det jeg sier er at kristus er skille ikke loven, når den som kastet skyggen(loven) kommer betyr ikke det at loven oppheves, men at vi får det sanne bildet av loven. Loven oppfylles, ergo sier Paulus dette om loven.

rom.3.31 Opphever vi da loven ved troen? Slett ikke! Vi stadfester loven.

1 liker  
Kommentar #68

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Omskjæring hører ikke Den Nye Pakt til.

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Paulus lot seg ikke omskjære.Dette hadde han ingen mulighet til å hindre som liten nyfødt baby.
Han var jøde og ble omskjært etter jødisk tradisjon og religion åtte dager gammel.
Paulus var helt imot at omskjæring var en del av det å bli en Jesu etterfølger.

Du har 100% rett i at omskjæring på jødisk tradisjonell vis ikke hører til Den Nye Pakt. Det har noe så alvorlig å gjøre med som å forkynne et annet evangelium, som langt i fra er min vilje og intensjon. Samtidig som gudsfrykten absolutt gjorde og gjør seg gjeldene. Men jeg mener å ha lest at det gjaldt et spesielt tilfelle som jeg vil prøve å finne ut av, trenger litt mer tid til det, stolte nok for mye på etter hukommelsen før jeg prøvde tankene om dette forholdet på Skriftene; det jeg ellers skrev står ved lag og med god samvittighet. Derfor er jeg takknemlig for at du påpekte dette, for jeg er heller ikke feilfri også jeg kan oppfatte feil og huske feil. Visste jo om at omskjærelse ikke hører Den Nye Pakt til, så jeg skulle absolutt ha presisert dette bedre sammen med det jeg skrev om ofring.:

Det kom noen folk ned fra Judea og begynte å lære brødrene: "Hvis dere ikke følger den skikken vi har fra Moses, og lar dere omskjære, kan dere ikke bli frelst." Apg 15,1

 Nå har de fått høre om deg at du lærer de jøder som bor blant hedningene, å vende seg fra Moses, og sier at de ikke skal omskjære sine barn og ikke leve etter våre skikker. Apg 21,21

 Om noen ble kalt som omskåren, skal han ikke forandre det. Om noen er blitt kalt som uomskåren, skal han ikke la seg omskjære. 1 Kor 7,18
Men ikke engang Titus, som var med meg, og som er greker, ble tvunget til å la seg omskjære.
Gal 2,3

2 Jeg, Paulus, sier dere: Hvis dere lar dere omskjære, vil ikke Kristus gagne dere det minste. 3 Jeg erklærer igjen at enhver som lar seg omskjære, er forpliktet til å holde hele loven. Gal 5,2-3

12 De som vil tvinge dere til å la dere omskjære, er slike som vil ta seg godt ut blant mennesker og slippe å bli forfulgt på grunn av Kristi kors.
 13 Og de som lar seg omskjære, holder selv ikke loven, men de vil at dere skal bli omskåret, så de kan skryte av denne ytre tingen som er skjedd med dere
.Gal 6,12-13

Den omskjærelsen som Kristus Jesus gjør i Den Nye Pakt er i våre hjerter.

Du skrev:

"Jeg blir stadig overrasket over hva slags syn som dukker opp her på VD..."

Samtidig gir det deg ingen grunn til å framstå uvennlig for du oppfattes slik, for du kan jo heller ikke i likhet med meg ransake hjerter og nyrer. Heller ikke du framstår da uten feil og lyte slik sett. Skriver det slik, slik at en gir akt på og ikke bli fristet til hovmod. For om noen snubler, uansett hvem, så skal ikke det gi en antydning av glede i hjertet; da heller det motsatte. Men som nevnt, vil prøve å finne ut av denne egentlig alvorlige saken som jeg absolutt ikke tar lett på.

Kommentar #69

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Herren Allhærs Gud utvalgte seg et lite folkeslag ....

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
Ang. en rest/levning så er det åpenbart at isralittene er blitt det gjennom de siste 2000 år. Jødefolket og kinesere er omtrent like gamle folk. Isralittene er ca 14-15 millioner på verdensbasis, mens kinesere er 1,4 milliard.

Herren Allhærs Gud utvalgte seg et lite folkeslag av den første Adams ætt, i utgangspunktet var da jødene som folkeslag lite også sammenlignet med andre folkeslag som kom til etterhvert. Det at jødene som folkeslag også i utgangspunktet var fåtallige, har også noe med Guds Frelsesplan å gjøre. Der størrelsen og antallet er et vitnesbyrd i seg selv. Guds utvelgelser skjedde jo da allerede i fordum tid, før verden ble skapt.

Også denne utvelgelsen skjedde før verden ble skapt:

 I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt,
 så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt.

 5  I kjærlighet har han,
 av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til
 å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus,

 6  til pris og ære for hans herlighet
 og for den nåde han gav oss i sin elskede Sønn.

                                                                             Ef 1,4-6

Noe som forteller oss at vi har med En Veldig Allvitende og Allmektig Gud å gjøre.

Herren Allhærs Gud er så Veldig at det ikke er mulig å fatte Ham i dette jordiske legemet. For så lenge en lever i denne verden som i utlendighet, forstår og ser vi stykkevis og delt, om enn gradvis mer underveis på Livets veg.

 25 Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere. 26 Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Joh 14,25-26

Og om en blir stor i dette tilfellet som har noe med at Moses gikk inn i de ferdiglagte gjerningene som allerede var tiltenkt Moses, som gjør at dette også har noe med lydighet å gjøre, samt lydighet og vilje til å vende ryggen til verdens goder for å hjelpe sine egne. Allhærs Gud visste jo på forhånd hva Moses ville gjøre, men for Moses var det å handle i tro og gi avkall på verdens goder samt at han heller ville lide sammen med sitt eget folk. Det var som det står skrevet, som om han så den usynlige som gav ham kraft til å holde ut:

24 I tro nektet Moses, da han ble stor, å være en sønn av faraos datter.
 25 Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn leve en kort tid i syndig nytelse.
 26 Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt. Han så nemlig fram til lønnen som ventet ham. 27 I tro forlot han Egypt uten å frykte for kongens vrede. Det var som om han så den usynlige, og derfor holdt han ut.

Hebr 11,24-27

P.S.:

Skrev dette før jeg så denne kommentaren fra R.H. som jeg vil finne mer ut av, det som er skrevet ovenfor står ved lag: Kommentar #65

Kommentar #70

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Overhode ikke.

Publisert over 4 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Samtidig gir det deg ingen grunn til å framstå uvennlig for du oppfattes slik, for du kan jo heller ikke i likhet med meg ransake hjerter og nyrer. Heller ikke du framstår da uten feil og lyte slik sett. Skriver det slik, slik at en gir akt på og ikke bli fristet til hovmod. For om noen snubler, uansett hvem, så skal ikke det gi en antydning av glede i hjertet; da heller det motsatte. Men som nevnt, vil prøve å finne ut av denne egentlig alvorlige saken som jeg absolutt ikke tar lett på.

Jeg har aldri gitt uttrykk for å være uten feil.Tvert imot mener jeg vi kan innrømme alle sammen at vi tråkker feil stadig vekk både i måten vi skriver på og ellers i livet.
Sånn er det å være menneske.

1 liker  
Kommentar #71

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Du må lese i sammenheng.

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
rom.3.31 Opphever vi da loven ved troen? Slett ikke! Vi stadfester loven.

I Romerbrevet står det mye om lovens negative virkning på mennesker.

Den som vil holde hele loven for å tekkes Gud setter frelsesverket ut av spill for seg selv.

1 liker  
Kommentar #72

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg har aldri gitt uttrykk for å være uten feil.Tvert imot mener jeg vi kan innrømme alle sammen at vi tråkker feil stadig vekk både i måten vi skriver på og ellers i livet.
Sånn er det å være menneske.

Ja, der er vi alle like. Vi skulle vært fullkomne, men det eneste fullkomne er å streve etter å bli det - men alle har vi feil og svakheter. Det er derfor Gud har lagt inn tilgivelsens mirakuløse frisetting.

"tilgi oss vår skyld, som vi tilgir våre skyldnere" - dette prinsippet er fullkomment! :-)

Det vi skal huske på er at vi ikke har samme feil alle sammen, vi kan heller ikke velge hvilke feil andre skal ha - vi må tilgi dem okke som.

Kommentar #73

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
I Romerbrevet står det mye om lovens negative virkning på mennesker.

lov uten kristus har mange negative virkinger, men kristi lov , det sanne bildet har meget god effekt på mennesket.

Forøvrig om du leser bibelen uten å la Kenyons/Haigins verker influere hvotdan du tolker skriften, vil du se tydelig at det synden som er problemet ikke loven.

rom.7.16  Men gjør jeg det jeg ikke vil, gir jeg loven rett i at den er god.17 Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg.

altså loven er god, men synden er ond.

rom.7.22 Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov,23 men  jeg merker en annen lov i lemmene. Den kjemper mot loven i mitt sinn og  tar meg til fange under syndens lov, som er i lemmene.

Altså er det syndens lov som bor i lemmene som er problemet, IKKE Guds lov.

I kristus kan du bekjempe syndens lov som er lyster og begjær i vår kropp, og la Guds lov få kontroll over vårt sinn gjennom kristi blod og ved at ånden hjelper oss å bekjempe syndens lyster og begjær i vår kropp.

Når det er sagt må du også lese bergprekenen hvor Jesus skjerper lovens krav i den nye Pakt, det er altså en høyere standard for den som er drevet av ånden enn den som drives av egenviljen til å holde lovens bokstav.

1 liker  
Kommentar #74

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Hvem talte Jesus til i bergprekenen ?

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
Når det er sagt må du også lese bergprekenen hvor Jesus skjerper lovens krav i den nye Pakt, det er altså en høyere standard for den som er drevet av ånden enn den som drives av egenviljen til å holde lovens bokstav.

Var den nye pakt trådt i kraft da Jesus talte til bare jøder i bergprekenen ?
Hadde Jesus fullbrakt frelsesverket enda ?

Her er det en grov misforståelse ute og går.
Jesus hevet kravene så høyt i den talen at det skulle være klart at loven IKKE kunne lede noen til frelse.
Hva skulle være vitsen med å rive ut et øye og ikke begge ?
Og kappe av en hånd og ikke begge ?
Alle må vel skjønne hvor dumt dette blir og dermed fatte at Jesus la listen så høyt at INGEN kunne oppnå kravet.Men KUN på grunn av Jesu verk i vårt sted.
Kan noen legge EN millimeter til det Jesus gjorde for at Gud skal bli fornøyd ?

Hadde ikke mennesket den samme kroppen før og etter at den nye pakt var et faktum ? 

1 liker  
Kommentar #75

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Omskjærelsen gjaldt Timoteus, Paulus omskar ham.

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg har aldri gitt uttrykk for å være uten feil.Tvert imot mener jeg vi kan innrømme alle sammen at vi tråkker feil stadig vekk både i måten vi skriver på og ellers i livet.
Sånn er det å være menneske.

Mente heller ikke at du har skrevet eller hevdet noe som helst om at du mener deg å framstå feilfri i egne øyne, men det å oppfatte deg uvennlig i forhold til meg; er et helt annet forhold.

Er samtidig takknemlig for at du påpekte det med Paulus, har hatt tanker om det jeg skrev om Paulus lenge så jeg kjente meg ganske trygg på dette forholdet. Noe som har medført en merkbar lærdom på å prøve også slike forhold uansett hvor noenlunde trygg en kjenner seg på den gjeldene sak, grundigere på Skriftene.

For om en snubler i et forhold, betyr jo det heller ikke at en snubler i alle andre forhold. Prøver så mye jeg evner og makter å holde meg trofast til Skriftene, av gudsfrykt og fordi Kristus Jesus fortjener hvert eneste menneske Han får frelst. Da er det avgjørende og viktig at det en formidler videre består sin prøve på Skriftene, uansett hvem det gjelder.

Bønnen Fader Vår blir også som en god vane bedt daglig, noen dager etter behov flere ganger i løpet av dagen.

Et av mine inntrykk her på vd, er at viljen til å elske hverandre ut fra Jesu Kristi kjærlighetsbud, står det så som så til med blant alle som bekjenner seg som kristne. Det at kristne er kalt til å elske hverandre og ønske det beste for hverandre og sin neste, har heller absolutt ingenting med popularitet å gjøre; det er noe betydelig mer dyptgripende enn som så.

Dette har jeg også for meg, om enn ikke bevisst daglig men heller ikke glemt:

23 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte,
 prøv meg og kjenn mine tanker. 

24  Se om jeg er på den onde vei,
 og led meg på evighetens vei.

                              Sal 139,23-24

 Ransak dere selv om dere er i troen, prøv dere selv! Eller merker dere ikke at Jesus Kristus er i dere? Det måtte da være at dere ikke består prøven. 2 Kor 13,5

1 Brødre, dersom noen blir grepet i et feiltrinn, må dere som lever ved Ånden, vise ham til rette. Men gjør det med varsomhet, og pass deg selv, så ikke du også blir fristet. 2 Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov.

 3 Den som tror han er noe, men ingenting er, han bedrar seg selv.
 4 Hver og en skal prøve sin egen gjerning. Han skal ha sin ros av det han selv har gjort, og ikke se på de andre, 5 for enhver skal bære sin egen byrde. Gal 6,1-5

 7 Ta ikke feil, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. 8 Den som sår i sin syndige natur, skal høste undergang av den; den som sår i Ånden, skal høste evig liv ved Ånden.
Gal 6,7-8

Det var ikke Paulus som ble omskjært, men det var Timoteus som ble omskjært:

1 Han kom da også fram til Derbe og Lystra. Der var det en disippel som hette Timoteus. Hans mor var en kristen jøde og faren greker.

 2 Brødrene i Lystra og Ikonium hadde bare godt å si om ham. 3 Paulus ønsket å ha ham med seg på reisen, og han omskar ham av hensyn til de jødene som bodde i disse strøk. Alle visste nemlig at hans far var greker. 4 De reiste så fra by til by, og de forskrifter apostlene og de eldste i Jerusalem hadde vedtatt, overleverte de til brødrene med påbud om at de skulle følge dem.
Apg 16,1-4

Kommentar #76

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

En ting jeg har lurt på. :))

Publisert over 4 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
og han omskar ham av hensyn til de jødene som bodde i disse strøk.

Jeg vet ikke om det går an å skrive dette her på VD,og noen vil sikkert si det er et dumt spørsmål....men gikk folk nakne på den tiden etter som de kunne se om menn var omskjært eller ikke ?
Ellers skriver Paulus mye om omskjæring både i brevene og i Apostlenes gjerninger,og han var ikke akkurat FOR den skikken som et tegn på det å være kristi etterfølger.
Derfor var det rart at han utførte dette på en voksen mann.


1 liker  
Kommentar #77

Johan Rosberg

24 innlegg  442 kommentarer

Presis

Publisert over 4 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Det at kristne er kalt til å elske hverandre og ønske det beste for hverandre og sin neste, har heller absolutt ingenting med popularitet å gjøre; det er noe betydelig mer dyptgripende enn som så.

Vi er alle i samme båt. Eller mer presist: Vi tror på en korsfestet Kristus. Min egen lydighet, evne til åndelig forstand og gjennomføringsevne legges ned der. Jeg klarer ikke engang å be oppriktig over det som mangler. Teologien glemte jeg visst helt.

4 liker  
Kommentar #78

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
eg vet ikke om det går an å skrive dette her på VD,og noen vil sikkert si det er et dumt spørsmål....men gikk folk nakne på den tiden etter som de kunne se om menn var omskjært eller ikke ?
Ellers skriver Paulus mye om omskjæring både i brevene og i Apostlenes gjerninger,og han var ikke akkurat FOR den skikken som et tegn på det å være kristi etterfølger.
Derfor var det rart at han utførte dette på en voksen mann.

Det vet jeg meget lite om, men det var jo situasjoner der menn kastet av seg klærne. Det er jo mulig at mennene kastet klærne da flere av dem badet samtidig i elver eller innsjøer, eller når de hoppet i vannet fra sine båter sikkert av forskjellige og hensiktsmessige grunner.

Denne omskjæringen var nok et unntakstilfelle, som ikke ble gjentatt ut fra det som er gjort kjent i Skriftene. Det var jo av hensyn til jødene som bodde i det distriktet Paulus ville ha med seg Timoteus til, som var årsaken. Det som høres rart ut for oss, var nok ikke like rart på den tiden.

Desto mer en blir kjent med Skriftene så ble det gjort noe som ellers for oss var i unntak med Skriftene. Dronning Ester er jo et eksempel, der kvinnen normalt sett skulle være mannen lydig.

 Denne kvinnen ble jo frelst, hun berget jo disse mennene:
 Josva, Nuns sønn, sendte hemmelig to speidere ut fra Sjittim. Han sa: "Gå av sted og se dere om i landet, særlig i Jeriko!" De gikk da av sted og tok inn i huset til en skjøge som hette Rahab. Der fikk de overnatte. Jos 2,1

Tenker om slike forhold at Herren Allhærs Guds veier er høyere enn våre veier og at det er meget gode grunner til at Herren Gud handler som Han gjør. Herren Allhærs Gud taler og virker jo igjennom hvem Han vil, f.eks. Kaifas.

Når den tiden kommer, er vi jo lovet å få svar på alt det vi undret oss over her på jorden, bare vi når fram til den fullkomne frelse. Siden frafall er mulig, burde det være mer enn nok grunn til å skjerpe oss; slik at frelsen ikke tas som en absolutt selvfølge, den er av Guds nåde.  Prisen som Jesus betalte er for høy til det, det er viktig å huske på at vi er underveis. Da blir en også mer ydmyk.

1 liker  
Kommentar #79

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Var den nye pakt trådt i kraft da Jesus talte til bare jøder i bergprekenen ?
Hadde Jesus fullbrakt frelsesverket enda ?

Meg bekjent er det abrahams pakten vi lever i nemlig rettferdighet gjennom tro som ble til lenge før moseloven kom, og den  er fremdeles gyldig,  loven ble først skrevet inn på steintavler, for å avsløre synden. For det kan ikke være lovbrudd uten at det er en lov.

Er det noe som er bevist over og over igjen er at mennesket i seg selv er en notorisk lovbryter, og som skriften sier ved loven ble det bevist at mennesket var overmåte syndig.

Hva er så  Guds løfte sier om den nye pakt ?

hebr.8.10 Men dette er pakten  jeg vil slutte
           med Israels hus i dager  som kommer, sier Herren:
           
Jeg vil legge mine lovbud  i deres sinn
           
og skrive dem i deres hjerte.
           Jeg skal være deres Gud,
           og de skal være mitt folk. 
          

Den pakt Gud skulle opprette i kristus var at lovbudene skulle legges i deres sinn og på hjertetavlen, så på hvilken måte er dette vanskelig å forstå det som står der svart på hvitt???

Paulus sier det samme her

2,kor.3.3 For dere viser at dere er Kristi brev, blitt til ved  vår tjeneste. Det er ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds  Ånd, ikke på steintavler, men i hjerter, på tavler av kjøtt og blod.

mao. burde dette ikke være uklart, loven er innskrevet i våre hjerter og vår samvittighet beviser det, men det er ikke mulig for et kjødelig menneske å etterleve  dette selv , man må ha hjelp av ånden til å bekjempe synden.

rom.2.15. De viser med dette at lovens krav står skrevet i  deres hjerter. Om det vitner også deres egen samvittighet, når deres  tanker enten anklager eller forsvarer dem.Kommentar #80

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jesus hevet kravene så høyt i den talen at det skulle være klart at loven IKKE kunne lede noen til frelse.

ærlig talt sier du at Jesus lyver nå??

Om jesus ikke mente hva han sa hva mente han da, kan den godeste apostel Rune Holt forklare det?

Det er akkurat dette jeg vil frem til, når skiften tolkes i det vide og det brede endog ikke Jesu bokstavelige ord skal forholdes til, da har man de ord slangen uttalte i edens hage " Har Gud virkelig sagt" 

Ja hva sa Jesus da uten å legge inn din helt personlige tolkning ? På hvilke måte diskrediterer du Jesu bokstavlige ord?Kommentar #81

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Javel ?

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

ærlig talt sier du at Jesus lyver nå??

Om jesus ikke mente hva han sa hva mente han da, kan den godeste apostel Rune Holt forklare det?

Det er akkurat dette jeg vil frem til, når skiften tolkes i det vide og det brede endog ikke Jesu bokstavelige ord skal forholdes til, da har man de ord slangen uttalte i edens hage " Har Gud virkelig sagt" 

Ja hva sa Jesus da uten å legge inn din helt personlige tolkning ? På hvilke måte diskrediterer du Jesu bokstavlige ord?

Men vil du altså på Jesu ord bokstavelig talt gå og kappe av en av dine hender eller rive ute et av øynene eller råde andre til det om de blir fristet til å gjøre noe galt ?
Ser de ikke fortsatt med det andre øyet og kan bruke den andre hånden ?
Skal du være bokstavelig så får du jo være det da ?
I din verden er det bare svart og hvitt ?

Tror du ikke Jesus visste at det han sa var så ulogisk at det kun var et bilde på at vi er hjelpeløse til å oppfylle loven ?
Brukte ikke Jesus bilder stadig vekk i sine lignelser ?

Og et spørsmål du ikke har svart på:Skjedde dette i den gamle eller nye pakt,og var det jøder han talte til som var under loven ?

Apostelen Rune Holt ??  Fant du ikke noe bedre når du først skulle bruke en hersketeknikk ?

Ærlig talt ja.....nei Jesus lyver ikke,men han kjenner oss mennesker ut og inn og vet at vi ikke har nubbsjanse til å oppfylle loven ved å amputere legemsdeler for å hindre oss selv i å synde.

1 liker  
Kommentar #82

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg har selv vært fundamentalist, og konservativ. Jeg har egentlig aldri vært fortrolig med at alt i bibelen skal taes som Guds Ord. I dag tar jeg sterk avstand imot hard, kald, kjærlighetsløs, inhuman kristendom. Det er mye i Bibelen som er grusomt. Noe som bydde meg også imot da jeg forsøkte å holde på et konservativt bibelsyn. I dag har jeg heldigvis et liberalt bibelsyn. Og er nå mer fortrolig med bibelen. 

1 liker  
Kommentar #83

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Skal du være bokstavelig så får du jo være det da ?
I din verden er det bare svart og hvitt ?

Det er vel ingen som er mer svart og hvit enn Jesus.

La et ja være ja og et nei være nei. Alt annet er av det onde

Man er enten varm eller kald...ikke lunken

Enten er treet godt og da er fruktene gode, eller..

Enten lys eller mørke..osv

gråtonene er det djevelen som står for, IKKE bibelen, ei heller Jesus...

trist at du skulle havne på gråtonenes lag..

Kommentar #84

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Grenseløst

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

gråtonene er det djevelen som står for, IKKE bibelen, ei heller Jesus...

trist at du skulle havne på gråtonenes lag..

Det er tilsynelatende ingen grenser for hva man kan få seg til å si om sine medmennesker så lenge man mener å ha ryggdekning hos Gud.

3 liker  
Kommentar #85

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Apostelen Rune Holt ??  Fant du ikke noe bedre når du først skulle bruke en hersketeknikk ?

Beklager ordvalget teolog, hadde nok passet best, det er ofte disse som stiller spørsmål ved Guds bokstavelige ord, ikke apostlene.

Kommentar #86

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det er tilsynelatende ingen grenser for hva man kan få seg til å si om sine medmennesker så lenge man mener å ha ryggdekning hos Gud.

Når selv Guds rettfrem ord, ikke når frem, men preller av som vann på gåsa, så må man få lov å påpeke det.

Personlig er jeg stolt over å bli kalt svart/hvitt for det var det Jesus var, når det gjelder sammenblandingen av svart/hvitt så blir det grått.

Dette er intet nytt i kirkelig sammenheng, det kalles med det fine ordet dualisme, motkrefter som balanserer hverandre.

Den eneste kjente dualistiske bevegelse nevnt i bibelen er nikolaitene, men de er videre kjent i kirkehistorien, gjennom det de selv kalte seg, de hevdet nemlig å bli frelst gjennom såkalt gnosis. Disse var eksperter på å gjøre bibelen om til gråtoner..

Ordene "har Gud virkelig sagt" gjennomsyrer kristenheten idag, og det eneste de er opptatt av er de mennesklige følelser, ikke å forsvare Guds ord.

1 liker  
Kommentar #87

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Godt gjort

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
Personlig er jeg stolt over å bli kalt svart/hvitt for det var det Jesus var, når det gjelder sammenblandingen av svart/hvitt så blir det grått.

 å ha slike kunnskaper om Jesus, disiplene som fotfulgte ham kjente ham enkelte ganger ikke igjen. (Luk.24.13-16, Apg.13.26-27)

Kommentar #88

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Og et spørsmål du ikke har svart på:Skjedde dette i den gamle eller nye pakt,og var det jøder han talte til som var under loven ?

Dette har jeg svart på mange ganger..

Det er helt uvesentlig om det var jøder eller oss han snakket til , Guds ord deler ikke bibelen opp i GT og NT , dette er en mennesklig oppfinnelse.

Når det er sagt  deler bibelen opp skillet kristus, før kristus så man kun "skyggen av Jesus" utrykt ved loven, når Jesus kom fikk man det sanne bildet av Guds lov utrykt  ved kristi lov.

Vi dvs. hedningene er podet inn på israels tre ikke fordi vi fortjente det, men fordi de opprinnelige greiner avviste Jesus kristus som sin frelser. Vi må på ingen måte tro at vi er bedre en de orginale grener, ergo bruke slike ord som at dette gjaldt bare jødene ikke den kristne menighet, da er man over i erstattningsteologi.

Når Jesus i bergprekenen prediker til den tids menighet, er ikke de ord han sier bare myntet på jødene, hans ord ble først gitt til jødene slik hans frelse også først gikk ut til jødene. Når så disse forkastet hans frelse og heller ville forholde seg til skyggebildet av Jesus enn det sanne bildet, fikk vi hedninger tilbud om å podes på jødenes tre..

Vi er frelst av en eneste grunn, og det er fordi jødene forkastet Jesus kristus, bare derfor..

Jeg skrev på denne blogg for mange år siden, har ikke endret teologi , men det har tydeligvis du Holt .

2 liker  
Kommentar #89

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg trodde jeg forsvarte sann kristendom tidligere, jeg tok feil. Svart/hvitt tenkning er mildt sagt usunt.

2 liker  
Kommentar #90

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
Jeg trodde jeg forsvarte sann kristendom tidligere, jeg tok feil. Svart/hvitt tenkning er mildt sagt usunt.

Godt for deg da, men jeg har gått fra mer liberal til konservativ rettning pga. av det jeg leser i Guds ord og ikke minst kirkehistorisk

Men nå har jeg levd som kristen i 34 år, deriblant 10 år i trosbevegelsen, lest alle Haigins /kenyon verker, i tillegg lest tusenvis av sider med kirkehistorie også om de kjetteriske bevegelser, i tillegg det meste av vanlig historie. i tillegg til dette bibelen mange ganger fra perm til perm..

For meg har det vært en øyeåpner å se at den liberale rettning som er så inn i dag, har store likheter, med de gnostiske bevegelser som fantes i urkirkens historie.

Urkirken dvs. orginalkirken (inntil institusjonskirkene ble etablert) trodde Guds ord slik det stod skrevet, altså svart på hvitt, de gnostiske bevegelser som egentlig er filosofiske kristne, dvs at de på samme måte som moderne teologer tolker bibelens ord gjennom filosofiske metoder, vil jeg si tjener menneskets ego fremfor Guds vilje. De tolket skiften i liberalistisk retning ved å legge inn gråtoner, dvs legge inn mantraet fra edens hage "har Gud virkelig sagt". 

I stedet som skriften sier matt.10.32 Den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen.33
Men den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min Far i himmelen.

For urkirken var disse svart hvitt ord en selvfølge, og det var derfor en stor ære for dem å bekjenne Jesus kristus på arenaene.

For de filosofiske kristne, som ikke ville forfølges , men leve ut sine gode følelser,  måtte  finne en metode å vanne ut Jesu svart på hvitt ord. Det de da hevdet var at man godt kunne fornekte Jesus med sin munn, bare man ikke fornektet ham i sitt hjerte.. Kjenner du igjen argumnetasjonen? "Har Gud virkelig sagt". Det er ikke så viktig hva skriften sier , bare den gode følelsen består.

Jeg kunne lagt inn dusinvis flere slike eksempler, som ville passet direkte inn i vår tid, og hvordan liberalistene tenker idag. I så måte er Salomos ord like altuelle i dag, intet nytt under solen.

Liberal teologi, av idag har bare tatt på seg nye og fancy klær, men budskapet er det samme..."har Gud virkelig sagt"

At du føler godt er ingen garanti at du er på rett vei snarere det motsatte..


2 liker  
Kommentar #91

Anonym172 Anonym

26 innlegg  1264 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg er teolog og sokneprest, har vært prest i 6-7 år nå. Jeg har laang utdanning, 6 årig teologist. Jeg har også 4 års erfaring med trosbevegelsen, inkl 2 år bibelskole i begynnelsen av 20-årene.

Det er særlig i min prestegjerning i møte med mennesker jeg har lagt av meg inhuman-teologi.

1 liker  
Kommentar #92

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Anonym172 Anonym. Gå til den siterte teksten.
Jeg er teolog og sokneprest, har vært prest i 6-7 år nå. Jeg har laang utdanning, 6 årig teologist. Jeg har også 4 års erfaring med trosbevegelsen, inkl 2 år bibelskole i begynnelsen av 20-årene.

Om du er prest, så burde du allefall tatt Guds ord alvorlig, ikke liberalisere ordet, det har vi nok av idag.

Teolog? Da vet du vel på hvilken måte bibelen blir tolket på, nemlig med filosofiske metoder.

Så på hvilken måte tolker du så skriftene idag, det sier du ingenting om, bare at du har gått fra konservativ til liberal rettning, kan du gi et eksempel på denne endringen?

 

2 liker  
Kommentar #93

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Selvfølgelig samtalte Gud med sin sønn Jesus Kristus...!?

Og det er selvfølgelig en mulighet for alle som vil å søke Guds veiledning ved DHÅ hver eneste dag.

Jeg roter Rune!

Jeg mente å si - i samtalen med Nikodemus.

Beklager.

Kommentar #94

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nei.

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Dette har jeg svart på mange ganger..

Det er helt uvesentlig om det var jøder eller oss han snakket til , Guds ord deler ikke bibelen opp i GT og NT , dette er en mennesklig oppfinnelse.

Når det er sagt  deler bibelen opp skillet kristus, før kristus så man kun "skyggen av Jesus" utrykt ved loven, når Jesus kom fikk man det sanne bildet av Guds lov utrykt  ved kristi lov.

Vi dvs. hedningene er podet inn på israels tre ikke fordi vi fortjente det, men fordi de opprinnelige greiner avviste Jesus kristus som sin frelser. Vi må på ingen måte tro at vi er bedre en de orginale grener, ergo bruke slike ord som at dette gjaldt bare jødene ikke den kristne menighet, da er man over i erstattningsteologi.

Når Jesus i bergprekenen prediker til den tids menighet, er ikke de ord han sier bare myntet på jødene, hans ord ble først gitt til jødene slik hans frelse også først gikk ut til jødene. Når så disse forkastet hans frelse og heller ville forholde seg til skyggebildet av Jesus enn det sanne bildet, fikk vi hedninger tilbud om å podes på jødenes tre..

Vi er frelst av en eneste grunn, og det er fordi jødene forkastet Jesus kristus, bare derfor..

Jeg skrev på denne blogg for mange år siden, har ikke endret teologi , men det har tydeligvis du Holt .

Jeg spurte også om det er gangbart for deg å kappe hender og rive ut øyne.
Ikke fått svar på det.
Jeg legger også merke til at du ikke nevner talsmannen DHÅ i det hele tatt når du prøver å forklare at det er et kunstig skille mellom den gamle og nye pakt.

Hva er DHÅ`s oppgave for oss kristne ?
Hvorfor sa Jesus at han ikke kunne forklare disiplene alt fordi de ikke kunne bære det ?
Hvorfor sa Jesus at det var til gagn for dem at han gikk til himmelen fordi han da kunne sende talsmannen ?
Mener du seriøst at vi hedningefolk IKKE var i Guds tanker og plan ?
Driver Gud med diskriminering tror du ?

Og du snakker om å ha mye rart innblandet i teologien til folk ???

Kommentar #95

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Akkurat.

Publisert over 4 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.

Det er vel ingen som er mer svart og hvit enn Jesus.

La et ja være ja og et nei være nei. Alt annet er av det onde

Man er enten varm eller kald...ikke lunken

Enten er treet godt og da er fruktene gode, eller..

Enten lys eller mørke..osv

gråtonene er det djevelen som står for, IKKE bibelen, ei heller Jesus...

trist at du skulle havne på gråtonenes lag..

Så i din bokstavtro må du bruke tegnspråk om du vil forklare et eller annet som ikke kan forklares med ja eller nei.....ok. Bevares.

Her er nok et eks på det jeg mente med at Jesus brukte overdrivelser for å få fram det poenget som går på at INGEN er i stand til å leve perfekt.

Tror du virkelig seriøst at Gud gjennom Jesus har slike krav til oss at han ikke godtar et eneste lite feilsteg uten at grenen blir kuttet av ?

1 liker  
Kommentar #96

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ok.

Publisert over 4 år siden

Det er helt greit.

Kommentar #97

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

:-)

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Så i din bokstavtro må du bruke tegnspråk om du vil forklare et eller annet som ikke kan forklares med ja eller nei.....ok. Bevares.

Vi er jo nesten alltid uenige, Holt - men jeg må si at i denne disputten med Geir Rune Larsen er min sympati avgjort på din side.

3 liker  
Kommentar #98

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg spurte også om det er gangbart for deg å kappe hender og rive ut øyne.
Ikke fått svar på det.

Om det var en forutsettning for å motta frelse, så er det godt mulig, men heldigvis kan man vel si er forutsettningen for frelse å tro på Jesus og hans ord.

Uansett er vel Jesu budskap med disse ord å gjøre sitt absolutt ytterste for å stå mot synden endog ta til slike drastiske metoder om det må til for å bekjempe synden i livet.

Det er ikke så forskjellig fra det hebrerene sier..

hebr.12.4  I kampen mot synden har dere ennå ikke gjort slik motstand at det gjaldt livet.

Men i våre behagelige tider passer nok ikke slik tale inn...vi vil jo helst ha slikt som klør oss i øret..

Er det flere emner du mener at jeg ikke har svart på? Er nemlig ikke redd for være bokstavlig (svart/hvitt) i noen emner..

2 liker  
Kommentar #99

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Her er nok et eks på det jeg mente med at Jesus brukte overdrivelser for å få fram det poenget som går på at INGEN er i stand til å leve perfekt.

Meg bekjent drev ikke Jesus med overdrivelser, han talte i lignelser, for at verdens vise ikke skulle se enkelheten i skriften..

Det er nemlig de som som blir sett ned på i verden  de enfoldige som får del av Guds hemmeligheter.

Ingen kan leve perfekt, der er vi enige, men Jesu lignelser er absolutt ikke overdrivelser. 

 Jesu ord så bokstavelig at man må ta ham på ordet eller la være , det er ingen mellomtilstand i Jesu ord.Kommentar #100

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg legger også merke til at du ikke nevner talsmannen DHÅ i det hele tatt når du prøver å forklare at det er et kunstig skille mellom den gamle og nye pakt.

Talsmannen skal lære oss opp i alt står der, mao er det ikke teologi som skal stå for den oppgaven, talsmannen skal heller ikke tale utfra sitt eget, men tale det han hører ..fra himmelen

Finner du noen plass i skriften der DHÅ rakker ned på loven?

Meg bekjent er det kun teologien som rakker ned på Guds fullkomne lov..

Endog sier David som hadde den hellige ånd på samme måte som vi  dette om den lov du mener ikke finnes lenger og det i det du omtaler som "den gamle pakt".

salm1. Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, 2
men har sin lyst i Herrens lov og grunder på hans lov dag og natt.

Hvorfor har ikke david fått med seg at loven er ond? Endog roser han loven opp i skyene.


Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere