Finn Olav Felipe Jøssang

8

«Pride», mangfold og respekt

Dersom man virkelig ønsker å øke mangfoldet, respekten og toleransen i samfunnet, holder det ikke å heise regnbueflagg.

Publisert: 8. jul 2017  /  3352 visninger.

Forrige uke var det nærmest «Pride-vekkelse» i hovedstaden. I løpet av markeringen av Oslo Pride vaiet regnbueflagget stolt fra utesteder, hoteller, kjøpesentre, trikker, busser, offentlige bygg og til og med fra cornerflaggene i toppserien og tippeligaen. Og i butikkene kunne vi få kjøpt alt fra «Pride-shampo» til «Pride-kjøkkenmaskin». LHBT-bevegelsen har etter mange års iherdig innsats lykkes i å vinne langt mer respekt, toleranse og politisk støtte enn hva tilfellet var for ti år siden, og den seiler i medvind på mange arenaer. Men samtidig som respekten, anerkjennelsen og rettighetene til disse samfunnsgruppene har økt, merkes også en sterkere motvind mot dem som tilhører ikke-sekulære livssyn i samfunnet vårt – særlig konservative grupper.  

Sekulær diskriminering

Til tross for at våre folkevalgte har tatt til orde for økt toleranse og økt mangfold i samfunnet, har vi det siste året også sett svært betenkelige politiske forslag, både på venstre- og høyresiden. Forslagene viser manglende respekt for alle «ikke-sekulære» grupper, og vil i praksis innskrenke mangfoldet. I et innlegg i VG i september i fjor presenterte SV-politikerne Bård Vegar Solhjell og Kjetil Raknes sin visjon om «fem prinsipp om religion i nye Noreg». Bare ingressen er nok til å stigmatisere kristne og muslimer, særlig de med konservative meninger: «Vi har kjempa mot mørkemenn i kristendomen gjennom hundrevis av år her i landet. No må vi kjempe mot mørkemenn i islam.» Solhjell og Raknes går verken inn på hvem disse mørkemennene faktisk er, eller hva som gjør dem så «mørke», men gjør seg derimot flittig bruk av stråmenn-argumentasjon for å hevde at religiøse uttrykk og trospraksis ikke ønskes velkommen i offentligheten.

«Ideologisk hijab»

Men også på høyresiden har fremtredende politikere tatt til orde for en form for «sekularisme» som vil hindre religiøse mennesker i å uttrykke sin tro i offentligheten. Carl I. Hagen la ingen ting mellom da han foreslo et forbud mot alle politiske, filosofiske eller religiøse symboler for kommunalt ansatte i Oslo. Og til tross for at Hagen vil forby alle religiøse og ideologiske symboler i Oslos kommunale rom, er det kun bruken av hijab han nevner spesifikt. Begrunnelsen? «Det er både brukere og arbeidere som synes det er unaturlig. De liker seg ikke når det er folk med hijab på jobb», sier Hagen til VG. Tenk det, en folkevalgt bystyrerepresentant i «multikulturelle» Oslo mener altså at muslimske kvinner må slutte å gå med hijab på jobb fordi enkelte andre ikke liker det! Men det ironiske er at dersom skulle Hagens forslag iverksettes, måtte vi alle ha kledd oss i en form for «ideologisk hijab» der vi dekket til alle religiøse, politiske eller filosofiske uttrykksformer vi besitter oss i mellom – i tilfelle noen skulle bli støtt.

«Skaptroende»

Både Solhjell og Raknes’ sekulære visjon og Hagens forslag om «hijabforbud» viser hvor lett det er for politikere å tale med to tunger når det er snakk om mangfold, toleranse, og respekt for ulike grupper i samfunnet: Mens man på den ene siden gir full politisk støtte til organisasjonen FRI for å øke mangfoldet og hindre diskriminering av lesbiske, homofile og transpersoner, fremmer man på den andre siden forslag som gjør at «religiøse grupper» som identifiserer seg sterkt med sin tro, helst bør holde disse trosuttrykkene «inne i skapet». En ikke-kristen nabo av meg, som er velkjent med LHBT-miljøer innenfor kulturbransjen, sa det treffende: «Jeg tror det i dag er lettere å stå frem som homofil enn konservativ kristen».

Polarisering og «ekkokamre»

Vi lever i en tid der samfunnet har blitt mer polarisert enn på lenge, der «ekkokamre» i sosiale medier sies å kun bekrefte våre allerede forutinntatte meninger og fordomsfulle stereotypier av «de andre», og der både publisering av «fake news» og anklager om det ser ut til å ha blitt en trend. Det siste vi trenger er å gå rundt å skamme oss over vårt eget livssyn eller å ta anstøt av andre som tenker og velger å leve annerledes enn oss.

«Å se på nytt»

Respekt er gjerne et fint ord som flagges høyt i når det er snakk om mangfold og toleranse. Men hvor ofte tenker man over hva ordet egentlig betyr? Respekt kommer nemlig fra det latinske respectare, som betyr «å se på nytt». Dersom man virkelig ønsker å øke mangfoldet, respekten og toleransen for alle mennesker i samfunnet vårt, holder det ikke å heise regnbueflagg. Vi trenger alle å respectare, å våge å «se på nytt» og å være villige til å lytte, lære, bringe inn nye perspektiver og gi hverandre ærlige tilbakemeldinger. Først da kan vi snakke om toleranse og sann respekt for alle mennesker – religiøse som sekulære, liberale som konservative.

10 liker  
Kommentar #1

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

De vanlige misforståelsene.

Publisert nesten 5 år siden
Finn Olav Felipe Jøssang. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror det i dag er lettere å stå frem som homofil enn konservativ kristen

Selvsagt bør det være lettere å stå frem som homofil enn som konservativ kristen, Å være homofil er å ha en legning, og det er ikke noe man velger. Å være konservativ kristen er et valg. Man har valgt å fordømme folk med andre samlivsformer enn dem man selv har, og man har valgt å kjempe for at homofile skal diskrimineres. Og de ideologiske valg man tar skal kunne være gjenstand for debatt og kritikk. Gjennom sitatet fra sin ikke-kristne nabo signaliserer Jøssang at han setter konservativ kristentro i samme bås som seksuelle legninger. Dette er en alvorlig misforståelse.

Når de konservative kristne blir uglesett, er det ikke fordi de har en bokstavtro på enkelte deler av Bibelen, men fordi de blander seg inn i andres livsførsel og er intolerante overfor folk som ikke er som dem. Dersom toleransen blir så vid at den også tolererer intoleranse, da blir toleransebegrepet meningsløst. At samfunnet blir mindre tolerant av at intoleranse ikke aksepteres, er en annen alvorlig misforståelse.

5 liker  
Kommentar #2

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
Å være homofil er å ha en legning, og det er ikke noe man velger. Å være konservativ kristen er et valg.

Å ha en legning gir i seg selv ingen rett eller nødvendighet til å leve den ut. Et slikt argument medfører automatisk at også pedofile med nødvendighet må få leve ut sin legning. Valg av livsstil er derfor alltid et valg. Enten man velger å leve det ut som praktiserende homofil, eller som konservativ kristen.

Å kalle heterofili, homofili eller pedofili for legninger mener jeg uansett egentlig er misvisende og manipulerende. Det hentyder til at noe nærmest er skjebne-/ eller natur-bestemt, som man med nødvendighet må tillate. Ja, som er en menneskerett, - en naturrett, - og som det nærmest er overgrep ikke å tillate.

Men egentlig er det kun snakk om at forskjellige mennesker har forskjellige seksuelle lyster. Noen blir seksuelt tent av det ene, og noen blir seksuelt tent av det andre: Det være seg kvinner eller menn, unge eller mer modne, hore eller madonna, myk mann eller macho, SM, trans, osv, osv.

Men det det å bli seksuelt tent av noe/noen, gir ikke at man med nødvendighet må få leve denne lysten ut. Tvert imot er det åpenbart at man slett ikke kan leve ut alle seksuelle lyster, og at lystene tvert imot må kontrolleres og styres. 

Seksuelle handlinger og seksuell livsstil er derfor alltid et valg, på samme måte som det er et valg å være praktiserende kristen.   

8 liker  
Kommentar #3

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
Gjennom sitatet fra sin ikke-kristne nabo signaliserer Jøssang at han setter konservativ kristentro i samme bås som seksuelle legninger. Dette er en alvorlig misforståelse.

Som jeg skrev i forrige kommentar, så handler dette ikke om legning, men om valg av seksuell eller religiøs livsstil.Det er ingen (som jeg har sett eller hørt) som fordømmer homofile for den de er, slik du feilaktig legger til grunn for din argumentasjon. 

Mennesker har både seksuelle behov, og de har religiøse/livssynsmessige/ideologiske behov    (dvs behovet for en overordnet religiøs, livssynsmessig eller ideologisk overbygning for sitt liv og sitt samfunnssyn). 

Resten handler om valg. Man velger hva som skal gjelde for sin egen del, og man velger hva man vil tolerere fra andre. Dette gjelder både seksuelt og livssynsmessig.

Slik sett er de helt sammenlignbare, som Jøssang skriver.

Videre handler det om hvorvidt man vil tolerere andre med eller uten fordømmelse

I Norge i dag er det blitt helt pk og helt naturlig å kalle konservative kristne for mørkemenn. Dette gjøres til og med av sentrale partiledere, uten at noen reagerer på den fordømmende omtalen. 

Man tolererer altså, - eller egentlig, man tillater konservative kristne (enn så lenge). Men man fordømmer dem på det sterkeste.

 

6 liker  
Kommentar #4

Tommy Surland-Hansen

0 innlegg  196 kommentarer

Fritt valg?

Publisert nesten 5 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Å kalle heterofili, homofili eller pedofili for legninger mener jeg uansett egentlig er misvisende og manipulerende. Det hentyder til at noe nærmest er skjebne-/ eller natur-bestemt, som man med nødvendighet må tillate. Ja, som er en menneskerett, - en naturrett, - og som det nærmest er overgrep ikke å tillate.

Når valgte du å være heterofil? Slet du frem og tilbake mellom lyster og legninger og falt tilslutt ned på at du var heterofil? Eller gjør du bare rett og slett det som er mest naturlig for deg uten å tenke deg om?

6 liker  
Kommentar #5

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
Når de konservative kristne blir uglesett, er det ikke fordi de har en bokstavtro på enkelte deler av Bibelen, men fordi de blander seg inn i andres livsførsel og er intolerante overfor folk som ikke er som dem. Dersom toleransen blir så vid at den også tolererer intoleranse, da blir toleransebegrepet meningsløst. At samfunnet blir mindre tolerant av at intoleranse ikke aksepteres, er en annen alvorlig misforståelse.

Dette ligner den indstilling man har hos såkaldt autonome grupper. Den går ud på at ingen har ret til at blande sig i, hvad andre laver.

Deres motto i den sag er: 'Plads til alle, der giver plads til alle'.

Det er anarki og ikke gangbart.

Samfund er altid et kompliceret samspil og kan ikke fungere efter så enkle regler.

7 liker  
Kommentar #6

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

En betydelig forskjell

Publisert nesten 5 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Resten handler om valg. Man velger hva som skal gjelde for sin egen del, og man velger hva man vil tolerere fra andre. Dette gjelder både seksuelt og livssynsmessig.

Slik sett er de helt sammenlignbare, som Jøssang skriver.

De valg homofile tar, når de har frivillig sex med mennesker av samme kjønn, får ingen konsekvenser for andre og raker derfor ingen andre. Å blande seg inn i det er derfor intolerant.

De valg de konservative kristne tar, derimot, får konsekvenser for andre (hvis de konservative kristne får viljen sin).

Derfor er det naturlig at samfunnet ser mere kritisk på de konservative kristne enn på de homofile.

5 liker  
Kommentar #7

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Hvorfor

Publisert nesten 5 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Å ha en legning gir i seg selv ingen rett eller nødvendighet til å leve den ut. Et slikt argument medfører automatisk at også pedofile med nødvendighet må få leve ut sin legning.

blander mørkemennene alltid inn andre ting (pedofili, polygami, etc) i debatten om homofiles rettigheter? Er det fordi de føler at de ikke kan argumentere saklig for sitt syn?

4 liker  
Kommentar #8

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Tommy Surland-Hansen. Gå til den siterte teksten.
Når valgte du å være heterofil? Slet du frem og tilbake mellom lyster og legninger og falt tilslutt ned på at du var heterofil? Eller gjør du bare rett og slett det som er mest naturlig for deg uten å tenke deg om?

Jeg har hatt seksuelt begjær som jeg har latt uttrykke seg, men jeg har også hatt seksuelt begjær som jeg ikke har latt uttrykke seg fordi jeg mener det ville vært galt.

Slik går jeg ut fra at alle har det?

Seksuelle begjær er ikke noe som leves ut. Ikke alt seksuelt begjær bør leves ut. Ja, det finnes seksuelt begjær som slett ikke skal leves ut! Dette går jeg ut fra du er enig i?

Det er altså ingen menneskerett å få leve ut sitt seksuelle begjær. Det er ikke en gang synd på en som ikke får leve ut sitt seksuelle begjær, men må nekte dette begjæret å komme til uttrykk, evt kanalisere det ut på andre måter. 

Hva som er akseptabelt er et personlig valg, og samtidig et samfunnsmessig og politisk valg. Og dette vil variere fra person til person, fra samfunn til samfunn, og fra tid til tid.

Men det finnes altså ingen grunn til å fordømme kristen etikk og dens restiksjoner på det seksuelle området. De aller, aller fleste har selv grenser for hvordan de synes det er akseptabelt at det seksuelle begjæret uttrykker seg.

2 liker  
Kommentar #9

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.

De valg homofile tar, når de har frivillig sex med mennesker av samme kjønn, får ingen konsekvenser for andre og raker derfor ingen andre. Å blande seg inn i det er derfor intolerant.

De valg de konservative kristne tar, derimot, får konsekvenser for andre (hvis de konservative kristne får viljen sin).

Derfor er det naturlig at samfunnet ser mere kritisk på de konservative kristne enn på de homofile.

Som jeg skrev, så kan det være forskjell på hva man selv synes er rett, og på hva man tolererer at andre lever ut. For min egen del så ville det vært etisk galt, - dvs synd, for å uttrykke det med kristent vokabular, - å ha homofil sex. Og det må jeg ha lov til å si og mene. 

Samtidig tolererer jeg at andre ser det på en annen måte og at noen lever homoseksuelt. Gud selv har jo sin mening om hva som er rett og galt, men likevel så tillater han at jeg får gjøre mine egne valg. Jeg får faktisk lov av ham til å leve i strid med hans vilje. Så får også jeg tillate andre å leve i strid med mine etiske vurderinger.

Og så får vi sammen utforme de lovene og reglene som samfunnet bør ha for å beskytte enkeltindivider mot overgrep.

Det jeg ikke finner å være akseptabelt, det er at homofile og andre skal blande seg inn i kirkesamfunnene, og kreve at å få overstyre den etikk som kristne har holdt for rett i 2000 år, og som er gitt oss i Bibelen. Dette er kulturimperialisme og intoleranse så godt som noen. Hvis de vil ha et kirkesamfunn som aksepterer homofil praksis, så får de starte sitt eget kirkesamfunn. Hva andre mener raker dem ikke. Men de krever at alle andre skal være enige med dem og påtvinger andre deres etikk. Det er intolerant,og får store konsekvenser for disse andre.

3 liker  
Kommentar #10

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
blander mørkemennene alltid inn andre ting (pedofili, polygami, etc) i debatten om homofiles rettigheter? Er det fordi de føler at de ikke kan argumentere saklig for sitt syn?

Først: Jeg synes det er i orden hvis du kritiserer noe jeg gjør eller skriver/mener. Men jeg finner det fordømmende og intolerant at du stempler meg som person, bare for den jeg er.

Når det gjelder ord som heterofili, homofili, pedofili, osv, så omtales dette som legninger. Og når det gjelder homofili så brukes nettopp det at det skal være en legning, som argument for at alle må akseptere homoseksuell aktivitet som noe godt og riktig. De har en legning som de ikke kan noe for, og derfor må de få leve den ut.

Men hvis legning er noe reelt, og ikke bare retorikk, så er også pedofili i følge en slik argumentasjon en uforskyldt legning som må få leves ut. Og det er det åpenbart at blir galt.

Mitt poeng er at seksuelt begjær rett og slett er seksuelt begjær, og at det er noe alle har. Noe begjær kan leves ut, og noe begjær skal ikke få leves ut. Hva som er etisk riktig eller evt tillatelig vil vurderes forskjellig fra person til person. Men det finnes intet reellt grunnlag for at nettopp homofile har fått en slik offerrolle og samtidig en slik opphauset posisjon i dagens Norge. Heller ikke alt pratet om "de homofiles rettigheter" har noe reellt grunnlag. Det er alt sammen bare en konstruksjon og en massepsykose.

1 liker  
Kommentar #11

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Det er ikke de homofile som overstyrer kirken,

Publisert nesten 5 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Det jeg ikke finner å være akseptabelt, det er at homofile og andre skal blande seg inn i kirkesamfunnene, og kreve at å få overstyre den etikk som kristne har holdt for rett i 2000 år, og som er gitt oss i Bibelen. Dette er kulturimperialisme og intoleranse så godt som noen. Hvis de vil ha et kirkesamfunn som aksepterer homofil praksis, så får de starte sitt eget kirkesamfunn. Hva andre mener raker dem ikke. Men de krever at alle andre skal være enige med dem og påtvinger andre deres etikk. Det er intolerant,og får store konsekvenser for disse andre.

det er kirken selv som har valgt å tillate homofile å gifte seg i kirken. Flertallet på kirkemøtet aksepterte dette. Så mange homofile er der ikke i Norge at de kan diktere kirken. Det er slike som Eikaas som er i utakt med kirken og burde danne sitt eget kirkesamfunn.

3 liker  
Kommentar #12

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Forvrengning

Publisert nesten 5 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder ord som heterofili, homofili, pedofili, osv, så omtales dette som legninger. Og når det gjelder homofili så brukes nettopp det at det skal være en legning, som argument for at alle må akseptere homoseksuell aktivitet som noe godt og riktig. De har en legning som de ikke kan noe for, og derfor må de få leve den ut.

Dette er en forvrengning av mine argumenter. Det er riktig at jeg mener at alle bør ha lov til å leve ut sin legning, men det er under den forutsetning at denne utlevelsen ikke får konsekvenser for andre. At to oppegående voksne av samme kjønn har frivillig sex med hverandre, det har ingen konsekvenser for andre og skader ingen. Derfor er det intolerant å være mot dette.

Pedofil sex, derimot, er skadelig for de barna som blir involvert. Derfor må pedofil praksis fordømmes på det sterkeste. 

Å sammenligne pedofil praksis med homofil praksis, det er fordomsfullt og fordummende.

4 liker  
Kommentar #13

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
det er kirken selv som har valgt å tillate homofile å gifte seg i kirken. Flertallet på kirkemøtet aksepterte dette. Så mange homofile er der ikke i Norge at de kan diktere kirken. Det er slike som Eikaas som er i utakt med kirken og burde danne sitt eget kirkesamfunn.

Det var regjeringene i sin tid som påtvang DnK liberale biskoper, på tross av kirkens egne preferanser, og slik har de fått svingt hele kirkeskuta. 

Hva gjelder homofiles makt, så har de klart å innbille hele folket at de er ofre som er blitt undertrykket på grunn av sin naturgitte legning. Slik ar de ikke bare snudd konsensus i samfunnet, men de har nærmest klart å skape en massespykose der folket viljeløst og uten å tenke en selvstendig tanke, gir dem sin entusiastiske støtte, samtidig som de massivt fordømmer og fryser ut enhver som måtte forsøke å stille spørsmålstegn ved all propagandaen. 

1 liker  
Kommentar #14

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Arrogant

Publisert nesten 5 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Hva gjelder homofiles makt, så har de klart å innbille hele folket at de er ofre som er blitt undertrykket på grunn av sin naturgitte legning. Slik ar de ikke bare snudd konsensus i samfunnet, men de har nærmest klart å skape en massespykose der folket viljeløst og uten å tenke en selvstendig tanke, gir dem sin entusiastiske støtte, samtidig som de massivt fordømmer og fryser ut enhver som måtte forsøke å stille spørsmålstegn ved all propagandaen. 

Eikaas kaller det massepsykose når flertallet er uenig med ham. Meningsmotstanderne følger viljeløst med på lasset, uten å tenke. For å tenke, ja det er det bare Eikaas og hans gjeliker som gjør. Arroganse er bare fornavnet her.

de homofile ER ofte som har blitt undertrykket. Der er nemlig ingen rasjonelle grunner til at de ikke skal få leve ut sin seksualitet.

2 liker  
Kommentar #15

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.

Dette er en forvrengning av mine argumenter. Det er riktig at jeg mener at alle bør ha lov til å leve ut sin legning, men det er under den forutsetning at denne utlevelsen ikke får konsekvenser for andre. At to oppegående voksne av samme kjønn har frivillig sex med hverandre, det har ingen konsekvenser for andre og skader ingen. Derfor er det intolerant å være mot dette.

Pedofil sex, derimot, er skadelig for de barna som blir involvert. Derfor må pedofil praksis fordømmes på det sterkeste. 

Å sammenligne pedofil praksis med homofil praksis, det er fordomsfullt og fordummende.

Nei, jeg forvrenger ikke dine argumenter. Men det er mulig at du ikke har lest kommentarene min nøye nok, eller at du ikke helt har forstått min posisjon.

For det første, så er jeg enig i at homofili og pedofili er forskjellig, av de grunner som du skriver. Derfor tolererer jeg at andre fører en homofil livsstil, selv om jeg selv finner det etisk galt. Pedofilt uttrykt seksualitet er vi begge enige om at ikke skal tolereres.

Mitt poeng er at argumentasjonen som er brukt om at homofili er en naturgitt legning, og at homofil praksis derfor må sees på som noe godt og rett, ikke er en gyldig argumentasjon. For da ville man måtte si det samme om pedofil praksis.

Mitt poeng videre er derfor at denne vektleggingen av at det er en legning, er en konstruksjon som ikke har reelt grunnlag, og at vi egentlig ikke snakker om noe annet enn forskjellige seksuelle begjær. Og at det vil være forskjellig fra person til person hva man finner etisk godt og riktig, hva man finner tillatelig, og hva man finner at skal forbys. 

Men at det derfor ikke er finnes noen naturgitte, homofile rettigheter, slik det framstilles. Og at det derfor heller ikke finnes noe grunnlag for den kritikken og fordømmelsen som kristen etikk blir utsatt for.

Kommentar #16

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
blander mørkemennene alltid inn andre ting (pedofili, polygami, etc) i debatten om homofiles rettigheter? Er det fordi de føler at de ikke kan argumentere saklig for sitt syn?

Fordi der også er rettighedsgrupper, der kræver disse og mange andre liberaliseringer. Det kan derfor ligge lige for at kategorisere dem sammen, som modstandere af det traditionelle ægteskab.

3 liker  
Kommentar #17

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Du har fulgt dårlig med

Publisert nesten 5 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Hva gjelder homofiles makt, så har de klart å innbille hele folket at de er ofre som er blitt undertrykket på grunn av sin naturgitte legning. Slik ar de ikke bare snudd konsensus i samfunnet, men de har nærmest klart å skape en massespykose der folket viljeløst og uten å tenke en selvstendig tanke, gir dem sin entusiastiske støtte, samtidig som de massivt fordømmer og fryser ut enhver som måtte forsøke å stille spørsmålstegn ved all propagandaen.

hvis du tror at det å være homofil, særlig i et litt lengre historisk perspektiv, ikke har vært svært vanskelig. Det finnes utallige eksempler på vold, og drap på mennesker ene og alene fordi de har vært homofile. I New South Wales alene, var det fra 89 - 99 46 drap på homofile, ene og alene fordi de var homofile. Hvor mange heterofile vet du om som har blitt drept på grunn av sine seksuelle "valg"?

Denne artikkelen illustrerer godt hva jeg snakker om:

http://www.starobserver.com.au/features/in-depth-features/sydney-gay-beat-murders-revealed/152993

2 liker  
Kommentar #18

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.

Eikaas kaller det massepsykose når flertallet er uenig med ham. Meningsmotstanderne følger viljeløst med på lasset, uten å tenke. For å tenke, ja det er det bare Eikaas og hans gjeliker som gjør. Arroganse er bare fornavnet her.

de homofile ER ofte som har blitt undertrykket. Der er nemlig ingen rasjonelle grunner til at de ikke skal få leve ut sin seksualitet.

Jeg har begrunnet min påstand. Du bare stempler den, uten begrunnelse. Da er det bare retorikk.

Ingen er uenige i at homofile ikke til alle tider har fått leve ut sin homofile seksualitet. Men dette har ingenting med undertrykking å gjøre. De fleste vil være enige i at ikke all seksualitet skal tillates å uttrykkes, uten at man dermed snakker om undertrykking. 

Å leve ut sin seksualitet i den form som lysten måtte ønske, er ingen rettighet. Derfor er det heller ikke undertrykking å forby at visse former for seksualitet blir uttrykt.

1 liker  
Kommentar #19

Tommy Surland-Hansen

0 innlegg  196 kommentarer

Nuvel

Publisert nesten 5 år siden

Du svarte ikke på spørsmålet, Eikaas. Når valgte du heterofilien? Barneår? Ungdomsår? Var det bevisst? Var det er tøft valg du hadde strevet med? Var det et offer? Holdt du det skjult for familien? Fulgte du bare moten?

Jeg prøver meg på et tips. Du hadde ikke tenkt over det før du forelsket deg og opplevde det som det mest naturlige i verden for deg.


5 liker  
Kommentar #20

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Spørsmålet blir da

Publisert nesten 5 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Derfor tolererer jeg at andre fører en homofil livsstil, selv om jeg selv finner det etisk galt.

HVORFOR finner du det etisk galt?

3 liker  
Kommentar #21

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Heller ikke alt pratet om "de homofiles rettigheter" har noe reellt grunnlag. Det er alt sammen bare en konstruksjon og en massepsykose.

Man skal lægge mærke til den retoriske finte, der ligger i denne ofte anvendte formulering - også fra andre rettighedsorganisationer.

Når man taler om f.eks. 'de homoseksuelles rettigheder', så henvises der ikke til de rettigheder, de har, men nogle andre, som de ikke har, men gerne vil have.

Også denne retoriske figur bærer, som det meste PK, kommunismens fingeraftryk.

Dertil kommer den implicitte påstand at man skal have særlige rettigheder i kraft af den seksualitet man har og ikke har nok i de rettigheder, der gælder for alle mennesker.

Her begynder supremacismen at vise sit ansigt frem.

8 liker  
Kommentar #22

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
hvis du tror at det å være homofil, særlig i et litt lengre historisk perspektiv, ikke har vært svært vanskelig. Det finnes utallige eksempler på vold, og drap på mennesker ene og alene fordi de har vært homofile. I New South Wales alene, var det fra 89 - 99 46 drap på homofile, ene og alene fordi de var homofile.

Jeg anerkjenner det du skriver her.

Det jeg snakker om er at forbud mot homoseksuell aktivitet ikke i seg selv er undertrykkende, da det åpenbart er nødvendighet å ha forbud mot visse seksuelle uttrykk, uansett.

Så kan man være uenige om hva som skal tillates og hva som skal forbys.

2 liker  
Kommentar #23

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Tøv.

Publisert nesten 5 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Fordi der også er rettighedsgrupper, der kræver disse og mange andre liberaliseringer. Det kan derfor ligge lige for at kategorisere dem sammen, som modstandere af det traditionelle ægteskab.

1) Fordi at der er forskjellige grupper som kjemper for ulike "rettigheter", er der ingen grunn til å slå dem i hartkorn med hverandre. For eksempel er der organisasjoner som kjemper mot forfølgelse av kristne i enkelte ikke-kristne land, samtidig som der er andre organisasjoner som kjemper for dødsdom for alle ikke-muslimer i de samme landene. Skal man da kategorisere disse organisasjonene sammen og ha samme holdning til dem?

2) Homofile er ikke mot det tradisjonelle ekteskapet. Jeg har ennå til gode å møte en homofil person som vil forby tradisjonelt ekteskap.

4 liker  
Kommentar #24

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Jeg tipper at ønsket om å begrense

Publisert nesten 5 år siden

noen menneskers aktiviteter , f. eks fargede menneskers borgerrettigheter i USA, tidligere ble begrunnet på ca. samme måte som du gjør med homofiles aktiviteter. 


2 liker  
Kommentar #25

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
HVORFOR finner du det etisk galt?

Personlig ser jeg det som synd, pga min kristne tro. Dette har både med at det er entydighet i Bibelen ang dette, og at ekteskapet mellom mann og kvinne iflg Bibelen er et avbilde av forholdet mellom Kristus og menigheten. Og da blir det et hån både mot Kristus og mot dette forholdet når begge parter er av samme kjønn.

Samtidig anerkjenner jeg at ikke alle er kristne,og at ikke alle ser det som jeg. Og som jeg tidligere skrev, så ser jeg også at Gud tillater meg å leve slik jeg selv velger. Da må også jeg tillate andre å leve etter andre normer enn meg selv. Men som du selv påpeker, så går det en grense ved når en evt handling blir overgrep og urett mot andre.

1 liker  
Kommentar #26

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Jo.

Publisert nesten 5 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
De fleste vil være enige i at ikke all seksualitet skal tillates å uttrykkes, uten at man dermed snakker om undertrykking. 

Det er undertrykkelse når noen ikke får leve ut sin seksualitet, så lenge denne seksualiteten ikke går ut over andre og ikke gjør skade.

4 liker  
Kommentar #27

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tipper at ønsket om å begrense Publisert 3 minutter siden Svar til Sigurd Eikaas. Gå til kommentaren.

noen menneskers aktiviteter , f. eks fargede menneskers borgerrettigheter i USA, tidligere ble begrunnet på ca. samme måte som du gjør med homofiles aktiviteter.

Jeg forstår ikke helt hva du mener? Kan du utdype?

Kommentar #28

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
Det er undertrykkelse når noen ikke får leve ut sin seksualitet, så lenge denne seksualiteten ikke går ut over andre og ikke gjør skade.

Nei, sex er ingen rettighet. 

Jeg er enig i at homofil praksis bør tillates, da det er mellom frivillige, voksne personer. Men det er altså ingen rettighet, og derfor heller ikke undertrykking å forby det.

Det er derfor heller ikke ingen homofil rettighet å få gifte seg eller å ha barn. Dette er løgn og manipulering.

1 liker  
Kommentar #29

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Jasså.

Publisert nesten 5 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Jeg er enig i at homofil praksis bør tillates, da det er mellom frivillige, voksne personer. Men det er altså ingen rettighet, og derfor heller ikke undertrykking å forby det.

Så hvis man forbyr de konservative kristne å ha sex og å gifte seg, så vil dette ikke være undertrykkelse?

4 liker  
Kommentar #30

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Tommy Surland-Hansen. Gå til den siterte teksten.
Du svarte ikke på spørsmålet, Eikaas. Når valgte du heterofilien? Barneår? Ungdomsår? Var det bevisst? Var det er tøft valg du hadde strevet med? Var det et offer? Holdt du det skjult for familien? Fulgte du bare moten?

Du appellerer til følelser, og bare til følelser. Men man kan ikke styre et land på grunnlag av følelser.

Skulle den "argumentasjonen" du bruker ovenfor være gyldig, så ville det meste kunne "argumenteres" for. Det er mange som kan synes de har gode grunner til å påberope seg offerrollen.

3 liker  
Kommentar #31

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
Så hvis man forbyr de konservative kristne å ha sex og å gifte seg, så vil dette ikke være undertrykkelse?

Hva ville du begrunne et slikt forbud med?

Kommentar #32

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Irrelevant.

Publisert nesten 5 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Hva ville du begrunne et slikt forbud med?

Jeg vil ikke begrunne det, fordi jeg ikke har tenkt å prøve å forby det. jeg vil finne ut om du virkelig mener at det ikke er en rettighet å ha frivillig sex med andre voksne personer. Hvis du mener dette, må du mene at det ikke er en rettighet for konservative kristne å ha sex. og derfor ingen undertrykkelse å forby dem det.

4 liker  
Kommentar #33

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil ikke begrunne det, fordi jeg ikke har tenkt å prøve å forby det. jeg vil finne ut om du virkelig mener at det ikke er en rettighet å ha frivillig sex med andre voksne personer.

Da vil heller ikke jeg svare på spørsmålet ditt.

Men for å gjenta, så er jeg personlig for generelt å tillate frivillig sex mellom voksne personer, uten at jeg dermed vil anerkjenne alt som rett og godt. Mye vil jeg tvert imot kalle for synd. Men jeg vil tillate det pga tidligere gitte begrunnelse.

Men noen rettighet er det altså ikke å ha sex. Derfor er homofil sex ingen rettighet. Og heller ikke homofilt ekteskap eller det å ha barn. Skal man tillate ekteskap og barn, må disse derfor begrunnes i annen argumentasjon enn "homofile rettigheter".

3 liker  
Kommentar #34

Tommy Surland-Hansen

0 innlegg  196 kommentarer

Neida

Publisert nesten 5 år siden

Nei, jeg ber deg bare fortelle om når du tok valget om å bli heterofil og valgte bort å være homofil. Fordi du er så klar på at det er et valg, så må du på et tidspunkt valgt bort følelser for menn. 

Jeg har aldri valgt å være heterofil, det har vært naturlig for meg hele livet. På samme måte forteller homofile jeg kjenner at det har vært naturlig for dem. Så det er interessant å høre om prosessen hvor du valgte bort homofili vs heterofili. 

4 liker  
Kommentar #35

Tommy Surland-Hansen

0 innlegg  196 kommentarer

Oops

Publisert nesten 5 år siden

Her blander du "homofiliens rettigheter" med menneskerettigheter. Vi er alle mennesker med de samme rettigheter på tvers av kjønn, rase og legning. Det kalles ellers diskriminering.

3 liker  
Kommentar #36

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
blander mørkemennene alltid inn andre ting (pedofili, polygami, etc) i debatten om homofiles rettigheter? Er det fordi de føler at de ikke kan argumentere saklig for sitt syn?

Kunnskapsnivået er ikke bedre. De tror at alt som ikke er heterofili er haram, og ergo er det fritt frem å desavuere det. 

2 liker  
Kommentar #37

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
Flertallet på kirkemøtet aksepterte dette. Så mange homofile er der ikke i Norge at de kan diktere kirken. Det er slike som Eikaas som er i utakt med kirken og burde danne sitt eget kirkesamfunn.

Jeg tror dette tyder på at du anser Eikaas som medlem av kirken. Sannsynligvis tror du feil. Eikaas følger sannsynligvis en kurs som hører hjemme i en eksentermenighet. Hans menighet var fremme i debattene rundt de brente barn i fjor. Det er lite trolig at barn ville blitt brent i Folkekirken, så det er nok ikke den han er medlem av. 

3 liker  
Kommentar #38

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Da er vel ikke

Publisert nesten 5 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Men noen rettighet er det altså ikke å ha sex. Derfor er homofil sex ingen rettighet.

frivillig heterofil sex mellom to voksne personer en rettighet heller?

4 liker  
Kommentar #39

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
frivillig heterofil sex mellom to voksne personer en rettighet heller?

Som sagt, å ha sex er ingen rettighet. Det kan man prinsipielt aldri fire på, for da ender man ut på en galei der det ikke lenger er mulig å stoppe kravene.

Men så er jo spørsmålet like mye med hvilken begrunnelse og rett, og hvem det evt er som innehar denne retten, til å stoppe det eller forby det.

Jeg mener altså at jeg ikke selv har rett til å forby to voksne mennesker fra å ha frivillig sex. Det handler om at jeg selv må respektere andre menneskers integritet og frie valg, slik Gud respekterer meg og mine valg.

Når det gjelder samfunnimpliserende ting som homofile ekteskap og barn derimot, så har jeg rett til å mene at samfunnet ikke skal institusjonalisere eller sanksjonere dette.


3 liker  
Kommentar #40

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Tommy Surland-Hansen. Gå til den siterte teksten.
Her blander du "homofiliens rettigheter" med menneskerettigheter. Vi er alle mennesker med de samme rettigheter på tvers av kjønn, rase og legning. Det kalles ellers diskriminering.

Jeg forstår ikke helt hva du mener. Kan du forklare og utdype?

Kommentar #41

Tommy Surland-Hansen

0 innlegg  196 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Vi er alle mennesker med det samme rettigheter og plikter. Uansett kjønn, legning, rase og religion. Man kan derfor ikke ta ut en gruppe og si at disse ikke har de samme rettigheter som andre. "Homofiles rettigheter" er ikke noe på siden av dette. Det brukes kun som begrep fordi disse pga sin legning har blitt fratatt grunnleggende menneskerettigheter tidligere. Som eksempel kan nevnes mulighet til å gifte seg med den man ønsker.

Hvis du eller jeg sier til noen at de ikke har de samme rettigheter som oss fordi de er mørkhudede, homofile eller kristne, diskriminerer vi. 

Under plikter kommer selvsagt det å følge norsk lov.

Ellers registrerer jeg at tidligere spørsmål fortsatt står ubesvart.

4 liker  
Kommentar #42

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Du argumenterer slik;

Publisert nesten 5 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Jeg forstår ikke helt hva du mener? Kan du utdype?

Prinsipalt: homofilt samliv/praksis strider mot bibelens bud og 2-kjønnet ekteskap tilsvarer forholdet mellom Kristus og menigheten.

Subsidiært; det er ikke en ønskelig samfunnsutvikling, blant annet på grunn av barn, samt at sex er ingen rettighet, og derfor kan homofile ikke ha rettigheter til sin samlivsform.

Baptistene i sør i USA hadde likelydende argumenter for å beholde slaveriet; de argumenterte at det til og med stod i de 10 bud om slaver (altså at gud ønsket og tillot det), Abraham, Israel (og dermed guds utvalgte folks) stamfar hadde slaver. De mente også at siden Paulus ba slaven Onesimus om å returnere til sin herre godtok Paulus slaveri. Dessuten hevdet de at Jesus aldri hadde sagt noe om at at slaveri var feil. De hevdet riktignok ikke at det var (bibelsk) synd ikke å eie slaver, men de som hadde motsatte holdninger ble karakterisert slik av presten James Thornwell; "The parties in this conflict are not merely Abolitionists and slaveholders, they are Atheists, Socialists, Communists, Red  Republicans, Jacobins on the one side and the friends of order and  regulated freedom on the other". Dette minner unektelig om hva andre i denne tråden har hevdet.

Kort sagt, det var (for dem) tungveiende bibelske argumenter for å beholde slaveriet, altså en sterk og meget alvorlig begrensning av de svartes rettigheter. 

Sør-statene mente selvsagt også at det heller ikke var en ønsket samfunnsutvikling. Historisk sett var slaveri tillat hos grekerne, romerne, og inntil ganske nylig i England. Det ville medføre kaos dersom slavene fikk sin frihet, og de fikk høyesteretts kjennelse på at fargede ikke var å regne som "sovereign people" slik de som var omtalt i grunnloven. Slaveriet var til og med et gode for de fargede, for som noen sa; Never before has the black race of Central Africa, from the dawn of  history to the present day, attained a condition so civilized and so  improved, not only physically, but morally and intellectually."

Mine innsigelser:

Jeg mener at likheten er slående mellom denne type argumentasjon, og hvordan noen argumenterer mot homofili i disse dager. De karakteriseres som "onanister", "avvikere" og er kun, såvidt, tålelige så lenge de avholder seg fra det som vi andre (heterofile) mennesker gjør med glede; sex. De kan ikke engang føle kjærlighet slik vi heterofile gjør, og de omtales som dyriske og primitive i sitt kjærlighetsliv. 

Jeg gidder ikke en gang gå inn på det paradoksale i alle de bibelske påbud og forbud som eklatant ignoreres av mange kristne samtidig som det "alvorlige syndige" i homofilt samliv blåses opp i voldsomme proposjoner. 

Når det gjelder sex som en rettighet, er det åpenbart at sex ikke er en rettighet slik retten til ikke ulovlig å bli fengslet, retten til en rettsak og slikt er en rettighet. deromot har man rett til et privatliv, som inkluderer at man kan ha sex på hvilken måte man så lenge det ikke strider mot andre regelverk, som f.eks straffeloven. Ingen kan hindre noen i å ha oral- eller anal-sex så lenge det er to villige deltagere i akten, uansett om de er heterofile eller homofile. Og, til tross for hva Ferling hevder, er det i denne sammenheng irrelevant, og helt uinteressant, om det finnes organisjoner som arbeider for legalisering av barn- eller dyresex, og siden vi har tillatt homofilt ekteskap må vi snart tillate dyresex også. Det er Whataboutism så det holder for et par år fremover.

 

 

 

4 liker  
Kommentar #43

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Tommy Surland-Hansen. Gå til den siterte teksten.

Det brukes kun som begrep fordi disse pga sin legning har blitt fratatt grunnleggende menneskerettigheter tidligere. Som eksempel kan nevnes mulighet til å gifte seg med den man ønsker.

Hvis du eller jeg sier til noen at de ikke har de samme rettigheter som oss fordi de er mørkhudede, homofile eller kristne, diskriminerer vi. 

Tidligere kunne man diskriminere nær sagt som man ville, men så kom det lover imot det. Dette er og har vært tungt å fordøye for de som ikke liker homofile, negre eller har et spesielt kvinnesyn. Stort sett er kvinnene godtatt på linje med negrene, men det er enda et stykke igjen før man fullt ut godtar homofile. Så vidt jeg vet er det under 20% som slett ikke godtar homofile mens 60% sier definitivt ja til aksept i samfunnet. Noen av de som aldri vil overbevises finnes her på VD, og de er mer synlig her enn ellers i samfunnet. Jeg anser dem som en front som viker hele tiden. Så lenge ingen blir voldelige ser jeg utviklingen i samfunnet som sunn. 

3 liker  
Kommentar #44

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Hva mener du med rettighet her?

Publisert nesten 5 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Som sagt, å ha sex er ingen rettighet. Det kan man prinsipielt aldri fire på, for da ender man ut på en galei der det ikke lenger er mulig å stoppe kravene.

er det ikke åpenbart at du, innenfor privatlivets fred, har rett til å gjøre hva du vil? At voksne, selvstendige mennesker kan ta (lovlige) valg om hva de har lyst til å gjøre, inkludert sex på hvilken måte de vil?

Hvis man mener det er mulig, og ønskelig, å regulere folks seksualliv slik man regulerer trafikk, handel, kjøp og salg etc, er det VIRKELIG da man ender opp med kort vei til å regulere hva folk skal synes, skrive og tenke. 

2 liker  
Kommentar #45

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Toleranse og valg

Publisert nesten 5 år siden

Når man leser kommentarer her skulle en tro at halve Norge velger homofili som samlivsform.  Man spør om kristne har valgt å bli heterofil.  Naturen er så opplagt at det for de fleste av oss aldri har vært et tema.  Selvfølgelig velger jeg som mann å finne en kvinne.  Det gir harmoni, det gir mulighet for barn, det gir gode relasjoner til svigerforeldre og storfamilien.  Det er en selvfølgelighet.  

3 liker  
Kommentar #46

Tommy Surland-Hansen

0 innlegg  196 kommentarer

Javel

Publisert nesten 5 år siden

Svar gjerne på dette du også da? Når valgte du å bli heterofil?  Var det en tøff prosess? Grei gjerne ut, for å si som en skolestil-oppgave.


Forøvrig kan vel svigerfamilien være en utfordring uansett legning?

4 liker  
Kommentar #47

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Prøv å lese hva jeg sa, det er ikke et valg, men en selvfølge, en maskinskrue passer bare i en mutter eller et gjenget hull.  Ja svigerforeldre kan være vanskelige uansett.  Men tenk over dette, for 70 år siden var en kriminell om en ikke var hetro - i dag må en forklare hvorfor man er det?

4 liker  
Kommentar #48

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Tommy Surland-Hansen. Gå til den siterte teksten.
Vi er alle mennesker med det samme rettigheter og plikter. Uansett kjønn, legning, rase og religion. Man kan derfor ikke ta ut en gruppe og si at disse ikke har de samme rettigheter som andre. "Homofiles rettigheter" er ikke noe på siden av dette. Det brukes kun som begrep fordi disse pga sin legning har blitt fratatt grunnleggende menneskerettigheter tidligere. Som eksempel kan nevnes mulighet til å gifte seg med den man ønsker.

Hvis denne argumentasjonen var gyldig, så betyr det at samfunnet ikke lenger kan sette rammer for hva samfunnet skal se på som et juridisk, gyldig ekteskap. Da blir det opp til hver enkelt å selv definere hva ekteskap skal innebære, og så kreve at dette skal være juridisk gyldig, under argumentasjonen "like rettigheter".

Selvfølgelig finnes det ingen rettighet til å få være den som skal definere hva et ekteskap skal være. Ekteskapet er en samfunnsinstitusjon, og det er samfunnet som definerer innholdet av det. 

Om du holder fast ved din argumentasjon, så kan du heller ikke nekte noen å gifte seg med flere enn en. For i så fall handler det jo bare om de "polygames rettigheter". Det er nok av menn som har en "legning" for å ha sex med flere kvinner på en gang.

Uttrykket "seksuell legning" er derfor kun en ren konstruksjon, konstruert for et politisk formål, nemlig den homoseksuelle agenda. Men egentlig handler det ikke om annet enn om forskjellige former for seksuelt begjær. 

Tragedien med at man har konstruert begrepet "legning" er at det er så definerende. Seksuelle følelser er ikke lenger bare seksuelle følelser. Dine seksuelle følelser definerer plutselig hvem du er, - selve din identitet. Og dermed er du definert for resten av livet. 


Noen seksuelle begjær tillater vi uttrykt, men ikke alle former. Og det er åpenbart at ikke alle former for seksuelle forhold skal tillates institusjonalisert i form av ekteskap. 

Ekteskapet som juridisk samfunnsinstitusjon vil som oftest være definert av den konsensus som finnes i det gjeldende samfunnet. Å snakke om "homofile rettigheter" i forhold til ekteskapet, er kun en manipulativ konstruksjon for å fremme en bestemt politisk agenda. 

2 liker  
Kommentar #49

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg mener at likheten er slående mellom denne type argumentasjon, og hvordan noen argumenterer mot homofili i disse dager. De karakteriseres som "onanister", "avvikere" og er kun, såvidt, tålelige så lenge de avholder seg fra det som vi andre (heterofile) mennesker gjør med glede; sex. De kan ikke engang føle kjærlighet slik vi heterofile gjør, og de omtales som dyriske og primitive i sitt kjærlighetsliv. 

Jeg gidder ikke en gang gå inn på det paradoksale i alle de bibelske påbud og forbud som eklatant ignoreres av mange kristne samtidig som det "alvorlige syndige" i homofilt samliv blåses opp i voldsomme proposjoner. 

Når det gjelder sex som en rettighet, er det åpenbart at sex ikke er en rettighet slik retten til ikke ulovlig å bli fengslet, retten til en rettsak og slikt er en rettighet. deromot har man rett til et privatliv, som inkluderer at man kan ha sex på hvilken måte man så lenge det ikke strider mot andre regelverk, som f.eks straffeloven. Ingen kan hindre noen i å ha oral- eller anal-sex så lenge det er to villige deltagere i akten, uansett om de er heterofile eller homofile.

Jeg finner ikke at du treffer det jeg skriver i det hele tatt.

Hva gjelder rett til privatliv, og retten til å ha gjensidig frivillig sex med hvem man vil, så er ikke det gitt. Man kan feks godt tenke seg at et samfunn vil forby deg å ligge med annen manns kone, - om enn aldri så frivillig fra begge sider, - ut fra den begrunnelsen at dette vil skade hennes familie, og dermed hennes barn. Vil du i så fall si at samfunnet krenker dine rettigheter? At du blir undertrykt?

3 liker  
Kommentar #50

Sigurd Eikaas

34 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
er det ikke åpenbart at du, innenfor privatlivets fred, har rett til å gjøre hva du vil? At voksne, selvstendige mennesker kan ta (lovlige) valg om hva de har lyst til å gjøre, inkludert sex på hvilken måte de vil?

Som sagt før, og som vist i min forrige kommentar, så finnes det ingen absolutt rett til å ha sex med hvem man vil. Det er mer et spørsmål om med hvilken rett, og med hvilken begrunnelse, det evt forbys. Har man rett til det, og er begrunnelsen gyldig?

3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere