Spaltist Hilde Frafjord Johnson

Tidligere spesialutsending for FN

Når frykten skal vinne valg

Frp spiller på frykten i asylpolitikken, selv om det ikke er asylanter som står bak terrorangrepene.

Publisert: 5. jul 2017  /  1262 visninger.

Det nærmer seg valgkamp, og da vet vi hva som skjer: Frp er ute med krav om nye innstramninger i flyktning- og asyl­politikken. Denne gangen skjedde dette til tross for rekordlave asyltall. Men nå var vinklingen en annen. I et Europa der terrorhandlinger rykker stadig nærmere, er mange redde. De fem tiltakene som Frp lanserte skulle gi et tryggere Norge. Budskapet var med andre ord at mennesker som søker tilflukt hit gjør landet utrygt.

Når man analyserer terrorangrepene i Europa de siste årene er sannheten imidlertid en annen. Flyktninger og asylsøkere har ikke vært involvert. Det er europeere av nord-afrikansk opprinnelse, gjerne i annen- eller tredje generasjon som har dominert. Det er nesten ingen fra Midtøsten og altså ingen fra Syria, Irak eller Afghanistan, der mange av asylsøkerne har kommet fra. Aftenposten har avdekket dette.


Fryktstrategi

For de som har flyktet til Norge fra terroren i Syria og Irak, må slike anklager føles dypt urettferdig. Det er jo nettopp IS sine herjinger de har flyktet fra! Men verre er holdningene slike utspill nører oppunder i folket. Og det er tilsynelatende ingen tilfeldighet i et valgår.

Det er en kjent valgstrategi å spille på folks frykt. Og den som med størst troverdighet kan fremstå som det tryggeste alternativet har mye å vinne. Frp identifiseres med innvandringsspørsmålet. Kan de få debatten om trygghet til å dreie seg om nettopp dette, har de gode sjanser til å gjøre det bra. Derfor prøver de å kjøre saken høyt opp på den politiske dagsordenen.

Siden det er så få asylsøkere som kommer til Norge nå, spiller en på utrygghet og terror i stedet. Og da må det kraftig kost til for å skape debatt. Frp-lederen kom derfor med fem hardtslående tiltak «for å gjøre landet tryggere». Det første og viktigste var at de ville «stoppe asyl­innvandringen» og opprette asylmottak i nær­områdene. Slik kunne asylsøkerne sjekkes grundig før de får mulighet til å nærme seg Norge. Dernest kom ­kravene om permanent grensekontroll og mer overvåkning.


Avtalebrudd

Skal forslagene tas bokstavelig innebærer de et klart brudd med internasjonale avtaler. Å stanse asyl­innvandringen innebærer i realiteten å fjerne asylretten, en grunnleggende menneskerettighet som er nedfelt i flyktningkonvensjonen. Det er flere i Europa som diskuterer behandling av asylsøknader i nærområdene for tiden, men dette er ikke til erstatning for dagens asylrett, men som et tillegg til dette.

Dersom grensekontrollen vi har i dag skal gjøres permanent, bryter vi ikke bare med en annen internasjonal avtale. Vi gjør det også langt vanskeligere for mennesker å søke beskyttelse i Norge. En ­ensidig norsk linje i dette spørsmålet ville sette oss i vanry internasjonalt. Den blå-blå ­regjeringens flyktningepolitikk har ­allerede gitt Norge et dårlig rykte.

Men stortingsflertallet har også ­bidratt. Behandlingen av enslige mindreårige asylsøkere og tilbakesendinger til Afghanistan er eksempler på dette. Men denne gangen gikk forslagene for langt. Derfor sa regjeringspartner Høyre nei. Også de andre partiene avviste forslagene.

At noen velger å slå billig politisk mynt på menneskeskjebner som har flyktet fra krig, forfølgelse og terror overrasker ikke. Men fremfor å la seg friste til å gjøre det samme i en «light»-versjon, bør alle politikere heller ta utgangspunkt i fakta. Dette bør også være grunnlaget for en åpen og ærlig diskusjon og samtale om hva vi i fellesskap kan gjøre bedre. Det gjelder kortsiktige beredskaps- og sikkerhetstiltak så vel som forebygging. Her er kampen mot utenforskap viktigst. Følelsen av tilhørighet er det beste bolverket mot radikalisering.

Den gode nyheten er at levekårsundersøkelsen for 2016 viser at innvandrere ­generelt føler sterk tilknytning til Norge. Da må ikke vi som storsamfunn bidra til det motsatte. Frp kan med sitt utspill faktisk gjøre vondt verre. Det er et felles ansvar å hindre at de lykkes med det.

10 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Frp gjør en god innsats for oss alle og nasjonen på uraisposten

Publisert nesten 4 år siden
Hilde Frafjord Johnson. Gå til den siterte teksten.

Frp-lederen kom derfor med fem hardtslående tiltak «for å gjøre landet tryggere». Det første og viktigste var at de ville «stoppe asyl­innvandringen» og opprette asylmottak i nær­områdene. Slik kunne asylsøkerne sjekkes grundig før de får mulighet til å nærme seg Norge. Dernest kom ­kravene om permanent grensekontroll og mer overvåkning.

som mer eller mindre eneansvarlig for vokting av landets grenser og vår miks av mennesker i tider med terror, drap og vold som krever både generell kontroll og overvåkning.

Takket være Frp og Listhaug har vi ennå ikke hatt noen alvorlig terrorhandling på norsk jord siden han med plasteret gjennomførte sitt ynkelige soloraid.  

Vi har en hoveutfordring - islam ilblant oss - samtidig som vi selvsagt skal ha en hverdag med våre nye landsmenn - også muslimer - som er mest mulig avslappet og ok.  Derfor er det helt rett at vi ikke slipper inn de som ikke har dokumenter eller noe som sier hvem de er eller hvor de kommer fra.  

11 liker  
Kommentar #2

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Langsiktig

Publisert nesten 4 år siden
Hilde Frafjord Johnson. Gå til den siterte teksten.
Når man analyserer terrorangrepene i Europa de siste årene er sannheten imidlertid en annen. Flyktninger og asylsøkere har ikke vært involvert. Det er europeere av nord-afrikansk opprinnelse, gjerne i annen- eller tredje generasjon som har dominert. Det er nesten ingen fra Midtøsten og altså ingen fra Syria, Irak eller Afghanistan, der mange av asylsøkerne har kommet fra. Aftenposten har avdekket dette.

Vil ikke dagens flyktninger og asylsøkere også gi oss annen- og tredjegenerasjon om 20-30 år? Da gjelder det å tenke langsiktig for å slippe trøbbel når den tid kommer. Da er det beste å ha så få som mulig av den gruppen som står i fare for å bli radikalisert.

13 liker  
Kommentar #3

Torgeir Tønnesen

78 innlegg  582 kommentarer

Norge har forandret seg - å hetse FrP er ikke inn lenger.

Publisert nesten 4 år siden

Skuffende at du starter opp igjen din politiske karriere i Norge med å angripe FrP. Jeg vet ikke om du er klar over, siden du har vært så lenge i utlandet, at stemningen du bærer frem i denne artikkelen ikke faller så lett i god jord lenger. Du snakker om frykt. Du har kanskje ikke hatt så mye frykt i utlandet blant muslimer og terrorister, beskyttet som du har vært av politi, livvakter, pansrede FN-biler og sikrede hus. I Skandinavia råder frykten ja. Med god grunn. Vi som har fått barn ønsker en fremtid for våre barn, her i Norge, uten å miste våre rettigheter og velferdsstat  til fordel for internasjonale avtaler, som du priser så høyt. Når 30 -40% av Oslos innbyggere er utlendinger, halvparten fra Afrika og Midtøsten, da snakker vi ikke om barmhjertighet mot flyktninger, men vi snakker om en invasjon av fremmede, noe vi ikke finner kristent belegg for å rettferdiggjøre. Krf har ikke tiltro lenger i denne saken, men du kan selvsagt få lov å prøve deg.

15 liker  
Kommentar #4

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nei Frafjord Johnsen.

Publisert nesten 4 år siden

Du snakker akkurat som en hvilken som helst FN-frelst globalist med alle dine fraser om konvensjoner.Du hører til den ytterste venstresiden i Krf som ikke bryr seg katten om hvordan Norge skal kunne være et bærekraftig land med den samme kulturen mange generasjoner har bygget opp.
Det er ikke viktig overhode for dere globalister å verne om nasjoners rett til å forsvare egen kultur.
Det er også en kvalmende naivitet som ligger i bunnen for det dere tror på.

Og da er det selvfølgelig FRP som skal angripes som seg hør og bør for en korrekt globalist.
Slike politikere som F.Johnsen er en fare for Norge.

11 liker  
Kommentar #5

Torry Unsgaard

11 innlegg  496 kommentarer

Nærområder

Publisert nesten 4 år siden

"Hjelp i nærområdene" er et av de mest positive punktene i FrPs flyktningepolitikk. Dessverre har ikke partiet vært blant de fremste talsmenn for konkrete tiltak her - for å si det litt forsiktig. Hilde Frafjord Jonson derimot har både som bistandsminister og som FN-medarbeider gjort stor innsats i aktuelle nærområder.  Takk for innsatsen!

8 liker  
Kommentar #6

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Hilde Frafjord Johnson. Gå til den siterte teksten.
Frp spiller på frykten i asylpolitikken, selv om det ikke er asylanter som står bak terrorangrepene.

Stortinget skal representere folket. Sammensetningen av stortingsrepresentanter bør følgelig gjenspeile bredde og variasjoner i befolkningen. Demokratiet forutsetter at også de mindre skolerte eller ikke spesielt begavede har sine representanter, som demonstrerer slik form for logikk og slik etisk standard som er typisk for en del av velgerne deres.

2 liker  
Kommentar #7

Alf Haakon Slettetveit

2 innlegg  81 kommentarer

Mindre skolerte?

Publisert nesten 4 år siden

Skal vi se. Siv Jensen, Diplom Økonom. Sylvi Listhaug, Adjunkt med fordypning. Per willy Amundsen, Siviløkonom. Anders Anundsen, Juridisk Mastergrad.  Per  Sandberg, prosess operatør med fartstid i Norske Skog. Med relevant yrkes erfaring. Så hvis "de mindre skolerte" var et spark til dem som reprenterer Frp, er det vel rimelig å påstå at du bommet totalt.

 

7 liker  
Kommentar #8

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Hilde Frafjord Johnson. Gå til den siterte teksten.
Å stanse asyl­innvandringen innebærer i realiteten å fjerne asylretten, en grunnleggende menneskerettighet som er nedfelt i flyktningkonvensjonen.

Asylretten forutsetter, så vidt jeg vet, ikke en rett til varig opphold. Det forutsettes tvert imot at asylanter returnerer til sitt hjemland når forholdene igjen tillater det. De skal jo være med å bygge opp sitt eget land, ikke bidra til at det tømmes for ressurser. Det skulle være interessant å vite hva Hilde Frafjord Johnson og debattantene her på VD mener om dette.

9 liker  
Kommentar #9

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Hilde Frafjord Johnson. Gå til den siterte teksten.
Når man analyserer terrorangrepene i Europa de siste årene er sannheten imidlertid en annen. Flyktninger og asylsøkere har ikke vært involvert. Det er europeere av nord-afrikansk opprinnelse, gjerne i annen- eller tredje generasjon som har dominert.

Om det er slik at det er andre og tredje generasjon som er problemet, er det bare en ting å gjøre: Sørg for at så få som mulig av første generasjon slipper inn i Norge og send dem ut straks forholdene tillater det. Ikke gi permanent opphold og reduser familiegjenforening til et minimum.

Man undrer seg over hva slags menn det er som forlater kone og barn under så forferdelige forhold som Hilde Frafjord Johnson henviser til. Det naturlige hadde vært å ta opp kampen slik motstandsfolk gjorde under krigen i Norge, ikke flykte fra den.

Sørg dessuten for å hindre strømmen over Middelhavet av såkalte flykninger ved å returnere dem som kommer fra Afrika.

13 liker  
Kommentar #10

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Hilde Frafjord Johnson. Gå til den siterte teksten.
Det er en kjent valgstrategi å spille på folks frykt.

Det er en like kjent strategi å hevde at alle som stiller seg kritiske til uhemmet innvandring bidrar til å skape frykt. Jeg tviler ikke på at Krf kan tjene stemmer i valget ved å gi inntrykk av at Krf representerer det kristelige alternativet.

Vi er ikke primært preget av frykt. Vi ønsker ganske enkelt et bærekraftig samfunn. Hilde Frafjord Johnson vet naturligvis at innvandringsregneskap viser svært negative tall for personer som ikke kommer fra vår kulturkrets. Hvor mange milliarder innvandring fra Afrika og Asia koster det norske samfunnet årlig tør jeg knapt tenke på. 

Jon Hustad skrev i en artikkel i Aftenposten til Brochmann utvalgets tall:

"Utvalet fortel at ein norsk mann frå han er 25 og livet ut går med eit gjennomsnittleg overskot på 54.000, medan ein frå Afrika og Asia går med eit underskot på 94.000. Ei innvandrarkvinne går med eit underskot på 170.000 i året i gjennomsnitt." Altså årlig.

Jeg anbefaler debattantene å regne på hva det koster med 10.000 innvandrere, 100.000 innvandrere osv. 

Disse milliardene må tas fra et eller annet. Det går ut over norskættede i vårt samfunn. Det oppfatter jeg som ukristelig.

11 liker  
Kommentar #11

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Politisk Ekspertanalyse.

Publisert nesten 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Demokratiet forutsetter at også de mindre skolerte eller ikke spesielt begavede har sine representanter, som demonstrerer slik form for logikk og slik etisk standard som er typisk for en del av velgerne deres.

Takk til Ben Økland for virkelig å sette i perspektiv Hilde Frafjord Johnsens kritikk av Fremskrittspartiet fremført etter den tradisjonelle, enkle og typegodkjente formel. 

Nei , den etiske standard ligger i  fortelle at et helt politisk parti : "  de mindre skolerte eller ikke spesielt begavede har sine representanter...".

Kommentaren taler ellers for seg selv .

Nå skal ikke jeg be noen om å gjøre opp status for egen begavelse -  fordi det burde være  unødvendig.

Nå leses det ikke korrektur på kritikk av Frp - med tilhørende etikk  , slik at uttalelsen får stå slik den fortjener - som et monument over totalt mislykket hersketeknikk.

 

6 liker  
Kommentar #12

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Med all respekt for   Hilde Frafjord Johnson og hennes arbeidskrevende  innsats i utlandet, særlig Sør Sudan, så må jeg desverre si at jeg mener hun kan være en smule naiv. Hun gjorde en formidabel innsats i Sør Sudan, men vi ser resultatet av alt strevet .  Et land i fullt kaos med påfølgende sultekatastrofe, som selv hun må medgi finnet sted tross alt. Ja, man må gjerne være en idealist, men det er ikke alltid det går som man ønsker

Når det gjelder hennes syn på terrorangrepene i Europa mener jeg hun virker naiv. Hun sier det er 2. og 3 . generasjons innvandrere som forårsaker dette. Saken er bare den at dagens innvandrere etter hvert blir 2.og 3. generasjons innvandrere i Europa. Da er man jo like langt. Jo flere man slipper inn, jo større fare for terrorangrep om noen år. Det finnes flyktninger med reelle behov for beskyttelse, i alle fall midlertidig, ja. Men mange av de som kommer over Middelhavet er økonomiske immigranter som ønsker et bedre liv i Europa. Med dagens høye arbeidsløshet i Europa, vil da de aller fleste havne på trygd eller sosialstøtte. De skal ha helsetjenester, bolig, mat og klær. Mange av dem kommer aldri ut i arbeidslivet. Derfor bør de som får opphold i Europa, få det grunnet fare for liv og helse, som i Syria. De bør komme som kvoteflyktninger  til de enkelte land. Krf  viser en svært naiv politikk på dette området, og er i lengden ikke bærekraftig. Vi ser jo bare til vårt naboland, Sverige, der 61 områder i landet blir ansett som problemområder, og 21 av dem som meget problematiske områder , innvandrer ghettoer,der politiet ikke våger seg inn. Dette til tross av store ressurser som er kanalisert inn i disse. Sverige har i flere år hatt en meget liberal innvandrinspolitikk, og måtte sette foten ned høsten 2015, da det kom ut av kontroll. Vi hører på nyhetene nylig  om narko gjenger i deler av Oslo, som Mortensrud og Holmlia Senter der disse opererer til og med ved barnehager og skoler. Dette er typiske innvandrerbydeler med grobunn for dette.En stor del av innsatte i norske fengsler er utlendinger. En liberal innvandringspolitikk som Krf forespeiler vil få uante konsekvenser i framtiden

8 liker  
Kommentar #13

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

For nte gang.

Publisert nesten 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Stortinget skal representere folket. Sammensetningen av stortingsrepresentanter bør følgelig gjenspeile bredde og variasjoner i befolkningen. Demokratiet forutsetter at også de mindre skolerte eller ikke spesielt begavede har sine representanter, som demonstrerer slik form for logikk og slik etisk standard som er typisk for en del av velgerne deres.

Økland har fått så hatten passer for slike sure oppgulp mange ganger her på VD,men det biter ikke på ham.
Han har fått det for seg i sin innbilning at grunnen til at mange stemmer på FRP kommer av lav utdannelse og ren dumhet,men jeg kan opplyse mannen om at  fravær av akademisk utdannelse ikke virker slik han tror og håper på.....det har med interesser å gjøre....
Det trengs høy IQ for å løse praktiske oppgaver,mens en med høy IQ på andre områder kan være helt blåst i praktisk tenkning.
Håper vi slipper å lese dette våset flere ganger.

8 liker  
Kommentar #14

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Hilde Frafjord Johnson. Gå til den siterte teksten.
Å stanse asyl­innvandringen innebærer i realiteten å fjerne asylretten, en grunnleggende menneskerettighet som er nedfelt i flyktningkonvensjonen.

Asylretten omfatter ikke at få ophold i Vesten, men kun at få beskyttelse, der altså kan etableres hvor som helst i verden.

For de som har flyktet til Norge fra terroren i Syria og Irak, må slike anklager føles dypt urettferdig. Det er jo nettopp IS sine herjinger de har flyktet fra!

Det gælder for de allerfærreste. De allerfleste flygter fra den overbefolkning, de selv har lavet i deres bestræbelser for at skaffe sig flest muligt ressourcer på andres bekostning - det er sådan de aktuelle kulturer fungerer og derfor, der altid er krig og, hvad deraf følger, på de egne.

Den blå-blå ­regjeringens flyktningepolitikk har ­allerede gitt Norge et dårlig rykte.

Nej, det har journalisters agitatoriske artikler, der så spejles af udenlandske ligeså agitatoriske journalister. Alle MSM i Vesten agiterer i samme retning. Der er ingen pluralisme, ingen tolerance og ingen seriøs debat. Alene hjernedød monologisk agitation - som var de en underafdeling af reklameindustrien.

Dit indlæg her falder i samme kategori. Det er, som jeg viser med et par eksempler, helt enkelt ikke efterretteligt og du svarer sandsynligvis ikke på indsigelserne. Det er forståeligt, da synspunkterne er umoralske og ikke lader sig forsvare uden det tunnelsyn du anlægger, hvor eget land og folk er skrevet ud af ligningen og dets og deres skæbne i tidens malstrøm er et ikke-emne.

Du ved det muligvis ikke engang selv, men tager man et blik på situationen, udgør dit syn en dehumanisering af europæere - bevidst eller ubevidst.

Du bør derfor i moralens tjeneste orientere dig om den standende verdenssituation, før du skriver med kikkerten for det blinde øje.

12 liker  
Kommentar #15

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Du bør derfor i moralens tjeneste orientere dig om den standende verdenssituation, før du skriver med kikkerten for det blinde øje.

Som troende er det forunderlig at så mange kristne politikere står for det samme som innleggsforfatteren  i innvandringsdebatten, som altså er en fremtredende politiker i Kristelig Folkeparti og dermed fronter partiets politikk. Det er kanskje ikke god tone  å spekulere på hvorfor det er blitt slik. Sikkert mange grunner, men jeg tror hovedårsaken er frykt. Frykt for å ikke være god nok overfor Gud. Da tolker en nestekjærlighetsbudet på den mest loviske måte, og en kan ikke tillate seg å se noen proposjoner. 

8 liker  
Kommentar #16

Per Arne Brandal

147 innlegg  504 kommentarer

Eg ber...

Publisert nesten 4 år siden

...til høgare makter om at KrF kjem under sperregrensa ved neste val. Ad asylretten: Å gi asyl og statsborgerskap er en rett nasjonalstaten gir og en person mottar (ikkje noko overnasjonalt organ kan overstyre det). Elles har jo politikarar i Noreg og elles i Europa forvalta asylordninga so dårleg at det har skapt ein djup mistillit mellom folket og politikarane. Svakt og naivt innspel av KrF-politikaren.

9 liker  
Kommentar #17

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Jeg tror der er kommet alt for meget kommunistisk tænkning i Kirken. Skolens fremstilling af marxistisk funderet politik kan let overfladisk lignes med kristendom og dermed er mange gået ind i præstegerningen som de facto kommunister.

De har overtaget kommunismens dehumaniserende syn på de mennesker, hvis velfærd man ikke har på sinde og man finder, som også kommunister, sig selv at være et godt menneske, fordi man ignorerer de ofre, man selv skaber.

Endelig kan der være tale om trotskistisk entrisme, hvor man i ond tro går ind i en organisation, man ikke bryder sig om for at ændre eller ødelægge den indefra.

Både Marx og hans økonomiske ideologi og Gramsci med hans kulturelle ideologi mente at den primære fjende var kristendommen.

9 liker  
Kommentar #18

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
De allerfleste flygter fra den overbefolkning, de selv har lavet i deres bestræbelser for at skaffe sig flest muligt ressourcer på andres bekostning - det er sådan de aktuelle kulturer fungerer og derfor, der altid er krig og, hvad deraf følger, på de egne.

Indias daværende statsminister, Indira Ghandi, holdt i 1967 sin historisk berømte tale under FNs befolkningskonferanse i Bucurest. Hun tok utgangspunkt i den utbredte påstanden om at Indias fattigdomsproblemer angivelig skulle være forårsaket av overbefolkning i landet.

Parameter for parameter klargjorde Indira Ghandi at India slett ikke hadde for mange mennesker i forhold til landets materielle og biologiske ressursgrunnlag. Hun viste klart og tydelig at det motsatte var tilfelle for det sentrale Vest-Europa. 

Indira Ghandi slo ugjendrivelig fast at dersom noe område på kloden i 1967 kunne sies å være overbefolket, så var det det sentrale Vest-Europa: Folk og politikere merket bare ikke overbefolkningen til daglig, for rikdommen var så stor at man kunne importere omfattende mengder ressurser fra de fattigere deler av verden.

Nå har Indias befolkning vokst sterkere enn Vest-Europas siden 1967, men trolig er det sentrale Vest-Europa stadig mer overbefolket enn India (og eksempelvis også China) i våre dager. Det er da altså snakk om antall mennesker per naturgitt ressursgrunnlag, ikke pengemakt.

Misforholdet er enda sterkere hvis man sammenlikner Afrika med det sentrale Vest-Europa: Europeerne lever i de tettest befolkede områder, ikke afrikanerne. Forskjellene i levestandard skyldes at Afrikas ressurser i stor utstrekning fraktes til bl.a. det rike og overbefolkede Europa, mens afrikanerne lider under omfattende fattigdomsproblemer.

En gigantisk folkevandring inn mot det sterkt overbefolkede Vest-Europa er slett ingen god løsning på lengre sikt, men det nytter ikke å fortelle dette til migrantene. De mangler det meste, ser at europeerne velter seg i luksusforbruk, og tenker selvsagt kortsiktig. Folk gjør det, når de er desperate og sultne.

Krigene i Midt-Østen har i hovedsak amerikanerne og vest-europeerne stelt i stand. Flyktningestrømmen derfra er i hovedsak konsekvens av vestens krigføring og bombing. Verken Pentagon eller NATO-hovedkvarteret i Brussel har innkalkulert flyktningestrømmen i sine kostnadsoverslag til parlamentarikerne når penger skulle bevilges til intervensjonene og krigføringene deres.

På slik bakgrunn som vist til ovenfor, blir påstandene om at "De allerfleste flygter fra den overbefolkning, de selv har lavet...det er sådan de aktuelle kulturer fungerer og derfor, der altid er krig...", ikke bare grovt feilaktige men også dypt urettferdige.


2 liker  
Kommentar #19

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Per Arne Brandal. Gå til den siterte teksten.
Eg ber... Publisert rundt 1 time siden

...til høgare makter om at KrF kjem under sperregrensa ved neste val. Ad asylretten: Å gi asyl og statsborgerskap er en rett nasjonalstaten gir og en person mottar (ikkje noko overnasjonalt organ kan overstyre det).

Hvis Krf havner under sperregrensa, så skyldes det ganske sikkert dødskysset fra Frp. Velgere med nestekjærlig innstilling kan komme til å straffe et parti som gjennom fire år har figurert som støttekontakt for en regjering med ondskapsfull politikk ovenfor de svakeste.

Når nå Norge har forpliktet seg til Flyktningekonvensjonen, så kan verken parlamentarikerne på Stortinget eller byråkratene i regjeringsorganene gå på akkord med asylretten. 

Stortinget kan, i prinsippet og dersom stortingsflertallet ønsker det, bevirke at landet trekker seg fra konvensjonen, men det er heldigvis lite tenkelig at et flertall på Stortinget vil belemre nasjonen med internasjonal sviker-status. Det holder lenge at Frp påfører Norge slik skam.

1 liker  
Kommentar #20

Per Arne Brandal

147 innlegg  504 kommentarer

Kritikk frå kven?

Publisert nesten 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Stortinget kan, i prinsippet og dersom stortingsflertallet ønsker det, bevirke at landet trekker seg fra konvensjonen, men det er heldigvis lite tenkelig at et flertall på Stortinget vil belemre nasjonen med internasjonal sviker-status. Det holder lenge at Frp påfører Norge slik skam.

Kvar skal den internasjonale kritikken kome frå? Saudi-Arabia? Dei rike oljestatane? Iran? Russland? Japan? Australia? Landa i Sør-Amerika? Jammen sa eg smør.

10 liker  
Kommentar #21

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Per Arne Brandal. Gå til den siterte teksten.
Kvar skal den internasjonale kritikken kome frå?

145 av verdens land har tiltrådt FNs flyktningekonvensjon, bl.a. samtlige land i Europa. Skulle Norge trekke seg fra konvensjonen for å avvikle asylretten? En slik handling ville være nærmest som å erklære Norge å være utenfor kretsen av siviliserte rettsstater.

1 liker  
Kommentar #22

Per Arne Brandal

147 innlegg  504 kommentarer

Avvikle?

Publisert nesten 4 år siden

Eg tek ikkje til orde for å avvikle noko som helst (kvar den stråmannen kjem frå anar eg ikkje). Å få asyl, viss du er trua av statlege drapsmenn og andre for trua di, rasen din eller politikken din, er ein vidunderleg ting. Men asylinstituttet er langt på veg øydelagt av kjeltringar og løgnarar, godfjotta politikarar og emo-pressa. Utfordringane vi ser spelar seg ut i og rundt Middelhavet, der 90 % av migrantane, i hovudsak unge menn frå demokrati i Vest-Afrika, treng andre løysingar enn asylinstituttet.

10 liker  
Kommentar #23

Karl Børre

1 innlegg  1 kommentarer

Anarkistisk vold

Publisert nesten 4 år siden

De fleste terrorhandlinger de siste årene, er utført eller planlagt av enkeltindivider av andre eller tredje genrasjons innvandrere. Der er heller ikke dermed sagt att det automatisk er knyttet opp mot troen på ett spesifikt styringssystem eller en religiøs struktur. Også innen religionene eksisterer anarkistiske elementer. Dette gjelder også når det gjelder islam, som står i motsetning til det konservative innen religionen. Dette fordi de anarkistiske innen relionene anser de strukturerte styringsystemene som ett hinder for en full individuell frihet. I denne sammenhengen er det noe høyreekstreme og islamsk fundamentalisme har til felles, og motsetningene mellom de har nødvendigvis ikke kun med hudfarge og kultur å gjøre. Det kan like mye være att begge grupperinger har motiver som er felles for de begge, nemlig oppmerksomhet rundt det å tilegne seg ressurser innenfor ett bestemt område, og att begge parter har det til felles att  de ser på det strukturerte styringssystemet som ett hinder for å oppnå det.

Kommentar #24

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Takk for et godt innlegg, Hilde Frafjord Johnsen!

Kommentar #25

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
145 av verdens land har tiltrådt FNs flyktningekonvensjon, bl.a. samtlige land i Europa.

Det betyder bare ikke at de overholder dem...

5 liker  
Kommentar #26

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Karl Børre. Gå til den siterte teksten.
Dette gjelder også når det gjelder islam, som står i motsetning til det konservative innen religionen. Dette fordi de anarkistiske innen relionene anser de strukturerte styringsystemene som ett hinder for en full individuell frihet.

Islamister tager afstand fra individualisme.

5 liker  
Kommentar #27

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Velgere med nestekjærlig innstilling kan komme til å straffe et parti som gjennom fire år har figurert som støttekontakt for en regjering med ondskapsfull politikk ovenfor de svakeste.

KrF har da en ondskabsfuld politik overfor de svageste, når de lader afrikas unge mænd fra middelklassen strømme ind i landet, hvor de vil komme i ressourcekonflikter og etniske og kulturelle ditto med den nedre del af den oprindelige befolkning.

7 liker  
Kommentar #28

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Indias daværende statsminister, Indira Ghandi, holdt i 1967 sin historisk berømte tale under FNs befolkningskonferanse i Bucurest. Hun tok utgangspunkt i den utbredte påstanden om at Indias fattigdomsproblemer angivelig skulle være forårsaket av overbefolkning i landet.

Det gjaldt sikkert også i 1967. Indiens gigantiske familieplanlægningskampagner senere hen viser at det ikke blev ved.

Ja, at Vesteuropa er overbefolket er et argument indvandringsmodstandere har fremført i årtier.

Misforholdet er enda sterkere hvis man sammenlikner Afrika med det sentrale Vest-Europa: Europeerne lever i de tettest befolkede områder, ikke afrikanerne. Forskjellene i levestandard skyldes at Afrikas ressurser i stor utstrekning fraktes til bl.a. det rike og overbefolkede Europa, mens afrikanerne lider under omfattende fattigdomsproblemer.

Ja, Afrika har kolossale ressourcer, men har ikke eller udvikler ikke human ressources, så der kommer ikke noget ud af det - sådan overdrevet sagt. Det er deres problem ikke fjernelse af ressourcer fra kontinentet. De skulle selv bearbejde og værdiforøge og ikke bare sælge råstoffer. Det kan kun de selv styre, nu er ikke ville være kolonier længere.

En gigantisk folkevandring inn mot det sterkt overbefolkede Vest-Europa er slett ingen god løsning på lengre sikt, men det nytter ikke å fortelle dette til migrantene. De mangler det meste, ser at europeerne velter seg i luksusforbruk, og tenker selvsagt kortsiktig. Folk gjør det, når de er desperate og sultne.

Det første er som sagt, hvad indvandringsmodstandere har sagt i årtier og er blevet kaldt nazister for at pege på.

Migranterne mangler bestemt ikke det meste. De er middelklasse og har mere end vores dårligst stillede.

Det er få europæere, der vælter sig i luksus. De fleste har til dagen og vejen.

Og de er så ganske afgjort ikke sultne - du er da ved at drukne i propagandafloskler fra MSM - deres fortællinger er helt verdensfjerne.

MSM fabrikerer mytologi og dogmer og derfor kan de ikke tale med nogen, men må holde sig isoleret bag monologer. Det stykke 'fake news', der er mest udbredt er at migranterne er 'flygtninge'. Det er de kun i venstrefløjen private sprogbrug.

Man udvandrer, fordi man har overskud. De fattige og sultne er bundet til stadet og helt udenfor venstrefløjens radar - de har ikke fløjens interesse.

Interessen går på at få indvandring.

At folk så dør af sult hjemme og drukner MIddelhavet og tørster ihjel i Sahara, ja, det vender man det blinde øje til og skruer op for dæmoniseringen af de, der peger på den skammelige opførsel.

Alt i det godes tjeneste.

5 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere