Religionsredaktør Alf Gjøsund

Religionsredaktør

«Homofilisme» og sensur

Et nett-innlegg med muslimske synspunkter på homofili har skapt mange reaksjoner. Hva tenker Vårt Land om dette?

Publisert: 29. jun 2017  /  2163 visninger.

Vårt Lands debattnettsted verdidebatt.no er et digitalt debattforum med stor takhøyde. Tekstene her må ikke forveksles med de bestilte og redigerte innleggene vi har i papiravisen. På nettstedet er poenget å få flere stemmer til å ytre seg, slik at meninger om religion og verdier brytes mot hverandre. Engasjementet er til tider høyt, og synspunktene sterke. Vi har ikke forhåndsmoderering, innlegg godkjennes altså ikke av oss før det publiseres.

Ett innlegg som lå ute i flere dager, vakte svært sterke reaksjoner. Det hadde tittelen «Shame Day (Homofilisme I)» og handlet om skribentens syn på homofili. Dessverre tok det tid før vi ble oppmerksom på innlegget. Da vi hadde gått gjennom det, ble det straks slettet.

Ikke meningssensur

Årsaken til slettingen var ikke innsenderens syn på homofili – eller på ideologien han mente lå bak aksepten for homofili i Vesten. Dette er synspunkter vi vet finnes i konservative religiøse miljøer, både kristne og muslimske. Men mens kristnes syn på spørsmålet er gjennomdebattert, har muslimers tilnærming vært gjenstand for lite debatt. Dette kunne gjort teksten til et interessant bidrag til debatten.

Dessverre var innlegget preget av sterk stigmatisering av homofile som gruppe. Det inneholdt usaklige og udokumenterbare påstander om denne gruppen som vi som avis ikke kan stå ansvarlig for. Derfor ble det slettet.

Retningslinjer

Sletting er ingen uvanlig foreteelse på verdidebatt.no. Mange har fått innlegg og kommentarer fjernet. Ikke på grunn av meninger, men fordi tekstene bryter med våre retningslinjer. De vanligste bruddene er mot punkt 4, 1–6, som er slik:

* Vis respekt, særlig for dem du er uenig med.


* Unngå nedsettende karakteristikker, personangrep og trakassering.


* Ikke så tvil om andres motiver.


* Ikke fordrei andres meninger.


* Diskutér sak og ikke person.


* Hold deg til saken og unngå avsporinger (lag heller en ny tråd om du vil debattere at annet tema)

Drastisk

Noen vil mene at sletting av innlegg er en drastisk reaksjonsform. Det er vi enige i. Tidligere gikk vi inn og redigerte innlegg. De samme skribentene ble redigert igjen og igjen. Det var mye jobb for oss og lite læring for debattantene.

Nå har vi innført sletting som en ganske konsekvent reaksjonsform. I tillegg blir brukeren belastet med prikker. Tre slettede innlegg eller kommentarer i løpet av en måned medfører utestengelse. Dersom brukeren viser at han eller hun ikke har tilhensikt å følge retningslinjene, kan vi utestenge deltakeren for alltid. Ved særdeles alvorlige brudd på retningslinjene kan en debattant stenges ute umiddelbart.

Det har løftet debatten, men brudd forekommer fortsatt for ofte. Dessuten ser vi at kvaliteten på startinnleggene ofte er for lav. I løpet av sommeren vil vi vurdere forhåndsmoderering av alle startinnlegg. Da blir problemet med regelbrudd i disse tekstene eliminert.

5 liker  
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Dessuten ser vi at kvaliteten på startinnleggene ofte er for lav.

Vi har mange bra startinnlegg men det er ofte slik at disse ikke får kommentarer. Hvis de ikke handler om islam, jøder, Israel eller homofile ties praktisk talt alt sammen i hjel - ikke fordi disse innleggene er dårlige, men fordi de mest aktive debattantene ikke har interesser utover de fire nevnte emnene. Et poeng kan være å få trådstartere til å følge opp sine innlegg, eller rett og slett gjøre innleggene mer salgbare ved at de favner bredere. Her kan forhåndssensuren ha en viss mening, men neppe ellers.

Noen av oss er veldig lei av maset om homofile og islam. Iiiisrael er det umulig å diskutere så lenge noen bruker VD som sin blogg. 

2 liker  
Kommentar #2

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Det er mange muslimer som har slike meninger

Publisert nesten 5 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Dessverre var innlegget preget av sterk stigmatisering av homofile som gruppe. Det inneholdt usaklige og udokumenterbare påstander om denne gruppen som vi som avis ikke kan stå ansvarlig for. Derfor ble det slettet.

Hvorfor skal dette skyves ut i mørket og late som det ikke finnes?

Det er et stort meningsmangfold i samfunnet. Det kan da ikke være slik at redaksjonen skal gå god for alle meninger i et innlegg?

Meninger er ikke straffbare, men oppfordringer til ulovlige handlinger kan være det.

Hvorfor ikke ta tak i meningene til mennesker? Ellers ender det bare opp med at de ikke kommer til, og det er en usunn samfunnsutvikling.

Redaksjonen bestemmer jo, men det er flere som har reagert på at VD tendere til å bli en koseklubb for likesinnede.....

13 liker  
Kommentar #3

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor skal dette skyves ut i mørket og late som det ikke finnes?

Du kan ikke med noen form for rimelighet påstå at islam og homofili er underkommunisert på VD. Alle vet hvor frontene går, hvem som er negative og positive i disse spørsmålene. 

2 liker  
Kommentar #4

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Neida

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Du kan ikke med noen form for rimelighet påstå at islam og homofili er underkommunisert på VD. Alle vet hvor frontene går, hvem som er negative og positive i disse spørsmålene. 

Men hvorfor skal noen meninger være "ulovlige"

9 liker  
Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Men hvorfor skal noen meninger være "ulovlige"

Jeg er ikke noe læreembete i debattskikk. Hva tenker du selv om dette?

1 liker  
Kommentar #6

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Men hvorfor skal noen meninger være "ulovlige"

Repeterer fra innlegget: 

"Dessverre var innlegget preget av sterk stigmatisering av homofile som gruppe. Det inneholdt usaklige og udokumenterbare påstander om denne gruppen som vi som avis ikke kan stå ansvarlig for. Derfor ble det slettet.""

Vennligst les innlegget før du kommenterer det?

Videre:

"Årsaken til slettingen var ikke innsenderens syn på homofili – eller på ideologien han mente lå bak aksepten for homofili i Vesten."

2 liker  
Kommentar #7

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ikke noe læreembete i debattskikk. Hva tenker du selv om dette?

Jeg tenker at redaksjonen ikke vil ha inn meninger som står for langt fra sine egne. En må kunne se forskjell på sjikaneringer og meninger. Det er i de fleste tilfeller ikke så vanskelig.

10 liker  
Kommentar #8

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Repeterer fra innlegget: 

"Dessverre var innlegget preget av sterk stigmatisering av homofile som gruppe. Det inneholdt usaklige og udokumenterbare påstander om denne gruppen som vi som avis ikke kan stå ansvarlig for. Derfor ble det slettet.""

Vennligst les innlegget før du kommenterer det?

Det var jo akkurat det jeg siterte i min første kommentar her. Må en kunne dokumentere alle sine meninger?

Hvis noen mener en kommer med løgn, får innlegger komme tilbake og forklare det nærmere.

Vel, dette ble ikke gjort i denne tråden da.....

7 liker  
Kommentar #9

Alf Gjøsund

140 innlegg  128 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Må en kunne dokumentere alle sine meninger?

Hvis noen mener en kommer med løgn, får innlegger komme tilbake og forklare det nærmere.

Det er viktig å skjelne mellom faktagrunnlaget for meningsdannelse, og meningene i seg selv. Som understreket i teksten er det ikke meningssensur på verdidebatt.no. Derimot må det som presenteres som fakta kunne underbygges. Noen meninger er dessuten så åpenbart i strid med fakta at de blir usaklige og dermed uegnet til debatt.

Som nevnt er verdidebatt.no et nettsted for debatt, ikke for spredning av sjikane og usakligheter. I slike tilfeller vil teksten derfor bli slettet.

4 liker  
Kommentar #10

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Tråden det snakkes om het del I. Når kommer del II?

Kanskje del II skulle underbygge og vise faktagrunnlaget trådstarteren hadde i Islam for sine uttalelser i del I?

Kanskje ville han også ha vist til praksiser(basert på Islam) i en del muslimske land, som gjør at homofili ikke er et "problem" i disse landene?  Dermed ville han kanskje også "bevise" at homofiles fri- og rettigheter i Vesten skyldes  vårt påståtte moralske forfall og dekadense?

Så del II kan du skyte en hvit pil etter, Kristiansen, ettersom  Gjøsund tydelig mener hans oppgave er å beskytte muslimer mot seg selv.  

Her diskuterer vi vantro Islam opp- og nedad stolpe.  Det blir så som så.  Når vi endelig får en muslim i tale blir han sensurert vekk.  Makan!

Er det supperåd-status Gjøsund ønsker for dette forumet?

3 liker  
Kommentar #11

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Misforstått

Publisert nesten 5 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Her diskuterer vi vantro Islam opp- og nedad stolpe.  Det blir så som så.  Når vi endelig får en muslim i tale blir han sensurert vekk.  Makan!

Du rakk kanskje ikke å lese innlegget?  Dette dreier seg selvsagt ikke om å sensurere bort en muslim.  Hadde en kristen skrevet det, ville det nok også blitt slettet. 

1 liker  
Kommentar #12

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Du rakk kanskje ikke å lese innlegget?  Dette dreier seg selvsagt ikke om å sensurere bort en muslim.  Hadde en kristen skrevet det, ville det nok også blitt slettet.

Jo da, jeg leste det.

Men for meg har dette emnet vært utdebattert og uinteressant siden 10-år tilbake.  Derfor deltok jeg da heller ikke på den tråden.

Gjøsund gir denne begrunnelsen for sensuren: "Dessverre var innlegget preget av sterk stigmatisering av homofile som gruppe. Det inneholdt usaklige og udokumenterbare påstander om denne gruppen som vi som avis ikke kan stå ansvarlig for. Derfor ble det slettet."

Men hva annet enn å redegjøre for Islams syn på homofili gjorde trådstarteren?  Derfor sensurerte Gjøsund ikke bare bort en enkelt muslim; han sensurerte bort Islam.

Dette bør være et tankekors, ja nærmest en falitterklæring, for et debattforum som i stor grad omhandler religioner.

5 liker  
Kommentar #13

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Det er riktig det Wold

Publisert nesten 5 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Men hva annet enn å redegjøre for Islams syn på homofili gjorde trådstarten?  Derfor sensurerte Gjøsund ikke bare bort en enkelt muslim; han sensurerte bort Islam.

Det er mange som etterlyser flere muslimer på VD. Når de som ikke har de "riktige" meningene blir sensuret bort, blir det ikke så mange igjen.

Det virker som VD vil propagandere for at muslimer ikke har slike meninger, eller at det bare er unntaksvis. Det virker ikke som de kjenner til, eller vil kjenne til, islamsk kultur.

7 liker  
Kommentar #14

Torgeir H. Persett

16 innlegg  78 kommentarer

Om kong Salomo og de....

Publisert nesten 5 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.

Årsaken til slettingen var ikke innsenderens syn på homofili – eller på ideologien han mente lå bak aksepten for homofili i Vesten. Dette er synspunkter vi vet finnes i konservative religiøse miljøer, både kristne og muslimske. Men mens kristnes syn på spørsmålet er gjennomdebattert, har muslimers tilnærming vært gjenstand for lite debatt. Dette kunne gjort teksten til et interessant bidrag til debatten.

Dessverre var innlegget preget av sterk stigmatisering av homofile som gruppe.

Jeg har ikke lest innlegget du skriver om. Og burde kanskje derfor ha tidd.

Likevel blir det du skriver litt vanskelig. Du begrunner slettingen blant annet med at innlegg stigmatiserer homofile som gruppe, samtidig som du i forkant litt fordekt karakteriserer og stigmatiserer meninger og meningsbærere som ‘konservative religiøse’. Som miljø (=gruppe). En beskrivelse uten positiv klang, og med flere negative valører.

I debatten om homofili er ingen mer stemplet enn de som blir pådyttet etiketten religiøse konservative fundamentalister, og som i tillegg gjerne blir kalt både kunnskapsløse, gammeldagse, snevre, og ukjærlige. Og mer til. 

Også i denne saken ser vi jungelens lov som gjeldende: The main stream attitude kan med den største selvfølgelighet tillate seg det meste, mens opponenten - som gruppe eller enkeltperson - disiplinert må veie sine ord og tåle trakasseringen som måtte følge, utskjelt eller tidd i hjel…. er redd for at det er realiteten.

8 liker  
Kommentar #15

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Mange sterke reaksjoner

Publisert nesten 5 år siden

I og med at innlegget ble liggende en stund før det ble slettet, ble det delt i bøtter og spann i sosiale medier (Facebook og Twitter).  Reaksjonene var sterke - også blant en del muslimer.  Mange som ikke kjenner til hvordan verdidebatt.no fungerer, trodde innlegget var forhåndsgodkjent av Vårt Land og kom med kraftige utfall mot avisen.

Innlegget var skrevet av en etnisk norsk konvertitt.  Språkbruken var grov og stigmatiserende - og det inneholdt dessuten flere faktafeil.

1 liker  
Kommentar #16

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Innlegget var ikke pk

Publisert nesten 5 år siden
Torgeir H. Persett. Gå til den siterte teksten.

Jeg har ikke lest innlegget du skriver om. Og burde kanskje derfor ha tidd.

Likevel blir det du skriver litt vanskelig. Du begrunner slettingen blant annet med at innlegg stigmatiserer homofile som gruppe, samtidig som du i forkant litt fordekt karakteriserer og stigmatiserer meninger og meningsbærere som ‘konservative religiøse’. Som miljø (=gruppe). En beskrivelse uten positiv klang, og med flere negative valører.

I debatten om homofili er ingen mer stemplet enn de som blir pådyttet etiketten religiøse konservative fundamentalister, og som i tillegg gjerne blir kalt både kunnskapsløse, gammeldagse, snevre, og ukjærlige. Og mer til. 

men et av de mer spennende som innlegg i hvordan det kan være for muslimer å ankomme et liberalt sekulærsamfunn hvor de ikke har vært med på "vår" tidsreise med tidsånden.  

Du finner innlegget hvis du googler Omar Heymans og Homofilisme 1.  

Det som var - etter mitt syn - det mest spennende ved innlegget var undringen over hvordan en så liten gruppe av befolkningen setter standarden for det meste - hvor "fritt" og liberalt nasjonen  er - hvordan menneskerettigheter og friheter blir veid opp mot denne normen og hvordan han og vi alle blir vurdert etter hvor happy vi er for denne standarden.  

Som OJ  har jeg googlet litt og fant at homofilisme var det mange som hadde benyttet seg av i mediesammenheng opp gjennom årene, men Heymans er nå rangert på norsktoppen sammen med Nina Karin Monsen blant de liberale.

Personlig hadde jeg håpet Heymans hadde valgt å delta i debatten, men det gjorde han ikke - i så fall hadde det gitt mer fritt ord mening.  

Jeg har forståelse for at Gjøsund hadde problemer med å la innlegget stå, men det kunne kanskje være en ide noen ganger å gå i dialog med trådstarter hvis en ser at det ved litt enighet om fjerning og omskrivning kan endres til godkjent - men - vi skal vel ikke la oss friste til å særbehandle muslimer - og de som klager mest er gjerne de som er ivrigst for å få så mange av de som mulig over nasjonsgrensen.

4 liker  
Kommentar #17

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Innlegget var skrevet av en etnisk norsk konvertitt.  Språkbruken var grov og stigmatiserende - og det inneholdt dessuten flere faktafeil.

 Lik  Sitér

Jeg kan ikke se at Grøsund bør bekymre seg for at "de som avis ikke kan stå ansvarlig for" innholdet i innlegget.

Et slikt ansvar har de etter norsk rett ikke, heller ikke trådstarteren.  Ansvaret kan godt overlates til Allah alene:

Siterte Koranen

Islamisten ble frifunnet på ett punkt - å ha fremsatt hatefulle ytringer mot forfatter Amal Aden etter at hun ble utsatt for vold i november i fjor. Hussain skrev i en Facebook-kommentar at den homofile forfatteren heller burde ha blitt steinet til døde.

I dommen forklares frifinnelsen med at retten ikke kan utelukke at uttalelsene er en utlegning av Koranen.

- Dommeren sa én riktig ting, og det var at jeg ikke kan dømmes for sitatet fra Koranen, sier Hussain.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/islam-debatten/hussain-jeg-kommer-til-aa-fortsette/a/10121960/

2 liker  
Kommentar #18

Torgeir H. Persett

16 innlegg  78 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Innlegget var skrevet av en etnisk norsk konvertitt.  Språkbruken var grov og stigmatiserende - og det inneholdt dessuten flere faktafeil.

Javel, da har jeg lest innlegget, og ser her bort fra faktafeilene...som vitterlig er der.

Forfatteren mener homofili er galt, og da må det nødvendigvis bli gruppen som skrives om, og stigmatiseres om du vil. Selvfølgelig. I så måte er det liten forskjell på den og andre grupper…som jamt og trutt må finne seg i å bli stemplet sære.

Forfatteren ytrer seg friskt og direkte, vulgært vil noen kanskje si… Skjønt medienes siste ukes jubel over en gråsteinsblokk på Egersunds-kanten, tillater også ord og uttrykk man tidligere ble henvist til do-veggen for å finne. Om ordbruken er det som reageres på. Har imidlertid forståelse for den sensuren, selv om det vel mye er virkeligheten forfatteren beskriver?

Så, alt er relativt, også i denne debatten.

2 liker  
Kommentar #19

Erlend Torp

1 innlegg  200 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Jeg er enig  i at inlegget det vises til gjorde seg dårlig på trykk. Men jeg kan ikke se at det var noen konkret oppfordringer til å krenke eller utøve vold.

Innlegget var støtende, dårlig skrevet, og påstandene manglet underbyggende argumentasjon. Men selv om jeg skjønner at det er fristende å fjerne, mener jeg det med fordel kunne stå. Dels fordi jeg mener det skal være lov å fornærme, og dels fordi dette er meninger som eksisterer. 

Men for all del - VL er i sin fulle rett til å sette en standard for debatt, og inlegget bryter tydelig med disse.

1 liker  
Kommentar #20

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Nå skylder man vel også å

Publisert nesten 5 år siden

opplyse om at det fortsatt er slik at VL faktisk kan tillate seg å publisere og ikke publisere hva de vil. Selv om noen gjerne vil ha alle slags meninger på trykk, fungerer det fortsatt slik at utgiver har bestemmelsesrett over egen publikasjon. Det kan man like eller ikke like, men sånn er det altså.

Dessuten, er det slik at unge Heymans er konvertitt, faller argumentet om at det har vært overraskende for ham at homofile er så langt fremme i samfunnsbildet i Norge. Jeg beklager Hr. Nygaard-

2 liker  
Kommentar #21

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Konvertitt

Publisert nesten 5 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
Dessuten, er det slik at unge Heymans er konvertitt, faller argumentet om at det har vært overraskende for ham at homofile er så langt fremme i samfunnsbildet i Norge. Jeg beklager Hr. Nygaard-

Jeg tillater meg å sitere litt fra et eldre VD-innlegg av Per Steinar Runde, der han skriver følgende om Omar Heymans:

"Han har i vaksen alder konvertert frå kvekarsamfunnet, kjend for pasifisme, til sufismen med sin mysterietradisjon. Slik sett er han ingen typisk muslim. I juli skreiv han følgjande i ein kronikk i Stavanger Aftenblad”Jeg har aldri deltatt på en fredagsbønn i Norge (og jeg har deltatt på hundrevis av fredagsbønner) der talen har handlet om hvordan vi kan redde oss selv og våre familier fra islamistisk ideologi. Jeg har faktisk aldri hørt en eneste muslim, her i Norge, forklare meg hvorfor det er så viktig å ta avstand fra islamistisk ideologi. Hva er problemet? Sover de? Er de muslimer, eller er de muslinger?” "

Heymans har tidligere også blitt framhevet av Hege Storhaug som en muslim man bør låne øret til, siden han har gått sterkt ut og kritisert islamister (se lenken i Runde-sitatet).

Rundes innlegg, som jeg har sitert fra, kan leses her:

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11515944-gjer-narr-av-kristne-fordomer-jodar-men-unnskylder-og-respekterer-muslimar

2 liker  
Kommentar #22

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Vel..

Publisert nesten 5 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Noen meninger er dessuten så åpenbart i strid med fakta at de blir usaklige og dermed uegnet til debatt.

Det var noen "uhumskheter" i innlegget, men det mener jeg en burde kunne tåle. Jeg oppfattet innlegget som litt friskt.

En påstand i innlegget, som sikkert mange reagerte på, var at homofili er ikke-eksisterende innenfor dyreverdenen. Denne påstanden var ikke dokumentert.

Alle steiler jo, jeg også, men hvis jeg forsøker etter beste evne, å legge litt godvilje til å prøve å forstå innlegger, vil jeg si: Vi har alle sett at han-hunder, eller andre dyr, hopper på hverandre og simulerer parring. Hvor mange har sett at en virkelig penetrering skjer? Det har jeg aldri sett. Det er halen mellom beina på "offeret" Det kan meget godt være at vi mennesker tolker dette som homofili, men innenfor dyreverdenen har dette ingenting med sex å gjøre, kun for å vise dominans. Vi mennesker tolker altså adferden feil. Innlegger burde imidlertid ha forklart seg litt mer tydelig på dette argumentet.

Hva som er fakta, er ikke alltid så lett å vite for du vet litt mer hva innlegger sikter til.

2 liker  
Kommentar #23

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Tiden og dens verdinormer.

Publisert nesten 5 år siden
Torgeir H. Persett. Gå til den siterte teksten.

Jeg har ikke lest innlegget du skriver om. Og burde kanskje derfor ha tidd.

Likevel blir det du skriver litt vanskelig. Du begrunner slettingen blant annet med at innlegg stigmatiserer homofile som gruppe, samtidig som du i forkant litt fordekt karakteriserer og stigmatiserer meninger og meningsbærere som ‘konservative religiøse’. Som miljø (=gruppe). En beskrivelse uten positiv klang, og med flere negative valører.

I debatten om homofili er ingen mer stemplet enn de som blir pådyttet etiketten religiøse konservative fundamentalister, og som i tillegg gjerne blir kalt både kunnskapsløse, gammeldagse, snevre, og ukjærlige. Og mer til. 

Også i denne saken ser vi jungelens lov som gjeldende: The main stream attitude kan med den største selvfølgelighet tillate seg det meste, mens opponenten - som gruppe eller enkeltperson - disiplinert må veie sine ord og tåle trakasseringen som måtte følge, utskjelt eller tidd i hjel…. er redd for at det er realiteten.

Til gjengjeld har jeg lest det omstridte innlegget flere ganger, fordi jeg synes det inneholdt et par gode observasjoner.

 Så gjør også Torgeir H. Persett`s tolkning av realiteten rundt å mene noe om temaet enn det som prakkes på oss av media - og av mer eller mindre kjente lokale størrelser.

Innsender fant det noe krampaktig og påtrengende med den type gay-parader vi ser i Oslo. Og at kan trenge en bruksanvisning å hvordan dette kombineres med kjærlighet i religiøs forstand , selv i våre dager med sterkt devaluerte verdinormer.

 Var vitne til opptrinnet et par år tilbake og kan bekrefte inntrykket av at dette virket  anmasende , og inntrykket deles av mange andre som heller holder kjeft om egne uortodokse meninger i vår tid , har jeg latt meg fortelle av flere.

Da vi/jeg allikevel kommenterer temaet og er varm i trøya , så ser vi på et par interessante punkter.

1)  An educated guess ; Jeg tror ikke Alf Gjøsund et al , som er profesjonelle pressefolk, sensurerte vekk innlegget basert på egen faglig vurdering , men sannsynligvis på  grunn av press med aktivisters velkjente ufaglige vurdering. (Min vurdering ; innlegget var skrevet i klar tekst ut fra forståelsen av at alle synger med eget nebb - ikke andres ).

2)  For noen år siden fikk Forsvarssjefen en invitasjon til å delta i Pride-paraden i Oslo. Han takker nei til det generøse tilbudet.

Hva skjer , jo de som kjente til invitasjonen løp til media og NRK - og der ble budskapet ropt ut med riksomfattende kraft "Forsvarssjefen vil ikkje vera med på homoparaden!" Stor nyhetsverdi innen symbolpolitikkens synsere som opptrer i de samme media.

At Forsvarssjefen var den eneste som hadde forstått enkel logikk kom ikke frem.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2016/04/22/195212608/forsvarssjefen-takker-nei-til-ga-i-oslo-pride

Hvilket selvfølgelig er et pressmiddel ovenfor andre som våger den frekkhet å takke nei. (Min vurdering)

Det er ikke lenger en privat sak å velge å gå i homo-parader - og henges ut som slem mann og homofob i media dersom man nekter stille opp.

Da burde  muligheten være tilstede for oss andre å foreslå hvem som burde hedres til å gå først i neste års gay-parade. Personlig har jeg et par kandidater fra det offentlige, som eg ikkje vil nemna her. (Tenk strømregning , smartmåler, energi og prisprognoser).

Om de hadde nektet skulle jeg gratis utarbeide forslag til en ganske bra pressemelding - fra en symbolpolitisk trygg plattform ! 

3) Utvikling. I Canada har de tydeligvis kommet lenger enn i Norge , her risikerer læreanstalter å miste statsstøtte derom de ikke tar inn det politisk riktige oppfatning av homofili. Artikkelen inneholder linker med synspunkter for og mot.

http://www.pinknews.co.uk/2015/05/12/canada-education-minister-threatens-funding-cuts-to-schools-that-refuse-gay-groups/

Hvilket bekrefter kommentaren fra Persett  at folk med andre meninger må veie sine ord og tåle en tiltagende aktivitet for å bringes til taushet.

 Spørsmålet er om dette er riktig vei å gå ?

God helg , med glad parade - gammel oppskrift :

https://www.youtube.com/watch?v=eBQWsBiM5YY

 

3 liker  
Kommentar #24

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Konvertitt?

Publisert nesten 5 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
Dessuten, er det slik at unge Heymans er konvertitt, faller argumentet om at det har vært overraskende for ham at homofile er så langt fremme i samfunnsbildet i Norge. Jeg beklager Hr. Nygaard-

Er det slik at hvis en er konvertitt så er en automatisk etnisk norsk?  Jeg vet ingenting om Omar bortsett fra det som kommer fram på nett og for meg fremstår han mer østfra.  Han er sufi - en fredelig mann som lever i ei boble nærmest som en bahai der alt kan smelte sammen til en fredelig sameksistens.

https://www.facebook.com/Familieforbundet/photos/pcb.1108939595861690/1108936882528628

Kommentar #25

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

En kjapt Google-søk

Publisert nesten 5 år siden

kan avsløre at homofili blant dyr også innbefatter sex, altså penetrering,  eller hva nå enn disse dyrearter driver med ved parring. Jeg anbefaler også å løfte blikket litt, ihvertfall utover egne observasjoner. Et mer interessant spørsmål er om det er eksklusivt homofile dyr i verden, men det overlater jeg til andre å lese seg opp på. 

1 liker  
Kommentar #26

Astrid Espelid

0 innlegg  16 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Nesten så eg kunne ynskje litt meir "sensur" på verdidebatt! Ikkje nett det, men at de var inne og sjekka litt oftare, i alle fall. Det er mange interessante tema som kunne vore moro å diskutere her inne. MEN SÅ KJEM SINNAMENNENE. Dei som alltid har rett, og mosar oss andre. Då gjev eg opp, og eg lurar og på om det kan vera grunnen til at det nesten bare er menn som diskuterar her. Det er då synd, for ein real diskusjon kan gje mykje visdom og gode resultat.

Og, sann mine ord, no kjem det sannsynlegvis ein masse krav om bevis på min påstand, nett frå den sama gruppa menn.

3 liker  
Kommentar #27

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

I stedet for flere regler ser det ut til at det er bedre med sterkere håndhevelse av de reglene som finnes. VD krever av moderasjonen at den er tilstede, følger med og handler i hele åpningstiden. Det trenger ikke bety at man sitter og glor på sin skjerm hele tiden, men at man har et øye med på hva som foregår, følger opp klage-knappen og tar i bruk de verktøy man har for å holde debattene innenfor allerede satte grenser. Utvekstene får lov å leve for lenge slik at den skrevne ondskapen, fyllerøret og overtrampene får stå til spott og spe for den det går utover alt for lenge. Man kan ikke vente seg nye debattanter med høyere personlige grenser hvis de skal oppleve det samme som vi må oppleve nå om dagen. 

Jeg vil fraråde at man stenger like tydelig som Nye Meninger, men heller legger vekt på oppfølging utover kvelden. For tiden er skrivingen utover kvelden betydelig redusert sammenlignet med for et halvt år siden. Det er bare "trash-emnene" som får oppmerksomhet på den tiden, men ett sted må jo det også ut. Har man tid til forhåndssensur har man vel også tid til å følge med litt på kveldstid, og skulle jeg velge blandt de to er det klart at våkenhet på kveldstid er å foretrekke. 

Jeg tror det bør være større årvåkenhet på flaming, altså at noen fyrer opp for å skape hissig stemning. Dette har vært synlig gang på gang. For noen er det tilstrekkelig og si Iiiiiiisrael, homo eller islam så er enkelte igang med lange repetisjonsøvelser til ingen nytte. Her har moderasjonen en oppgave i å skape coolere forhold. 

2 liker  
Kommentar #28

Torgeir H. Persett

16 innlegg  78 kommentarer

Repetisjonens plass i læreprosessen.....

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
så er enkelte igang med lange repetisjonsøvelser til ingen nytte. Her har moderasjonen en oppgave i å skape coolere forhold. 

...javel, men er ikke folkestyre, almen stemmerett, stemmerett for kvinner, sider ved fagforeningenes arbeid, likestilling, homofiles posisjon etc etc etc... et resultat av laaaaaange repetisjonsøvelser? 

Så hvem skal bestemme hvem som kan repetere og hva som er greit å repetere....?   

3 liker  
Kommentar #29

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Torgeir H. Persett. Gå til den siterte teksten.
Så hvem skal bestemme hvem som kan repetere og hva som er greit å repetere....?  

Kommentaren din handler egentlig ikke om noen av de emnene du tar opp. 

Til det siterte er å si at det er moderasjonens oppgave å samtale med brukerne. Jeg får av og til henvisninger i enkelte debatter, og på samme måte må det gå an å si at "nå får du komme med noen nye argumenter" om dette eller hint. Jeg forutsetter at redaktøren samtaler med enkelte om at argumentasjonsrekken er feil, tværet og utgått på dato. Det er der man kan unngå de uendelige repetisjonene om de samme tingene mange ikke har forstått eller gidder å sette seg inn i selv etter hundrevis av tråder om samme tema. 

De samme argumentene kommer derfor tilbake like upolert fra forrige gang. På dette viset tror ikke jeg på påstanden om at VD er det mest leste nettforum i Norge og at folk trekker hit for å finne argumenter for sine meninger. I mine øyne sykner VD hen i mangel på fornyelse av emnene som debatteres. 

Kommentar #30

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Astrid Espelid. Gå til den siterte teksten.
Og, sann mine ord, no kjem det sannsynlegvis ein masse krav om bevis på min påstand, nett frå den sama gruppa menn.

Jeg tror at mænd diskuterer lidt anderledes end kvinder. De er mere konfrontatoriske, hvor kvinder synes bedre om at snakke rundt og rundt om et emne, til der opstår en slags konsensus.

Jeg synes man skal prøve at lade være med at lade sig kyse af andres direkte tone. Man bestemmer helt selv, hvilken stil man lægger sig på - og et stilfærdigt svar kan være nok så stærkt som et med voldsom retorik.

4 liker  
Kommentar #31

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Klageknappens operatører.

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det trenger ikke bety at man sitter og glor på sin skjerm hele tiden, men at man har et øye med på hva som foregår, følger opp klage-knappen og tar i bruk de verktøy man har for å holde debattene innenfor allerede satte grenser. Utvekstene får lov å leve for lenge slik at den skrevne ondskapen, fyllerøret og overtrampene får stå til spott og spe for den det går utover alt for lenge. Man kan ikke vente seg nye debattanter med høyere personlige grenser hvis de skal oppleve det samme som vi må oppleve nå om dagen. 

Dersom jeg noensinne hadde brukt klage-knappen ovenfor en annen innsenders kommentar eller innlegg ville det være en fallitterklæring for egen evne til å argumentere i en debatt.

Men greit å vite at noen sysler med å leke reservemoderator for å sortere bort meninger man av en eller annen grunn ikke liker.

Hva er så forferdelig galt med å passe hva man selv skriver fremfor å prioritere metoder for å fjerne hva andre måtte mene ?

--

Har De forøvrig  noen oppskrift på hvordan man skriver 17.878 kommentar og samtidig unngår repetisjonenes forbannelser ?

Njål Kristiansen skrev 

quote"

" For noen er det tilstrekkelig og si Iiiiiiisrael, homo eller islam så er enkelte igang med lange repetisjonsøvelser til ingen nytte " 

close quote.

Hvorfor skulle  et sterkt sensurert og amputert  debattforum vil tiltrekke seg flere mennesker som liker å diskutere ? Bruksanvisning ?

Kristiansen : quote

" Man kan ikke vente seg nye debattanter med høyere personlige grenser hvis de skal oppleve det samme som vi må oppleve nå om dagen."  

close quote 

3 liker  
Kommentar #32

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Misforstått

Publisert nesten 5 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Men greit å vite at noen sysler med å leke reservemoderator for å sortere bort meninger man av en eller annen grunn ikke liker.

"Sortere bort meninger man av en eller annen grunn ikke liker"?  Hvorfor reiser du opp en slik stråmann?  Betrakter du for eksempel personangrep som meninger?

2 liker  
Kommentar #33

Håkon Jensen-Tveit

2 innlegg  15 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Hensikten med en debatt er etter mitt skjønn å lære av den. Jeg var en av dem som kommenterte det originale homofilisme-innlegget.  Folk må ha lov til å mene det de vil. Så får vi som kommenterer, være skikkelige og ryddige slik at forfatteren kan lære av det. Han hadde tildels  mangelfulle kunnskaper. Men det er det da lov å ha.  Et greit spørsmål til folk som ytrer seg  negativt om homofile, er å spørre hvor mange de kjenner personlig. Alternativt hvorfor de ikke kjenner noen.  Har man nå egentlig noe med folks erotiske liv, deres følelser, lengsler og fantasier.  Folk som gifter seg men en av samme kjønn, utgjør 1,6 prosent av alle ekteskap. Hvordan tenker de 98,4 prosent som gifter seg med en av motsatt kjønn, at dette kan være så truende ?  Etter debattstøyen å dømme, skulle man tro at flere hundre tusen giftet seg med samme kjønn, hver eneste lørdag.  Jeg har aldri vært i et homo-bryllup, har noen andre her det?

1 liker  
Kommentar #34

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Håkon Jensen-Tveit. Gå til den siterte teksten.
Etter debattstøyen å dømme, skulle man tro at flere hundre tusen giftet seg med samme kjønn, hver eneste lørdag.

Så langt i år skal det være 13 par som har valgt å gifte seg kirkelig. Tallet er så lite at jeg synes kirkens homoproblemer bare skal legges til side som for små til å lage prinsipper etter. 

2 liker  
Kommentar #35

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Betrakter du for eksempel personangrep som meninger?

Er det ikke motsatt? Meninger betraktes som personangrep?

Kommentar #36

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor skulle  et sterkt sensurert og amputert  debattforum vil tiltrekke seg flere mennesker som liker å diskutere ?

Poenget i kommentaren du siterer fra er at det er en liten klikk som diskuterer et snevert repertoir om igjen og om igjen. Andre debatter som også kan være debattverdige går hus forbi. Det er heller ikke spess givende å være den eneste som poster en kommentar til et slikt innlegg. Da henger hele saken fortsatt i løse luften uten at det kommer flere nyanser til. 

Jeg har forøvrig gjentatt meg selv mange ganger. 

Kommentar #37

Torgeir H. Persett

16 innlegg  78 kommentarer

Åh joda…

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Kommentaren din handler egentlig ikke om noen av de emnene du tar opp. 

… ingen reformer eller holdningsendringer kommer av seg selv! De kan tvinges på deg, men i vår del av verden er de oftest et resultat av gjentakende argumentasjon. Gjerne upolert og slagordpreget. Det gjelder også holdningen til homofili, som her var utgangspunktet.

Da er det vel bare rett og rimelig at den som anser kjønnsdriftens hensikt som en del av vår biologiske eksistens, gudgitt eller ikke, også får gjenta like mye og like lenge som den som nedtoner eller ser bort fra dette faktum, og putter inkludering, sympati og et avkortet kjærlighetsbegrep i front for sin argumentasjon.

Hvem moderator kan hindre det uten å ta side i debatten?

Vårt Land velger selvfølgelig selv hva avisen vil tillate på trykk, og har vel som andre medier, sin «Vær varsom plakat» å forholde seg til, i tillegg til at avisen uttrykkelig er en politisk uavhengig kristen avis. Men objektivitet utover dette kan vanskelig la en side i debatten gjenta sine slogans til det kjedsommelige, uten at også motparten får det…. og da har vi det gående!

At det av og til kan være lurt å ta en pause, er en annen sak… men hvem skal avgjøre når det er, om ikke partene? ... hvor også mediet er en part, selvfølgelig. Partisk eller nøytral. 

4 liker  
Kommentar #38

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Moderering i tider med store brytninger p.g.a. av omfattende samfunnsendringer

Publisert nesten 5 år siden
Torgeir H. Persett. Gå til den siterte teksten.
Hvem moderator kan hindre det uten å ta side i debatten?

Jeg har - noen år tilbake - gjort kjent for de som leser kommentarer at med store samfunnsendringer kommer vi - enten vi vil eller liker det eller ikke - inn i en fase der samfunnet som helhet bærer preg av Brytninger.  

Slik jeg definerer Brytninger, så er det mer enn en mening - mer enn et standpunkt - mer enn noe en demokratisk og i kraft av en foreløpig ytringsfrihet kan jobbe seg helt igjennom og fri fra - hvis utfallet er en samfunnsendring en selv ser som alt fra en fare for kommende generasjoner eller som et tegn på et forfall i moral og etikk en ikke ønsker i nasjonen.  

Vi har i Norge  et tragisk eksempel på at en mann definerte sin rolle ut fra sine subjektive vurderinger av forhold knyttet til samfunnsendringer som denne ikke var/er en del av.  

Vi som har vært på vd en stund ser sjelden at en person hopper fra det ene diket til det andre, men hvis vi fin-måler så kan vi finne endringer i grad av f.eks. påståelighet og gidd til å fronte samme synspunkter for ørtende gang.   Videre- vd er en god måler på hva som er på agendaen til tidsånden - hva som er pk og hvilke tema som noen jobber for å få i arkivet som gått ut på dato.   

Nå er jo VL og moderator en del av journalistlauget.  Er det noen som twitrer, så er det medlemmene i dette lauget.  Noen sier - "se på oss/meg og hva vi skriver" - andre skriver - "se på de/han hva de tillater seg eller slipper til av ytringer".  En miks av å stikke seg fram - positivt vurdert av de andre i lauget - de er nok viktigere enn oss lesere - og samtidig må en passe seg for å være godt innafor det som kan aksepteres som lesbart.  

Vi merker og at ordet "hat" kan fremkomme i kommentarfelt.  Det blir og brukt mot mennesker som lauget/pk mener sitter igjen i holdninger og meninger som ikke gir mening i det samfunnsgearet vi er nå kommet i - som f.eks. Heymans og Monsen.   

Hvis noen hadde tatt seg bryet - en forsker av en eller annen rang - og finleste kommentarene til innlegget til Heymans, så tror jeg et av resultatene var at den frilynte retorikken i innlegget gjorde at noen våget mer enn ellers å dvele ved egen gjenopplevet frustrasjon over noe som en selv hadde parkert under teppet.  Sånn sett var kanskje innlegget litt farlig - som en gjenoppvekker.  

I USA har vi en president som ikke stoler på twitterlauget - vi ser en kamp om hva som er sant og usant - vi ser at krefter som vanligvis styrer pk er blitt utfordret - de har ikke lenger forrang og vi ser at en går svært langt med å forsøke å fjerne en president som vanligvis håndteres med den respekt embedet innebærer.  Vi ser tendenser til Kaos - som er det som kommer som følge hvis brytningene ikke finner sine tålepunkt - som vi trolig kan enes om er tilfelle med homofile, men mye vil ha mer og det at vi omdefinerer ekteskap og hva som er en familie sitter lengre inne.  

Vi går trolig mot sensur her i Vest.  Samfunnsendringene gir ytringer som noen mener ikke tåler dagens lys.  Sensur vil allikevel ikke kvele meningene - det er bare et tegn på bekreftelse.  Hverdagen vil bli farligere.  Vi vil vite hvilke mening som sensureres, men mange av oss har allerede god trening med hva som kan ytres på jobb og hva som kan ytres i kommentarfelt.    

Nå har Tyskland kjørt igang en durabelig bot for de som ikke fjerner en ytring som anses som "hate speech" innen 24 timer  på facebook - 50 millioner euro er i så fall en skremmende bot - tja, ikkje veit eg, men her brukte jo vd svært god tid - moderering og sensur vil bli en krevende sport - ikke minst det å definere hva som er innafor eller utafor "hate speech".

https://www.theverge.com/2017/6/30/15898386/germany-facebook-hate-speech-law-passed

  

4 liker  
Kommentar #39

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Håkon Jensen-Tveit. Gå til den siterte teksten.
Folk som gifter seg men en av samme kjønn, utgjør 1,6 prosent av alle ekteskap. Hvordan tenker de 98,4 prosent som gifter seg med en av motsatt kjønn, at dette kan være så truende ?

Det primære argument går ikke på antal, men på at man har krævet at få definitionen på ægteskab ændret.

5 liker  
Kommentar #40

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

Det primære argument går ikke på antal, men på at man har krævet at få definitionen på ægteskab ændret

Eller at du og dine ikke ekslusivt får hevd på dette ordet. Det er selvsagt helt ok. Så får du selv gjøre det mer restrektivt for deg selv. Ditt valg.

Kommentar #41

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Alle ord og begreber er i sagens natur ekskluderende - de ekskluderer, hvad de ikke henviser til.

Var ord ikke ekskluderende, ville de være uden mening og betydning - bare lyde.

Det er jo åbenbart ikke ok, siden loven er blevet lavet om, sådan at ægteskabet som samfundsinstitution er blevet omdefineret til at være kønsneutralt.

Sprog skal nødvendigvis være restriktivt, hvis det skal være meningsbærende.

Facit: 'Ekskluderende' er et meningsløst agitationsbegreb. At anklage noget eller nogen for at være ekskluderende er det samme som at erklære sig som fjende af det, man kalder 'ekskluderende'.

Man vil ikke tolerere at det eksisterer og kræver dets definition udvidet så den bliver menings- og indholdsløs og man til sidst ikke har et ord, der éntydigt henviser til det.

Det maksimalt inkluderende og tolerante er at mene at alle ord betyder alle ting - altså med andre ord ophør af enhver form for tænkning.

Til gengæld oceaner af følelser - især vrede.

4 liker  
Kommentar #42

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Nei.

Publisert nesten 5 år siden

Ord har i all hovedsak en beskrivende funksjon. At du ønsker å dramatisere, og igjen klistre denne slitsomme affektmeningen til dette er ditt prerogativ. Og, det nettopp følelsen av å miste eiendomsretten til ordet ekteskap som gjør det så vanskelig for andre å godta at nå også kan gjelde for andre?

1 liker  
Kommentar #43

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Det er jo et svært beskjedent mindretall

Publisert nesten 5 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
det nettopp følelsen av å miste eiendomsretten til ordet ekteskap som gjør det så vanskelig for andre å godta at nå også kan gjelde for andre?

som er gitt definisjonsretten til en endring - utvidelse av hva som er det vanlige - gjennom slekters gang - i en familie.  

Jeg jobber i det kommunale barnevern.  Våre - og trolig - alle landets pc'er har ikke noe program for annen familiedefinisjon enn mor og far.  Likeså lovverket - det er mor og far som har partsrettigheter.  Trolig vil jeg aldri i den tid jeg har igjen i barnevernet møte en familie som utfordrer dette.  I det hele - jeg har møtt svært få homofile totalt i mitt liv og så godt som aldri i min yrkesutøvelse - derimot har jeg hatt kollegaer som har helt eller delvis denne filen som sin.     

Jeg legger merke til at hvis en sitter igjen med tanker og følelser om endringer knyttet til både hva et ekteskap var og hva en familie var, så kommer ordet hat fort fram.  Selvsagt er det ikke hat, men en av bryter for å omstille seg krever trolig sin tid alt etter hvor lenge en har vært i et annet definisjonssamfunn.  I tillegg så har vi jo dette at det er ikke alle som lever i takt med tidsånden og vi som har kontakt med det guddommelige og Den Hellige Ånd aksepterer endringene som mottatt, men ikke som noe som krever hverken vår aksept eller applaus.  Det er mangt i et demokratisk samfunn som ikke vekker den enkeltes private aksept eller applaus.   

 

4 liker  
Kommentar #44

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Alle ord og begreber er i sagens natur ekskluderende - de ekskluderer, hvad de ikke henviser til.

Dette blir generelt tullprat, og det er vel det man kan forvente. Holde det vekk fra nettopp det reelle. Hva vi diskuterer. 


Du er også den fremste til å faktisk bruke de teknikker du hevder andre bruker. Du bruker begreper som marxister og PC og knytter det til venstresiden, og forsøker og undertrkke andres meninger med slike hersketeknikker. Vet ikke om du ikke er i stand til å se det på grunn av ideologisk slagside, eller om du vet det og bevist bruker det.


Du får nok finne et annet begrep en ekteskap om de konservative kristne sin versjon av ekteskap. Det får heller hete Partiet de kristnes ekteskap som kun kan inngås av mann og kvinne der begge er jomfruer, hvor det planlegges barn, og hvor kvinnen er underordnet mannen.

Resten av oss kan bruke det mer generiske ordet ekteskap og da ikke gå rundt og være så sinte og emosjonelle hele tiden. For du vet Søren, det er ikke bare venstresiden som er sinte og bruker hersketeknikker. FrP er kronisk sinte, Trump er en emosjonell kruttbombe av sårede følelser og ønsker om å undertrykke alle.2 liker  
Kommentar #45

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Og i samme ånd. Hvor kom ordet homofilisme fra? Pluttselig er det overalt. Altså ikke en legning, men en undertrykkende ideologi. Som islamisme.

Så ville jeg tro at hvis jeg fra venstresiden begynte og bruke ordet Kristiansime om kristne så ville det bli et hav av sårede følelser og anklager om undertrykkelse. 

Det er ikke noe homofilisme. Det er en gruppe mennesker som står opp for seg selv og ønsker å bli møtt med respekt, og vi som er enige synes det er rimelig og godt.

Men Søren kan fortsette å lage konspirasjoner om marxister som undertrykker de stakkars rene og gode mennesker som bare ønsker at homfile skal gå tilbake å undertrykke den de er, og om alle som ikke er kristne kunne la være og komme til Norge og ødelegge kulturen vår.

1 liker  
Kommentar #46

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Å styre meningene.

Publisert nesten 5 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

Vi merker og at ordet "hat" kan fremkomme i kommentarfelt.  Det blir og brukt mot mennesker som lauget/pk mener sitter igjen i holdninger og meninger som ikke gir mening i det samfunnsgearet vi er nå kommet i - som f.eks. Heymans og Monsen.   

Hvis noen hadde tatt seg bryet - en forsker av en eller annen rang - og finleste kommentarene til innlegget til Heymans, så tror jeg et av resultatene var at den frilynte retorikken i innlegget gjorde at noen våget mer enn ellers å dvele ved egen gjenopplevet frustrasjon over noe som en selv hadde parkert under teppet.  Sånn sett var kanskje innlegget litt farlig - som en gjenoppvekker.  

I USA har vi en president som ikke stoler på twitterlauget - vi ser en kamp om hva som er sant og usant - vi ser at krefter som vanligvis styrer pk er blitt utfordret - de har ikke lenger forrang og vi ser at en går svært langt med å forsøke å fjerne en president som vanligvis håndteres med den respekt embedet innebærer.  Vi ser tendenser til Kaos - som er det som kommer som følge hvis brytningene ikke finner sine tålepunkt - som vi trolig kan enes om er tilfelle med homofile, men mye vil ha mer og det at vi omdefinerer ekteskap og hva som er en familie sitter lengre inne.  

Vi går trolig mot sensur her i Vest.  Samfunnsendringene gir ytringer som noen mener ikke tåler dagens lys.  Sensur vil allikevel ikke kvele meningene - det er bare et tegn på bekreftelse.  Hverdagen vil bli farligere.  Vi vil vite hvilke mening som sensureres, men mange av oss har allerede god trening med hva som kan ytres på jobb og hva som kan ytres i kommentarfelt.    

Takk for et par klare synspunkter.

 Ja, det arbeides intensivt fra vestlige politikere for å presse sine befolkninger inn i en ny samfunnsorden - sukret med beroligende prat som skal få folk til å lulles inn i troen på at dette er noe helt fantatisk.

Og alle som er villig til å fremføre hvor vidunderlig alle disse nye planene er får den samlede mediamakt til rådighet - de som som synes disse sakene ikke er særlig bra får overhodet ikke plass i media. Vi har meningskontroll.

Undergravningen av kirke og religion er godt i gang. Skal man gå særlig videre i å bryte ned vår kulturarv , så må det komme inngrep mot ytringsfriheten.

Inntil på 1970-tallet så befolkningen på politikerne og media som medspillere...

Nigel Farage tok opp et par punkter i et foredrag for representanter for presse/media i forholdet politikk og media/presse.

Ingen har vel noe i mot media som sådan , problemet er at media har fått plagsom politisk slagside og totalt mistet objektiviteten og balansen. Som går på troverdigheten , og folk søker nyheter andre steder.

Den politisk regjerende "klasse" av gjenvalgte wise guys er etterhvert uten kontakt med landets innbyggere og deres hverdag.

Politikerne svever i dag rundt i den globale politiske tåkeheimen og svinger seg i de tynnere luftlag med planer så kostnadskrevende at de vil velte hele nasjonaløkonomien. Og i stigende grad befinner media seg i den samme boblen og formidler vinklet nyhetsstoff fra dette politiske vakuum.

Sett fra Nigel Farage , Donald Trumps og millioner av andre står internet , nettsteder , youtube, facebook osv som noe positivt innen formidling av tanker.

Men det samme Internet kan også være ekstremt farlig. 

Derfor er det god grunn til å anmode media/presse om å trykke inn RESET-knappen -  og igjen begynne med objektive nyheter uten politiske overdrivelser til de grader at det blir en parodi - man må gjenvinne troverdigheten.

Dersom troverdigheten med overbevisende kraft mistes av de etablerte  media og plasseres hos diverse aktører på Internett , så vil all flyt av objektiv informasjon være på ville veier.

Foredraget i sin helhet  til "Gentlemen of the Press" :

https://www.youtube.com/watch?v=3qPy051z_PE&t=89s

 

 

2 liker  
Kommentar #47

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
Og, det nettopp følelsen av å miste eiendomsretten til ordet ekteskap som gjør det så vanskelig for andre å godta at nå også kan gjelde for andre?

Mennesker har 'ejendomsretten' til egen kultur - hvor er problemet ?

2 liker  
Kommentar #48

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Dette blir generelt tullprat, og det er vel det man kan forvente. Holde det vekk fra nettopp det reelle. Hva vi diskuterer. 

Det er her dig, der ikke vil diskutere det reelle - at omdefinere ords betydning på grundlæggende områder.

Det kan næppe være en hersketeknik at henregne marxisme og PK til venstresiden. Ellers må du pege, hvis jeg argumenterer dårligt oh usagligt.

Du får nok finne et annet begrep en ekteskap om de konservative kristne sin versjon av ekteskap. 

Det er muligt og det er jeg utilfreds med. Jeg mener som sagt at man ødelægger både sprog og institutioner ved at udvide definitioner grænseløst.

'Homofilisme' mener jeg ikke at have set før. Ordets endelse antyder en tankekonstruktion og det er der også dækning for, men man taler vel mest om LGBTQ-Bevægelsen.

Men Søren kan fortsette å lage konspirasjoner om marxister som undertrykker de stakkars rene og gode mennesker som bare ønsker at homfile skal gå tilbake å undertrykke den de er, og om alle som ikke er kristne kunne la være og komme til Norge og ødelegge kulturen vår.

Jeg opmaler bestemt ikke os andre som hverken rene eller gode - det overlader vi til jer ;-)  - og der er intet alment udbredt ønske om at vende tilbage til 50'erne.

Det er karakteristisk at du også inddrager migrationspolitik og det viser netop at der er tale om en bevægelse med meget større mål end afskaffelse af seksuel undertrykkelse.

Der er tale om en dybtliggende generel animositet imod eget ophav, egen identitet og alt vi selv står for. Fremmede kulturer er interessante og vores er undertrykkende.

4 liker  
Kommentar #49

Sølve Nicolay Thobro Lauvås

1 innlegg  230 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
 Ja, det arbeides intensivt fra vestlige politikere for å presse sine befolkninger inn i en ny samfunnsorden

Og hvem er det som VELGER disse politikerne?

Kommentar #50

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Vi har tre problemer:

Ensrettede MSM langt til venstre for befolkningen, der ser alt i globalismens perspektiv og bryder sig dårligt om befolkningen - 'a basket of deplorables'.

Et partisystem, der er blevet gatekeepere og bortfiltrerer alt ikke konformt.

En globalisme, der organiserer eliterne i modsætning til de store flertal og som varetager bankers, big corp's og egne interesser på bekostning af befolkningens.

4 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere