Lederartikkel Vårt Land

Fornuftig dom om krenkelser på nettet

Vi kan ikke forvente at personer som frykter utilbørlig omtale på nettet melder seg ut av den digitale virkeligheten.

Publisert: 28. jun 2017  /  674 visninger.

EN KURIØS sak med stor prinsipiell betydning har nådd sin endestasjon i det norske rettssystemet. Høyesterett har fastslått lagmannsrettens dom mot Jan Kåre Christensen, som gjennom flere år har skjelt ut pastor Jan-Aage Torp på bloggen sin. Borgarting lagmannsrett ila Christensen en bot på 12.000 kroner, og denne dommen er nå rettskraftig.

CHRISTENSENS FORSVARER Brynjar Meling mener at det aldri burde vært tatt ut tiltale etter Straffeloven, ettersom ingen har tvunget Torp til å lese det som står på bloggen. I stedet burde Torp ha gått til injuriesøksmål dersom han mente seg krenket av utsagnene, ifølge advokaten. Straffeloven rammer nemlig bare «Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred (...)».

GJENNOM SIN avvisning av Christensens anke fastslår Høyesterett imidlertid at den aktuelle paragrafen i Straffeloven kan komme til anvendelse selv om utsagnene ikke er stilet direkte til den omtalte. Dette er en fornuftig tilnærming og signaliserer en oppdatert forståelse av en lovtekst som har røtter tilbake til en tid da ingen hadde hørt om datamaskiner.

«BRUK AV blogg er vanlig, og det er behov for å gi vern mot hensynsløs ­atferd ved bruk av internett», heter det i dommen som nå blir stående. «Lagmannsretten legger vekt på at en blogg ligger offentlig tilgjengelig på internett for alle og enhver. Christensens blogg var beregnet på å skulle spres innen et bestemt religiøst miljø. Det må legges til grunn at Christensen var klar over at hans uttalelser kom til Torps kunnskap, noe Christensen også ønsket.»

«MAN TRENGER overhodet ikke bry seg om det som står på nettet uavhengig av hvor nedrig det er», uttalte advokat Meling da saken gikk for tingretten. Teknisk sett har han rett, men realiteten er at det som skrives om deg på nettet sannsynligvis vil nå fram til deg før eller siden. Vi kan ikke forvente at personer som frykter utilbørlig omtale på blogger, Facebook eller andre redaktørløse steder på nettet, melder seg ut av den digitale virkeligheten. Det bør heller ikke være slik at den som med god grunn opplever seg plaget av massiv, krenkende omtale i den uregulerte delen av nettet, må gå til søksmål i stedet for at påtalemyndigheten tar ut tiltale.

Publisert i Vårt Land 28. juni 2017

2 liker  
Kommentar #1

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Nei, men..

Publisert over 4 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Vi kan ikke forvente at personer som frykter utilbørlig omtale på blogger, Facebook eller andre redaktørløse steder på nettet, melder seg ut av den digitale virkeligheten.

Nei, men det gjør de altså. I hopetall - for noen er det langt tryggere bak talerstolen i lokalmenigheten. Det er heller ikke nødvendigvis på grunn av feighet, men av hensyn til nærmeste familie. 

Internett og den digitale verden har gitt oss en hodepine hvor det er vanskelig å øyne gode løsninger.

1 liker  
Kommentar #2

jan kåre christensen

2 innlegg  5 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Her blir alt snudd på hode, sannheten er motsatt!

Se her: http://blog.janchristensen.net/2017/06/nr-1994-norges-historiens-strste.html

http://blog.janchristensen.net/2017/06/nr-1995-selv-kim-jong-un-hadde-vrt.html


http://blog.janchristensen.net/2017/06/nr-1998-nar-siktelsen-sier-at-det-jeg.html


http://blog.janchristensen.net/2017/06/nr-1997-narreapostel-jan-aage-torp-og.html


Kommentar #3
Kommentar #4

jan kåre christensen

2 innlegg  5 kommentarer

Publisert over 4 år siden

DETTE INNLEGGET AV ……….. OSER AV PERSONANGREP OG HAT!

HVORFOR GODTAR VÅRT LAND DETTE?

 

F,EKS: 

Det bør heller ikke være slik at den som med god grunn opplever seg plaget av massiv, krenkende omtale i den uregulerte delen av nettet, må gå til søksmål i stedetfor at påtalemyndigheten tar ut tiltale.

 

Er f.eks.avisen Vårt Land med alle sine fak nyheter mer uregulert enn den Himmelske blogg?

Det kommer an på øynene som ser og ørene som hører!

 

Det er det denne dommen imot meg er så ille, at den bryter totalt med tros- og ytringsfriheten!

 

Jeg er dømt for å ha skrevet «for» mye selv om min motpart har skrevet tre – fire ganger så mye.

 

Med andre ord, vi står overfor et justismord hvis ikke anke og videre rettforhandlinger i Strasbourg fører frem!

Kommentar #5

jan kåre christensen

2 innlegg  5 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Alf Gjøsund som mener at når han kommer med personangrep, er det «innforbi». Men når andre gjør det, er det «utaforbi». 


http://blog.janchristensen.net/2017/06/nr-2002-vart-land-gar-til-verbalt.html

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere