Petter Kvinlaug

190

Jeg bare lurer på.....

Når sluttet "Fritt Ord" å støtte Verdidebatt?

Publisert: 22. jun 2017

Jeg kan ikke se logoen lenger......

4 liker  
Kommentar #1

Sverre Kolberg

3 innlegg  414 kommentarer

Når?

Publisert over 4 år siden

Jeg skulle tro da "moderator"  sensor bak jerntepper og Debattredaktøren eller hovedredaktøren trådte ut av det gode selskap og begynte å skyte  seg selv i begge fotebladene. 

sensuuuUUUUUUUUUUUuuuuur- brunsten  er  som SaaaAAAAAAag-brunsten, den er syndig, feilaktig, og dypt beklagelig. 

Den er communist manifesto med o. 

 -suuUUUUuur-  og aaaAAAAAAaag- brunsten kildrer og frister så man ikke lenger klarer å holde seg. Men det er som å pisse i buksa om vinteren, det kildrer og varmer og gir en viss gevinst og avslapning først, men så blir det bare mye kaldere. 


men:

SENSORbakjæææÆÆÆÆÆÆÆÆÆæærnteppet er full og gal. 

Derfor skal han kun ha rottegift i billigste papir å ete, sendt rekommandert og med ilbud. Da dør han langsomt og pinefullt,  

=DIE PRAGER PILLE!


 og mye vil ha mer. Han eter allerede grassat om vi skal tro spalten Repons på Verdidebatt. no.

Die Prager Pille er blitt forklart meg av Universitetet i Prag og jeg har husket og brukt den senere. Slik dreper man et Sovjettsamvelde.  Langsomt uvegerlig og pinefullt.   

Benytt den konsekvent der det trengs.  Den er offisiell og reseptfri.

sensuuUUUUUUUUUUUUUuuuuurbrunsten er sikreste måte til  å industriprodusere rutinemessig for seg selv og sitt eget forlag eller samvelde,  særlig irriterte og dyktige og ikke minst oppfinnsomme  uvenner og fiender, som i neste omgang vil ødelegge for en og bakvaske en efter noter!


Jeg gjentar:........oter! 


Og med rette


gjentar, ......ette.


Man tror at man ødelegger for forfatterne, smil smil... og fatter ikke at de kan være lurere og over en i gradene. 

Det ødelegger og forgifter samveldets eller avisens relasjoner til sine beste kunder og brukere og lesere. Det kveler og  dreper samveldets og avishusets økonomi.  

Fordi man dermed ødeldegger  rutinemessig stolt faglig systematisk ens egne muligheter til å vite hva og hvem man har med å gjøre,  og sylter seg selv ned og  kveler seg selv i ens eget hemmelighetskremmeri.

Barnet, som kommer fra sekten bøttekottet partiet eller særkolen, Bø- fakultetet eller Arbeiter und Bauernfakultät,.....

........   er nemlig blitt deprivert og blokkert imot å ha fått med seg primærpensum i systematikk orden og oppførsel, at Sensurbrunsten sagbrunsten ikke bare er klassekamp imot den hellige ånd men også mot The UN declaration of Human Rights articles 19, 26, og 27 og hva det innebærer.


Viktige og særlig strategiske og gløgge og sivile forfattere som Piet Hein, Andre Bjerke, Vaclav Havel, og Umberto Eco, har  publisert om emnet,..... 

......om Sensurbrunsten, saaaag-brunsten, og sensor bak jærnteppet,  den blinde forlagsdirektør og sensor strengt i skjul på bakrommet og bøttekottet, og hvordan å lure ham trill rundt og ødelegge for ham. Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere