Levi Fragell

102

Elefanten i kirkerommet

At Den norske kirke nå fjerner begrepet synd for samkjønnede kjærlighetsrelasjoner er en viktig etisk, sosial og kulturell utvikling. Måtte ringvirkningene overskride tersklene til de norske bedehus !

Publisert: 8. jun 2017

 

Homofili var inntil 1972 forbudt ved lov i Norge, og i hvert bedehus var denne synden så avskyelig at den ikke kunne nevnes høyt. Biskopenes erklæring av 1954 mot fenomenet var også så skremmende at den nesten overgikk Bibelens egne advarsler.
Idag er dette ingen stor sak i norsk livssynsdebatt eller i kirkens forkynnelse, men elefanten er i rommet. Observatører ser med uro at den rører på seg i trangere omgivelser. Vil den sprenge noen (flere) kirkerom, forskyve inventaret, læren, troen..? Går det mot større åpenhet, mer likeverd og toleranse?

Det var mitt lille men urealistiske håp at landets største kristne avis, Vårt Land – som åpenbart aner utviklingen - også kunne bidra til å fjerne synd-stempelet på homofile i de deler av menighetslivet og bedehusmiljøet hvor den "personlige" tro står sterkest. Og jeg spurte derfor på avisens nettside (31.5): Er homofil praksis synd eller er det ikke? Svaret fra Vårt Lands religions- og debattredaktør Alf Gjøsund var følgende: «Hei, Levi Fragell, jeg greier ikke se for meg at jeg som kommentator skal dele ut attester for hvilke konkrete handlinger som er synd eller ikke." Redaktør Anne Gustavsen i Pinsebevegelsens organ, Korsets Seier, kaller imidlertid denne type tilbakeholdenhet og taushet en «verkebyll» (22.5.) og aktualiserer vel dermed elefanten? Avisen Dagen – det bokstavtro menighetslivs sterke røst – tar utfordringen på alvor og skriver en støtteerklæring (29.5.) til pinseredaktøren hvor homofili innlemmes i ramsen av oversette synder, også kalt "skrot", en beskrivelse som nok kan bidra til å skjerpe engasjementet for/mot homosaken i den delen av det aktive norske kirkeliv hvor avisen har sitt nedslagsfelt

Begrepet elefant kan i denne sammenheng for øvrig ha en dobbelt betydning. Fordømmelsen av homofilt kjærlighetsliv er nemlig globalt sett en av de store og tunge kristne kampsaker, en kirkelig protest mot et påstått sekulært forfall i moderne vestlig kultur. Denne teologiske oppfatning støttes av både lutherske, reformerte, karismatiske, katolske og ortodokse kirker - såvel som jødedom og islam. I en rekke land blir homofile utstøtt, fengslet og endog henrettet med teologiske begrunnelser. Som tidligere leder for International Humanist and Ethical Union, har jeg mottatt nødrop fra homofile på flere kontinenter, hvor nå særlig de tallrike og mektige pinsekirkene i Afrika har bidratt til alvorlig homofob forfølgelse.

At Den norske kirke nå fjerner begrepet synd for samkjønnede kjærlighetsrelasjoner er en viktig etisk, sosial og kulturell utvikling. Måtte ringvirkningene overskride tersklene til både norske bedehus og våre misjonsstasjoner! Og måtte elefantene finne veien tilbake til de øde stepper.

(Også trykket i Vårt Land 8.6.17)

3 liker  
Kommentar #1

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Synd er noe som er mellom den troende og det guddommelige

Publisert over 4 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Det var mitt lille men urealistiske håp at landets største kristne avis, Vårt Land – som åpenbart aner utviklingen - også kunne bidra til å fjerne synd-stempelet på homofile i de deler av menighetslivet og bedehusmiljøet hvor den "personlige" tro står sterkest.

Vårt Land er etter min vurdering en livssynsavis og har liten innflytelse blant troende i menighetsliv og bedehusmiljø utenfor de to varianten som finnes i DNK.  Det er ikke avstemming blant mennesker samlet rundt bord i varianten folkekirken som avgjør hva som er synd eller ikke - like lite som Vårt Land eller Fragell for den del kan avgjøre det.  

Mennesker lever sine personlige liv.  En homofil troende er selvsagt velkommen i menigheter og bedehus som alle andre troende.  Hva en troende gjør med sitt liv - hva som er synd for den enkelte kan variere - noen er selvmodererende - andre glatter over - noen tar høyde for at Guds nåde er så raus at dette og hint glir igjennom uten omvendelse og oppgjør som fører til bevisst endring o.s.v.  En homofil er selvsagt langt mer enn sin fil.  

Det er ingen tvil om at ut fra tro, så skapte Gud mann og kvinne.  Som vi har skjønt alle mann, så er det i kontakten mellom disse det kan oppstå en videreføring av skaperverket.  Derfor er ektepakt og familie en del av fundamentet i videreføringen.  

Det Gustavsen gjorde i en leder i Korsets Seier er for alle som har hatt en tekstgjennomgang på vgs nivå at hun ramser opp en del væremåter som kan være eller bli et hinder for at en troende beholder eller inntar mer av det Gud har for akkurat denne.  Det er disse væremåter som blir liggende uten at det blir tatt noe oppgjør med de som kan vokse seg til en verkebyll - at en blir overfladisk og likegyldig - kanskje ender opp med frafall.  Verkebyller er ikke homofile, men skapes av kristne miljøer som ikke snakker om vanskelige spørsmål.  

Dagen er nok og ymse - som avis.  Bokstavtro er den nå ikke, men den er i alle fall en kristen avis.  Gustavsen ønsker at kristne miljø skal våge å snakke åpent om vanskelige tema.  Alle mennesker skal selvsagt møtes med respekt og omsorg.  Alle mennesker har uendelig verdi.  

Gustavsen nevnte at homofili og pornografi «er bare to eksempler». Samtidig oppfordret hun til å gripe tak i andre synder som angår enda flere på et personlig plan: «baksnakking, ryktespredning, utroskap, løgn fordømmelse og annet skrot».  Man kan alltids diskutere ordvalg og formuleringer.  Seksualitet, samliv, sannhet, synd og penger er temaer det ofte ikke snakkes om i kristne miljøer.  Fra Dagen:" Noen emner kvier vi oss for å komme inn på. Det gjelder i forkynnelse og kanskje enda mer i personlig samtale. Vi frykter å framstå moraliserende. Som kristne har vi heller intet kall til å være det.

Men uten at vi snakker sant om synd, kan vi heller ikke snakke sant om nåde. Det er en bibelsk sannhet at vi alle er syndere. I oss selv er vi fortapt i møte med en hellig Gud. Men den kristne kirkes budskap stopper ikke der. 

Det stiller ikke bare diagnosen, men gir oss en fullkommen løsning. Gud elsker oss slik at han sendte sin egen sønn til å ta straffen for våre synder ved å dø på et kors og stå opp igjen til evig liv for alle som tar imot ham. 

Uten at vi blir klar over hvor dypt syndens problem stikker, får vi heller ikke opp øynene for evangeliet. Denne sannheten må vi be om nåde til å formidle i kjærlighet."

Det er nå slik enten du liker det eller ikke at det er likegyldig hva folkekirken bestemmer er synd eller ikke - det er mellom Vår Far og den enkelte troende den dialogen foregår. 

1 liker  
Kommentar #2

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Klarere råd fra Norges kristne råd?

Publisert over 4 år siden

Vi får ikke en offentlig diskusjon om homofilispørsmålet blant toppene i trossamfunnene, tror Knut Refsdal, lederen for Norges kristne råd. Men debatten skjer i det lukkede rom, hevder han i avisen Dagen. Mitt poeng at debatten nå må tas i full åpenhet. I land over hele verden er det bokstavelig talt farlig å avsløres som homofil, og kjente predikanter og misjonærer bidrar til katastrofer. 

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere