Lars Gule

97

En pessimistisk terrorforsker

Thomas Hegghammer er en av verdens fremste terrorforskere i et norsk fagmiljø som også er blant de viktigste internasjonalt. Hegghammer har blitt intervjuet av Weekendavisen i Danmark. Det er et spennende og interessant intervju. Som fortjener noen kommentarer.

Publisert: 31. mai 2017

Thomas Hegghammer er opptatt av å avlive myter intervjuet med  Weekendavisen: En pessimistisk terrorforsker. Han fokuserer to myter: 1) at det var mer terror før, og 2) at ekstreme islamister kan lite om islam.

1) Hegghammer har selvsagt rett i det han sier om terror før og nå. Den mest omfattende - dødelige delen av - terroren i Europa var knyttet til nasjonalistiske bevegelser som ETA og IRA (og en del høyreekstrem terror) - og heller ikke fordelt over hele Europa, i motsetning til dagens islamistiske terror som rammer fra Spania i sør til Sverige i nord, via Frankrike, Belgia, England og Tyskland.

Men det som ikke er en myte, er at antallet drepte var større på 1970-tallet enn i dag. Det innebærer også at risikoen - forstått som produktet av sannsynlighet og konsekvens - stadig er liten for at den enkelte europeer skal bli rammet av terror. Det er det viktig å fastholde, nettopp for ikke å skru frykten i været på et overdrevent og irrasjonelt grunnlag.

Hegghammer har ganske sikkert rett i at islamistiske terrorister ville klart å drepe flere om det ikke var for forbedringer i evnen til å avsløre og forhindre terrorangrep. Noe av grunnen til dette er at islamistiske terrorister har et annet forhold til volden/terroren enn palestinske terrorister og venstreorienterte voldsaktivister hadde på 1970-tallet. For disse aktørene var terror et middel - et instrument. Derfor handlet det ikke om flest mulig døde, men om å kommunisere et budskap. Dette ble tydelig i alle flykapringene og gisselaksjonene. Disse ble gjennomført for å skape oppmerksomhet om Saken, for løsepenger og/eller frigivelse av fengslede kamerater, ikke for å drepe eller skade flest mulig.

Islamistiske terrorister bruker terror på en annen måte. Den er en tilsiktet sidevirkning av jihad. Det handler mer om å ramme fienden i en krig mellom de gode og de onde, troende vs. vantroende, enn å oppnå konkrete delmål (som løsepenger, frigivelser av arresterte eller oppmerksomhet om saken). I denne krigen er det legitimt å ramme sivile - fordi Vesten som er i krig med islam/muslimer, rammer sivile. Derfor er myke mål akseptable i terroristenes moralske univers. Selvsagt sprer disse angrepene frykt - terror - men dette blir en del av den hellige krigens forløp. Det er også den tilsiktede effekten av krigen selv - fordi det kan bidra til å undergrave fiendens - Vestens - moral og vilje til å kjempe.

At det likevel ikke er flere ofre (i Vesten) for den islamistiske terroren, henger sammen med det Hegghammer peker på, nemlig forbedret etterretning og samarbeid over landegrensene, samt utviklingen av konkrete sikringstiltak - som sikkerhetskontroller ved flyavganger osv. Kort sagt: Vi lærer av tidligere erfaringer, hvilket gjør oss i stand til å forhindre på mer effektive måter enn før.

2) Hva vil det si at ekstreme islamister kan mye om islam? Kan dette måles kvantitativt? Det er nesten uendelig mye å vite om islam - teologi, jus, historie ..., og med en uendelighet av under-disipliner. Dette er områder som de lærde studerer i årevis - og de blir aldri ferdig utlærte. Så finnes det mange ulike retninger og tradisjoner som representerer ulike tolkninger. Noen er svært konservative, reaksjonære og/eller voldelige, andre er moderate, moderniserende og fredelige.

Hva man kan - eller hvilken tolkning man forholder seg til - blir derfor langt viktigere enn hvor mye man kan om islam.

Jeg har fulgt samtlige saker mot norske fremmedkrigere - pluss Ubaydullah Hussain. Det innebærer at jeg har hørt/sett de bevisene som påtalemyndighetene har lagt fram og som viser hvilke diskusjoner som har vært ført mellom disse Syria-farerne. Utvilsomt kan de noe om islam, nettopp i de forenklende og ekstreme utgavene. Og Hegghammer har helt rett i at dette er noe de har tilegnet seg over tid, men ikke nødvendigvis over særlig lang tid. Og heller ikke i moskeene, men via Internett. Noen har satt seg fore å lære mer - og har gått i dybden til en viss grad.

Så vet vi at de likevel ikke kan veldig mye. Det foreligger registreringsskjemaer ved ankomst til kalifatet til Den islamske stat for de som har reist dit. På skjemaet finnes en rubrikk for hvor mye den ankomne kan om islam/sharia. En kategori er "enkelt". Det er det laveste nivået. Mange vil nok klassifiseres i denne kategorien, selv etter IS' kriterier.

Så vet vi at alle nyankomne til IS må gjennomgå et sharia-kurs på to uker. Både norske fremmekrigerne og andre kilder forteller at dette er et meget enkelt kurs - som presenterer IS' forståelse av islam og sharia. Denne forståelsen er det likevel noen som finner informativ og de sier de har lært viktige ting de ikke visste fra før, mens andre mener dette er både for enkelt og overfladisk.

Uansett, det er gode grunner til å peke på at islamistisk islamforståelse - eller ideologi - alene ikke forklarer framveksten av ekstremisme blant muslimsk ungdom. Bildet er sammensatt. Og det bidrar også Hegghammer til å formidle gjennom sin forskning.

Årsakene til Hegghammers pessimisme finnes i denne meget gode og viktige artikkelen: The Future of Jihadism in Europe: A Pessimistic View.

4 liker  
Kommentar #1

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Hvilket geografisk område?

Publisert over 4 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Men det som ikke er en myte, er at antallet drepte var større på 1970-tallet enn i dag. Det innebærer også at risikoen - forstått som produktet av sannsynlighet og konsekvens - stadig er liten for at den enkelte europeer skal bli rammet av terror.

Dette høre noe snevert, for ikke å si snodig ut. Gjelder ikke drap der muslimske terrorister dreper andre muslimer eller andre i land som Libanon, Syria, Egypt, Afganistan, Gaza, Vestbredden, Somalia, Irak, Pakistan osv. Er ikke dette å anse som terrorisme?  Hvis vi regner med alle drapene som skjedde i alle marxist-regimene på -70 tallet er muligens regnestykket sant?  Tidligere var selvmordbombere som drepte tilfeldige sivile stort sett begrenset til Israel. Nå er skjer jo alle disse tilfeldige drapene worldwide og vi kan lese om hver dag. Tilfeldige folkemengder, konserter, kirker, moskeer, kollektivtransporter osv.  

14 liker  
Kommentar #2

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Terrorforskning og risikoanalyse.

Publisert over 4 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Men det som ikke er en myte, er at antallet drepte var større på 1970-tallet enn i dag. Det innebærer også at risikoen - forstått som produktet av sannsynlighet og konsekvens - stadig er liten for at den enkelte europeer skal bli rammet av terror. Det er det viktig å fastholde, nettopp for ikke å skru frykten i været på et overdrevent og irrasjonelt grunnlag.

Risiko beregnes ut fra sannsynlighet og konsekvens.

I begrepet terrorisme slik vi ser den i dag , så er ikke dette basert på kjente faktorer som i oljebransjen eller innen flytrafikk.

Vi har å gjøre med den menneskelige faktor som arbeider aktvt for å kunne ødelegge flest mulig mennesker på mest mulig effektiv måte. Det er noe mer uberegnelig.

En risiko kan også sees positivt , at man beregner en risiko ved å satse  for å oppnå noe. Det vi har her er negativt for oss .

Sannsynligheten øker proposjonalt med at naive politikere åpner grensene for ukontrollert masseinnvandring - og gjør det med med åpne øyne og fullt overlegg, mens det hagler med advarsler.

Og lulles i søvn av beroligende terrorforskere som forretter fra sin forskning at det er liten grunn til å skru frykten i været.

Konsekvensen begrenses kun av hva terroristene klarer å stable opp av hjelpemidler for  å myrde flest mulig - noe hverken mer eller mindre kvalifiserte terrorforskere eller mannen i gata kan risikoberegne.

Her er litt voksenopplæring "Den som ikke kjenner historien er dømt til å repetere den": Og det ser ut til at vi er i ferd med å gjøre akkurat det.

Her er floppen "Oslo-avtalen" tatt med som avskrekkende eksempel ,

Nobels Fredspris til Yassir Arafat  er  ikke med , unødvendig da alle vet det fra vitsespaltene 

.Foredraget var holdt før presidentvalget i USA.

 Man peker på nødvendigheten av å få en president og regjering som forstår hva som er i ferd med å skje. Det er muligens på plass - og i så fall  siste mulighet.

https://www.youtube.com/watch?v=Uj8J62BqRMo

 

8 liker  
Kommentar #3

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Det er talet som tel!

Publisert over 4 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Årsakene til Hegghammers pessimisme finnes i denne meget gode og viktige artikkelen: The Future of Jihadism in Europe: A Pessimistic View.

I samandraget av denne artikkelen står følgjande:

"This article presents a ten-year forecast for jihadism in Europe.  Despite reaching historically high levels in recent years, violent  Islamist activity in Europe may increase further over the long term due  to four macro-trends: 1) expected growth in the number of economically  underperforming Muslim youth, 2) expected growth in the number of  available jihadi entrepreneurs, 3) persistent conflict in the Muslim  world, and 4) continued operational freedom for clandestine actors on  the Internet. Over the next decade, the jihadi attack plot frequency in  Europe may follow a fluctuating curve with progressively higher peaks.  Many things can undercut the trends and lead to a less ominous outcome,  but the scenario is sufficiently likely to merit attention from  policymakers."

To av årsakene til at Hegghammer trur på meir terror i framtida, handlar såleis om venta auke i talet på unge muslimar som fell gjennom sosialt og økonomisk, samt venta auke i talet på jihadistar. Når Gule skal forklare korleis dei sistnemnde tenkjer om bruk av terror i Europa, skriv han m.a.:  "I denne krigen er det legitimt å ramme sivile - fordi Vesten som er i krig med islam/muslimer, rammer sivile." 

Men også austeuropeiske land har vore med på denne krigen, både i Irak og Afghanistan, medan islamistisk terror i Europa først og fremst har råka Russland og land i Vest-Europa. Årsaka er sjølvsagt at desse landa har eit stort innslag av muslimar, som raskt aukar både absolutt og prosentvis. Det er nettopp dette faktum Hegghammers pessimistiske spådom byggjer på. Med god grunn takkar Polen, Ungarn, Tsjekkia og Slovakia nei til å få same problemet ved å ta i mot migrantar frå Midtausten og Nord-Afrika.  EU-leiinga, generalsekretæren i Europarådet (Jagland), politikarar og media i Vest-Europa kritiserer dei sterkt for dette, men maktar sjølv ikkje å beskytte si eiga befolkning. Etter Hegghammers resonnement synest det som om det einaste effektive tiltaket mot terror er å halde talet på muslimar så lavt som muleg, dvs stengje grensene. Dette vil også gjere det lettare å inkludere, utdanne og integrere dei som alt er komne.

13 liker  
Kommentar #4

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Med god grunn takkar Polen, Ungarn, Tsjekkia og Slovakia nei til å få same problemet ved å ta i mot migrantar frå Midtausten og Nord-Afrika.

Slovakiet har lige vedtaget en lov, der søger at forhindre at islam kan registreres som en religion i landet og Polen er på vej i samme retning. Ungarn har for længst gennemskuet EU's mummespil.

5 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere