Svein Ole Hansen

101

Hvor er ...?

Et kort innlegg, med noen nesten likelydende spørsmål - som muligens har korte svar. Har noen undret seg over følgende:

Publisert: 22. mai 2017

 Hvor er de kristnes øverste administrative myndighet eller ledelse her på jorden? En administrativ myndighet som omfatter alle kristne med mandat til å lede, beskytte, innsette lover og avgjøre alle tros-relaterte anliggender etc. etter profetens testamente og i et vitalt kristent trossamfunn. Hvor er så den øverste administrative ledelse med tilsvarende mandat og myndighet blant muslimene, zoroastrerne, jødene, …? Kan det være at noe merkverdig likt dukker opp i svarene. Debatten går!

Med vennlig hilsen Svein-Ole

1 liker  
Kommentar #1

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Heldigvis

Publisert rundt 4 år siden

Heldigvis har Gud ordnet de slik at det ikke finnes noen overordnet kontrollinstans for Guds menighet på jorden. Reflekter litt over hva som kunne skje hvis ledelsen tok feil i et eller flere viktige trosspørsmål?

Nei, det MÅ være partier i blant oss for at de ekte skal komme til syne.

1 liker  
Kommentar #2

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Vårt land, vår jord

Publisert rundt 4 år siden

Jeg spurte selvsagt ikke for å gjøre noen triste, skamfulle eller for å antyde at det nå råder en slags religiøs anarkisme blant mange troende etter Guds profeter fra fortiden, men jeg spurte til ettertanke og refleksjon. Jesus advarte mot falske profeters komme i hans navn. Han gjorde det for at ikke hans åpenbarings klarhet skulle svekkes til det ugjenkjennelige, enheten blant de troende skulle smuldre bort, og splittelsen bli uoverkommelig i de troendes hjerter frem mot Dommens Dag. 

På den annen side kan ikke to eller flere motstående administrasjoner på samme tid hevde å ha mandat fra Gud. Dette av opplagte grunner. Jeg mener den overordnede situasjonen i dag selvsagt er guddommelig styrt med det resultatet mange av oss kjenner til - med Det Universelle Rettferdighetens Hus som det eneste eksisterende i sitt slag på denne jord. Spørsmålene jeg stilte bør nok resultere i undring og refleksjon hos mange.


Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #3

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Messias eller kristus ?

Publisert rundt 4 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Hvor er de kristnes øverste administrative myndighet eller ledelse her på jorden?

I evangeliene ser vi at Jesus advarer mot flere Jødiske Messiaser skulle komme.  Vi vet i dag at han var nr 14. i rekken av Messiasser som kom til Jødene på den tiden.   Jesus oppfordret oss til å la trosfeller være i fred for den som gjør store gjerner i mitt navn utgjør ingen umiddel bar fare.  Her er det mange som roter litt med begrepene. 

Skaperens Gud er nok den  Gud som er mest dynamisk. Planter og levende vesner tilpasser seg sin livssituasjon på best mulig måte. Slik er det med Kristendommen også.  Kristendommen har en kjerne med den oppstandne Kristus og masse uttrykksformer for tro knyttet til det. Hvordan Kristendommen utvikler seg dynamisk gjennin sted og tid viser Guds dynamiske storhet.  Vi ser blant oss folk ber - liggende på magen, knelende, sitttende, stående med bøyet hode og med løftede armer. Men de alle ber til den samme Gud.  Slik er det den enkelte som lar sin tro inspirere av en meninghet eller isme i sine uttrykksformer for sin personlige tro.  Gud dømmer nok ikke om du ber til din Gud med et rent hjerte- liggende , sittende eller stående. Slik er det nok med mange av de andre uttryksformer for tro vi benytter også. 

Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Maktfordeling inntil videre

Publisert rundt 4 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Hvor er de kristnes øverste administrative myndighet eller ledelse her på jorden? En administrativ myndighet som omfatter alle kristne med mandat til å lede, beskytte, innsette lover og avgjøre alle tros-relaterte anliggender etc. etter profetens testamente og i et vitalt kristent trossamfunn

Hvis du mener en felles øverste administrasjon tror jeg ikke at den er helt reell enda. (Åp.17.17-18, v17: For Gud ga dem i hjertet å fullføre hans plan og ha én og samme vilje: overgi sin kongsmakt til dyret, helt til Guds ord er oppfylt.)  Om det å leve i verden står det en del om i 1.Pet.2. (12-17)  - underordne dere enhver myndighet blant menneskene ... Gi keiseren ære.

Rom.12.10 Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv.

Kommentar #5

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Men de alle ber til den samme Gud.

Ja, nemlig. Da er det vel rimelig å forvente at det også eksisterer en jordisk stasjonert administrasjon som «server» fellesskapet.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #6

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Hvis du mener en felles øverste administrasjon tror jeg ikke at den er helt reell enda.

Joda, jeg har til og med skrevet denne administrasjonens navn i trådens kommentar #2.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #7

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Mellommannen...

Publisert rundt 4 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Da er det vel rimelig å forvente at det også eksisterer en jordisk stasjonert administrasjon som «server» fellesskapet.

Så er da Kristus mellommann for en ny pakt. Han døde, og det ble til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, for at de som er kalt, skal få den evige arv som var lovt. ( Heb 9:15).

Det er her den åndelige dimensjonen kommer inn. Jesus sendte "Talsmannen" til å være dialogpungtet til og fra Gud.  Paulus beskriver viktigheten av et åndelig lederskap i 1. Kor 14.  Det jordiske lederskap du etterspørr er kanskje et jordisk personalkontor som skal ta vare på pensjon og lønn til de ansatte.  Åndelig lederskap er skapt dynamisk i forhold til tid og sted.  Derfor tilpasser kristendommen seg til lokale skikker gjenom alle tider.  Derfor ser vi "de gamle kirkesystemene" blir regelsyrte og stivbeinte i forhold til nye og mer revelusjonerened gjennom tidene.  Men naturen går sin gang - Bare de sterkeste overlever og de tapernes historie blir fort glemt.  Det vesentlige i Kristendommen er tro på den oppstandne og leve i forhold til hans eksempel gjennom NT - og ha god kontakt med talsmannen.

Kommentar #8

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Åndelig lederskap er skapt dynamisk i forhold til tid og sted.

Innholdet i din kommentar blir for omfattende å besvare inngående i denne tråden - og for vår dialog. Det blir som om jeg skulle begynne på nytt med et første innlegg og en første kommentar her. Du kan gjerne prøve å lese mine tidligere innlegg og kommentarer. Kort kan jeg skrive at i 1844 AD, innvarslet Morgenstjernen, Báb (Porten), starten på en ny tid med en ny himmelsk ledelse for en ny jord. Fra og med Bahá’u’lláh ble innvarslingen oppfylt - med de lover og forordninger samt ledelse som gjelder i dag. 

Denne forventingen vil du også  finne profetert i Bibelen såvel som Koranen uttrykt som et fremtidig komme av Herrens dag eller Dommens dag. 

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #9

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Ser den...

Publisert rundt 4 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
. Kort kan jeg skrive at i 1844 AD, innvarslet Morgenstjernen, Báb (Porten), starten på en ny tid med en ny himmelsk ledelse for en ny jord.

Jeg målbinder ikke Gud. Store reformatorer kommer med gjevne mellomrom.  Dette for å inspirere et område og entid. Men de fleste dør av korrupsjon og uærlige tjenere ganske fort. Noen få lever lenge men fornying er et nøkkelord for at  meningheten skal  overleve flere generasjoner...Reklame effekter som nådegavebruk hjelper bra underveis..

Kommentar #10

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Jeg målbinder ikke Gud. Store reformatorer kommer med gjevne mellomrom.  Dette for å inspirere et område og entid. Men de fleste dør av korrupsjon og uærlige tjenere ganske fort. Noen få lever lenge men fornying er et nøkkelord for at  meningheten skal  overleve flere generasjoner..

Hvor mange år vil du selv anslå det vil være rimelig å vente før Menneskesønnen kommer igjen i sin Fars herlighet? Jeg forutsetter at du baserer ditt svar på bibelske opplysninger, utregninger og tegn i tiden. Om du var jøde da Jesus la grunnlaget for sitt Evangelium. Mener du det ville være riktig av deg å betrakte Jesus med ordene som sitert.

Med vennlig hilsen Svein-Ole 

 

Kommentar #11

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Menneskesønnens tegn..

Publisert rundt 4 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Hvor mange år vil du selv anslå det vil være rimelig å vente før Menneskesønnen kommer igjen i sin Fars herlighet?

Den enkleste historien å ta utgangspunkt i er Juleevangeliet og de vise menn.  

Mange antar at disse vise menn var Astrologer som så menneskesønnens tegn ( Matt 24:30) på himmelen.   "Menneskesønn" var et gammelt uttrykk som kan knyttes opp imot astrologi og når de forskjellige Astrologiske tider vister seg på Jorden.  Kalendrene startet da  ved vårjevndøgnet  og man ser på i hvilket stjernetegn solen stod opp det året.  Om solen står opp i "Fiskenes tegn" i en periode ( "Astrologisk - Tider") av ca 2150 år er det en "tider" ( times på engelsk).  I tillegg til det må man se på planetens møter på himmelen. Spesielt Saturn og Jupiter.  Jupiter er i Astrologi-troen Jødenes planet.  Første gangen Saturn og Jupiter møtes i en "Tider" blir en viktig person for jødene født. Første gangen Saturn og Jupiter møttes i "Fisken-tid" var vi år 7 før Kristus. Saturn og Jupiter møtes da 3 ganger det året det skjer ( Mai , september, november) og vismennne blir glade når de startet reisen sin i mai kom til Herodes i september og så stjernen i gjen i november.  Det vi skal vente på ifølge bibelen er at menneskesønnens tegn skal komme igjen på himmelen.  Det vet vi vil skje når Saturn og Jupiter møtes for første gang i "Vannmannens" tider
( https://www.nrk.no/video/PS*23809 ) 

Denne forklaringen er den enkleste og man finner ut ifra bibelen synes jeg, og det er vel en grunnen til at den er tatt med i NT.  Jesus ble kalt "Fisken" de første årene av Kristenheten med fisk som symbol. Dette stammer fra denne forklaringen av "Menneskesønnens tegn".   Av tilsvarene kjente menneskesønner kan vi se etter menneskesønnens tegn mytene om Tvillinger (Kain & Abel?)  ,  Tyren ( Noah ?) ,  Væren ( Abrahams ofring?)  

 Vi har nå startet på "Vannmannens tider" ( solen står opp i Vannmannes tegn vårgjevndøgn), men første møte mellom Saturn og Jupiter har ikke skjedd ennå ( ca år 2230 - [etter hukommelsen]. ).    Vismennene har enda noen år på seg å ta reisen på nytt til den nye kongen kalt "Vannmannen" kommer og avløser "Fisken" (= Kristus).

Tror vi på  Jobs Gud ? "Kan du knytte  Sjustjernens bånd  eller løse Orions lenker? Fører du stjernebildene fram  i rett tid, leder du Store bjørn  og de små bjørnene? Kjenner du himmelens  lover? Bestemmer du  stjernehimmelens makt  over jorden?" ( Job 38:31-ff)

 

Kommentar #12

Svein Ole Hansen

101 innlegg  1578 kommentarer

Avslutningsvis

Publisert rundt 4 år siden

Jeg opplever vel at vi har fjernet oss såpass betydelig fra trådens tema at jeg er skeptisk til muligheten at vi to greier å skrive oss tilbake til emnet - innen et overkommelig antall kommentarer. Likevel ønsker jeg å takke deg for samtalen.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

1 liker  
Kommentar #13

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Den sjuende og siste basun gir Herrens herredømme makt!

Publisert rundt 4 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Joda, jeg har til og med skrevet denne administrasjonens navn i trådens kommentar #2.

Vel, kjært barn har sikkert mange navn,  jeg fant ikke noe som tilsvarte din beskrivelse av administrasjonens navn i kommentar 2. ( https://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=Det+Universelle+Rettferdighetens+Hus&type=and&book2=-1&searchtrans= )

Antakelig har det en sammenheng med Åp.12.1-12, referat Sak.3.1-7 , Så ga Herrens engel Josva dette løftet: v7: Så sier Herren  over hærskarene: Går du på mine veier og tar deg av tjenesten  for meg, skal du få styre mitt hus og vokte mine forgårder. Jeg gir deg adgang blant dem som står her. v8 Så hør, Josva, øversteprest! Du og de andre prestene som sitter foran deg,  er et varsel. For se,  jeg lar min tjener Spire komme. 

Referat, Åp.11.15:  Den sjuende engelen blåste i basunen. Da hørtes det i himmelen røster som ropte høyt:
Herredømmet i verden  tilhører nå vår Herre  og hans Salvede, og han skal være konge  i all evighet.»  (Åp 11,15 viser til Sal 10,16, Sal 22,29, Dan 7,14-27  Note : hans Salvede: Messias, jf. 12,10. =Jesu titler. )

(Refr.1.Kor.15.22-28, sjuende og siste basun fra v 51-58/ Åp.10.7 Men når den sjuende engelen lar sin basun lyde, i de dager skal Guds mysterium være fullført, slik han kunngjorde for sine tjenere profetene.» )

 Ut fra disse bibelske opplysningene skulle det være liten tvil om når administrasjonens navn kommer til syne?

Joh.18.36: Jesus svarte: «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra.

Heb.9.11: Men Kristus er kommet som øversteprest for alt det gode vi nå har. Han har gått igjennom det teltet som er større og mer fullkomment, og som ikke er laget av menneskehånd, det vil si: som ikke tilhører denne skapte verden.

Øversteprest: Dvs etter det tusenårige riket, se oppstandelsen i 1.Kor.15.22-28, 52-57, Åp.10.7, Åp.20.

Det gir et mer troverdig bilde av det administrerende.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere