Dan Lyngmyr

210

LO`s urovekkende Israel boikott.

Et stort flertall på LO-kongressen har vedtatt at Norge skal jobbe for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. 

Publisert: 12. mai 2017  /  701 visninger.

LO`s viktige og langvarige kamp for vanlige folks rettigheter i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig, er kronet med mange viktige seire.

Fagbevegelsen representerer derfor en viktig samfunnsregulator både for enkeltmennesker og for samfunnet som helhet.Samtidig er det fraksjoner i LO, og Arbeiderpartiet, som jevnt og trutt de siste årene har ivret for boikott av Israel.

Hittil har fornuften seiret, og disse har ikke fått gjennomslag for boikott-truslene mot midt - østens eneste reelle demokrati.

Frem til nå.

Jeg er veldig glad LO nå går inn for boikott. Det er en naturlig videreutvikling av standpunktene og solidariteten vi har hatt med Palestina i mange år, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT-forbundet, som sto bak forslaget, til VG-Nett.

Med 193 mot 117 stemmer gikk kongressen inn for at Norge skal jobbe for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/lo/lo-vil-boikotte-israel/a/23996659/

Tilnærmingen som har vært Norges offisielle i en rekke av verdens konflikter, og som har vært benyttet med stort hell, nemlig oppfordringen til dialog og forsoning, finner ikke lenger gjenklang hos de fagorganiserte i LO.

Nå har de valgt å ta opp kampen mot midt-østens eneste sanne demokrati, til fordel for en terroriserende palestinsk ledelse som attpåtil belønner fengslede palestinske terrorister med norske bistandsmidler.

De roper bare boikott, boikott.

Regjeringspartiet Frp`s nylige vedtak om å forby den flere årtusen lange tradisjonen med rituell omskjæring av guttebarn kan ramme jødisk kultur og tradisjon hardt.

LO`s historiske og tette bånd til Arbeiderpartiet, inklusive det faktum at sterke grupperinger i Arbeiderpartiet også ønsker boikott av Israel, medfører at om vi får regjeringskifte til høsten kan resultatet meget vel også være flertall for FRP`s antijødiske forslag.

Og, et Arbeidertparti med regjeringsmakt som kan komme til å velge full kulturell, økonomisk og akademisk boikott av Israel og det jødiske folk.

 

13 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Usmakelig..

Publisert rundt 4 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
De roper bare boikott, boikott.

Usmakelig allegori.. mer er det ikke å si om den setningen.

Kommentar #2

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Vel, det kan så være. 

Men i sak er jeg enig med Lyngmyr. Og dermed er grensen nådd. 45 års medlemskap er kommet til ende 


9 liker  
Kommentar #3

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Men Gullberg..

Publisert rundt 4 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Usmakelig allegori.. mer er det ikke å si om den setningen.

....hva er  din oppfatning av vedtaket som sådan - støtter du dette ? 

9 liker  
Kommentar #4

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Jerusalem i 638

Publisert rundt 4 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
De roper bare boikott, boikott

Ja de vet ikke bedre dessverre.

Muslimene som okkuperte Jerusalem og hele Midtøsten i 638 holder de kjeft om. Kanskje de ikke vet at muslimene ved sin Jihad erobret Midtøsten?

Nei de er dessverre uvitende og kan ikke dessverre ikke tro noe annet enn det media har fortalt dem. Media fortier sannheten dessverre. Skulle nesten tro at de sympatiserte med dem som erobret Jerusalem i 638!

At en kan bli flau av mindre er åpenlyst.

8 liker  
Kommentar #5

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

638?

Publisert rundt 4 år siden

Hvorfor trekker du stadig fram en hendelse fra år 638?  Det er altså 1379 år siden.  Er du like oppdatert på hva som skjedde i Skandinavia på 600-tallet - eller er ikke det så viktig for oss i dag, kanskje?  

Kommentar #6

Håkon Hovda

151 innlegg  2371 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.

Nå har de valgt å ta opp kampen mot midt-østens eneste sanne demokrati, til fordel for en terroriserende palestinsk ledelse som attpåtil belønner fengslede palestinske terrorister med norske bistandsmidler.

De roper bare boikott, boikott.

Dette var spot on. Takk for godt innlegg som avkler arbeiderbevegelsens råtne holdning til Israel og jødene. Dette er skremmende. 

13 liker  
Kommentar #7

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Jihad den gangen er lik Jihad i dag

Publisert rundt 4 år siden

Jihad den gangen er lik Jihad i dag. Å være under okkupasjon av muslimer og leve som kafier sier sitt. Kunne du tenke deg å leve som kafir? Derfor blir dette med at Israel er okkupant helt irrelevant. Uten betydning for saken da det var isralittene som bodde her og har bodd her i tusener av år

9 liker  
Kommentar #8

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Veldig bra innlegg Langmyr

Publisert rundt 4 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.

Nå har de valgt å ta opp kampen mot midt-østens eneste sanne demokrati, til fordel for en terroriserende palestinsk ledelse som attpåtil belønner fengslede palestinske terrorister med norske bistandsmidler.

De roper bare boikott, boikott.

Det er helt forferdelig hvilken propaganda som foregår i skole, media og i samfunnet forøvrig.

Hva må til for å snu denne historieløse vranglæren?

12 liker  
Kommentar #9

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Sannhet

Publisert rundt 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Det er helt forferdelig hvilken propaganda som foregår i skole, media og i samfunnet forøvrig.

Hva må til for å snu denne historieløse vranglæren?

Paulus’ andre brev til Timoteus

Kapittel 3

1 Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. 

2 For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige,

3 ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode,

4 svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud,

5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra. 

6 For til dem hører de som lurer sig inn i husene og fanger kvinnfolk som er tynget av synder og drives av mangehånde lyster 

7 og alltid lærer og aldri kan komme til sannhets erkjennelse. 

8 Som Jannes og Jambres stod Moses imot, således står også disse sannheten imot, mennesker som er fordervet i sitt sinn og uduelige I troen. 

9 Dog, de skal ikke få mere fremgang; for deres uforstand skal bli åpenbar for alle, likesom og hines blev.

10 Men du har efterfulgt min lære, min ferd, mitt forsett, min tro, min langmodighet, min kjærlighet, min tålmodighet,

11 mine forfølgelser, mine lidelser, sådanne som møtte mig i Antiokia, i Ikonium, i Lystra, sådanne forfølgelser som jeg har utholdt, og Herren har fridd mig ut av dem alle sammen. 

12 Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt. 

13 Men onde mennesker og slike som kverver synet på folk, går frem til det verre; de fører vill og farer vill. 

14 Men bli du i det som du har lært, og som du er blitt overbevist om, da du vet hvem du har lært det av,

15 og da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter, som kan gjøre dig vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. 

16 Den hele Skrift er innblest av Gud av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, 

17 forat det Guds menneske kan være fullkommen, duelig til all god gjerning.

8 liker  
Kommentar #10

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Ja, det var et skammelig vedtak det som ble vedtatt på LO kongressen. Jeg vil kalle det for et hykleri, fro hvorfor foreslår de da ikke også boikott av Kina med sin grunnløse okkupasjon av Tibet eller boikott av Marokko som har okkupert Vest Sahara. Jeg bare spør ?

9 liker  
Kommentar #11

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Ja, det var et skammelig vedtak det som ble vedtatt på LO kongressen. Jeg vil kalle det for et hykleri, fro hvorfor foreslår de da ikke også boikott av Kina med sin grunnløse okkupasjon av Tibet eller boikott av Marokko som har okkupert Vest Sahara. Jeg bare spør ?

5 liker  
Kommentar #12

Roald Øye

409 innlegg  2311 kommentarer

Venstresidens kjennetegn.

Publisert rundt 4 år siden

Den ideologiske venstresides globale kjennetegn er antisionisme,  grensende til jødehat. Derfor bør  Ap og SV være uaktuelle som regjeringspartnere for alle partier som bekjenner seg til en judeo-kristen  politisk plattform. Venstresiden i Israel, USA og Norge marsjerer i takt på dette området. Det jødiske selvhatet på den politiske venstresiden er en gåte og intet alibi for LO.

11 liker  
Kommentar #13

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
Tilnærmingen som har vært Norges offisielle i en rekke av verdens konflikter, og som har vært benyttet med stort hell, nemlig oppfordringen til dialog og forsoning, finner ikke lenger gjenklang hos de fagorganiserte i LO.

Takk for kommentarer og innspill så langt.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og utenriksminister Børge Brende (H) er blant mange som heldigvis reagerer tydelig avvisende til LO`s vedtak.

Samtidig er det slik at det både i fagbevegelsen (LO) ,Arbeiderpartiet ,og i SV, finnes relativt store grupperinger som ser ut til å tro at en omfattende boikott er veien å gå mot Israel og den jødiske befolkningen.

Trist og uansvarlig.

Da er det dessverre ikke gitt at dette ikke fortsatt vil være et politisk spor, etter et eventuelt regjeringskifte, selv med Gahr Støre som statsminister.

I fjor høst slo kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) betryggende fast at boikott er et lite egnet virkemiddel:

– Regjeringen er uenig med dem som tar til orde for boikott av Israel – uansett form, skrev hun i et brev til Stortinget. – Boikott av Israel er ikke norsk politikk. Regjeringen tror på dialog og samarbeid for å løse konflikter og skape tillit. (Sitat fra Dagen) 

Klokt og nødvendig fra regjeringen.

Israel, den eneste virkelige rettstaten i området og det eneste landet med ytringsfrihet og en fri presse. Hvor likestilling likestilling mellom kjønn og beskyttelse av seksuelle og religiøse minoriteter er fastslått i lovs form. 

Derfor beskriver også lederkommentaren i avisen Dagen  situasjonen svært treffende : 

Israel er den vestlige verdens ytterste utpost blant muslimske diktaturer og det er dette demokratiske unntaket i midt østen  LO vil boikotte. 

9 liker  
Kommentar #14

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Det er derfor jeg ikke skjønner

Publisert rundt 4 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Den ideologiske venstresides globale kjennetegn er antisionisme,  grensende til jødehat. Derfor bør  Ap og SV være uaktuelle som regjeringspartnere for alle partier som bekjenner seg til en judeo-kristen  politisk plattform. Venstresiden i Israel, USA og Norge marsjerer i takt på dette området. Det jødiske selvhatet på den politiske venstresiden er en gåte og intet alibi for LO.

Hvorfor KRF lefler med AP. Hva er det med FRP som er så mye verre enn jødehat?

Vel, nå kommer FRP etter, med forbud for jøder i Norge. Jødene vil få hele verden mot seg, til slutt.

8 liker  
Kommentar #15

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor KRF lefler med AP. Hva er det med FRP som er så mye verre enn jødehat?

Vel, nå kommer FRP etter, med forbud for jøder i Norge. Jødene vil få hele verden mot seg, til slutt.

Vel, det er det profetiene har forklart oss i bibelen.

6 liker  
Kommentar #16

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Ja

Publisert rundt 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Vel, det er det profetiene har forklart oss i bibelen.

Det er riktig det, Olsen, og det var derfor jeg sa det. Og vi ser det går i oppfyllelse

5 liker  
Kommentar #17

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

Rettsstat - for hvem?

Publisert rundt 4 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
Israel, den eneste virkelige rettstaten i området

Rettsstat?
Nei, israelske myndigheter vier ikke rettsstatens grunnleggende  prinsipper mye oppmerksomhet i de okkuperte områder. Det er problemets kjerne. 

Det er militærdiktaturets rettslige prinsipper, ispedd apartheid, som gjelder i de okkuperte områdene. Palestinerne her er praktisk talt rettsløse, uten noen form for internasjonal beskyttelse - nå på det 50. året. 

Selv mindreårige spares ikke.  "Rettsstaten" Israel har f.eks. opprettet en særegen barne- og ungdomsmilitærdomstol . Ingen andre land har noe tilsvarende - selv ikke de verste diktaturer. 

Det sitter i dag mindreårige palestinere innesperret i såkalt administrativ forvaring - dvs uten å vite hva de er tiltalt for, uten å vite hvor lenge de risikerer å holdes fengslet. 

Dessuten; maktovergrep, mishandling og vold overfor mindreårige palestinske arrestanter er så vanlig at det ble betegnet som institusjonalisert mishandling i en UNICEF rapport i 2013. Oppfølgende undersøkelser fra UNICEF viser at israelske myndigheter ikke har brydd seg med å sikre palestinske mindreårige arrestanter helt grunnleggende rettigheter og beskyttelse mot overgrep.   
- Rettsstat?        

Kommentar #18

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tull !

Publisert rundt 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Vel, nå kommer FRP etter, med forbud for jøder i Norge

Å tillegge Frp en slik holdning er mildt sagt en grov overdrivelse !
Jeg begriper ikke hva det kommer av at kristne ser det viktig å forsvare gamle jødiske lover.

1 liker  
Kommentar #19

Torhild Pettersen

1 innlegg  191 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Skriv inn til Lo og protester på vedtaket er man i tillegg medlem er det nærmest en plikt i en slik sak hvor man kjenner at dette kan ikke støttes .

Det skal bli spennende å se denne store org.klare seg uten software og andre Israelske produkter  i fremtiden .

Protester der det er mulig og kjøp Israelske produkter folkens , bare la de merke de så bli de lettere å finne  !

Dette vedtaket er en skam der medlemmene blir misbrukt og villedet og brukes til politisk virksomhet/agenda de ikke er en del av .

Mvh Torhild

8 liker  
Kommentar #20

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Dette er viktig!

Publisert rundt 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Å tillegge Frp en slik holdning er mildt sagt en grov overdrivelse !
Jeg begriper ikke hva det kommer av at kristne ser det viktig å forsvare gamle jødiske lover.

Når du nekter jøder å praktisere sin religion er det det samme som å si at de ikke er velkommen i Norge.

Det blir det samme som å si til kristne at de forkaste den gamle sagnpersonen Jesus.

5 liker  
Kommentar #21

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Vel...

Publisert rundt 4 år siden
Torhild Pettersen. Gå til den siterte teksten.

Skriv inn til Lo og protester på vedtaket er man i tillegg medlem er det nærmest en plikt i en slik sak hvor man kjenner at dette kan ikke støttes .

Det skal bli spennende å se denne store org.klare seg uten software og andre Israelske produkter  i fremtiden .

Protester der det er mulig og kjøp Israelske produkter folkens , bare la de merke de så bli de lettere å finne  !

Mvh Torhild

Hvis vi skal boikotte Israel 100% kan vi bare kaste PC-en ut av vinduet. Hvor mange er villige til det?

Her på Verdidebatt, kunne det kanskje vært like greit:-)


5 liker  
Kommentar #22

Torhild Pettersen

1 innlegg  191 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Jeg støtter Israel gjennom ord og handling , men det var LOs fremtidige datatrøbbel jeg så for mitt indre blikk ;)  det er jo de som har gått inn for denne skammelige boikotten......ikke jeg .

Mvh Torhild

3 liker  
Kommentar #23

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Norske journalister er også knallrøde.

Publisert rundt 4 år siden

Det er ikke noe nytt i landet der Sigurd Allerens apostler har 'kuppet' den 'fjerde statsmakten'. Andre kaller norsk  presse vårt 'gateparlament' eller 'gatedomstol'.  Den femte 'statsmakten', L.O følger opp.

https://www.document.no/2017/05/12/norske-journalister-stemmer-fortsatt-knallrodt/ 
8 liker  
Kommentar #24

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Det finnes ingen okkuperte områder.

Publisert rundt 4 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.

Rettsstat?
Nei, israelske myndigheter vier ikke rettsstatens grunnleggende  prinsipper mye oppmerksomhet i de okkuperte områder. Det er problemets kjerne. 

Det er militærdiktaturets rettslige prinsipper, ispedd apartheid, som gjelder i de okkuperte områdene. Palestinerne her er praktisk talt rettsløse, uten noen form for internasjonal beskyttelse - nå på det 50. året. 

Selv mindreårige spares ikke.  "Rettsstaten" Israel har f.eks. opprettet en særegen barne- og ungdomsmilitærdomstol . Ingen andre land har noe tilsvarende - selv ikke de verste diktaturer. 

Dette er ren propaganda. De har rett på landet.

Hvem har de okkupert noe fra?

De har gått inn og tatt kontroll, militært, over et område, for å bevare ro og orden i Israel. Vi ser hvordan det gikk da de trakk seg ut f Gaza? Det haglet med bomber.

Når det er takken, vil de selvfølgelig aldri gi fra seg kontrollen over Judea og Samaria.

Fra arabernes side er det løgn, på løgn, på løgn og denne løgnen løper naive nordmenn på. Det er foleldrenes ansvar å holde barna borte fra problemer, men de sender de i første rekke for å få sympati verdenssamfunnet. De bryr seg ikke om sine egne barn engang!

Å lage en palestinsk stat er bare en brekkstang fra arabernes side for å skade Israel. Det har sentrale personer i PLO innrømmet. De kan heller aldri styre en stat alene. Du kan bare lese i dagens aviser. De klarer ikke å holde valg i de områdene hvor de er gitt styre!

UNRWA er opprettet som en organisasjon i FN som har ansvaret for palestinske flyktninger. De har 30.000 ansatte og kaster bort milliarder av dollar som bla. går til støtte til palestinere som har drept jøder.

De vil aldri få en egen stat. Dagens situasjon viser at det ikke primært er interessert i det og den vil heller aldri kunne fungere. Slik det er nå, gir vi to tonn med havre til en død hest.

9 liker  
Kommentar #25

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Den sterke mann

Publisert rundt 4 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke noe nytt i landet der Sigurd Allerens apostler har 'kuppet' den 'fjerde statsmakten'. Andre kaller norsk  presse vårt 'gateparlament' eller 'gatedomstol'.  Den femte 'statsmakten', L.O følger opp.

https://www.document.no/2017/05/12/norske-journalister-stemmer-fortsatt-knallrodt/ 

Vi trenger den sterke mann som har mot og autoritet til å ta grep der demokratiet ikke fungerer (slik  jeg   ønsker det).

La oss få en kvotering  av journalister, stand up-komikere osv. Staten må rydde plass til flere høyrevridde. La oss vingeklippe fagorganisasjonene. Dette er bare to ting. 

Den sinte leser kan selv komme på flere  tiltak den sterke mann kan iverksette for å motvirke de uheldige  følgene av demokrati og individets frihet.

 

 

 

1 liker  
Kommentar #26

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ok.

Publisert rundt 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Når du nekter jøder å praktisere sin religion er det det samme som å si at de ikke er velkommen i Norge.

Det blir det samme som å si til kristne at de forkaste den gamle sagnpersonen Jesus.

Hvis det å amputere en del av kroppen til nyfødte er en SÅ viktig sak for en religion,får de finne en løsning på linje med at de importerer sitt kosherslakt fra Israel.
Å sammenligne omskjæring som like viktig for jøder med kristnes tro på Jesus blir helt håpløst.
Det vitner i så fall om toppen av religiøsitet.

Kommentar #27

Torhild Pettersen

1 innlegg  191 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Vi som opplevde Mcarthy tiden på 50og 60 tallet der samfunnet så en kommunist under enhver busk er utviklingen snudd opp/ned det er så man nesten ikke tror det man ser og langt mindre det man hører/leser .

De som hadde egne " mapper " tidligere har blitt den " nye vinen "og har tatt samfunnsmakt og driver selv med forfølging av annerledestroende og står i fremste linje i samfunnsovervåkningen av disse .

De snakka tidligere om " væpna revolusjon/kamp " , men valget om fremtidig strategi og kampvåpen ble valgt med  omhu , i dag er hele samfunnet "gjennomsyret " av denne røde ideologien / nettverket, man hadde dårlige vilkår om man tilhørte dette miljøet tidligere .

Arbeidsfolk er blitt grovt utnyttet høyt utdannede maktpersoner i dette systemet ...... men nå er det nye kveg som skal drives inn i kveen .

Mvh Torhild

5 liker  
Kommentar #28

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Generaliseringsfella

Publisert rundt 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Fra arabernes side er det løgn, på løgn, på løgn

Jeg vil anbefale deg å være litt mer presis. Du kan jo prøve å anvende jødetesten på  det jeg siterer deg på.

For du prøver vel ikke med dette å si noe om arabere generelt?

Kommentar #29

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Er det så håpløst?

Publisert rundt 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Å sammenligne omskjæring som like viktig for jøder med kristnes tro på Jesus blir helt håpløst.

Snakk med jøder selv. For noen er ikke dette så viktig, men for mange er dette en fundamental del av deres religion.

Selv om denne skikken ikke faller i smak hos deg, mener du at vi skal forby den, og i praksis stenge mange jøder ute fra Norge?

4 liker  
Kommentar #30

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.

Rettsstat?
Nei, israelske myndigheter vier ikke rettsstatens grunnleggende  prinsipper mye oppmerksomhet i de okkuperte områder. Det er problemets kjerne. 

Det er militærdiktaturets rettslige prinsipper, ispedd apartheid, som gjelder i de okkuperte områdene. Palestinerne her er praktisk talt rettsløse, uten noen form for internasjonal beskyttelse - nå på det 50. året. 

Selv mindreårige spares ikke.  "Rettsstaten" Israel har f.eks. opprettet en særegen barne- og ungdomsmilitærdomstol . Ingen andre land har noe tilsvarende - selv ikke de verste diktaturer. 

Det sitter i dag mindreårige palestinere innesperret i såkalt administrativ forvaring - dvs uten å vite hva de er tiltalt for, uten å vite hvor lenge de risikerer å holdes fengslet. 

Dessuten; maktovergrep, mishandling og vold overfor mindreårige palestinske arrestanter er så vanlig at det ble betegnet som institusjonalisert mishandling i en UNICEF rapport i 2013. Oppfølgende undersøkelser fra UNICEF viser at israelske myndigheter ikke har brydd seg med å sikre palestinske mindreårige arrestanter helt grunnleggende rettigheter og beskyttelse mot overgrep.   
- Rettsstat?        

Jeg tror vi deler ønsket om fred og forsoning i et område fylt av krig og lidelse.

Og der står vi.

Det moderne mennesket.

Som til tross for alle vitenskapelige,demokratiske og økonomiske fremskritt - ennå ikke har funnet fred og forsoning med hverandre.

 

 

4 liker  
Kommentar #31

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

For å være litt positiv

Publisert rundt 4 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.

Jeg tror vi deler ønsket om fred og forsoning i et område fylt av krig og lidelse.

Og der står vi.

Det moderne mennesket.

Som til tross for alle vitenskapelige,demokratiske og økonomiske fremskritt - ennå ikke har funnet fred og forsoning med hverandre.

De fleste kristne mener at Gog-krigen, er en kommende krig.

Da står det at Israel skal leve i fred, uten murer, så det finnes muligheter!

3 liker  
Kommentar #32

Kjetil Nilsen

64 innlegg  757 kommentarer

"miltær kontroll over et område" ...

Publisert rundt 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
tatt kontroll, militært, over et område,

Kvinlaug foretrekker altså å kalle de okkuperte områdene for områder Israel har militær kontroll over.....

Spørsmålet gjenstår likevel om ikke de menneskene som bor i dette området uansett har krav på rettsbeskyttelse - kvinner, barn eldre.... 

Senest i kveld ble det frigitt en video i israelsk presse, som viser hvordan israelske okkupasjonssoldater står passivt og ser på at bosettere får lov å kaste stein på palestiner. Steinkasting er som kjent å betrakte som en terrorhandling, med opp til 20 års fengsel. Men med apartheid-lovene på den okkuperte Vestbredden, rammer dette strenge lovbruddet "selvsagt" kun palestinere. Slik er rettsstaten Israel.

Videoen som ble frigitt i kveld, er fra den israelske rettighetsorganisasjonen Yesh Din. Se artikkel i Haaretz: http://www.haaretz.com/israel-news/1.788938

 

Kommentar #33

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Hvordan var det med Tyskland?

Publisert rundt 4 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.

Kvinlaug foretrekker altså å kalle de okkuperte områdene for områder Israel har militær kontroll over.....

Spørsmålet gjenstår likevel om ikke de menneskene som bor i dette området uansett har krav på rettsbeskyttelse - kvinner, barn eldre.... 

Senest i kveld ble det frigitt en video i israelsk presse, som viser hvordan israelske okkupasjonssoldater står passivt og ser på at bosettere får lov å kaste stein på palestiner. Steinkasting er som kjent å betrakte som en terrorhandling, med opp til 20 års fengsel. Men med apartheid-lovene på den okkuperte Vestbredden, rammer dette strenge lovbruddet "selvsagt" kun palestinere. Slik er rettsstaten Israel.

Videoen som ble frigitt i kveld, er fra den israelske rettighetsorganisasjonen Yesh Din.  Se artikkel i Haaretz: http://www.haaretz.com/israel-news/1.788938

Når vi teppebomet Tyskland, i slutten av WW2, snakket noen om kvinner og barn? Nei langt derifra. Når vi forsvarer oss, er alt lov.

Når Israel forsvarer seg skal de innfinne seg i regler som vi mener er bra. Det er jo et håpløst utgangspunkt, i og med at vi ikke kjenner virkeligheten på kroppen.

For å kaste stein, må du befinne deg rimelig nær. Hvorfor er de der?


6 liker  
Kommentar #34

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

VG`s lederartikkel i dag...

Publisert rundt 4 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
Et stort flertall på LO-kongressen har vedtatt at Norge skal jobbe for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. 

....er forbilledlig klar - og advarer mot de negative konsekvensene av LO`s boikottvedtak.

Les mer :

http://www.vg.no/nyheter/meninger/lo/nei-til-boikott/a/23997060/

 

 

6 liker  
Kommentar #35

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Noen Stemmer tør mene noe annet enn 'røkla'.  Om noe land er belemret med 'fake news', er det Norge. 

Tidligere hadde vi partipressen og da var det tydelig og ikke minst redelig hvilke politiske synspunkter som ble formidlet. I dag er media og i særdelesget befengt med politikk enten det er kultur eller underholdning. 

I rettferdighetens navn og i det godes tjeneste gjennomsyres Rikskanalen og mesteparten av media av en unison gospel sunget av de Rettferdige. Det er ikke uten grunn at De Rettferdige omtaler Norge(med mindre enn 0.1 promille av verdens befolkning) som en moralsk stormakt. 

4 liker  
Kommentar #36

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Megalomani?

Publisert rundt 4 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.
I rettferdighetens navn og i det godes tjeneste gjennomsyres Rikskanalen og mesteparten av media av en unison gospel sunget av de Rettferdige. Det er ikke uten grunn at De Rettferdige omtaler Norge(med mindre enn 0.1 promille av verdens befolkning) som en moralsk stormakt. 

Kalles det for megalomani?

Kommentar #37

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Spot on, Lyngmyr

Publisert rundt 4 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.

Hittil har fornuften seiret, og disse har ikke fått gjennomslag for boikott-truslene mot midt - østens eneste reelle demokrati.

Frem til nå.

Det er uakseptabelt å være med i et forbund som arbeider for boikott av det eneste demokratiet og som er et lyspunkt i midt-østen. Jeg er sjokkert over endringen av strategi og "tunnel-synet" dette representerer i fagbevegelsen. 

I morgen melder jeg meg ut av Fellesforbundet og fratrer som tillitsmann i klubben. Nok er nok. 

6 liker  
Kommentar #38

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Kjetil Mæhle. Gå til den siterte teksten.

Det er uakseptabelt å være med i et forbund som arbeider for boikott av det eneste demokratiet og som er et lyspunkt i midt-østen. Jeg er sjokkert over endringen av strategi og "tunnel-synet" dette representerer i fagbevegelsen. 

I morgen melder jeg meg ut av Fellesforbundet og fratrer som tillitsmann i klubben. Nok er nok. 

Takk for din kommentar. 

LO`s veivalg er trist og vil trolig bidra til flere vurderinger som din - ganske enkelt fordi det finnes grenser for politisk ensretting og mangel på klokskap.

Jeg synes også det er modig av deg å fatte beslutningen du gir uttrykk for.

Jeg frykter også at vedtaket i en så stor og innflytelsesrik organisasjon som LO, vil kunne svekke Norges omdømme som foretrukket "fredsforhandler" i vanskelige konflikter ellers i verden.

5 liker  
Kommentar #39

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
Et stort flertall på LO-kongressen har vedtatt at Norge skal jobbe for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. 

Siste : til tross for årelang demonisering av utviklingen i  i handelssamarbeidet Norge - Israel viser vedlagte link til fortsatt stabile og svakt økende tall.

http://www.dagen.no/Nyheter/mer-eksport/Svak-%C3%B8kning-i-Norges-handel-med-Israel-510953

 

 

3 liker  
Kommentar #40

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Ytterligere boikottoppfordringer mot Israel - fra LO

Publisert over 3 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
Et stort flertall på LO-kongressen har vedtatt at Norge skal jobbe for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. 

Israel - den vestlige verdens ytterste utpost blant muslimske diktaturer, og det er dette demokratiske unntaket i midt-østen LO vil boikotte.

Og "demokratiforkjemperne" i LO ytrer ikke et ord om den palestinske ledelsens hatretorikk gjennom en årrekke og det palestinske folkets lidelser under en slik ledelse.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/03/05/195377199/lo-forbund-krever-faktiske-boikott-tiltak-overfor-israel

 

3 liker  
Kommentar #41

Roald Øye

409 innlegg  2311 kommentarer

Problemets kjerne!

Publisert over 3 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Rettsstat?
Nei, israelske myndigheter vier ikke rettsstatens grunnleggende  prinsipper mye oppmerksomhet i de okkuperte områder. Det er problemets kjerne. 

Kjetil Nilsen blir nok en av de siste som gir opp å støtte BDS-kampanjen. Han går ned med flagget til topps.

2 liker  
Kommentar #42

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.
Og "demokratiforkjemperne" i LO ytrer ikke et ord om den palestinske ledelsens hatretorikk gjennom en årrekke og det palestinske folkets lidelser under en slik ledelse.

Europas socialdemokrater har solgt sig selv og deres lande til islam. Det har vælgerne med tiden luret og derfor styrtbløder S-partierne rundt om - senest nu i Italien. Danske S søger en feberredning ved at vende på en tallerken.

6 liker  
Kommentar #43

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

LO lederens urovekkende oppfordring til boikott av Israel.

Publisert over 2 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.

LO`s viktige og langvarige kamp for vanlige folks rettigheter i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig, er kronet med mange viktige seire.

Fagbevegelsen representerer derfor en viktig samfunnsregulator både for enkeltmennesker og for samfunnet som helhet.Samtidig er det fraksjoner i LO, og Arbeiderpartiet, som jevnt og trutt de siste årene har ivret for boikott av Israel.

Hittil har fornuften seiret, og disse har ikke fått gjennomslag for boikott-truslene mot midt - østens eneste reelle demokrati.

Frem til nå.

Jeg er veldig glad LO nå går inn for boikott. Det er en naturlig videreutvikling av standpunktene og solidariteten vi har hatt med Palestina i mange år, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT-forbundet, som sto bak forslaget, til VG-Nett.

Den norske LO lederen oppfordrer til internasjonal boikott av Israel.

Det som fortsatt er midt-østens eneste virkelige demokrati.

Heldigvis ser det ut til at hans internasjonale LO  kollegaer er langt mer edruelige i sin tilnærming til konflikten og ikke lar seg lure av den palestinske ledelsens til dels hatefulle og historieløse retorikk.

https://www.dagbladet.no/nyheter/her-ber-lo-lederen-om-internasjonal-boikott-av-israel/70533114?fbclid=IwAR0y3pP_IUnGUeDAdVOpUd-NaetNEYjp8V49MdSftHdwdmmHuoLgp0pp45k

Samtidig kommer det alarmerende rapporter fra de palestinske områdene.

Human Rigth Watch peker i sin nylige rapport på et palestinsk regime med alle de kjennetegn som ellers preger alle udemokratiske terror og tvangsregimer. 

 – Systematisk vilkårlige arrestasjoner og tortur krenker viktige menneskerettighetsavtaler som Palestina nylig har signert. Den systematiske praksis av tortur fra palestinske myndigheter kan være en forbrytelse mot menneskeheten som kan ende opp med en påtale ved Den internasjonale straffedomstolen, sier HRW i en uttalelse.

Lederen for HRWs virksomhet i Israel og Palestina, Omar Shakir, mener palestinske ledere sitter i glasshus når de uttaler seg kritisk mot Israel.

– Palestinske ledere reiser verden rundt og snakker om palestinernes rettigheter, men styrer selv et maskineri av undertrykkelse for å knuse kritikk, sier han i et intervju gjengitt i Nettavisen.

For mange jøder er BDS kampanjen, som et stort flertall i LO støtter helhjertet, et helt eksistensielt spørsmål , og de tidligere  britiske statsministerne  David Cameron og Tony Blair har da også begge fordømt oppfordringene til boikott av Israel. 

Og for ca to år siden  stemte det canadiske parlamentet , med stort flertall, ja til en tekst som fordømmer BDS-bevegelsen.

 I 2016  gikk også den tyske forbundskansler Angela Merkelsparti CDUkraftig ut mot BDS og definerte bevegelsen som antisemittisk og vurderte organisasjonens oppfordringer til boikott på linje med boikottaksjonene mot jødene som gradvis økte frem mot andre verdenskrig.

Og fortsatt "regner" det praktisk talt raketter over Israel - sannsynligvis støttet av den samme palestinske ledelsen som fortsatt dessverre oppfordrer til drap på jøder - bare fordi de er jøder..

Og, jeg tror dessverre at det ennå ikke er slutt på naiviteten hos velvillige norske organisasjoner og personer, selv om motivene kan være de beste, og PLO`s sentralråds siste krumspring bidrar heller ikke til å styrke dette inntrykket.

De samme som både hyller BDS bevegelsen boikottlinje og som nå trekker anerkjennelsen av staten Israel.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2018/10/29/195451568/plos-sentralråd-trekker-anerkjennelsen-av-staten-israel.


2 liker  
Kommentar #44

Roald Øye

409 innlegg  2311 kommentarer

Jødehatet bør være lakmustesten for KrF.

Publisert over 2 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.

Regjeringspartiet Frp`s nylige vedtak om å forby den flere årtusen lange tradisjonen med rituell omskjæring av guttebarn kan ramme jødisk kultur og tradisjon hardt.

LO`s historiske og tette bånd til Arbeiderpartiet, inklusive det faktum at sterke grupperinger i Arbeiderpartiet også ønsker boikott av Israel, medfører at om vi får regjeringskifte til høsten kan resultatet meget vel også være flertall for FRP`s antijødiske forslag.

Og, et Arbeidertparti med regjeringsmakt som kan komme til å velge full kulturell, økonomisk og akademisk boikott av Israel og det jødiske folk.

 

Dette betimelige  innlegget av Dan Lyngmyr  ble skrevet  12. mai 2017 i god tid før stortingsvalget for over ett år siden. Vi kjenner utfallet av valget,  som  førte til at Venstre sluttet seg til koalisjonen. KrF sitter ennå på gjerdet,  og en ny regjerings-plattform skal  utarbeides før partiet går inn  i 4-partiregjeringen. 

I  plattformen må det ligge en erklæring om at FrP  frafaller sitt forslag om å forby rituell omskjæring av jødiske guttebarn, ellers bør det være uaktuelt for KrF å slutte seg noen regjering, definitivt  ikke en AP-regjering.  

Det blir som å velge mellom pest og kolera.Problemet kan enklest løses ved at FrP fallerer i sitt jødefiendtlige forslag. Det burde være innen rkkevidde. Venstresidens jødehat er det vanskeligere å gjøre noe med.

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere