Aase Marie Holmberg

38

Et svar til Helge Erik Solberg i forbindelse med hans innlegg om økumenisme

Jeg er enig i alt du skriver, og stiller meg undrende til pater Nilsens og professor Oftestads uttalelser, som også du har kommet med kritiske kommentarer til. Jeg regner med at de er i mindretall blant norske katolikker.

Publisert: 9. mai 2017

Vil for ordens skyld minne om det Annet Vatikankonsil som pave Johannes 23 innkalte til, og hvor han holdt en inspirerende og personlig velkomsttale hvor han ikke bare henvendte seg til troende katolikker, men til alle kristne og til «alle mennesker av god vilje» med ordene «Moder Kirke gleder seg». Istedenfor å fordømme, ville han bruke nådens medisin til å fremme enhet blant kirkesamfunnene, og han ville også feie vekk, som han sa, det keiserlige støv som siden keiser Konstantin hadde lagt seg på Peters stol og gi Kirken tilbake dens evangeliske renhet og fylde.
Både pave Johannes Paul 2 og Benedikt 16 ønsket inderlig en gjenforening av de kristne kirkesamfunnene. Deres deltakelse i Konsilet betydde personlig omvendelse til økumenikken. Jeg vil også anbefale biskop Grans lille bok om det Annet Vatikankonsil «Oppbrudd og fornyelse». Jeg føler meg i godt selskap når jeg viser til de ovennevnte personer, og med stor frimodighet tør håpe på at et av de viktigste lærespørsmålene «Den Apostoliske succession» snart blir løst.
Kardinal Kasper sa en gang «kirkens enhet er den hellige ånds gave». Jeg er sikker på at det er langt viktigere å lytte til den hellige ånd enn teologiske lærersamtaler.
Hvis ikke såkalte «forstår-seg-på-ere» og kirkeledere nå gjør sitt for å oppfylle Jesu ønske og bønn om at alle må bli ett, påtar de seg etter min vurdering et veldig ansvar som kan bli tungt å bære.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere