Lederartikkel Vårt Land

Kirken og kulturen

Kirkene er blant landets viktigste kulturarenaer.

Publisert: 4. mai 2017

Regjeringen skal utarbeide en ny kulturmelding. Det er 14 år siden daværende kulturminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF) la fram den gode meldingen «Kulturpolitikk fram mot 2014». Behovet for en ny helhetlig gjennomgang av kulturfeltet har likevel vært presserende i noen år nå.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland ­inviterte i går til oppstartskonferanse for arbeidet med kulturmeldingen. Vi regner med at kulturministeren nå setter fart og kraft bak arbeidet, etter å ha mistet den første muligheten til å vise hvor høyt ­regjeringen prioriterer kulturpolitikken. Initiativet til den nye kulturmeldingen kom nemlig uka etter at Tone Hansen og Anne Oterholm, henholdsvis leder og nestleder i Norsk kulturråd, skrev en kronikk på NRK Ytring med tittelen «Gi oss en kulturmelding!». Om ikke annet, må man iallfall si at regjeringen ga kjapt svar på tiltale.

Kunnskap om kulturfeltet er viktig for å utforme en god og langsiktig kulturpolitikk. Helleland gjør klokt i å lytte til hva de ulike kompetente ­aktørene har å si. En kulturmelding skrives ikke i en håndvending, så her ligger det mye arbeid og venter. Mye godt grunnlagsarbeid finnes også i Svarstad Hauglands 
kulturmelding, selv om situasjonen har endret seg mye når vi snakker om blant annet teknologisk utvikling, globalisering og demografi. Deler av ­kartet må tegnes helt på nytt.

Et forbilledlig trekk ved den forrige meldingen var hvordan kirken ble trukket fram som kulturbærer og kulturarena. Dette var også et viktig poeng ved Anne Engers kulturutredning for tre år siden. Selv om Den norske kirke i dag er skilt fra staten, utgjør de norske kirkene et tyngdepunkt i kulturlivet. I mange lokalsamfunn er kirken det viktigste kulturbygget, ikke bare på stedene der det er bygget kulturkirker. Over hele landet gjøres det mye viktig kulturarbeid både i kirker og i andre kristelige forsamlingshus.

Filip Rygg fra Tankesmien Skaperkraft tok i gårsdagens Vårt Land til orde for at kirkenes kultur­arbeid ikke blir glemt i den nye kulturmeldingen. Dette ­mener vi er et høyst relevant poeng.

Kirkene er blant landets viktigste kulturarenaer. Det må også en ny kulturmelding gjenspeile.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere