Spaltist Ann Kristin van Zijp Nilsen

Bygdekoden

Korleis Bjørheimsbygd gav Hadia Tajik landsmoderpotensial.

Publisert: 4. mai 2017

«Tenk at så mye klokskap som det Hadia oppviser, kan komme fra ei lita bygd på landet!» kommenterte ein mann på Hadia Tajik sin ­Facebook-video i forrige veke, der ho sende­ live frå Bjørheimsbygd. ­«Akkurat nå e me heima,» seier ho og viser stolt fram det kvite trehuset og grenda me ­andre gjerne kjører raskt forbi mellom to ferjer på veg til Stavanger.

Kven skulle tru at det fanst intelligent liv slike plassar? spør dei som ikkje forstår. It takes faktisk ei Bjørheimsbygd to make a Hadia Tajik.

Skepsis mot avkrokar

Den djupe skepsisen til periferien har sentrum hatt i uminnelege tider. Når folk i samtida snakka om Jesus frå Nasaret, drog ikkje stadnamnet opp. «Kan det koma noko godt frå Nasaret?» spurde for eksempel ein som var skeptisk til å bli med i følgjet hans. Jesus frå Jerusalem, den heilage ­hovudstaden, det hadde vore noko. I staden var han frå ein galileisk avkrok.

Men småby treng ikkje bety isolert. ­Galilea var eit område med mange ikkje-jødar og mykje handel på tvers av folkegrupper. Eg veit ikkje korleis det står til med handel på tvers av folkegrupper i Bjørheimsbygd, etter at foreldra til Tajik la ned Alis kolonial i første etasje i det kvite trehuset og fjerna butikkskiltet sponsa av Ali Kaffe.

Eg veit heller ikkje kor samansett ­befolkninga er, etter at familien flytta til Sandnes. Men i dag har dei fleste norske lokalsamfunn eit mylder av nasjonalitetar og kulturelle bakgrunnar. Ideen om dei einsretta, homogene bygdene er sterkt overdriven.

Multikompetente ungar

Under den amerikanske valkampen i haust, snakka eg med ein universitetstilsett oslomann om det å kjenna folk som heia på Trump.

– Er det sant, har du venner som er Trump-tilhengarar? Korleis har du greidd å bryta ut av ekkokammeret? spurde han med beundring i stemma. Han hadde ­aldri møtt nokon.

Svaret er enkelt. Eg er frå ei bygd. Då kan du ikkje unngå å få venner med svært ulik bakgrunn. Der er det ikkje mange nok av kvar sort til at like folk kan flokka­ seg saman. Vil du bu i eit verkeleg ­samansett samfunn, så flytt til bygda. Anten du går i bygdekvinnelaget, på yoga eller berre på butikken, er du tett på folk som er heilt annleis enn deg.

Liva til banksjefen, bonden og bilmekanikaren sine ungar er vevde tett s­aman med dei liva som ungane til forskaren, frisøren og fiolinisten har. Sidan dei alle også har tilgang til den same digitale ­populærkulturen som byungar har, snakkar ein her om multikompetente ungar som både veit kva ein fôrhaustar er, kor «oljå» faktisk kjem frå og kven av youtub-­e­rane som har dei beste bottleflipane.

Unik kombinasjon

Det er ein slik unge Hadia Tajik var. I tillegg har ho den transnasjonale identiteten som i stadig større grad pregar oss som mest av alt er norske. Ho har ei pakistansk mor som både lagar karri og komler med salt kjøt og kålrabi. Og mens dei færraste frå Holmenkollen drøymer om oslodrakt, ønskte den innfødde rogalendingen seg aldri noko anna enn ein frafjordbunad. Det handlar om kor eg høyrer til, kor stemma mi er frå, sa ho.

Bygdeoppvekst er ei fellesskapserfaring frå innsida av eit Noreg i miniatyr. Samtidig kan det vera ei erfaring av eit visst utanforskap. Bygda har for få menneske som liknar, til at dei færraste heilt kan unngå å kjenna seg som ein outsider – sjølv om nokon opplever det meir enn andre.

Få er meir klar over styrken i den unike­ kombinasjonen av utanfor- og innanforperspektiv frå eigen oppvekst enn Tajik, som ropte ut i riksavisene som 17-åring, då norsk-pakistanske gutegjengar herja­ ­hovudstaden: «Send A-gjengen ut på bygda­ og la dem melke kuer, så vil 
B-gjengen dø av kjedsomhet i Oslo!»

Hadia Tajik er i eigen person ei bru mellom det gamle og det nye fedrelandet. Eg har aldri stemt på Arbeidarpartiet, men eg er ikkje i tvil. Om nokon kan bli landsmoder i framtidas Noreg, så er det ei frå Bjørheimsbygd.

Først publisert i spalten Tendenser, Vårt Land 4. mai 2017.

3 liker  
Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Godt innlegg!

Publisert rundt 5 år siden
Ann Kristin van Zijp Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Svaret er enkelt. Eg er frå ei bygd. Då kan du ikkje unngå å få venner med svært ulik bakgrunn. Der er det ikkje mange nok av kvar sort til at like folk kan flokka­ seg saman. Vil du bu i eit verkeleg ­samansett samfunn, så flytt til bygda. Anten du går i bygdekvinnelaget, på yoga eller berre på butikken, er du tett på folk som er heilt annleis enn deg.

Eg er sjølv oppvaksen i ei lita kystbygd, der alle dei få som budde der, kvar på sitt vis, var "bygdeoriginalar".   Det har vore ein god ballast å ha med seg i eit  etter kvart langt vaksenliv i urbane strøk.  Det var folk i heimbygda som aldri hadde vore i Oslo då eg vaks opp - men Pernambuco kjende dei, og Cape Town!

Eg har forresten hatt eit par "pausar" frå det urbane i vaksen alder.  Ein av dei hadde eg i Bjørheimsbygd - i ein kommunal lærarbustad på motsett side av vegen for Alis kolonial.  Eg kan difor slå fast at folket i denne vesle Ryfylke-bygda ikkje berre inkluderte pakistanarar. Dei tok godt imot sørlendingar òg.

2 liker  
Kommentar #2

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Utrolig.

Publisert rundt 5 år siden
Ann Kristin van Zijp Nilsen. Gå til den siterte teksten.

Når folk i samtida snakka om Jesus frå Nasaret, drog ikkje stadnamnet opp. «Kan det koma noko godt frå Nasaret?» spurde for eksempel ein som var skeptisk til å bli med i følgjet hans. Jesus frå Jerusalem, den heilage ­hovudstaden, det hadde vore noko. I staden var han frå ein galileisk avkrok.

Men småby treng ikkje bety isolert. ­Galilea var eit område med mange ikkje-jødar og mykje handel på tvers av folkegrupper. Eg veit ikkje korleis det står til med handel på tvers av folkegrupper i Bjørheimsbygd, etter at foreldra til Tajik la ned Alis kolonial i første etasje i det kvite trehuset og fjerna butikkskiltet sponsa av Ali Kaffe.

Man skal ha enorm stor fantasi av det spesielle slaget om man skal kunne komme på ideen om at Tajik skulle kunne bli noe i nærheten av "landsmoder".
Det er faktisk en latterlig tanke.

7 liker  
Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Latterlig?

Publisert rundt 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Man skal ha enorm stor fantasi av det spesielle slaget om man skal kunne komme på ideen om at Tajik skulle kunne bli noe i nærheten av "landsmoder".
Det er faktisk en latterlig tanke.

Her var det sannelig bare ukvemsord - uten en eneste begrunnelse...

2 liker  
Kommentar #4

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det blir for langt.

Publisert rundt 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
uten en eneste begrunnelse...

Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne om jeg skulle skrive alle årsakene til at Tajik ikke skulle kunne bli et forbilde for dagens kvinner.
Det holder ikke med å bli avbildet i bunad for å si det sånn.
Bort med kongehuset..koranen til alle innbyggere...palestinaskjerf i Stortinget...osv..
Vi har en såkalt "landsmoder" fra før,og hun har ikke akkurat gjort Norge noen tjeneste for å si det mildt.

9 liker  
Kommentar #5

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jeg kan også se folk i øynene!

Publisert rundt 5 år siden
Ann Kristin van Zijp Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Hadia Tajik er i eigen person ei bru mellom det gamle og det nye fedrelandet. Eg har aldri stemt på Arbeidarpartiet, men eg er ikkje i tvil. Om nokon kan bli landsmoder i framtidas Noreg, så er det ei frå Bjørheimsbygd.

Når jeg ser på Hadia Tajik, på øynene hennes, ser jeg en nydelig kvinne, som er meget nysgjerrig og litt usikker.

Hva tenker jeg da? Jo, hun må få en mulighet. Men hva med alle de andre de norske menn og kvinner som er oppvokst i en kristen kultur?

Noen ganger tenker jeg på - er hun fremstemt i Arbeiderpartiet fordi hun er best, eller kommer det av at hun kommer fra en fremmed kultur?

Da jeg så henne med palestinaskjerf i Stortinget, ble jeg meget skeptisk. Det var kanskje ungdommelig dumhet, men har hun i senere tid tatt avstand fra det?

Hun sier at hun er muslim. Er det noen som har spurt henne om hun drømmer om at Norge skal bli muslimsk i fremtiden?

6 liker  
Kommentar #6

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Ann Kristin van Zijp Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Hadia Tajik er i eigen person ei bru mellom det gamle og det nye fedrelandet. Eg har aldri stemt på Arbeidarpartiet, men eg er ikkje i tvil. Om nokon kan bli landsmoder i framtidas Noreg, så er det ei frå Bjørheimsbygd.

Vårt Land sine kristne  journalister er ikke akkurat smålåtne når de vil gi islam en hjelpende hånd, slik også dette innlegget.. Det kan se ut som om de mener at det ligger en slags åndelig botsgang i det å heie frem" multikulturens"(les islams) representanter og kultur  Det er bare  noe en bør gjøre skal en elske nesten sin og være like naiv "tolerant" som Paven. Slik tenker lovtrellen. Så får en bare  lukke øynene for at Midtøsten er på god vei inn i Europa med alt det medfører. Vårt Lands nye Norge senker seg med raske  steg over oss.

8 liker  
Kommentar #7

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Tajik vs islam

Publisert rundt 5 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Så får en bare  lukke øynene for at Midtøsten er på god vei inn i Europa med alt det medfører. Vårt Lands nye Norge senker seg med raske  steg over oss.

Nå opplever jeg den mulig kommende justisminister - trolig ikke med sharia i bakhodet - eller? - først og fremst er en fare for seg selv.  Hun vet så inderlig godt hva islam er i stand til å stelle i stand bare demografien hever den fra nåværende stadie - jihad 1.  Da mener jeg jeg ideologien og det bærende i islam - at dette er det final message from ?? og av vi troende og alle andre følger den feile Hellige Ånd - det er profeten som er i den rollen og han vi alle skal følge for videre underordning og fratakelse av friheter og liv for de som ikke føyer seg rundt i bydgdeNorge.  

Nå er jo Tajik endt opp med en feministvariant av islam og mest sannsynlig er det mang en troende muslim rundt omkring som irriteres over at dette blikkfanget fra bygden  står på landsmøtet og snakker om allah i en kvinnes skikkelse.  Nå er det jo partiet med stor P hun fronter - ikke islam - vi får inderlig håpe at hun selv og AP har en tanke om hvor langt hun bør og skal tøye strikken - det at hun snakker om sin feministvariant av islam er mer en fare for henne selv enn for Riket.

3 liker  
Kommentar #8

Ann Kristin van Zijp Nilsen

45 innlegg  12 kommentarer

Takk

Publisert rundt 5 år siden

for den hyggjelege tilbakemeldinga. Eg kjenner igjen det du fortel om (sjø-)folk som ikkje opplevde Oslo som ein viktig stad, men som var godt kjende utanlands. Og så kjekt å lesa at du har gode erfaringar frå Bjørheimsbygd! Eg var der på nokre kristne leirar i tenåra, på Vaulali – Santalmisjonen sin leirstad på andre sida av vatnet frå lærarbustaden/skulen. 

1 liker  
Kommentar #9

Ann Kristin van Zijp Nilsen

45 innlegg  12 kommentarer

Drøymer ikkje om eit muslimsk land

Publisert rundt 5 år siden

Ja, Hadia Tajik har blitt spurd fleire gonger om ho eigentleg drøymer om at Noreg skal bli muslimsk/islamsk. Svaret hennar er nei. 

1 liker  
Kommentar #10

Ann Kristin van Zijp Nilsen

45 innlegg  12 kommentarer

Det er bygdeliv eg skriv om, ikkje islam

Publisert rundt 5 år siden

Underleg at du las teksten min som eit ønskje om å «gi islam en hjelpende hånd», når det gjennomgåande motivet er den unike kompetansen ein får av å veksa opp i norske bygder, uansett religion. 

Elles er eg ikkje journalist i Vårt Land, men ein av mange eksterne spaltistar i avisa.

2 liker  
Kommentar #11

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Bygdeliv?

Publisert rundt 5 år siden

Her har du klart å få inn litt ganske mye som ikke har noen verdens ting med bygdeliv.  Alt du kommer med av innsig er strofer som har en politisk snert i tråd med bortimot det samlede journalistlaug i kongeriket - 

Det at Vårt Land fronter Arbeidspartiet mer enn annet har vi fått med oss - det at du og andre ikke liker president Trump og de som ikke er antifa er ingen overraskelse.

De som ankommer riket og som vi ikke vet hvem er eller hvor kommer fra finner jo etter hvert som det går seg til ut at det er Ap som er de mest slepphendte - og da er jo grensesprenging med på å gi stemmekveg - mens den som er grensevokter og gjør en god jobb - Sylvi Listhaug - blir hakkekylling for lauget.

For de i bygdene tror jeg Listhaug har større velgerpoteniale og er en hetere framtidig statsminister enn Tajik som ikke har stort anna å skilte med at hun er opprinnelig fra et anna land, er skilt og har ei lilletå i en feministvariant av islam. Det kan godt være at det er nok for lauget, men trolig ikke for bygdeNorge.

6 liker  
Kommentar #12

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Jeg har bodd i Bjørheimsbygd siden august 1984

Publisert rundt 5 år siden

Da Hadja voktste opp var hennes pakistanske familie sammen med min engelske kone de eneste utlendingene i bygda, og vi ble som utlendinger sittende ved samme bord om kvelden på skolens  17.mai-fest.

Senere har det kommet utlendinger fra flere nasjoner til Bjørheimsbygd. I dag finnes det i tillegg til min engelske kone fastboende fra Danmark, Polen, Belgia, USA og Kenya, men skolen og nærbutikken er nedlagt, og av 19 melkeprodusenter på 1980-tallet er kun tre tilbake i dag...

4 liker  
Kommentar #13

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Klokskap?

Publisert rundt 5 år siden
Ann Kristin van Zijp Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Tenk at så mye klokskap som det Hadia oppviser, kan komme fra ei lita bygd på landet!» kommenterte ein mann på Hadia Tajik sin ­Facebook-video i forrige veke, der ho sende­ live frå Bjørheimsbygd. ­

Da har vedkommende dessverre ikke skjønt hva Hadia tror på. Kan hennes tro om Islam være klokskap?

2 liker  
Kommentar #14

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Ja, hvorfor ikke?

Publisert rundt 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Kan hennes tro om Islam være klokskap?

Er du helt forblindet i ditt hat mot islam?

Hvorfor skulle Muhammed, være en større løgner enn Jesus?

Rent objektivt sett?

Korstoget ditt, Bye-Pedersen med venner, burde modereres.

Så langt, har jeg ikke observert noen bevis, på at Bibelen er mer korrekt, enn Koranen............Mormons Bok, f eks, er tilbakevist, av historikere og forskere...

Men, Bibelen, og Koranen, er ikke like mye dømt nedenom og hjem.

Så, slapp litt av.

Hadia Tajik, er ingen salafist.

2 liker  
Kommentar #15

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Tror du ikke på det gode i livet?

Publisert rundt 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
Er du helt forblindet i ditt hat mot islam?

Dersom du har lest historien om Muhammed og om erobringen av Saudi-Arabia vil du nok også ta avstand til Islam.

Tror du ikke på det gode i livet?

Tror du ikke på å gjøre andre glad?

Tror du ikke på at vi skal alle ha det godt og leve i fordragelighet.

Tror du ikke på at det var dette Jesus viste ved å komme til oss og budbære?


3 liker  
Kommentar #16

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Nei, fordi det er enkel logikk

Publisert rundt 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
vil du nok også ta avstand til Islam.

Over 1 milliard muslimer, og deres tro, islam, kan ikke bare være ond.

Nå påstår ikke jeg at 1 milliard muslimer er troende muslimer, men de fleste av disse er oppriktige stolte, av islam og Muhammed som reformist, i de arabiske særlig, områdene. Kanskje litt som oss kristne, i Vesten...Eller, ikke....Her, begynner selvutslettelsen å ta form...

Nok om det, jeg har lest litt i Halvor Tjønns bok, om Muhammed. Den ligger fortsatt, i bokhyllen min, ikke ferdig lest.

Ble litt uvel, jeg også.

Altså, jeg kan ikke forstå denne nesegruse beundringen av Muhammed.

Men, jeg må være ærlig å si, at jeg av og til, ikke forstår dyrkingen av Jesus, i blant kristne...

Han pekte vel hele tiden, på sin Far i himmelen....

Skal ikke starte noen teologisk diskusjon, annet enn å si at enten man er kristen eller muslim, så tror man, man vet ikke.

Så til dine spørsmål:

1. Ja, jeg tror på det gode i livet. For meg, er det også trosfrihet, blant annet.

2. Jeg liker selvsagt også å gjøre andre glad, når jeg kan. Men det er ingen spesiell dyd, kun blant kristne.

3. Skal vi leve godt, og i fordragelighet, så må vi selvsagt først og fremst respektere hverandre. Våre ulikheter, og vår felles verdi, som mennesker. Sånn som, islam presenteres av Muhammed, eller kristendommen, særlig den protestantiske, ved Jesus, så synes jeg ikke det presenteres som fred og harmoni. Det er "de" mot "oss".

4. Jesus, kommer med ett mafiatilbud: Han ga oss ett tilbud, vi ikke kan si nei, til. Men, hva hvis man enten ikke klarer å si ja, eller man rett og slett sier bastant nei?

Kommentar #17

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
Men, hva hvis man enten ikke klarer å si ja, eller man rett og slett sier bastant nei?

Da sier du også nei til å være god mot din neste.

Ta frem din bok om Muhammed av Halvor Tjønn igjen og les deg i gjennom de over 500 sider.

Da forstår du noe av Midtøsten konflikten. Han fikk drept over 700 jøder. Barn og kvinner ble tatt som slaver. Da forstår du hatet til jøder!


3 liker  
Kommentar #18

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Forbanna pisspreik, rett og slett

Publisert rundt 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Da sier du også nei til å være god mot din neste.

De menneskene jeg, har møtt, som har vært de mest forferderlige og ufordragelige, er lavkirkelige kristne....møkkafolk, i 9 av 10 tilfeller....

Jeg har aldri gjort noe kriminelt, ikke stjålet en tyggis en gang.

Aldri, vært i slagsmål, aldri vært voldelig, og lyver gjør jeg aldri.

Problemet, til meg, og veldig mange andre, er at vi ikke klarer å tro på Jesus og hans kristendom.

Altså, bare hvis man er enten ateist, eller ikke-kristen, så er man ett ondt menneske i din perverse lavkirkelige verden?

Kjære deg, GBP, beklager hvis jeg bruker sterke ord, men nå er du direkte latterlig.

Ellers, hva som skjedde i år 600 og den tid, er historie. Vi må bygge fremtiden.

De verste jødehaterne i Tyskland, var ofte protestantiske kristne.....


Kommentar #19

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Er dette pisspreik?

Publisert rundt 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
De menneskene jeg, har møtt, som har vært de mest forferderlige og ufordragelige, er lavkirkelige kristne....møkkafolk, i 9 av 10 tilfeller....

Tror dessverre at du vel ikke skiller mellom oss feilbarlige mennesker og Jesus,

Det er ikke så at kristne er ufeilbarlige. Tror du det? Tror du det at kristne er bedre enn andre fordi de tror på det gode? Nei de er ikke bedre enn andre. Men det må være underforstått at kristne skal tro på det gode, Uten å tro på det gode kan en ikke tro på budskapet i Bibelen. Det mener jeg bestemt. Skal vi ikke strebe etter å tro på det gode? Skal vi ikke strebe etter å være gode mot andre. Er dette pisspreik?

2 liker  
Kommentar #20

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
De verste jødehaterne i Tyskland, var ofte protestantiske kristne.....

Du vil vel ikke si at Hitler var kristen?

3 liker  
Kommentar #21

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Hva med buddhister eller bahaier?

Publisert rundt 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Skal vi ikke strebe etter å tro på det gode?

Er ikke de fredelige og gode mennesker? Selv om de ikke tror på den kristne versjonen av Jesus?

Er ikke Dalai Lam, for å ta en mann i vår tid, ett godt menneske? Gandhi sa jo at han likte Jesus, men ikke kristne, etterfølgerne av Jesus......

Hitler var ikke kristen, nei.........Men mange av hans kompanjonger, var en slags type, kristne, og skapte enda en utbryter-sekt, Positiv Kristendom, som fjernet kristendommens røtter, og ville germanisere den......Alfred Rosenberg?

Sånn jeg har forstått det, Hitler og Mussolini var født katolikker, Stalin var født ortodoks........Men, de tok alle avstand til kristendommen, som voksen.

Hitler, og hans nazister, dyrket jo også sin Völkisch....tror det er noe a la germansk paganisme, innblandet, der.

Å tro på det gode, å strebe etter det gode, gjorde og gjør, alt i fra paven, Rumi dikteren, til Dalai Lama..

Men du har rett, vi og alle disse,er mennesker.

Hvis, noen vil påstå eller tro, at Gud er 1, eller de har en annen profet (Baha'u'llah, Mirza Ghulam Ahmad, Meher Baba, eller Krishna etc/osv), så må de få lov til det, så lenge de ikke skader andre.

Og, gjett hva? Mange muslimer, også i Norge, skader ikke andre.

La folk tro hva de vil, så lenge de ikke skader andre.

La de om så cherrypicke, ofte er det klokt, i å tolke gamle tekster, som regnes som hellige og ufeilbarlige.....inkludert Koranen.


Til slutt, beklager, jeg tror ikke Jesus er alfa og omega...for å bli frelst, eller for å være ett godt medmenneske............Kanskje det endrer seg senere i mitt liv, men nå, nei

Kommentar #22

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Tilføyelse om kristne under Hitler:

Publisert rundt 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Du vil vel ikke si at Hitler var kristen?

Sånn, jeg har lest og forstått det, var de fleste, majoriteten av tyskere som støttet Hitler, protestantiske/lutherske kristne....Ikke så rart, dog, da lutherdommen er i flertall i Tyskland.

Confessing Church, med blant annet Dietrich Bonhoeffer i spissen, hvis jeg husker rett, derimot, var protestanter MOT Hitler.

Den katolske kirke, i Tyskland, var hatet av de fleste nazister, og skulle etter hvert fjernes, hvis nazistene hadde fått det som de ville.

DKK, protesterte også kraftig, særlig i vestlige Europa, mot antisemittisme, rasisme og nazismen.

Dette er enkle og kjente fakta.

Kommentar #23

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Det blir overkill! 

Publisert rundt 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
La folk tro hva de vil, så lenge de ikke skader andre.

NEI. Det aksepterer jeg ikke.

Jeg tror ikke på at vi skal ha noen religionsfrihet når troen er så ekstrem som å bekjempe andre fordi de ikke har Islam som tro. Nei det vil jeg ikke være med på. Det er bestialsk/satanistisk å si at vi skal bekjempe alle andre på grunn av at de ikke vil tro slik "jeg" gjør.

Det blir overkill! 

1 liker  
Kommentar #24

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
Til slutt, beklager, jeg tror ikke Jesus er alfa og omega...for å bli frelst

Det er nok det!

Kommentar #25

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Usikker på hva det ordet betyr...faktisk

Publisert rundt 5 år siden

Uansett, la meg love deg:

Jeg hater islamismen, og dens symboler (burka,niqab, til og med hijab), og vil slåss med nebb og klør, mot eventuell innføring av dette, i Norges land, og Europa, generelt. Og, Midtøsten.......Jeg vil slåss det jeg kan, mot dette.

Også, innføring av sharialover, i Norge.

Samtidig, er jeg også sterk motstander, av at Jesus skal tvinges på folk, som enten ikke vil tro, eller ikke klarer å tro. Trosfrihet, er stikkordet.

Ett sekulært land og stat, er det beste for enhver nasjon.

Så får den religionen, som majoriteten tilhører, ha en viss fordel.

Men, for å sikre alle folks rettigheter, må allikevel selv majoritetsreligionen, vike for verdslige, sekulære og kall det gjerne humanistiske lover og verdier.

Min mening.

Det funket ganske okay, før den islamske revolusjon i Iran....i '79

Hvis man ser bort i fra diverse vestlige innblandelser, i islamske lands anliggender.Kommentar #26

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Er du så utenfor?

Publisert rundt 5 år siden
Ann Kristin van Zijp Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Hadia Tajik er i eigen person ei bru mellom det gamle og det nye fedrelandet. Eg har aldri stemt på Arbeidarpartiet, men eg er ikkje i tvil. Om nokon kan bli landsmoder i framtidas Noreg, så er det ei frå Bjørheimsbygd.

Når Hadia Tajik kan stå i Stortinget med palestinaskjerf, viser det at hun ikke har forstått så mye......

6 liker  
Kommentar #27

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Ha en fin kveld!

Publisert rundt 5 år siden

Da er vi enig!

Likevel ta og les Muhammed av Tjønn. Den er tung å lese men likevel er den opplysende.

Du skriver: "Samtidig, er jeg også sterk motstander, av at Jesus skal tvinges på folk"

Bibelen og budskapet fra Jesus skal ikke tvinges på noen. Det skal være noe en har lyst til å lese om og etterleve så godt en kan.

Ha en fin kveld!


Kommentar #28

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Takk for det!

Publisert rundt 5 år siden

Håper du har en fin søndag.

Nå har Listhaug hamret igjennom obligatoriske skolegudstjenester...i FrP

Uavhengig, av om det blir vedtatt nasjonalt, så vil jeg si at det ikke er en såå dum ide...

Den norske kirke, er ufarlig og åpen for alle mennesker.

Leser ikke så mye om dagene, bøker altså.

Muhammed frister ikke...

Liker best politiske biografier.


Kommentar #29

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Ann Kristin van Zijp Nilsen. Gå til den siterte teksten.

«Tenk at så mye klokskap som det Hadia oppviser, kan komme fra ei lita bygd på landet!» kommenterte ein mann på Hadia Tajik sin ­Facebook-video i forrige veke, der ho sende­ live frå Bjørheimsbygd. ­«Akkurat nå e me heima,» seier ho og viser stolt fram det kvite trehuset og grenda me ­andre gjerne kjører raskt forbi mellom to ferjer på veg til Stavanger.

Kven skulle tru at det fanst intelligent liv slike plassar? spør dei som ikkje forstår. It takes faktisk ei Bjørheimsbygd to make a Hadia Tajik.

Det er slett ikke vanskelig å heie på bygdefolk som gjør politisk karriere og har en litt utradisjonell bakgrunn i tillegg. 

Men bak trådstarters gode og riktige hyllest av  bygdenorge, og alt det nyutsprungne friske fra dalstrøka innafor, ligger naturligvis også Tajiks hyllest til mainstream AP politikk.

Politikken hvor alle skal med.

Bortsett fra  de som gjerne vil beholde faget kristendom eller et religionsfag med tydelig vekt på vår kristne kulturarv og som høyt og klart uttrykker dette.

Eller de som gjerne vil beholde det ufødte barnets rett til liv og løfter livets fane høyt, sammen med dem som  gjerne også vil beskytte ufødte tvillingers rett til liv, og som sier dette nok en gang.

Heller ikke de som som gjerne vil løfte frem ekteskapet som en forening mellom en mann og en kvinne, og som peker på livets skaperorden, får plass på Tajiks tog inn i fremtiden.

Eller de som gjerne vil løfte fram barnets rett til en far, og som i sitt stille sinn undres på hvorfor to kvinner skal ha rett til å frata barnet en far gjennom kunstig inseminasjon - slik Tadjiks parti har gått i spissen for. Eller de som også har stilt seg kritisk til at to menn skal ha rett til å frata barnet en mor gjennom surrogati.

Og ikke minst de som er bortvist til AP`s skammekrok - uten protester fra Tajik.

De som kjemper for alle legers rett til å kunne praktisere som fastleger - også når de i noen ytterst få enkeltsaker reserverer seg av dype samvittighetsårsaker. 

 

3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere