Ola Didrik saugstad

12

Feil om eutanasi i Nederland

Nederland burde ikke være ideal­ for noen, tvert om er landet et ­eksempel på hvor galt det kan gå når eutanasi innføres.

Publisert: 2. mai 2017

I Vårt Land 11. april skriver Ole Peder­ Kjeldstadli om eutanasi i Nederland. Han fremstiller imidlertid den nederlandske praksisen feil når han skriver: «Naturligvis krever den hollandske loven også at pasienten ­uttrykkelig ber om dødshjelp. Uten at pasienten ber om hjelp er dødshjelp mord».

Men stemmer dette? Også barn, selv nyfødte, blir tatt livet av i Nederland. De har selvfølgelig ingen mulighet til verken å be om dødshjelp eller å nekte dødshjelp. De nyfødte blir sedert (gitt beroligende­ medisin) og gitt smertestillende medikamenter av morfintypen. For å stoppe pusting og gisping blir det i mange tilfeller også gitt medikamenter som blokkerer barnets muskulatur, og dermed evnen til å puste. Barna blir rett og slett kvalt, en grusom måte å dø på. Dette ble beskrevet for noen år siden i en medisinsk artikkel skrevet av nederlandske leger (Verhagen AAE: Arch Dis Child Fetal Neonatal). På en internasjonal nyfødtkongress i desember 2016 bekreftet Verhagen at denne praksisen vedvarer.

I en tolvmånedersperiode fra 2005 til 2006 døde 395 hollandske barn innen de var to måneder gamle. Av disse hadde 95 prosent – det vil si 340 barn – fått «hjelp» til å dø.

Dette er altså aktiv dødshjelp slik det praktiseres i Nederland. Et problem som Kjeldstadli ikke kunne­ kjenne til, er at nesten ingen av disse­ dødsfallene ble rapportert som eutanasi. Den offisielle statistikken rapporter derfor at nesten ­ingen nyfødte blir utsatt for eutanasi.

Det er altså blitt bygget opp en praksis som ikke fanges opp av lovverket som utad kan virke tilforlatelig. Jeg snakket nylig med en av initiativtagerne til den nederlandske protokollen for eutanasi av nyfødte. Barn som han vurderte til å få en IQ under 70 mente han ikke burde leve opp. Etter at eutanasi ble lovlig i Nederland ser vi hvordan et helt samfunn brutaliseres i ly av et til­synelatende humant lovverk.

Nederland burde ikke være ideal­ for noen, tvert om er landet et ­eksempel på hvor galt det kan gå når eutanasi innføres.

Ola Didrik Saugstad, professor 
i barnesykdommer, UiO

10 liker  
Kommentar #1

Terje Marøy

18 innlegg  115 kommentarer

TAKK!

Publisert rundt 4 år siden

"Berre eg veit kva slags verdi mitt liv har for meg." 

(Sitat Vibeke Marøy Melstrøm, lam frå nakken og ned frå ho som 21-åring brakk nakken. I dag generalsekretær i ein organisasjon med meir enn 7000 tilsette - og ein samfunnsbyggjar. I staden for å takka ja til priviligert plass på gamleheim då ho vart utskriven frå Sunnaas, utvikla ho brukar/borgarstyrt personleg assistanse BPA, som har gitt tusentals eit fritt, sjølvstendig og likestilt liv i Norge og Europa).

Kven er du og eg som skal setja oss som ein slags vårherre og døma livsverdi hjå andre enn oss sjølv.

Takk for eit viktig perpektiv i den pågåande drapsdebatten, Ole Didrik Saugstad.

PS! I neste veke dreg kona og eg på dorgefiske i Øygarden i rullestol-tilgjengeleg båt, slett ikkje dårleg livskvalitet i slikt. Kveiteline og krepseteiner skal og setjast og hivast.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere