Lederartikkel Vårt Land

KrF og kvinnene

Nå må KrF bryte sin tradisjon med å vrake kvinner.

Publisert: 28. apr 2017

I går skrev Vårt Land om de kvinnelige talentene i KrF som forsvinner. Sentralstyremedlem Elisabeth Løland peker på at tre fylker nylig har vraket det hun beskriver som «veldig dyktige unge kvinner».

Hareide sier han ikke har dårlig samvittighet, selv om han erkjenner det skjeve styrkeforholdet i partiet. Han mener det er naturlig at unge mennesker søker erfaringer også utenfor politikken, og at KrF som et lite parti er sårbare for dette.

Man kan stoppe opp ved et ord i svaret fra KrF-lederen, det er ordet «naturlig». Det er lett å se på manglende likestilling og manglende kvinnelig leder­skap som naturlig og tilfeldig. Det finnes alltid en enkeltstående forklaring. Maktkamper, andre ­karrieremuligheter, dårlig kjemi. Hvis man ser på hver enkelt kvinne som gjennom årenes løp har forlatt – eller i verste fall blitt presset ut – av partiet, vil hver historie være forskjellig. Men at kvinner faller ut av KrF, er ikke tilfeldig.

Og blir man nærsynt på enkeltsakene, vil man ­aldri makte å gripe de store, strukturelle problemene. KrF-ledelsen bør merke seg kildene som anonymt forteller oss at rommet kan bli for trangt for kvinner. Sentralstyremedlem Hilde Ekeberg peker på at mange kommer fra menigheter der det er «veldig kjønnsstereotype forventninger til folk og kanskje til arbeidsfordeling mellom kjønnene».

KrF bør selvsagt tenke på å løfte frem kvinner ut fra et rent likestillingsperspektiv. Politikk og samfunnsdebatt trenger perspektivene begge kjønn bringer med seg. Men rent strategisk burde KrF også se verdien av kvinnelige profiler som helt avgjørende for fornyelsen av partiet.

Politikk og kirkeliv har historisk vært preget av menn, måten menn løfter hverandre frem, bygger nettverk, kommuniserer. Som kvinne er man ikke en del av disse uskrevne reglene og kodene.

Kvotering til sentralstyret holder ikke. Det må bygges bevissthet i hele partiet om hvilke bevisste og ubevisste mekanismer som gjør at kvinnelige ­talenter opplever rommet for trangt. Det handler om at kvinner i så mange deler av kirke- og samfunnsliv representerer et brudd med tradisjoner.

Nå må KrF bryte sin tradisjon med å vrake kvinner.

1 liker  
Kommentar #1

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

2017?

Publisert rundt 4 år siden

Politiske Norge. Dette er kleint, men viser samtidig at skrustikken rundt kvinner er så fast at selv ikke likestillingen klarer å rokke ved disse holdningene i løpet av en 40 års periode. 

Når det blir milelange avstander mellom lov og urett fra en kommune til en annen vet jeg ikke hvor dette skal ende.

I mellomtiden fylles landet av kriminalitet-sex servering og andre fornedrelser.

Feminister; What Would Jesus Done?

Jeg fikk en melding om en ny voldtekt (maktmisbruk) i en by, i Norge, i helgen. 

Hvordan skal man komme til bunns i sedelighetsutfordringene og overgrepene når kvinnerollene i våre høyeste embeter sender ut signaler om at vi ikke er bra nok fordi vi er kvinner?Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere