Bjarne Bjelland

91

La barna få undervisning om kristendommens betydning for vårt land.

Den politiske "verdidebatten" tar lite opp den påvirkning og kraft kristendommen har vært i eget land. Norge har hatt en sterk og normativ innflytelse gjennom kristen tro som igjen har fått satt et stort stempel på det velferdssamfunnet vi har i dag.

Publisert: 26. apr 2017

Den politiske "verdidebatten" tar lite opp den påvirkning og kraft kristendommen har vært i eget land. Norge har hatt en sterk og normativ innflytelse gjennom kristen tro som igjen har fått satt et stort stempel på det velferdssamfunnet vi har i dag.

Ved kristendommens start med Olav den hellige (1015-1028) fikk vi forbud mot ofring av dyr og mennesker og å sette barn, gamle og vanføre ut i skogen. Menneskene fikk rettigheter de aldri før hadde hatt under hedenskapets forbannelse. Det var også her helsevesen sosialomsorg og utdanneDagens aktuelle politiske debatt  debatt før neste stlse startet.Gjennom middelalderen har krike og kloster vært institusjoner som hat tatt vare på sosial omsorg, utdannelse og hjelp. Selvfølgelig har det også blitt begått mye urett og feil gjennom middelalderens systemer  disse årene og det er nok neppe noen som ønsker seg et slikt system i kongeriket.

Gjennom Hans Nielsen Hauge kom pietismen inn som en samfunnsreform  i slutten av 1700 år hundre. Selve pietismen som samfunnsbygger i Norge g den jobben som er blitt gjort av haugianerne i landet vårt hr i dag fått anerkjennelse og ikke minst bidratt til bygging og modernisert utviklingen av samfunnslivet. Haugianerne var også en bevegelse som ga folket arbeid ga dem bedre økonomi og tok et oppgjør med den ødeleggende alkoholismen.

Den oppvoksende generasjon lever i en ny tid hvor de trygge Bibelske verdier gjennom flertallsvedtak i Stortinget de siste årene er blitt stemt ut og fjernet. Ekteskap mellom mann og kvinne er blitt likestilt med samkjønnede ekteskap. Barn har ikke lenger rett til en far og mor og den kristne etikken som var bygd opp rundt Bibelens verdier er borte. Sant er blitt usant og urett er blitt rett med lovverket i hånd. Dette har også medført stor forvirring og psykiske plager blant barn og unge. Aldri før har foreldre vært mer forvirret om hva de skal legge som grunnlag i i barneoppdragelse.  Den nye europeiske  illusjonen  om et multikulturellt samfunn hvor alle religioner blir likestilt er blitt en fiasko og er en naiv og virkelighetsfjern drøm som aldri vil gagne vårt land.

Norge trenger en ny restart. Vi er ikke lenger tjent med politiske narrespill. Det virker som det er blitt symbolpolitkk med argumenter for og mot K en som er det eneste vi har igjen i verdidebatten, selv om dette selvfølgelig ikke er hele sannheten.. Det er på tide å innføre en rent kristendomsfag med opplæring hvordan kristendommen faktisk har preget Norge, Europa og USA sin utvikling til demokratiet. Det er fortsatt mange mennesker i dette landet som ønsker kristen innflytelse. Andre religioner skal selvfølgelig respekteres men kan ikke sidestilles med kristendommen.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Soleklart

Publisert over 3 år siden
Bjarne Bjelland. Gå til den siterte teksten.
Andre religioner skal selvfølgelig respekteres men kan ikke sidestilles med kristendommen.

Skulle ønske diverse ymse ateister, kunne få dette inn i hodet...

Forresten, de fleste muslimer i fra Midtøsten, vil jeg tro, ser på "alle" nordmenn, som "kristne".....ateist eller ei...

Det sier litt, om hva religion og tro, betyr ellers i verden...

Derfor, burde vi alle i Norge og Europa, klappe oss selv litt på skulderen og si:

"Det er godt og bra, å være kristen. Vi burde nesten være stolt, over denne Jesus, og VÅR tro/religion...".

Og, ikke henfalle til ateismens hedonisme.

3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere