Når grensene viskes ut, kan kapital flyte og mennesker flytte dit hvor det til en hver tid er mest profitabelt.

Lars Gilberg

Journalist i Vårt Land
223

Djevelen er global

Å være mot globaliseringen, blir litt som å være mot verdenshistorien fram til nå.

Publisert: 26. apr 2017

Brexit. Trump. Le Pen. Tre valg i tre vestlige demokratier har det siste året synliggjort den brede folkelige motstanden mot handelsavtaler, folkevandring og overnasjonal styring.

Om lag halvparten av velgerne i England, USA og Frankrike har vist med stemmeseddelen at de frykter for framtiden. En fellesnevner for alt de er redd for ser ut til å være globaliseringen.

Motstanden mot det grenseløse er det som først og fremst binder de nasjonalistiske bevegelsene sammen, viser en studie fra Universitetet i Oxford. Når grensene viskes ut, kan kapital flyte og mennesker flytte dit hvor det til en hver tid er mest profitabelt.

Dette kan oppleves som en trussel mot både arbeidsplasser, mot naturressurser og mot kulturell identitet.


Konspirativ. Ti år før Brexit og Trump utga den erfarne pressemannen Per Aslak Ertresvåg boken «Makten bak makten». Her pekte han på den store konspirasjonen han kalte «Den nye verdensordenen». Og navnet han ga denne ordenen var: Globaliseringen.

Til tross for at Ertresvåg hadde en sterk faglig karriere som politisk medarbeider i VG, redaktør ved Venstres pressekontor og sjefredaktør ved Inter Press Service, ble boken hans likevel møtt med like deler fortielse og latterliggjøring. Dette skyldtes nok i stor grad at Ertresvåg så frimurere og bilderbergere bak hver busk – og at han strødde om seg med luftige påstander av denne typen (s192):

«Ukjente rutefly i internasjonal luftfart slipper ut kjemiske stoffer i høyere luftlag over Norge og andre vestlige land, og trolig har disse utslippene til hensikt å bryte ned befolkningens helse og slik avkorte folks levealder».


Bedrag. Når jeg likevel trekker fram Ertresvågs bok, så er det fordi den var tidlig ute med å utpekte globaliseringen som fellesnevneren for den konspirasjonen som mange mener vi blir utsatt for. Den ti år gamle retorikken er plutselig blitt aktualisert av Donald Trump, som i hele valgkampen angrep de overnasjonale handelsavtalene, bankfolkene og eliten. Etter at han ble valgt, fylte han riktignok opp sin egen stab med akkurat denne typen folk.

«Makten bak makten» er i sine overdrivelser og mangel på logikk en fin lærebok i temaet konspirasjonsteori. For Ertresvåg er ikke i tvil om at alt henger sammen med alt og at selv de glorete klærne til 68-generasjonen var et tydelig tegn på det moralske forfallet som CIA, IMF, politikerne og Illuminati la opp til.

At boka ble møtt av taushet og hoderysten, tjener for forfatteren og for dem som har bosatt seg i den konspirative verdenen, som bevis for at det de sier er riktig: At mektige krefter vil at verden skal bedras.


Demonstrasjoner. Selv om mange nå gjør et nummer av at høyrepopulisten Marine Le Pen er gått til annen runde av det franske presidentvalget, så er anti-elite-bevegelsen ikke noe nytt fenomen i Frankrike.

I 1997 skrev sjefredaktør Ignacio Ramonet på lederplass i Le Monde Diplomatique en artikkel med tittelen «Å avvæpne markedet». Dette ble startskuddet for etableringen av folkebevegelsen Attac, som på to år fikk 25.000 medlemmer og som spredte seg til 80 land. Norge var ett av mange land hvor Attac markerte seg med demonstrasjoner mot globaliseringen og demokratienes tapte kontroll over kapitalen.

Fem år før Donald Trump vant presidentvalget i USA oppsto bevegelsen Occupy Wall Street. På høsten i 2011 var det demonstrasjoner i over 70 byer i USA der grasrota protesterte mot finanseliten, lønnsforskjellene og korrupte politikere. Bevegelsen spredte seg til Europa og flere hundre tusen deltok i demonstrasjoner i Italia og Tyskland.


En ond plan. I Norge har ordbruken i kampen mot globaliseringen vært noe mer dempet. Dette kan ha sammenheng med at vi ikke er medlem av EU, at forskjellene i det norske samfunnet fortsatt er relativt små og at våre mest motkulturelle politiske partier – som SP, Frp og SV – alle er temmet av å ha sittet med makten.

Likevel er det mange som kjenner på at selvråderetten er truet, både av nasjonal overstyring og internasjonal kapital. Alle som har tilgang til nettet – en av globaliseringens goder – kan lett finne eksempler og mønstre som peker mot at de er utsatt for en ond plan.

Da jeg vokste opp var det mange som mente at EF var selveste Dyret i Åpenbaringen. De som tror at endetiden er nær, har alltid hatt en velutviklet evne til å se djevelens verk i historiske hendelser. Og tror man på først på djevelen, er det ingen grunn til å tvile på at han er global.

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Takk

Publisert nesten 4 år siden

En både god og velskrevet (og underholdende!) analyse.  Jeg vokste selv opp med med en gammel farmor som var helt overbevist om at EF var Dyret i Åpenbaringen :-)

2 liker  
Kommentar #2

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
En både god og velskrevet (og underholdende!) analyse.  Jeg vokste selv opp med med en gammel farmor som var helt overbevist om at EF var Dyret i Åpenbaringen :-)

Tiltredes. De gamle i de dager visste ett og annet om hva som var Guds vilje, og det skulle vi rakkerungene få erfare en dag om vi ikke satte fra oss skoene parvis korrekt. Jeg tør ikke annet den dag i dag!:-)

4 liker  
Kommentar #3

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Lars Gilberg. Gå til den siterte teksten.
«Makten bak makten» er i sine overdrivelser og mangel på logikk en fin lærebok i temaet konspirasjonsteori. For Ertresvåg er ikke i tvil om at alt henger sammen med alt og at selv de glorete klærne til 68-generasjonen var et tydelig tegn på det moralske forfallet som CIA, IMF, politikerne og Illuminati la opp til.

Konspirasjonsteorier er den uforstandiges trøst, en måte å se verden på for den som ikke rekker opp til de egentlige sammenhengene. Man kan av og til få folk til å tro på de utroligste ting mens sannheten er for fantastisk. For andre igjen er konspirasjonen enda mer fantastisk. Hvorfor falt egentlig Tvillingtårnene? 

The Guardian bragte en artikkel forrige dagen. Den viser til flere hendelser som har forbindelser inn i dagens aktuelle debatter rundt nasjonalisme og selvsentrert politikk. En journalist var på sin morgentur. Han bor ikke så langt fra den ecuadorianske ambassaden i London. Han møter en mann på gaten og tenker først ikke stort over det, men så slår det ned som et lyn i ham......... var ikke det???? Og jo, det var Nigel Farrage som plutselig ble sett gående inn i ambassaden hvor Julian Assange bor. Som god journalist aner han et scoop og stiller seg tålmodig opp for å vente på hva som skjer. 40 minutter etterpå kommer Farrage ut igjen. Journalisten spør hvem han har møtt og hva hans ærende var. Det kan ikke Farrage huske og han pleier ikke å diskutere offentlig hvem han har besøkt eller ikke, altså et ikke-svar. For journalisten faller en del brikker på plass og han skriver en interessant artikkel som relaterer Farrage til Trump, dodgy pengeoverføringer under Brexit-kampanjen og personlige kontakter med amerikanske rikinger som heller ikke vil redegjøre for sine handlinger.

I en periode støttet jeg at Snowden måtte benådes av Obama før han gikk av. I ettertid viser det seg at dette ville vært et feilgrep. Først sendte Snowden alle sine informasjoner videre til en sikker server i et annet land, så reiste han til Hong Kong og oppholdt seg der en viss tid fordi dette var en relativt sikker havn. Han bestemte seg så for å reise til Moskva. Det kan se ut som en nådehandling fra russerne side at de lot ham få asyl, men nei, det var først etter dette at russisk hacking i fremmede lands valg fikk momentum. Anne Appelbaum har skrevet flere troverdige bøker om politikk og har i dag et særlig fokus på Polen, en annen nasjonalistbastion. Hun forteller detaljert om Snowdens reise som var godt regissert og planlagt. Hun skriver om forbindelsen mellom Snowden og Assange og Wiki-leaks. Her er det ingen tilfeldigheter. Alt er drevet frem av en klar vilje til å ramme en ideologisk fiende, Vesten med sin globalisering. Det er en agenda som plasserer dagens kjente rollegalleri i forhold til hverandre på scenen. 

Hvorfor reiste ikke Marine LePen til sine søsterpartier eller statsministrene i Spania, Portugal og Italia på sin utenlandstur før første valgrunde? Nei, hun valgte Putin i Russland. Han er krumtappen som finansierer de nasjonalistiske bevegelsene. Han uttalte etter besøket at Russland ikke ville blande seg inn i det franske valget. Er ikke slikt selvsagt? LePen er kompromittert gjennom sitt verv i EU-parlamentet. De korrupte tapte første valgomgang i Frankrike. Fillon røk ut, LePen er for så vidt med men med bare mikroskopisk chanse til å vinne andre runde. 

Anne Appelbaum skriver mye for Washington Post. The Guardian har tatt på seg en forpliktelse med å forsøke å være foran andre i å avsløre sannheten om hva som skjer omkring oss. De virker begge svært troverdige. Appelbaum har jeg fulgt gjennom mange år og har fått stor tiltro til henne. Hun har vist hvordan Polen i dag legges økonomisk øde. Det er avtagende vekst samtidig som menneskerettighetene forvitrer. Man bør følge nøye med når en politiker går til valg på et forslag om å omgjøre noe i rettsordningen. I Polen og Israel har de nylig avholdt valg hvor prosedyrene for utnevnelser til høyesterett har stått i fokus. Et annet sted sto presidentvalget også om hvem som skulle sitte i høyesterett. 

Konspirasjonsteorier? Ja, det er det enkleste svaret. Samtidig viser demokratiet og den stadige debatten hva som er konspiranoia eller ikke. Den felles samlede fornuft gjennomskuer det når man får det presentert på ordentlig måte. Når noe er for godt eller for dårlig til å virke troverdig er det som regel slik. Det gjelder også i politikken. Derfor er det sjelden at konspiratorikere når frem til de innerste maktsirkler. De vil gjerne representere motmakt og ønsker sannsynligvis ikke reell makt de kan stilles ansvarlig for etter fire nye år. 

1 liker  
Kommentar #4

Lars Gilberg

223 innlegg  116 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Til det du skriver Njål:

NTB er ute med en artikkel i dag som hevder at den russiske hackergruppen Pawns Storm har hacket staben til presidentkandidat Macron, på samme måte som de rammet kampanjen til Clinton.

http://www.hegnar.no/Nyheter/Politikk/2017/04/Russiske-hackere-med-dataangrep-mot-Macrons-stab

1 liker  
Kommentar #5

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Lars Gilberg. Gå til den siterte teksten.
NTB er ute med en artikkel i dag som hevder at den russiske hackergruppen Pawns Storm har hacket staben til presidentkandidat Macron, på samme måte som de rammet kampanjen til Clinton.

Interessant. Ikke minst på bakgrunn av at thatcheristen Fillon i tillegg har gitt uttrykk for Putinsympatier. Fillon mener forøvrig at det han kaller en svertekampanje er regissert av president Hollande. Jeg vet ikke hva som er sant i denne saken annet enn at Hollandes parti er praktisk talt utradert (6.5% oppslutning) i løpet av denne presidentperioden. Fillon kunne representert de etablerte partiene inn i Elysée. I stedet får man en kandidat som ligger an til å vinne, men som ikke har noe parti bare en kampanje En Marche, ingen tidligere valgseire å vise til men som har sittet som minister et par ganger. Kvalifisert, ung og energisk, men kan det være at Putin vurderer ham som påvirkbar? En han kan spille ball med og vinne? Man velger sine venner, men det kan tenkes at noen også velger sine "fiender". I USA gjorde jo Putin nettopp dette. Akkurat i disse dager kan Putin lære at han kan ha gjort et feil valg. Jeg tror det brøt ut panikk i Kreml etter rakettangrepet i Syria. Reaksjonene etterpå ga bud om at dette var man totalt uforberedt på. 

1 liker  
Kommentar #6

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Når vi diskuterer nasjonalisme i Europa i våre dager bør vi ikke glemme at det er født to generasjoner vest-europeere etter at EU ble til. For kjernelandene vil det kunne fortone seg som en leviatan som ligger over all nasjonal politikk, noe som er utenfor rekkevidde. Det går an å se at for førstegenerasjonsvelgerne etter Krigen var det en naturlig sak at man inngikk et internasjonalt samarbeide. Jeg er ganske sikker på at det var lett å få velgerne med på en større sammenslutning av nasjoner for å forhindre mer krig blandt disse som hadde mistet familiemedlemmer og blitt merket for livet både på kropp og sjel, noen til og med av to kriger. Når en semi-demokratisk organisasjon som EU så utvikler seg, og ikke minst alle mytene rundt, kan det lett oppfattes som noe fjernt som styrer livene og er utenfor daglig kontroll. Hvor slutter Frankrike og hvor begynner EU? Det mer nylig samlede og nå konsoliderte Tyskland har ikke samme type diskusjon. Der er de mer opptatt av sin rolle om mellommann og den som finansierer, noe som går utover Merkels stilling ved at hun gjøres til en mektig kvinne, på godt for mange, men for ondt for minst like mange. Hun blir et symbol på noe de ikke helt er med på, og med hvilket mandat trekker hun i tråder som gjør Hellas tilsynelatende til en marionett? Da glemmer man at korrupte greske politikere først gjorde hele EU til sine marionetter og at Merkel og Tysklands rolle har vært å ta tilbake kontrollen over det sorte får. Slik går det også an å se det fra andre land som har fått smake pisken av Brüssels politikk. Man vil gjerne skjule sine feilgrep for naboens innsyn, og EU var greit så lenge man høstet bidrag derfra, men ikke like greit når man måtte vise kortene uten en eneste joker på hånden. Man kan anføre dette argumentet både for Ungarn og dels Polen, Spania og Italia. Sannheten er snarere at ingen av disse landene ville ha fått den vekst og utvikling de har hatt uten EU. 

Det er også lett å glemme den franske idealistiske tilslutning til det felles marked, til den felles valuta og de felles budsjettbegrensninger for underskudd i finansene som har fått lov å oppstå. Sannheten er at Frankrike har vært vanstyrt av mange presidenter etter deGaulle, med unntak fra Giscard d'Estaing og Mitterand. Resten har vært middelmådigheter sammenlignet med dem. Konsekvensen er at Frankrike på mange måter er en økonomisk bananrepublikk. Lionel Jospin slet vettet av seg på nittitallet for å bedre finansene men møtte hvert år krav om enda lavere pensjonsalder. Senere har det vesle han oppnådde blitt reversert. Nå vil Marine LePen igjen senke pensjonsalderen selv om Frankrike allerede i dag mangler evne til å fø sine pensjonister. Dette er et problem man har felles med mange land. Senking av pensjonsalder er så definitivt ikke et knep som vil få Frankrike på fote igjen. Her kunne Fillon fått fart på verdiskapningen ved å senke skattene, et tradisjonelt høyreorientert grep. Men nei, LePen har liten troverdighet på dette feltet. 

Når man skaper inntrykk av vanstyre gjennom at beslutninger taes utenfor demokratisk kontroll i form av internasjonalt samarbeide gjennom EU gjør man politikken mer diffus. Etter at EU i nå ni år ikke har vært på offensiven og skapt noe nytt men brukt tiden til å konsolidere og rydde opp, har EU kommet i en politisk defensiv posisjon og er et lett bytte for den som vil ha noe å skylde på utover egen nasjonal udugelighet. Frankrikes budsjettunderskudd har fått lov å vokse seg fett fordi man der ignorerte reglene man idealistisk var med å støtte. Fremfor å gjøre egne reformer og leve innenfor rammene av verdien av egen produksjon har man begått valgløfter som er dyre å innfri. En fordel for Frankrike er at næringslivet går ganske godt og er avansert. Det skal være høy grad av effektivitet og innovasjon. Men altså, den politiske delen av samfunnet har sviktet i å forklare velgerne virkeligheten. Når denne slår velgerne i ansiktet vil det naturligvis svi. Akkurat i år må visst noe av prisen for dette betales, og det er naturlig at man diskuterer sin rolle i hele Europa samtidig. Da kan det virke fristende å snakke om midlene Frankrike bidrar med til EU mer enn hva de får tilbake. Det gjenstår å se om det løfterike budskapet fra Brexit kan innfris, det om store besparelser for velgerne. Frankrike ligger i en annen posisjon enn GB, og vil neppe kunne gjøre annet enn å forsøke å tilpasse seg og bli mer lik Tyskland. Det må være velgernes håp i denne fasen at de får en leder som satser på å klare det. 

1 liker  
Kommentar #7

Øyvind A. Jørgensen

23 innlegg  37 kommentarer

Grenser for globalisering?

Publisert nesten 4 år siden

Det er alltid interessant og tankevekkende å lese det Gilberg skriver, også dette. Jeg kan ikke gå inn i en debatt om globaliseringen, men tillater meg likevel et par bemerkninger. Gilberg synes å være svært positiv til globaliseringen, men nevner også noen forhold som gjør at andre er kritiske til den. Jeg synes det ville vært interessant om Gilberg tok opp spørsmålet om globaliseringens grenser. Eller skal vi tenke at jo mer det blir av den jo bedre? Jeg vil tro at mange ser mye positivt i globalisering, men ikke på enhver måte og i enhver utstrekning. Når Gilberg langt på vei setter likhetstegn mellom globaliseringsmotstand og konspirasjonstenkning, opplever jeg det som litt latterliggjørende og lite konstruktivt for samtale.

Djevelen og Dyret i Åpenbaringen setter naturlig nok spiss på det hele, Når det gjelder 60- og 70-tallets  endetidspredikanter, tviler jeg på  at de tenkte så mye på slike spørsmålstillinger som blir diskutert omkring EU og globalisering i dag. De var nok mer opptatt av å finne oppfyllelsen av profetiene i vår tid, og forbindelsen mellom EEC/EF og Dyret fant de i Romerrikets hovedstad, byen som også ga navn til Roma-traktaten.  

4 liker  
Kommentar #8

Lars Gilberg

223 innlegg  116 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Takk for gode ord, Øyvind A. Jørgensen. Jeg er helt enig med deg i at globaliseringen både har positive og negative effekter. Grensene for globaliseringen er derfor et meget interessant politisk tema. Jeg er ingen tilhenger av at politikerne skal abdisere på dette området. Tvert i mot. Men det må føres en nyansert samtale, og da nytter det ikke å ha som utgangspunkt at globaliseringen er roten til alt ondt.

1 liker  
Kommentar #9

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Nyfascismen brer seg, men det finnes også en Himmel.

Publisert nesten 4 år siden
Lars Gilberg. Gå til den siterte teksten.

Bedrag. Når jeg likevel trekker fram Ertresvågs bok, så er det fordi den var tidlig ute med å utpekte globaliseringen som fellesnevneren for den konspirasjonen som mange mener vi blir utsatt for. Den ti år gamle retorikken er plutselig blitt aktualisert av Donald Trump, som i hele valgkampen angrep de overnasjonale handelsavtalene, bankfolkene og eliten. Etter at han ble valgt, fylte han riktignok opp sin egen stab med akkurat denne typen folk.

«Makten bak makten» er i sine overdrivelser og mangel på logikk en fin lærebok i temaet konspirasjonsteori. For Ertresvåg er ikke i tvil om at alt henger sammen med alt og at selv de glorete klærne til 68-generasjonen var et tydelig tegn på det moralske forfallet som CIA, IMF, politikerne og Illuminati la opp til.

At boka ble møtt av taushet og hoderysten, tjener for forfatteren og for dem som har bosatt seg i den konspirative verdenen, som bevis for at det de sier er riktig: At mektige krefter vil at verden skal bedras.

Nyfascismen brer seg der mainstream medier og eliten står  i mot folket på udemokratisk vis:

Går det liberales reaksjon på Trump i fascistisk retning?

.......Murray er en smart fyr, han vet kanskje at ideen om personvern  allerede er død. Den teknologiske utviklingen og markedskreftene har  gjort den til en illusjon.

Men det er en av disse kjæledeggene venstresiden og venstreliberale  liker å hylle, det gir dem en god følelse. Litt som å tisse på seg når  det er kaldt.

BBC Newshour Extra hadde for et par uker siden en times program om  metadata. Teknokrater fra Harvard, en Michael Kaczynski, sa vennlig og  nøkternt, at personvern tilhører fortiden: Det finnes 5.000  personopplysninger om hver eneste amerikaner, eller var det 50.000? – og  disse opplysningene kan alle kjøpe. De er kommersialisterte produkter.......

.......Trumps kandidatur var et opprør mot et system som er blitt  selvproduserende. Ikke bare har vi en elite som ikke aner hvordan  vanlige folk har det – etter tredje generasjon med velstand vet de ikke  det – men de bekler også posisjonene i samfunnet med den største  selvfølgelighet. De er deres. Det var ikke vanskelig å overføre Murrays beskrivelse på norske forhold.

Derfor klinger Arbeiderpartiets Alle skal med under ledelse av en millionær fra Slemdal så hult. Ap jobber mot tiden.......

.......Det Murray ikke helt tok inn var at trusselen om autoritært styre kan  komme fra de liberales rekker. Fra Hillary, fra de rike og smarte, som  har politisk korrekthet som disiplineringsinstrumenter og  immunitetsskjold.

Murray fikk selv erfare denne illiberaliteten da han besøkte  Middlebury College i Vermont 2. mars. Han ble buet ut og da møtet ble  flyttet til et annet lokale ble professor Allison Stanger angrepet slik  at hun fikk hjernrystelse.

Voldsvenstre føler at de har fått grønt lys etter Trumps seier. De  liberale mediene underdriver konsekvent volden på campus. Anne Coulter  måtte onsdag avlyse en planlagt tale på Berkely Universitet. Arrangørene  turde ikke ta risikoen. Slik kan voldsmennesker true ytringsfriheten og  bestemme hvem som får tale.

De har grønt lys fra det liberale establishment. Kampanjen mot Trump  slik den føres av New York Times, Washington Post, CNN osv er uforsonlig  og bitter. Uavlatelig. Murray gikk ikke inn på hva som har skjedd med  det liberale USA, forvandlingen fra politisk korrekthet til rett til  selvtekt, enten juridisk eller med vold. Mediene triumferer når dommere  nedlegger det ene forbud etter det andre mot Trumps dekreter. Men Murray  sa dommerstanden var ideologisert og var en del av problemet.......https://www.document.no/2017/04/27/gar-det-liberales-reaksjon-pa-trump-i-fascistisk-retning/

 

Er dette for hard kost for Vårt Land? (Det vil en snart få svar på om denne kommentaren blir slettet.)

Joda, vi politisk ukorrekte merker den politisk "korrekte" pisken, selv de mest fredsommelige av oss blir verbalt pisket.

Association pour la taxation des transactions financière et l’aide aux citoyens (Attac) er en internasjonal organisasjon som har som hovedmål å innføre skatt på valutatransaksjoner. Attac har avdelinger i over 40 stater. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig, men samtidig assosiert med den politiske venstresiden.

.......

Attacs krav om skatt på finanstransaksjoner ble 28. september 2011 lansert av EU-kommisjonen og fikk støtte fra den rødgrønne norske regjeringen.......

 

Attac Norge
Etter oppstarten i Frankrike spredte organisasjonen seg raskt til å bli en internasjonal nettverksorganisasjon. Attac Norge ble startet opp 2001, og sluttet seg da til Attacs internasjonale plattform. I denne framheves blant annet arbeidet for skatt på valutatransaksjoner, gjeldsslette, avvikling av skatteparadiser og arbeid for et mer rettferdig, globalt handelsregime hvor handel også skal komme de svakeste til gode. Forandringene i verdenssituasjonen etter 11. september og ‘bushismen’ har også gjort arbeid mot krig sentralt, spesielt å hindre at krig benyttes som et virkemiddel for å sikre økonomiske og geopolitiske interesser. I de siste årene har Attac Norge dessuten jobbet mot skatteparadiser, privatisering av offentlige tjenester og mot New Public Management. Attac Norge samarbeider med andre politiske organisasjoner og fagforeninger. Attac Norge har kontorer sammen med flere andre organisasjoner i Solidaritetshuset i Oslo......

https://no.wikipedia.org/wiki/Attac

Du skriver:

"I 1997 skrev sjefredaktør Ignacio Ramonet på lederplass i Le Monde Diplomatique en artikkel med tittelen «Å avvæpne markedet». Dette ble startskuddet for etableringen av folkebevegelsen Attac, som på  to år fikk 25.000 medlemmer og som spredte seg til 80 land. Norge var  ett av mange land hvor Attac markerte seg med demonstrasjoner mot  globaliseringen og demokratienes tapte kontroll over kapitalen."

Attac er ingen massiv folkebevegelse (lett å få det inntrykket når ordet folkebevegelse benyttes), men en politisk ideologisk organisasjon tilhørende venstresiden, som ikke er tilknyttet politiske partier.

Nå er jo de eliteiske politisk "korrekte" blitt rene eksperter i konspirasjonsteorier mot alle som forsvarer et folkestyre (demokratiet) og ønsker å bevare det på demokratisk og fredelig vis. I et folkestyre er selve folket en del av statsmakten, der de som velges i lederposisjon skal utføre majoriteten av folkets vilje. Den politiske side som har fått størst oppslutning ved valg, skal da følges. 

Men da Trump vant valget i USA på demokratisk vis, åpenbarte et voldsvenstre seg for å prøve å kuppe makten, de har ikke gitt opp å kuppe makten. Heiet fram av udemokratiske mainstream medier og den mer harde kjernen på den "demokratiske" siden (det som benevnes som deep state, ikke umulig at noen repulikanere også befinner seg der i den politisk ideologiske globalistiske eliteiske undergrunnen). Noe som lett kan oppfattes som ny fascistisk tilpasset tiden, ved sin totalitære udemokratiske ideologi.

Egentlig en antikristelig bevegelse som i Trengselstiden vil bli gitt stor global makt under ledelse av Antikrist og den falske profeten. Derfor legges det opp til å forene alle verdens religioner i et samstemt religiøst system, noe paven selv har tilkjennegitt.

Dyrets merke nevnte du ikke, et merke som festes i hånden eller pannen. Allerede nå implanteres det digitale kapsler (kan sikkert videreutvikles) under huden på høyre hånd, I Sverige er det allerede firmaer som oppfordrer arbeidstakere om å implantere slike kapsler. Utfra profetiene i Skriftene vil et slikt merke medføre at en ikke kan kjøpe eller selge uten å ha dyrets merke, for banksystemene og alt som har med marked å gjøre vil en dag kreve et slikt system. Så dette systemet benyttes allerede nå og om det vil fungere sammen med bit coin (digitale penger) vil tiden vise.

Digitaliseringen av post, bank, handel, offentlige systemer med deres sosiale velferdsordninger, infrastruktur, helsetjenester, rettsvesen med politietaten, forsvaret o.s.v., medfører et økende press på befolkningen for å ta digitale medier i bruk. De eldre og mennesker som er sterkt nok svekket blir avhengig av andre for å få vite om sine personlige opplysninger, enten det gjelder helse, velferdsordninger eller inntekt og økonomiske forhold; i et digitalisert samfunn. Mennesker omgjøres til temmede kontinuerlig overvåkede dyr, uten rett til et personlig privatliv; alt ligger åpent i et digitalt system. Som man reder, ligger man.

Går det an å reversere denne utviklingen? 

Nei, det er profetert og profetiene oppfylles når tiden er der. Det er først i disse tider det er mulig å se tidens tegn om oppfyllelsen om et globalt antikristelig styre og hvordan det blir mulig å få så stor makt over folkeslagene. Noe som vil brått bli avsluttet ved  Jesu Kristi Gjenkomst og opprettelsen av det tusenårige Fredsriket, der Kristus Jesus vil styre verden. 

Da er det godt å vite at det finnes en Himmelsk Stad i Guds Rike. 

Den som leter finner, det tok litt tid å finne denne versjonen av "Jag har hört om en stad  ovan molnen", der vi også får høre hvordan denne vakre sangen ble til.  For vi har en Himmel å komme til og et helvete å unnfly, takket være Jesu Kristi Frelsesverk på Golgata Kors. 

Alle som av Guds nåde har fått troen på Kristus Jesus og er gjenfødt har da Guds Rike for øye, Guds Rike som ikke er av denne verden; Guds Rike hører Evigheten til. Da setter en ikke sitt håp til denne verden eller til mennesker, men har alt sitt håp grunnfestet i Kristus Jesus.

DET UDELTE HJERTE
19 Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler.

 20 Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler.

 21 For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. 22 Det er øyet som gir legemet lys. Er ditt øye friskt, blir hele ditt legeme lyst. 23 Men er ditt øye sykt, blir hele legemet mørkt. Om nå lyset i deg er mørke, hvor dypt blir da ikke mørket! 24 Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon.
 Matt 6,19-24

  Jeg fant dine ord og åt dem,
 de var til glede for meg.
 Og det var en fryd for mitt hjerte
 at ditt navn er nevnt over meg,
 Herre, Allhærs Gud.

                                             Jer 15,16

Helgmålsringning - Jag har hört om en stad   

https://www.youtube.com/watch?v=jtk7lhmxj3Y

2 liker  
Kommentar #10

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Lars Gilberg. Gå til den siterte teksten.
Dette kan oppleves som en trussel mot både arbeidsplasser, mot naturressurser og mot kulturell identitet.

Ikke bare kan oppleves, vi ser at for første gang på lang tid så får barna det dårligere enn sine foreldre. Mindre utdannelse, dårligere helse, må jobbe mer for mindre dersom man i det hele tatt får en jobb. (USA)

Kapitalismen og golbalismen har blitt korrrumpert av liberalistene. 


Hvorfor skal man ikke kjempe imot det som ikke virker? Hva når både H og Ap står for i hovedsak det samme? Hva gjør man? Hvem skal man stemme på når det i hovedsak ikke er forskjell på hvem som styrer? Hvem skal jeg stemme på når Ap kommuner konkurranseutsetter vasketjenesten slik at de ansatte får dårligere kår, må jobbe hardere, bli kastet vekk når de naturlig nok blir slitt ut, og går til en dårligere pensjon? H? FrP? Krf (får vi K i Krl og noen kr til bistand støtter vi FrP regjeringen gjennom tykt og tynt? V (får vi avgift på plastposer og en avgift på flyreiser som ikke har noen effekt så støtter vi FrP gjennom tykt og tynt)?


En løsning er å gi et signal til Ap, eller i USA til Demokratene som valgte Hillary (jeg holder dyre seminarer til finanseliten om hvordan jeg sier noe annet til befolkningen enn til wall street fordi jeg kan ikke si sannheten til befolkningen), ved å velge et alternativ som skriker "ikke gjør den samme tabben en gang til" til Demokratene.1 liker  
Kommentar #11

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Konspirasjonsteorier våkner ?

Publisert nesten 4 år siden
Lars Gilberg. Gå til den siterte teksten.

Konspirativ. Ti år før Brexit og Trump utga den erfarne pressemannen Per Aslak Ertresvåg boken «Makten bak makten». Her pekte han på den store konspirasjonen han kalte «Den nye verdensordenen». Og navnet han ga denne ordenen var: Globaliseringen.

Til tross for at Ertresvåg hadde en sterk faglig karriere som politisk medarbeider i VG, redaktør ved Venstres pressekontor og sjefredaktør ved Inter Press Service, ble boken hans likevel møtt med like deler fortielse og latterliggjøring. Dette skyldtes nok i stor grad at Ertresvåg så frimurere og bilderbergere bak hver busk

 

Globalistene begynner å bli plagsomt innpåslitne , nå kommer planen om «global regjering» opp som tema i Norge.

I forbindelse med invitasjon til UiO-Festivalen 2017 mottatt 26..apr. ser det ut til at globalistene og deres plan begynner å komme tydeligere frem.
Lørdag 13.mai 2017 kl. . 13.00 – 15.00 , Professorboligen (Universitetshagen) , debatt:

«Globalization under pressure».

Programmet er organisert av noe som kaller seg » Oslo Academy of Global Governance». –
«GlobalGov Academy» blandt venner og ekspertise..

Den nye hederskronede anstalt skriver følgende om sine visjoner :

http://www.uio.no/english/research/interfaculty-research-areas/globalgov/about/

Akademiet (!)  baserer tydeligvis sin virksomhet og informative del primært på at klimateorien fra IPCC holdes i hevd – dokumentert eller ei.

Artikkelen taler ellers for seg selv.


 Hvordan tenker man seg at  "Global Governance"/Global regjering skal innføres i Norge ?

Trolig ikke ved folkeavstemning , da dette vil gi et overbevisende NEI uten mer utenomsnakk.

Vil de av folket tillitsvalgte på Stortinget inn for å gå bak ryggen på befolkningen og representere sin egen mening om hva som er best for oss andre ? 

Vil man endre Grunnloven slik at den passer de som ønsker å utslette nasjonalstaten Norge ?

Er dette et signal om at politikeres tid i nasjonalforsamlingen bør tidsbegrenes så man ikke begynner å tro at man eier landet og folket - og kan gjøre som man vil ?

Er befolkningen klar over hva f.eks. FN`s Agenda 21 innebærer eller har lest de ca. 300 sider hvor ting er pakket godt inn i byråkratisk tåkeformuleringer når det gjelder konsekvenser for oss alle ?

Er man klar over hva FN`s Agenda 2030 innebærer - er det noe befolkningen er tjent med i det hele tatt ? 


3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere