Lederartikkel Vårt Land

Å velge barn

Mennesket har aldri hatt rett til å sette friske barn til verden.

Publisert: 22. apr 2017

Tidligere denne måneden ble filosofistipendiat Aksel Braanen Sterri intervjuet i tidsskriftet Minerva. Braanen Sterri vil blant annet åpne for sortering av Downs syndrom, kjønn og psykisk sykdom. «Om noen tiår vil vi ikke stusse over slik sortering. Spørsmålet blir heller hvilke egenskaper vi ønsker at barna våre skal ha», uttalte han i intervjuet.

Tanken på sorteringssamfunnet skremmer åpenbart ikke moralfilosofen med bakgrunn som kommentator i Dagbladet. Snarere forsvarer han sortering av mennesker som et gode, slik han også har vært inne på tidligere. I essayet «Et forsvar for sorteringssamfunnet», som stod på trykk i Morgenbladet høsten 2014, stilte Braanen Sterri spørsmålet: «Hvorfor er det ille om vi får et samfunn uten Downs syndrom?»

Et slikt samfunn ser vi allerede konturene av. I Danmark har gravide kvinner siden 2004 fått tilbud om tidlig fosterdiagnostikk. Resultatet er at nesten alle fostre med Downs syndrom aborteres. Det er ingen grunn til å tro at utviklingen vil bli anner­ledes i Norge med det samme tilbudet. Statistikk fra ­Medisinsk fødselsregister viser at ni av ti velger abort 
når de får vite at barnet de bærer på, har Downs syndrom.

Det norske samfunnet, såvel som den kristne etikken, er bygget på tanken om at alle mennesker har samme verdi. Dette­ prinsippet forryk
kes ­dersom det ­offentlige legger til rette for fjerning av fostre med Downs syndrom. Dette kan blant ­annet gjøres, som Braanen Sterri foreslår, 
ved å tilby gravide den omstridte NIPT-testen før 12. ­svangerskapsuke, grensen for selvbestemt abort. Testen er nylig godkjent for bruk i Norge, men bare for kvinner som er i risikosonen for å få barn med trisomier.

Braanen Sterri argumenterer for at vi har 
«rett til» å sette friske barn til verden. Det er i så fall en rett som mennesket aldri tidligere har hatt. Alle er enige om at det er bedre å være frisk enn syk. Vi skal også vokte oss for å gjøre Downs syndrom til et gode i seg selv.

Samtidig er det grunn til å frykte en utvikling som, intendert eller ikke, reduserer menneskeverdet hos en sårbar gruppe i samfunnet. Der menneskene selv skal velge sine barn, og sortere etter foretrukne egenskaper, er det fare på ferde.

Først publisert i Vårt Land, 22. april 2017

2 liker  
Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Braanen Sterri argumenterer for at vi har 
«rett til» å sette friske barn til verden. Det er i så fall en rett som mennesket aldri tidligere har hatt.

Vi har aldri hatt muligheten til det. Fremover vil det oppstå mange moralske problemstillinger som kommer fordi vi får muligheter vi ikke har hatt tidligere.

Vi kan ikke argumentere med historien. Moralske utfordringer må diskuterers i lys av argumenter, ikke hvordan ting var når virkeligheten var anderledes.

Man kan argumentere med menneskeverdet. Det er absolutt noe vi bør legge vekt på ettersom teknologien utfordrer oss på det området.

Kommentar #2

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Folk vil gjøre som de vil

Publisert rundt 4 år siden

Troen er forkastet (hvem trenger vel Gud sin forsakelseslære?), vitenskapen forkastes når den beviser noe vi ikke liker (f.eks at  et år med amming gir barna en bedre start på livet), og vi drasser rundt i en kvasiverden av påfunn og synsing som vil prege nasjonen på sikt. Midt oppe i dette virvaret vil man ha aktiv dødshjelp. Vi leser om unge uføre som lever på eksistensnivå og snart må på programmet "luksusfellen" for å dekke grunnleggende behov. Ydmykhet finnes ikke lenger. Respekten for et individ som gitt et liv er borte. Man glemmer at et barn kan løpe ut i veien å være lam fra de er små, bli hjerneskadet eller lide på andre måter. Risikovillighet er ikke klatring i Himalaya, eller jordomseiling, det er å ta i mot de utfordringer som naturen gir oss på det relasjonelle plan. Menneskene har alltid møtt motgang, vunnet over den og finnet nye veier. 

Miljøer som dyrker machoideer, ser på barn som en hindring eller kvinner som svake, vil nettopp få det de forventer seg. De forsvarer heler alkoholpolitikken enn sine egne barn. 

Mennesker som takker nei til rusmidler, sexkjøp og andre kriminelle handlinger vil komme sterkere frem i lyset etter hvert. De nekter å forkaste vitenskapen og troen på det gode. 
Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere