Pål Georg Nyhagen

223

Terror i Nice, Berlin, London, St. Petersburg, og nå Stockholm. 

Demokratiet er sårbart. Når og hvordan skal man beskytte dette mot grov terror? Prisen er det alltid borgerne som må betale.

Publisert: 7. apr 2017

Terroren som rammer Europa, og nå også Stockholm, viser at vi lever i en ny verden; så spørs det om vi er mentalt og praktisk forberedt på dette her i landet. «Vi må ikke bli redde», uttaler en såkalt terrorekspert med trygg og akademisk distanse til realitetene - på SVT-Nyheter nå. Men hva er dette for tøv? Det er selvsagt helt naturlig å bli redd når slikt skjer, og frekvensen av slike terrorhandlinger desto verre sakte øker både i antall og omfang. Poenget må være å ikke la frykten styre så mye at vi gjør vold på demokratiets grunnprinsipper. Men historien viser tydelig nok at også demokratiet i gitte tilfeller må forsvares. Og det er dessverre i enkelte tilfeller ikke tilstrekkelig med appeller, oppfordringer og blomstertog.

Så gjenstår å se hva denne bekymringsfulle utviklingen fører til. Apropos: I Norge skal vi feire 17.mai om noen uker. Det er vel ytterst lite beskyttelse mot terroristers galmanns-kjøring med lastebiler på denne dagen.

12 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

"Inte med islam å gjøre"

Publisert rundt 4 år siden

Nyhetene i Sverige er raskt ut med å understreke at dette ikke har med islam å gjøre - er det en sak vi kan være sikker på, så er det at dette er enda en versjon av reklame for fredens religion.  Vi lever en i tid der terror har flyttet inn i våre bakgårder - det er ikke noe å undres over om det kommer til å skje - det eneste som ikke er forutsigbart er når det kommer til å skje.


10 liker  
Kommentar #2

Pål Georg Nyhagen

223 innlegg  1811 kommentarer

PS:

Publisert rundt 4 år siden

Jeg ble vennlig gjort oppmerksom på følgende: Det er flere byer enn de nevnte som nylig har blitt rammet av grov terror: Jeg burde selvsagt ha skrevet

Nice, Berlin, London, St. Petersburg... og nå Stockholm. 

 

3 liker  
Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

148 innlegg  13843 kommentarer

Inn i filosofien om religion

Publisert rundt 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Nyhetene i Sverige er raskt ut med å understreke at dette ikke har med islam å gjøre

Det er bare en haug med filosofoffer som ikke ennå har funnet mening med livene sine... så på Brennpunkt i går kveld angående radikalisering...

3 liker  
Kommentar #4

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Tro er en gave.

Publisert rundt 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Nyhetene i Sverige er raskt ut med å understreke at dette ikke har med islam å gjøre -

Erfaringen sier oss at denne typen "aksjoner" er motivert i troen.

3 liker  
Kommentar #5

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Slik er livet blitt dessverre.

Publisert rundt 4 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Nice, Berlin, London, St. Petersburg... og nå Stockholm. 

Ja terroren i St. Petersburg må ikke glemmes. Vi ser nå sikkert alle at terroren er blitt mer og mer dagligdags. Akkurat som all voldtekt er blitt mer og mer dagligdags. Det er faktisk blitt så dagligdags at det ikke lenger er noe å skrive om. Media går trøtt. Leserne går trøtt. Vi er trøtt og lei all terror også. Slik er livet blitt dessverre. Undertegnede vil dog ikke at vi skal glemme terror. Glemmer vi voldtektene, glemmer vi terroren ja da glemmer vi vår kjærlighet til vårt samfunn og oss mennesker i mellom. Derfor ikke la dette gå i glemmeboken som nok en terrorhandling. Dette er bare en oppfordring til oss alle om å ta Islam på alvor.

9 liker  
Kommentar #6

Per Arne Brandal

147 innlegg  504 kommentarer

Solberg

Publisert rundt 4 år siden

Ser Solberg er sjokkert. Patetisk. Dette er kostnader vi skal bli vant med å bære som eliten er fullstendig klar over.

12 liker  
Kommentar #7

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Per Arne Brandal. Gå til den siterte teksten.
Dette er kostnader vi skal bli vant med å bære som eliten er fullstendig klar over.

Noen av oss har for lengst innsett at dette er en varig pågående krig. I dag var den en mindre trefning i Stockholm. Også vi utenfor eliten ser da dette?

Vi kommer ikke til å bli fri terror. Når kalifatet snart blir kunngjort opprettet i Afghanistan vil verden få et varig og fast arnested for terror, for i Afghanistan kan ingen slå dem. Man må velge andre virkemidler enn tidligere. Kanskje kan en liten stat som Israel ha spesielle forutsetninger for å plukke ut en og en av terroristene, men det kommer til å bli en tiårlang operasjon. Men jeg tror Israel har de ressursene som skal til for å gjøre det. 

2 liker  
Kommentar #8

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Det er vel ytterst lite beskyttelse mot terroristers galmanns-kjøring med lastebiler på denne dagen.

Siden dette ikke er noen stor "lastebildag" er ikke dette nødvendigvis sant. Trusselen er generell og vi kan ikke verne oss mot den noen dag. 

1 liker  
Kommentar #9

Daniel Hehir

1 innlegg  299 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Det er klart at det fantes ikke lastebiler for 1400 år siden, så hvordan kan det ha med islam å gjøre...

2 liker  
Kommentar #10

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Mangfoldsamfunnet gir terror blandede reaksjoner

Publisert rundt 4 år siden

Vi, som hverken deler religion og kultur, vil nok være bortimot enige om at terror av dette slag skal vi ikke godta.  Verre er det nok å konkludere med at nasjonen som helhet deler denne oppfatning.  På dette nyhetsklippet har vi en i bakgrunnen som ganske sikkert ikke er av nordisk opprinnelse som virker strålende fornøyd med terror iblant oss.  Dette er og dessverre en del av vår nye hverdag - tragedie hos de fleste - til glede hos noen som har ankommet rike med en annen religion og kultur. 

https://a.disquscdn.com/get?url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FC80QW5fXUAAvRH_.jpg&key=DhuB4DGplWrUuJZ1LwmSPg&w=800&h=367

3 liker  
Kommentar #11

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Her er nok et bilde fra nyhetene

Publisert rundt 4 år siden

som forteller oss om terrorens blandede reaksjoner i det svenske mangfoldssamfunnet. 

https://a.disquscdn.com/get?url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FC80QSeJXkAENkVP.jpg&key=Btf0ENawKulFftZwlm9rvQ&w=800&h=367

3 liker  
Kommentar #12

Daniel Hehir

1 innlegg  299 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

http://thereligionofpeace.com/attacks/attacks.aspx?Yr=Last30


Kommentar #13

Daniel Hehir

1 innlegg  299 kommentarer

@Knut

Publisert rundt 4 år siden

Feil i linken der Knut.

Kommentar #14

Daniel Hehir

1 innlegg  299 kommentarer

@Per Arne Brandal

Publisert rundt 4 år siden

https://www.dt.no/nyheter/solberg-ber-om-shariarad/s/2-2.1748-1.3110543


1 liker  
Kommentar #15

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Nei

Publisert rundt 4 år siden
Daniel Hehir. Gå til den siterte teksten.
Feil i linken der Knut.

I begge linkene ser du nysvensker gjøre V tegnet - begge rimeig unge sådanne.

3 liker  
Kommentar #16

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

I nittentredveårene var Sverige i sterkere grad enn andre land i Norden med på nasjonalistbølgen som gikk over Europa. Sverige var seg selv nok, holdt grensene relativt stengte og fremmet egen eksportindustri i utlandet. Landet levde godt på å handle med alle parter. Det var neppe noe stort press på svenskene for å opprettholde malmtransporten mellom Kiruna og Narvik. Varene måtte frem. Business as usual. Sverige gjorde gode penger på Krigen, og ga ikke støtte til de allierte før de måtte. 

Etter Krigen klarte dyktige politikere å innbille folket at de fortsatt var nøytrale. Underhånden inngikk de avtale med NATO om forsvarssamarbeid og sikkerhet i tilfelle det verste skulle skje. Folket visste ikke om dette før etter at grensen mellom Ungarn og Østerrike ble åpnet i 1989. Den dag i dag er det svensker som tror at Sverige har vært og er nøytralt. Sovjet drev en stadig krig i fjæresteinene og helt inn i Stockholm sentrum med sine ubåter gjemt under Finlandsfergen. Sverige var et land i krig på lik linje med andre vestallierte. Whisky on the rocks er ikke den eneste ubåten som har vært for nærgående for Sverige. Marinen kunne ha senket mange med de ble stoppet fra øverste hold. 

Perioden etter 1970 viste at det var et uoppgjort forhold mellom nasjonalisme og sosialdemokrati i Sverige. Her var det en konflikt som strakk seg tilbake til før Krigen. Man hadde ikke gjort opp internt om idéene som preget Sverige og Europa i mellomkrigstiden. Hatet levde sterkt under overflaten, og man tok det sjelden frem. Kulminasjonen av dette kom med drapet på Olof Palme i 1986. Han hadde gjennom lang tid selv ført en aggressiv debattform, og i ettertid har det kommet frem at det var sterke motreaksjoner mot ham blandt høyreekstreme. Han var uthengt både som jøde og aristokrat, hvorav bare det ene er sant. Han stammet fra baltisk lavadel gjennom sin mor. Etter drapet ble motsetningene mer synlige, og man fikk debattert i det minste de dagligdagse totalitære utfordringene på en ny måte. Drapet på Palme ble et traume som også ble en katalysator for en debatt om Sveriges betydning og verdier. Det hadde vært borgerlige regjeringer tidligere, men etterpå har de vært både lengre og mer stabile. Sverige er ikke lenger en ettpartistat slik det var i mange tiår. Vi som var politisk aktive i 1976 trodde knapt det kunne skje, men de borgerlige klarte å sprenge ettpartiveldet, 20 år etter at det samme hadde skjedd i Norge. Det humpet og gikk, men det gikk og ble sterkere med årene. I dag er Sverige så liberalisert at man til og med har hatt en borgerlig regjering i åtte år, og kan få det igjen. 

Så skal vi ikke glemme at man i tillegg til drapet på en statsminister også har en død utenriksminister. Hun ble drept av en sinnsforvirret jugoslav. Ikke en planlagt handling eller som en del av noe system, regime eller større overbygning, men likevel et drap på en utenriksminister i et demokratisk land. Med en viss rett kan man si at polariseringen har vært sterk i Sverige. Debatten tøffere og hardere. De har virkelig visst å kalle en spade for en spade. Anna Lindhs død er atypisk i denne sammenheng, men likevel et symptom på et land som har mye vold i sitt sinnelag. 

I tiden etterpå har det vært en del uro rundt de store folkevandringene Europa har erfart. Politikerne har lenge hatt en åpen holdning. Man har en hensikt med å ta inn fremmede. Tildels for å hjelpe i en humanitær krise, dels for å skaffe arbeidskraft til Sverige, til en pris som er konkurransedyktig i en global verden. Det er ikke til å undres over at dette er omdiskutert. Samme utvikling har skjedd i Tyskland, og de har dette til felles at de har klart å balansere økonomien på en ganske bra måte. Arbeidsledigheten i Sverige er av de lavere i EU, og man lykkes i å gjøre innvandrere til skattebetalere, hvilket må være noe av essensen i innvandringspolitikk. De klarer seg som oftest selv, betaler sin skatt og gir privat bistand til familien i hjemlandet. Mer privatisert og konservativt kan det neppe bli. 

De som har representert utfordringen i Sverige er de samme som i Tyskland. Hvite forbannede unge menn som har samlet seg i gjenger og tent på biler og sørget for farlige situasjoner, endog mordbrann, og generell uro. Politiets ressurser går ofte med til å holde høyreekstreme i sjakk. I den grad polisen klager på dette er det etnisk svenske som er deres utfordring. 

Så kom altså gårdagens terroranfall. Som nevnt foran, ikke så helt tilfeldig som det kan virke når man ser Sveriges historie de siste tiårene. Trådene er lange. Saken er ikke oppklart. Den ser ut til å følge Nice-moduset etter oppskrift fra IS. Vi kan ikke forby lastebiler, vi kan ikke stenge veiene,. Vi kan spane mer på utsatte grupper som kan tenkes å ha ondt i sinne. Vil vi egentlig det hvis dette betyr at egen frihet til å leve som vi vil settes under ubehagelig søkelys? I Sverige vil man gjerne bade naken, men man vil ikke bli fotografert. Vi ser mange hårfine grenser i en slik vurdering på hvordan man må manøvrere for å balansere den enkeltes frihet opp mot behovet for trygghet. 

Krigen mot terror er for lengst kommet til alles dørstokk. Vi må hele tiden lære oss å leve bedre med den. Vi må nok belage oss på at siste slag aldri vil stå, men at vi vil måtte ta sikkerhet med i beregningene når vi skal gjøre noe. Innsatsen dreier seg om vår frihet. Ønsker vi å forbli frie må vi våge å leve med usikkerheten og finne våre egne grenser for hva som representerer vår frihet og holde oss til dem. Vi må definere hvem vi vil være i en slik verden. 

Vi bør ta tapene så fort som mulig og børste murpussen av oss før vi snart tar fatt igjen. Tenk på londonerne under blitzen i 1940. Eksemplarisk. De gikk på arbeidet og fikk samfunnet til å funke under påkjenninger som langt overgår de daglige rystelser vi nå ser. Da kan vi stå oppreist gjennom terrorens utfordringer på det fysiske og intellektuelle plan. 

3 liker  
Kommentar #17

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Fargeproblem

Publisert rundt 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
De som har representert utfordringen i Sverige er de samme som i Tyskland. Hvite forbannede unge menn som har samlet seg i gjenger og tent på biler og sørget for farlige situasjoner, endog mordbrann, og generell uro. Politiets ressurser går ofte med til å holde høyreekstreme i sjakk. I den grad polisen klager på dette er det etnisk svenske som er deres utfordring. 

Er det egentlig hudfargen som er problemet og utfordringen i Sverige?

Sverige har for mange hvite unge menn?

Emil, skjerp deg!

1 liker  
Kommentar #18

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Ja det er bra du har erkjent det.

Publisert rundt 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Krigen mot terror er for lengst kommet til alles dørstokk.

Ja det er bra du har erkjent det. Vil bare si til dine uttalelser i tråden som ble stengt om Hege Storhaug at undertegnede har forstått budskapet i Koranen til gangs selv om jeg ikke har lest Koranen fra perm til perm. Boken til Halvor Tjønn Muhammed på 502 sider har jeg lest fra perm til perm. For å skjønne Koranen må en også kjenne Muhammed sitt liv.

Vær snill og ikke kom  å si at jeg ikke har forstått budskapet i Koranen for det blir hakkende feil.

2 liker  
Kommentar #19

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Ja det er bra du har erkjent det. Vil bare si til dine uttalelser i tråden som ble stengt om Hege Storhaug at undertegnede har forstått budskapet i Koranen til gangs selv om jeg ikke har lest Koranen fra perm til perm. Boken til Halvor Tjønn Muhammed på 502 sider har jeg lest fra perm til perm. For å skjønne Koranen må en også kjenne Muhammed sitt liv.

Vær snill og ikke kom  å si at jeg ikke har forstått budskapet i Koranen for det blir hakkende feil.

Det jeg sa var at du ikke har lest Koranen slik du har gjort deg til talsmann for, og fremstilt deg som nærmest en ekspert. Så viser det seg at det er huller i kunnskapen og at du slett ikke er den eksperten du sa du var. Du kan kanskje ha lest tekstene men du forstår ikke muslimsk dagligliv og ser ikke det liv muslimene lever i dag. Det er forskjell på å ha lest og forstått. Man kan lese Bibelen på en uke, men det tar vanligvis lengre tid å forstå. 

Forøvrig er det ikke noen stengt tråd så vidt jeg ser. 

I denne tråden trakk jeg opp en sammenheng for Sveriges del som viser at landet har en historie hvor vold fletter seg inn som en del av bakteppet som danner nasjonens uttrykk. Jeg kunne dratt samme historie om flere land. Det er mange land hvor man nærmest har hatt som tradisjon å drepe kongelige. Jeg kan nevne Hellas, Jugoslavia, Portugal og for ikke å snakke om Russland. Hvor vi enn vender oss ser vi den voldelige verden. Terroren er et skritt videre som bringer volden nærmere oss alle i en slags småskalakrig for ellers fredelige mennesker. Utfordringene rundt terror er mange. Akkurat i vår tid er det mange ekstreme muslimer som begår terroren, men det har ikke alltid vært slik. Tidligere har vi sett at man like gjerne kunne klistre etiketten kristne på terrorister fordi de hadde sin rot i den kristne kulturkretsen. Dette betyr ikke at de har tråkket ned dørene i kirkene, men at de er registrert innen den kristne konteksten de fleste vestlige samfunn fungerer innenfor. 

Sant og si, Bye, jeg tror ikke du skal forsøke for sterkt å gjøre angrepet i Sverige til et bevis på at du har rett og forsøke å dominere debattene ut fra din spinkle forståelse av verden. Når du forsøker å ta eierskap til kunnskapen skeier du ut i for luftige følerier. Det blir for enkelt. Volden har alltid vært med oss. Volden har kommet for å bli. Vi vil aldri se slutten på volden. Vi må vite å leve med den på en måte som gjør at den ikke får ødelegge hverdagen og livene våre. 

2 liker  
Kommentar #20

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Er det egentlig hudfargen som er problemet og utfordringen i Sverige?

Nei. Sverige er et hvitt land. Utfordringen ligger på de idémessige plan. Suverenitet, overlegenhet, spennvidde mellom aristokrati og borgere, Ådalen -31, folkhemmets død i 1986. Det er mye å diskutere i Sverige, og store problemstillinger de har med å gjøre. De har holdt på lenge, men den svenske konsensus må stadig formes, slik den norske og andre. Ikke noe rart i dette. 

2 liker  
Kommentar #21

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Mannen som er anholdt

Publisert rundt 4 år siden

er uzbekeren Rustam Akhmedov.  Han har IS og Hizb utl-Tahir sympatier.  Det ligger allerede en internajonal arrestordre på han utferdiget i Russland for terror.  Han er 38 år - avvist asylsøker som er gift og bor i Stockholm med 4 barn.  Her er han på Hizb sin tv-kanal 

https://www.youtube.com/watch?v=0ThGCkQyYmI&feature=youtu.be  

Han og familien kom til Sverige med sin familie våren 2016.  

3 liker  
Kommentar #22

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det jeg sa var at du ikke har lest Koranen slik du har gjort deg til talsmann for, og fremstilt deg som nærmest en ekspert.

Har jeg noen gang sagt at jeg er ekspert? Har jeg noen gang sagt at jeg har lest Koranen fra perm til perm? Nei og atter nei!

1 liker  
Kommentar #23

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Sant og si, Bye, jeg tror ikke du skal forsøke for sterkt å gjøre angrepet i Sverige til et bevis på at du har rett og forsøke å dominere debattene ut fra din spinkle forståelse av verden.

Her lever du i en fantasiverden. Undertegnede har ikke tatt terroren i Dronningensgate til inntekt for egne synspunkt

Du innrømmet selv nå at terroen trakker på vår dør. Det er et godt tegn på at du har forstått alvoret. Alt for sent i mine øyne, men men.

3 liker  
Kommentar #24

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Har jeg noen gang sagt at jeg er ekspert? Har jeg noen gang sagt at jeg har lest Koranen fra perm til perm? Nei og atter nei!

Temaet er utdebattert, Bye. Det er lenge siden vi diskuterte islamsk terror her. I stedet har vi diskutert din og enkelte andres personlige frykt. For noen av oss er det to forskjellige fenomener. Det ene kan bearbeides i en samfunnssammenheng, mens den andre er privat. 

1 liker  
Kommentar #25

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Vi skal ikke ha frykt.

Publisert rundt 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
I stedet har vi diskutert din og enkelte andres personlige frykt.

Fantasien blomstrer i hodet ditt. Nei vil ikke kalle det frykt. Vil kalle det sorg og medlidenhet for alle dem som er blitt et offer for islamsk terror. 

Vi skal ikke ha frykt. Vi skal se på Islam som en fare for samfunnet. En fare som banker på vår dør som du sier. Terroren slår ut og treffer noen stadig vekk. Den som ikke tar dette på alvor mangler empati, helt klart. Når undertegnede pusher på er det for at vi alle må få opp øynene for terroren Islam har i seg. Bekjempelse av vantroende. Dette har du ikke mye tro på etter som jeg har forstått. Vel det er vel kanskje fordi du ikke kjenner Koranen. Får håpe at alle tar seg tid til å lese om Muhammed og vers i Koranen. Der står der nemlig.

2 liker  
Kommentar #26

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Daniel Hehir. Gå til den siterte teksten.
Det er klart at det fantes ikke lastebiler for 1400 år siden, så hvordan kan det ha med islam å gjøre...

I tidligere tider satte man et kobbel hester i galopp når folkemengder skulle meies ned. De kunne gjøre like stor skade som en lastebil i dag. Men det var kanskje bare romere og grekere som drev med den slags terror? 

Tilhengerne av "fredens religion" har vel sittet under hvert sitt oliventre i 1400 år og snakket om verdens elendighet - utført av andre; er det ikke så?

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere