Spaltist Ida Marie Haugen Gilbert

Skribent og filosof

Billetten til Judas og meg

Det går med frykt og beven opp for meg: Jeg tror på fortapelse. Er jeg en mørkedame?

Publisert: 1. apr 2017

Jeg kjøpte nylig billett til teaterforestillingen Judasevangeliet. Da jeg leste om den, bladde jeg opp i Matteusevangeliet og ble grepet av en sjelden vond sympati for Judas. Er den følelsen lov, ifølge søndagsskolelærerne?

På søndagsskolen lærte vi om Judas som forrådte Jesus, og sånn var det. Vi så det spille seg ut på flanellografen i Getsemane, og der var Judas, som gikk hen mot fortapelsen. Jesus døde, og sto opp igjen. Nådebilletten var sikret for oss alle. Så vi stemte i: «Jeg har billetten, hvor skal du reise, jo jeg skal reise til himmel-eeen!»

Tenk om

Men hadde Judas denne billetten? Og – brukte han den? Jeg har vel ikke turt å tenke på det, ikke før nå: Tenk om han ikke gikk fortapt, likevel?

Det er skrekkelig synd på Judas. Godt oppvokst med bedehusets to utganger av livet-teologi, så har jeg – til dels bevisst, dels ubevisst – nærmest fryktet sympati med en sviker som ham. Sympati­ – da er det gjort, da er veien åpnet – da dras ­svikerlaget ned i dragsuget. Så sitter man der i evigheten sammen med Legion, Lucifer og co. Det har nærmest manifestert seg som tvangstanke: Tenk om jeg går over til fiendens side! Om så bare for et øyeblikk. Jeg hører Hallesby klinge i det fjerne i kor med andre mørkemenn og damer: «Dør du nå – ja da stuper du!»

I Matteusevangeliet går Judas og henger seg fordi han angrer så fælt. Anger er helt skrekkelig. Judas klarte ikke å leve med sin. Han ga tilbake sølvpengene og hengte seg. Tenk å svikte ikke bare sin venn, men faktisk Messias og Gudfader selv, med døden til følge.

Har vi ikke alle opplevd at det «farer en liten ­satan» (jf. Lukas) i oss selv? Enten satan er en ­demon eller en metafor?

Nye muligheter

Jeg har selv en tendens til å tilgi folk som angrer. Angrer de ikke, så gidder jeg ikke. Uten anger er det liten sjanse for at de forandrer seg til en jeg kan stole på.

Forbilde-Jesus gir folk nye sjanser. Men han tvinger vel ingen til overgivelse? Jeg tror Jesus syntes inderlig synd på Judas, inviterte ham med i herligheten i evigheten. Men det er Judas’ eget valg om han vil. Og angrer han ikke, men forholder seg beinhard, med viten og vilje – hva kan man da gjøre? Sier man etter flere sjanser nei til nåden – da sier man vel også nei til frelse?

Jeg har en indre mørkedame. Jeg er riktignok romslig med syndsbegrepet, men jeg tror nåden er veien til frelse, jeg tror på lik mulighet for alle. Men hvem kan vel Gud tvinge til himmels? «Alle skal hit. Basta?» Da tar man fra mennesket dets frie vilje, og evnen til å holdes ansvarlig for sine gjerninger. Så vel de gode, som udådene. Det stemmer ikke med mitt gudsbilde.

En siste sjanse

Jeg har skriftet, nå venter dommen: Som delvis oppegående samfunnsborger anno 2017, så dømmer man vel ingen til fortapelse? Man bærer da fanen fra Kristian Schjelderup og ser lys i alle tunneler: Nåden og kjærligheten bærer over med alt. Men – hva om man ikke vil ta imot denne ­nåden? Skal ikke det være lov?

Jeg tror og håper også på en valgmulighet i det hinsidige. En siste sjanse – er du for stolt? Eller tar du parti med det onde? Forblir i sviket?

Ingen nåde uten fortapelse – gir ikke det men­ing? Judas har nådebilletten – men vil han bruke den? Jeg håper det.

Først publisert i spalten Gjesten, Vårt Land, 1. april 2017.

3 liker  
Kommentar #51

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Du mener det ikke finnes vers i Bibelen om omhandler ilden i fortapelsen. Det finnes i virkeligheten utallige eksempler på det, bl. a i NT. Matt. 3.10, eller Matt 3,12 " men agnene skal han brenne opp med ild som aldri slokner " Mat 5,22, og 13,40 eller 18,8 "... å ha begge hender eller føtter og kastes i den evige ild, og Matt 25,41. Eller Mark 9,48 "der marken ikke dør og ilden ikke slokner". Joh. 15,16. Eller Åp 20,10

Det virker som det er vanskelig for vår forstand at mennesker som er elsket av Gud skal havne der. Men selv om Hans kjærlighet til mennesker er ubegrenset, så må vi også fra Skriften forstå at Han er hellig. Han kan ikke tillate synd inn i Himmelen. Frelsen fra synd er en gave ufortjent av nåde gitt til alle som vil ta imot. Det var en ekstrem høy pris for Jesus å betale. Mange velger dessverre bort denne gaven, som jo er en "billett" til Himmelen, og da blir man av Gud på Dommens dag dømt ifølge Hans ord. Dessverre ser det ut til at de fleste mennesker havner i fortapelsen ifølge Jesu ord i Matt 7,13 " Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og det er mange som går inn gjennom den.For trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og det er få som finner den"

1 liker  
Kommentar #52

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg tror ikke at nattverden og frelsen hører sammen. Nattverden er til minne om Jesu død på korset. Det er flere , tror jeg, som går til nattverd, som ikke er flest i henhold til Skriftens beskrivelse i eksempelvis Ef 2,8-9 " For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er en Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg". Så frelsen tar man imot som en gave. Nattverden er et minnemåltid

1 liker  
Kommentar #53

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Men selv om Hans kjærlighet til mennesker er ubegrenset, så må vi også fra Skriften forstå at Han er hellig. Han kan ikke tillate synd inn i Himmelen. Frelsen fra synd er en gave ufortjent av nåde gitt til alle som vil ta imot.

Ild og ild?  Jesus sier Han skal kaste ild på jorden.  Luk 12, 49.  Den ilden kom på pinsedagen.  Det var DHÅ som kom og overbeviste disiplene.  Se 5. Mos 4, 36 og Apgj 2, 1.

Kastes på ilden er den endelige død.  Altså ikke noe evig liv.  Det er heller ingen mulighet senere for evig liv, bortsett fra for de som ikke kjenner evangeliet og troende jøder. De sistnevnte tror jeg får en ytterligere mulighet til å si JA til Jesus i dødsriket. 

De som ikke tror er ikke renset av Jesus og kan ikke komme nær Gud uten å bli helt fortapt.

Gud kan ikke tillate synd i himmelen som du skriver.  Den som får evig liv er renset i Jesu blod og syndfrie og rettferdige for Gud.

Jesus forteller oss at Han er veien Sannheten og livet og at ingen kommer til Gud utenom troen på Han.

Gud er ild.  Det viser Gud oss, da Han viser seg for Moses i den brennende busken.  

Han ber Moses om ikke å komme for nær, fordi Moses ennå ikke er renset,  Renset blir Moses senere ved tro, slik Abraham ble rettferdig ved tro.

Det viser at de som skal komme til paradis og være nær Gud, må være renset av troen på Jesus.

Et rike i strid med seg selv, kan ikke overleve forteller Jesus oss.  Et rike - et åndelig rike som tar i mot syndere som ikke er renset - vil være et rike i strid med seg selv.

Gud vet det.  Kanskje det var slik og det som mosebøkene forteller oss.  

At synden allerede var i Guds rike - og at det førte til Adams (menneskets fall fra Gud - da Adam spiste av kunnskapens tre.  Og det samm viser da falne engler falt i satans makt.

Troen renser de som tror, slik at de er klare for det evige livet i paradis.

 

 

 

Kommentar #54

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ikke at nattverden og frelsen hører sammen.

Det jeg skrev at for å vinne seierskransen, gjelder det å opprettholde troen helt fram til målsnøret.  At å gå til nattverd at slik fungerer det kristne livet for meg.  

Jeg tror også at en blir frelst ved tro.  Det viktige er å holde troen varm, og ikke glemme Jesus.

For meg er nattverden viktig da det gjelder å holde troen varm, slik det var for de første kristne og for apostlene etter Jesu oppstandelse.

Hvorfor tror du det var viktig for disiplene og de første kristne å holde nattverd hver søndag?  Og for alle verdens kirker har det vært svært eller kolossalt viktig nå i 2000 år.  Det var jo en tragedie for de som ble utestengt fra nattverden.  Men, de kunne allikevel bli frelst ved troen på Jesus.

Det er sentralt for meg - nattverden. Slik dåpen er viktig.

Jesus innstiftet både vanndåpen og nattverdenen.   Hvorfor gjorde Jesus det?1 liker  
Kommentar #55

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
At synden allerede var i Guds rike - og at det førte til Adams (menneskets fall fra Gud - da Adam spiste av kunnskapens tre.  Og det samm viser da falne engler falt i satans makt.

Guds rike tåler ikke synd.  Det var det som var årsaken til menneskets fall fra paradis.  

Og Gud forandrer seg ikke.

Gud måtte i stedet forandre oss, og legge til rette slik at Han kunne fylle vår ånd med DHÅ.  Slik at de som tror og er døpt, blir rettferdige ved tro.  Slik at vi blir renset av Jesu blod på Golgata.  Da Gud selv sonet alle våre synder.

Gud måtte gi oss frihet til selv å velge.  Å tro eller ikke å tro.  Noe annet ville vært tvang, og tvang fører ingen til å elske tilbake.  I tillegg er tvang uforenelig med kjærligheten.

Minnet om Jesus Guds sønn hjelper oss å beholde troen.  Derfor innstiftet Gud både vanndåpen og nattverden som en del av den nye, evigvarende pakten mellom Gud og mennesket.

For å åpenbare at Han elsker alle mennesker, men tåler ikke synden.

Guds kjærlighet og omsorg for "sin slekt" mennesket, førte til at Jesus kom for å frelse "sin slekt" ved å gjøre de som tror på Han rettferdige og syndfrie på korset.  

Tenk at Han tillot mennesket å pine, torturere og til sist tillot oss å korsfeste Gud selv på et tre.  I tillegg måtte Han også overvinne dødsrikets krefter for vår skyld - ved å oppstå fra de døde.  Han tåler ikke synd i sitt rike.

Det intet vanlig menneske kunne gjøre, det kunne kun Jesus gjøre.  Han ble født med et rettferdig legeme. Han var uten synd, og på våre vegne inngikk Jesus som menneske en evig ny pakt med Gud.

Det går en rød tråd fra mosebøkene om skapelsen, til den siste boken i NT.

Gud er uforanderlig, men Gud er kjærlighet.

Skapelsen er en kjærlighetshandling fra Gud til oss mennesker.  Slik oppstandelsen og korsdøden viser en enorm kjærlighet til oss mennesker.Kommentar #56

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Takk for svar

Publisert over 4 år siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Du mener det ikke finnes vers i Bibelen om omhandler ilden i fortapelsen.

Nu skrev jeg vel ikke at det ikke finnes vers ... osv, men at jeg selv ikke har funnet frem til disse versene. Fikk et saklig svar fra PGN, der han blant annet skriver: " Bildene i bibelen er skrevet av mennesker; disse bildene er like preget av våre erfaringer og vår verden som andre bilder er, f.eks, om Gud etc. Det står f.eks. at "agnene skal brennes i en ild som aldri slukner". Det står ikke at agnene skal brenne evig. Men at ilden (!) er evig ..."

Jeg greier å følge denne tankerekken. Vi benytter jo nå til dags også symbolspråk, der ordet ild virker forsterkende, for eksempel oppildne, ildsjeler, ildfast og så videre. Ilden står for noe sterkt og "lengevarende" etter mitt ringe skjønn. Kan for mitt bare liv ikke finne at ordet agn og evig brennende døde, oppvekkede menneskekropper kan ha så mye felles. Agnene var så vidt jeg vet disse dekkende bladene, som ligger rundt kornet. De har visstnok ingen særlig verdi (kan selvsagt bli til kompostjord ...), det var kornet etter treskingen de lagret og brente derfor det de ikke utnyttet. Jeg går ut fra at den ilden de da benyttet, brente uten å slukne til innhøstingen var ferdig. 

Kommentar #57

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Det er snakk om to vidt forskjellige former for ild her. Den Hellige Ånds Ild som ble utøst på pinsedag til glede og oppbyggelse. Den andre beskrivelsen av ild er Helvetets ild som aldri slokner. En evig lidelse. Alle mennesker er skapt i Guds bilde, og vi har derfor en udødelig sjel og ånd. Vi vil alle derfor enten i evighet eksistere i Guds herlighet i Himmelen eller i evighet i fortapelsen, som ble skapt for Djevelen og hans demoner. Ikke for mennesker.  I Åpenbaringsboken står det i kap 20,10 i forbindelse med avslutningen av tusenårsriket :"Djevelen , som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, der dyret og den falske profeten er. Og de skal pines dag og natt i all evighet" Så ble Livets Bok åpnet, Dommen og i v 15 " Og hver den som ikke ble funnet i Livets Bok, ble kastet i ildsjøen"

Vi ser dessuten situasjonen til den rike mannen i Luk. 16,24  som døde " ..ropte han ut og sa:Far Abraham, miskunn deg over meg og send Lasarus, for at han kan dyppe fingertuppen sin i vann og kjøle tungen min. For jeg lider store smerter i denne flammen" Dette var Jesu egne ord, og sier noe om tilstanden de våkner opp til de som velger ikke å tro. Ja, det er tragisk, men vi har et fritt valg. Skulle vi ikke da heller velge frelsen og evigheten i Himmelen. ? Som vi får gratis ? Jeg vet hva jeg velger !

Kommentar #58

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Alle mennesker er skapt i Guds billede, som det står. Vi har derfor fått en udødelig sjel og ånd som når vår tid her er ferdig, enten kommer til å eksistere videre enten i herliggjorte kropper med Gud i Himmelen eller kropper som lider i fortapelsen,for evig . "Billetten" til Himmelen et kjøpt for oss alle, med Jesu offer på korset. Men vi må ta imot denne "billetten" for å komme til Himmelen. Den får vi gratis, ved troen på Jesus. Den setter oss fri fra synden. Uten den er dessverre destinasjonen ifølge Bibelen, fortapelsen. Vi ser jo eksempelet de Jesus selv i Lukas 16, 24 viser til den rike mannen som havner i dødsriket etter sin død" hvor han roper ut" Far Abraham (som han ser i det fjerne), miskunn deg over meg, og send Lasarus (som jo da var kommet til Paradis) for at han kan dyppe fingertuppen sin i vann og kjøle tungen min. For jeg lider stor smerte i denne flammen" Det står dessverre ikke noe om tidsbegrensninger her. Han blir værende i pine i all evighet. Lasarus i herligheten i all evighet.  Jeg tror dette ikke er billedlig, men en realitet beskrevet av Jesus selv. Det var klar tale. Det er meget viktig å forstå at tidsrommet i henholdsvis Himmelen eller fortapelsen ikke er tidsbegrenset, men evig varende. Evig glede eller evig lidelse. Er da valget vanskelig ?? Skulle vi da ikke velge denne fantastiske gaven som frelsen i Jesus er ? Da vil vi for alltid være på trygg grunn!

1 liker  
Kommentar #59

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Ikke bare i dette liv

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg vet rett og slett ikke hva som skjer med mulighet til frelse for de som dør uten å tro....Jeg undres bare om slike ting.Det er godt at vi mennesker ikke skal dømme i dette.

Denne setningen for en til å undre: "19 Har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkverdigste av alle mennesker." (Kor. 15. kap)

Kommentar #60

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
For jeg lider stor smerte i denne flammen" Det står dessverre ikke noe om tidsbegrensninger her.

Jeg deler ikke din forståelse Johannes.

 Ildsjøen - og hva skal skje ved Jesu andre komme? Hva forteller Jesus oss i Matt 25, 31-46 om dommen, om hva Guds kjærlighet er og hva nestekjærligheten har å si for de som ikke tror - på dommens dag.

Teksten gir en realistisk skildring av selve dommen. 

Det er mye å kommentere, men kan forsøke på vers 41-45.  Domsigelsen over de urettferdige.

Ilden er et utrykk for Guds vrede.  Det greske ordet for dom betyr egentlig å skille.  Det kommer fram i bildet som skiller sauene fra geitene.  Bildet er hentet fra Esek 34, 17-24, hvor Gud selv skal skille rett mellom sauene, slik at bildet av gjeterens (Jesus) og Gud selv skal skille rett mellom sauene.

Djevelen og hans engler skal havne i den evige ild, altså i Guds vrede.  Men ikke for å pine andre, men for selv å pines.

Vers 46.   Hvem er så disse de minste?  Det er viktig at det er de som ikke har fått hjelp det siktes til?  Det er fattige og nødlidende mennesker.  Velgjerninger mot disse skal lønnes av Gud.

Ordspråkene vet at velgjerninger mot de fattige skal lønnes av Gud.

Ords 14, 31/19, 17/22, 9.

I Jesu gjerning svarer dette til at Han var tolleres og synderes venn, som identifiserte seg med samfunnets utstøtte.  Han helbredet syke og innbød nettopp dem som strever og bærer tunge byrder, til å komme til Han.

Matt 10, 41-42:

Jeg kan ikke ta med alt.  Men det kan forstås slik:

Nå, før Jesu andre komme, er Han og de troende eller hans representanter, de fattige og forfulgte og avvises av mange.  Da Han kommer igjen er Han dommeren med all makt.  Det kan forstås slik at verden dømmes av de gode gjerningene.

Det bygger på den jødiske rettsoppfatningen at en utsending fullt ut representerer den som sender ham.

Domscenen forteller om Kristi storhet som dommer sammen med Hans identifikasjon med de små og hjelpeløse.  Det svarer til GTs lovprisning av Guds overveldende storhet og skapermakt sammen med Hans omsorg for svake og forgjengelige mennesker.  Jes 66, 1-2 ; Sal 145, 11-14; 146. 5-10. Det de gjør mot kristne.  Den som tar i mot dere - tar i mot meg.

Slik Jesus sier til Paulus på veien til Damaskus.   Apgj 22, 4-11.

Der Jesus spør Paulus hvorfor følger du meg - vers 7.Kommentar #61

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Relasjon versus prestasjon?

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Her henger jeg ikke med.
Om nattverden som en slags skriftegjerning må til for å "holde seg på den smale sti",blir kristen tro bygger på de prestasjonene og gjerningene vi gjør som om vi befinner oss i den gamle pakt.

Nei. Jeg tror det er stor misforståelse at Guds bud ble satt til side av Kristi offer og oppstandelse. Den gamle loven var en skolemester, den er oppfylt - og gjelder ikke lenger i den formen moseloven utgjorde, spesielt ikke etter at jødene pakket inn moseloven i regler og forordninger som minnet mer om avguderi enn hensikten var. Skulle det være slik at den gamle loven, slik Moses ga den, var unyttig, ville ingen bli frelst av de som levde før Kristi offer. Jeg minner om at hele loven og profetene bygger på de to største bud, den rene kjærligheten. Den loven ble tydeliggjort av Paulus, etter at den gamle loven ble oppfylt av Kristus - ved sitt offer. Kjærlighetsbudet virker vel slik at den som tilgir sin neste, tilgis av Gud - jevnfør Herrens bønn - Fadervår. Jeg ser ikke på det som en prestasjon, men en relasjon

Ikke skjønner jeg at noen kan holde de to største bud uten en sammenfallende relasjon til Kristus, Faderen og Den hellige ånd. Er ikke Guds kjærlighet til oss den største nådegaven? Han elsket oss først, derfor elsker vi ham - alt dette minner mer om relasjon enn prestasjon i min oppfatning.

1 liker  
Kommentar #62

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Uten kjærlighet er vi ingenting

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Nåden er uforståelig i den forstand at den er så grenseløst STOR fordi Gud gjennom Jesus IKKE lenger holder våre synder imot oss som tror og er skjult i Jesus.Faller vi ut og inn av nåden alt etter som vi makter å leve perfekt ?
Eller er ikke Jesu verk fullbrakt ?
Kan vi legge noe til det Jesus har gjort ved å prestere for å tilfredsstille Gud ?
Du mener vel ikke at du kan opparbeide deg kjærlighet fra Gud ved egne gjerninger og prestasjoner ?

Nåden er uforståelig i den forstand at den er så grenseløst STOR fordi Gud gjennom Jesus IKKE lenger holder våre synder imot oss som tror og er skjult i Jesus. > (gjennom vår omvendelse - dette firer jeg ikke på. Bibelen forklarer omvendelse flere ganger: Lukas 5. "32 jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.) 

> Nei, ikke uforståelig - for du forstår ved å si at den er grenseløst STOR. Jeg synes ikke det er mystisk eller uforståelig. Det enkle i at skapelsens Gud kom i et menneskes skikkelse, tok på seg verdens synder ved å ofre sitt liv, - bragte oppstandelse inn i vårt liv gjennom sin oppstandelse, er fullkomment perfekt og barmhjertig. I det beundrer jeg Gud og ser Hans storhet. Hva mer skal du legge i det? Om du kaller det grenseløst stort, enormt stort - eller som noen tror, ikke er sant - endrer ikke noe på sannheten i det. Den sannheten får meg til å tenke igjennom hvordan jeg lever. Jeg innser at jeg aldri kan leve i pakt med, eller tråd med Kristi eksempel uten den nåden du snakker om. For meg er DET nåden, at jeg gjennom omvendelse kan følge Kristus - hvilket er umulig uten nåden. Hvordan kan en som er frelst leve i synd - dessuten er vi alle syndere, er vi ikke? Jeg tenker på hva Bjørn Erik sa om Paulus, seierskransen lå foran ham og han jaget etter den.

Storheten i frelsen ligger vel i dette med å motta seierskransen - og da må jeg bruke dine ord, at det som venter oss ligger langt utenfor vår nåværende fatteevne.

Faller vi ut og inn av nåden alt etter som vi makter å leve perfekt ?

> Hvis du vil forklare meg hva perfekt betyr i denne sammenhengen - i detalj - vet jeg ikke hva det vil si. Kanskje du mener slik Kristus oppfordret: "vær I fullkomne som Eders Fader i himmelen er fullkommen." Den oppfordringen tåles det virkelig å meditere be over.

Eller er ikke Jesu verk fullbrakt ?

> For de som ikke følger Ham virker det ikke, ellers var det ikke nødvendig å tro - ren logikk. Hvorfor skal vi ellers kalles - til omvendelse?

Kan vi legge noe til det Jesus har gjort ved å prestere for å tilfredsstille Gud ?

> Jeg vet ikke hva det skulle være for noe mesterstykke? Men Han sier sannelig at: "12 Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som tror på mig, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør; og han skal gjøre større enn disse; for jeg går til min Fader," Johannes 14. kap  (Hvordan i all verden dette skal kunne skje har jeg en formening om, men det blir spekulasjoner.)

Du mener vel ikke at du kan opparbeide deg kjærlighet fra Gud ved egne gjerninger og prestasjoner ?

> Gud elsker oss alle like mye, og ser ikke forskjell på en eneste en av oss. Guds kjærlighet er ikke problemet, det er vår egen mangel på kjærlighet som kan være et meget alvorlig problem. Uten den er vi ingenting.

(Jeg ser at vi betrakter begrepet frelse fra to forskjellige synsvikler. Jeg ser ikke på frelse som visshet i troen på Kristus, men som å fullende løpet i likhet med Paulus - at frelsen ligger der framme. Nåde ser jeg på som de nådegaver som kommer gjennom Den hellige ånd, som gjør det mulig å følge Kristus og dermed gjennomføre løpet.)

1 liker  
Kommentar #63

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Bra

Publisert over 4 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.
De vil ikke ta i mot troen. Åpenbart eller feigt snakker de andre etter munnen uten å stå for noe selv. Måltidet og korsfestelsen er som samfunnet ellers. De rundt bordet kan være utvalgt, men det betyr ikke at de har forstått alvoret. Å være med Gud i paradis krever tillit.

Bra knappen trykket - spesielt ordet tillit er en nøkkel - oppfatter jeg.

1 liker  
Kommentar #64

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

OK.

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
(Jeg ser at vi betrakter begrepet frelse fra to forskjellige synsvikler. Jeg ser ikke på frelse som visshet i troen på Kristus, men som å fullende løpet i likhet med Paulus - at frelsen ligger der framme. Nåde ser jeg på som de nådegaver som kommer gjennom Den hellige ånd, som gjør det mulig å følge Kristus og dermed gjennomføre løpet.)

Men da blir kristenlivet et strev og mas uten trygg hvile om vi ikke kan stole på at det Jesus gjorde holder.
Alt er BARE nåde hele veien.
Uten den kan vi glemme alt.Vårt strev legger ikke til et døyt.
Jesus sa vitterlig: DET ER FULLBRAKT.

Kommentar #65

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Et tips.

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
> Gud elsker oss alle like mye,

Jeg har hørt på mange taler som ligger på Amazing Grace sin facebokside av Lars Kraggerud.
Anbefales å høre på.

Kommentar #66

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Kan bibelen bli sannere enn den er?

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Men da blir kristenlivet et strev og mas uten trygg hvile om vi ikke kan stole på at det Jesus gjorde holder.
Alt er BARE nåde hele veien.
Uten den kan vi glemme alt.Vårt strev legger ikke til et døyt.
Jesus sa vitterlig: DET ER FULLBRAKT.

Leser vi samme bibel? Jeg lurer på når du skal forstå det jeg sier. Det er nettopp den trygge hvile i Kristus som gjør strevet verd.


1 liker  
Kommentar #67

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

ok

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg har hørt på mange taler som ligger på Amazing Grace sin facebokside av Lars Kraggerud.
Anbefales å høre på.

Er ikke på facebook, fant ham på You Tube, hvilken tale referer du til?

Kommentar #68

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Dette tror jeg ord for ord

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Hva gjør synden med oss om vi ikke får tilgivelse og ikke går til nattverd?  Om vi ikke lever det kristne livet?  Synden fører oss til slutt vekk fra troen.

Troen på Jesus Kristus, og da er vi ikke lenger del av Hans rettferdige legeme.  Da er vi ikke lenger del i det rettferdige legemet som gir oss evig liv i paradis.  

Jesus frelser de Han vil, men pakten om frelse gjelder tro og at de som tror blir del av Jesu legeme. Jesus forteller om den gjerning vi må gjøre,

Tro på Han som Gud har sendt.

Joh, 5, 28-29

Det er slik jeg oppfatter det, Bjørn Erik - ord for ord.

Kommentar #69

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ida Marie Haugen Gilbert. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror og håper også på en valgmulighet i det hinsidige. En siste sjanse –

Nej, det blir ingen valmöjlighet härefter (hinsidige) och det blir ingen sista chans (sjanse), ........ och det finns ingen första chans heller! Allt detta är människoläror (läs, det andliga Babylons läror) som gör Jesu försoningsverk obetydligt, ("insignificant")

Lika lite som vi själva bestämmer vår födelsedag in i Adams-släktet, lika lite bestämmer vi själva den nya födelsens dag, som är en ny skapelse i Kristus.  Jakob visste detta när han skrev; "Efter sitt eget beslut födde han oss till liv genom sanningens ord, för att vi skulle var en förstling av de varelser han har skapat." 

Vi som har kommit till tro på Jesus under den nuvarande tidsåldern, vi är lemmar i Kristi kropp, vi är endast en liten förstlingsfrukt till honom. En ny skörd kommer under nästa tidsålder, Guds rike på jorden, den skörden är Kristi brud; "Och jag såg den heliga staden, ett nytt Jerusalem, komma ned från himmelen, från Gud, färdigsmyckad såsom en brud, som är prydd för sin brudgum." Upp. 21:2.

Därefter, i tidens fullbordan, begynner den verkligt stora skörden, en skörd, en fångst så stor att näten ännu en gång skall gå sönder. Denna skörd förutsade Jesus bildligt genom fiskafänget, "Och när de hade gjort så, fingo de en stor hop fiskar i sina nät; och näten gingo sönder." Luk. 5:6. Det är inte stora fiskafängen som är Herrens verkligt stora gärningar, det är stora människofångster, dessa kommer inte under den nuvarande tidsåldern och ej heller under nästa, men därefter.  

Detta visste Paulus när han skrev; "Och denna nåd har han i överflödande mått låtit komma oss till del, med all vishet och allt förstånd, i det att han för oss har kungjort sin viljas hemlighet, enligt det beslut, som han efter sitt behag hade fattat inom sig själv, om en ordning, som i tidernas fullbordan skulle komma till stånd, det beslutet, att i Kristus sammanfatta allt som finnes i himmelen och på jorden."   Ef. 1:8-10

Nej, Gud utelämnar inte sin skapelses krona (människan) till egna valmöjligheter och allra minst utelämnar han människan åt chans. Ingen jordisk fader utelämnar sina omyndiga barn åt chans, det vore ansvarslöst, så gör ej heller vår himmelske Fader det, ty allt vad sann fader på jorden heter har sitt namn från Gud vår Fader, se Ef. 3:14-15.  

Paulus fick erfara detta mer än någon annan. Där, på Damaskusvägen, så var det inte Paulus som gjorde ett val, där på Damaskusvägen så var det inte Paulus som fick en chans, där på Damaskusvägen så var det Guds vilja och ingen annans vilja, som födde denna våldsverkare till oförgängligt liv. Så är det inte vi själva som bestämmer när vi vill komma till Gud, det är inte vi som väljer Jesus, det är från början till slut, Guds verk och Guds nåd och inget annat. 

"Ty i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig, genom Jesus Kristus, efter sin viljas behag."  Ef. 1:5


 

Kommentar #70

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg forstår hvor du vil hen, men jeg velger å tro det som står slik det står, ikke bare der men flere steder i evangeliene der Jesus skildrer, med egne ord hva som skjer med de som velger å ikke tro. Det er ikke lystelig lesning , nei, men en advarsel fra han. Hadde han ikke ment det han sa hadde han ikke sagt det. Det har også i vår tid, helt uavhengig av dette, vist seg at mange som har opplevd såkallt klinisk død, men er blitt reddet tilbake til livet før hjernen er død, at de som var ufrelste klart så ildsjøen og hørte skrikene. Ja, det er ufattelig, men jeg tror på Bibelens berettelser om dette, at utfallet for de som ikke tror blir en evig tragedie . Forkynnelsen må klart vise til livets to utganger. Bibelen stadfester dette i flere sammenhenger

1 liker  
Kommentar #71

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det er mye.

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Er ikke på facebook, fant ham på You Tube, hvilken tale referer du til?

Men du kan jo begynne med "Teologi for dummies" 1 og 2...
Det er mye annet veldig interessant som omhandler det meste.

Kommentar #72

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene

Publisert over 4 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Jesus innstiftet både vanndåpen og nattverdenen.   Hvorfor gjorde Jesus det?

Fordi disse sakramenter minner oss på Herren, Hans sonoffer, Hans blod og Hans legeme. Så har vi da fødselen på ny, av vann i dåpen og av blod i offeret (blod og vann kom ut av Hans legeme) og av smerten og lidelsen, hvoretter Han setter oss med seg på sin trone, som Han har seiret og satt seg med sin Far på Hans trone - om vi også seirer. 

Skal dette skje må vi lytte til Ham, åpne døren og holde nattverd,  Ham med oss og oss med Ham.

I dette finner vi hvile, å underordne oss efter Hans bud. Dåpen er et bud, og nattverden er et bud, alt dette i kjærlighet - som også er et bud. Personlig finner jeg dette enkelt og lettforståelig. Jeg trenger ikke å tolke det, bare være lydig til min Herre og Mester, ha full tillit til Ham, stole på Ham, tro på Ham og derved leve i et fullkomment håp - i Ham.

Jeg ser ingen grunn til å protestere på disse bud, da de er så enkle at en dåre kan forstå det. Dermed kan alle samles i Kristus, enten du er verdens klokeste og beste menneske, eller du er som meg - en synder som trenger tilgivelse.

Hvis vi og skal seire, hva er det i oss som taper og hva er det i oss vi vinner - hva seirer vi over? For når jeg leser skriften, får ingen meg til å amputere det som står der, etter eget forgodtbefinnende. Så hva er min og din seier?

Johannes Åpenb. 3. kap.

19 Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg; vær derfor nidkjær og omvend dig! 20 Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med mig. 21 Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med mig på min trone, likesom jeg og har seiret og satt mig med min Fader på hans trone. 22 Den som har øre, han høre hvad Ånden sier til menighetene!"

Det står ingen steder i bibelen: "stryk det som ikke passer!"

1 liker  
Kommentar #73

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
I dette finner vi hvile, å underordne oss efter Hans bud. Dåpen er et bud, og nattverden er et bud, alt dette i kjærlighet - som også er et bud. Personlig finner jeg dette enkelt og lettforståelig. Jeg trenger ikke å tolke det, bare være lydig til min Herre og Mester, ha full tillit til Ham, stole på Ham, tro på Ham og derved leve i et fullkomment håp - i Ham.

Hele kommentaren er bare gode ord.  

Herlig å lese Tore. 

 Ordene  varmer godt i hjertet - i ånden.  

Godsaker å hvile i.  Tusen, tusen  takk for gode ord!

1 liker  
Kommentar #74

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

:)

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Men du kan jo begynne med "Teologi for dummies" 1 og 2...
Det er mye annet veldig interessant som omhandler det meste.

Morsom tittel - skal bruke tid på det :)

1 liker  
Kommentar #75

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Det at Jesus kun frelser den han vil stemmer ikke med 2. Peter 3,9 "Herren er ikke sen med løftet, slik noen regner det som senhet. Men han er tålmodig med oss, siden Han ikke vil at noen skal gå fortapt, men alle skal komme til omvendelse" Vi vet at Jesus elsker alle mennesker. Han vil at ALLE skal bli frelst. Han har tilveiebragt frelsen for alle mennesker og gjør ikke forskjell på folk. Han gir tilbudet til absolutt alle, men vi vet at ikke alle tar imot frelsestilbudet, selv om alle mennesker er inkludert. Han døde ikke kun for noen mennesker, men for hele menneskeheten og tok bort skyldbrevet mot oss. Om noen forherder seg er ikke Hans skyld. Han gir oss friheten å velge

Kommentar #76

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Forstår ikke helt

Publisert over 4 år siden
Johannes Taranger. Gå til den siterte teksten.
Det at Jesus kun frelser den han vil stemmer ikke med 2. Peter 3,9 "Herren er ikke sen med løftet, slik noen regner det som senhet. Men han er tålmodig med oss, siden Han ikke vil at noen skal gå fortapt, men alle skal komme til omvendelse" Vi vet at Jesus elsker alle mennesker. Han vil at ALLE skal bli frelst. Han har tilveiebragt frelsen for alle mennesker og gjør ikke forskjell på folk. Han gir tilbudet til absolutt alle, men vi vet at ikke alle tar imot frelsestilbudet, selv om alle mennesker er inkludert. Han døde ikke kun for noen mennesker, men for hele menneskeheten og tok bort skyldbrevet mot oss. Om noen forherder seg er ikke Hans skyld. Han gir oss friheten å velge

Jeg forstår ikke helt hvordan du uttrykker deg med setningen: "Det at Jesus kun frelser den Han vil stemmer ikke."

Hans vilje er å frelse alle, men ikke alle vil ta i mot. Så frelsen er for alle, som vil ta i mot, men så diskuteres det hva det vil si å ta i mot. Noen mener at tro er nok, men legger ulik mening i begrepet tro. For meg er tro det samme som å følge Herren - hvilket jeg gir uttrykk for. Følge Herren skjer gjennom de bud Han har gitt, at vi lever etter disse.

1 liker  
Kommentar #77

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Hvor vanskelig skal det gjøres ?

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Så frelsen er for alle, som vil ta i mot, men så diskuteres det hva det vil si å ta i mot. Noen mener at tro er nok, men legger ulik mening i begrepet tro. For meg er tro det samme som å følge Herren - hvilket jeg gir uttrykk for. Følge Herren skjer gjennom de bud Han har gitt, at vi lever etter disse.

Med denne holdningen til mennesker har Gud bare gitt nåde til dem som makter å prestere godt nok til å tilfredsstille budene og lovens krav.
Da faller man ut og inn av nåden alt ettersom hvor sterk man er til holde budene.
Hvilke bud har Gud gitt som vi skal leve etter for å tilfredsstille Gud ?

Tror du det er mulig å tilfredsstille Gud med gjerninger ?
Er vi ikke enig om at loven ikke frelser men slår ihjel ?

Kommentar #78

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Tid til ikke å synde mer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Med denne holdningen til mennesker har Gud bare gitt nåde til dem som makter å prestere godt nok til å tilfredsstille budene og lovens krav.
Da faller man ut og inn av nåden alt ettersom hvor sterk man er til holde budene.
Hvilke bud har Gud gitt som vi skal leve etter for å tilfredsstille Gud ?

Tror du det er mulig å tilfredsstille Gud med gjerninger ?
Er vi ikke enig om at loven ikke frelser men slår ihjel ?

Guds nåde er gitt en gang for alle, Han tar den ikke tilbake, men bare de som bruker den vil eie den.

Vi kan aldri tilfredsstille Gud, fordi Han er fullkommen i seg selv - der kan ikke vi hverken legge til eller trekke noe fra. Det vi kan er å leve opp til frelsens velsignelser ved å holde budene. Vil vi ikke det så må vi greie oss uten frelsen - enklere kan det ikke bli! Eller sagt på en annen måte, det er da det begynner å bli vanskelig dette livet. Det er da konflikter, motsetninger og strid dominerer oss mennesker. 

Det er ikke mulig å synde uten en lov å synde mot. Herren maner oss til omvendelse ved å slutte og synde og leve rettferdig. Urettferdig livsførsel er ikke antagelig for Gud. Det har det aldri vært og det kommer det aldri til å bli. Hvis så var tilfelle, ville Gud vært ond. I og med at jeg fremdeles synder, gjennom glemsomhet eller utilstrekkelighet, minner min samvittighet meg på at jeg skal omvende meg. Min samvittighet er gitt meg av Gud som en del av nåden, så jeg kan vite hva som er rett og galt. Den arven ligger nedfelt i oss som Evas og Adams barn. 

Dette er en læringsfase i livets skole. Eller rettere sagt, dette er en læringsfase i det evige livets skole. Det koster anstrengelse som på alle områder i livet. Åndelig utvikling skjer ikke uten motstand, heller ingen annen utvikling. En del av nåden er tiden vi har fått til å omvende oss på, ellers ville det vært slik at det minste lille feilgrep ville bli straffet i samme sekund vi tenkte i den retningen. Da ville enhver læring opphøre.


1 liker  
Kommentar #79

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Hele kapittelet

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Denne setningen for en til å undre: "19 Har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkverdigste av alle mennesker." (Kor. 15. kap)

viser en ettertenksom mann i tanker om tvil og tro. Versene før dette 16. For dersom de døde ikke oppstår, da er heller ikke Kristus opstanden. 17. men er Kristus ikke opstanden, da er eders tro unyttig ... 18. da er altså også de fortapt som er hensovet i Kristus. setter dette på spissen. Hver slags sæd i hvert sitt legeme tales det om senere, og dette får meg til å tenke på et evig liv som noe man trenger sæd for å spre videre.

Kommentar #80

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Skjønte du noe av det Kraggerud sier ?

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Guds nåde er gitt en gang for alle, Han tar den ikke tilbake, men bare de som bruker den vil eie den.

Vi kan aldri tilfredsstille Gud, fordi Han er fullkommen i seg selv - der kan ikke vi hverken legge til eller trekke noe fra. Det vi kan er å leve opp til frelsens velsignelser ved å holde budene. Vil vi ikke det så må vi greie oss uten frelsen - enklere kan det ikke bli! Eller sagt på en annen måte, det er da det begynner å bli vanskelig dette livet. Det er da konflikter, motsetninger og strid dominerer oss mennesker. 

Det er ikke mulig å synde uten en lov å synde mot. Herren maner oss til omvendelse ved å slutte og synde og leve rettferdig. Urettferdig livsførsel er ikke antagelig for Gud. Det har det aldri vært og det kommer det aldri til å bli. Hvis så var tilfelle, ville Gud vært ond. I og med at jeg fremdeles synder, gjennom glemsomhet eller utilstrekkelighet, minner min samvittighet meg på at jeg skal omvende meg. Min samvittighet er gitt meg av Gud som en del av nåden, så jeg kan vite hva som er rett og galt. Den arven ligger nedfelt i oss som Evas og Adams barn. 

Dette er en læringsfase i livets skole. Eller rettere sagt, dette er en læringsfase i det evige livets skole. Det koster anstrengelse som på alle områder i livet. Åndelig utvikling skjer ikke uten motstand, heller ingen annen utvikling. En del av nåden er tiden vi har fått til å omvende oss på, ellers ville det vært slik at det minste lille feilgrep ville bli straffet i samme sekund vi tenkte i den retningen. Da ville enhver læring opphøre.

Hvilke bud snakker du om som må holdes som en betingelse for å få frelsen ?
Så Gud belønner oss ETTER at vi har gjort oss fortjent til å bli frelst ??

Går det an å prestere til frelse tror du ?
Er det ikke DHÅ i en gjenfødt menneskes ånd som snakker til oss når vi er i ferd med gå vill ?
Samvittighet...som vi har i sjelen, har alle mennesker uavhengig av tro,og den kan strekkes dit man vil alt etter som....
Noe annet er talsmannen DHÅ som alle gjenfødte har fått i gave fra Gud.
Hvor lang er den tiden vi har "til å omvende oss på" der nåden gjelder ?

Og etter den tidens utløp kommer hammeren fra Gud med straffen ?Kommentar #81

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Forenkle prosessen tenker jeg

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Hvilke bud snakker du om som må holdes som en betingelse for å få frelsen ?

Jeg vil heller spørre deg, hvilke bud behøver vi å ikke ta hensyn til?

(Det vil ta tid før jeg får hørt på Kraggerud.)

Kommentar #82

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

For å ta imot frelse ?

Publisert over 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil heller spørre deg, hvilke bud behøver vi å ikke ta hensyn til?

Overhode ingen !
Mener og tror du at Jesus har lagt masse prestasjonshindringer foran korset ?

Om et menneske som har gjort all verdens gæernt roper til Jesus sekundet før han dør,er han frelst.
Eller tror du at Jesus forventer en slags forbedringsperiode før man kan søke frelse ?
Menneskers tanker blir for loviske når det handler om nådens evangelium.

Kommentar #83

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Klarsyn om evighetsfrågan!

Publisert over 4 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Du skrekk og du gru Publisert 7 dager siden

Vi skriver år 2017 og disse selvmotsigelsene som overskrider enhver dimensjonsangivelse, forkynnes fremdeles i vilden sky. Smak til eksempel litt på kommentar #2.

Jeg protesterte kraftig hjemme, på skolen og på søndagskolen. Når du blir voksen gutten min vil du forstå dette, var svaret jeg fikk.

Om jag har förstått rätt så är, du, Robin Tande, ateist. (rätta mig om jag har fel). Det mycket märkliga i detta sammanhang är att du, som ateist, är mer andligt klarsynt vad gäller evighetsfrågan och tillvaron efter döden, än vad majoriteten av den kristna fundamentalistiska menigheten är. Jag är troende kristen, men jag ger dej helt rätt i dina ord; "..... disse selvmotsigelsene som överskrider enhver dimensjonsangivelse, ....."  (nu vet jag inte vad dimensjonsangivelse betyder, men jag kan ana det)

Den klarsynthet du har fått vad gäller evighetsfrågan behöver du inte visa någon hänsynsfull tystnad med. Behåll den och tacka Gud för att han har givit dig den. Jag skulle även önska att Gud öppnade dina ögon till att se att allt vad fader heter på jorden, har sitt namn från vår Fader i himmelen och att han får bli din Fader.

 Ef. 3:14-15. Herren välsigne dej!

Kommentar #84

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Billig nåde

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.

Mener og tror du at Jesus har lagt masse prestasjonshindringer foran korset ?

Om et menneske som har gjort all verdens gæernt roper til Jesus sekundet før han dør,er han frelst.
Eller tror du at Jesus forventer en slags forbedringsperiode før man kan søke frelse ?
Menneskers tanker blir for loviske når det handler om nådens evangelium.

Jeg lar Hafstad svare for meg:

Nåde og sannhet

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere