Per Steinar Runde

229

VD - debattforum utan debatt

Når Vårt Land i hovudsak vil promotere seg sjølv og sine synspunkt, forsvinn alternative røyster og debatten tek slutt. Ei tilleggsforklaring på fråfallet kan vere at forandringane i layouten har vore så store at folk ikkje kjenner seg att på sida.

Publisert: 29. mar 2017

Lenge trudde eg Vårt Land ønskte eit forum for samfunns- og kulturdebatt, der folk kunne delta på lik linje. Men for kvar omlegging som har blitt gjort, har avisa stramma grepet og gitt sine eigne journalistar, redaktørar, leiarskribentar og faste spaltistar meir plass, til dei no dominerer mest heilt. Dette er personar som er travelt opptekne og i liten grad har tid til å svare på motinnlegg. Derfor er det også nokså nyttelaust å kommentere innlegga deira. På framsida i kveld står m.a. artiklar av følgjande i denne gruppa; tal på kommentarar oppgitt i parentes: Mathisen (1), Gjøsund (1), Jordheim (1), Aalborg (2), Andresen (0), Jøssang (1).

Men mange innlegg skrivne av andre ser heller ikkje ut til å interessere, inspirere eller provosere til å delta i nokon debatt. På framsida har m.a. desse fått plass: Ruset (0), Linstad (0), Hamrin (1), Fjerdingen (0), Nilsen (1), Watti (0), Fretheim (0), Martinsen (0).

Unntaka er Bratsberg (15), Thomassen (11), Sandsmark (8) og Olsen (77). Årsaka er truleg at dei skriv om slikt som er meir kontroversielt eller aktuelt, høvesvis sambuarskap hos teologar, transseksuelle, Sidsel Wold eller terror.

Gjennomgåande er det også nokre få som skriv svært mange kommentarar, same kva diskusjonen dreiar seg om. Somme er sikkert svært kunnskapsrike, og andre trur kanskje dette om seg sjølve.

Den nye plattforma for VD kan også vere ei årsak til at mange har falle av lasset. Søkjefunksjonen er betre, men det visuelle inntrykket er svært blast og lite inspirerande. For mykje forandring skapar framandgjering. Ikkje utan grunn heiter det på engelsk "never change a winning team".

Litt meir fargar og mindre dominans av personar som ikkje har tid eller lyst til å delta i debatt, ville vore eit første steg for å vekkje VD til live igjen som eit godt debattforum.

 

 

41 liker  
Kommentar #51

Petter Olsen

58 innlegg  144 kommentarer

Om å holde seg til saken

Publisert nesten 5 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Unntaka er Bratsberg (15), Thomassen (11), Sandsmark (8) og Olsen (77). Årsaka er truleg at dei skriv om slikt som er meir kontroversielt eller aktuelt, høvesvis sambuarskap hos teologar, transseksuelle, Sidsel Wold eller terror.

Interessant fra Per Steinar Runde og artig å bli trukket fram som forfatter av et innlegg som, i alle fall tilsynelatende - skapte mye debatt.

I mitt siste innlegg utfordret jeg Vårt Land direkte - ettersom jeg kommenterte en lederartikkel - men har til dags dato ikke fått respons fra noen av Vårt Lands meningsbærere. Det bidrar i alle fall ikke til debatt.

Jeg setter generelt pris på at mine innlegg blir kommentert og setter min ære i å svare etter beste evne. I dette siste tilfellet mener jeg nok at kommentarene fra første stund ikke handlet om det jeg skrev om (mulige tiltak mot terror), men i stedet var opptatt av Koranen og islam (som jeg ikke hadde skrevet om). Når de som kommenterer, setter sin egen dagsorden i tråden, bidrar det egentlig heller ikke til debatt.  

7 liker  
Kommentar #52

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Når STOLTHET trumfer logikk!

Publisert nesten 5 år siden

Kan så mister Bastrup fortelle HVORFOR det var et slikt fremskritt at Ulrichsen sjekket vd-reglementet? Bastrup fremsatte en feilaktig påstand, - som da Ulrichsen gikk i rette, ved å dokumentere hva reglementet sier! 


DERSOM Bastrup hadde lagt seg i støvet og BEKLAGET sin feilaktige påstand ville en kunne konkludere med et slags fremskritt, - men stoltheten er tydeligvis for stor. 

Denne stoltheten samsvarer forøvrig godt med hva sosialpsykologene Morton Deutsch og Harold B.Gerard fant i sitt eksperiment fra 1955 "A study of normative and informational social influences upon individual judgement".

Bastrup er tydeligvis godt innforstått med at angrep er det beste forsvar når han istedet for en beklagelse, fortsetter med sitt usle frontalangrep på Ulrichsen med hersketekniske, løgnaktige, påstander om en mulighet for doktorgrad i kverulering (kommentar nr.30!) 


Ulrichsen er professor, - noe det ikke er vanskelig å forstå! 

Bastrup er derimot ikke professor. Dette er heller ikke vanskelig å forstå.


4 liker  
Kommentar #53

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Er det noe som indikerer at Geita kan tenke?

Publisert nesten 5 år siden

Er det ikke ganske så enkelt å lytte til geita, - og så gi en logisk tilbakemelding utifra hva geita skriver? Dersom geita kan skrive, og ytre seg fornuftig, logisk og reflektert, så er det vel en indikator på at geita bør tas på alvor!

Når en ser hvor alvorlig du Kristiansen tar "vd-politi-rollen", - så kan en selvfølgelig forstå at du ønsker å breke, - men bør en ikke ta alle debattanter på alvor - utifra hva de skriver?

Er det utseende som teller, eller hvilke kunnskaper som ligger på innsiden av geita, eller noen av de andre "dyrene i arken"?

7 liker  
Kommentar #54

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Er det ikke ganske så enkelt å lytte til geita, - og så gi en logisk tilbakemelding utifra hva geita skriver? Dersom geita kan skrive, og ytre seg fornuftig, logisk og reflektert, så er det vel en indikator på at geita bør tas på alvor!

Jeg har etterhvert forstått at jeg en gang for ca fire år siden ga ditt selvbilde et ulivssår. Etter den tid har du ikke klart å reise deg og se deg selv i speilet. Sannsynligvis er dette en overfortolkning fra min side. Du lever nok godt med deg selv, selv om offerrollen også gir kos. Jeg var ikke bevisst at jeg skadet deg dødelig, og leser det heller ikke slik i dag, men forstår at du ønsker å oppfatte og holde fast på det slik. 

Jeg er ingen geitehvisker. Hvis du derimot gjør et valg på at du er egnet til det skal jeg støtte deg på det for å gjenopprette i det minste en del av skaden jeg måtte ha forøvet på ditt velvære. For å være ærlig er jeg skeptisk til at jeg klarer å utgjøre noen forskjell på det holdet, men vil ikke avvise at det går an å hviske til geiter. Da kan du i det minste gå inn i historien som den første som klarte å lære en geit å skrive på tastatur. Jeg kan i tillegg love deg at jeg ikke skal ta noe av æren eller glansen fra ditt verk. Du fortjener sannelig en oppreisning for den tort og svie du har lidd, og det minste jeg kan gjøre for å bøte på min brøde er å stille skyve deg frem til seier, selv om bare Gud vet hvordan jeg skal få det til. 

Da håper jeg at du de neste fire år finner noen interessante saker å skrive om innimellom videreførelsen av skrivekunsten. 

4 liker  
Kommentar #55

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Flaut at noen får holde på slik.

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har etterhvert forstått at jeg en gang for ca fire år siden ga ditt selvbilde et ulivssår. Etter den tid har du ikke klart å reise deg og se deg selv i speilet. Sannsynligvis er dette en overfortolkning fra min side. Du lever nok godt med deg selv, selv om offerrollen også gir kos. Jeg var ikke bevisst at jeg skadet deg dødelig, og leser det heller ikke slik i dag, men forstår at du ønsker å oppfatte og holde fast på det slik. 

En typisk uttalelse fra deg Njål som ikke passer her på Vd. 

Flaut at noen får holde på slik.

14 liker  
Kommentar #56

Knut Ivar Heggem

4 innlegg  360 kommentarer

De kalles for..

Publisert nesten 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Flaut at noen får holde på slik.

..forumtroll. Dessverre lite å gjøre med det Bye-Pedersen.

8 liker  
Kommentar #57

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
En typisk uttalelse fra deg Njål som ikke passer her på Vd. 

Vel, av og til må man bare gripe dypt i posen for ydmykhet og vise seg som en verdig taper. 

2 liker  
Kommentar #58

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Geitehvisker?

Publisert nesten 5 år siden


Så Kristiansen: Hvilken relevant saksinformasjon prøver du å illustrere med din kommentar#45 om geiteprofilen?

Når du undres over om du skal bræke eller svare sivilisert så antyder dette egenskaper som geitehvisker, til tross for at du benekter dette i din kommentar#54.

Dersom Kristiansen ikke hadde hatt så innmari dårlig tid (for å skulle nå 20.000 kommentarer før sommeren?), - og prøvd å forstå min tilbakemelding #53, så ville Kristiansen muligens oppdaget at jeg forutsatte rasjonell argumentasjon fra geiteprofilen.

Det vil si at jeg tok din "geiteball", og returnerte den med diverse krav til "geita" om utøvelse av skriftlig, logisk, fornuftig argumentasjon…….!!!!

Etter hva jeg forstår så ønskes det at alle skal bidra med sine kunnskaper. Derfor burde ingen ha noen slags issue med å analysere profilene til motdebattanter her inne på vd, - for utsortering til ikke-kommentar-boksen. Debattinnlegg og kommentarer bør besvares utifra SAK, - OG ikke all annen non-info som diverse ikke-debattanter har lagt sin elsk på! 

Alle disse ødeleggende ikke-kommentarene ødelegger for debatten ved at de skaper en endeløs lang vd-krangel. 

Vd-redaksjonen kunne med letthet ha avslørt synderne, ved ansettelse av en erfaren jurist til å ettergå debattlogikken. 

En av grunnene til at mr.Kristiansen tilhører høyantallskommentariatet, er så absolutt ikke substansen i kommentarene. Det holder og titte på kommentar#45 og forstå at denne ikke-kommentaren har x-tusen historiske "genvarianter". 


7 liker  
Kommentar #59

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Omtale

Publisert nesten 5 år siden

Hei! Vil bare informere om at det henvises til debatten her og spesifikt til din kommentar i et innlegg paa debatt1.no. Flere i denne traaden nevnes. Saa har jeg sagt det, da dere jo har tilsvarsrett. 

Innlegget starter slik: "Jarl Henning Ulirchen er professor i NT. Han spør Njål Kristiansen, Ole Rune Ekeland Bastrup, og andre, hvilken kompetanse de har."

http://debatt1.no/de-tuller-pa-verdidebatt/

1 liker  
Kommentar #60

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.
Han spør Njål Kristiansen, Ole Rune Ekeland Bastrup, og andre, hvilken kompetanse de har."

Siden jeg ikke har kompetanse til å svare her på VD kan jeg ikke se at jeg er bedre egnet til å svare på andre blogger. 

4 liker  
Kommentar #61

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

haha :)

1 liker  
Kommentar #62

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

De ler De fru Hoen, men jeg vet at hos den eliten som skriver der blir jeg blott en katt blandt hermelinere. 

4 liker  
Kommentar #63

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Grovt overtramp.

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har etterhvert forstått at jeg en gang for ca fire år siden ga ditt selvbilde et ulivssår. Etter den tid har du ikke klart å reise deg og se deg selv i speilet. Sannsynligvis er dette en overfortolkning fra min side. Du lever nok godt med deg selv, selv om offerrollen også gir kos. Jeg var ikke bevisst at jeg skadet deg dødelig, og leser det heller ikke slik i dag, men forstår at du ønsker å oppfatte og holde fast på det slik. 

Som vi har erfart her på VD,finnes det grenser for hva man kan skrive før man får advarsel fra moderator.
Jeg må bare spørre : Er Kristiansen en slags maskot som får si hva han vil uten reaksjoner ??

8 liker  
Kommentar #64

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Som vi har erfart her på VD,finnes det grenser for hva man kan skrive før man får advarsel fra moderator.

Siden dette er en metadebatt på linje med hjemlige diskusjoner om hvem som skal re senger eller ta oppvasken, henstilte jeg til redaktøren at han måtte utvise den største tålmodighet og la takhøyden være så høy som himmelen. Hva han gjør med henstillingen er ikke min sak.

Samtidig er det mange andre tråder her hvor du kan få vise dine evner, Holt. Der kan du skrive og heve trådene fra de stadige lavmål, korrigere det grove overtramp  og løfte debatten til hittil ukjente høyder. Vi kan ikke få fortiden riktig og bør heller satse på å få fremtiden til å henge sånn passelig sammen ved å ta lærdom av fortiden og skjerpe oss for fremtiden. 

3 liker  
Kommentar #65

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Sjakk og logikk

Publisert nesten 5 år siden

Logisk tenkning, - og mangel på sådan.


Dette var interessant informasjon om Ulrichsen, Elisabeth Hoen!


Når en vet at en av de viktige evnene til en dyktig sjakkspiller er evnen til logisk tenkning og strategi, - så er det så absolutt veldig interessant å få høre at Ulrichsen flere ganger har blitt norgesmester som senior i sjakk.

"Han deltok også på det norske laget under sjakk-OL i Nice i 1974 og scoret 8,5/12 på sitt bord."

kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Jarl_Henning_Ulrichsen


Ulrichsen kunne med andre ord hatt mulighet for å øke sin status som "logiker", - dersom dette hadde vært inkludert i hans profil.

Dette hadde også vært helt OK!

Når han lar være å gjøre dette, så demonstrerer han her en stor evne til ydmykhet - noe som en har vanskelig for å tro at er spesielt fremtredende hos Bastrup og Kristiansen, - for å si det forsiktig!

4 liker  
Kommentar #66

Ole Mads Gjervoldstad

6 innlegg  44 kommentarer

Klage

Publisert nesten 5 år siden

hvorfor klage på de som ikke deltar, delta konstruktivt og si det du vil si, så finner man fort ut om det er relevant, verdt å kommentere eller la vær.

2 liker  
Kommentar #67

Torbjørn Greipsland

126 innlegg  177 kommentarer

Setter ballen i gang - og springer hjem

Publisert nesten 5 år siden

Meningsutvekslingen om VD har vært interessant. Det er flere som etterlyser at trådstarter følger opp med kommentar. Det har veldig ofte uteblitt.

 Emil André Erstad kom med sterk kritikk av Oslo Symposium, et innlegg jeg synes er ganske haltende.  Flere kommenterte det, jeg stilte spørsmål hvorfor han f. eks. ikke kritiserte også den politiske organisasjonen Kristne Arbeidere. Men intet svar.

Heller ikke har han kommentert Kristin Clemet, som i en meget solid artikkel i en annen tråd tok opp kritikken av Oslo Symposium.

Når ikke en trådstarter svarer, blir debatten mangelfull. Samtidig er det bare å konstatere at noen ganger kommer det kommentarer som er så på siden at det ingen hensikt har å svare.

Vårt Land skrev under Fakta og tillit følgende: «Sjekking av fakta er viktig for tilliten. Men det er ikke nok. Vi må være bevisste om våre holdninger og vårt ståsted og være villige til åpen samtale om det. Et falskt nøytralitetsideal kan være med på å svekke tilliten.»

Jeg kommenterte: «Bevisst på ståsted, men ikke bare det, også åpen samtale om det. Det må vel bety at avisen vil orientere leserne om ståsted i ulike saker fordi et falskt nøytralitetsideal kan være med å svekke tilliten? Og standpunkt tas klarest på lederplass.

Men jeg har ikke registrert det er gjort i to viktige saker. Det ene er vedtaket på Kirkemøtet i Den norske kirke om ny ekteskapslov.

Det andre er hvilken regjering Vårt Land ønsker etter valget. Det går vel knapt en uke uten at avisen har hatt flere og store oppslag som klart heller i retning av at avisen gjerne så at KrF samarbeideidet med Arbeiderpartiet og fordelene med det, mens de negative sidene ved å støtte en regjering der FrP er med, fremheves. Det er helt greit om avisen mener det, og det vil være i samsvar med det inntrykk man får fra intervjuer og reportasjer om denne viktige saken. Men da synes jeg det skal sies rett ut - ut fra det jeg har sitert innledningsvis om å være åpen om

Jeg har ikke sett Vårt Land har svart på sin egen utfordring.

Men kanskje er det in i tiden å være uklar og ikke ta standpunkt?

Religions- og debattredaktør Alf Gjøsund skrev følgende om Hege Storhaug: «Hun er ikke noen typisk rasist eller fremmedfiendtlig ...»

Men upresist kan det vel ikke formuleres. Det er kanskje meningen å være et slags orakel i Delfi, som kommer med både klare og uklare råd?

1 liker  
Kommentar #68

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Gutter, gutter, nå sporer dere av diskusjonen, altså! (Jeg må innrømme at jeg ler godt av geiteavsporingene, til tross for at flere av kommentarene går langt over grensen for personangrep. Jeg er ikke større enn det. Tilgi meg.) :)

Kommentar #69

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Litt meir fargar og mindre dominans av personar som ikkje har tid eller lyst til å delta i debatt, ville vore eit første steg for å vekkje VD til live igjen som eit godt debattforum.

Jeg har også lagt merke til at mange er borte. Samtidig har jo også mye av den barnslige skittkastinga forsvunnet - noe VD slet med i perioder. Men hvilke andre gode debattarenaer finnes?

Kommentar #70

Alf Gjøsund

140 innlegg  128 kommentarer

Takk for debatten

Publisert nesten 5 år siden

Debatten anses herved som moden for avslutning. Av kapasitetsårsaker fikk vi ikke moderert den underveis. Istedet ble den et eksempel på hvordan en «fargerik debatt» kan utvikle seg.

Med vennlig hilsen
Alf Gjøsund

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere