Petter Olsen

58

Terror må forhindres

Vårt Land mener det er større grunn til å frykte polarisering enn terror, men glemmer at det går an å gjøre noe uten å polarisere.

Publisert: 26. mar 2017

Så vidt jeg kan se, har ikke Vårt Land publisert lederen fra fredagsavisa elektronisk. Temaet var onsdagens terrorangrep i London der en mann drepte tre uskyldige personer ved å kjøre på dem med bil. Nok et eksempel, altså, på den nye terroren der enkeltpersoner tar enkle virkemidler i bruk.

Avisens reaksjon på lederplass føyer seg forutsigbart inn i rekken. Med henvisning til statistikk nærmest avfeier Vårt Land frykten for terrorangrep og mener den "eneste rette responsen" når slike angrep likevel inntreffer, er å erklære at man ikke er redd og fortsette som før. Grunnen er at den nye terrorens virkemidler, som biler og kniver, er enkle å skaffe seg. Og dersom man snakker for mye om islamismen som ofte ligger bak, kan det skape polarisering. Det er det vi virkelig behøver å frykte, mener avisen.

nyhetsplass i samme avisutgave uttaler BI-professor Nick Sitter seg: - I åpne samfunn er slike angrep nærmest umulig å forhindre, uansett mengde politi og sikkerhetstiltak, men de avskrekkes og begrenses, sitteres Sitter på.

Professoren mener de mest effektive tiltakene er "å ha stor og god beredskap som settes inn når slik terror rammer" (min uthevelse).

Denne formen for fatalistisk pasifisme har blitt en merkevare for de velmenende liberale i Vesten. Man verken kan - og helst heller ikke skal - foreta seg noe for å hindre nye terrorangrep.

Men saken er den at det finnes noen prosesser som må være til stede for at et samfunn skal fungere og ha legitimitet. Regulering av atferd er en av disse, og det er det myndighetene som har det øverste ansvaret for. Derfor var det befriende å lese ytringen til politisk kommentator i VG,

Frithjof Jacobsen. Under tittelen “Europa under angrep” konkluderte han på følgende vis: “Terrortrusselen (…) gnager løs på fundamenter i samfunnene våre. Tillit, åpenhet, inkludering og frihet. Det må vi snart ta inn over oss og gjøre noe med. Virkemidlene må tilpasses truslenes omfang og karakter. Og vi må forstå at friheten noen ganger koster.”

Jeg er enig og skrev tilsvarende selv etter angrepet på Paris i november 2015. Da jeg etter også å ha lyttet til blant andre Jacobsen på Debatten på NRK1 torsdag kveld, delte VG-kommentatorens artikkel på mikrobloggsamfunnet Twitter, havnet jeg i debatt med to andre twitrere. Mine motdebattanters perspektiv var et helt annet enn Frithjof Jacobsens og mitt eget: en påstand om at antall terrorangrep har gått ned, og at det er dette man bør være opptatt av. I en situasjon der tre uskyldige mennesker var drept og et femtitall skadet, var man med andre ord mer opptatt av å diskutere statistikk enn hvilke tiltak som kan settes inn for å begrense terror.

Går man 40 år tilbake i tid, er det mulig man kan påvise en nedgang i antall terrortilfeller. Men fra juli 2012 til juli 2016 var det 12 terrorangrep innenfor EU-området, med flere hundre drepte. Det jeg ikke skjønner, er hvorfor responsen fra noen da fortsatt er å forsøke å holde befolkningen sovende med statistikk og sannsynlighetsberegninger. De velmenende, liberale kommuniserer som om europeiske samfunn skal svelge unna hvert angrep, trøste seg med tall og vente på det neste anslaget. Hvor lenge skal “vi” tenke slik?

For, som den ene av mine motdebattanter skrev: “Tror du seriøst på et samfunn der vi kan hindre en mann med en bil og en kniv å kjøre inn i en folkemengde? Hva er din løsning?” Endelig var han inne på et konstruktivt spor, men da jeg svarte at det tror jeg faktisk på og antydet et mulig tiltak, ble det slutt på responsen.

Bruk av kjøretøy som drapsvåpen er, som nevnt, blitt en del av den nye, “enkle” terroren etter at terroristgruppene IS og al-Qaeda oppfordret de som ikke reiste til Syria eller Irak, å kjempe for de islamistiske ekstremistenes sak på denne måten. Jeg kan ikke skjønne annet enn at myndighetene da må sette inn mer robuste tiltak mot nettopp det. Og ett slikt tiltak er verken veldig komplisert eller kostbart – nemlig å skille fortau, bussholdeplasser, inngangspartier og åpne plasser fra trafikkerte gater med eksempelvis kraftige pullerter.

Det finnes allerede slike som kan stoppe kjøretøy som holder en hastighet på 80 kilometer i timen. Ifølge en artikkel i The Guardian (!) finnes det planer for hvordan slike fysiske hindringer kan reises “uten å gjøre byene til festninger”.  Artikkelen kan også fortelle at da Arsenal åpnet ny stadion i 2006, var flere slike fysiske hindringer inkorporert i selve arkitekturen. Også gateløp inn mot sårbare områder der det samles mye folk, kan designes for å hindre kjøretøy i å bygge seg opp hastighet. I angrepet mot flyplassen i Glasgow i 2007 fikk betongpullertene utenfor æren for å ha stoppet et kjøretøy fra å brase inn i terminalbygget.

Slike tiltak kan vanskelig beskyldes for å virke polariserende.

Europeiske myndigheter, norske inkludert, må nå handle – om de, som Frithjof Jacobsen påpeker, skal beholde befolkningens tillit. Når man vil anlegge sensorer i veibanen for å straffe mennesker som anser at piggdekk er nødvendig for å kjøre trygt på vinterføre, kan det ikke være for mye forlangt å be om fysisk beskyttelse mot mennesker som bruker bilen som drapsvåpen.

 

9 liker  
Kommentar #51

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Dessverre kneler de for Allah 5? ganger for dagen.

Selv om du er uenig i religionen de ber til og misliker hva han står for, hvordan kan det være feil å be fem ganger om dagen? Jeg har fx ikke tall på alle mine bønner gjennom dagen og slik er det for mange av mine bekjentskaper. Bønnen i seg selv er god sjelesorg på egenhånd. Generelt, de fleste kristne setter pris på at mennesker ber, samme til hvilken gud. 

1 liker  
Kommentar #52

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Dessverre kneler de for Allah 5? ganger for dagen. Det tilsier at de tror helt og fullt på Koranens innhold. De kan ikke si at dette tror de ikke på. Da er de nemlig vantroende og i følge Koranen de aller værste av dem alle. Det å konvertere faller dessverre ikke lett for en muslim. Det vet vi i forhold til alle dem som har forsvunnet i sitt moderland.

Du har nok ikke et helhetlig bilde av muslimer. De er som kristne veldig forskjellige, og tolker også koranen forskjellig.  Som vi kristne tolker bibelen forskjellig. Og selv om det står mange lover i GT, så er det få av de kristne følger nå. Noen følger flere enn andre. Jeg kjenner tre muslimer. De er forskjellige. Ingen av de ber til Allah fem ganger om dagen. En spiser Hallalmat, mens en spiser alt kjøtt bortsett fra gris, og en muslim spiser til og med gris. Jeg tror de ser på seg som gode muslimer. En liker å høre på Joyce Meier, en karismatiks forkynner. hun mener at hun blir oppbygd psykisk av å høre på henne. Jeg kunne fortalt mye mer om dem, men poenget er at muslimer er mer forskjellig enn det du skriver at de er. Og det er vel dem som bestemmer over hvor mange ganger de skal be om dagen? De blir ikke fanatikere bare av å være muslimer.

Kommentar #53

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Du skal ikke ha andre guder enn meg

Les. Matt 4. 7-11. 

Men Jesus sa til ham: «Det står også skrevet:
           Du skal ikke sette  Herren din Gud  på prøve.»
  8 Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet  9 og sa: «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.» 10
Da sa Jesus til ham: «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet:
           Herren din Gud  skal du tilbe,
           og ham alene  skal du tjene.»

11 Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham. 

Nei vi skal ikke sette Gud på prøve.

Som du sikkert vet fornekter muslimer Jesus som Allahs sønn. Ja det blir rart for meg også å skrive Allahs sønn for det finnes nemlig ikke i Koranen. Følgelig er det ingen likhet mellom Allah og Gud. 

For en kristen blir det derfor umulig og tro på en Allah når vi vet at Jesus sier

" ham alene skal du tjene"

5 liker  
Kommentar #54

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
De er som kristne veldig forskjellige, og tolker også koranen forskjellig.

Nå vet vi det at Koranen er Allahs ord. 100% Allahs ord som de sier. Da er det en umulighet å tolke noe som helst. Sura 9. 3-5 

Sura 9 vers 3 Dette er en erklæring fra Allah og Hans sendebud til folket på den store valfartens dag: «Allah sier seg fri fra avgudsdyrkerne, likeledes Hans sendebud! Hvis dere omvender dere, så er det det beste for dere. Hvis dere vender dere bort, så vit at dere ikke kan forpurre Allah vilje.» Still de vantro i utsikt en smertelig straff!

Sura 9 vers 4 Dog unntatt de av avgudsdyrkerne som dere har gjort avtale med, og som ikke har forbrutt seg på noen måte, eller ytet andre hjelp mot dere. Overhold avtalen overfor dem til fristen er ute. Allah holder av de gudfryktige.

 Sura 9 vers 5 Men når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt! Men hvis de omvender seg, forretter bønnen og betaler det rituelle bidrag, så la dem dra sin vei. Allah er tilgivende, nåderik.

Til deg Randi: Hvordan kan du tolke ordet drep på en annen måte enn det som står skrevet? 

En umulighet spør du meg.7 liker  
Kommentar #55

Randi Nilsen

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Til deg Randi: Hvordan kan du tolke ordet drep på en annen måte enn det som står skrevet? 

En umulighet spør du meg.

Du tolker heller ikke bibelen da, eller. Det bør jo være likt for alle. Hvordan kan du tolke ordet hugg på en annen måte enn det som står skrevet her: 29 Om ditt høyre øye lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg! For det er bedre for deg å miste én kroppsdel enn at hele kroppen blir kastet i helvete. 30
Og om din høyre hånd lokker deg til fall, så hugg den av og kast den fra deg! For det er bedre for deg å miste én kroppsdel enn at hele kroppen kommer til helvete.

Men skjønner at det ikke er noen vits å diskutere det her med deg, for du får ikke med deg noe av det jeg skriver allikevel. Så jeg avslutter her.

2 liker  
Kommentar #56

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det som er rart kan være enda rarere...

Publisert rundt 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Ja det blir rart for meg også å skrive Allahs sønn for det finnes nemlig ikke i Koranen. Følgelig er det ingen likhet mellom Allah og Gud. 

For en kristen blir det derfor umulig og tro på en Allah når vi vet at Jesus sier

" ham alene skal du tjene"

Det rare med Bibelen også, er at Gud sendte seg selv ned i sin sønns skikkelse: Joh.5.19: Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser sin Far gjøre. Det Far gjør, det gjør også Sønnen.

Joh.1.18: Ingen har noen gang  sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er.

Det kunne like gjerne vært Allah? Sønnen Jesus er nevnt i Koranen som en profet, og det er han visstnok også i Bibelen? (Matt.13.57, Luk.24.19)

1 liker  
Kommentar #57

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Randi Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Og om din høyre hånd lokker deg til fall, så hugg den av og kast den fra deg! For det er bedre for deg å miste én kroppsdel enn at hele kroppen kommer til helvete.

Bibelen er full av lignelser. Dette er jo ikke bokstavelig til din orientering.

7 liker  
Kommentar #58

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Det kunne like gjerne vært Allah?

Nei, Allah er ikke den kristne treenige Gud.

Det er enkelt og greit vranglære. :-)


9 liker  
Kommentar #59

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Nei vi skal ikke sette Gud på prøve.

Hva andre gjør får være deres sak i så fall. Jeg vil ikke være med på denne lettvinte argumentasjonen din hvor du liksom har forstått og kan noe om Koranen. Du har sikkert lest den, men det ser ikke ut til at du har særlig forståelse av dybden i det som står skrevet. Og du trenger ikke kaste deg på en ny sitatrunde for min del.

Når jeg sier det ikke har noe å si for meg hva andre gjør er det fordi jeg vil tåle andre, jeg vil tåle at vi har forskjellig tro på en del punkter, at noe av det allmenne kommer til uttrykk på forskjellige måter. Slik jeg selv forventer toleranse for min tro tilbyr jeg det til andre. Jeg er tolerant overfor andre og andre er tolerant overfor meg. Det er slik verden skal fungere. 

Men du bør ærlig talt skjerpe deg, løfte blikket og slutte med dette smålige kjatret. Som vi snakket om i tråden til Brandal før helgen; det er ingen vits i å bære ved til bålet til de du forsøker å bekjempe. Forsøk heller å være litt smartere. Ignorér, glem, overse, tål....... og bli selv tålt. Gjør kampanjen for at vesteuropeerne skal hate islam mislykket ved å ikke spille IS's spill. Ikke gjør deg til et slikt lett bytte for deres propagandakrig. Akkurat nå funker du akkurat slik IS vil. Ta motbøren fra IS i stillhet og du vil vinne.

2 liker  
Kommentar #60

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Et annet navn for Gud mener du vel?

Publisert rundt 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Nei, Allah er ikke den kristne treenige Gud.

Det er enkelt og greit vranglære. :-)

I følge Bibelen var Ismael sønn av Hagar og Abraham... Gal.3.29: Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet...

Abrahams sønn Ismael har en sentral plass i islamsk tradisjon og nevnes fjorten ganger i Koranen, der han omtales som et sendebud og en profet (sure 19,55) som har mottatt åpenbaringer fra Gud. Sammen med Abraham gjenreiste Ismael Kabaen i Mekka etter syndflodens ødeleggelser (sure 2,125).

Ikke heng deg så opp i den arabiske benevnelsen for Gud ... på spansk bruker de Dios, på italiensk Dio, på tysk Gott, på polsk Bóg osv..


3 liker  
Kommentar #61

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Men prøver et lite sammendrag. Du hevdet at terror alltid motiveres ut fra Koranen. Jeg viste til at det ikke var tilfelle i den store terrorhandlingen i det landet du selv bor i. Breiviks motiver var hentet fra antijihadist-miljøet.

Motiverne nok, men metoden ligner mere de jihadistiske kredse, som Breivik beundrede og overvejede potentielt samarbejde med.

Såvidt jeg er orienteret har ingen antijihadistiske kredse levet noget lignende som Breivik, mens man kunne se Beslan som en analogi, deri at man vil ramme børns og unges forældre, som man er uenige med - selvom Utøya også noget handlede om de unge selv som politiske aktører.

4 liker  
Kommentar #62

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Større teologer og religionsvitere enn deg og meg vet at det er klar sammenheng mellom de tre abrahamittiske religionene. Lik det eller ikke, men det går ikke an å løpe fra det. 

Ja, de er opstået i samme region og i lignende kulturer og har grundtræk fælles, men derfor kan de godt bevæge sig væk fra det udgangspunkt i forskellige retninger.

F.eks. kan vi se at kristendommen lægger vægt på menneskeligt ligeværd, mens islam gør det modsatte.

10 liker  
Kommentar #63

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
 Vi er ofre for en av de verste massemanipuleringene  i historien. Opprøret blir fremstilt som en kamp for demokrati, men i  realiteten er vi på vei mot et nytt diktatur, sier  hun.

Det er vel også kun Obamafans, MSM og andre på den fløj, der mente at Det arabiske Forår handlede om demokrati - vi andre sagde helt fra starten at det alene handlede om at få islam til magten.

8 liker  
Kommentar #64

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er ingen overraskelse at du hevder det, men hva vet du om muslimske terroristers kunnskapsnivå vedrørende Koranen? Kjenner du noen?

Koranen afspejler sig som Bibelen i kulturen og man behøver kun være nogenlunde inddraget i sin kultur for at handle efter den - og islamisk kultur følger en lodret 'os imod dem' logik - ligesom den nomadiske beduinkultur, den langt hen er en kodificering af og som forstærker det, i vores forståelse, asociale i kulturen.

For at sige det helt enkelt: 'Vi' er en fremmed stamme,

6 liker  
Kommentar #65

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Koranen afspejler sig som Bibelen i kulturen og man behøver kun være nogenlunde inddraget i sin kultur for at handle efter den - og islamisk kultur følger en lodret 'os imod dem' logik - ligesom den nomadiske beduinkultur, den langt hen er en kodificering af og som forstærker det, i vores forståelse, asociale i kulturen.

Feilpost

Kommentar #66

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Det dreier seg om en gudsmotivert terror

Publisert rundt 5 år siden

som det ikke finnes maken til, med en helt annen dimensjon enn alt annet.

Lytt til dem som vet hva de snakker:

https://detgodasamhallet.com/2017/03/25/jihad-i-london-igen/


4 liker  
Kommentar #67

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Ikke heng deg så opp i den arabiske benevnelsen for Gud ... på spansk bruker de Dios, på italiensk Dio, på tysk Gott, på polsk Bóg osv..

Vet dessverre ikke hvor du vil med dette?.

Mener du at budskapet er det samme i Koranen som i Bibelen?

4 liker  
Kommentar #68

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
det er ingen vits i å bære ved til bålet til de du forsøker å bekjempe.

Det kan se ut som om du er redd for å snakke om Koranen. Mener du å si at om en tar avstand fra Koranen så kan det bli farlig for samfunnet og dem som ytrer dette?

Svar Ja eller nei på dette!

5 liker  
Kommentar #69

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Svar Ja eller nei på dette!

Med hvilken rett kommanderer du meg til å svare? Jeg kan aldri svare deg tilfredsstillende på dette. Svaret omfattes av din fanatisme på dette feltet og du kan like gjerne skrive det selv. 

Jeg har lite tilovers for islam. Det er feil religion for meg. Bl.a. savner jeg at islam ikke har den samme plassen for Jesus som han har i kristendommen. For meg er dette en vesensforskjell. 

Vi har en del fellesgods som gjør at det er mulig å leve i samfunn med alle religioner, men jeg oppfatter kristendommen som en mer åpen, funksjonell og tolerant religion og står ved mitt valg. Islam i sin milde form som etterleves av de fleste muslimer er helt ok mens andre deler som minner mer om GT er ikke like ålreit og bør forkastes, og dette er da også virkeligheten for de aller fleste. For meg skal religion være en åndelig øvelse. Jeg bryr meg hverken om omskjæringer eller klesplagg som tegn i religionsutøvelse. Mennesket skal være fritt, og da er det kristendommen som gir det beste åndelige rom for et fritt liv. 

Sånn er det med den saken. Nå trenger du ikke gjenta spørsmålet om mitt religiøse syn lenger. Jeg har forklart deg det før men det er gått i glemmeboken. 

1 liker  
Kommentar #70

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Hele budskapet er hele skriften

Publisert rundt 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.

Vet dessverre ikke hvor du vil med dette?.

Mener du at budskapet er det samme i Koranen som i Bibelen?

Nei, jeg skrev ikke at Koranen var det samme som Bibelen, var det ikke Allah og at han ikke hadde noen sønn det var snakk om? Hvordan vet du forresten om Guds sønn er en ekte sønn i ordets rette betydning?

Bibelen har mange vendinger om saken, som i Gal.4.7: Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud.

Eller som hos Salm.82.6: Jeg har sagt:  «Dere er guder, sønner av Den høyeste  er dere alle.

Når det gjelder Koranen er det visstnok hellige skrifter det også i likhet med andre hellige skrifter hører det med til fortellingen om det hellige som blir til: Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning. (2.Tim.3.16-17 - v16: Note : Hver bok i Skriften: kan også oversettes «hele Skriften».)

Skriftene er mer enn Bibelen, Joh.21.25: Men også mye annet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned, hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives.

https://no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Hellige_skrifter

Kommentar #71

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Terror forutsagt i Bibelen

Publisert rundt 5 år siden

Terror

Terror, redsel, skrekk, skrekkvelde; betegnelse både på ekstrem frykt og på det som kan utløse slik frykt. Å terrorisere er å skape ekstrem frykt ved å utføre redselshandlinger eller ved å true med slike. Den som utfører eller truer med å utføre redselshandlinger, er en terrorist.

Bibelen bruker ikke slike moderne utrykk, men det er ikke unevnt for det, det brukes bare andre ord, som frykt, skrekk og vold, de som utfører slike handlinger blir kalt for voldsmenn, ugjerningsmenn som utfører ugjerninger. (Niding) Ordet lovløs er også brukt. (Job 15.20-21: i fredstid kommer noen for å herje)

En voldsmann er også lik en som spotter - men det som stopper dem er når Guds navn helliges: Jes.29.17-24:

Om bare en liten stund skal Libanon bli en frukthage, og en frukthage skal regnes som skog. Den dagen skal de døve høre skrevne ord, og selv i skumring og mørke skal blindes øyne se. Igjen skal de hjelpeløse glede seg i Herren, de fattigste blant mennesker skal juble over Israels Hellige.

For det er ute med voldsmannen, borte er spotteren, utryddet er alle ondskapens voktere, de som med sitt ord dømte folk skyldige, la snarer for den som hevdet retten i byporten, og med tomme ord drev rettferdige bort.

Derfor, så sier Herren til Jakobs hus, han som fridde Abraham ut: Nå skal ikke Jakob bli til skamme, nå skal ikke ansiktet hans blekne mer.

For når han og barna hans ser det mine hender har gjort blant dem, da skal de hellige mitt navn, de skal hellige ham som er Jakobs Hellige, og skjelve for Israels Gud. De som går seg vill i ånden, skal få innsikt, og de som murrer, skal få lærdom. (Matt.5.3: «Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres.)

1 liker  
Kommentar #72

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Bra påminnelse

Publisert rundt 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
For det er ute med voldsmannen, borte er spotteren, utryddet er alle ondskapens voktere, de som med sitt ord dømte folk skyldige, la snarer for den som hevdet retten i byporten, og med tomme ord drev rettferdige bort.

Derfor, så sier Herren til Jakobs hus, han som fridde Abraham ut: Nå skal ikke Jakob bli til skamme, nå skal ikke ansiktet hans blekne mer.

For når han og barna hans ser det mine hender har gjort blant dem, da skal de hellige mitt navn, de skal hellige ham som er Jakobs Hellige, og skjelve for Israels Gud. De som går seg vill i ånden, skal få innsikt, og de som murrer, skal få lærdom. (Matt.5.3: «Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres.)

Den tiden kommer og er snart for døren, men dette er voldsmannens siste tid vi opplever nå - meget  tydelig.

2 liker  
Kommentar #73

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Man har lov til å håpe det

Publisert rundt 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Den tiden kommer og er snart for døren, men dette er voldsmannens siste tid vi opplever nå - meget  tydelig.

Og så kommer det litt an på hvordan man regner tid... eller hvordan man leser og forstår skriftene... Salm.37.35-36 sier det sånn: Jeg så  en lovløs voldsmann. Han brisket seg som en frodig seder. Siden kom jeg forbi, da var han borte! Jeg lette,  han var ikke  å finne

Kommentar #74

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Å diskutere er å si sin mening!

Publisert rundt 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Med hvilken rett kommanderer du meg til å svare? Jeg kan aldri svare deg tilfredsstillende på dette.

Dette var da voldsomt til reaksjon. Har du noe å skjule? Hvis det er dine meninger du ikke ønsker å få frem er vel dette ikke det rette forum. 

Vi diskuterer og da fremfører vi hverandres meninger. Hvis dine meninger ikke skal komme frem blir det vanskelig å diskutere. Hårsår, ja det høres slik ut.

Du skriver at undertegnede ikke skal "bære ved til bålet til de jeg forsøker å bekjempe". Muslimer ønsker jeg ikke å bekjempe. La det være klart. Jeg ønsker å informere om Islam! Det vil ikke du være med på at jeg skal gjøre, slik jeg leser deg. Derfor spør jeg deg om du mener at informasjon om Islam er en fare for samfunnet og dem som ytrer dette. Vel det vil du ikke svare på. Det er for personlig om jeg forstår deg rett.

Innlegget  tar for seg terroren i London og skribenten skriver at terroren må forhindres. Å forhindre dette kan neppe være å fortie det hele. Kan det det?

4 liker  
Kommentar #75

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Dette var da voldsomt til reaksjon. Har du noe å skjule?

Dette har vi vært igjennom før, Bye. Du er tom nå. Du sier du forstår Koranen, men ikke det jeg skriver og mener, og så tværer du videre. Den som ikke forstår meg forstår ikke Koranen.

For min del stopper det her. Tvær så lenge du har lyst. Snart kommer Islamsk råd til muligens å ansette en kvinne med hijab, og prinsesse Märtha kommer kanskje en dag til å ha en hoffdame med hijab på jobb...... hva vet jeg? Da vil du ha noe å holde på med frem til jul. Men det blir uten meg. 

Kommentar #76

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Og så kommer det litt an på hvordan man regner tid... eller hvordan man leser og forstår skriftene... Salm.37.35-36 sier det sånn: Jeg så  en lovløs voldsmann. Han brisket seg som en frodig seder. Siden kom jeg forbi, da var han borte! Jeg lette,  han var ikke  å finne

:)

Hvem er "jeg" i den salmen?

Kommentar #77

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Salm.37.1 Av David

Publisert rundt 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Hvem er "jeg" i den salmen?

Salmen er av David, som vil si Davids hus/ ætt, (Åp.22.16). 

Sak.12.10: Men over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem, øser jeg ut en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret. De skal klage over ham som en klager over sin eneste sønn, og sørge bittert over ham som en sørger over den førstefødte. 

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere