Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

Når motkulturene våkner

De som setter Sp i bås med høyreekstreme, nasjonalistiske populistmiljøer, forstår ikke de norske motkulturene.

Publisert: 24. mar 2017  /  920 visninger.

I dag åpner Sps landsmøte i Trondheim. Partiet kommer garantert til å feire seg selv både i landsmøtesalen og utover lange netter med dans og trønderrock. På alle meningsmålinger ligger Sp svært høyt. Det er ikke lenger en umulighet at partiet kan slå Frp i oppslutning ved høstens valg.

 

Analysene av partiets kraftige vekst har vært mange. Noen av dem har truffet dårlig ved å sammenligne Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum med Donald Trump. Andre har omtalt ham som en råpopulist og forsøkt å påvise likheter med høyreekstreme og rasistiske miljøer i Europa.
Det er langt fra enkelt å forklare Sps eventyrlige fremgang. Årsakene er flere og delvis ulike.


Motsats til Høyre

En bit av forklaringen er at Høyre sitter i regjering sammen med Frp. Høyre er Norges mest globalt orienterte parti. I norsk sammenheng representerer de den sterkeste kraften som kjemper for frihandel og større grad av kapitalflyt både nasjonalt og internasjonalt. Høyre er dessuten pådriver for en politikk som er fordelaktig for større enheter, både i næringsliv og politikk. I sum blir Høyres politikk en motor som fremmer sentralisering og mindre lokal deltagelse.

 

Innenfor hele dette feltet er Sp det tydeligste motkulturpartiet. Et parti som ønsker lokal og folkelig medbestemmelse, små kommuner og nærhet til sykehus og politi. Dessuten er de et parti som er opptatt av nasjonal styring.
Mens Høyre har fremmet reformer for kommunesammenslåing, sykehussammenslåing og sammenslåing av politidistrikter, har Sps-folk over hele landet reist seg i protest og distriktenes røst.

 

Globalismen

Samtidig som dette inntreffer i Norge, har nedsiden av en global handels- og kapitaltrend har satt sine negative spor i flere vestlige land. Et globalisert samfunn har gitt stor grad av avmakt fra midten av samfunnsstigen og ned. Den globaliserte økonomien har gitt enorme forskjeller mellom de som eier mye og styrer pengeflyten – og de som er vanlige arbeidere. I flere vestlige land har avmakten ført til politiske protestvalg og politiske jordskjelv.

 

I flere land har islamkritiske eller endog slamfiendtlige partier blitt opplevd som de mest synlige kreftene mot den avmaktsfølelsen mange opplever.
I Norge er det nå Sp som har tatt opp i seg denne kampen mot det globale. Men på en helt annen måte enn islamfiendtlige krefter står Sp i en lang, motkulturell tradisjon. Dagens Sp viderefører den norske venstre-nasjonalismen som vokste frem i perioden med nasjonal oppvåkning og løsrivelse fra unionen med Sverige.

 

Eliten

Riktignok er Sps venstrenasjonalisme lik høyrepopulismen vi ser i Europa på ett viktig felt: Også Trygve Slagsvold Vedum snakker om «eliten i Oslo». Et retorisk grep som ligner mye på det både Trump og europeiske høyrenasjonalister bruker. En retorikk som får mange til å grøsse.
På den andre siden skiller Sps toneangivende politikere seg fra høyrepopulismen på et viktig felt: De bruker ikke knallhard retorikk for å skape avstand til islam og innvandringsmiljøene, slik flere fremtredende politikere i Frp og populister utenlands gjør.

 

Blant Frps politikere er Sylvi Listhaug her den fremste. Ifølge Aftenposten har hun sagt at «fundamentalistiske islamister truer Europa» og at vi slipper inn «fundamentalister som hater vårt norske system». Hennes uttalelser om at asylsøkere ikke skal ­«bæres på gullstol» er også kjent. Slik retorikk finner man ikke blant Sps sentrale politikere. Selv om Sp har enkelte likhetstrekk med USAs og Europas høyrepopulister, er det mye som skiller.

Den som vil forstå de reelle kreftene bak Sps politiske visjoner, må dra ut i norske bygder. De kan følge en fødende kvinne i timevis på humpete landveier – med rier – for å komme til nærmeste fødeklinikk.
Eller de kan besøke fortvilte foreldre som må sende relativt små unger på lange bussturer for å komme til skolen i bygda langt bortenfor nabobygda.

Dette kan ofte være prisen for å overta slektsgården og være blant ­sliterne som produserer maten vi andre spiser hver dag.
Den som lettvint sammenligner USAs og Europas destabiliserende og høyreekstreme krefter med Sp kan derfor komme til å misforstå norske motkulturer.

Dessuten kan det hende noen overser det faktum at andre land kanskje ville hatt langt mindre konflikter hvis de hadde et parti som Sp. Et parti som taler motkulturenes sak uten å skape harde fronter og legge opp til utenforskap for våre nye landsmenn.

5 liker  
Kommentar #1

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Fake news fra Berit Aalborg

Publisert over 4 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Riktignok er Sps venstrenasjonalisme lik høyrepopulismen vi ser i Europa på ett viktig felt: Også Trygve Slagsvold Vedum snakker om «eliten i Oslo». Et retorisk grep som ligner mye på det både Trump og europeiske høyrenasjonalister bruker. En retorikk som får mange til å grøsse.

Vi snakket om eliten i Brüssel under EU-kampene. Få, unntatt establishment-media og andre globalister, syns den gang  det var noe å grøsse av. Vedums snakk om eliten i Oslo, er altså etter Aalborgs mening høyrepopulisme a la Trump og Wilders. Aalborg har lite lært og bør komme seg ned på jorden.

6 liker  
Kommentar #2

Berit Aalborg

178 innlegg  61 kommentarer

Populisme

Publisert over 4 år siden

Selve definisjonen på populisme er at man påstår å være talerør for «folket» mot «eliten». Selv om man er et parti på 10 eller 20 prosent - og faktisk ikke er et talerør for mer enn EN DEL av folket. 

Jeg har aldri skrevet eller sagt at Sp ikke brukte dette populistiske grepet før. Det har partiet åpenbart. Men jeg har hverken sagt eller skrevet - slik du påstår at dette ER høyrepopulisme. Jeg har pekt på ETT LIKHETSTREKK med høyrepopulismen. Dette skrev jeg: 

Riktignok er Sps venstrenasjonalisme lik høyrepopulismen vi ser i Europa på ett viktig felt: Også Trygve Slagsvold Vedum snakker om «eliten i Oslo». Et retorisk grep som ligner mye på det både Trump og europeiske høyrenasjonalister bruker.

For øvrig må jeg vise til mitt utgangspunkt for denne kommentaren, som jeg er litt usikker på om har fått med deg:

De som setter Sp i bås med høyreekstreme, nasjonalistiske populistmiljøer, forstår ikke de norske motkulturene.


3 liker  
Kommentar #3

Kåre Kvangarsnes

24 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Også Trygve Slagsvold Vedum snakker om «eliten i Oslo». Et retorisk grep som ligner mye på det både Trump og europeiske høyrenasjonalister bruker. En retorikk som får mange til å grøsse.

Sp har vel alltid snakket om "eliten i Oslo" Det gjorde de også under EU-kampene da de med Inger Lahnstein i spissen og "populist-organisasjonen" Nei til EU" talte "eliten Brüssel" midt i mot.  Når du  sammenligner  Vedums snakk om "eliten i Oslo"  med det verste du vet: Trump og europeiske høyrenasjonalister (les Wilders, Marie Le Pen..) har du   ettertrykkelig fått fremstilt at det politiske innholdet i uttrykket "eliten i Oslo" eller "eliten i Brüssel" er udelt noe vi bør forakte, noe" populistisk" Problemet er bare at selv om SP er et lite parti, var det deres motstand mot "eliten i Brüssel" som slo gjennom i folket den gang og som siden den gang har bare forsterket seg etter som EU har utviklet seg. Skal vi trekke den konklusjon at folkets motstand mot EU er et resultat av billig retorikk og populisme a la høyrenasjonalistisk propaganda?


 

6 liker  
Kommentar #4

Berit Aalborg

178 innlegg  61 kommentarer

Jeg svarte nettopp

Publisert over 4 år siden

Du: Dette svarte jeg nettop på. Du må lese det jeg skrev i forrig svar. 

3 liker  
Kommentar #5

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Kven er høgreekstrem?

Publisert over 4 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Andre har omtalt ham som en råpopulist og forsøkt å påvise likheter med høyreekstreme og rasistiske miljøer i Europa.

På høgre-venstre-aksen skil ein partia på grunnlag av kva dei meiner om statleg engasjement i næringsliv og velferdstiltak. Og ekstremistar er vel først og fremst dei som tyr til valdelege middel i sin politiske kamp?

Er Aalborg samd i dette? Kven er det ho då meiner høyrer til "høyreekstreme og rasistiske miljøer i Europa"?

9 liker  
Kommentar #6

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

På høgre-venstre-aksen skil ein partia på grunnlag av kva dei meiner om statleg engasjement i næringsliv og velferdstiltak. Og ekstremistar er vel først og fremst dei som tyr til valdelege middel i sin politiske kamp?

Er Aalborg samd i dette? Kven er det ho då meiner høyrer til "høyreekstreme og rasistiske miljøer i Europa"?

Når vi nærmer oss yttergrensene av partiskalaen, er det ikke uvanlig å definere høyre og venstre ut fra deres teorier rundt hva den neste "borgerkrigen" vil handle om.

For ytterste venstre, har dette gjerne handlet om en teori om klassemotsetninger. Ytre høyre dyrker mer tanken om de "uunngåelige" konfliktene mellom forskjellige "blodsfellesskap".

2 liker  
Kommentar #7

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Vil få overlapping og dermed dobling

Publisert over 4 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
For ytterste venstre, har dette gjerne handlet om en teori om klassemotsetninger. Ytre høyre dyrker mer tanken om de "uunngåelige" konfliktene mellom forskjellige "blodsfellesskap".

Farlegaste konfliktane kjem der motsetningar pga klasse og etnisitet overlappar kvarandre, dvs fattige innvandrarargrupper står mot relativt rik opphavleg befolkning. Dette ser vi alt tendensar til i land med fleire innvandrarar og lågare statsinntekt enn Noreg. Men det er berre eit tidsspørsmål før vi får same problemet her.

9 liker  
Kommentar #8

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden

En bekendt dansk-libaneser af frankisk herkomst bosiddende i Mexico, som driver en lille oppositionsavis der, skriver af og til lidt om forholdene og siger at det meste kultur, normer osv. er eroderet væk og at der i landet hersker et 'pigmentokrati', sådan at mennesker bedømmes efter to ting, hudfarve og penge og ikke andet.

Hudfarve og penge kan så 'veksles' i forbindelse med ægteskab og stillingsbesættelse, men det er en afledet effekt af de dominerende faktorer.

Han har, som efter de lokale forhold hvid, fordele af systemet, men finder det skrækkeligt.

6 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere