Lederartikkel Vårt Land

Fakta og tillit

Ingen, verken redaktører, journalister eller medier er nøytrale. Mediene tar stilling, enten bevisst eller ubevisst. Det er imidlertid ingen hindring for at man kan drive pålitelig og faktabasert journalistikk.

Publisert: 23. mar 2017

VG, Dagbladet og NRK har gått sammen om å opprette en ny tjeneste de kaller «Faktisk» som skal bekjempe falske nyheter ved å sjekke fakta i mediene.

Fremskrittspartiets informasjonssjef beskylder de tre mediene for å etablere et sannhetsministerium som skal overvåke den politiske debatten. Andre trekker på skuldrene og spør om det skal være nytt at mediene faktasjekker sine egne nyheter.

«Falske nyheter» er nyheter som er mer eller mindre oppdiktet eller der fakta er så vridd at de ikke stemmer med virkeligheten. De siste årene har spredning av slike «nyheter» eksplodert på internett. Det bidrar til å ødelegge den offentlige samtalen.

Donald Trump snudde imidlertid hele begrepet ved å kalle etablerte medier som New York Times og CNN for «fake news». Stort sett har han anvendt det som en generell betegnelse, men noen ganger også på faktabaserte saker som han ikke liker. Denne bruken av «falske nyheter» bidrar til å forvirre debatten, men er plukket opp av mange kritikere av de etablerte medier.

Denne undergravingen av tilliten til mediene er en bevisst strategi, som kan få som konsekvens at medienes rolle som korrektiv til makten blir svekket. Det beste våpenet mot dette er rett og slett å være nøye på å drive etterrettelig og faktabasert journalistikk. «Faktisk» kan være et bidrag til det.

Kritikken mot mediene er ofte basert på en forestilling om at de skal være nøytrale, som leder til anklager om at mediene seiler under falsk flagg. Vi i mediene kan bidra til en slik misforståelse dersom vi framstiller det som vi driver med formidling av nøytrale fakta.

Ingen, verken redaktører, jounalister eller medier er nøytrale. Mediene tar stilling, enten bevisst eller ubevisst. Det er imidlertid ingen hindring for at man kan drive pålitelig og faktabasert journalistikk.

Sjekking av fakta er viktig for tilliten. Men det er ikke nok. Vi må være bevisste om våre holdninger og vårt ståsted og være villige til åpen samtale om det. Et falskt nøytralitetsideal kan være med på å svekke tilliten.

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Torbjørn Greipsland

126 innlegg  177 kommentarer

Villig til åpen samtale - ta standpunkt?

Publisert rundt 4 år siden

Jeg leste med interesse det Vårt Land redaksjonelt skriver om Fakta og tillit. Særlig la jeg merke til siste avsnittet: «Sjekking av fakta er viktig for tilliten. Men det er ikke nok. Vi må være bevisste om våre holdninger og vårt ståsted og være villige til åpen samtale om det. Et falskt nøytralitetsideal kan være med på å svekke tilliten.»

Bevisst på ståsted, men ikke bare det, også åpen samtale om det. Det må vel bety at avisen vil orientere leserne om ståsted i ulike saker fordi et falskt nøytralitetsideal kan være med å svekke tilliten? Og standpunkt tas klarest på lederplass.

Men jeg har ikke registrert det er gjort i to viktige saker. Det ene er vedtaket på Kirkemøtet i Den norske kirke om ny ekteskapslov.

Det andre er hvilken regjering Vårt Land ønsker etter valget. Det går vel knapt en uke uten at avisen har hatt flere og store oppslag som klart heller i retning av at avisen gjerne så at KrF samarbeideidet med Arbeiderpartiet og fordelene med det, mens de negative sidene ved å støtte en regjering der FrP er med, fremheves. Det er helt greit om avisen mener det, og det vil være i samsvar med det inntrykk man får fra intervjuer og reportasjer om denne viktige saken. Men da synes jeg det skal sies rett ut - ut fra det jeg har sitert innledningsvis om å være åpen om ståsted.

6 liker  
Kommentar #2

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Tull

Publisert rundt 4 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
«Falske nyheter» er nyheter som er mer eller mindre oppdiktet eller der fakta er så vridd at de ikke stemmer med virkeligheten. De siste årene har spredning av slike «nyheter» eksplodert på internett. Det bidrar til å ødelegge den offentlige samtalen.

Faktiske feil er eit marginalt problem. Påstanden om at slikt florerer på internett, har eg ikkje sett dokumentert. Dei færraste hentar dessutan kunnskapen sin der, men i vanlege media. Men sjølv der er det ikkje vanskeleg å finne feil. Når dei skriv om saker som eg kjenner til lokalt eller som fagmann, finn eg alltid større eller mindre feil, men det er eigentleg ikkje noko problem. 

Langt verre er det når eg skal snakke eller diskutere med personar som får all si orientering frå større aviser og fjernsyn. Dei er mest alltid svært einsynte, iallfall i si meining om asyl, innvandring og ein del andre politiske saker, for på desse områda er vinklinga den same i mest alle større media. Her er Lars Akerhaugs gode kommentar: https://www.minervanett.no/tillitskrise-ikke-faktakrise/

12 liker  
Kommentar #3

Torbjørn Greipsland

126 innlegg  177 kommentarer

Et medieproblem at så mye utelates

Publisert rundt 4 år siden

Som Per Steinar Runde skriver, er kanskje ikke faktiske feil største problemet i media. Jeg vil vel heller si det er at så mye utelates, hva nå enn grunnen er.

Jeg følger ganske godt med i aviser, men hadde ikke da vi ventet det skulle bli en politisk vår i Egypt, observert at Det muslimske brorskap bygger på sharia-lovgivning. Jeg håper det hadde stått i noen aviser, men jeg hadde ikke sett det. Derimot hadde jeg et par ganger lest at professor (!) Hans Olav Utvik sammenlignet brorskapet med KrF i Lyngdal på 1950-tallet, enten jeg leste det i Vårt Land eller annen avis. Da skjønte jeg at her var noe som burde sjekkes, jeg søkte på nettet, og fant heldigvis opplysningen om sharia.

Aftenposten hadde for noen år siden en mer enn helsides reportasje fra Tibet om opptøyer der. Men ikke et ord om at landet var annektert av Kina. Noen av oss vil vel mene opptøyene hadde sammenheng med det. De tok inn et lite innlegg jeg skrev.

Et tankeeksperiment: Er det mulig å tenke seg en reportasje fra Gaza uten at det nevnes flere ganger at det er ulovlig okkupert av Israel, enda det er like løgnaktig som andre vedtak i FN-organisasjoner, som vedtaket i Unesco før jul, der de benektet at jødene har tilknytning til tempelplassen? Skulle det være sant, bør vi kaste biblene.  Og Italia, som stemte for vedtaket, bør rive Titusbuen med erobrede jødiske gjenstander.

I forbindelse med drøftinger om at Tyrkia skulle bli med i EF, leste jeg stadig at Tyrkia er en sekulær stat. Det vil jeg sterk bestride når man vet det er et statlig direktorat Diyanet som har ansvar for utnevnelse av imamer og forkynnere til landets ca 78 000 moskeer. Det var som man ville gjøre landet minst mulig muslimsk.

7 liker  
Kommentar #4

Jamil Dybwad

0 innlegg  13 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Tre ting er gale med norske media og gir politikere og media fortjent lav respekt:

a) Begge gruppene går i flokk. Det som de er for den ene uken er alle fra de to leirene imot den neste uten at faktagrunnlaget har endret seg. Journalister og politikere har en føljetong-strategi for å skape oppmerksomhet og engasjement i veklsende leire. Publikums innspill sensureres deretter, og det går hardt ut over muligheten for en informert samtale. 

b) Det følger av føljetongstrategien at å utelukke fakta som kompliserer en historie er vesentlig, man klarer seg stort sett uten fake facts for å manipulere dagsorden på denne måten. 

c) Strukturelle problemstillinger er tabu. En kvinnelig og en mannlig ung islamsk lege ble intervjuet på Dagsrevyen. Etter nærmest å ha tatt på seg personlig skyld for islamsk terrorisme (som de åpenbart tok sterk avstand fra) ville begge inn på strukturelle årsaker til terrorisme, med noe ulik innfallsvinkel. De ble begge avvist nettopp med den begrunnelsen at Dagsrevyen ikke ville ha noen strukturell innfallsvinkel. Vinkling er noe pressen, i følge sin forståelse av sitt samfunnsoppdrag, har monopol på. Dette bidrar til et flertallsdiktatur. Fordi dette kun er et flertall blant dem som bkjenner seg til "journalismen", blir det et diktatur som svært mange føler seg ubekvemme med. 

Som det sto i Aftenposten i går, det hadde vært betimelig med en følbar dose selvkritikk i det gjensidig snyltende presse-politiker komplekset. En liten kommentar til deres rolle og samfunnsoppdrag. De har i "alle år" diltet etter og forsøkt å gjøre seg populære. Ville det vært noe i veien for å gå hundre år tilbake og tolke sin rolle mer som pionerer? 

4 liker  
Kommentar #5

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Fake news ?

Publisert rundt 4 år siden

Det er etter hvert mye som ikke rimer med fakta og det som formidles av norske media. Noe av dette ansvaret ligger muligens hos nyhetsbyråene og at avisene ikke har kapasitet til å kvalitetssikre innholdet.

Her er en artikkel i dag (23.mars 2017 ) på ABC nyheter , dagens obligatoriske mistenkeliggjøring og negativ presentasjon av president Donald Trump:

 https://www.abcnyheter.no/nyheter/2017/03/23/195289204/cnn-fbi-har-informasjon-om-samarbeid-mellom-trump-leiren-og-russland

Vi leser :

"Etter Trump ble innsatt har han gjort det dårlig på målinger."

I Politico kan vi lese : "Donald Trump kan være mer populær enn du tror" - og har en artikkel om hva folk synes om den jobben han gjør :

"In referring to an automated poll that put the president’s popularity in the black, Spicer actually understated Trump’s level of support. According to Rasmussen Reports’ most recent survey released Friday, 54 percent of likely voters approved of the president’s job performance".  

Videre :

"McLaughlin notes there are other differences. Some polls, like Rasmussen Reports, survey likely voters, though it isn’t clear in which election the respondents are likely to vote. The POLITICO/Morning Consult poll is conducted among registered voters, while Gallup and CNN/ORC survey all adults".

"Generally, polls of all adults are more Democratic-leaning, while likely-voter polls tilt more toward Republicans. Self-identified Republicans have been more likely to turn out in recent elections than their counterparts in the other party."

Artikkelen inneholder 9 meningsmålinger med sum gjennomsnitt ; hvilket ikke gjenspeiler den massive kritikk-kampanjen media har kjørt :

http://www.politico.com/story/2017/02/donald-trump-popularity-polling-234630

Dekker dette ABCs påstand ? 

ABCs artikkel om samarbeide mellom Trumpkampanjen og Russland er ellers som forventet dersom vi ser på tilgengelig informasjon , trolig mer avklaring kommer 24.mars :(Her en kort versjon av pressekonferansen - full versjon foreligger)

https://www.youtube.com/watch?v=UtdcHiOjosw

https://www.youtube.com/watch?v=Yg8grcju8xo

     

     

 

7 liker  
Kommentar #6

Mona Ekenes

9 innlegg  931 kommentarer

Tillitt?

Publisert rundt 4 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.

Denne undergravingen av tilliten til mediene er en bevisst strategi, som kan få som konsekvens at medienes rolle som korrektiv til makten blir svekket. Det beste våpenet mot dette er rett og slett å være nøye på å drive etterrettelig og faktabasert journalistikk. «Faktisk» kan være et bidrag til det.

Kritikken mot mediene er ofte basert på en forestilling om at de skal være nøytrale, som leder til anklager om at mediene seiler under falsk flagg. Vi i mediene kan bidra til en slik misforståelse dersom vi framstiller det som vi driver med formidling av nøytrale fakta.

Ingen, verken redaktører, jounalister eller medier er nøytrale. Mediene tar stilling, enten bevisst eller ubevisst. Det er imidlertid ingen hindring for at man kan drive pålitelig og faktabasert journalistikk.

Sjekking av fakta er viktig for tilliten. Men det er ikke nok. Vi må være bevisste om våre holdninger og vårt ståsted og være villige til åpen samtale om det. Et falskt nøytralitetsideal kan være med på å svekke tilliten.

F.eks.: Alle som så Nrk Dagsrevyen i går (22.03.17) angående den bestialske (rått  og nådeløst kjøre med vitende og vilje inn i en folkemengde) terrorhandlingen i kjernen av London, som samtidig fulgte med i flere medier også på internett. Ble slått av hvor langt inne det satt for Nrk å kalle dette en terrorhandling, selv på Dagsnytt ble det fremdeles stilt spørsmål om det kunne være noe annet allikevel. Hørte en riktig? Er jeg våken, eller drømmer jeg? Nærværet til virkeligheten grundig dokumentert av et stort billedmateriale, og Nrk`s tolkning av dem samt opplysningene som framkom; var komplett opplagt for folk flest. Det var en terrorhandling, som Israel (mangeårig rikelig erfaring med terror) og flere land inklusiv Frankrike og Tyskland også har blitt rammet av. Biler som terrorvåpen, og knivdrap brukt som terrorhandlinger, er terror basert på erklært politisk ideologisk etnisk religionskrig:

Erdogan warns Europeans 'will not walk safely' if attitude persists, as row carries on. http://www.reuters.com/article/us-turkey-referendum-europe-idUSKBN16T13E

Halvsannheter og ideologisk bevisst bruk av hvordan informasjonen som og hvordan den formidles, betyr å påvirke den informasjon av det som virkelig skjer politisk ideologisk. Lars Gule som befinner seg politisk ideologisk langt ute på venstresiden brukes som analytiker angående denne terrorhandlingen, bare det oppfattes temmelig kontroversielt for flere etter hvert.

Dette nye "Faktisk" verktøyet kan fort oppfattes til å kneble frie ytringer og politiske holdninger desto mer da "Faktisk" selv har påtatt seg definisjonsretten på hvem som utøver og formidler "fake news", disse mediene som har slått seg sammen er etter hvert kjent for eliteisk globalistisk politisk "korrekt" aktivisme. Disse mediene er jo etter hvert blitt mer beryktet for slikt, og har mistet et økende antall lesere og seere.

Når politisk ideologiske mennesker i utøvende maktposisjoner begynner å kjenne det merkbart at de blir svekket blant folk, er det ikke uvanlig at de sterkere slår seg sammen med likesinnede. Derfor har nå "Faktisk" blitt til.

Brexit og valget av Trump har medført at politisk ideologiske mainstream medier samt politikere og deres politisk ideologisk samstemte, frykter sin egen befolkning som mener noe annet enn dem. Når denne frykten blir stor nok, brukes tvangsmidler og økende bruk av dominant kontroll og hindring av ytringsfriheten og tankefriheten.

"Faktisk" består bl.a. av VG, Dagbladet, NRK, og i tillegg skal Fritt Ord, IBM og NTNU være inkludert i medienes spesialenhet ("Faktisk") mot fake news.

IBM:

International Business Machines (IBM) er en amerikansk teknologibedrift med hovedkontor i Armonki New York, og med virksomhet i over 170 land.

Selskapet ble grunnlagt i 1911 som Computing-Tabulating-Recording Company (CTR) og ble omdøpt til "International Business Machines" in 1924.  Dette gjør IBM til en av verdens eldste teknologibedrifter, bare NCR Corporation er eldre.

IBM produserer og markedsfører program- og maskinvare, og tilbyr internet-hosting, og konsulenttjenester på alt fra stormaskiner til nanoteknologi.  IBM er også en betydelig forskningsorganisasjon som har rekorden for  mest patenter oppfunnet av en bedrift (pr 2016) for 23. år på rad.Oppfinnelser fra IBM inkluderer bl.a: Minibanken,disketter, harddisker, magnetkort, relasjonsdatabase, SQL programmeringsspråk, UPC barcode, og dynamic random-access memory (DRAM).

IBM har kontinuerlig skiftet ut sin produkt/tjeneste-portefølje ved å  forlate masse-markeder med lave marginer og heller fokusere på høyverdi  og mer profitable markeder. Eksempler på dette inkluderer å fisjonere  ut skriver-produsenten Lexmarki 1991 og ved å selge PC- (ThinkPad) og x86-baserte server- divisjonen til Lenovo (i 2005 og 2014 respektivt), samt å kjøpe opp firmaer som PwC Consulting(i 2002), SPSS (i 2009), og The Weather Company (i 2016).

På grunn av størrelsen og den blå logoen er firmaet også kjent som Big Blue (Store Blå).  Selskapet er en av verdens største arbeidsgivere med (pr 2016) nesten  380,000 ansatte. Omtalt som "IBMere" har IBM ansatte blitt tildelt fem Nobelpriser, seks Turing Award, ti National Medals of Technology og fem National Medals of Science.

https://no.wikipedia.org/wiki/IBM

NTNU:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(NTNU) er fra 2016 Norges største universitet.

NTNU ble opprettet i 1996, gjennom en sammenslåing av seks  institusjoner for forskning og høyere utdanning i Trondheim, og har  hovedansvar for den høyere teknologiutdanningeni Norge. I tillegg har NTNU et bredt fagtilbud innen naturvitenskap, humaniora og estetiske fag, samfunnsvitenskap ogøkonomisk-administrative fag.

Fra 2016 er NTNU, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag organisert som ett universitet under navnet Norges  teknisk-naturvitenskapelige universitet. Campusene  (universitetsområdene) i Gjøvik og Ålesund heter nå henholdsvis NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund.  Etter et overgangsår i 2016, består NTNU fra 1. januar 2017 av åtte  fakulteter med til sammen 56 institutter, i tillegg til andre enheter,  som NTNU Vitenskapsmuseet og NTNU Universitetsbiblioteket.

NTNU hadde pr. 2015 profesjonsutdanning innen ingeniørfag, medisin, psykologi, arkitektur, billedkunst, musikk og lærerutdanning. Etter fusjonen med høyskolene, er profesjonsutdanningene utvidet med blant annet sykepleie, fysioterapi, siviløkonomstudium, regnskap og revisjon, grafisk design og shippingledelse.

Gunnar Bovim har vært rektor siden 2013. NTNUs styre ansatte ham i oktober 2016 for en ny fireårsperiode.

https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_teknisk-naturvitenskapelige_universitet

Fritt Ord:

Denne artikkelen omhandler dagens stiftelse.  For tidsskriftet (1931-1940), se Fritt Ord (tidsskrift).

 http://www.verdidebatt.no/innlegg/11680380-fakta-og-tillit

Fritt Ord, Stiftelse. Stiftet 1974, Hovedkontor Oslo. Direktør Knut Olav Åmås. Donasjoner 95,9 millioner kroner (2015). Ansatte 10. Nettsted fritt-ord.no

Fritt Ord er en norsk allmennyttig privat stiftelse, hvis formål å er å verne om og styrke ytringsfrihetenog dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord. Fritt Ord ble stiftet 7. juni
1974 av direktør i Narvesen Kioskkompani Jens Henrik Nordlie, høyesterettsadvokat Jens Christian Haugeog viseadm. direktør i Narvesen Kioskkompani, Finn Skedsmo. ....

......

Internasjonalt samarbeid

 European Foundation Centre (EFC) og Philanthropy House: Fritt Ord er  medlem av den europeiske stiftelsesforeningen European Foundation  Centre. Fritt Ords direktør Erik Rudeng er valgt til styreformann i EFC i  perioden   2011-2014, og stiftelsen er en av partnerne i etableringen av Philanthropy House som åpner i Brussel høsten 2013. Huset skal være en møteplass for aktuelle spørsmål rundt ytringsfrihet, europeiske debatter og norsk-relaterte prosjekter. Free Word Centre: Fritt Ord kjøpte i 2007 eiendommen 60 Farringdon Road i London, 15. september 2009 åpnet Free Word Centre i bygningen. Syv ytringsfrihets- og  litteraturorganisasjoner er samlokalisert i 60 Farringdon Road, deriblant organisasjonene Article 19 og English PEN. Målet var å skape  senter for samarbeid mellom ytringsfrihetsorganisasjoner på tvers av  landegrensene. European Photo Exhibition Award (EPEA) er et samarbeid mellom stiftelsene Fondazione Banca del Monte di Lucca (Italia), Körber-Stiftung (Tyskland), Gul-benkian (Portugal)  og Fritt Ord. Målet med EPEA er å skape en ramme for talentfulle yngre fotografer som befinner seg i et tidlig stadium av sin profesjonelle karriere. 12 foto¬grafer fra ulike deler av Europa er valgt ut til å   delta. Den første utstillingsrunden (i 2012-13) retter oppmerksomheten  mot ulike aspekter ved europeiske identiteter.https://no.wikipedia.org/wiki/Fritt_Ord

Nå er det som kjent Knut Olav Almås leder for denne stiftelsen.

Faktisk-prosjektet er allerede i dialog med NTNU for å samarbeide om teknologisk og redaksjonell utvikling.

– Universitetenes oppgave er å spre kunnskap i stedet for synsing og  løgn. Derfor vil NTNU samarbeide med Faktisk-prosjektet. Vi ser mange  spennende problemstillinger her både for våre forskere og studenter,  sier dekan Geir Egil Øien ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

– Innen IT-området tror vi for eksempel at våre fagfolk innen big  data, innholdsanalyse og kunstig intelligens vil ha mye å bidra med både  i å oppdage nyheter som bør granskes og avsløre falske påstander,  fortsetter Øien.

https://www.document.no/2017/03/22/faktisk-no-er-storre-enn-du-tror-ntnu-og-ibm-vil-inn-pa-big-data-siden/

Vil bruke kunstig intelligens

Også teknologiselskapet IBM og universitetet NTNU kobles på prosjektet.

– Vi håper vår erfaring med kunstig intelligens og maskinlæring kan  bidra til en mer effektiv faktasjekk for Faktisk, sier  kommunikasjonssjef Otto Backer Solberg i IBM.

Han forklarer at de kun er i startfasen på samarbeidet, men at de ser  et stort potensial for bruk av ny teknologi i denne typen konsepter.  Meningen er at kunstig intelligens og maskinlæring skal bidra for  eksempel med å lete opp resultater og behandle store datamengder.

– Det er ikke slik at maskinen selv skal publisere resultatene, men den skal være en del av en større prosess, sier Solberg.........

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/media/vg-dagbladet-og-nrk-gaar-sammen-for-aa-ta-knekken-paa-falske-nyheter/a/23954644/

Den statlige allmenn kringkasteren Nrk, NTNU og IBM går inn i et samarbeide med VG og Dagbladet som begge i mange år allerede er regnet som en rendyrket tabloidpresse:

  

           tabloidavis
        (tabloidaviser)
           
  tabloid|avis   m1, f1 (utt -o-i´d-) avis i tabloidformat, som presenterer   stoffet på en lettfattelig og ofte sensasjonspreget måte
  

http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=tabloidaviser&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&bokmaal=+&ordbok=bokmaal

Tydelige fotefar

https://www.document.no/2017/03/22/tydelige-fotefar/

Dagbladet, VG og NRK samarbeider om faktasjekking
Mediehusene VG, Dagbladet og NRK går sammen om å faktasjekke det offentlige
ordskiftet og avdekke falske nyheter. Innholdet i tjenesten
Faktisk
 blir tilgjengelig for alle......

http://www.frittord.no/images/uploads/files/Faktisk_21._mars_2017.pdf

2 liker  
Kommentar #7

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Reference...

Publisert rundt 4 år siden

Hvis man vil finde ud af, hvad der 'Faktisk' er tilfældet, er man jo nødt til enten at have en autoritet eller henholde sig til en autoritativ måde at realitetstjekke på.

Hidtil har MSM været deres egen autoritet - enten i form af en journalist eller en af samme journalist udvalgt person, der så tituleres 'ekspert' uanset at der kan være tale om en ph.d.-studerende, der tillige er medlem af den velgørende forening 'Død over alt og Alle'.

Det skal blive interessant at se om MSM er i stand til at udvikle et operationelt sandhedskriterium eller om de, som jeg forventer, vil henholde sig til deres gamle  dogmatiske trosforestillinger fra de glade 70'ere og blot give os mere af det samme.

Jeg tror det som sagt - de mangler helt konceptet modforestillinger - det er bare geradeaus...

5 liker  
Kommentar #8

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Torbjørn Greipsland. Gå til den siterte teksten.
Jeg følger ganske godt med i aviser, men hadde ikke da vi ventet det skulle bli en politisk vår i Egypt, observert at Det muslimske brorskap bygger på sharia-lovgivning. Jeg håper det hadde stått i noen aviser, men jeg hadde ikke sett det. Derimot hadde jeg et par ganger lest at professor (!) Hans Olav Utvik sammenlignet brorskapet med KrF i Lyngdal på 1950-tallet, enten jeg leste det i Vårt Land eller annen avis. Da skjønte jeg at her var noe som burde sjekkes, jeg søkte på nettet, og fant heldigvis opplysningen om sharia.

Dette er et rigtig godt eksempel på grov desinformation fra journalister og en af deres 'eksperter'.

Som du siger er det oftest manglende orientering, der er problemet, mere end konkrete faktafejl, men her er undladelsen så grov at det bliver en klar faktafejl.

6 liker  
Kommentar #9

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Det er etter hvert mye som ikke rimer med fakta og det som formidles av norske media. Noe av dette ansvaret ligger muligens hos nyhetsbyråene og at avisene ikke har kapasitet til å kvalitetssikre innholdet.

Det er tydeligt at de, der søger at påvirke informationsstrømmen i en bestemt ideologisk retning, i høj grad infiltrerer nyhedsbureauerne.

I Danmark kopierer mange medier store del af stoffet fra Ritzau, der er højrødt globalistisk i sin vinkling og maskering (formålsbestemte udeladelser).

6 liker  
Kommentar #10

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Når journalistikken blir for presis.

Publisert rundt 4 år siden

"Bergens Tidende" vant to priser på en helt fenomenal artikkelserie om leken med millionbeløp på klimakvoter , hvor det norske felleskapets kroner trillet en vei.  Ut av Norge  og over i smarte aktørers lommer , "ulovlige klimakvoter" og en vrimmel av merkelige transaksjoner som hadde en ting felles - meningsløs sjonglering med andres penger.

Her er artikkelen om at avisen motttok denne vel fortjente prisen for enestående god journalistikk som krevde innsats og ressurser - i et forsøk på å holde befolkningen orientert om statlige ikke "bærekraftige" aktiviteter som kostet millioner.

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Vant-to-priser-for-klimakvoteserie-259484b.html

I denne artikkelen ligger link til artikkelsamlingen "Spillet om klimakronene":

 http://www.bt.no/nyheter/klima/Spillet_om_klimakronene/#.UUTnqHewV7k

Som viser at artikkelsamlingen ikke er tilgjengelig. 

Heller ikke min link , som jeg har hatt lagret i flere år virker - eller alle mulige søkebegrep finner ikke denne artikkelsamlingen. 

Pussig , dette er jo selve juvelen i Bergens Tidenes arbeide som viser at faglig kompetanse blir lagt merke til og hedret.

 Denne linken ser ut til å ha overlevd , Statoils meritter i klimaindustrien :

   http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Statoil-sponser-giftig-industri-243077b.html#.UUTnWHewV7k

Men hvor er resten ? 

Er dette fjernet ved en teknisk feil eller tilfeldighet , eller er det politiske aktivister som har overtatt styringen av hva befolkningen bør vite - og absolutt ikke vite noe om.

Det spørsmålet bør snart avklares.

   

4 liker  
Kommentar #11

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Avklart

Publisert rundt 4 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Det spørsmålet bør snart avklares.

Spørsmålet er avklart. Det er en konspirasjonteori ute å går. At de prisbelønte artikler er fjernet bekrefter teorien. Det bekrefter også at det er noen som er FOR å avdekke teoriene, som har gitt prisen. Lurer på hvor de er nå?

3 liker  
Kommentar #12

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Bemærkelsesværdigt - utroligt at det bliver ved med at gå an.

3 liker  
Kommentar #13

Torbjørn Greipsland

126 innlegg  177 kommentarer

Vil Vårt Land ta standpunkt?

Publisert rundt 4 år siden

 

 


I tråd med det avisen skrev på lederplass og som var så viktig at det  ble lagt ut på verdidebatt, om villighet til åpen samtale om holdninger og ståsted, og at et falskt nøytralitetsideal kan være med på å svekke tilliten, utfordret jeg avisen til å komme med sitt standpunkt i to meget viktige saker. Vel to av de aller mest sentrale for tiden, nemlig Den norske kirkes vedtak om ny vigsel av likekjønnede, og regjeringsspørsmålet. Om det siste ser jeg at avisen – ikke overraskende - fra landsmøtet vi Sp har et par saker der Sp ønsker samarbeid/regjeringssamarbeid i med KrF.

Selv om reportasjer og artikler gir en viss peiling på hva en avis mener, er det på lederplass man best og klarest kan gi uttrykk for sin mening og standpunkt. Derfor oppfordrer jeg avisen til å manne seg opp, bedre kvinne seg opp, i tråd med det jeg har sitert fra lederen, og komme med sitt standpunkt i de to nevnte sakene. Jeg vet flere lesere vil sette pris på det. 

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere