Christine Josephine Andreassen

6

Biskopenes nei til samboende prester skaper bekymring blant teologistudenter

Vårt Land skrev lørdag om biskopenes nei til å ordinere prester som lever i samboerskap. Vi som teologistudenter bekymrer oss over dette, og håper at biskopene tar en runde til.

Publisert: 20. mar 2017  /  2177 visninger.

Temaet samboerskap og prestetjeneste har vært snakket mye om i gangene på MF, TF, KUN og NLA siden vi startet på studiet. Noen av oss er single, andre er gift, noen har nettopp fått seg kjæreste, andre er på Tinder, og noen av oss bor sammen med kjæresten sin. Akkurat som studenter flest. Samtidig merker vi at det er fordommer knyttet til samboerskap, også for teologistudenter. Noen synes å mene at man er mindre verdig den kommende prestetjenesten som samboer. De henter sin legitimitet i bispemøtets avgjørelse fra 1995 om ikke å ordinere samboende prester. Når nå biskopene på nytt bekrefter denne holdningen blir vi skuffet og bekymret.


Samlivsformer er alltid kulturelt og kontekstuelt betinget. At to mennesker i dag flytter sammen for en periode på vei mot ekteskapet er ikke uvanlig. For oss ligger det i samboerskap en stor forpliktelse. Vi syns det er trist at samboerskap fremstilles som noe uønsket. Vi tror ekteskapet er den beste formen for samliv, men at samboerskap kan være et godt steg mot ekteskapet. Det finnes altfor mange eksempler på ekteskap som ikke er gode. Å bo sammen på forhånd kan være avgjørende for å finne ut om man vil dele resten av livet sammen. Vi er enige i at ekteskapet skaper trygge og gode rammer, som særlig beskytter den svake part. Derfor tror vi på ekteskapet som den beste samlivsformen. Likevel tenker vi at samboerskap ikke bør forkynnes som noe uønsket i kirken. At mange velger samboerskap som en vei mot forlovelse og ekteskap må kirken kunne respektere – også for prestestudenter som ønsker å bli ordinert.

Vi gleder oss til å gå ut i prestetjeneste. Vi står med kall om å stå i tjeneste for Kristus. Samtidig lever vi i vanlige samfunnsmessige strukturer. Vi tror at ved å holde begge disse tankene sammen, kan vi skape mange gode møter med mennesker. Vi tror dette kan skape prester som er nær menneskers liv, som kjenner på de samme følelsene, som prøver og feiler. Kirken har tatt et standpunkt om samboerskap – det skal ikke lenger fordømmes. Vi mener at ved ikke å ordinere samboende prester sender biskopene et motsatt signal, at samboerskap er noe som er uønsket i kirken. Dette tror vi kan skape en større distanse til mange av kirkens medlemmer.

Kirken står i en rekrutteringskrise. Vi tror at det finnes mange kommende dyktige prester. Men å kreve noe annet av teologistudenter enn av andre yrkesgrupper når det kommer til samlivsform, det syns vi er problematisk. Gode ekteskap skapes ikke av et tidlig ja, eller press fra biskopen. Gode ekteskap skapes i relasjonen mellom to mennesker, som har full tillit til at ekteskapet skal vare livet ut. Vi tror ekteskapet er den beste samlivsformen for to mennesker. Men å si at vi ikke er skikket til å være prester dersom vi lever i forpliktende samboerskap – det kan vi ikke forstå.

Preses Helga Haugland Byfuglien sier til NRK 18. mars at biskopene ikke ønsker å løfte på dynene til folk. Vi har vanskelig for å se at det er noe annet de gjør.Christine Josephine Andreassen
Ingvild Bjørnøy Lalim
Maren Sundvall Platou
Steffen Torsteinsen Aune
Andreas Nornes
Fredrik Sletbakk
Marte Birkeland Åsen
Karen Helene Bøhn Melhus
Maren Andrea Aasulvsen
Marie Pleym Myhrvold
Marianne Munz
Asgeir Stensrud
Marte Solbakken Leberg
Margrete Kvalbein
Jacob Breda Antonsen
Marte Holm Simonsen
Tine H. Ask
Stine Pauline Burre
Rasmus Bolstad Rustad
Trude-Christina H. Halvorsen
Johanne Gram-Nilsen
Johanne Norum Hansen
Veronika Johnsen
Kristina Nomme
Einar Østerhagen
Frida Sofie Øyen
Benjamin Isachsen
Børge Hatch Fure
Johannes Kvangarsnes
Anders K. Nordvik

4 liker  
Kommentar #1

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Ja slik er det.  Jeg støtter deres sak, og når dere som er studenter idag blir biskoper så vil nok teologien ha endret seg.  Problemet er at det tar 30-40 år før det skjer.

Kommentar #2

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Jeg er redd

Publisert over 4 år siden

biskopene med denne holdningen til samboerskap henger fast i den totalt antikverte forestillingen at en må ha en sanksjon fra det guddommelige (eventuelt staten) for å ha et seksualliv. Det er vanskelig å se noen annen bakgrunn til holdningen. Dette synet på sex og samliv er grundig utdatert, selv om det faktisk ikke er så lenge siden lovverket forbød samboerskap. Denne holdningen har røtter langt tilbake og har bl.a. sin bakgrunn i menns behov for å kontrollere kvinners seksualitet og, ikke minst, sikre kontroll med reproduksjonen slik at menn kunne være sikre på sitt farsskap. Disse forutsetningene er forlengst borte og blir tildels tatt sterkt avstand fra. Derfor er denne holdningen til samboende prester et nesten skremmende gufs fra en fjern fortid. Dette fremstår også som totalt inkonsekvent siden de samme biskoper har godtatt den dekomponering av ekteskapet som nå foregår.

Kommentar #3

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
biskopene med denne holdningen til samboerskap henger fast i den totalt antikverte forestillingen at en må ha en sanksjon fra det guddommelige (eventuelt staten) for å ha et seksualliv.

Enig i det.  Mitt inntrykk er at mange kristne ikke tar disse tingene så nøye.  Man hører hva prestene sier og som er formelt "riktig moral" iht bekjennelse ditt og datt, men rent privat finner man løsninger som folk flest.  Jeg vil tro de færreste ikke-geistlige kristne i Folkekirken har fått brev fra presten med beskjed om å gifte seg så snart som mulig.  Hvordan disse tingene er i f.eks den katolske kirke vet jeg ikke, det får en katolikk svare på.

Men med prestene er det tydeligvis annerledes.  Her kan man risikere å få et brev i postkassa med refs og beskjed om å innkalle til bryllup sporenstraks.  Da er jo et interessant spørsmål hva som vil skje dersom en prest nekter å etterfølge biskopens ordre.  Jeg antar biskopen må være meget forsiktig for ikke å få jurister på nakken.

Kommentar #4

Halvor Nordhaug

35 innlegg  21 kommentarer

Hvor forpliktende samboskap?

Publisert over 4 år siden

Det er ikke overraskende at Bispemøtets holdning til samboskap blir utfordret av teologiske studenter. Vi trenger en samtale om dette. Så takk for innlegget! Men jeg vil gjerne utfordre studentene til å tydeliggjøre hva de skriver avslutningsvis: "Men å si at vi ikke er skikket til å være prester dersom vi lever i forpliktende samboerskap – det kan vi ikke forstå." Studentene mener altså at ikke ethvert samboskap er OK for den som vil bli prest, det må være forpliktende. Hva slags form for forpliktende samboskap er det man ser for seg her, og hvordan tenker man at en slik linje skal praktiseres? Hvilke kriterier skal kirken og vi biskoper styre etter? Her er jeg nysgjerrig på svaret.

6 liker  
Kommentar #5

Knut Ivar Heggem

4 innlegg  360 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Halvor Nordhaug. Gå til den siterte teksten.
Hvilke kriterier skal kirken og vi biskoper styre etter? Her er jeg nysgjerrig på svaret

Her er jeg også nysgjerrig på studentenes svar, men egentlig også på biskopenes svar. Fins det egentlig noe slags kriterier? Prester er jo ikke noe annerledes enn andre mennesker.. så spørsmålet fra studentene er jo berettiget. Hvem skylder egentlig å gi et tydelig svar? Biskopene etter mitt syn.

2 liker  
Kommentar #6

Ingvild Bjørnøy Lalim

2 innlegg  1 kommentarer

Større tillit til studentene/de nyutdannede

Publisert over 4 år siden

Kjære Halvor! Tusen takk for at du inviterer til samtale. Vi håper dere vil ta en grundigere vurdering av dette spørsmålet. Du spør hva vi mener med forpliktende samboerskap. Jeg kan lufte mine tanker rundt dette, men skriver da ikke på vegne av alle 30. For det første tenker jeg at samboerskap er så mangt – og at for mange ligger det en stor forpliktelse i det å flytte sammen. Andre samboerskap kan med rette kritiseres, dersom det ikke er godt nok gjennomtenkt på forhånd. Livet er mangfoldig, og det er samliv også. Jeg tror biskopene med fordel kan vise nyutdannede prester større tillit til at de selv kan finne en samlivsform som både er innenfor kirkens lære – og som passer for ens personlige livssituasjon. På mange andre livsområder gis denne tilliten til studentene/de nyutdannede prestene. Jeg tenker at det må gå en grense for hvor mye av teologistudentenes privatliv biskopen skal legge seg opp i. 

2 liker  
Kommentar #7

Håkon Hovda

151 innlegg  2371 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
biskopene med denne holdningen til samboerskap henger fast i den totalt antikverte forestillingen at en må ha en sanksjon fra det guddommelige (eventuelt staten) for å ha et seksualliv. Det er vanskelig å se noen annen bakgrunn til holdningen. Dette synet på sex og samliv er grundig utdatert, selv om det faktisk ikke er så lenge siden lovverket forbød samboerskap. Denne holdningen har røtter langt tilbake og har bl.a. sin bakgrunn i menns behov for å kontrollere kvinners seksualitet og, ikke minst, sikre kontroll med reproduksjonen slik at menn kunne være sikre på sitt farsskap. Disse forutsetningene er forlengst borte og blir tildels tatt sterkt avstand fra. Derfor er denne holdningen til samboende prester et nesten skremmende gufs fra en fjern fortid. Dette fremstår også som totalt inkonsekvent siden de samme biskoper har godtatt den dekomponering av ekteskapet som nå foregår.

Wow. Snakk om historieforfalskning. At det var mennene som tjente på kravet til ekteskap og forbud mot samboerskap. La meg stille et enkelt spørsmål: Hvem tror du var mest økonomisk og sosialt sårbar om det ble barn utenfor ekteskapet i eldre tider? 

3 liker  
Kommentar #8

Håkon Hovda

151 innlegg  2371 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Christine Josephine Andreassen. Gå til den siterte teksten.
Men å kreve noe annet av teologistudenter enn av andre yrkesgrupper når det kommer til samlivsform, det syns vi er problematisk. Gode ekteskap skapes ikke av et tidlig ja, eller press fra biskopen. Gode ekteskap skapes i relasjonen mellom to mennesker, som har full tillit til at ekteskapet skal vare livet ut. Vi tror ekteskapet er den beste samlivsformen for to mennesker.

Oj. Det finnes ingen forskning som støtter en underforstått ide om at samboerskap gjør en bedre forberedt på ekteskapet og derfor større sjanser for at det holder livet ut. Heller det motsatte. Samboerskap nok sjelden så mye med å forberede seg på ekteskapet som det handler om at det er kjekt, både praktisk, økonomisk og seksuelt, å bo sammen uten å være gift. For faktum er at det finnes ingen seksuell renhet fram til man faktisk har forpliktet seg, der hvor man flytter sammen. 

Så må det legges til: Å være prest er ikke som andre yrkesgrupper, like lite som det å kalle seg kristen er det samme som å kalle seg ateist, muslim eller hva annet du vil. Det er en tragedie for kirken at dette synet ser ut til å råde blant de som skal være hyrder og ledere i de lokale samfunn rundt om i landet. 

3 liker  
Kommentar #9

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Problemstillingene er mange...

Publisert over 4 år siden
Christine Josephine Andreassen. Gå til den siterte teksten.
At mange velger samboerskap som en vei mot forlovelse og ekteskap må kirken kunne respektere – også for prestestudenter som ønsker å bli ordinert.

Prester skal være et forbilde i sitt kall.  Om det er som misjonsprest i et fremmed land og fremmed kultur eller i vår navlebeskuende norske miljø.  Kirken tilbyr Ekteskap i Kirken som er mellom Gud og de to som skal inngå ekteskap.  

Når man snakker om disse mellommenneskelige boformene bør man uttrykke seg klart når prøver å ha en dialog. Kirken har kirkelig ekteskap som sitt tilbud. Andre samlivs former er det flere varianter av. Hvilken av dem snakker vi om her ?

Skal kirken akseptere prester som er samboere ? Er det at man flytter sammen og har felles økonomi - uten for mye pappirskriving.

Skal kirken akseptere prester som er samboer? Er det de som har en Samboerkontrakt som regulerer økonomi / Gjensidig testamentet  /  Eiendommer kjøpt etter Sameielovens prinspipp.. 

Skal kirken akseptere prester som er samboere og selv velger "Ekteskap" uten kirkelig velsignelse / innblanding via Vigsel utenom Kirkene ( Notarius Publikus , Utenrikstjenesten osv.) ?

Prester vil automatisk få vigselsmyndinget - hvorfor skal de ha det når de selv ikke har benyttet seg av det i sitt liv ?

3 liker  
Kommentar #10

Aud Valborg Tønnessen

6 innlegg  2 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Selv om biskopene ikke har tenkt nytt siden 1995, så har det jo skjedd en hel del siden den tid. Blant annet ble det oppnevnt et utvalg av regjeringen som avla sitt svar i 1999. I dette utvalget deltok blant annet Turid Karlsen Seim, professor i teologi ved UiO. Og utvalget sa den gang: 

"Når utvalget har vurdert likebehandling  av  samboere  med  ektepar,  har  det  i  henhold  til  mandatet  avgrenset seg til å se på de stabile, ekteskapslignende samboerforholdene. Utvalget  mener  det  er  to  kjennetegn  ved  samboerskap  som  gjør  det  stabilt  og ekteskaplignende:

Samboerskap der det er felles barn regnes som stabile og ekteskapslignende.

Samboerskap som har vart en viss tid, som hovedregel i to år, regnes som sta-

bile og ekteskapslignende.

Når  utvalget  foreslår  likebehandling  av  samboere  med  gifte  på  enkelte

områder,  tas  det  utgangspunkt  i  disse  to  kriteriene."


Kommentar #11

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Hva samfunnet mener er en ting..

Publisert over 4 år siden
Aud Valborg Tønnessen. Gå til den siterte teksten.
Blant annet ble det oppnevnt et utvalg av regjeringen

Samfunnet kan endre seg mye - det kalles politikk - utøvd av regjeringen. Teologi er vel hva kirken mener om samme type spørsmål.  Er det teologisk riktig av en kirke å akseptere samlivsformer som ikke følger kirkens interne forkynnelse og tilbud ? Som ekteskap av en Notarius Publikus ? Som parterskap ? Som regulerte samboerforhold? Som papirløse samboerforhold? 

Teologisk er samboerskap for meg nesten det samme som dåp uten konfirmasjon. Man tar ikke forholdet innfor sin Gud og får det stadfestet i overenstemmelse med kirkens forkynnelse og lære.

2 liker  
Kommentar #12

Øyvind Lundberg Nilsen

0 innlegg  1 kommentarer

Kontekst kontekst kontekst

Publisert over 4 år siden

Det som er viktig i denne debatten er følgende: Bibelen har alltid blitt tolket i forskjellige kontekster. Men om tolkningen har vært riktig i forhold til den måten mennesker lever sine liv er vel et annet spørsmål. For å si det på en annen måte. Kartet stemmer ikke alltid overens med terrenget. Så her må det jobbes slik at samboerskap er den moderne samlivsform som må aksepteres. Forpliktende samboerskap finnes ikke. Det blir et ekstra premiss som det ikke kan måles. Hva er forpliktende? Er det med tanke på forlovelse og giftermål ? Med eller uten barn?Hvor lenge er det forpliktende? Hvem skal vurdere forpliktelsen mellom  hen og hen?

1 liker  
Kommentar #13

Håkon Hovda

151 innlegg  2371 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Aud Valborg Tønnessen. Gå til den siterte teksten.

"Når utvalget har vurdert likebehandling  av  samboere  med  ektepar,  har  det  i  henhold  til  mandatet  avgrenset seg til å se på de stabile, ekteskapslignende samboerforholdene. Utvalget  mener  det  er  to  kjennetegn  ved  samboerskap  som  gjør  det  stabilt  og ekteskaplignende:

Samboerskap der det er felles barn regnes som stabile og ekteskapslignende.

Samboerskap som har vart en viss tid, som hovedregel i to år, regnes som sta-

bile og ekteskapslignende.

Når  utvalget  foreslår  likebehandling  av  samboere  med  gifte  på  enkelte

områder,  tas  det  utgangspunkt  i  disse  to  kriteriene."

Uff, synd for de som ikke hadde flyttet før de tok presteutdannelsen. Da er det jo ikke mulig å være samboende for det kan ikke regnes som forpliktende. Eller vent, det er et smutthull her: Sørg for å bli gravid så raskt som mulig. Bingo! Nå er det forpliktende. 

Kommentar #14

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Til syvende og sist

Publisert over 4 år siden

er det de samlevendes forpliktelse til hverandre som gjelder uavhengig av hvilke papirer en har. Med dagens regler og praksis for ekteskap og skilsmisse betyr det formelle ingen ting i forhold til den personlige holdning. Skal en først sette krav til livsførsel, må det gjelde alle områder, ikke kun samlivsform. Og ærlig talt Hovda, her er du på jordet. Det er greit at du ønsker at det var slik at ekteskapet ble etablert for å ivareta kvinner og barn, men historiens dokumentasjon  er overveldede når det gjelder menns behov for kontroll. Les gjerne Moseloven grundig på nytt.

Kommentar #15

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg er samboer, men er ikke av den oppfatning at det er helt i orden, men det er for min del en beste løsning i en komplisert verden, med håp om noe mer. Mitt første innfall ved lesning av teksten, var hvor usolidarisk den er. Kanskje et rent følelsesutbrudd fra min side, men selv om det snakkes mye om kjærlighet i våre dager, snakkes det ikke like mye om forpliktelse. Man bruker vendingen "forpliktende samliv", men hvor forpliktende denne forpliktelsen er, sies ikke. Ofte ligger mellom linjene en forståelse om troskap i øyeblikket, men ingen langvarige løfter; tankene om livsvarighet kan trekkes tilbake etter omstendighetene. (En slik tenkning skinner også igjennom i teksten, for uten dette forbeholdet, skulle det ikke være noen grunn for å bo sammen før ekteskapet.) Uansett, i denne tid der livsvarig forpliktelse ikke er på alles lepper, har kirken et særlig ansvar for å forfekte nettopp dette elementet i kristen samlivsetikk, for dette er en etikk som skaper stabilitet og forutsigbarhet, den bevarer menneskehjerter. Den bevarer de svake. Så kommer altså neste generasjon prester, som skulle tale de sårbares sak og sier, nei, det passer oss ikke. Da lurer jeg på, om det så ikke er dere, hvem gjenstår som rollemodeller? 

Videre skriver dere: "Men å kreve noe annet av teologistudenter enn av andre yrkesgrupper når det kommer til samlivsform, det syns vi er problematisk." 

Problemet med dette er at prestetjeneste ikke er en hvilken som helst jobb, den er i sitt vesen annerledes fra andre yrkesgrupper.

 

5 liker  
Kommentar #16

Håkon Hovda

151 innlegg  2371 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.

Og ærlig talt Hovda, her er du på jordet. Det er greit at du ønsker at det var slik at ekteskapet ble etablert for å ivareta kvinner og barn, men historiens dokumentasjon  er overveldede når det gjelder menns behov for kontroll. Les gjerne Moseloven grundig på nytt.

 Lik  Sitér

Du svarte ikke på spørsmålet: Hvem fikk lide mest, la oss si i middelalderen, om kvinnen ble gravid utenfor ekteskap, både økonomisk og sosialt? Svaret på dette vil da gi svaret på hvem som hadde mest å tjene på at man krevde ekteskap som samlivsform. Det er også en ganske så selvmotsigende tanke at det var mannens måte å få kontroll over kvinnen på, all den tid han i utgangspunktet selvsagt aldri var forpliktet til å ha sex eller inngå noen form for forhold til kvinnen...Om det var for å "beskytte" mannens interesser, som var å anse som den sterke part, så måtte det vel tjene han best om han kunne velge selv om han skulle gifte seg eller ei med damen han ønsket sex med? Du må gjerne bidra med dokumentasjon fra anerkjente historikere som sier noe annet...

Jeg kjenner ganske godt til moseloven. Denne var faktisk unik for sin tid i å gi beskyttelse og verdi til kvinner, slaver og utlendinger. 

2 liker  
Kommentar #17

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Det Hovda her

Publisert over 4 år siden

hevder, viser nettopp mannens makt. En ugift mor eller en fraskilt (og etter moseloven var det kun mannen som kunne kreve skilsmisse) var overlatt til samfunnets spott og spe og kunne behandles etter forgodtbefinnende. Derfor var det å være alenemor eller fraskilt det samme som å være skjøge i bibelsk tid. En skal ikke være særlig fantasifull bibelleser for å finne eksempler på dette. Dette faktum er til alle tider blitt brukt av mannen til å holde kvinnene som lydige tjenere. Om det var motsatt, Hovda, ville samfunnet æret alenemødre og sørget for at mor og barn fikk trygge livsforhold. Du vet godt at det ikke har vært tilfelle. Til og med kirken har stilt seg bak fordømmelse av alenemødre og barn utenfor ekteskap. Biskopenes holdning til samboerskap kan betraktes som en fortsettelse av denne linjen.

2 liker  
Kommentar #18

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Oppgjør med etisk relevans

Publisert over 4 år siden

Blir nå sex før ekteskapet -synden over alle synder i min egen ungdom - en naturlig og selvfølgelig livsutfoldelse også blant kristne? Teologistudenten Christine Josephine Andreassen viser at moralens voktere i Livssynsnorge har slått opp flere dører til naturen og den friske luft enn jeg ante. Det er nå nærmest litt bittert å nærme seg 80-åra, med tanke på den krampe og nød mange i min generasjon opplevde for seksti år tilbake - for ikke å snakke om de demoner Christines bror - Anders Torp - slet med for bare få år siden i det miljøet som mest kynisk utnyttet straffetruslene knyttet til sex og erotikk. Takk til disse to søsken, dere representerer humaniseringen av vårt samfunn i høyere grad enn dere aner. Takk også til de tretti av Christines medstudenter som har signert dette innlegget. Som etikkens veivisere vil dere ha store utfordringer også når det gjelder seksualitet og samliv, men mye tyder på at disse vil være mer relevante for både kirke og samfunn enn den problematikken dette oppgjøret dreier seg om..


.

Kommentar #19

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Gamle tanker...

Publisert over 4 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Blir nå sex før ekteskapet -synden over alle synder i min egen ungdom - en naturlig og selvfølgelig livsutfoldelse også blant kristne?

Endringer i samfunns strukturer og tilhørende teologier rundt sex har utviklet seg gjennom tidene.  Ser vi på de 10 bud er det der 2 bud som omhandler tema.  Det ene er at man ikke skal se på sin nestes ektefelle.. Det om handler når noen ønsker en som allerede er i et ekteskap.  Det andre budet om handler begrepet hor.  Det er sosialkulturelt definert, men i de fleste tilfeller er det snakk om når tiden når man er i et ekteskap.   Det vil si at begge disse budene omhandler når den ene parten er i et ekteskap.  Så lenge ingen av partene er i noen ekteskap kommer ikke disse budene til noen anvendelse.   Dette var laget slik fordi det i mange kulturer var en forutsetning av kvinnen ble gravid før hun kunne gifte seg.  Kvinner som ikke kunne få barn kunne ikke giftes bort.    Disse tankene stammer i fra den tiden gamle testamentet ble til - i flerekoneriets tid.   Ekteskapets hovedhensikt var reproduksjon.

Det nye testamentet innførte sølibatet -  med et unntak som ble kalt  ekteskapet mellom to personer.  Ideen lignet på klostertankene med sølibat ( seksuelt avholdenhet) bare at seksualtieten var begrensen innenfor et par.  

Ekteskap og sølibat er en pakt med Gud om seksuell begrensning når det gjøres vigselen skjer i en kirkelig sammenheng.  Det er ikke alle som ønsker å inngå en pakt med Gud når det gjelder seksuell begrensing ( sølibat/ekteskap), men ønsker mulighet for variasjon over tid.  Dette er et valg den enkelte må ta.  Selvsagt er det mange som velger en samfunnsmessig "vigsler" utenfor kirker - men det er ikke å se på som en pakt med Gud ( ekteskap).  Så for meg så er slike vigsler, samboerskap og bofelleskap åpne seksuelle forhold - eller en prøvetid / seksuell utforskning om man vil kalle det det. Det berører ikke den enkelts forhold til sin Gud - da man ikke har inngått noen "pakt" med sin Gud om seksuell begrensing. 

(Nå er det det å si om en særnorsk ekteskapsliturig.  I utlandet lover man at man skal være tro mot hverandre i alle tider , mens i Norge lover man lover man at man skal være tro mot hverandre alle dager.  Så jeg har alltid fundert hvorfor morgen, kveld og natten er unntatt troskaps løfte. )

Kommentar #20

Dan Lyngmyr

210 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Christine Josephine Andreassen. Gå til den siterte teksten.
Samtidig merker vi at det er fordommer knyttet til samboerskap, også for teologistudenter.

Presten som ikke våger å peke på at kjærligheten beste ramme er ekteskapet og at samboerskap er synd - risikerer å føre mennesker til fortapelse, og er en dårlig veileder.

For mange troende er bibelens veiledning ikke alltid like lett å følge, og en tidligere svært kjent, og anerkjent  misjonsgeneral, opplevde at hun som senere ble hans kone, ble gravid før ekteskap ble inngått.

- Jeg ble bare så alt for glad i henne, var det gode og ærlige svaret han senere gav, og trolig er det mange som kan kjenne seg igjen i denne historien - og som fortsatt  gleder seg over kjærligheten i ekteskapet.

Like fortrøstningsfullt er det å bli minnet på at "det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus" - m.a.o at hjertets oppriktige omvendelse gir oss vissheten om guds tilgivelse og livets fornyelse.

Og , Jesu ord til kvinnen som var grepet i hor og som flokken rundt henne ville stene til døde var da også " heller ikke jeg fordømmer deg" og, " gå bort og synd ikke mer" , synliggjorde Jesu omsorg og nåde for ethvert menneske som vender seg bort fra synd.

Det ovenfor siterte synliggjør at studentene, de kommende prestene, ikke har skjønt at å leve ekteskapelig, med alt hva det innebærer,som samboere - er å leve i synd.

Bibelens tydelige anvisninger for ekteskapelig samliv, hvor standarden er ekteskapsinngåelse først- og deretter samliv - er sterkt foruroligende forkastet av studentene som har underskrevet oppropet. Det er åpenbart en intens uvilje mot å forstå og erkjenne, at alt seksualliv utenfor ekteskapet karakteriseres  som synd.

Til tross for at Bibelen gjennomgående er helt eksplisitt på dette.Men spesielt populært å hevde dette er det jo ikke .

 

3 liker  
Kommentar #21

Håkon Hovda

151 innlegg  2371 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Derfor var det å være alenemor eller fraskilt det samme som å være skjøge i bibelsk tid. En skal ikke være særlig fantasifull bibelleser for å finne eksempler på dette. Dette faktum er til alle tider blitt brukt av mannen til å holde kvinnene som lydige tjenere.

Kan du vise meg til ett eksempel fra Bibelen på akkurat dette? Ja, menn har alltid vært noen maktgale idioter som har ønsket å undertrykke kvinnen. Der har vi det. Derfor fant de på ekteskapet også, så de kunne ha kontroll på denne kvinnen så hun ikke sprang rundt og ble gravid med andre. Typisk kvinnfolk å være løs på tråden, og typisk mannfolk å ville kontrollere og styre disse kvinnene. 

Hmm...På tide å oppdatere sin historiekunnskap og kjønnsstereotypiene? 

1 liker  
Kommentar #22

Håkon Hovda

151 innlegg  2371 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Dan Lyngmyr. Gå til den siterte teksten.

Og , Jesu ord til kvinnen som var grepet i hor og som flokken rundt henne ville stene til døde var da også " heller ikke jeg fordømmer deg" og, " gå bort og synd ikke mer" , synliggjorde Jesu omsorg og nåde for ethvert menneske som vender seg bort fra synd.

Det ovenfor siterte synliggjør at studentene, de kommende prestene, ikke har skjønt at å leve ekteskapelig, med alt hva det innebærer,som samboere - er å leve i synd.

Bibelens tydelige anvisninger for ekteskapelig samliv, hvor standarden er ekteskapsinngåelse først- og deretter samliv - er sterkt foruroligende forkastet av studentene som har underskrevet oppropet. Det er åpenbart en intens uvilje mot å forstå og erkjenne, at alt seksualliv utenfor ekteskapet karakteriseres  som synd.

Til tross for at Bibelen gjennomgående er helt eksplisitt på dette.Men spesielt populært å hevde dette er det jo ikke .

Meget bra skrevet, både loven og nåden her. Et sidespor: Mennesker som ikke vil anerkjenne lovens hellighet og gi den rett, vil heller ikke kunne erfare Jesu tilgivelse og nåde. Disse menneskene vil aldri få erfare det denne kvinnen erfarte, selv om de elsker å vise til dette som en slags unnskyldning for egen synd; for de vil ikke akseptere hva Guds Ord sier om synd og dom. Sånn setter man ikke bare loven ut av spill, men også nåden i ens eget liv. Tilbake står de da med risikoen for å møte Gud som dommer av alle deres gjerninger, framfor å være trygg i Kristus på den dagen. 

De vet hva Guds lov sier, at de som gjør slikt fortjener å dø. Allikevel gjør de ikke bare dette selv, men de roser også andre som gjør det. 

1 liker  
Kommentar #23

Håkon Hovda

151 innlegg  2371 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Det nye testamentet innførte sølibatet -  med et unntak som ble kalt  ekteskapet mellom to personer.  Ideen lignet på klostertankene med sølibat ( seksuelt avholdenhet) bare at seksualtieten var begrensen innenfor et par.  

Dette må være satire? Er som å si at man er avholdsmann, bare ikke fra whiskey. Eller at man er ateist, uten om at man tror på Gud. Eller man er egentlig monogam, bare med flere damer på en gang. Sølibat og sex i ekteskap er gjensidig eksluderende utsagn. 

NT innførte aldri sølibat. Dette var i loven allerede. Derfor viste Jesus til pentatuken for sin undervisning om ekteskapet og seksualitet. 

Kommentar #24

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Også bekymret

Publisert over 4 år siden

Jeg er også bekymret - bekymret for at de er så mange prestespirer som synes det er greit med samboerskap. Når en som ønsker å bli prest offentlig går ut og krever tillatelse til å bryte et av budene, tror jeg ikke han/hun er den rette personen til å lede en menighet...


4 liker  
Kommentar #25

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Primært sølibat og sekundært ekteskap.

Publisert over 4 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Dette må være satire?
Paulus' første brev til korinterne, kapittel 7

1 Når det gjelder det som dere skrev til meg om: Det er godt for en mann å ikke røre en kvinne.

2 Men på grunn av hor skal enhver mann ha sin egen kone, og enhver kvinne skal ha sin egen ektemann.


Her peker Paulus på at dersom man ikke klarer å leve i sølibat ("ikke røre")  er alternativet et ekteskap. Det er mange tanker som har blitt laget av som en konsekvens av disse to versene oppigjennom årene. 

Kommentar #26

Håkon Hovda

151 innlegg  2371 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Så  var det det med å forstå konteksten, da. Også den historiske. Dette var altså skrevet til en forsamling kristne i en kultur hvor det å være singel og avholdende ble sett ned på. Paulus svar? Dette er en god ting, like god som å være gift. Det er hverken bedre eller verre enten du gifter deg eller forblir singel for troen sin skyld. 

M.a.o: Å være singel kan føre til at du sliter med lyst og fristelser. Da skal du gifte deg. Men om du kjenner at du kan og bør leve som singel for troens skyld, så gjør du det. Begge deler er like greit som kristen. 

Greit å lese alt i sin sammenheng også. Gud favoriserer ikke det ene framfor det andre står det klart. "Enhver mann", "enhver kvinne" mer enn antyder at de aller fleste bør finne seg noen å gifte seg med, syns du ikke?

Alternativet til ekteskap er altså sølibat. Det er ikke ekteskap som er alternativet til sølibat. Om man leser teksten seriøst, så unngår man slike tolkninger.

1 liker  
Kommentar #27

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Ekteskap er nødløsningen...

Publisert over 4 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Alternativet til ekteskap er altså sølibat.

Sex problematikken er ikke viktig, men kirkelig ekteskap er for de som ikke klarer å være alene - helt inn i alderdommen.  Det som er viktig er at man anser handlingen som en pakt med sin Gud og sin ektefelle.  Derfor er den i en Kirke - utført av en av Guds utvalgte - og ikke en tilfeldig statlig embetsmann i et offentlig kontor.  Ikke sikker på om bispegjengen aksepterer ikke kirkelig ekteskap som ok - i denne sammenhengen.  Hvor går grensen for ekteskap ok ekteskaps inngåelse ? Er statlig ekteskap ok - så hvorfor har vi da kirkelige ? Dette er egenlig et vetak i prosessen for å fjerne kirkelige ekteskap fra kirkene - generelt.

Poenget mitt er at skal man først sette en grense for ekteskap eller ikke for kirkens menn og kvinner - må man også se på hvordan man gifter seg. Er det et ekteskap i en kirke eller ikke.  I 1 Kor 7 er det en del utfordrende "krav" som man bør ha et forhold til.  Er dette bare regler for en by - i en tid - som du antyder. Eller ble dette med i NT fordi disse tankene skulle leve lengre enn "en forsamling kristne i en kultur". Med de tolkningstanker bør vi fjerne alle brevene fra NT og da sitter vi igjen med en Jødisk messias tro.  Det er brevene som gjør kristendommen en global løsning også utenom jødedommen - riktignok med masse lokal tilpassing dit den kommer inn i de samfunnsstrukturer som er her og der.

Kommentar #28

Håkon Hovda

151 innlegg  2371 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Ja, her er du inne på mange relevante ting jeg ikke har noe problem med å anerkjenne. Personlig mener jeg kirken burde sagt fra seg hele vigselsretten. Det hadde vært i tråd med skille mellom stat og kirke. Det hadde gjort staten friere til å regulert det som de ønsket, fri fra kirken, mens kirken kunne da selv lært det den ønsket og også evt innført en form for velsignelsesrituale ihenhold til dette. 

PS: Har aldri hørt om at kirken (inkludert de større trossamfunnene) ikke anerkjenner inngåtte ekteskap inngått hos byfodgen.  Poenget er like mye den gjensidige, formelle avtalen, som at man gjør det framfor Gud. Likeledes vil kirken ikke akseptere som gyldig ekteskap forhold som ikke er juridisk gyldig. Dette er ikke først og fremst et teologisk institusjon, men like mye en samfunnsinnstitusjon, en forordning grunnet historisk og tradisjonelt i sosiale og teologiske argumenter. 

1 liker  
Kommentar #29

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Styrt avvikling...

Publisert over 4 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
innført en form for velsignelsesrituale ihenhold til dette.

Jeg regner med at både enkjønnende ekteskap og nå ekteskapskrav til ansatte er en styrt avvikling av kirkelige ekteskap - egentlig.  DNK maler seg lengre og lengre inn i et teologisk hjørne..Så et hopp ut av hele problemstillingen blir nok nødvendig..

Kommentar #30

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

HJEEELLLPPP

Publisert over 4 år siden

Kan vi ikke bli enige om EN ting. Det er at vi må leve med uenighet. Det blir jo bare konflikter hvis vi skal tenke likt. Som konservativ kristen tror jeg på Israels Guds ord - Bibelen og Jesus Kristus og tar dette bokstavelig - fordi jeg etter mange år har satt meg grundig inn i å prøve å forstå både Gud og mennesket og jeg har kommet til en konklusjon: Gud har rett. Men det er MEG....andre må selvfølgelig mene det de mener. Jeg skulle skamme meg om jeg skulle prøve å presse eller trykke mine meninger over på andre. Da trekker jeg meg heller tilbake til likesinnede. Det ER faktisk "såre godt" å snakke med likesinnede. Det er noe med denne Felles Ånd i Jesus Kristus som man merker oppstår når frelste snakker med hverandre. 

Må man være Født på ny - Frelst eller Vekket for å forstå hva Gud mener og ønsker. JEG tror det. Jeg ble kraftig vekket etter en dyp dødsangst da jeg var i miden av tyve-årene - jeg fikk det budskapet....Mange måneder etter - etter  å ha levet i angst og vandret i det kristne kaller dødsskyggens dal - måtte jeg en kveld - mange måneder senere ned på kne i bønn og gråt og be om at Jesus Kristus måtte ta bort denne tunge byrden. 

Jeg var vokst opp i et trygt og godt kristenhjem. Vi har vært kristne i generasjoner og jeg lærte å kjenne Jesus via søndagsskolen og hjemmets oppdragelse. MEN nær til Jesus følte jeg meg ikke før vekkelsen. Jeg trodde Jesus var oppe i himmelen et sted, men Han var perifer. Den kvelden jeg gråt og ba - følte jeg ikke noe i øyeblikket etter. Men dagen og dagene etter og fortsatt i min nåværende pensjonsalder - ble det tent en ild i mitt indre som aldri har blitt slukket. Jeg følte jeg MÅTTE helt inn til Jesus Kristus og MÅTTE lese Bibelens ord. Jeg ble på en måte transformert - jeg har ikke vært meg selv siden. Og jeg - en pingle - redd for mennesker - ikke god til å uttrykke meg - redd for ukjente - ja, jeg levet i en boble og drømte om å bli filmstjerne ala Hollywood. Men jeg skal si jeg ble kraftig vekket. I dødsangstens tid gikk jeg rundt i en trance av angst. Jeg satt f eksl i sengen før jeg sovnet og kroppen la seg ubevisst til rette. Og så glad jeg var da jeg våknet neste morgen og oppdaget at jeg levet. Jeg så meg godt rundt omkring før jeg krysset gaten oa. Men kvelden da jeg ba - var vekkelsen kommet til mitt indre. Senere leste jeg i Bibelen om at "uten at du blir født på ny  - skal du ikke se Guds rike". DET var ord som jeg følte passet til min situasjon. Jeg fikk også navnet Born - født - ved min mann som også var et bønne-svar. Det hele har vært HELT forunderlig - hva Herren har gjort med meg. Jeg kan bare bøye hodet i takksigelse.

Jeg er også blitt uredd for å si hva jeg mener. Jeg er ikke høylydt - men det jeg leser av Bibelens ord - tror jeg fullt og fast på og at GUD HAR RETT. Mennesket har vist sin ufeilbarlighet i alle år. 

Når det gjelder Kirken - så ser jeg at det er nødvendig å ha to kirker - en folke-kirke for de liberale kristne og en fri-kirke for de konservative og Bibeltroende kristne. Jeg må jo vite om det som forkynnes er slik JEG kjenner i mitt hjerte er rett. Andre må gjøre hva DE føler. Derfor må jeg også lytte til prester og evangelister som taler Bibelens klare ord om hellighet og renhet og sannhet og rett. JA - det ER en kamp - selve Livet - men noen er villige til å søke sannheten slik Bibelen oppfordrer oss til å gjøre: Prøv åndene. Om de er av Bibelen eller andre tros-retning. Det er ikke rett si folk har fordommer når det er uenighet - det blir meningsløst. La oss RESPEKTERE hverandre - og det gjelder i alle retninger. Gud selv åpenbarer sine ord for de som går i dybden og leser, lærer og lytter. ALT GODT for alle her....


Kommentar #31

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Takk for klare ord.

Publisert over 4 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.
Gud selv åpenbarer sine ord for de som går i dybden og leser, lærer og lytter. ALT GODT for alle her....

En sannhet kan ses på fra minst 6 sider.   Et kors blir til en strek om man ser på det høyre side, venstre side , ovenfra og nedenfra. Men bakfra og forfra er det ganske likt.  Slik er vel sannheten om korset også.  For å se den hele sannhet må man se kjenne til og smake på korset fra alle kanter før man velger den siden man behøver den dagen.  For Jesus har forlatt korset og sitter ( eller står) ved Guds høyre side. Det er troen på den oppstandne som frelser - uansett synsvinkel på korset  eller andre hverdagslige utfordringer -  som er det viktige.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere