Elin Stillingen

2

Ikke helt normal

For første gang i Verdidebatts historie forteller en transperson hvordan han og hun opplever Espen Ottosens synspunkter.

Publisert: 16. mar 2017

Espen Ottosen er landets mest profilerte konservative kristen. Han er informasjonsleder (?) i Norsk Luthersk Misjonssamband og en talefør forkjemper for at noen mennesker skal være usynlige blant alle andre. Dess­uten er han svært bevisst når det gjelder språkbruk og benytter iblant varianter av uttrykket avvik om transpersoner og andre som ikke er som Ottosen. Slik angripes ideen om at mennesker som før i Ottosens samfunn var helt usynlige, nå faktisk kan leve et lykkelig og bra liv.

Jeg tror ikke, jeg vet at akkurat her er vi særdeles uenige. Jeg har vanskelig for å betrakte fenomenet ”konservativ kristen”, altså at man tar avstand fra at ingen andre enn konservative kristne, ikke kan leve godt med et kjønnsuttrykk eller en kjønnsidentitet som "avviker" fra den majoritetsbefolkningen har.

Gått galt

Mitt utgangspunkt er at skillet mellom det gode og det onde er meningsfullt. Jeg har ingen teologisk utdannelse, men evner å skille mellom rett og galt. Jeg kan sikkert som alle andre bli bedre til det. Jeg tror det er en mening med hvordan hvert menneske er skapt og at Gud har en plan for oss.

Når noen ikke ser at deres holdninger og at deres stemmer er med å gjøre andres liv vanskeligere, tenker jeg at noe har gått galt. Årsaken må være at noen ikke ser bjelken i sitt eget øye. Resultatet er at andres liv blir vanskeligere.

Derimot tenker jeg at menneskene heldigvis ikke er skapt helt like. Noen trives godt innenfor en heterofil ramme med den kjønnsidentitet og det kjønnsutrykk samfunnet har tildelt dem basert på hva jordmoren sa når man ble født. Andre befinner seg andre steder på skalaen hva gjelder legning, kjønnsidentitet eller kjønnsutrykk enn cispersoner som Ottosen.

Stigmatiserende?

Jeg forstår at en som har en slik jobb som Ottosen, bruker arbeidstiden sin på å skrive innlegg om andre menneskers liv. Han slipper jo å leve deres liv. Det er stigmatiserende å hevde at noen personer, for eksempel transpersoner, representerer noe avvikende. Og ja, det er med å redusere menneskeverdet fra disse.

Jeg vil ikke bagatellisere faren for at Ottosens språkbruk oppfattes krenkende. Han vokter seg jo ikke for å bruke skillet mellom majoritetsbefolkningen, og oss som ikke er helt som Ottosen – eller mellom det onde og det gode – til å gradere mennesker. Selv om han sier at ”Selv tror jeg imidlertid at et kristent syn på menneskeverdet unngår dette. For vår verdi knyttes ikke til egenskaper, men til det faktum at ethvert menneske er skapt og elsket av Gud.”

Det skulle bare mangle. Jeg forstår det er vanskelig å være en konservativ kristen og oppleve at samfunnet nå tolererer avvikere som meg. Heldigvis er det ikke Ottosen, men Vårherre som til slutt vil dømme.

”I feil kropp”

Vårt Land hadde en artikkel for noen år siden da den første sesongen av ”Født i feil kropp” ble sendt. VL forsøkte å lokke blant annet Ottosen og andre konservative kristne til å si noe stygt om dette, under overskriften ”Hvor står Anna 8 år etisk?”. Forstår at han den gang ikke hadde særlig lyst til å uttale seg. Om det skyldes at folk som så Anna 8 år på fjernsyn, likte å se en unge som var lykkelig med sin egen kjønnsidentitet, eller om det ikke ville tatt seg pent ut å si noe om livet til et barn, det skal jeg ikke spekulere i.

Ingen kjønnsvariant er å betrakte som feil eller sykelig. Det er et rimelig ståsted. Jeg kan forresten fortelle at jeg de siste 20 år har møtt over et par hundre transpersoner i en sosial setting. Lykkeligst blant dem er alle som kan leve åpent som den personen de er med den kjønnsidentitet eller det kjønnsutrykk som de ønsker.  Og spesielt når det gjelder barn som transer, så er det forskning som viser at dersom barnet får leve ut den kjønnsidentitet eller det kjønnsutrykk barnet opplever som det rette, så har disse barna det minst like bra som alle andre barn.

Når det gjelder helsevesenets behandling av transkjønnede, så betyr det ikke at helsevesenet mener at ”noe er feil eller sykt – og så forsøker å gi relevant behandling”. Helsevesenet må nemlig ha en diagnose for å kunne behandle mennesker.  Uten at pasienten passerer det trange nåløyet, diagnosen transseksuell, så vil man ikke få medisinsk eller kirurgisk behandling.

Intimkirurgi

Når det gjelder kirurgi for mennesker med usikre eller flertydige kjønnsorganer, så har medisinen en stygg historie. Man har operert friske barn, fordi man har vært redd for stigmatisering av barnet. De fleste har blitt operert til jenter, fordi dette har vært enklere og billigere kirurgisk, og selve operasjonen blir som regel mer vellykket om det å lage et kvinnelig, fremfor et mannlig, kjønnsorgan, er målet.  Men når disse barna vokser opp, er sjansen stor for at barnet slettes ikke identifiserer seg som jente.  Derfor er det bedre å la barna vokse opp, og heller legge arbeid i å skape forståelse i barnets miljø, fremfor gjøre et irreversibelt kirurgisk inngrep.

Jeg tror det er lett å komme unna begrepene normalt og friskt, avvikende og sykt. Det er bare å ikke karakterisere andre mennesker som det. Kjønn av alle slag er heldigvis et berikende mangfold ved Guds skaperverk. Jeg vil minne om at Ottosens meningsfeller i USA opptrer svært ukristelig mot sine egne barn. Transpersoner som kommer ut kastes nemlig ofte ut av sine foreldre, og er svært overrepresenterte blant hjemløse i USA.

Og det finnes flere kjønn enn 2, Ottosen. I motsetning til deg har jeg som sagt møtt de fleste varianter. Og kjønn har mange dimensjoner: biologisk, juridisk, sosialt. Og det finnes både kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk.

Til mann og kvinne skapte han dem

”Til mann og kvinne skapte han dem.” Dette stemmer jo perfekt for meg, og for alle andre varianter av transpersoner. Enten man er som meg, som nå lever et godt liv der det at jeg er en transperson med både et mannlig og et kvinnelig kjønnsuttrykk. Eller man ikke passer inn som det kjønn samfunnet tildelte deg ved fødselen.  Nå skal jeg sitere Espen Esther Benestad Pirelli: ”Da jeg ble født og de sa det ble en gutt, var det i beste fall en missforståelse.”

Kjønn har nemlig med hvordan vi selv oppfatter det, ikke hvordan Ottosen oppfatter det. Jeg kastet bort 30 år med skuespill. Nå lever jeg et godt liv både som mann for det meste av tiden, og lever like godt som kvinne når jeg ønsker det. På grunn av mine egne erfaringer og mitt levde liv, er det jeg ber om at det skal være åpenhet for å leve slik man er. Fra kristent hold har vi "avvikere" opplevd mye stygt og blitt påført mye smerte, skam og synd. Hvor kristent er det?

Selv om Ottosen i kommentarfeltet til sitt innlegg skriver: "Og da tror jeg det er viktig. Jeg har ingen grunn til å tro at det å være transpersoner vil bli en trend, og du skal lese det jeg skriver vrangvillig for å synes at et slikt spørsmål er særlig relevant."

Men jeg tror han er redd det skal bli en trend at flere og flere transpersoner nekter å være usynlige lenger.

5 liker  
Kommentar #1

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Takk

Publisert over 4 år siden

for din åpenhet om transpersoner! :-)

2 liker  
Kommentar #2

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Herlig

Publisert over 4 år siden
Elin Stillingen. Gå til den siterte teksten.
”Til mann og kvinne skapte han dem.” Dette stemmer jo perfekt for meg,

Ja, ikke sant ... ? Bedre ... og mer presist, kan det ikke sies. 

1 liker  
Kommentar #3

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Et klokt innlegg

Publisert over 4 år siden

Takk for din åpenhet og kunnskapsformidling.

2 liker  
Kommentar #4

Espen Ottosen

151 innlegg  347 kommentarer

Et svar til Eirik Elin Stillingen

Publisert over 4 år siden

Dette var et velskrevet og interessant innlegg, Eirik Elin Stillingen, selv om du ikke akkurat er først ute med en respons til mine synspunkter på kjønn og kjønnsforståelse. Jeg har møtt mange transpersoner de siste årene i ulike sammenhenger. 

Jeg er nok litt usikker på hvor mye av det du skriver om det jeg står for som du faktisk mener, og hvor mye som styres av at du bygger opp din artikkel på bakgrunn av min artikkel! Uansett synes jeg at du misforstår ganske mye av det jeg skriver – og tolker ting i verste mening. Det gjelder særlig når du sier noe om hva som blir konsekvensene av det jeg mener. Jeg velger å svare ved å kommentere en del av påstandene dine.

«… talefør forkjemper for at noen mennesker skal være usynlige blant alle andre.» Nei, jeg har aldri sagt eller skrevet at jeg vil at transpersoner skal være usynlige. Jeg anerkjenner at det finnes transpersoner, betrakter dette som en variert og sårbar gruppe, og forsøker å understreke hver gang jeg skriver om tematikken at dette er mennesker som fullt og helt er skapt i Guds bilde.

«Jeg har vanskelig for å betrakte fenomenet ”konservativ kristen”, altså at man (…) ikke kan leve  godt med et kjønnsuttrykk eller en kjønnsidentitet som "avviker" fra den  majoritetsbefolkningen har». Joda, jeg lever fint med det, og har ikke skrevet noe annet.

«Jeg tror det er en mening med hvordan hvert menneske er skapt og at Gud har en plan for oss.» Dette er jeg enig i. Men jeg mener vi må skille mellom at vi er «skapt slik» og «født slik». Ingen av oss bør tenke at vi fra fødselen av er skapt perfekt av Gud. I syndens verden er ikke situasjonen slik for noen av oss. Hadde vi ment det, ville vi jo ha gjort et opprør mot Guds skapergjerning hvis vi opererte på et nyfødt barn med hjertefeil. Det regner jeg med at vi er enige om. Så er vi kanskje uenige om hvorvidt det å ikke oppleve samsvar mellom opplevd kjønn og biologisk kjønn kommer i samme (prinsipielle) kategori.

«Derimot tenker jeg at menneskene heldigvis ikke er skapt helt like.  Noen trives godt innenfor en heterofil ramme med den kjønnsidentitet og det kjønnsutrykk samfunnet har tildelt dem basert på hva jordmoren sa når man ble født.» Jeg er enig i at det er fint at vi mennesker er skapt ulike, og jeg er skeptisk til stramme idealer for hvordan en gutt eller jente skal se ut, oppføre seg osv. Men jeg er også skeptisk til tanken om at kjønnsidentitet skal gjøres til noe «samfunnet har tildelt» oss mennesker fordi noen få personer ikke opplever seg som det store flertallet.

«Det er stigmatiserende å hevde at noen personer, for eksempel transpersoner, representerer noe avvikende. Og ja, det er med å redusere menneskeverdet fra disse.» Jeg mener denne anklagen er feilaktig. Jeg sier ikke at transpersoner, i motsetning til andre, representerer noe avvikende. Jeg mener at alle mennesker, i vår syndige verden, blir født med ulike avvik. Det er derfor feil at jeg graderer mennesker, og den påstanden må skyldes at du rett og slett ikke forholder deg til det jeg skriver eksplisitt, men drar urimelige konsekvenser av mitt ståsted.

«Ingen kjønnsvariant er å betrakte som feil eller sykelig (…) Lykkeligst blant dem er alle som kan leve åpent som den personen de er med den kjønnsidentitet eller det kjønnsutrykk som de ønsker». Det kan godt hende du har helt rett her. Jeg skriver faktisk ikke noe som helst i min artikkel om hvordan transpersoner bør leve. Du tar for gitt at jeg vil nekte mennesker å leve « ut den kjønnsidentitet eller det kjønnsutrykk» som et barn opplever som det rett. Men det er slett ikke en nødvendig konsekvens av det jeg skriver.

«Når det gjelder helsevesenets behandling av transkjønnede, så betyr det ikke at helsevesenet mener at "noe er feil eller sykt – og så  forsøker å gi relevant behandling”. Helsevesenet må nemlig ha en diagnose for å kunne behandle mennesker.» Hm. Er ikke dette å forstå som en støtte til mitt ståsted? Jeg tenker at begrepet «diagnose» signaliserer at vi står overfor et avvik. Mener ikke du det?

«Når det gjelder kirurgi for mennesker med usikre eller flertydige kjønnsorganer, så har medisinen en stygg historie. Man har operert friske barn, fordi man har vært redd for stigmatisering av barnet». Dette har du helt sikkert rett i, og mitt poeng er ikke å vurdere hvordan helsevesenet best bør hjelpe disse det gjelder. Prinsipielt vurdert mener jeg at de færreste avvik kan behandles medisinsk. Jeg mener jo, teologisk vurdert, at min egen egoisme er et avvik, men det er nok ikke mulig å behandle medisinsk. Stort sett må vi forsøke å leve med de utfordringer vi tildeles når vi blir født (og som eventuelt dukker opp senere).

Kommentar #5

Elin Stillingen

2 innlegg  115 kommentarer

Helt normal

Publisert over 4 år siden

Men jeg er i alle fall den første som har svart deg her på Verdidebatt.no. Nå var jeg kanskje noe ufin til å begynne med i mitt svar. Men i alle fall ikke noe verre enn din innledning, der jeg stort sett bare byttet ut transperson med konservativ kristen. Og stiller man retoriske spørsmål, er det selvfølgelig ikke så behagelig når noen faktisk svarer på dem.

Jeg kunne selvfølgelig vært langt slemmere i mitt svar, og skrevet om utsagnet ”Jeg har vanskelig for å betrakte fenomenet «trans» – altså at mennesker ikke opplever samsvar mellom biologisk kjønn og opplevd kjønn – som et uttrykt for skaperverkets flotte mangfold.” og i stedet bruke ”Downs syndrom”, for å sette det på spissen. Men det ville vært svært stygt. For mennesker med Downs syndrom er i likhet med transpersoner en del av et mangfold plassert her på jorden. Som konservative kristne, som jeg ikke alltid ser meningen med. Men jeg har i mange andre sammenhenger forsvart retten til å "ta feil". 

Men er noe med å skrive en artikkel om en mangfoldig gruppe man ikke selv tilhører, og bruke ordet avvik om gruppen. Hvorfor skrive en slik artikkel i det hele tatt? Det må være fordi transpersoner har blitt synlige i samfunnet, og fordi debatten om kjønn ikke lenger kun handler om cismenn og ciskvinner.

”Men jeg mener vi må skille mellom at vi er «skapt slik» og «født slik». Ingen av oss bør tenke at vi fra fødselen av er skapt perfekt av Gud. I syndens verden er ikke situasjonen slik for noen av oss. Hadde vi ment det, ville vi jo ha gjort et opprør mot Guds skapergjerning hvis vi opererte på et nyfødt barn med hjertefeil. Det regner jeg med at vi er enige om. Så er vi kanskje uenige om hvorvidt det å ikke oppleve samsvar mellom opplevd kjønn og biologisk kjønn kommer i samme (prinsipielle) kategori.” 

Det forstår jeg ikke at man ikke kan se at er nøyaktig det samme. Kanskje ikke like akutt, men hvordan kan man ikke hjelpe sårbare grupper, til å leve et godt liv som den man opplever å være. Frykt, skam, ensomhet. Transkjønnede som hjelpes av helsevesenet til å få overensstemmelse mellom kropp og opplevd kjønn, får bedre helse og livskvalitet. Andre typer transpersoner som anerkjennes og får leve ut sitt kjønnsuttrykk får det de også.

”Men jeg er også skeptisk til tanken om at kjønnsidentitet skal gjøres til noe «samfunnet har tildelt» oss mennesker fordi noen få personer ikke opplever seg som det store flertallet.” Men her er du derimot litt vrang. Dette gjelder alle typer transpersoner, og det er dem jeg snakker om. For mitt eget vedkommende, og for alle transpersoner jeg noensinne har møtt, så har vi blitt tildelt en annen identitet enn den vi selv opplever. Det gjør jo ingenting, for den som opplever sin kjønnsidentitet slik den antas på grunnlag av genitalier eller kromosomer. 

Det er derfor feil at jeg graderer mennesker, og den påstanden må skyldes at du rett og slett ikke forholder deg til det jeg skriver eksplisitt, men drar urimelige konsekvenser av mitt ståsted. Tja, kanskje er det ikke så urimelig å mene det når du skriver det du gjorde i det første sitatet her.

Jeg skriver faktisk ikke noe som helst i min artikkel om hvordan transpersoner bør leve. Du tar for gitt at jeg vil nekte mennesker å leve « ut den kjønnsidentitet eller det kjønnsutrykk» som et barn opplever som det rett. Men det er slett ikke en nødvendig konsekvens av det jeg skriver

Så du vil anbefale at barn som transer (ment som et verb, når jeg skriver sånn, håper ingen transkjønnede som leser dette blir sinna på meg nå) får lov å leve og utforske den kjønnsidentitet de selv opplever? Og oss voksne også? Det er ganske sensasjonelt, og noe du gjerne må formidle for eksempel i kristenpressen. Det ville vært modig av deg. Og jeg ville vært langt mindre grinete og se deg i et litt annet lys.

”Helsevesenet må nemlig ha en diagnose for å kunne behandle mennesker,” skrev jeg. Hm. Er ikke dette å forstå som en støtte til mitt ståsted? Jeg tenker at begrepet «diagnose» signaliserer at vi står overfor et avvik. Mener ikke du det? Jeg mente at det er regler og praksis i helsevesenet for å hjelpe, og hjelpen slik den er organisert for transkjønnede, så må man tilfredsstille diagnosen for at de skal kunne hjelpes. Dette er ikke unikt for diagnosen transseksualisme. Vi pleier i vårt helsevesen ikke å behandle friske mennesker. Det eneste unntaket jeg faktisk kommer på er rituell omskjæring av friske barn med en penis.

Litt på siden av vår diskusjon: For den som ikke klarer å hoppe over den lista som er lagt, er det ingen behandling å få. Svært mange får ikke hjelp, fordi behandlende enhet på Rikshospitalet har et monopol i Norge med et trangt nåløye, uten mulighet for en ”second opinion”, slik man har for alle andre diagnoser i Norge. Derfor hopper mange bukk over norsk helsevesen og reiser til Thailand og legger seg under kniven der. Mange av dem har ikke engang orket å kontakte norske helsevesen først, fordi ryktene om det trange nåløyet gjør at mange ikke orker tanken på å bli avvist.

Jeg lurer også på hva du egentlig mener om selvbestemt juridisk kjønn? Husk at de aller fleste som har og vil benytte seg av denne muligheten, er de som venter på behandling hos Rikshospitalet, både de som vil passere nåløyet, og de som ikke vil det. Og en gruppe som vil leve som det kjønn de opplever å være, men ikke ønsker hormonell og kirurgisk behandling.

Jeg mener jo, teologisk vurdert, at min egen egoisme er et avvik, men det er nok ikke mulig å behandle medisinsk. Ikke min heller. 

Stort sett må vi forsøke å leve med de utfordringer vi tildeles når vi blir født (og som eventuelt dukker opp senere). Men kvaliteten på det livet vi har avhenger av et samfunn der hvert menneske selv kan avgjøre hvor hører hjemme. Selv er jeg heldig, da jeg er heterofil, ikke er født i feil kropp, og kan leve ut mitt kvinnelige kjønnsutrykk.

Helt til sist, vil jeg gjerne få fortelle deg om en årlig opplevelse jeg har hatt de siste årene. Jeg har nemlig møtt Kirken på sitt aller fineste. Hvert år er det nemlig en gudstjeneste for transpersoner i Hoff Kirke på Toten, med påfølgende kirkekaffe i Prestegården. Første gang var jeg livredd der jeg snublet meg inn døren på høye heler. Kirken var full av andre transpersoner, men også mange lokale mennesker. Jeg holdt på å snu i døra, blant annet fordi 2 lokale artister sang og spilte, og tilfeldigvis kjente jeg, i mitt mannsutrykk, begge to, da vi har en felles kamerat. Men sognepresten så meg og fikk kjapt overbevist meg om å komme inn likevel. I løpet av gudstjenesten opplevde jeg to ting jeg aldri hadde opplevd før. Jeg følte Jesus var der midt iblant oss. Og jeg gikk til nattverd. Jeg gleder meg allerede til høsten. 

3 liker  
Kommentar #6

Espen Ottosen

151 innlegg  347 kommentarer

De som har Downs syndrom

Publisert over 4 år siden
Elin Stillingen. Gå til den siterte teksten.
Jeg kunne selvfølgelig vært langt slemmere i mitt svar, og skrevet om utsagnet ”Jeg har vanskelig for å betrakte fenomenet «trans» – altså at mennesker ikke opplever samsvar mellom biologisk kjønn og opplevd kjønn – som et uttrykt for skaperverkets flotte mangfold.” og i stedet bruke ”Downs syndrom”, for å sette det på spissen. Men det ville vært svært stygt. For mennesker med Downs syndrom er i likhet med transpersoner en del av et mangfold plassert her på jorden.

Er du sikker på at det ville vært svært stygt å hevde at de som har Downs syndrom faktisk har et avvik eller en feil? Jeg tror ikke det. Nå er jeg svært opptatt av menneskeverdet til mennesker med Downs syndrom, og jeg er svært kritisk til en abortpraksis som særlig rammer denne gruppen. 

Likevel mener jeg det faktisk stemmer at de som har Downs syndrom har en feil eller et avvik. Helt konkret har de en ekstra kopi av kromosom 21 som svekker visse kroppsfunksjoner som er naturlig for mennesket, inkludert kognitive funksjoner. Hva har vi å tjene på å omskrive denne realiteten? Jeg vil mene at en slik faktaopplysning ikke innebærer en nedvurdering av menneskeverdet til de med Downs syndrom.

1 liker  
Kommentar #7

Jan-Erik Olsen

4 innlegg  74 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Espen Ottosen må mene det han vil. Han er litt ekstrem. Ikke alle kristne er slik som han. Vi er forskjellige. 

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere