Leif Ingvald Skaug

8

Gud er èn, men ikke endimensjonal

Den treenige Gud, himmelens og jordens Skaper, står i fare for å bli endimensjonal i mange kirker rundt om i Norge. Stilen på gudstjenestene, og spesielt musikkvalget gjør at man står i fare for å begrense Guds storhet, og gjøre det svært utfordrende for både unge og gamle.

Publisert: 13. mar 2017

Et hus i strid med seg selv kan ikke bli stående.

Det rasler og knurres rundt om i mange menigheter.

For noen er det fordi kirkeorgelet ikke lenger gir nok variasjon i gudstjenesten. For mange andre er det fordi lovsangen har blitt kun én sjanger som begrenser både gleden og variasjonen i et tidligere noe mer mangfoldig frikirkelig uttrykk.  Når man i begge leire ofte må synge sanger i et toneleie som kun tenorer og veltrente sopranstemmer føler seg komfortable med, blir gudstjenestelivet noe annet enn det man kanskje hadde håpet på. Det blir ikke lenger en gudstjeneste, men en sceneopptreden. Ikke fordi de på scenen nødvendigvis har dette som mål, men fordi sangene og musikkvalget ofte ekskluderer forsamlingssang og tilbedelse fra hver enkelt.

 

Det er et vakuum og en gryende passivitet på grunn av dårlige valg

Mange har i lang tid hevdet at ”menighetsmusikkens tid er forbi”.  Som 40-åring og virksom i frikirkeligheten opplever jeg dessverre også at nesten alle andre sjangere og konstellasjoner er forbi om det ikke består av et visst antall gitarer, god basslyd, ”stadionlyd” og et lovsangsteam som står i en halvsirkel vendt mot salen. Jeg har selv møtt flere pastorer som sier at ”din musikkstil har vi ikke plass til”, ”jeg hater gospel”, ”vi kjører kun en stil her”. Mange av mine venner som ennå ikke har passert 50 har i mange år vært nesten uten tjeneste i menigheten bortsett fra på noen julekonserter, da man jo ”må” ha litt av det gamle, og kanskje kan spe på med et engleaktig gospelkor for å skape litt ekstra gåsehud før ”O helga natt”.

 

Lederskap feiler

Arvtaker og sønn til Kong Salomo er et klassisk eksempel på hva som kan skje om man velger å bli historieløse, velge kun ungdommelig djervhet og kulhet framfor ledelse over tid, oversikt og historisk kompetanse. Den nye kongen valgte å kaste bort alle tidligere eldste og rådgivere og satte inn sine egne, unge, fremadstormende. Feilvurderingen fikk raske konsekvenser. Kongeriket og alt som var bygget opp gjennom David og Salomo falt sammen.

Om man ser på mange av dagens menighetsledere, kan man føle noe av det samme. Man velger å kun lytte til de unge, og ber implisitt de voksne og eldre om å skygge banen slik at de unge kan trå til.

 

Mange av de unge ber ikke om slike tiltak

Som man har lest i flere år er det en hunger etter modne, voksne til å være mammaer, pappaer og gode rådgivere. Når man legger så mye ansvar på de unge uten backup fra de som har levd litt lengre, står man i fare for å rasere fellesskapet, og det går til slutt også utover de nye generasjonene som til slutt blir stående alene, da det voksne og ”gamle” for lengst er passivisert.

 

Endimensjonalitet er skadelig for kirka og den troende

Om man skal klare å formidle Guds storhet trenger man flere vinklinger og perspektiver.

Én form, det være seg forkynnelse, musikkstil, samme type kirkebygg, kleskoder eller mat har ikke kapasitet til å fremstille totaliteten i Gud.

 

Lovsang er ikke en stil, men en hjerteholdning som skaper handling, og den rommer mye mer enn det vi ser tendensen av i både den etablerte kirke og de frikirkelige sammenhenger.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Tore Karlsen

0 innlegg  10 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Den treenige Gud, hvor står det om en treenig Gud. Det er i alle fall ikke den gud Bibelen beskriver!

Kommentar #2

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Treenig eller tre adskilte personligheter

Publisert rundt 4 år siden
Tore Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Den treenige Gud, hvor står det om en treenig Gud. Det er i alle fall ikke den gud Bibelen beskriver!

Det er en tolkning av Gud, som når det står i bibelen at Gud er én, men allikevel tre personligheter så som Faderen, Sønnen og Den hellige ånd, så har man fått den forståelse at Gud er ett vesen som uttrykker seg gjennom disse tre skikkelser - og allikevel er bare ett vesen. Kristus sier også at Han er ett med Faderen, og at har man sett Kristus, har man også sett Faderen, det styrker en forståelse av at de er en og samme personlighet.

Den hellige ånd er den annen talsmann, som sammen med de to første personligheter utgjør én guddommelighet. Dette gir bakgrunnen for å forstå det guddommelige vesen - som er ett - en og samme i tre skikkelser, ergo treenig.

Jeg har ingen tro på at Faderen er sin egen sønn, eller at sønnen er sin Faders far, eller at Sønnen ba til seg selv når Han ba til sin Fader i himmelen. Det er snakk om én guddommelighet med flere adskilte personer som har fullkommen enhet i det guddommelige fellesskap og kan derfor ikke skilles fra hverandre, derfor Gud som en fellesbetegnelse er én, eller ett i hensikt og tilstand. 

2 liker  
Kommentar #3

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Variasjonsutfordringen...

Publisert rundt 4 år siden
Leif Ingvald Skaug. Gå til den siterte teksten.
Lovsang er ikke en stil, men en hjerteholdning som skaper handling, og den rommer mye mer enn det vi ser tendensen av i både den etablerte kirke og de frikirkelige sammenhenger.

De vigslede rom har en begrensing i bruk.  Men det er opp til det lokale menighetsråd å finne uttrykksformer for sang og musikk som skal brukes i menighetlivet.  Det legges mye midler inn i salmesang og orgelmusikk gjennom organist lønn og orgelvedlikehold/kjøp. Dette er en av kirkens tradisjonsbærere.

Kulturarven bør nok være der så lenge som mulig - på grunn av grunnloven. Derfor er også at Den norske kirke er en folkekirke som egentlig er en religiøs organisasjon som hovedsakelig består av ateister som ønsker en seremonimester  som utfører mystiske ritualer i forbindelse starten av livet, voksenlivet og ekteskapet og avslutningen av livet, samt iløpet av års-hjul markeringer midtvinters, våren, sommer og høst slik alle religioner har gjort i alle tider.

Menighetsrådene bør også finne muligheter for å slippe til andre uttrykksformer for sang tilbedelse i kirkerommet.  Ikke bare gjennom konserter - men også gjennom gudstjenester med en annen liturgi og instrumentvalg.  Men å romme hele spekteret fra Evangeliesentrenes enkle vitnesbyrd/sang via den karismatiske lovsangen i tungetale til høylytte Amen/Halleluja fra salen under bønnene skal mye til.  Litt vanskelig å få alt som foregår inn i en akademisk skrevet liturgisk manual som skal forhåndsgodkjennes av en biskop.  

Men ser at loven for at menighetrådene selv skal kunne bestemme liturgi er endret slik at det nå er kun Kirkemøte som skal gjøre det. Kirkemøte kan åpne for mindre variasjoner - men har ikke sagt noe om det etter at loven ble vedtatt. Riktignok vedtok kirkemøte nå sist en to pålagte nye liturgier som alle skal følge innen temaene ekteskapinngåelse og innen musikk. Sist nevnte musikk liturgi åpner døra litt på gløtt for nye tanker, men gjør "De norske kirkene" mer om til "Den norske kirke" igjen uten lokale variasjoner innen en akademisk ramme.

Kommentar #4

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Gudebilder...

Publisert rundt 4 år siden

Jesus hadde ingen tro på en Gud som var en treenhet .  Jesus trodde på Jødens Gud som var Skaperens gud og nærmere hundre andre egenskaper(navn)  beskrevet i det gamle testamenter. 

I to av evangeliene presiseres det at Jesus er barn av Maria og den hellige ånd. Ikke jødenes Gud som hadde vært mer naturlig.  Vi må derfor anta at når Jesus snakker om sin Far at han henviser til "Personligheten" Den hellige ånd.  Den hellige ånd blir i det gamle testamentet omtalt som "visdommen" eller Guds ånd og er noe annet en Skaperens Gud.  Om du leser dit nye testamenet og leser "den hellige ånd" er Jesus bruker "far" vil du få en fin opplevelse av talsmannen er.

Det å diskutere treenhet er ofte like forvirrende som å prøve å forstå noe annet teologene har funnet på - Treenigheten.  Det er en tidsperiode i kirkeåret hvor man feirer treenigheten.  "Toenigheten" finner vi i Matteus 18:19 : "Dersom to av dere her på jorden blir enige...".  Treenigheten kan være å finne i neste vers "For hvor to eller tre av dere er samlet i mitt navn...".    Jeg har ikke klart å finne noen andre steder hvor tre er enige..  Jesus var mange steder i konflikt/ dialog med de andre personlighetene i den guddommelig treenhet. ( Ikke min vilje , men din / hvorfor har du forlatt meg. ) så enige var de ikke hele tiden - de hadde sine egne viljer og meninger.

Kommentar #5

Leif Ingvald Skaug

8 innlegg  2 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Ja, det er en utfordring med mangfoldet. Men jeg har også jobbet som organist i DNK siden jeg var 14-15 år og opplevd at det finnes mange muligheter også i vanlig liturgi og Gudstjenesteliv til å tilføre ganske mye fint, som bredder ut perspektivene uten å bli tannløse, sånn musikalsk sett :)

1 liker  
Kommentar #6

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Mange smaker av samme Gud.

Publisert rundt 4 år siden
Leif Ingvald Skaug. Gå til den siterte teksten.
det finnes mange muligheter også i vanlig liturgi og Gudstjenesteliv til å tilføre ganske mye fint,

Vet det, har vært med på mye eksperimentell variasjon - men det blir ofte bare en boble i tiden.  
Vi har mye å lære Bibelens bruk av musikk gjennom Mirjam ( 2.Mos 15:20 ),  David ( 1-Sam 16:23) , Gideon ( Dom 7:20) viser også variasjonsmuligheter.    
Vi i byene er så velsignet med mange forsamlinger og kirker som tilber den samme Gud - men på hver sin måte.  Hovedskillene mellom meninghetene er salmeboken og bruke av den.  Så med å besøke hverandre kan vi oppleve den himmelske lovsang uttrykt i et kraftfullt orgel så ryggraden dirrer - eller den spontane latteren og gleder av å synge i tunger med de åndelige karismatikerne - og avslutte dagen med kveldsmat på  Frelsesarmeen og høre kassegitarens akkompagnement til et enkle vitnesbyrd om håp og "Paulus" sin sang om håp : "Du skal få en dag i mårra" ( Det var da en på P.. som skrev den - mente han).

Så på denne måten kan man oppleve alle variasjoner av sang og musikk om du reiser rundt og smaker og ser at Herren er god alle steder ( Sal 34:9).

Kommentar #7

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Feil

Publisert rundt 4 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Jesus hadde ingen tro på en Gud som var en treenhet .  Jesus trodde på Jødens Gud som var Skaperens gud og nærmere hundre andre egenskaper(navn)  beskrevet i det gamle testamenter. 

Feil - Johannes kapittel 1 forklarer hvem Jesus var og er.

Kommentar #8

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Mange tolkninger der...

Publisert rundt 4 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Johannes kapittel 1 forklarer hvem Jesus var og er.

Prøver man å snakke om Treenig gud må man se på alternative gudebilder.  Til å begynne med var kristendommen en jødisk sekt som levde i synagogene sammen med andre jødiske varianter.   Jødene har en monoteistisk tro og jødiske messiastroende kristne leser johannes 1 uten problemer og gleder seg over Guds ord som kom å tok bolig i blant oss. Så Johannes 1 forklarer det.

Paulus kom med sin jødiske messiastro. Han skriver sine brev lenge før evangeliene er samlet eller ble gjort om til den form de har idag. Han forkynte jødenes messias også for hedningene.  Ute blant de andre religionene møtte man datidens religioner og filosofier.  Paulus snakket et "mystisk" språk og brukte mange ord i sine brev som var gjenkjennelige for gnostikere.  Paulus presenterte seg som forvalter av guds ord. Det er en prestetittel hos gnostikerne. Mange gnostikkere hadde en dualistisk gudetro.  Med gud moder og gud fader.  Disse også leser johannes 1 uten problemer og så at Jesus var sønn av Gud Fader ( skaperen ) og Gud moder ( visdommen/ordene) .  Så ja sønn av Gud moder (ordene)  er Jesus  - det blir forklart i Johannes 1.

Så hadde vi egypere - faraoenes guder - de hadde en treenig Gud.  Isis-Horus-Set som gudenavne er der.   Fra denne gudetroen har vi mange felles litturgier og læresetninger. Nattverden er vel den mest kjente.  Nattverdsoblatene er nesten utforandret og med påskriften IHS fantes lenge før Kristus.  Her ble IHS byttet ut med latinsk tokning når kristendommen gjenbrukte oblatene (  iesus hominum salvator => Jesus Meneskenes fresler). Så i denne treenig settingen av gudebildet passer Johannes 1 bra.

Når så Keiseren av Rom skulle samle Romerrike  til Ett rike, En keiser og En gud shoppet man litt fra alle religionene i området.  Da tok man utgangspungt i den egyptiske treenige gud - jødenes messias tro og mystereiereligionenes åndelighet ( Mitraismen)   .  Utav satte den romerske keiser sammen vår bibel og religion vi kaller kristendommen med den trenige gud.

For å få det til måtte man endre litt her og der på brevene / evangeliene for å få det til.  Det mest kjente er vel 1. Johannes brev 5,7 - Hvor en "margkommentar" er med i mange oversettelser forsatt.  Vi har ikke hatt den i Norge på hundre år - (finn en med gotisk skrift), men den er forsatt med i våre naboland og de fleste andre språk.  Denne margkommentaren er en av de to stedene teologene bruker til  begrunnelser for den treenige Gud  opp i gjennom tidene.  Så alle leser Johannes 1 og tror hva man ønsker å tro.  (Vi vet at frem til år 312 var Mitraismen roms "statsreligion" i Rom og etter 312 ble Markus evangeliget endret over 50 steder for å tilpasses dagens utgave og lære.)  

Så hva mener du er feil ? I forhold til hva?

Kommentar #9

Tore Karlsen

0 innlegg  10 kommentarer

Tre personligheter

Publisert rundt 4 år siden

Mener du virkelig at Gud har tre personligheter. Det er vel det samme som å stille en diagnose og si at Gud er schizofren, eller, hva?

Hvordan forklare at Jesus ble sendt til Jorden av sin Far, Den allmektige Gud for å frelse menneskeheten, de som tror i lys av Treenighetslæren?

Joh6,38 For jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg.

Joh5,30 Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Jeg dømmer etter det jeg hører, og min dom er rettferdig. For jeg søker ikke det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg.

Joh3,16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Skaperen selv er Den allmektige, Herren er også Jesu Gud. Jesus tilber Himmelens og jordens skaper som sin far og sin Gud. Guds ånd er ingen person eller skapning, men en tenkemåte som lik en kraft, Guds vilje. 

Ef1,17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne.
<Kol 1, 9 f>

Gud har vært fra evighet og aldri blitt skapt. Alt det andre, også sønnen er skapt. av Gud. Kol1,15 Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte.

Kommentar #10

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Den første og den siste Adam.

Publisert rundt 4 år siden
Tore Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Hvordan forklare at Jesus ble sendt til Jorden av sin Far, Den allmektige Gud for å frelse menneskeheten, de som tror i lys av Treenighetslæren?

I Matteus 1:18 og Lukas 1:35  er det presisert at det er Den Hellige Ånd som er Jesu far.  Jesus ble ikke sendt til jorden for å frelse Skaperens "menneskehet" - for kjøtt og blod skal ikke arve guds rike.  Men Jesus ble sendt av Den Hellige Ånd og ble etter sin oppstandelse til en ånd som gir liv, for å frelse menneskenes sjel.
Slik den første Adam ble en levende sjel i sin tid ved Den Hellige Ånd,  skal troen på Kristus føre denne sjelen tilbake til det himmelske ( se 1.Kor 15).  

Kommentar #11

Tore Karlsen

0 innlegg  10 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Du viser til 

Matt1,18 Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor Maria var lovet bort til Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved Den hellige ånd.

Som du mener viser at Guds hellige ånd er en person og far til Jesus. 

Men kjære, det står da ingenting her, eller i det andre verset du viser til at "Den Hellige Ånd" er en person..

Ingen skriftsteder i Bibelen sier at Guds ånd er en person.

Guds Hellige ånd blir derimot beskrevet som en kraft, Guds kraft, vilje.

Rom15,13 Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den hellige ånds kraft.

Hvordan kunne Jesus bli fylt av "sin far, Den Hellige Ånd", om Ånden var en skapning, Spiste han sin egen far?

Luk4,1 Fylt av Den hellige ånd vendte Jesus tilbake fra Jordan. Drevet av Ånden ble han ført omkring i ødemarken

Kommentar #12

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Det er riktig..

Publisert rundt 4 år siden
Tore Karlsen. Gå til den siterte teksten.
det står da ingenting her, eller i det andre verset du viser til at "Den Hellige Ånd" er en person..

De samme argumentene gjelder for det mest vanlige tolkningen av dette verset .  Se bort ifra det og si at det er en annen; "Gud Fader", intill alle tror det.

Det bringer oss tilbake til 1 Mosebok og selve skapelsen.  Guds ånd svevde over vannene og litt senere  hvor Gud sa: "La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss!"  

Hvorfor dette flertalls greiene om Gud er bare en "Person"? 

Etter at Romerne erobret Jerusalem i år 63 før Krisus kom det en rekke "Seloter" / opprørere som hevdet de var Messias til Jødene. Disse 14 messiasene kom i perioden frem til år 70 e.kr. I slutten av denne perioden begynte Paulus å skrive om en messias om ikke hadde en politisk agenda, men en åndelig messias som skulle frigjøre menneskets sjel gjennom tro og troshandlinger.  Paulus ble med sine "menighetsbrev" en stor profet for Gnostikerne.  Jesu biografi ble til etter det - men historien vi finner der er nermest identiske med hendelser vi kjenner fra "Seleot-mytene" som er dokumentert. Troen på Paulus sin mystiske globale messias som skulle frelse hele verden - ikke bare jødene - slo bedre ann enn den "jødiske messias" til Peter.  Paulus tilpasset sin globale messias til kjente historier og mysteriekulturer.  Men etter Paulus ble borte kom det flere Paulusbrev  med et annet innhold og andre brev som endret religionen til å kunne erstatte Mithraismen men inkludere IHS-religonen fra Egypt som var populær på den tiden.  Til slutt ble kristendommen rommerikets globale offesielle religion.

Ser man nøye på Jesu biografi er den så full av tekniske/historiske feil  at denne personen beskrevet ikke kan være noe mer enn en ånd og en drøm  - eller barn av en hellige ånd med en frelsende tanke.  Så om den hellige ånd ikke er en person - er heller ikke åndes sønn en virkelig person.  Svaret ligger i troen.

Kommentar #13

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Tre personer

Publisert rundt 4 år siden
Tore Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Mener du virkelig at Gud har tre personligheter. Det er vel det samme som å stille en diagnose og si at Gud er schizofren, eller, hva?

Beklager, kan misforstås, Gud er samlebetegnelsen på TRE PERSONER, ikke tre personligheter.

Kommentar #14

Tore Karlsen

0 innlegg  10 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Gud er en samlebegnelse på tre personer? Jeg forstår ikke hva du mener. Gud; som skapte alt, er en samlebetegnelse på tre personer, Mener du virkelig at Gud er sammensatt av tre personer, eller? Hvor står det i Bibelen da?

Kommentar #15

Tore Karlsen

0 innlegg  10 kommentarer

Publisert rundt 4 år siden

Det er riktig som du refererer at Gud hadde en hjelper: 

Det bringer oss tilbake til 1 Mosebok og selve skapelsen.  Guds ånd svevde over vannene og litt senere  hvor Gud sa: "La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss!"  

Hvorfor dette flertalls greiene om Gud er bare en "Person"?

Gud er En. I det siterte verset refereres det til Guds førstfødte Sønn Den aller første skapning. Den førstefødte ble senere med på og ledet skapelsen av resten av skaperverket.

Ordsp 8,23-31  Fra eldgammel tid ble jeg formet,
 i begynnelsen, før jorden ble til. 24  Jeg ble født da dypene ikke fantes
 og de vannrike kildene ikke var til. 25  Før fjellene var satt på plass,
 før høydene ble jeg født.
 26  Han hadde ennå ikke laget jorden og marken
 og landjordens første støvkorn. 27  Jeg var der da han grunnfestet himmelen
 og risset opp himmelranden over dypet, 28  da han ga kraft til skyene der oppe
 og kildene i dypet fikk styrke, 29  da han satte grense for havet
 så vannet stanset der han befalte,
 da han risset opp jordens grunnvoller.
 30  Jeg var byggmester hos ham.
 Jeg var til glede for ham dag etter dag
 og lekte stadig for hans ansikt.
 31  Jeg lekte på hans vide jord
 og gledet meg med menneskene.

Kol1,15 Han er bildet av den usynlige Gud*, Den førstefødte framfor hele skapningen.Sal 8,6-7  Du satte ham lite lavere enn Gud
 og kronet ham med herlighet og ære.
Sal8,7 Du gjorde ham til herre over dine henders verk, alt la du under hans føtter:

Hebr2,8 alt har du lagt under hans føtter. Da Gud la alt under ham, da var ingen ting unntatt; alt skulle underlegges ham. Ennå kan vi ikke se at alt er lagt under ham.

Kol 1,15-17 Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte. 16 For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter - alt er skapt ved ham og til ham. 17 Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen.

Jesus var det første Gud skapte og som Guds førstefødte skapning ble resten av skaperverket skapt ved ham. 

Åp3,14 Skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitnet, opphavet til alt som Gud har skapt:

Og litt mer om den Hellige Ånd og at Guds Ånd ikke er en person, men snarere Guds vilje, kraft tenkemåte og kunnskap:

Apg2,33 Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok fra sin Far Den hellige ånd som var lovet oss, og den har han nå øst ut, slik dere ser og hører.

Man kan vel ikke øse ut personer, uten at det har foregått et drap.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere