Spaltist Emil André Erstad

Høgrekristendom og politikk

Eg har sett meg lei på at Bjarte Ystebø, Oslo Symposium og høgreorienterte kristne har tatt monopol på kva som er ­verdispørsmål.

Publisert: 7. mar 2017  /  4119 visninger.

Israel, ekteskapslov, abort og kristendom som statsreligion. Der har du kort oppsummert dei verdispørsmåla som Oslo Symposium og Bjarte Ystebø meiner du skal vere opptatt av, viss du er ein god (høgre)kristen. Ystebø og hans disiplar tar seg ikkje bryet med å nemne­ kampen for klimaet, kampen for ein meir restriktiv norsk ruspolitikk, kampen mot økonomisk ulikskap, kampen for ein ­human asyl- og flyktningpolitikk og ein meir offensiv utviklingspolitikk.

Utfordringa med dei sistnemnte verdispørsmåla er at løysinga på desse ikkje ligg på den politiske høgresida, og derfor passar dei ikkje inn i Ystebø og Oslo symposium sitt snevre narrativ.

Smalt

Korleis kan eg og Bjarte Ystebø – to politisk engasjerte kristne – vektlegge politikken så ulikt? Frå mitt perspektiv ser det ut til at Ystebø prøvar å gjere verdi­spørsmål til noko smalt og trongt, der han er villig til å kaste ein del breiare (og – meiner eg – viktigare) verdispørsmål på båten.

Eg kunne ikkje la vere å tenke det, då eg såg Oslo Symposium gå av stabelen førre veke med alt mediehysteriet det genererte: Kva samfunn ville vi hatt dersom det var Bjarte Ystebø og hans nettverk blant høgresida i norsk kristenheit som hadde hatt innflytelse på samfunnet vårt og verda vår, og ikkje resten av oss som er kristne?

Hovudproblemet oppstår ved den intellektuelle kortslutninga Ystebø gjer når han hevdar at kristenfolket berre kan vinne gjennomslag for sine politiske kampsaker på høgresida i norsk politikk. Her finn ein riktig nok semje med Frp om Israel. E­lles kan eg ikkje sjå at han finn semje for dei andre sakene han er opptatt av med verken Høgre, Frp eller Venstre.

I fleire av spørsmåla Ystebø er opptatt av er desse partia til og med meir verdiliberale enn venstresida – ulikt det mange i Ystebø sine kretsar tenker.

Men viss dette ikkje handlar om verdispørsmål, kva handlar det om då?

Ikkje så farleg

Skal vi tru fleire av ­talarane på Oslo symposium ser det ut til å handle om ein meir restriktiv innvandringspolitikk. Om lågare skattar og avgifter, mindre offentleg regulering. ­Typiske høgresaker og høgrepolitikk. Då er det kanskje ikkje rart gjengen bak Oslo symposium ser ut til å ivre for at Norge får ei regjering beståande av Høgre og Frp. For dette er eigentleg ein diskusjon om harde politiske realitetar forkledd i ei innpakning av snevre verdispørsmål.

Ystebø og hans folk ser altså ut til å meine at så lenge kristne får gjennomslag på Israel, ekteskapslov og abort, så kan vi gløyme resten av utfordringane i samfunnet.

For den galopperande økonomiske ulikskapen, både her heime og i Ystebøs føregangsland USA, ser ikkje ut til å bekymre.

Klimaendringane som trugar ei heil verd og som set tiår med utvikling i fare, er det heller ikkje så farleg med.

Den alt for strenge og restriktive asyl- og flyktningpolitikken bør helst bli endå strengare, for det er visst eit viktigare verdispørsmål at vi ikkje slepp til andre kulturar her i landet – enn å vise neste­kjærleik med dei mest trengande på denne jorda.

Ureieleg

Sosial rettferd. Forrang for fattige. Solidaritet. Det felles beste for samfunnet. Kvifor er desse orda framandord i Ystebø og Oslo symposium sitt ­politiske vokabular? Dette er jo omgrep som har vore blant dei viktigaste i den kristne sosialetiske tenkinga dei siste hundre åra.

Det er i beste fall ureieleg å framstille politikken slik Ystebø gjer, i verste fall er det eit bevisst forsøk på å føre folk bak lyset. Uansett er det ein farleg veg å gå for eit kristenfolk i eit land, det å knytte livssynet sitt til visse politiske parti. Det gjer trua på ein allmektig Gud til ein politisk reiskap som brukast til å fremje eigne politiske preferansar.

For meg er det kristne livssynet mitt den viktigaste politiske motivasjonen eg har for å drive med politikk, men det gir meg aldri svar på kva politisk parti eg skal engasjere meg i eller kva eg skal meine om Nasjonal Transportplan.

Først publisert i Vårt Land, 07.03.17

9 liker  
Kommentar #1

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Høyre- og venstrekristendom: Er det ene verre enn det andre?

Publisert over 4 år siden

Nå kan selvsagt ingen kristne ta monopol på hva som skal få passere som ­genuine kristne verdispørsmål og hvike politiske virkemidler dette så best kan forvaltes gjennom. Politisk engasjement har da for lengst vært stuerent i f.eks. DnK. 

Jeg minner om at poltitikken er det verktøyet som benyttes for å fremme de verdier en mener best tjener menneske og samfunn. Banalt nok, kanskje. Men dette har da også kristne forstått for lengst. Både biskoper, prester og andre ansatte i kirken- samt det store legfolket - har engasjert seg her. Jeg minner f.eks. om miljøpolitikk generelt og  oljepolitikk spesielt. Og videre; u-hjelp, innvandring, asyl- og flyktningepolitikk, konflikten mellom Palestina-Israel, boikott av Israel, etc. etc.

Men det er visst noen som pussig nok først , gjennom Oslo Symposiums virksomhet, blir oppmerksomme på fenomemet og dets mulige suspekte sider. Det er vel dog ikke det politiske fortegnet på parantesen som avgjør om dette engasjementet fra kristent hold er legitimt eller ikke? Selv om den ene og dén andre kristne er rykende uenige i hva som mest går i takt med det kristne budskapets kjerneverdier. Er man uenige, så får man jo argumentere for dette der det er relevant. Ikke mistenkeliggjøre og angripe den andre; sågar med påstander at den andre representerer en annen religion (!).

12 liker  
Kommentar #2

Roald Øye

410 innlegg  2311 kommentarer

Manglende sosialetisk tenkning.

Publisert over 4 år siden
Emil André Erstad. Gå til den siterte teksten.
Sosial rettferd. Forrang for fattige. Solidaritet. Det felles beste for samfunnet. Kvifor er desse orda framandord i Ystebø og Oslo symposium sitt ­politiske vokabular? Dette er jo omgrep som har vore blant dei viktigaste i den kristne sosialetiske tenkinga dei siste hundre åra.

Som pensjonist hadde jeg god anledning til å lytte til alle talerne på Symposium 2017  fra kl.  9. 00 fredag formiddag til langt på kveld dagen etter. Om ikke "framandorda" ettertrykkelig ble artikulert, var/er likevel de fleste talerne  på konferansen nettopp opptatt av idealene som etterlyses. Vi kjenner dem fra før, og vet hva de står for i sosiale spørsmål.  

Jeg kan være enig i at sosiale idealer kanskje hørtes ut til å  mangle hos noen. Når det gjelder partimessig tilhørighet, er det en kjensgjerning at få finner et politisk parti som har et program som helt er sammenfallende med egne preferanser.  Enhver må finne frem til sitt eget hierarkiske system, og i det ligger det at noen politiske spørsmål troner høyere enn andre på rangstigen, og det fører ofte til at den enkelte må svelge noen kameler når de endelig bestemmer seg for å støtte et parti ved valgurnen.  Slik var/er det for meg også.

Personlig syntes jeg det var godt og betryggende å høre hva de fleste talerne var opptatt av i en tid som denne. I sine innlegg kunne de ikke dekke hele spekteret av viktige saker. Mine hjertesaker ble godt tatt vare på i talene på dette symposiet. Det som skuffer meg er heller  Vårt Lands  negative vinkling av dette arrangementet, og er like negative til  det kommende arrangement  til høsten, der Franklin Graham skal delta, til skrekk og advarsel for halve kristen-Norge fordi han har hatt forbindelse med president Trump og skitnet til hendene sine. Det er kortsiktig tenkt.  

7 liker  
Kommentar #3

Torbjørn Greipsland

126 innlegg  177 kommentarer

Kritiserer Oslo Symposium, går venstresidens Kristne Arbeidere fri?

Publisert over 4 år siden


Det er heldigvis lov her i landet både å arrangere kristne møter og å kritisere både det ene og det andre som blir hevdet. Også hva som sies på Oslo Symposium. Det er alltid nyttig med noen motforestillinger.

Men jeg må si jeg forstår ikke at noen kan mene følgende: Prost Trond Bakkevig sier at symposiet er en annen religion, det noterer jeg, mange vil sikkert mene det er positivt å stå for noe annet enn det Den norske kirke nå står for. Men at han kritiserer at arrangørene av Oslo Symposium har gjort kristendom til et verktøy for politisk møtevirksomhet, stusser jeg over. Og leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, sier til Vårt Land at Oslo Symposiums «kobling mellom kristentro og enkelte politiske partiet er meget problematisk». Interessant.

Emil André Erstad skriver i Vårt Land at det i beste fall er «ureieleg å framstille politikken slik Ystebø gjer, i verste fall er det eit bevisst forsøk på å føre folk bak lyset. Uansett er det ein farleg veg å gå for eit kristenfolk i eit land, det å knytte livssynet sitt til visse politiske parti. Det gjer trua på ein allmektig Gud til ein politisk reiskap som brukast til å fremje eigne politiske preferansar».

Men dette er jo ikke noe nytt. Vi har for eksempel organisasjonen Kristne Arbeidere, tidligere Kristne Arbeideres Forbund, der Ap-politikeren Jan Rudy Kristensen er leder og Ap-politiker Marianne Uri Øverland, gift med biskop Atle Sommerfeldt, er medlem i sentralstyret. Flere kjente Ap-statsråder har vært medlem.

Jeg har aldri sett med mistenksomhet på deres virksomhet. Leder Jan Rudy Kristensen sa i et intervju med Vårt Land at han arbeider for å knytte kontakter mellom kristne og Ap.

Og de begrunner jo nettopp sin politiske virksomhet på venstresiden med sitt kristne grunnsyn.

Men nå er tydeligvis det å koble kristentro med politisk virksomhet noe meget kritikkverdig?

Inntil videre klarer jeg ikke å se noen PRINSIPIELL forskjell på virksomheten til Oslo Symposium og forbundet Kristne Arbeidere. Men kanskje ekspertene kan?

7 liker  
Kommentar #4

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Emil André Erstad. Gå til den siterte teksten.
for det er visst eit viktigare verdispørsmål at vi ikkje slepp til andre kulturar her i landet – enn å vise neste­kjærleik med dei mest trengande på denne jorda.

For oss som befinner oss i rommet mellom Erstad og Ystebø er det skuffende å se at stråmannen trekkes fram så raskt. Hvor mener Erstad at Ystebø har ytra dette (i sitatet)? Er Ystebø virkelig imot å slippe inn folk med annen kulturbakgrunn? Er Ystebø imot å vise nestekjærlighet til de (mest) trengende? (altså satt opp mot den førstnevnte saken). Hva slags automatikk er det som slår inn her?

Dersom vi noen gang skal komme oss videre i disse debattene (og da tenker jeg ikke på verdidebatt isolert), så må vi slippe stråmennene og disse overdrevne og skjeve framstillingene av andres synspunkter. Det finnes vel dessuten en tredje vei, hvor mange av disse politiske sakene kan forenes i ulik grad, uten at de totalt krasjer med hverandre. Med mindre Erstad insisterer på at alle de nevnte sakene nødvendigvis må komme "pakkevis"...

2 liker  
Kommentar #5

Bjørn Bråtveit

3 innlegg  126 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Torbjørn Greipsland. Gå til den siterte teksten.
Men nå er tydeligvis det å koble kristentro med politisk virksomhet noe meget kritikkverdig?

Det er vel ikkje det at kristne engasjerer seg i politikk, som er poenget til Erstad. Snarare tvert imot, som politikar skulle vel han ynskje seg at flest mogleg var interessert og engasjert i politikk.

Slik eg les Erstad, så er han lei av at kristne på høgresida til stadig prøver å definere kva som er verdispørsmål. Og som han korrekt påpeikar, så tronar ekteskapslov, Israel og abort øverst på den lista.  Ikkje rart at mange finn dette noko sneversynt, for som det vert sagt: Det hjarta er fylt med, flyt munnen over med.

Dersom den kristne høgresida var oppteken av andre verdispørsmål, som f.eks - kamp mot fattigdom  - internasjonal solidaritet, og å sikre gode arbeids og lønsvilkår i den 3. verda - god bistands og utviklingspolitikk  - utdanning og helse for kvinner og born i den fattige delen av verda  - ta tak i, pastforrureining i havet, tap av biologisk mangfold, klima osv - våge å snakke om nordmenns gigantiske overforbruk ( me forbruker som om det skulle vore 3 jordklodar )                                                                                                     

Då skulle ein vel tru at Oslo symposium hadde det høgare oppe på dagsorden ?       

3 liker  
Kommentar #6

Torbjørn Greipsland

126 innlegg  177 kommentarer

Kristne Arbeidere og Oslo Symposium

Publisert over 4 år siden

Takk til Bråtveit for kommentar. At Erstad er uenig i opplegg for og tema for talene på Oslo Symposium, skjønner jeg. Greit.

Men jeg siterte hva han og to andre meget oppgående personer skrev, kommenterte det, og stilte spørsmål ut fra det. De må da mene hva de skrev og som jeg siterte riktig? Eller ble de revet med av sin egen iver etter å kritisere Oslo Symposium?

 Uansett svar, inntil de dementerer hva de skrev, holder jeg fast på det jeg skrev om det prinsippielle.

2 liker  
Kommentar #7

Bjørn Rasmussen

1 innlegg  24 kommentarer

I den Norske Kirke er det vel venstresiden som har monopol

Publisert over 4 år siden

I den Norske Kirke er det vel venstresiden som har monopol på sannheten i verdispørsmål?

5 liker  
Kommentar #8

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Venstresiden?

Publisert over 4 år siden
Bjørn Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
I den Norske Kirke er det vel venstresiden som har monopol på sannheten i verdispørsmål?

Hvilke verdispørsmål tenker du på?

Kommentar #9

Bjørn Rasmussen

1 innlegg  24 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Synet på innvandring, seksualetikk, uhjelp, er områder hvor biskopene setter likhetstegn mellom tro og holdninger 

2 liker  
Kommentar #10

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Mener du altså at det er en stor politisk forskjell mellom eksempelvis Høyre og Arbeiderpartiet i spørsmål om innvandring, seksualetikk og u-hjelp?

2 liker  
Kommentar #11

Trond Bollerud

8 innlegg  164 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Takk til Emil Andre Erstad!


Kommentar #12

Kai Isnes

1 innlegg  11 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Noen spørsmål til Erstad som tydeligvis har klare meninger om mye og da er det sikkert enkelt å svare på følgende :  
1. Ser du ingen utfordringer/problemer med et stort antall muslimske  immigranter?  
2. Er vår kristne Gud og Allah den samme?  
3. Har du noen tanker om  Chrislam?
4. Er det ok med en gryende shriabasert utvikling- ref. shariabaserte lån fra Storebrand?

2 liker  
Kommentar #13

Dag Westhrin

1 innlegg  3 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Hva synes du Kai Isnes om dommen i Stavanger tingrett hvor en nordmann fikk redusert straff etter å ha banket kona pga "berettiget harme". Har sharia inntatt tingretten i Stavanger også. Sånn apropos "norske verdier".

1 liker  
Kommentar #14

Kai Isnes

1 innlegg  11 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Nå er jeg ikke sikker på vedkommendes etnisitet, men uansett, man skal ikke ty til vold.  Jeg skjønner veldig godt mannens frustrasjon og skuffelse (har vært der selv), men som sagt vold er ikke akseptabelt, og det er i alle fall ikke grunnlag for redusert straff. 

Kommentar #15

Dag Westhrin

1 innlegg  3 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Nå er ikke mannens opphav det interessante. Det var retten som ila mannen 30 timers samfunnsstraff, i stedet for 75 dagers ubetinget fengsel som var aktors påstand.

Kommentar #16

Tore Karlsen

0 innlegg  10 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Om man mener det finnes høyre og venstre kristendom, burde man lese mer i Bibelen!

Kommentar #17

Kai Isnes

1 innlegg  11 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg er enig at mannens opphav ikke er det interessante, men jeg nevnte det siden sharia ble nevnt.  Men, det er vel nok av de som ønsker å innføre den/deler av den uansett etnisitet.

Kommentar #18

Kai Isnes

1 innlegg  11 kommentarer

Publisert over 4 år siden

For å snu litt på det, det er nok forskjell på venstre-orientert og høyreorientert praktisering av kristendommen uten at det finnes dekning for det i Bibelen.

Kommentar #19

Dag Westhrin

1 innlegg  3 kommentarer

Eller uavhengig av religion

Publisert over 4 år siden

Jamfør for eksempel det som skjedde på Oslo symposium

Kommentar #20

Kai Isnes

1 innlegg  11 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Hva tenker du på?

Kommentar #21

Tore Karlsen

0 innlegg  10 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Om man blander politikk inni praktiseringen av sin tro, er det vel ikke lenger en kristen tro som praktiseres.

Kommentar #22

Kai Isnes

1 innlegg  11 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Det er vel et spørsmål om hva man oppfatter Oslo Symposium å være.  
Etter min mening var ikke dette et kristent vekkelsesmøte, men mere en samling for å diskutere en felles plattform for en verdikonservativ ramme for utvikling av vårt samfunn.  Og da kommer man ikke unna å berøre politiske aspekter.  I tillegg var det selvsagt vekt på støtte til Israel - noe som også er et politisk valg.
Er dette noe annet enn hva både KrF og andre politiske partier bedriver? uten å hevde at dette hadde basis I ett politisk parti.

Men, det er vel ikke tvil om at valg av parti betyr mye for den retning samfunnet skal ta..

Selvom KrF er nærmest de verdiene OS forfekter er det vel ikke tvil om at også det partiet har gjennomgått en liberalisering de siste årene. Det gjelder i enda større grad de andre partiene på den borgerlige siden. Enkeltpolitikere ka skille seg ut, men trenden er vel klar.


Hva gjelder AP har de for lengst passert en negativ grense i verdispørsmål.  Det er vel ikke noe parti som har styrt samfunnet i en sekulær retning som dem - husk Bulls uttalelse i 1920 årene om målet ti AP mht kristendommen!

Vi kan videre tenke på den til dels hatske stemningen særlig to kvinnelige AP representanter la for dagen da det gjaldt reservasjonsrett for fastleger. Jeg hørte en av de så sent som I dag snakke om "barns rett og behov først" - et levende barn ja, men står på med fosterdrap med den største selvfølgelighet. Hyklere spør du meg!

Etter min mening har LO blitt en stadig tydeligere stemme for antisemittisme - skjult som anti Israel - ledet an av ikke minst Fagforbundet og Mette Nord.  Det burde ikke være tvil om at AP langt på vei er i lomma på LO.

Så har du eggdonasjon som Erna heldigvis fik utsatt et år (hvis det hjelper noe), mens Trettebergstuen harselerer og forlanger godkjenning av "værpehøns" umiddelbart.  Da er det vel kort vei til surrogat som det neste.

For et kaos.

Det politiske landskapet ser ikke så bra ut hvis man vurderer det ut fra et kristenkonservativt verdisyn.  På den annen side, er det ikke det Bibelen sier skal skje i den tiden vi lever i?   Jesus sa f.eks: "..men først må frafallet komme!" Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere