Lederartikkel Vårt Land

Arvesynden

Utlendingsmyndighetene bør ikke prioritere å jakte på gode norske statsborgere.

Publisert: 27. feb 2017

Tenk deg at du er født i Norge, og har bodd her hele livet. Også dine foreldre er norske. Og besteforeldrene dine. Så kommer beskjed om at bestefar visstnok skal ha gitt gale opplysninger da han kom til Norge. Derfor skal du sendes til et land verken du eller foreldrene dine kjenner eller har noe forhold til.

At det skal være mulig å la besteforeldrenes synder ramme barnebarn på denne måten, oppleves som urimelig over nesten hele det politiske spekteret. Arbeiderpartiets nestleder Hadja Tajik kaller det for unorsk – det er kanskje ment som et synonym for urettferdig?

Hva er egentlig begrunnelsen for å forfølge hele familier på denne måten? De får livet ødelagt, vi mister folk som er en del av samfunnet vårt og gjør en innsats her. Svaret er at vi må markere at løgn og bedrag straffer seg, slik at ikke andre forsøker seg.

Nå skal man være svært forsiktig med uten videre å bruke moralske fordømmelser av dette slaget. Også arvesynd er villedende. For det er tvilsomt om det er begått noen synd.

Løgn og bedrag forutsetter at man med vitende vilje gir falske eller misvisende opplysninger i den hensikt å oppnå fordeler med det. Det er slett ikke opplagt at det alltid er tilfellet. Når man kommer fra områder i krig og konflikt der statsmyndig­hetene er korrupte eller fraværende og grensene er uklare, er det ikke alltid så opplagt hvor man hører til.

For å ta et aktuelt­ eksempel. Dersom man bodde på Vestbredden i de nåværende palestinske områdene før 1967, kunne man få jordansk pass fordi Jordan hadde annektert området. Det var de eneste dokumentene en palestiner kunne få. Det betyr ikke at man var jordaner eller hørte til i 
Jordan. Om man da flyktet til Syria, fortsatte man å regne seg som palestiner - altså som palestinsk flyktning.

Arbeiderpartiet og Høyre vil ha inn en form for rimelighetsbetraktning. KrF vil ha en foreldelsesgrense. Vi synes begge deler har noe for seg. Men først og fremst ser vi ikke hensikten med at utlendingsmyndighetene skal prioritere ressurser på å jakte på gode norske statsborgere som ikke har gjort annet galt enn å ha forfedre som kan ha gitt misvisende opplysninger for lenge siden. Vi bør vurdere om det i det hele tatt er nødvendig å ta fra folk statsborgerskap av slike grunner.

2 liker  
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Tenk deg at du er født i Norge, og har bodd her hele livet. Også dine foreldre er norske. Og besteforeldrene dine

Jeg ser en flik av logikk i dette ved at barn under 18 år må følge sine foreldre. Der er det slutt på følget for min del. Man skal ikke laste barnebarna for besteforeldrenes synder. Om det er slik at bestefar har løyet får staten heller ta sitt tap av ansikt ved å gi bestefar reisepass men la resten av familien bli. 

En foreldelsesfrist og rimelighetshensyn er nok nødvendig. Når vi vet hvor vanskelig det er å distingvere mellom nasjonaliteter for folk som knapt er fra en nasjon må det være lov å bruke hodet. Eksemplet med Jordan er godt. Så er det også slik at det ikke er noen mening i å ville utvise noen om man ikke har et sted å utvise dem til. Dvs at hvis det ikke finnes et villig mottakerland er det ingen mening i å lage sterke vedtak om at vedkommende skal sendes ut. Da bør man la nåde gå for rett. 

En annen side, mer av det dagsaktuelle slaget, er hvorfor man graver i gamle saker for å finne noe på integrerte personer når man ikke har ferdigbehandlet bunkene av søknader fra 2015 og utover. Dette må bli feil ressursbruk i dagens situasjon. Det er sikkert enda mer malplassert enn at statsråd og statssekretær bruker tiden sin på å redigere sin side på Facebook fremfor å få unna ordinært arbeide. 

1 liker  
Kommentar #2

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Mellom lovens bokstav og lovens ånd bor etikken: Mind the gap!

Publisert nesten 5 år siden

«Summum jus, summa injuria», den høyeste rett er ofte den største urettferdighet. (Cicero). Dvs følges blindt, strengt og alene lovens bokstav, handles det ofte mot lovens ånd og intensjoner. 

Apropos: Hver tredje nordmann mener innvandrere truer norsk kultur, mens over halvparten er uenig i den påstanden, ifølge en ny undersøkelse. Og ut over dette, så mener en rekke nordmenn at en rigid, bokstavtro tolkning av lover og regler, kjemisk renset for medmenneskelighet, fornuft og ettertanke, truer grunnleggende verdier og norsk kultur DESTO MER (!). Dette gjelder selvsagt også regelverket om innvandring, slik vi er vitner til her i denne saken. At straffen for den enkeltes brøde skal følges i generasjoner ble for øvrig forlatt allerede i 5. Mosebok; barn skal aldri lide straff for forelderens skyld: Enhver skal bære ansvar for sin egen synd. Greit å vite at dette gode og nødvendige prinsippet har vært kjent en stund, liksom. 

Nå bør politikerne, som faktisk er valgt til å forvalte de verdier, den ånd, tradisjon og kvaliteter som norsk kultur faktisk består av, sørge for at dette også kommer til uttrykk i slike saker som er tema her: Man skal snarest fastslå en foreldelsesgrense.Og uansett skal enhver praktisering av enhver lov ta hensyn til alle involverte. Barn  og barnebarna til den som eventuelt løy og førte staten bak lyset er faktisk et klart samfunnsansvar.

Bare et apropos en del på siden: Barna til den som var medlem i NS måtte lide etter 1945, og lider dessverre ennå, pga av foreldrenes valg. Dette har nå både myndigheter og de fleste i i samfunnet innsett var (og er) fullstendig galt og uetisk. Barn er alltid uten skyld og ansvar for foreldrenes og slektens valg: De har ikke valgt å bli født av nettopp den eller den. Dvs de er helt uten ansvar for hvem som blir og er deres foreldre og slekt.

Samme frihet og rettigheter har også andre barn. Også de som er nevnt i denne saken. Barna og barnebarna er vårt ansvar. Å praktisere dette prinsippet er klare uttrykk for grunnleggende norske verdier. 

 

5 liker  
Kommentar #3

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Problemet har et navn: Sylvi Listhaug

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
hvorfor man graver i gamle saker for å finne noe på integrerte personer når man ikke har ferdigbehandlet bunkene av søknader fra 2015 og utover

Sylvi Listhaug har bedt utlendingsmyndighetene om å prioritere å foreta ny vurdering av gamle saker. Det er, som du her antyder, uhensiktsmessig anvendelse av ressursene, og det er nok spesielle grunner til at denne uheldige prioriteringen inntreffer.

Listhaug skal primært sørge for at folk som er kommet hit fra andre land, finner seg til rette, trives, og lever som gode samfunnsborgere. Når hun forfølger flyktninger så intenst at det gir nordmenn som har flyktninger i sin slektsbakgrunn grunn til angst for å miste statsborgerskapet og bli sendt ut av landet, så har ministeren prestert å forårsake virkninger som er det stikk motsatte av hva jobben hennes har som målsetting å skape. Stort mer amatørmessig er det knapt mulig å gjøre jobben sin.

Stortinget har flere verktøy som kan benyttes til å bøte på skandalen. Kanskje ville det mest effektive være rett og slett å instruere henne. I det alminnelige arbeidslivet opplever de fleste som tabber seg grundig ut i jobben sin, at en overordnet rettleder og instruerer. Slik korreks har Listhaug behov for, for hun utfører oppgavene sine på en ganske utilfredsstillende måte.

3 liker  
Kommentar #4

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Sylvi Listhaug har bedt utlendingsmyndighetene om å prioritere å foreta ny vurdering av gamle saker. Det er, som du her antyder, uhensiktsmessig anvendelse av ressursene, og det er nok spesielle grunner til at denne uheldige prioriteringen inntreffer.

Ja, tenk de kalte inn byråkrater fra alle slags regjeringskontorer for at de skulle jobbe overtid med registrering slik at sakene kunne behandles raskere. Nå skjer vel ikke akkurat det lenger men det betyr at det nok er arbeid til alle som vil ta i et tak. Jeg er helt enig med deg i at flaskehalsen sitter på toppen. 

Vi har en tradisjon for å ta imot fremmede i nød her i landet. Dessverre mener AP det samme som Frp i denne saken og det lar seg ikke gjøre å fremskaffe et annet flertall enn regjeringens for en endring i saken. Det måtte være om AP var interessert i å leke katt og mus med regjeringen, men som de ansvarlige de er vet de at de kan få problemstillingen i fanget selv fra høsten av, så de tar ingen slike chanser. Likevel, det vil være interessant nok om Stortinget instruerer statsråden om å få fortgang i nye saker og la gamle ligge. Det må tross alt være i enhver regjerings interesse. 

2 liker  
Kommentar #5

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Dessverre mener AP det samme som Frp i denne saken og det lar seg ikke gjøre å fremskaffe et annet flertall enn regjeringens for en endring i saken. Det måtte være om AP var interessert i å leke katt og mus med regjeringen, men som de ansvarlige de er vet de at de kan få problemstillingen i fanget selv fra høsten av

Sylvi Listhaug er hovedproblemet i denne sakssammenhengen. Og altså Frp, som hun jo representerer.

Vi kan godt problematisere andre partier, uten at det akkurat treffer midt i blinken med tanke på løsninger for det stygge problemkomplekset om forfølgelse av flyktninger (og til og med deres etterkommere!) som Listhaug har stelt i stand. Som støttekontaktpartier er både Venstre og Krf medskyldige i at en slik som Sylvi Listhaug har sluppet løs som diskrimineringsminister, og Frp hadde neppe sittet i regjering hvis ikke Høyre hadde "tatt dem inn i varmen"...

Men på den annen side bør det innrømmes at både Venstre og Krf har spiselige programpunkter i forbindelse med flyktninger og asylsøkere. Det er også lett å ha forståelse for at Erna Solberg sitter i saksa: Hun har selv sørget for å etablere sin maktbase med Frp som en av hjørnesteinene i fundamentet. I den situasjonen kan hun neppe koste på seg å "holde Listhaug i ørene". Og Siv Jensen kan slett ikke forventes å bidra positivt, for hun er jo et alen av samme stykket som Listhaug...

Situasjonen kaller på at Stortinget tar ansvar. Hvis det da ikke ender med at domstolene gjør det, noe som ville være helt på sin plass, for nå går det på rettssikkerheten løs for de nordmenn som rammes tilfeldig av Listhaugs misgjerninger..

2 liker  
Kommentar #6

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Skjønner du ikke.....

Publisert nesten 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Sylvi Listhaug er hovedproblemet i denne sakssammenhengen. Og altså Frp, som hun jo representerer.

At du snakker stygt om mange norske velgere i denne sammenheng, de som ikke mener det samme som deg?

4 liker  
Kommentar #7

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
At du snakker stygt om mange norske velgere i denne sammenheng, de som ikke mener det samme som deg?

Joda, det skjønner jeg utmerket godt...

Men nå har jeg bedt redaksjonen om å slette profilen min på verdidebatt (får se om de følger opp, som de trolig plikter), så jeg skal ikke si så mye mer enn takk for meg.

Kommentar #8

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
At du snakker stygt om mange norske velgere i denne sammenheng, de som ikke mener det samme som deg?

Der kom offerrollen frem igjen. Hvis det finnes ofre her er de å finne blandt asylantene og slett ikke Frp. De enkelte velgerne er ikke ansvarlige for sitt partis handlinger. Det er de som er valgt som er ansvarlig for det de gjennomfører alene eller som grupper. Velgerne har ikke et tilsvarende ansvar. Når de stemmer på et parti kan de ikke på forhånd vite at det medfører ansvar, men når makten manifesterer seg er det opp til de valgte å utvise det nødvendige politiske skjønn og håndverk som skaper flertall for en kommende virkelighet. 

2 liker  
Kommentar #9

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Så så, ikke så hastig. Noen må jo være igjen å skrive fornuftig også. 

2 liker  
Kommentar #10

Hans Hassel

8 innlegg  37 kommentarer

Autorisert dommer over offerrollen

Publisert nesten 5 år siden

Jeg husker godt at det ble kastet egg og tomater og ropt skjellsord på Frp politikkere fra lang tid tilbake.  Men jeg kan ikke huske at det har blitt kastet egg og tomater på innvandrere, migranter og asylsøkere.

Uansett er det ikke flyktningene som skaper utfordringene. Det er migrasjonen.  Alle lover og regelverk kan misbrukes og blir misbrukt.  Migranter som ønsker seg en urettferdig fordel til nytt statsborgerskap kan selvsagt lyve om hvilket land de kommer fra.

Lovverkets belønning og oppfordring til løyn vil stige proposionalt med hvilke økonomiske og sosiale goder den opprinnelige befolkning tilbyr.

3 liker  
Kommentar #11

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Noen må jo være igjen å skrive fornuftig også

Takk, Njål.

Det har vært en hyggelig og mentalt oppfriskende opplevelse å lese kommentarene dine. Jeg har (stort sett) satt pris på det du skriver, og jeg har dannet meg et meget positivt inntrykk av deg som menneske.

3 liker  
Kommentar #12

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Økland

Publisert nesten 5 år siden

Jeg er ikke alltid enig med deg - men noen ganger er jeg svært enig.  Jeg oppfatter deg uansett som en person med en sterk rettferdighetssans - og jeg håper du tenker over saken en gang til.  Din stemme er viktig.

2 liker  
Kommentar #13

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ikke alltid enig med deg - men noen ganger er jeg svært enig.  Jeg oppfatter deg uansett som en person med en sterk rettferdighetssans

Takk, Oddbjørn.

Jeg er rett og slett imponert over den intellektuelle rikdommen som kommentarene dine vitner om. Det har så og si bare vært både givende og gøy å lese dem.

2 liker  
Kommentar #14

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Det har så og si bare vært både givende og gøy å lese dem.

Uff, jeg skulle ikke ha skrevet "så og si" her. Mente det ikke.

1 liker  
Kommentar #15

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Takk, Njål.

Det har vært en hyggelig og mentalt oppfriskende opplevelse å lese kommentarene dine. Jeg har (stort sett) satt pris på det du skriver, og jeg har dannet meg et meget positivt inntrykk av deg som menneske.

Kanskje jeg skal sende inn en avskjedssøknad, for å se om jeg får inhalere en sårt tiltenkt oppmuntring jeg også.(:-)

Men fra spøk til revolver:  Håper du revurderer, og tar heller en hvilepause.  Vi "gamlekara" trengs vi også.


3 liker  
Kommentar #16

Bjørn Bråtveit

3 innlegg  126 kommentarer

Ben Økland

Publisert nesten 5 år siden

Du får ikke lov til å forlate verdidebatt, vi trenger deg her.

2 liker  
Kommentar #17

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Hans Hassel. Gå til den siterte teksten.
Jeg husker godt at det ble kastet egg og tomater og ropt skjellsord på Frp politikkere fra lang tid tilbake.  Men jeg kan ikke huske at det har blitt kastet egg og tomater på innvandrere, migranter og asylsøkere.

Hvis du liker den offerrollen dette gir må du for så vidt gjerne fortsette i dette sporet, men de fleste av oss liker å ty til ordet istedet. Denne type voldelige midler har sine konsekvenser og for de av oss som har som ambisjon å holde oss på dannet side av loven er det ikke noe alternativ. Den som tyr til slike midler senker seg ned på nivåer mange av oss ikke vil vedkjennes. 

Kommentar #18

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Kanskje jeg skal sende inn en avskjedssøknad, for å se om jeg får inhalere en sårt tiltenkt oppmuntring jeg også.(:-)

Jeg tror ikke det er noen fare. Jeg forsøkte en gang og det viste seg å være umulig av praktiske årsaker så jeg lot forslaget falle. Hvis man vil slutte er det bare å gå. Det er ingen annen mulighet. 

Kommentar #19

Johannes Taranger

7 innlegg  626 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Sylvi Listhaug følger bare norsk lov på dette området vedtatt av et flertall i Stortinget. Om du mener norsk lov bare kan brytes så står du fritt til det. Norge trenger statsråder som faktisk følger de lover som er vedtatt her i landet. Det skulle bare mangle. Sylvi Listhaug er en av de beste statsråder vi har hatt på lenge, og det at hun følger loven blir kritisert av enkelte får stå for deres regning. Lovverket er til for å holdes ellers går vi mot lovløse tilstander her i landet

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere