Linda Noor

16

"Alternativ sannhet" om hijab

Al-Kubaisi eller andre menn skal ikke definere hva som er «muslimsk atferd» for kvinner.

Publisert: 25. feb 2017  /  2722 visninger.

Walid Al-Kubaisi var på nyåret ekspertvitne til fordel for Merete Hodne i Gulating lagmannsrett. Han har publisert et sammendrag av vitnemålet på hans egen blogg. Det er ikke en eneste referanse, så hele teksten er dominert av udokumenterte påstander, logiske brister og fake news, med bilde av den amerikansk-palestinske aktivisten Linda Sarsour med undertekst "Muslim Brotherhood-Hamas operative", nøyaktig det samme bildet og betegnelsen som hyppig blir delt på anti-muslimske/konspi/ytre høyre sider, etter at Sarsour holdt appell under den globale kvinnemarsjen mot Trump i midten av januar.

Ja, hijab kan være en del av en politisk-religiøs overbevisning, men vi vet også at det er mange flere kvinner som bærer hijab enn kvinner som er islamister. Se for eksempel Filters ferske undersøkelse som viser at norske muslimer er overveiende sekulære. Al-Kubaisi hevder likefult at det er kun islamistiske og fanatiske muslimer som velger hijab som en del av islam. Dette er for det første ikke sant, og slike fremstillinger gir i verste fall legitimitet og næring til diskriminering og hets av hijabbærende kvinner.

Ja, hijab har vært et viktig symbol for diverse islamist-bevegelser, både blant sunni og sjia, akkurat som skjegg og annen islamsk symbolikk, men det er nettopp for å legitimere sin politiske agenda i religion. Det betyr ikke at alle som har skjegg eller bærer hijab, støtter islamistene i denne taktikken, og det betyr ikke at man skal la islamistene få definisjonsmakten over islamske skikker, normer og symboler. Det finnes også kvinnelige islamister uten hijab, det finnes også islamister som er nasjonalister, sosialister og kapitalister. Med andre ord: islamister er en mangfoldig gruppe, med store uenigheter seg imellom og i stadig endring. 

Islamister har ikke slettet kulturelle og nasjonale trekk, slik Al-Kubaisi påstår. Et trent øye kan lett skille de ulike nasjonale-kulturelle trendene innen hijab-bruk, f.eks skille tyrkiske, egyptiske, pakistanske, saudiske, somaliske og iranske. I vesten er det vanlig at hijab-moten blir en fusjon mellom ulike kulturelle og nasjonale varianter, gjerne kombinert med vestlige plagg, som jeans og blazer.

Al-Kubaisi skriver at Malika Bayans hijabbilder er et signal på islamisme og sharia. Selv om Malika Bayan utallige ganger offentlig har sagt at det ikke er et politisk statement og at hun ikke er politisk engasjert overhodet. Nå skal det også nevnes at Bayan har fått masse kritikk fra konservative og islamistiske muslimer, for å i det hele tatt dele bilder av seg selv, og for å bruke sminke.

Al-Kubaisi avslutter med å erklære Malika Bayans adferd som umuslimsk, fordi hun ikke adlyder teologer og "imamer i Oslo" som mener at kvinner ikke kan oppsøke en unisex frisørsalong.

Velkommen til 2017 Al-Kubaisi! Det er ikke du eller andre menn som skal definere hva som er "muslimsk atferd" for muslimske kvinner. Mange muslimske kvinner tar hijab (i betydning hodesjal) av og på, noen bruker den ikke på bryllup, men ellers, noen bruker den bare på moskébesøk og under bønn. Noen bruker den kun på familiebesøk og lar den ligge på jobb, noen mener hijab handler mer om anstendig oppførsel enn om å dekke håret, mens andre bruker den også i flere situasjoner enn det er påkrevd ifølge de strengeste teologer, osv, osv. 

Heldigvis er den norske rettsstaten prinsipiell og forholder seg til diskrimineringsloven, og ikke til hverken teologi eller propaganda.

10 liker  
Kommentar #1

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Og nå har den fornærmede i "frisørsaken" tatt av seg hijaben - for godt, om media forteller sannheten. Har Linda Noor noen tanker om hvorfor?

7 liker  
Kommentar #2

Shoaib Sultan

55 innlegg  566 kommentarer

Må man?

Publisert nesten 5 år siden

Trenger man å ha noen tanker om det? Hun står fritt til å gjøre det. Grunnene er hennes personlige. Det må hun få lov til å ha! 

Godt innlegg forøvrig fra Linda, takk skal du ha for den! 

3 liker  
Kommentar #3

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Hva må man?

Publisert nesten 5 år siden

Kjærligheten og takknemligheten til Gud vises gjennom å elske vår neste. Og hvem er vår neste? Det er den som rammes av våre holdninger, beslutninger og likegyldighet. 

Om Malika Bayan går med hijab eller ikke er da fullstendig likegyldig for andre. Hun tar fritt sine valg ut fra de rammer hun velger å definere sitt liv ut fra. Hun har som alle andre også til enhver tid all rett til å skifte mening akkurat når hun selv finner det for godt; uten at verken hun eller vi skal kunne avkreves motivasjon for dette valget. Så lenge hun og andre muslimske kvinner bestemt hevder å leve sitt liv under frihet, valg og ansvar bør vi i nestekjærlighetens navn respektere og akseptere dette. Eller kjenner vi deres liv bedre enn dem selv? 

Nå er det vel ikke slik at den som ikke deler våre egne vurderinger og verdipreferanser nødvendigvis ikke kan anses som like fritt og opplyst som oss? Det onde handler om det som krenker menneskeverdet. Om noen i ethvert miljø erfarer former for frihetsberøvelse, forskjellige utslag av sosial tvang og umyndiggjøring bør man reise seg og si at her pågår det umoral. Bevisstheten og oppmerksomheten rundt dette bør vel holdes ved like. Men dog ikke i en slik idealistisk grad at man forut for bemøtning av det andre medmennesket allerede mener å vite hva vedkommende egentlig burde tenke og hvordan livet hennes burde leves. 

Apropos symboler, og deres signaleffekter: Jeg minner om at korset ennå representerer alt annet enn nestekjærlighet og frigjøring for deler av verdens befolkning. Både muslimer og jøder har gjennom historien møtt grov underetrykkelse og rovmord hvor dette symbolet var del av elendigheten. Jøder bruker sågar ikke plusstegnet i regneundervisningen; det minner for meget om korset.

10 liker  
Kommentar #4

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Hijab til besvær

Publisert nesten 5 år siden

Interessant innlegg. Jeg støtter, på et vis, muslimske og andre kvinners rett til å bære sløret og andre hodeplagg. Jeg skjønner også at dette med hijab er noe litt ekstra komplisert; litt religion, litt kultur, litt tilhørighet - og i noen tilfeller kanskje også litt kvinneundertrykkelse og symbol på det som verre er. Det er ikke så lett å holde styr på for meg som verken er kvinne eller muslim - ikke en gang religiøs. 

Det ville nok vært lettere å vite hvordan man skulle forholde seg, dersom de som var hatefulle og fundamentalistiske muslimer hadde funnet en litt mer lettlest måte å tilkjennegi dette på. Hijab blir for unyansert - det kan åpenbart bety mye (men kanskje også lite?) for den som bærer det, men for oss andre kan det bety så mangt (og så lite). 

For meg blir nok "dessverre" løsningen den samme gamle trøtte humanistiske: Bedømme menneskene ut fra det de sier og gjør. 

Verden hadde muligens vært mer effektiv dersom det var legitimt å behandle folk utfra deres antatte gruppetilhørighet. Men, men,  vi får nøye oss med å behandle dem som individer. . . 

4 liker  
Kommentar #5

Jonas Haugsvold

0 innlegg  10 kommentarer

Man bør undre seg

Publisert nesten 5 år siden

Sultan spør om man trenger gjøre seg noen tanker om hvorfor Charlotte Antonsen plutselig valgte å ta av seg hijaben. 

Ja, det bør man. Hvis det er så enkelt å ta av seg hijaben, som det tydeligvis et for Charlotte Antonsen, som etter det opplyste fortsatt er muslim, reiser det spørsmål både om dommen mot Hodne er riktig. Noen valgte å gå til det drastiske skritt å politianmelde frisøren for at Antonsen skulle ha rett til å klippe seg der med håret tildekket. 

Det fremgår av LDOs årsmelding for 2015 at Hodne aksepterte å endre sin praksis etter at ombudet hadde konkludert med at den var i strid med gjeldende regelverk. Men for enkelte aktivister var dette tydeligvis ikke nok. De ville ha straff i tillegg. Så ja, man kan absolutt undre seg over at den rettigheten som var så viktig, plutselig fremstår som irrelevant.

 

8 liker  
Kommentar #6

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Joda

Publisert nesten 5 år siden
Linda Noor. Gå til den siterte teksten.
Velkommen til 2017 Al-Kubaisi! Det er ikke du eller andre menn som skal definere hva som er "muslimsk atferd" for muslimske kvinner.

Det er fritt fram for hvem som helst som kaller seg religiøs å definere hva som er rett og galt. Slik er troens vesen.

1 liker  
Kommentar #7

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Det er en underlig debatt, det er ikke mer enn 50 - 60 år siden at norske kvinner gikk med skaut. Nonner går vel fortsatt med skaut, også når de jobber på sykehjemmet.  

Dersom jeg vil gå med hatt, er det vel ikke noe andre har vondt av?

3 liker  
Kommentar #8

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Riktig, tro er tro

Publisert nesten 5 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det er fritt fram for hvem som helst som kaller seg religiøs å definere hva som er rett og galt. Slik er troens vesen.

men gjenspeiler sjelden virkeligheten. Ellers trodde jeg ikke at Walid  Al-Kubaisi er så veldig troende, men det blir kanskje også bare min tro. 

1 liker  
Kommentar #9

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Ja, det må man

Publisert nesten 5 år siden
Shoaib Sultan. Gå til den siterte teksten.

Trenger man å ha noen tanker om det? Hun står fritt til å gjøre det. Grunnene er hennes personlige. Det må hun få lov til å ha! 

Godt innlegg forøvrig fra Linda, takk skal du ha for den! 

3 liker    Lik  Sitér

Når man går til sak fordi man er så "krenket" over at man blir avvist fra landets mest kjente anti-islamske unisex-frisør som ikke ønsket en velkommen når man anstiger med en salig blanding av religion og politikk på hodet, så ja, da må man ha en grunn for å forkaste plagget. Særlig når man bedyrer til media at man nå har fått en rolle i kampen for å kunne oppsøke sine politiske motstandere under foregivende av å være landets mest forblåste som ikke ante hvilke holdninger den  grundig eksponerte frisøren besitter.

Nei, det er ikke et godt innlegg av Linda, så dette er ikke noe å takke for. Eller støtter du virkelig påstandene "hele teksten er dominert av udokumenterte påstander, logiske brister og fake news", og insinueringen av at Walid Al-Kubaisi er høyreekstrem og konspirasjonsteoretiker?

Nå er det på tide å våkne, altså. Dette var så langt over grensen for anstendighet og verdighet som jeg synes det er mulig å komme.

6 liker  
Kommentar #10

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Vel

Publisert nesten 5 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Dersom jeg vil gå med hatt, er det vel ikke noe andre har vondt av?

Tar du den ikke av om du gå inn i en kirke vil det nok gjøre vondt i en del religiøse sjeler. Videre har jeg selv erfart at hodeplagg for menn av type hatt må tas av i sikkerhetskontrollen på flyplassene mens de man anser for å være religiøse hodeplagg ikke må tas av. I kirker kan jo kvinner bære hatt så mye de vil og det skal vel ikke forundre meg om menn kan bære religiøse hodeplagg i kriker også uten at det gjør vondt i religiøse sjeler.


Kommentar #11

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Hva ønsker vi, hva bør vi og hva må vi, Kristin Bruun?

Publisert nesten 5 år siden

Også landets mest kjente anti-islamske unisex-frisør må nok holde seg innenfor det frihetsrom som det norske lovverket definerer. Neste gang er det oss selv som trenger loverkets beskyttelse. Det finnes ingen situasjonsbetingede unntak her; slik denne frisøren og enkelte andre dessverre ser ut til å tro. Og i tilfelle hvem skal med autoritet definere hva som faktisk er juridisk rett og galt når man i tilfelle åpner for slike subjektive og situasjonsbestemte unntak fra lovverket? 

Apropos: Om en eller flere aktivister oppsøker etater, forretninger, trossamfunn eller annet for å tydeliggjøre lovstridige og negative holdninger, så er ikke dette et ukjent eller illegitimt fenomen. Snarere er det et ganske så vanlig grep i aktivist- og journalistkretser. Å få tydeliggjort at det ennå finnes urettferdighet, brudd på gjeldende lovverk og umoral er da egentlig ganske så greit og legitimt i et fungerende demokrati?  Man kan f.eks. være enig i at noen fenomener og religiøse miljøer har en praksis og vaner som bryter med det vi selv oppfatter som rett og riktig. Dog kan det like vel være objektivt tillatt fremdeles, det som skjer der. Visjon Norges Jan Hanvold kan sikkert si en del om dette for egen del? Og det er ikke nødvendigvis slik at misbruket enkelte steder... opphever retten til det legitime bruket flere andre steder.

Selvsagt ligger det en vurdering bak Malika Bayans beslutning om å ta av seg hijaben. Men jeg mener bestemt at den vurderingen ennå tilhører den private sfæren; uansett hvor absurd eller pussig andre mener denne nye holdningen til Malika Bayan er. Det er like lite akseptert og lovlig å diskriminere uansett hva hun i dag eller i morgen velger. Det er diskrimeringen og lovbruddet som var subjektet her. 

Videre: Om Linda Noor har skrevet et godt innlegg eller ikke, er en helt annen sak. Mulig hun dog burde være mer tilbakeholden med karakteristikker nettopp der hvor hun reagerer på andres stigmatisering og holdninger. 

Generelt: Man opphever som kjent sin moralske rett til å være forurettet (og så reagere) over overtramp, stigmatiseringer og negativ adferd der man svarer med samme eller en dog verre mynt. Snarere har man desto verre legitimert nettopp det man eventuelt mener å kritisere.

Jeg går for øvrig med kippa ute når temperaturen tillater det. Jeg er  (dessverre, må det sies)  smertelig klar over at jeg da kan bli assosiert med jødiske ekstremister og derfor bli behandlet der-etter. Dvs fra enkelte som ikke er særlig plaget med evnen til å analysere, sortere og skjelne og slik i nået SE medmennesket bak den masken de trer over sin ukjente neste her og nå. Det er faktisk overhodet ikke (!) et flertall jøder som er ekstremister; som er fiender av demokrati og dialog, samt tilhenger av en asymmetrisk vektlegging av menneskeverdet ad hoc. Heller ikke jøder eller kristne skal la ekstremistene få definisjonsmakten over de hellige tekstene, skikker, normer og symboler. Det er m.a.o. ekstremismen og fiendene av menneskeverdet som er fienden. Her kan man uansett ståsted stå sammen, fremfor å ødelegge for hverandre. 

Tanakh legger desto sterkere vekt på å ikke bruke ”to forskjellige vekter” i møte med sin neste. Dvs vi skal benytte samme målestokk på vår neste som på oss selv. Hvilken også den jødiske Jesus vektla sterkt. Han kunne sine hellige tekster. Enhver jøde, eller kristen for den saks skyld, ville med rette har reagert sterkt om man ble nektet tjenester i en forretning eller serviceinstitusjon pga av et plagg som for enkelte ansatte KAN gi negative assosiasjoner. Da er det i tilfelle den ansatte som har en utfordring som vedkommende må ta ansvar for selv. 

Gud skapte mennesket først; IKKE jøden, muslimen eller den kristne, etc. Det vi har felles er m.a.o. langt, langt, mer og vesentlig enn det som skiller. Det som vi har felles; det ligger i selve det å være en Guds skapning. Dette kan aldri endres. Det som skiller ligger primært i hodene våre. DET kan derimot endres.

 

4 liker  
Kommentar #12

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Det er en underlig debatt, det er ikke mer enn 50 - 60 år siden at norske kvinner gikk med skaut. Nonner går vel fortsatt med skaut, også når de jobber på sykehjemmet.

Ja, så enkelt kan det sies!

Hijab er intet annet enn et religiøst uttrykk for 'bluferdighet', og i prinsippet akkurat det samme som var vanlig for norske kvinner for en del år siden.

2 liker  
Kommentar #13

Greta Aune Jotun

207 innlegg  1181 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Marianne Solli. Gå til den siterte teksten.
Ellers trodde jeg ikke at Walid  Al-Kubaisi er så veldig troende, men det blir kanskje også bare min tro. 

Hvorfor ikke lese boken hans fra 1998 - Halvmånens hemmeligheter? Walid al-Kubaisi har også fått smake hva det vil si  å forlate islam. Vårt "fredelige" Norge er ikke lenger et trygt land - for de som ikke vil følge islamske lover.

8 liker  
Kommentar #14

Kristin Bruun

2 innlegg  205 kommentarer

Lesetips!

Publisert nesten 5 år siden

Tusen takk for godt lesetips. Her er en anmeldelse.

5 liker  
Kommentar #15

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Da må vi hjelpe

Publisert nesten 5 år siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Norge er ikke lenger et trygt land - for de som ikke vil følge islamske lover.

Vi må hjelpe de som er på ville veier slik vi hjalp kristne på ville veier her i dette landet. Tross alt er det ikke så mange tiårene siden sex mellom menn var straffbart, vi forbød filmer som inneholdt noe som kunne støte kristne. Før den tid var det et enda strenger regime fra kristent hold i dette landet. Ikke veldig forskjellig fra det mange sekulære muslimer i deg opplever. Når majoriteten av kristne i dette landet godt hjulpet av ikke-religiøse klarte å endre seg til et sekulært syn uten å miste sin tro er det vel ikke usannsynlig at også dette er en vei å gå for norske muslimer.  

4 liker  
Kommentar #16

Bjørg Tolleshaug

0 innlegg  6 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Det er ikke SÅ mange tiår siden kvinner ikke fikk være på plattformen i pinsemenigheter uten langt hår og hodebekledning. Eldsterådet hevdet det de mente var rett etter Bibelen. - Slik er det vel med hijaben også. Noen tolker den rett ut fra Koranen, vil jeg tro. (Jeg synes dog det er rart når hijabkledde går i pinetrange bukser, dersom hodebekledningen skal bety anstendighet.)


2 liker  
Kommentar #17

Walid al-Kubaisi

2 innlegg  18 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Kjære Linda Noor, kan du lese svaret mitt?  Dette er første artikkel. Jeg håper du tåler å bli kritisert og at du reagerer på en nyansert måte og at du ikke tar min kritikk personlig.

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11678586-konvertitten-linda-noor-og-det-parallelt-samfunn 

 

8 liker  
Kommentar #18

Linda Noor

16 innlegg  17 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Kjære Walid, jeg har lest svaret ditt og håper du kan gi meg noen oppklarende svar også. 

Jeg har aldri hevdet at du anklager Bayan for å være islamist (men du spekulerer/konspirerer åpent rundt det og limer inn et bilde av en kvinne med rosa hijab du mener er Hamas/MB-operative), jeg viser til dette utdraget i ditt vitnemål:

"Om hijaben er eit påbod, ville alle kvinner ha brukt hijab. Men moderate muslimar vel ei liberal tolking. Islamistiske og fanatiske muslimar vel strenge tolkingar som stadfestar bruk av hijab."

Her er det siste avsnittet ditt, som jeg mener er det mest problematiske i hele teksten din: 

"Er Bayan islamist? Det veit eg ikkje. Det er irrelevant i saka. For å vita om ho er prega av det politiske islam, altså islamisme, må ein ha ein samtale med henne. Dei bileta ho har på nettet og i media, fortel at ho brukar ein hijab som verken signaliserer kulturell eller nasjonal tilhøyrsle. Ut frå bileta veit vi ikkje om ho er norsk, pakistansk, arabar eller persar, men hijaben hennar er eit signal på islamisme og sharia. Men det finst òg fotografi som viser det motsette når ho har på seg hijab med rosa farge. Kanskje kjenner ho ikkje til skilnaden.

Det som står for meg som eit mysterium, er kvifor ei religiøs, muslimsk kvinne som held seg til hijab, vel ein frisørsalong der menn kan koma og sjå håret hennar når ho vert klypt. Ingen teolog, ingen religiøs lærd, ingen imam i Oslo eller rundt i verda erkjenner ei slik åtferd som muslimsk."

Til tross for at Bayan selv (som du nå plutselig insisterer på å kalle Charlotte, selv om hun har offisielt byttet navn), gjentatte ganger offentlig har erklært at hun overhodet ikke bruker hijab av politiske årsaker og ikke engang er interessert i politikk. Du skriver lenger opp at moderate velger en tolkning som ikke innebærer hijab, men lenger ned skriver du at slike tolkninger finnes ikke. Det er selvmotsigende. Hvorfor skal uannsett Bayan bry seg om hva imamer i Oslo mener om hijab? Dette er altså et mysterium for deg (dine egne ord). Det stemmer ikke at det er vanskelig å finne andre bilder med rosa hijab og det er uannsett er veldig ufaglig poeng: som om det ikke også finnes islamister som også bruker rosa, det finnes islamister uten hijab også.

Du skriver dette under bildet av Linda Sarsour, som du beskylder for å være en Hamas/MB operative (det er du som har lagt til den teksten, en er ikke et del av bildet). Det er en grov beskyldning, i USA kunne det fått rettslige følger. 

I din egen ingress skriver du: 
"Merete Hodnes avvising er ikkje eit åtak på religions-fridomen,
men ei avvising av ein politisk aksjon frå Malika Bayan."

Hvilket grunnlag har du for på påstå dette? 
Uannsett handler saken om diskriminering i henhold til det norske lovverket, og jeg håper vi begge er enige om at Hodne gjorde seg skyldig i det når hun avviste Bayan og til og med i ettertid offentlig skrøt av å ha "jaget ondskapen vekk" fra salongen sin?

Jeg vil gjerne også vite hvorfor det er relevant at jeg er konvertitt, er gift med en muslimsk mann og selv har bært hijab/sluttet med det?

Hvordan kan du også hevde at miljøet jeg vanker i består av ultrakonservative og konvertitter, når du ikke kjenner meg? 

Min omgangskrets består av mennesker med alle slags livssyn og bakgrunner, men ingen av mine venner er ultrakonservative. Samtlige konvertitter jeg pleier vennskap med er sekulære. Håper vi kan være litt mindre personlige og litt mer saksorienterte fremover. :-)

Kommentar #19

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Honnør til Walid al-Kubaisi.

Publisert nesten 5 år siden

Honnør til Walid al-Kubaisi som tar seg tid og ressurser til å stå opp mot aktivistene som skaper splid i det norske samfunnet.  Som skyver innvandrerne foran seg , og synser og provoserer  på vegne av disse . Noe alle kanskje kunne klart seg meget godt uten ?

Når man ser bort fra den økonomiske siden.

De har ihvertfall klart å ta skattebetalerne for NOK 2 millioner i 2017 om ikke annet . Man får sympati for frisøren. 

"Minoritetspolitisk Tenketank" , my foot !

http://www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-til-nasjonale-ressursmiljo/

Offentlig finansierte tenketanker skramler mest. 

 

5 liker  
Kommentar #20

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Rotete

Publisert nesten 5 år siden

med så mange innlegg og kommentarer som omhandler samme tema. Jeg skulle ønske at debattantene holdt seg til et enkelt innlegg og kommenterte under det. Slik det gjøres nå blir det ... for meg i alle fall ... fryktelig vanskelig å holde tråden(e) fra hverandre.

Kommentar #21

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
Honnør til Walid al-Kubaisi som tar seg tid og ressurser til å stå opp mot aktivistene som skaper splid i det norske samfunnet.  

Enig! Walid al-Kubaisi vet hva Islam kan være og er. Han uttaler seg med en helt annen tyngde enn mange av debattantene her på Verdidebatt. Mange debattanter synes å mangle elementære kunnskaper om religioner, men uttaler seg gjerne med stor selvsikkerhet.

8 liker  
Kommentar #22

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Også landets mest kjente anti-islamske unisex-frisør må nok holde seg innenfor det frihetsrom som det norske lovverket definerer. Neste gang er det oss selv som trenger loverkets beskyttelse. Det finnes ingen situasjonsbetingede unntak her; slik denne frisøren og enkelte andre dessverre ser ut til å tro.

'Oss selv' er desværre ikke beskyttet af dette lovkompleks, der énsidigt er lavet til fordel for visse nærmere definerede grupper.

Tanakh legger desto sterkere vekt på å ikke bruke ”to forskjellige vekter” i møte med sin neste. Dvs vi skal benytte samme målestokk på vår neste som på oss selv. Hvilken også den jødiske Jesus vektla sterkt. Han kunne sine hellige tekster. 

Som sagt ovenfor er netop forskelsbehandling det grundlæggende princip i den såkaldte 'ligestillingsideologi'.

Der er altså ikke tale om kristendom, når du lægger tanker i hovedet på Jesus, men snarere om kommunisme.

Og i tilfelle hvem skal med autoritet definere hva som faktisk er juridisk rett og galt når man i tilfelle åpner for slike subjektive og situasjonsbestemte unntak fra lovverket?

Det er grundlæggende i samfundsvidenskab at love alene, jura, ikke kan regulere et samfund, men at dette helt overvejende sker ved hjælp af den lokale kultur og at jura så at sige er den bagstopper, man må ty til, når kulturen giver uacceptable løsninger som f.eks. selvtægt.

Å få tydeliggjort at det ennå finnes urettferdighet, brudd på gjeldende lovverk og umoral er da egentlig ganske så greit og legitimt i et fungerende demokrati? 

Jura gør ikke krav på at være hverken retfærdig eller moralsk. Jura er et regelsæt, der skal regulere, hvad man ikke kan løse gennem kulturen.

Som der bl.a. står i forordet til Jyske Lov: 'Ingen lov er jævngod med sandheden, men hvor sandheden ikke kan findes, skal loven vise sandheden'.

Jeg går for øvrig med kippa ute når temperaturen tillater det. Jeg er  (dessverre, må det sies)  smertelig klar over at jeg da kan bli assosiert med jødiske ekstremister og derfor bli behandlet der-etter.

Der kan næppe herske tvivl om at du misforstår her. Du associeres ikke med jødiske ekstremister, men med jøder. Du søger at opstille en falsk parallel mellem jøder og muslimer.

Enhver jøde, eller kristen for den saks skyld, ville med rette har reagert sterkt om man ble nektet tjenester i en forretning eller serviceinstitusjon pga av et plagg som for enkelte ansatte KAN gi negative assosiasjoner. Da er det i tilfelle den ansatte som har en utfordring som vedkommende må ta ansvar for selv. 

Det giver vel ringe mening at skrive om 'associationer' overfor tidens mest indflydelsesrige politiske emblem. Der er jo da tale om en simpel identifikation. om man ikke mangler kundskaber.

Muslimsk kvindetildækning har side 1979 haft en verdensrevolutionær betydning og dens udbredelse har været eksplosiv siden.

Du synes til afslutning at mene at det er at tage ansvar for sig selv at acceptere det mest udbredte symbol på vors tids etniske udrensninger og folkemord.

5 liker  
Kommentar #23

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Kjærligheten og takknemligheten til Gud vises gjennom å elske vår neste. Og hvem er vår neste? Det er den som rammes av våre holdninger, beslutninger og likegyldighet. 

Så lenge hun og andre muslimske kvinner bestemt hevder å leve sitt liv under frihet, valg og ansvar bør vi i nestekjærlighetens navn respektere og akseptere dette. Eller kjenner vi deres liv bedre enn dem selv?

Får du ikke modsagt dig selv her ?

Hijabbærere meddeler sine omgivelser at de ønsker et muslimsk samfund og det kan du vel næppe ville hævde skulle være uden særdeles negative konsekvenser for ikke-muslimer ?

6 liker  
Kommentar #24

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Apropos symboler, og deres signaleffekter: Jeg minner om at korset ennå representerer alt annet enn nestekjærlighet og frigjøring for deler av verdens befolkning. Både muslimer og jøder har gjennom historien møtt grov underetrykkelse og rovmord hvor dette symbolet var del av elendigheten. Jøder bruker sågar ikke plusstegnet i regneundervisningen; det minner for meget om korset.

Det kan ikke afvises, men det kan det til gengæld at dette skulle adskille retningerne fra hinanden.

Du diskriminerer altså her.

4 liker  
Kommentar #25

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Det ville nok vært lettere å vite hvordan man skulle forholde seg, dersom de som var hatefulle og fundamentalistiske muslimer hadde funnet en litt mer lettlest måte å tilkjennegi dette på.

Ja, er det ikke underligt at de ikke har gjort det - hvad kan dog monstro være rationalet bag en så besværlig idé ?

Iøvrigt er det ikke svært at skelne mellem 'tørklæde/skaut' og islamistisk tildækning. Enkelte ældre muslimske kvinder kan endnu træffes med det første og dér er brugen nærmere vores traditionelle. Den post-1979 islamistiske tildækning er mere fremmed og uniforms- eller symbolpræget.

5 liker  
Kommentar #26

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Verden hadde muligens vært mer effektiv dersom det var legitimt å behandle folk utfra deres antatte gruppetilhørighet.

Det er netop, hvad ligestillingslovgivning gør...

4 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere