Spaltist Laura Djupvik

Forlagsredaktør og forfattar

Grums i medvind

Eg får plutseleg lyst til å seie ting som dette: Ja til eit varmt og inkluderande fellesskap!

Publisert: 21. feb 2017  /  1691 visninger.

Slik har eg tenkt: Eit inkluderande fellesskap er bra, mangfald i stort og smått er naturleg og gjer det mindre einsamt å vere menneske, å få ytre seg fritt er ein menneske­rett som ein aldri kan fire på.

Slik har eg tenkt, men sjeldan sagt. For kvifor seie det sjølvsagte? Jau då, eg veit at det ikkje er slik i store delar av verda. At vi har vore eit slags unnatak vi her i nord, med materielle godar og ein personleg fridom andre berre kan drøyme om. Men her i landet har eg vore ein del av ein slags konsensus, eit slags snakkande fleirtal. Verdiane har vore så sjølvsagte at eg mest ikkje har fått auge på dei. Ein person som fremjar slike lite kontroversielle synspunkt blir gjerne kalla politisk korrekt.

Dei ukorrekte innslaga midt opp i det heile? Ja, dei må nesten få vere der, for mangfaldets skuld. Er det ikkje forfriskande og annleis når folk ytrar seg mot det politisk korrekte? Vi treng jo klovnar og galskap. Og innimellom dukkar det opp nokon frå folkedjupet som ikkje finn seg i å snakke i tråd med dei rådande haldningane. Ein snakkar om mannen i gata og slikt.

Nye roller

Men så med eitt har noko skjedd, noko som ikkje skulle skje. Det er ikkje lenger vi som ler av klovnen. Det er klovnen som ler av oss. For dei latterlege verdiane som denne gjengen av politisk korrekte folk har gått rundt og trudd på, er liksom avslørt. Eg er redd vi snart kjem til å sakne den tida då vitsane om det politisk korrekte var forfriskande.

Det mørke folkedjupet er i medvind. Dei brølande utkantane. Dei som ikkje var ein del av konsensus. Slike utgrupper som alltid har kjent på seg at noko er heilt feil! Ein må kalle ein spade for ein spade, ikkje late som alt er greitt. Dei som skriv PK med fire sinte ropeteikn i kommentarfeltet når dei luktar integrering, fellesskap og sosialisme.

Etter at Trump har tatt over, har det som kjent ikkje vore ein roleg dag. Nye kontroversielle utspel og alternative fakta, samt ei mistenkeleggjering av all informasjon som kritiserer eigne utspel. Også her heime merkar ein ei endring. Frykta folk ­føler for det ukjente skal ikkje roast ned, men gjerne dyrkast. Salige Herbjørn Sørebø sa noko slikt som dette ein gong: «Om ein heng ei fjøslykt opp i mørket dukkar all slags utøy opp.» Det ukorrekte vinn fram mot eliten, og populismen spreier seg.

Andre tider

Grumset, delvis gøymd, delvis opent, ber i seg kvinneforakt, rasisme, krenking av ulike minoritetar. Religiøse grupper heiar på Trump for å vinne fram med sine reaksjonære synspunkt. Mange ser ut til å gle seg over at det no er andre tider på gong, eit samfunn med andre typar sanningar. Kommentatorar peikar på kor skremmande det er at fakta ikkje lenger får vere fakta, at vår felles oppfatning av røynda blir fragmentert. Men har vår oppfatning av røynda nokon gong vore sams?

Dei fleste av oss har ein liten utkant i oss, vi kjenner desse stemmene betre enn vi likar å innrømme. Har ikkje fakta alltid vore mistenkeleggjort om dei kolliderer med eit verdisyn? Det var aldri noko felles oppfatning, der var motsetnader, kampar om rettar og verdiar. Det berre verka som om dei var vunne. Den felles oppfatninga har vore splitta og delt heile tida.

Ja visst kan det politisk korrekte bli altfor korrekt, legge lokk på nyansar, fornekte reelle problemstillingar og ha i seg ein form for sjølvsensur. Ingen skal krenkast, ingen skal støytast. Men det er også slik at det i det politisk korrekte ligg eit slags omsyn til andre, og at ein har desse andre menneska sine verdiar i bakhovudet når ein ytrar seg. Er det så dumt?

Ei og anna

No er det heller blitt ei tid for raping ved kjøkkenbordet. Hurra. Ein treng ikkje ta så mykje omsyn eller bry seg om ein krenker nokon utanfor eiga sfære. Kva vedkjem det oss? Ein kan jo berre la den politisk korrekte sjølvsensuren døy ut. No skal den ikkje plage oss meir. Ei og anna forvirra mus vil nok framleis virre rundt og pipe om rettar og omsyn og ja ... sivilisasjon. Men snakkar ho sant? Ytrar ho seg på vårt språk?

Nettopp fordi det vi held for sanning ikkje er sams, nettopp fordi vi er ulike, treng vi å halde høgt dette no utskjelte omsynet til dei andre. Eg kjenner ei djup frykt for ei utvikling mot eit mindre likestilt og liberalt samfunn. Ei endring i vår måte å tenke samfunn på. Det vil koste oss dyrt, på mange måtar, når fellesskapstanken blir borte. På vegne av oss alle, eg gruar meg til den siste ­politisk korrekte musa har teia stilt.

Først publisert i Vårt Land, 18. februar 2017

8 liker  
Kommentar #1

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden

"Men det er også slik at det i det politisk korrekte ligg eit slags omsyn til andre, og at ein har desse andre menneska sine verdiar i bakhovudet når ein ytrar seg. Er det så dumt?"


Ja, det er dumt, for sådan er sammenhængen ikke.

PK handler kun angiveligt om hensyn og reelt om at skubbe angivelige ofre foran en ellers ikke antagelig sag. PK handler om at lyve for at sige det råt for usødet - og algoritmen, der lyves efter er at magten altid trumfer sandheden.

Er man PK'er har man underlagt sig magtens sprogbrug og dermed tanker og man har permanent underordnet sandheden under andre og sekundære hensyn - ikke sjældent personlig vinding.

Magten forstår at belønne sine tro tjenere - eller, når den er befæstet, forstår at undlade at straffe sine tro tjenere - i modsætning til ikke-PK'erne, der nok skal få mærke, hvad magten mener om dem.

14 liker  
Kommentar #2

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Grums

Publisert over 4 år siden

Jeg tror jeg forstår Djupvik slik at hun bevisst setter ting på spissen. Eller gjør hun ikke det?

Dersom hun hadde skrevet om og vært bekymret for kommentarfeltenes mørkeste kroker, kunne karakteristikkene antakelig hatt en relevans. Men når temaet er de politisk korrekte vs. de som kritiserer – sånn i alminnelighet, så blir det meste feil.

Grums, klovner, det mørke folkedypet, brølende utkanter, utgrupper, kvinneforakt, rasisme, krenking av minoriteter. Som sagt, hadde dreid som de relativt små utgruppene, så kunne det kanskje passet.

Men når det egentlig handler om at de politisk korrekte føler at de er på vikende front, må det nødvendigvis være fordi store deler av befolkingen – antagelig en majoritet har reist seg og satt foten ned.

Mange jeg kjenner, meg selv inkludert har i mange år protestert på det som oppfattes som PK’s klamme og selvbestaltede moralske og politiske meningstyranniet. Det er riktig, som Djupvik skriver, at det er blitt andre tider.

Disse tidene preges ikke av kvinneforakt, rasisme og krenking av minoriteter, ikke blant store deler av folket, eventuelt majoriteten som protestere mot de dramatiske utslagene av det politisk korrekte regjereriet.

Vi som gjerne ser at PK-tiden snart er over, hverken forfekter eller ønsker mer kvinneforakt, rasisme og krenking av minoriteter. Snarere tvert imot. Ved å styre f.eks. innvandringspolitikken basert på realiteter og bærekraft, vil det bli mindre polarisering og mindre konflikt. Motsatt vil en fortsatt liberal innvandringspolitikk føre til mer rasisme, mer konflikt og mindre bærekraft.

Ettersom jeg ikke er profet, skal jeg være varsom med å spå, men mye tyder på at PK-tiden er i ferd med å ebbe ut. Svært mange av oss, antagelig et flertall er glade for at det kan gå slik. PK ansees som destruktivt og uten bærekraft. Det bygger på ideen om det liberale krenkelsesfrie samfunnet der alle er like – noe som ligner på en annen isme som også har kollapset.

Jo da, vi vet naturligvis at PK forfekter det motsatt av at «alle er like», nemlig mangfoldet der alle har lik verdi. Men ettersom drømmen om det velfungerende mangfoldet er en utopi, må det ligge en forutsetning i bunnen der alle må tenke likt og handle likt – på det politiske korrektes premisser. Der mangfoldet får utvikle seg, øker polariseringen og konfliktene. Rinkeby er i kveld en av stadig flere manifestasjoner på mangfoldets mislykkethet.  

Ettersom vi er mange, antakelig en majoritet, så er vi like forskjellige som befolkingen for øvrig. De fleste av oss liker ikke Trump, men ser at både han, Brexit og Le Pen er symptom på en tid der «elitene» mister makt som de i noen tiår har tatt for gitt.

Vi liker ikke at pendelen svinger den motsatte veien og vil kjemp for at den stanser et sted omkring midten. Men det betyr like fullt at den har forlatt det andre ytterpunktet der PK og «eliten» har holdt på så lenge at utviklingen uvilkårlig måtte snu.

Nei da, vi er hverken grums, klovner, det mørke folkedypet, brølende utkanter eller utgrupper, men tenkende, ansvarlige og reflekterte mennesker, som på den ene siden er bekymret, og på den andre har et sterkt ønske om at samfunnet kan være noen lunde godt og forutsigbart også for våre barn og barnebarn.

Og så er det slik vi slett ikke har et sviktende verdisyn. Vi kjemper for et samfunn der det er mest mulig likestilling, der lidende er velkomne og at de respekteres – men alt innenfor realistiske rammer og med en bærekraft som gjør at vi kan overlevere «gården» i om mulig enda bedre skikk og stand enn den vi selv fikk.

Slik vil ulike grupper og også minoriteter leve i fred med hverandre. Det er ikke lite.

16 liker  
Kommentar #3

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Laura Djupvik. Gå til den siterte teksten.
For dei latterlege verdiane som denne gjengen av politisk korrekte folk har gått rundt og trudd på, er liksom avslørt. Eg er redd vi snart kjem til å sakne den tida då vitsane om det politisk korrekte var forfriskande.

Litt av problemet med innlegget ditt er at det bidrar til å ytterligere polarisere en allerede svært polarisert debatt. Du maler opp to hjørner, men du tar ikke innover deg at det finnes mange brede mellomposisjoner, der forholdsvis mange av oss befinner oss. "Enten er det PK-erne eller så er det klovnene". Nei, dette blir altfor tabloid og lettvindt. Du må begynne å forstå at deler av klovne-fløyen består av folk som egentlig ikke ønsker å være der, men som presses dit av simplistiske forklaringsmodeller fra PK-fløyen.

De forenklede, slagordpregede forklaringene man møter på PK-fløyen ødelegger sentralrommet i debatten - hvor de fleste egentlig befinner seg - og man ender opp med en tydelig dikotomi: enten støtter du Trump, hater homofili, hater muslimer, hater innvandrere osv. eller så gjør du det motsatte. Det levnes ikke rom for nyanser og et mer sammensatt og spenningsfylt verdensbilde og virkelighetsforståelse.

Det mange av oss allerede savner er ikke de politisk korrekte - eller klovnene - men snarere et rom for alle oss som ikke befinner oss på fløyene, men som ønsker å ha flere tanker i hodet på én gang (en kunst som iblant virker å være de få forunt). Det hadde vært overmåte forfriskende dersom debattene rundt disse spørsmålene for nær én gangs skyld kunne ha tillatt synspunkter og argumenter som er divergerende for både de politisk korrekte og klovnene på én gang.

11 liker  
Kommentar #4

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Det mange av oss allerede savner er ikke de politisk korrekte - eller klovnene - men snarere et rom for alle oss som ikke befinner oss på fløyene, men som ønsker å ha flere tanker i hodet på én gang (en kunst som iblant virker å være de få forunt). Det hadde vært overmåte forfriskende dersom debattene rundt disse spørsmålene for nær én gangs skyld kunne ha tillatt synspunkter og argumenter som er divergerende for både de politisk korrekte og klovnene på én gang.

Du kommer absolutt med en betimelig påminnelse til oss alle i dette avsnittet, Husøy.

8 liker  
Kommentar #5

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Du kommer absolutt med en betimelig påminnelse til oss alle i dette avsnittet, Husøy.

Ja, Husøy gjør det.

Men det er ikke så lett å ha påminnelsen helt fremst bak pannebrasken når en ser alvoret i galskapen som er i ferd med å utfolde seg. Bare for å nevne et utvalg saker:

---------------

Det republikanske partiet i USA tapte fullstendig kontrollen over hvem partiet selv formelt fremmet som presidentkandidat. Hendelsen utgjorde et kupp som fratok partiet styringen med sin egen nominasjonsprosess. Steve Bannon oppnådde tyngre innflytelse over hvem som ble president enn det ene av de to store partiene i USA.

USA ledes nå av en fjollete narsissist med mentalt nivå på femårsstadiet. Presidenten er så lett å manipulere psykologisk at man i rimelig grad kan gå ut fra at USA kommer til å gjøre omtrent som Steve Bannon vil.

94% av Kosovos innbyggere er «kosovoalbanere». For 18 år siden gikk NATO til krig mot Serbia og sørget for at Kosovo ble en selvstendig republikk.

8 år før NATO bombet Serbia for å frigjøre Kosovo, hadde 94% av velgerne på Krim stemt for autonomi fra Kiev i en lovlig folkeavstemning, men Kiev-regjeringen avviklet autonomien igjen fem år senere. 

For tre år siden skjedde et antidemokratisk og fascist-inspirert kupp mot Ukrainas lovlig valgte president, og deretter stemte 97% av velgerne på Krim for løsrivelse fra Kiev-regimet og tilslutning til Russland. Da syntes ikke «vesten» at presedensen fra Kosovo var noe tess lenger, så man grep til omfattende anklager og sanksjoner mot Russland.

Vårt eget Solbergregime har vært særdeles aktivt for å støtte juntaens oligarkiske og særdeles korrupsjonsbefengte styre i Kiev etter kuppet. Erna Solberg og Børge Brende reiser flittig til Kiev og har visstnok lagt fra seg hundrevis av millioner norske skattekroner som støtte til juntaen, til tross for at den fører aktiv krig mot utbryter-republikkene Donetsk og Luhansk,

Under Bush gikk amerikanerne til såkalt «krig mot terror». Det innebar omfattende angrep mot (og okkupasjoner av) diverse, muslimske land. Bl.a. bidro Norge med krigføring i Afghanistan og terrorbombing mot sivile mål i Libya.

Nå, mindre enn en måned etter valget av Trump, har EU og NATO blitt enige om å gå til såkalt «krig mot falske nyheter». Hvem NATO da skal bombe, er foreløpig ikke kjent, men på det sivile området foreligger allerede lovforslag i flere EU-land om høye bøter og fengsel for dem som «sprer nyheter» som makthaverne synes er «falske».

I det italienske lovforslaget gjelder det at man kan få bøter på opp til 10.000 euro for å rapportere om «falske nyheter» som «tar sikte på å undergrave den demokratiske prosessen», men ikke mindre enn 2 års fengsel dersom «ytringene» kan «forårsake frykt i offentligheten eller skade allmenne interesser». Et nytt EU-direktiv inkluderer valgfri anledning for myndighetene i hele EU (og EØS?) til å gjennomføre blokkering av nettsteder.

«Vestens» såkalte «krig mot falske nyheter» er inspirert og initiert fra USA. Ikke siden 1930-årenes Italia og Tyskland har vi sett så harde og omfattende inngrep mot ytringsfriheten i Europa. Samtidig erklærer EU og NATO at de skal aktivt integrere journalister, tjenestemenn og organisasjoner i hva som ikke kan kalles noe annet enn en propagandakrig.

Ingen har avklart hva såkalte «falske nyheter», som «vesten» nå har erklært krig mot, er for noe. Slike ting som «historien om kuvøsene i Kuwait», som rettferdiggjorde den første Irak-krigen, eller «historien om Saddam Hussein sine masseødeleggelsesvåpen», som la grunnlaget for den andre Irak-krigen og enorme tap av menneskeliv, har ikke forårsaket reaksjoner. Ikke en gang seriøse oppklaringer her på bjerget, til tross for at både Aftenposten, NRK og TV2 tutet nordmenn ørene fulle med disse løgnhistoriene.

Hvordan bør vi så forholde oss til alle høyrepopulistene som etter valget av Trump synes å ha fått ekstra vann på mølla? De har jo tilsynelatende noe for seg når det gjelder å fremme nasjonal selvråderett gjennom å stikke kjepper i hjulene for den kriminelle og skattesnytende banden av finansøkonomer - om enn ikke akkurat her i landet altså, siden «våre høyrepopulister» for tiden er regjeringsbundet til Høyre.

Men all denne verbale forfølgelsen av muslimer? Mange muslimer har røtter fra kanter på kloden hvor det er sosial tradisjon for kulturelle skikker som er aldeles ufyselige. Men hvorfor angripe enhver troende muslim av den grunn? Det blir jo omtrent som å hetse enhver kristen person fordi man tar avstand fra lokale skikker i avkroker av «bibelbeltet» på det indre Sørlandet.

Kommentar #6

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Godt at se at også nogle venstreorienterede kan se dobbeltmoralen ved Kosovo/Krim.

Ja, helt enig i at vi overvældes af dårligt definerede forbud, som man ellers mest ser i illiberale samfund og som eroderer retssikkerheden.

Du er da også en af de eneste på din fløj, der stadig kritiserer højfinans/storkapital.

7 liker  
Kommentar #7

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

Personligt mener jeg at lidt mindre intens omgang med mange andre og ret ens mennesker, som det ellers er almindeligt i storbyer, kan være gavnligt for orienteringsevnen og ikke mindst dæmpe gruppetænkningen, som er en af selvstændig tænknings værste modstandere.

Storbyer har også en tendens til at få folk til at glemme, hvad der er de fysiske forudsætninger for deres eksistens. Man kan næsten tale om en slags infantilisering og opdyrkning af umodenhed og narcisisme.

Aldeles herlige formuleringer! 

1 liker  
Kommentar #8

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Takk for positivt tilsvar.

Du klassifiserer meg som å høre til på den såkalte "venstrefløyen". 

Jeg har nettopp avsluttet mitt medlemskap i MDG (på grunn av partiets manglende avstandtaken til Norges medlemsskaper i EØS og i NATO samt det lokale standpunktet ifm. Høyres kommunesammenslåingsprosess (en av flere sentraliseringsprosesser som høyrekreftene for tiden lanserer for å ødelegge landet),

Men jeg ber om å få slippe et "venstrefløy-stempel" dersom det klassifiserer meg som å ha et slags meningsfellesskap med figurer som Jens Stoltenberg, Francois Hollande, eller endog den forbryterske Tony Blair.

Med vennlig hilsen

1 liker  
Kommentar #9

Bjørn Rasmussen

1 innlegg  24 kommentarer

Mer av det samme hjelper ikke

Publisert over 4 år siden

Teksten over er bare mer av det samme. Ingen forståelse for angsten og usikkerheten mange opplever i møte med en globalisert økonomi og en grenseløs migrasjon.  Teksten oppleves av dem som er sinte bare som en moralisering. Det blir det ikke mindre grums av. Det blir det bare mer sinne av. Bare en politikk som skaper mer trygghet for jobb, egne verdier og livsstil, vil kunne demme opp for grumset. I Sverige har de moralisert i 25 år. Der er det verre en noen gang. Både med grumset og utryggheten. 

10 liker  
Kommentar #10

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

Ja, Husøy gjør det.

Men det er ikke så lett å ha påminnelsen helt fremst bak pannebrasken når en ser alvoret i galskapen som er i ferd med å utfolde seg.

Jeg er absolutt ikke uenig i det du nevner ovenfor, Økland. Vi har gått inn i en svært krevende tid hvor kunsten å balansere femøringen blir stadig vanskeligere og viktigere. Med en løs kanon på dekk kan man ikke helt vite hva morgendagen bringer. Forhåpentligvis vil de som valgte og støtter Trump etterhvert ta innover seg at det hadde sine kostnader, for å si det forsiktig. Håpet må være at skadene kan begrenses til det akseptable innen 2020...

1 liker  
Kommentar #11

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Varmt og inkluderende

Publisert over 4 år siden

Trådstarter får plutselig lyst til rope ut et ja til et varmt og inkluderende fellesskap. Da er vi mange som stemmer i: Ja, til et varmt og inkluderende fellesskap!!

I Djupvik sin ingress ligger det en stereotyp og en liten tragedie. Djupvik antyder implisitt at slikt provoserer og at det er noe som formentlig de på PK-siden er blitt tilbakeholden med å postulere. Her er det både et ja og et nei.

Selvfølgelig ønsker vi alle og strever for å skape et varmt og inkluderende fellesskap. Det som skiller Djupvik og andre, som står for hennes tilnærming, og oss andre – er forståelsen av hva dette innebærer.

Noen mener at et varmt og inkluderende fellesskap er en nær grenseløs raushet og åpenhet. Uten dette viser vi ikke nestekjærlighet – enten det måles mot Bibelens standarder eller i fht de etablerte allmennmenneskelige.

Andre, som også mener at vi skal ha et varmt og inkluderende fellesskap, er for så vidt like entusiastiske, men mener at det ikke kan være kompromissløst. En nasjon har flere hensyn. Bærekraft (økonomisk, kulturelt, sosialt, demografisk osv) er nevnt tidligere på tråden. Andre hensyn, ettersom vi alle har et ønske om å hjelpe, er hva som gagner f.eks. flyktninger og migranter mest og best.

Er det å bruke en stor del eller mesteparten av våre ressurser på noen svært få av verdens lidende, de mest ressurssterke blant dem, som greier å krysse et halvt kontinent for å komme hit, – eller bør vi husholdere, tenke rasjonelt og praktisk og være mer restriktive for slik å kunne hjelpe langt flere?

Da kan det absolutt også være riktig å si til mange av de som kommer: Beklager, vår intensjon er å hjelpe flest mulig som er på flukt eller som lider på andre måter. Og da vil det ikke være riktig at vi bruker f.eks. halvannen million på hver av dere årlig i noen år framover. Erfaringen har vist at det ikke er så lett for mange av dere å tilpasse dere til de krav som det norske samfunnet stiller i arbeidslivet, kulturelt og på andre måter. Dette gjør at en god del av dere aldri kommer i jobb for slik selv å bidra til felleskapet – og dermed også være med å bidra med deres andel til andre som lider. På den annen side er det sannsynlig at dere er flinke og veltilpasedne i deres egen kultur der dere kan være et viktg bidrag. Dette vil skal vi hjlpe dere med.

Advokat Finn Erik Vinje har skrevet noe om denne problemstillingen:

«…Å kreve empati av staten er problematisk av flere grunner. For det første er det ikke mulig. Staten er en sosial konstruksjon uten følelser. Dessuten skal en stat være et forutsigbart og balansert system av rettigheter og forpliktelser med langvarig finansiell bærekraft. Disse prinsippene for samfunnsstyring i den norske staten har brakt velferd til millioner av mennesker gjennom generasjoner.»

«.... en god intensjonen gir ingen garanti for at resultatet blir godt. Verdenshistorien er full av tragedier skapt av idealister. De som brenner sterkt for en sak, er ofte også villig til å brenne andre. Og for noen forsvinner også selve saken i begjæret etter egen glorie. I Finn Skårderuds bok «Uro» beskrives en u-hjelpsarbeider som blir rasende på slumbeboerne i Calcutta som tillater seg den frekkhet å være fornøyd med tilværelsen, slik at de ødelegger hans mulighet til å bli deres redningsmann ....»

Ja, Djupvik, de aller fleste av oss stemmer i og sier høyt og tydelig ja til et varmt og inkluderende fellesskap, et bærekraftig og for alle gode formål formålstjenlig inkluderende fellesskap.

10 liker  
Kommentar #12

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Takk Ben

Publisert over 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Men hvorfor angripe enhver troende muslim av den grunn? Det blir jo omtrent som å hetse enhver kristen person fordi man tar avstand fra lokale skikker i avkroker av «bibelbeltet» på det indre Sørlandet.

Gikk inn og leste og stoppet ved denne kommentaren din. Det siste som jeg siterer kan vel ikke gjelde Norge.

Men ellers har du skrevet en knaken god referering av de siste tiårs totale galskap, og beskrevet sannheten. Jeg støtter deg i ett og alt her. Tusen takk!

1 liker  
Kommentar #13

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Når elektronene går varme

Publisert over 4 år siden

For mange har fellesskapet flyttet inn på internettet og man ser ut til å tro at det er blant disse elektronene virkeligheten finnes. I en diskusjon ble det nevnt at den arabiske våren neppe hadde forekommet om det ikke var for sosiale medier. Man kan da lett hevde at det da var som ordspillet opp som en løve og ned som en skinnfell.

Vi lever jo våre liv oppe i våre egne hoder men når vi kaster over bord alle våre sanseapparater og kun forholder oss til et tastatur og en skjerm med meninger formidlet ved elektroner kan vi lett få en vrang oppfattning av verden. 

Tør vi stikke hodet ut av døren eller kikke ut av vinduet vil vi finne ut at våre er på vei et stykke bort i gata. At det er en ny president i USA som lar sine meninger virre ut i eteren oppstykket i elektronenes små bestanddeler behøver ikke være så skremmende om man rett og slett bare overser dem. 

Det kan lett bli til at man ser fjær over alt selv om det bare er en høne som er plukket. 

Kommentar #14

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Maktens midler

Publisert over 4 år siden

Jeg mistet litt grepet om politikken da jeg leste at politikerne skjermer sine egne kommuner fra sammenslåing. Hvis det er tilfelle bruker de dobbeltkommunikasjon. Da forsvinner fakta og sannheten raskt. Utsatte grupper står svakere i samfunnet enn tidligere. Det skyldes holdninger i den politiske diskusjonen verden over.  

3 liker  
Kommentar #15

Arnt Folgerø

12 innlegg  247 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Ben  Økland:" Det republikanske partiet i USA tapte fullstendig kontrollen over  hvem partiet selv formelt fremmet som presidentkandidat. Hendelsen  utgjorde et kupp som fratok partiet styringen med sin egen  nominasjonsprosess. Steve Bannon oppnådde tyngre innflytelse over hvem  som ble president enn det ene av de to store partiene i USA.

USA ledes nå av en fjollete narsissist med mentalt nivå på  femårsstadiet. Presidenten er så lett å manipulere psykologisk at man i  rimelig grad kan gå ut fra at USA kommer til å gjøre omtrent som Steve  Bannon vil." 

Ser ut som om Økland har forlest seg på venstreradikale nettsteder. Trump  ble nomnert fordi flertallet av de republikanske velgerne ønsket de andre kandidatene, Cruz, Rubio og Bush og deres politikk dit peppern  gror. Den amerikanske nominasjonsprosessen er en av de mest demokratiske som finnes, men den kan selvsagt manipuleres, slik Demokratene gjorde for å spille Sanders ut over sidelinja for at at Hillary skulle vinne. Når det gjelder det mentale nivået til Trump, hadde det vært fint å få annen dokumentasjon enn det som står i MSM og på Øklands frekventerte nettsteder, og der grunnlaget er hatet mot Trump fordi han har gitt uttrykk for at han vil føre en politikk som gagner "the common man". Men det gjør jo alle politikere, og om Trump kan gjennomføre sitt prosjekt, gjenstår å se. Det er vel heller tvilsomt.. Ellers ser det ut som om Økland greier å holde seg i skinnet. Hans utfall mot finanskapitalen og Nato aklameres, og det hadde vært å håpe at andre her inne bet seg merk i det han sier om den saken. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere