Mai Lene Fløysvik Hæåk

Kommentator i Vårt Land
41

KrF treng ikkje frykte Listhaug

Sjølv om Sylvi Listhaug fiskar veljarar på KrFs territorium, må me våge å kritisere henne.

Publisert: 18. feb 2017

Etter at Sylvi Listhaug blei innvandrings- og integreringsminister
i desember 2015, har det vore fokus på konkurransen mellom henne og KrF om dei kristne veljarane. Tidlegare­ Vårt Land-redaktør, Helge ­Simonnes, uttalte til Minerva i januar at konstitueringa av Torkil Åmland som stats­sekretær kan vere eit forsøk på å få eit endå betre fotfeste hos karismatiske kristne. Det er ikkje rart at mange KrF-arar synest det er urovekkande­ kor god kontakt det ser ut til at Sylvi Listhaug har med ­enkelte kristne­ miljø på Sør- og
Vestlandet. Om Sylvi Listhaug kaprar­ for mange veljarar i denne delen av landet, ser det fort mørkt ut for både utjamningsmandat og to kandidatar på Stortinget frå Hordaland og Rogaland.

KrFs taktikk i haust og på ­nyåret har vore å halde seg ­stille i båten og ikkje seie så ­mykje om innvandrings- og inte­greringspolitikk. Med nokr­e få unntak har det vore lite kritikk å høyre frå stortingsgruppa.­ Dette trass i at Listhaug har kome med fleire utspel som står i sterk motsetning til verdiane til KrF.

KrF har mykje god innvandrings- og integreringspolitikk, som til dømes når det gjeld å ta imot kvoteflyktningar og lage gode ordningar for lengever-ande asylbarn. Vi må berre våge å vise det fram.

Å kapitulere

Det er fleire grunnar til at KrF ikkje burde frykte Sylvi Listhaug, men tvert imot både kritisere henne og vere tydelege i innvandrings- og integreringspolitikken. For det første vil det å dempe ­eigen politikk på området vere eit signal om at ein allereie har tapt. Viss veljarane skal tru på at KrF kan utgjere ein skilnad i poli­tikken, må vi ha tru på det sjølv.

For det andre må vi tydeleggjere skilnadane mellom KrF og Frp. Eg håpar aldri vi kjem i den situasjonen at ein veljar tenkjer at han får same innvandringspolitikk om han stemmer KrF eller Frp.

For det tredje vil det å sitje stille i båten og meine så lite som mogleg vere å gjere oss irrelevante i ein av dei største debattane i Norge. Veljarane er opptekne av innvandrings- og integreringspolitikk. Då må òg vi i KrF vise at vi er opptekne­ av dette. Den beste måten å gjere seg relevant i ein debatt på er å ha sterke meiningar og utfordre andre politiske parti.

Ikkje oppe til forhandling

For det fjerde handlar det om kva verdiar KrF står for. Innvandrings- og integrerings­politikken er ikkje eit felt vi kan ta oss råd til å tenkje strategi på. Det ville vere å fjerne politikken frå grunnverdiane til partiet. Jon Lilletun skreiv: «Ein solidaritet som byggjer på neste­kjærleik er grenselaus. Han gjeld alle menneske, frå ­lokalsamfunnet til verdssamfunnet, både levande og komande generasjonar.»

Nestekjærleik er ein verdi vi aldri kan forhandle bort for å få fleire veljarar. Vi kan ikkje tenkje på kor mange karismatiske kristne frå bibelbeltet som vil stemme KrF eller om vi kjem over eller under sperregrensa. Det er menneske dette handlar­ om.

No må KrF slutte å vere redde­ for Sylvi Listhaug og heller byrje­ å kritisere henne og det ho står for. Viss ikkje er eg stygt redd for at både veljarane og verdiane våre blir borte.

FØRST PUBLISERT  I VÅRT LAND 18.02.2017

7 liker  
Kommentar #1

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Mai Lene Fløysvik Hæåk. Gå til den siterte teksten.
karismatiske kristne. Det er ikkje rart at mange KrF-arar synest det er urovekkande­ kor god kontakt det ser ut til at Sylvi Listhaug har med ­enkelte kristne­ miljø på Sør- og
Vestlandet

Man kan jo starte med å spørre enkle spørsmål om  departementets ressursbruk. Er det fornuftig ressursbruk at en statsråd og en statssekretær bruker over en halv stilling på å sitte på Facebook, skrive meldinger om sin politikk samtidig som de må redigere oppgulp fra folkedypet. Blir det da riktig 1) å legge ut meldinger som skaper slike reaksjoner, 2) å måtte bruke tid på å reagere eller 3) å fortsette til tross for at dette må legge beslag på betydelig arbeidskapasitet, noe de to ikke legger skjul på. 

Riktignok kan et departement og dets politikere ha behov for å markedsføre en politikk men er det korrekte stedet for dette Facebook? Kan man ikke bare lage en politikk som er så god at den selger seg selv? Det er jo derfor vi kaller politikk det muliges kunst, fordi den åpner så mange muligheter for å skape utvikling, vekst og velferd. Det er selve statsrådens privilegium å få lov å bestyre et departement for å bygge noe man selv og landet er stolt av. Intet land er bygget gjennom en Facebookside. 

Krf frykter altså Frp. Det er nok å ta av for å gi politikken et virkelig løft og vise seg bedre. 

 

1 liker  
Kommentar #2

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Det har snudd nå ....

Publisert over 4 år siden
Mai Lene Fløysvik Hæåk. Gå til den siterte teksten.
Nestekjærleik er ein verdi vi aldri kan forhandle bort for å få fleire veljarar. Vi kan ikkje tenkje på kor mange karismatiske kristne frå bibelbeltet som vil stemme KrF eller om vi kjem over eller under sperregrensa. Det er menneske dette handlar­ om.

Det er igjen lov å være stolt av landet sitt.  Det er igjen lov å beskytte sine grenser.  Det er igjen lov å undres - hvor er det blitt av forsvaret vi en gang hadde?    

Hæåk og andre med et godt hjerte - jo, selvsagt skal vi leve i kjærlighet og gi ut kjærlighet, men ... vi skal og bygge en nasjon .. en nasjon med grenser - og vi i Norge er så heldig at vi ikke er med i første rekke i globalisttoget som nå er i ferd med å spore fullstendig av - vi har vår egen valuta - vi har en en  økonomi som ikke er kjørt helt på dunken - men - Hæåk - du må skjønne og innse at vi ikke kan hjelpe alle de som er fattigere enn oss og derfor har lyst til å sette kursen for destination Norway.  Derfor sender Listhaug de signalene hun må sende og i befolkningen som helhet er det denne politikken vi vil ha.  Vi vil ikke ha naive, dumsnille politikere som annonserer landet klart for en innvandring som vil bringe nasjonen og samholdet ut av et noenlunde demokratisk status quo.    På denne snutten her ser du at vi kan hjelpe noen - og vi må - etter min mening - hjelpe de som faktisk trenger det - og ikke økonomiske velferdsmigranter - ser du omfanget som gir deg refleksjoner om at vi som nasjon kan ikke bidra mer enn noen få får en endret livskvalitet. 

https://www.youtube.com/watch?v=LPjzfGChGlE  

Du - og andre - i din generasjon har blitt proppet full med et ventrevridd globalistisk verdensbilde.  Generasjonen som vokser opp nå - med internett-tilgang av en annen verden enn den du hadde har for lengst lest kartet og skjønt det - skal vi ha en mulighet til å beholde den hverdag vi har i dag med de friheter vi tar for gitt så må vi ha en god grensevokting.

USA har nå fått en second chance ved at Hillary tapte.  Hun var en verdens globalistledere - hun åpnet for at handel som før foregikk i egen nasjon like godt kunne foregå utenfor - støttet store internasjonale selskaper - målet hennes var å se markedet globalt - som et felles verdensmarked.  Nå er økonomien i USA satt ut av orden - grensenkontrollen er for dårlig - handelen funker dårlig og evnen til å vokte sin egen valuta heller dårlig.    

Det er mange troende som for lengst har skjønt dette og der det en gang var helt naturlig å stemme Krf, så er det forlatt til fordel for særlig Frp.  Dette fordi aldri vingler - slik som Hareide - han er den mest vinglete av alle norske politikere - trolig fordi det er problematisk for et parti på sperregrensen å være et såkalt sentrumsparti - og så ivrig etter å få makt at han selger seg til den sekulære, liberale og sosialistiske siden - der også Hillary befinner seg.  Troende har skjønt det og selvsagt vil vi ikke gi stemmen vår til et parti som like lett legger seg i lommen til Ap som å leke "sjef" i sentrum uten reell makttyngde.  Vi stemmer gladelig Frp - som aldri har vinglet en dag i forhold til sin avklarte støtte til staten Israel - som ser på deg som troende som en godtatt borger med dine verdier - de er selvsagte og ikke noe som vi skal avkle deg - som er det vanlige på den røde fløyen.   

Listhaug er en kommende statsministerkandidat - noe Hareide aldri kan bli - like det eller ikke.  Vi andre - vi gleder oss og vil be storlig for en slik statsminister  - også i tunger.

7 liker  
Kommentar #3

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Jeg tror ......

Publisert over 4 år siden
Mai Lene Fløysvik Hæåk. Gå til den siterte teksten.
Torkil Åmland som stats­sekretær

at valg av Torkil Åmland som statssekretær først og fremst har med hans samlede kvaliteter å gjøre. 

Legger inn en snutt fra Oslo Symposium 2013 der Dag Øyvind Juliussen i Den Internasjonale Kristne Ambassade gir ordet til Åmland.  Juliussen husker jeg som en tent og villig ung mann på første rad i møter hos Livets Senter på Lillehammer.  Åmland husker jeg bl.a. som rektor ved Levende Ord kristne grunnskole,  Det var en fryd å være til stede ved hans møte med oss foreldre der han framviste store  - særlig historiske - kunnskaper formidlet med et glimt i øyet - det var aldri kjedelig å gå på foreldremøter i de dager.  

https://www.youtube.com/watch?v=J_X9CK9KRaU


3 liker  
Kommentar #4

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Du - og andre - i din generasjon har blitt proppet full med et ventrevridd globalistisk verdensbilde.  

Selv til deg å være Nygaard var det mye rart og tull her. Jeg kan bevise det ut fra den enkle setningen du er sitert på. Jeg er vokst opp i den verste kommunisttiden etter WW II. Vi var sterkt utfordret av skikkelig radikale grupper som svermet over alt i de miljøene hvor jeg ferdes. Ut fra egen overbevisning alt før jeg kom i kontakt med disse valgte jeg selv Høyre og har holdt fast ved valget i over 40 år. Jeg har stemt ved alle valg og folkeavstemninger siden jeg fikk stemmerett. Ut fra min klassebakgrunn, et begrep som venstresiden likte å kose seg med, skulle jeg vært et sted på venstresiden av AP. Det falt meg aldri inn. Jeg føler meg fjern fra den type politikk. 

Sannsynligvis er det du tegner opp her et riss av en verden du frykter eller misliker. Jeg liker ikke venstresiden jeg heller, men jeg nøyer meg med å mene at de tar feil. Jeg hverken misliker, hater eller er redd for dem på den måten som du indikerer her. Og ergo er hypotesen din også feil. Det er ingen venstreside som har indoktrinert oss og som styrer verden. Globalismen som du også frykter kan ikke sies å være særlig radikal. Det som anti-globalistene vanligvis frykter er kapitalen. Den gang kommunismen var internasjonal fryktet de ikke de globale, men nå som det er konservativt og pengeorientert må de naturligvis være imot. 

Intet av dette har noe med kampen mellom Krf og Frp å gjøre. Den har sitt utspring i Landløftene som Frp stjal foran øynene på Krf for å forhindre at Bondevik III ble til. Dette er populisme for å gruse Krf. 

Det som ville være modig for Krf måtte være å ta opp sin kristen arv i noen form for uselvisk drakt og si at vi ønsker å yte utstrakt humanitær hjelp til langt flere flyktninger enn de snevre grenser som i dag er streket opp. Men det er det ingen som tør i noe parti. Det hadde i det minste vært et anstendig standpunkt å leve eller dø med, men så lenge alle er enige om å slippe unna billigst mulig er det ikke grobunn for brageløfter. 

1 liker  
Kommentar #5

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Mai Lene Fløysvik Hæåk. Gå til den siterte teksten.
For det fjerde handlar det om kva verdiar KrF står for. Innvandrings- og integrerings­politikken er ikkje eit felt vi kan ta oss råd til å tenkje strategi på. Det ville vere å fjerne politikken frå grunnverdiane til partiet.

Må det være en motsetning her? Et parti må alltid kunne tenke strategi, ellers blir det vel vanskelig å tilby en helhetlig politisk pakke? Så tror jeg det er fullt mulig å styre etter nestekjærlighetsprinsippet samtidig som man tar smarte innvandringspolitiske valg. KrF må ikke, som politisk parti, la seg binde på hender og føtter i dette spørsmålet.

Kommentar #6

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Vi stemmer gladelig Frp - som aldri har vinglet en dag i forhold til sin avklarte støtte til staten Israel

Jaha? Hva legger du her i "vinglet i støtten til Israel"?

1 liker  
Kommentar #7

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Generelt så er folk lei vinglingen til Krf

Publisert over 4 år siden

For ca. 15 år siden var jeg så lei disse vingletendensene at jeg tok kontakt med fyHlkeskontoret i Hordaland som forklarte at den opplevde vinglingen var et resultat av det ,,, politiske spillet.  Jeg sa da at jeg ikke ga min stemme til et parti som en ikke visste hvem en ville ende opp med som maktpartner.

Selvsagt er det mye ved Krf jeg liker, men det hjelper ikke med den troverdige Israel-vennen Hans Olav Syversen når Hareide sjefsvingler så det suser.

Også innad i Krf blir en lei - som kurderen Daniel Kadrpour som endte opp som en av fylkestoppene for Krf i Buskerud før han medlte seg inn i Frp våren 2016 - årsak - i protest med partiets Israel-politikk.

Nå var det nok ikke bare det - "Krf har fått en avstand til de kristne verdiene.  De har begynt å trekke mot sosialistisk side og fremstår som de ikke helt vet hvor de står."  Dette kommer jo fra en innsider somhar så kort fartstid i Norge at han er fri for arven etter Bondevik  - og dette er jo en observasjon som mange deler.

Hos Frp finner han noe annet en politisk demagogi - han finner et mer handlingsanslag - "Hans nye parti ønsker å stanse terroranslag mot Israel ved bedre å kontrollere bistand som gis til palestinske områder."

I Krf har en Israel-sympatisør ingen visshet om partiet vil følge opp ordene de har i sitt program - det vil jo avhenge av hvem partiet havner i lommen hos - generelt er det svært uklart hva partiet mener.

Siden 2013 og fram til april 2016 har Krf mistet 2000 medlemmer og hadde da 28000 medlemmer.

https://www.nrk.no/norge/melder-seg-ut-av-krf-i-protest-mot-partiets-israel-politikk-1.12901682

Denne mangelen av interesser for Krf er at partiet ikke er tillitsskapende - det framstår rett og slett ikke til å stole på - noe vi og mange andre finner hos Frp og særlig den kommende statsminister - Listhaug.

5 liker  
Kommentar #8

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Våge å kritisere...

Publisert over 4 år siden

Slik det oppleves, er det ingenting i vegen med motet hverken i KrF eller i andre innvandringsliberale partier. Listhaug har vært utsatt for overvelde kritikk siden hun tiltrådte som innvandrings- og integreringsminster. Ganske mange av oss, og jeg vil tro at mange også i KrF synes nok at kritikken har vært både massiv og usaklig. Slikt vil naturligvis tære på oppslutningen.

Når vi lurer på hva det er som gjør at noen mener hun fortjener en slik massiv kritikk, mumles det et eller annet om gullstol og at de som kommer selv må yte. Vi andre opplever dette som en presis tilnærming – og det er naturligvis ikke en kritikk av ‘dem’ med av oss og den politikken vi selv legger opp til.

Vi kan ikke og skal ikke gjøre det så enkelt og forlokkende å komme hit at hundretusener legger ut på reise med bl.a. Norge som destinasjon. Det ville være ødeleggende for dem og for oss. Det skal ikke være noen Quick Fix å komme hit, men vi skal ta imot en andel av reelle flyktninger, slik ministeren og mange av oss andre både forfekter og mener er riktig. Når enkelte politikere og partier kritiserer en slik tilnærming – må det som sagt uvilkårlig tære på oppslutningen.

8 liker  
Kommentar #9

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

God kommentar

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Sannsynligvis er det du tegner opp her et riss av en verden du frykter eller misliker.

Jeg trekker ut denne ene linjen, for der tror jeg du peker på noe helt sentralt i Nygaards og noen av hans likesinnedes "analyser".  Der spretter begreper som venstre- og høyreside i hytt og vær, alt etter lyst eller behov  eller frykt (eller hva det nå kan være som styrer det hele).

2 liker  
Kommentar #10

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Alle partier har et ansvar for å bevare trosfriheten i vid forstand. Ser vi oss rundt vil vi se at det er i ferd med å oppstå en bevegelse som vil gjenta tredveårenes feilgrep. I USA vil presidenten nekte muslimer adgang til riket. I Nederland tror formannen i det partiet som ligger an til å vinne valget at han kan forby islam. Sistnevnte oppviser en praktisk talt himmelropende uvitenhet og maktbrynde overfor tro og tanke. Han vil aldri klare å forby en tanke, ei heller en tro. Han kan tvinge dem under jorden, men aldri forby. 

Her burde Krf som det fremste religionspartiet ha en oppgave som spydspiss. Ingen partier kan si seg fri fra ansvaret. men den bevegelsen som nå er i sin vorden er noe vi må forsøke å stoppe i fødselen. Akkurat i disse dager vil det bli nødvendig å ta opp kampen for at adventister, Livets Ord og Folkekirken skal kunne leve og virke side om side med islam og hinduer. Mange av oss kjenner reglen om at "da de kom og hentet naboen, brydde jeg meg ikke...... nå er det bare meg igjen og nå kommer de for å hente meg". Vi er der nå. Om vi skal stoppe den utviklingen må vi ta fatt i den akkurat i denne stund og si at nok er nok. 

Vi skal leve i et land og en verden med religionsfrihet hvor vi tar alle skrevne og uskrevne regler på alvor og reiser oss for for hverandres frihet. Vi trenger ikke like alt ved andres tro, men vi trenger å skape det felles rom hvor alle kan tro som de selv vil. Lovverket rundt dette rommet skal være urokkelig i sitt forsvar for denne frihet. Det står om de andre og det står om oss selv. Ingen vet hvem som vil bli første, neste eller siste. Vi må sette foten ned nå. 

Her burde Krf ha en særlig oppgave, et særlig kall, og det er ingenting å vente med. 

1 liker  
Kommentar #11

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Mange av oss kjenner reglen om at "da de kom og hentet naboen, brydde jeg meg ikke...... nå er det bare meg igjen og nå kommer de for å hente meg". Vi er der nå. Om vi skal stoppe den utviklingen må vi ta fatt i den akkurat i denne stund og si at nok er nok.

Da de gikk etter rasistene,
forholdt jeg meg stille.
Jeg var ikke rasist.

Da de forbød innvandringsmotstandere å ytre seg negativt om innvandringen,
forholdt jeg meg stille:
Jeg var ikke innvandringsmotstander.

Da de begikk terror mot amerikanerne,
forholdt jeg meg stille;
Jeg var ikke amerikaner.

Da de begikk terror mot britene,
Forholdt jeg meg stille;
Jeg var ikke brite.

Da de gikk etter lettkledde kvinner,
forholdt jeg meg stille.
Jeg var ikke kvinne.

Da de gikk etter homsene,
forholdt jeg meg stille;
Jeg var ikke homofil.

Da de gikk etter ytringsfriheten,
forhold jeg meg stille;
Jeg var ikke journalist.

Da de gikk etter meg,
Var det ingen igjen til å stoppe dem.

4 liker  
Kommentar #12

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Krev ikkje mot å tute blant ulvar

Publisert over 4 år siden
Mai Lene Fløysvik Hæåk. Gå til den siterte teksten.
Sjølv om Sylvi Listhaug fiskar veljarar på KrFs territorium, må me våge å kritisere henne.

Fløysvik Hæåk skriv som om det er vågalt og krev mot å kritisere Listhaug. Men det har aldri vore modig å stå midt i flokken, for ikkje å seie mobben, og rope skjellsord saman med alle andre. Det som derimot krev sin mann eller kvinne er å stå åleine mot dei mange. Det har KrF gjort i mange saker før, men gjer det i langt færre no. I asyl- og innvandringsdebatten har partiet jamvel plassert seg diametralt motsett av sine grunnleggjarar, med ein politikk som ikkje vernar våre kulturelle verdiar, men raskt bryt dei ned.

7 liker  
Kommentar #13

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
. I asyl- og innvandringsdebatten har partiet jamvel plassert seg diametralt motsett av sine grunnleggjarar, med ein politikk som ikkje vernar våre kulturelle verdiar, men raskt bryt dei ned.

Grunnleggeren er død men Krf lever. Jeg kan ikke se at du svarer på noe av det jeg tar opp her. Krf har ut fra sine forutsetninger forsøkt, men størrelsen bestemmer at de ikke får gjort så veldig mye. Det gjelder å søke de allianser hvor de kan prege politikken ut fra et sterkt eget fundament. Krf bør være i fremste front for å sikre at folk helt ut i Fosnavåg fortsatt kan sitte ved sitt tastatur og fritt offentliggjøre sine meninger. Hvis ikke går vi alle en dystrere fremtid i møte. 

3 liker  
Kommentar #14

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Drøy påstand

Publisert over 4 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
I asyl- og innvandringsdebatten har partiet jamvel plassert seg diametralt motsett av sine grunnleggjarar, med ein politikk som ikkje vernar våre kulturelle verdiar, men raskt bryt dei ned.

Kristelig Folkeparti utmerker seg ved nettopp å stå fjellstøtt på "vår kristne og humanistiske arv", slik §2 i Grunnloven foreskriver at "våre kulturelle verdiar" skal dreie seg om. Når du påstår at Krf står for en politikk som "raskt bryt dei (disse verdiene) ned", så snakker du ikke sant. 


4 liker  
Kommentar #15

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Ubegrunnet og nedsettende påstand

Publisert over 4 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
å stå midt i flokken, for ikkje å seie mobben, og rope skjellsord saman med alle andre.

Hvilken representant for Kristelig Folkeparti sikter du til, som står "midt i mobben og roper skjellsord"? Kan du underbygge en slik påstand gjennom å vise til faktiske eksempler, eller vil du heller beklage at du fremsatte den?

4 liker  
Kommentar #16

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Når du påstår at Krf står for en politikk som "raskt bryt dei (disse verdiene) ned", så snakker du ikke sant. 

Når du skriver om dette viser du straks hvor vanskelig det blir å samle folk om den store bærende ideen som skal verne hele sivilisasjonen mot en større fare. Man snubler i singelen fremfor å bryne seg på kampesteinene. Skal vi vinne i den kampen som kommer om retten til å tro/ikke tro som nå er i emning, må mange vise evne til å se de store spørsmålene fremfor å bruke all sin energi på de ubetydelige. 

1 liker  
Kommentar #17

Hans Hassel

8 innlegg  37 kommentarer

Når mobben er KMB

Publisert over 4 år siden

Når Kjell Magne Bondevik gikk ut i en straffesak som statsminister og beskylte de tiltalte å være rasister før saken var avgjort og oppe til doms.

Verdensrekord av en statsminister i påvirkning i en rettsak.  Enda verre da KMB ble kritisert, svarte han at hensikten var god.  Veien til helvete er brolagt med gode hensikter. Hvem var hensikten gode for. Selvsagt for en selv som maktpolitiker. Med maktpolitiker mener jeg når oppslutningen i folket til en maktpolitiker er på kollisjonskurs med hvilken makt politikeren utøver.  Hvilken oppslutning har KRF mot FRP.

Når KMB gikk ut og beskylte deler av det norske folk med uttalelsen:  Vi veit det er rasister der ute.  Hvor har han den kunnskapen fra, kan han vise til statestikk. Dette er kun rå og brutal hersketeknikk.

5 liker  
Kommentar #18

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Eit lite utval

Publisert over 4 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Kan du underbygge en slik påstand gjennom å vise til faktiske eksempler,
5 liker  
Kommentar #19

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Hareide reagerte mot Listhaug sin retorikk. Mener du dermed å ha grunnlag for å påstå at Knut Arild Hareide står "midt i mobben og roper skjellsord"?

Helt konkret: Hvilke skjellsord har Hareide etter din oppfatning ropt mot Listhaug?

Sikter du til Krf når du benytter begrepet "mobben" i denne sammenhengen?

2 liker  
Kommentar #20

Ben Økland

16 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hans Hassel. Gå til den siterte teksten.
KMB gikk ut og beskylte deler av det norske folk med uttalelsen:  Vi veit det er rasister der ute.  Hvor har han den kunnskapen fra

I internasjonal og norsk rett gjelder det at "rasistisk diskriminering" er definert som "Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn". 

Dette er helt alminnelig kunnskap.

Dessverre er det mange rasister løs i landet. Du finner dem som sympatisører med høyreradikale/neofascistiske organisasjoner og noen ganger også som sympatisører med høyrepopulistiske bevegelser. 


2 liker  
Kommentar #21

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hans Hassel. Gå til den siterte teksten.
Verdensrekord av en statsminister i påvirkning i en rettsak

Antagelig ikke mye til verdensrekord. Men uansett, nå gjelder det fremtiden. 

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere