Lars Gule

97

Behov for mer jødedom i skolen

I forrige uke ble det kjent at undervisningen om jødedommen er i ferd med å bli kraftig svekket i norsk skole, blant annet fordi det ikke er obligatorisk i (K)RLE-faget. Dette er feil vei å gå, ikke minst i lys av regjeringens handlingsplan mot antisemittisme. Vi trenger mer kunnskap, ikke mindre.

Publisert: 15. feb 2017  /  1169 visninger.

Det er svært uheldig når kunnskapene om ulike religiøse og sekulære livssyn svekkes. I en verden hvor religion fortsatt er viktig - og brukes til å legitimere både positive og negative verdier og praksiser - er det nødvendig med solide kunnskaper om ulike religioner.

Se Religionsfag uten jødedom

Nei, vi trenger ikke glansbilder og stereotypier. Vi skal ikke bare ha en smørbrødliste over de fine og flotte tingene i jødedom, kristendom og islam, og om hinduisme og buddhisme med flere. Vi trenger nettopp solid kunnskap. Det er nyansert kunnskap.

For kunnskap om jødedommen er ikke det positive speilbildet av nazistenes og antisemittenes negative stereotypier. Det handler om helheten - om jødedommen som et avgjørende element i vår kultur, grunnlaget for kristendommen, monoteismens gjennombrudd, universelle verdier osv., men også om eksklusivisme, kvinneundertrykkelse, brutale straffebestemmelser, imperialistiske holdninger - så vel som ydmykhet og humanisme. 

Enda viktigere er at det er stort behov for kunnskaper for å bekjempe fordommer. Og antisemittiske holdninger florerer fortsatt. Det ønsker regjeringen å gjøre noe med. Derfor har de utarbeidet en god handlingsplan mot antisemittisme. I den vektlegges også undervisning. Da blir det et merkelig paradoks at undervisning om jødedom svekkes i skolen.

Men skolen skal romme så mye. I dette notorisk overflødige faget KRLE er det ikke plass til alt. Nei, kunnskap om religioner og andre livssyn hører hjemme i neste alle alle fag - i historie, samfunnsfag og språkfagene. Da slipper vi også den apologetiske innforlivede framstillingen, glansbildet som angivelig skal gjøre elevene trygge på egen tro. Akkurat det får være foreldrenes og menighetenes oppgave. 

Skolen skal gi god undervisning. Det betyr faktabasert kunnskap som er nyansert - som viser religionenes både positive og negative sider og roller gjennom historien. 

Jødedommen er ikke bare en hyggelig og fin religion for snille og sympatiske jøder. Jødedommen inneholder mye, på godt og vondt. Men jødedommen er i alle fall ikke det håpløse trossystem og maktmonster som antisemitter forholder seg til. For å skjønne det, må vi ha mer kunnskap om jødedommen, ikke mindre, i dagens skole. 

Her bør kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sende noen signaler til både utdanningsdirektorat, skoleplanutviklere og lærebokforfattere. 

Lars Gule

9 liker  
Kommentar #1

Øyvind Norderval

14 innlegg  462 kommentarer

Bra, Gule!

Publisert over 4 år siden

For en gangs skyld er jeg 110 % enig med Gule. Godt og nyansert innlegg!

3 liker  
Kommentar #2

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Ja

Publisert over 4 år siden
Øyvind Norderval. Gå til den siterte teksten.
Godt og nyansert innlegg!

Det er jeg helt enig i.

2 liker  
Kommentar #3

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Motvillig støtte

Publisert over 4 år siden

Samme her, støtter Gule, men et problem oppstår. Om godt og ondt i jødedommen skal vektes på nøytral grunn, blir det en dommer et sted som setter en standard. Eneste reservasjonen jeg har her er at "mennesket" setter en standard fra humanistisk ståsted - vanskelig å unngå. Da vil lærebokforfatteren ende opp med en ny "bibel"  en åndsløs en.

Hvordan mener Gule dette faget skal formes? Jeg er ikke imponert av de lærebøker som finnes i KRLE faget hittil.

Ellers er jo dette signalet, eller innlegget, fra Gule på tvers av andre innlegg som jeg har vært i mot.

Kommentar #4

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Korreksjon

Publisert over 4 år siden

En nødvendig korreksjon: Selvsagt er det fortsatt obligatorisk undervisning om jødedom i grunnskolen (dvs. i KRLE-faget). Det er i videregående skole at kunnskap om jødedommen ikke er obligatorisk. Det innebærer at det allerede finnes læreverk for videregående som ikke omfatter solide kunnskaper om jødedommen - og det er mulighet for lærerne å velge bort disse delene fra lærerverk som fortsatt har med noe om jødedom. 

Poenget er likevel at det ikke er nok med noe i grunnskolen og så valgfritt (valgt bort) i videregående. 

Lars Gule

1 liker  
Kommentar #5

Pål Georg Nyhagen

224 innlegg  1811 kommentarer

Undervisning er en kunst; noe langt mer enn ord og data

Publisert over 4 år siden

Der det er mulig burde man trekke inn kompetente representanter for den religion og det livssyn det undervises i. Da blir ordene og narrativene presentert fra et innenfraperpektiv; hvilket er uvurderlig i tilegnelsesprosessen for elev og student. Er man ganske heldig, så finnes det Gudshus og lokaler ikke alt for langt borte - slik at man kan oppsøke rommene:  Hvor så ordene får liv i lokaler hvor estetikk og diverse uttrykk for de deltagendes tro gir resonans til de narrativer som er valgt. 

Å hovedsaklig presentere data i klasserom og forelesnngssal fra den enkelte troslære og religonshistoriens "at", er naturligvis nødvendig - men dog ikke tilstrekkelig. Om man da skal skape en viss forståelse. 

Man skal nemlig også trekke inn religionens hvorfor. Dvs gjøre forsøk på å gå bak og inn i de data og fortellinger som utvelges. Skoienes egne lærere har naturligvis egne forhold og faktorer i bagasjen som skaper filtre for både utvalg og eventuell tolkning under drøfting av de forskjellige religioner og livssyn (i de høyere trinn).

 Ja. Jeg vet dette er et ideal som ikke alltid er like lett ågjennomføre alle steder i landet. Men det kan altså delvis eller helt gjennomføres noen steder.  

1 liker  
Kommentar #6

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Utfordringen

Publisert over 4 år siden

Utfordringen ligger i at så langt er det ingen religiøse som kan fortelle hva som er nok informasjon om deres religion. Som ikke religiøs må jeg si at jeg har fint lite interesse av religiøsitet som emne. Hvordan man tror at jeg skal klare å forstå tro fatter jeg rett og slett ikke. Guder blir ikke mer begripelige om jeg får vite mer om dem og deres tilbeder.

Jeg kan godt lære hva religiøse har gjort på godt og ondt men like fullt vil den dimensjonen som tilhører det at de hevder at dette har de gjort grunnet sin gud og religion den vil alltid være ubegripelig for meg.

Så skal jeg akseptere mer opplæring om andres tro og religiøsitet så vil jeg forlange at man har helt klare mål for hva som er nok kunnskap. Hvis ikke vil dette blir altoppslukende. For så mye har jeg lært om religion at målet for mange religiøse er at de aller fleste blir som dem og tilber nettopp deres gud.

1 liker  
Kommentar #7

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
For så mye har jeg lært om religion at målet for mange religiøse er at de aller fleste blir som dem og tilber nettopp deres gud.

Når det gjelder jødedommen er dette neppe tilfelle. Jøder misjoner ikke, og krever heller ikke av andre at de må tro på deres religion for at det skal gå dem vel. Tvert imot vil en synagoforstander bli svært skeptisk om du henvender deg til ham og forteller at du vil bli jøde. Han vil vel som regel fraråde det, eller i det minste be om en god begunnelse. Dersom du skal gifte deg med en jøde blir det forstått, men det er ikke noe krav. Slik har i alle fall jeg forstått det, da jeg leste om jødedommen på  grunnfag kristendom, religion og livssyn. 

Ellers takk til Gule for et bra innlegg, jeg er enig i alt han skriver. Det å ha kunnskap om religionen til hverandre, tror jeg kan bidra til en bedre forståelse og respekt for alle mennesker. Dette tror jeg er spesielt viktig i vår tid, spesielt når så mange politikere spiller på frykten for "de andre"

4 liker  
Kommentar #8

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Det har du sikkert rett i

Publisert over 4 år siden

Der er vel ikke jøder i noen særstilling tilsvarende har man vel hos en del andre religiøse også som Amish og sikkert også andre tilsvarende religiøse samfunn.

Men jeg skrev vel at det var et mål for mange og ikke alle å ekspandere sin religion. Tross alt er jødedommen en lilleputt i religiøs sammenheng om man ser på antall troende jøder i verden. Men det er jo en religion som ruver i historisk sammenheng selv om det ikke nødvendigvis er tilhengernes fortjeneste.

Det er neppe noen kultur eller religion som er nevneverdig annerledes i sum enn at den inneholder hele spekteret av menneskelig atferd. Som trådstarter er inne på er det godt og ondt i alt og skal man lære om noe så kan det være greit å ikke bare holde seg til glansbildene men ta for seg hele pakka.


Gjør man det kan man nok oppleve at man blir beskyldt for å komme med alternative fakta eller falsk fremstilling. Det ligger vel også i kortene når man snakker om samfunn som lever av å fremstå som gode og helst uten noen mørke pletter.

Men fortsatt vil jeg stille spørsmål ved hva som er nok lære om andres religiøsitet. Åpenbart er jo ikke noe for lite. 

Kommentar #9

Bjørn Abrahamsen

0 innlegg  146 kommentarer

Kan vi snart få ett livssynsfag på faglig nøytralt grunnlag!

Publisert over 4 år siden

Misfosteret KRLE har behov for en solid gjennomgang , å det på ett faglig grunnlag , ikke politisk hårsårt grunnlag. Skolen er tragisk nok blitt en arena for voksnes livsynskamp ett slags "min gud er bedre en din gud " i miniatyr. Vi må få vekk hele faget fra stortinget ! Så vidt meg bekjent er det ingen andre fag i skolen som i enkelt sak behandles på høyeste politiske hold. Dette skaper bare politiker forakt og splid i folket. Navnet må være nøytralt , ikke verditungt som i dag. I dag er navnet bare latterlig for K er en R og R er ett L. Selvføgelig må vi i høyeste grad ha ett fag som demrer opp for all form for "forfølgelse" for livssyn være seg antisemittisme eller andre former , som til en stor grad er i oppbygging i Norge nå. Jeg trenger ikke nevne navn på livssynet. Vi trenger også ett fag som klart holder muligheter for å skifte livssyn.  Her ønskes mer kunnskap om jødedommen , det er for lite av det ! Vel , kan noen være så vennlige å søke opp om Ateismen er nevnt ved navn i læreplanen , livssynet til den store tause Norske majoriteten er det vel nå . Kanskje det var på tide at det fikk sin plass, og kanskje denne må stå litt i stil til den andel folk som følger den.  Det kan bli en tung dag på jobben for KRF.

Kommentar #10

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Tveit. Gå til den siterte teksten.
Ellers takk til Gule for et bra innlegg, jeg er enig i alt han skriver. Det å ha kunnskap om religionen til hverandre, tror jeg kan bidra til en bedre forståelse og respekt for alle mennesker.

Det er mange måter å få informasjon på. Dersom målet er å bidra til en bedre forståelse og respekt for alle mennesker, så kan man ikke lage et fag som nedprioriterer alle andre religioner og livssyn utenom ett. 

Det jeg lærer om religion er da at det handler om å fremme seg selv på bekostning av andre, og det fremmer selvsagt ikke respekt. 

Respekt skapes av likeverd.

KRLE handler heller ikke om fakta, det handler om glansbilder. Kan ikke se at det kan eller vil bli anderledes samme hvor mye Gule ønsker det. KrF sitter som garantist uansett regjering for et fag som legger mest vekt på kristendommen og hvor det er begrenset hvor mye en får reflektert rundt kristendommen og dens historie. Man kan da vanskelig presentere noe annet enn glansbilder fra de andre religioner og deres historie.

Kommentar #11

Gunnar Haaland

17 innlegg  137 kommentarer

Misforstått om jødedommen – uforståelig om KRLE

Publisert over 4 år siden

Jeg har først i dag fått anledning til å kommentere Gules innlegg. Siden hans innlegg nå har forsvunnet fra forsiden, har jeg publisert min respons som et nytt innlegg.

Kommentar #12

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jeg ser det på en annen måte

Publisert over 4 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Jødedommen er ikke bare en hyggelig og fin religion for snille og sympatiske jøder. Jødedommen inneholder mye, på godt og vondt. Men jødedommen er i alle fall ikke det håpløse trossystem og maktmonster som antisemitter forholder seg til. For å skjønne det, må vi ha mer kunnskap om jødedommen, ikke mindre, i dagens skole. 

Da jeg gikk på skolen, lærte alle i klassen det samme, akkurat som i dag, selvfølgelig. Noen var flinke i norsk, andre i matematikk og andre i sløyd, bare for å ta noen eksempler.

Da vi kom til religion, var det noen som var flike til å vite hva de forskjellige religionene inneholdt, men hva de trodde på, kom fra hjemmet.

Hvis du kommer fra et hjem, eller et miljø, som hater jøder, betyr det null og nix hva du lærer i skolen. Problemet ligger på et annet plan.

Hvis du kommer fra et miljø, som lærer deg at jøder er aper og svin, så vil du tro på det. Også hvis du kommer fra et miljø/hjem, hvor de tror at palestinere har rett på sitt eget land, vil du tro på det. Det er miljøene vi må ta tak i, ellers kommer du ingen vei.

På skolen kan vi lære praktiske og teoretiske fag, men hva du tror på, og hvilke holdninger du har, kommer fra hjemmet og hvilket miljø du ferdes i.

På skolen må vi også læres opp i norsk kultur. At elevene lærer flere detaljer om jødedom, islam eller hinduisme, er bortkastet tid.

2 liker  
Kommentar #13

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

En ting til....

Publisert over 4 år siden

En mattelærer sier at 2+2=4. Det er alle enige om.

Da jeg hadde religion på gymnaset, hadde vi en lærer som snakket om det gode i mennesket og "Nei til atomvåpen" hele tiden. Ingen er nøytrale. Hvis du underviser i religion, eller andre fag, men spesielt religion, vil det alltid skinne igjennom hva du mener.

Jeg snakket med en kamerat, som var litt oppgitt over dette. Han sa, for gøy:"Etter all denne undevisningen i religion, heller jeg mot nudismen og den store guden Nuddah!"

1 liker  
Kommentar #14

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Merkverdigheter og nye kommentarer

Publisert over 4 år siden
Gunnar Haaland. Gå til den siterte teksten.
Jeg har først i dag fått anledning til å kommentere Gules innlegg. Siden hans innlegg nå har forsvunnet fra forsiden, har jeg publisert min respons som et nytt innlegg.

Kvinlaugs merkelig sjåvinistiske - for ikke å si innsnødde - holdning er det neppe noe poeng å bruke tid på å kommentere.

Haalands interessante synspunkter har jeg besvart under hans nye innlegg.

Lars Gule

Kommentar #15

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Vel...

Publisert over 4 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Kvinlaugs merkelig sjåvinistiske - for ikke å si innsnødde - holdning er det neppe noe poeng å bruke tid på å kommentere.

For tiden er jeg ikke innesnødd, Jeg befinner meg i Afrika!

Er du ikke enig i at hjemmet og miljøet du befinner deg i, har mer å si for din tro enn skolen?

Hvor mye du lærer om religion på skolen har veldig lite å si for dine holdninger.

4 liker  
Kommentar #16

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Sosial arv - kalles dette.

Publisert over 4 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

På skolen kan vi lære praktiske og teoretiske fag, men hva du tror på, og hvilke holdninger du har, kommer fra hjemmet og hvilket miljø du ferdes i.

Holdninger elevene tar med hjemmenfra er styrende for hva barna ønsker bruke skoletiden til.  Dette er det egentlig det største problemet med norske foreldre.  De lærer barna holdninger som går fra generasjon til generasjon. 

Matematikk faget rammes mest av dette fenomenet.  Men også Norsk, Historie og Krle. 

Foreldrne har et ansvar for å få utdanning for sine bare så de etter utdanningen er i stand til å forlate hjemmet og leve sitt liv.  Kunnskap man lærer på skolen skal barna ta med seg hele livet.  Men det viktigste med skolen er å lære elevene gode arbeidsrutiner og metoder for å tilegne seg kunnskap man har bruk for og ikke ha bruk for.  Det da å gi barna negative holdninger til å lære seg regning, skriving, historie - inkludert religion/livsyn er det største "synden" foreldre kan gjøre til sine barn.  Det vil hindre dem hele livet i et kommende informasjonssamfunn  hvor de fleste yrker skal leve av informasjonsformling og kildekritikk.   Vi ser idag mer og mer at kildekritikk er viktig - "Fake News" som det kalles finnes i alle samfunnslag.  Innenfor medieverden, historie, religion, vitenskap. Slangen i Paradis sitt spørsmål "Har Gud virkelig sagt...." var kildekritikkens oppbrinnelse.  Derfor må elevene ha en bredes mulig interesse og vilje til å tilegne seg regning, matematikk, historie, religioner/livsyn og annen såkalt "unyttig" kunnskap for å kunne vurdere "fakta" opp imot hverandre.

Kommentar #17

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Jøder i Norge...

Publisert over 4 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Da blir det et merkelig paradoks at undervisning om jødedom svekkes i skolen.

Jødedommen sin "Messias" tro med Jesus som sin frelser slo aldri helt ann blant Jødene ser vi fra Bibelen. Paulus globaliserte denne jødiske sekten til "Kristendommen".  Jødene forsatte å gjøre opposisjon mot Romerrike og ble "forhatt" av imperiet. Kristendommen adopterte dette hatet og ble "statsreligion" i Romerrike og kalte dem "Kristusmordere" og kristendommens innhold ble noe helt annet en "Jødedommens messiastroende". Jødehatet har fulgt kristendommen også til Norge gjennom "Martin Luther" sin lære så langt at vi fikk "Jødeparagrafen" i grunnloven i 1814 som en følge av dette.  Denne paragraf var i grunnloven helt til en "Jøde" tilbø seg å låne Norge penger for å dekke vår statsgjeld,  men disse antijødiske  holdninger er nedarvet gjennom generasjoner og sitter dypt i folkesjelen i Norge.

Det gjør ikke saken bedre at vi har politikere og en presse i Norge som viser et skjeft bilde på hva som skjer i midtøsten idag og gjennom det nærer opp under nedarvede holdninger.  Da blir det naturlig at politikerne ikke ønsker at våre barn skal forstå denne urgamle "konflikten" som man prøver å beholde i vårt samfunn gjennom slik siling av felles kunnskap.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere