Gunnar Grøsland

8

Et godt råd fra en stor mann

Dere, søsken, er kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet. For hele loven blir oppfylt i dette ene budet. Du skal elske din neste som deg selv. Men når dere biter og glefser etter hverandre, så pass dere, så dere ikke eter hverandre opp!

Publisert: 14. feb 2017

Jeg har vel aldri lagt merke til før, at denne brevskriveren av rang, også hadde humor... 

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

37 innlegg  2002 kommentarer

Bite og glefse

Publisert rundt 4 år siden

.Gunnar Grøsland.  Det er ikke bare humor dette.  Det er dypt alvorlig.

Den gode Paulus sier nemlig et annet sted følgende:

"1 Korintierne 1:9-13
Gud er trofast, han ved hvem I blev kalt til samfund med hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.
Men jeg formaner eder, brødre, ved vår Herre Jesu Kristi navn at dere alle må føre den samme tale, og at det ikke må være splid iblant dere, men at dere må være fast forenet i samme sinn og i samme mening.
For det er av Kloes folk blitt mig fortalt om dere, mine brødre, at det er tretter iblant dere.
Jeg mener dette at enhver av dere sier: Jeg holder meg til Paulus; jeg til Apollos; jeg til Kefas; jeg til Kristus.
Er Kristus blitt delt? var det Paulus som blev korsfestet for dere, eller var det til Paulus' navn der ble døpt?

Det som skjer i Den Norske Kirke i dag er nettopp at de eter hverandre opp.

Når Paulus her skriver at de måtte ha samme sinn og samme mening, ja så mente han det, det er ikke noe slingringsmonn slik vi ser i dagens menigheter, Dnk spesielt.  

Når "kristne" er uenige er det stor fare for at de ikke er kristne.  Den Hellige Ånd leder og veileder oss til sannheten, slik Paulus også skriver: 

1 Korintierne 2:12-13
men vi har ikke fått verdens ånd, vi har fått den Ånd som er av Gud, for at vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud,
det som vi også taler om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som Ånden lærer, idet vi tolker åndelige ting med åndelige ord.

Kristne som biter og glefser hverandre, må passe seg.  Det var ikke humoristisk ment, men dødsens alvorlig!

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere